Άρθρο 4 Επαναρυθμίσεις για τη μοριοδότηση υποψηφίων

1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Κατά τέσσερις (4) μονάδες για διδακτορικό τίτλο

β. Κατά δύο (2) μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης»

2. Η περίπτωση ι. της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.»

3. Οι περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν, καταργούνται.

4. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110)».

5. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002, με την οποία μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, καταργείται.

6. Οι διατάξεις του πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου εδαφίου, της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 ,αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ

Διδακτορικό δίπλωμα: τετρακόσιες (400) μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης : διακόσιες (200) μονάδες.»

7. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης «Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης» της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: επτά (7) μονάδες ανά μήνα.»

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 01:32 | Γιανόπουλος .Γ

  ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

  Οι ¾ από τους 2000 ψηφοφόρους ενός άτυπου δημοψηφίσματος αποφάσισε
  ΝΑΙ στην ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΑΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ.
  Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις που χωρίς να προσπαθήσουν καθόλου στην ζωή τους ,
  νομίζουν ότι θα τους βολέψει ένα σύστημα του ΑΣΕΠ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους.
  Το αποτέλεσμα και η συμμετοχή είναι εκπληκτική .
  Η τελική απόφαση είναι της κυβέρνησης και μέλει να αποδείξει μια δημοκρατική χώρα ή παραμένουμε μια τριτοκοσμική χώρα που συνεχίζει να προωθεί και να επιβραβεύει τους άχρηστους και ανίκανους. Τρανή απόδειξη της κυριαρχίας της ανικανότητας είναι η οπισθοδρομική πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια ,με τα μεγάλα ελλείμματα και χρέη και με την μηδενική σχεδόν ανάπτυξη.

  Κ .Πρωθυπουργέ , δώστε την ευκαιρία στους επιστήμονες της Ελλάδας να πάρουν επιτέλους το τιμόνι και να ανεβάσουν ψηλά την Ελλάδα ..μην τους διώχνετε στο εξωτερικό
  ΑΛΛΑΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 01:16 | Μαρια

  κύριε υπουργε,

  Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι είναι άδικο το τέστ γνώσεων και δεξιοτήτων να πίανει περισσότερα μόρια απο την άριστη γνώση μιας γλώσσας και ακόμα και απο ένα μεταπτυχιάκο, έχει δοθεί ανάρμοστα υπερβολική αξία σε ένα τεστ που θα γενήσει ισως νέες ανάγκες για κατάλληλη προετοιμασία σε ιδιωτικα φροντιστήρια

  Σε ένα τεστ που δεν ανταποκρίνεται σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, αποκλείοντας ττους απο αρκετές ασκήσεις. Με αποτέλεσμα να σημειώνουν χαμηλότερη απόδοση απο την αναμενόμενη.

  Με εκτίμηση

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 01:11 | Αναστασια

  Διαφωνώ με την διακοπή της μοριοδότησης των σεμιναρίων του ΟΑΕΔ.Γιατί το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής δεν είναι σχετικό με την θέση ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό;Γιατί τότε το παρακολουθήσαμε 620 ώρες και πρακτική;Ο ΟΑΕΔ μας έστειλε ως ανέργους για να αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις.Γιατί τέτοια απαξίωση σε αυτά τα προσόντα που έχουμε αποκτήσει;
  Δηλαδή για να εργασθεί κάποιος ως υπάλληλος γραφείου πρέπει σε όλες τις θέσεις να είναι πτυχιούχος;’Ετσι απαξιώνεται και ο πτυχιούχος και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό.Δηλαδή σπουδάζει κανείς για να δίνει πρωτόκολλο σε μία υπηρεσία;Κρίμα που το κράτος θέλει να υποβιβάσει τόσους πτυχιούχους, υπερεκτιμώντας συγχρόνως το δημόσιο τομέα.Αναστασία ΟΑΕΔ

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:56 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ΑΣ ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΕ ΑΝΕΥΘΥΝΑ

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:46 | Σ.Ρ.

  Αξιότιμε κύριε Ραγκούση,
  παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στα παρακάτω:

  1.Ο Δεύτερος τίτλος σπουδών της κατηγορίας ΔΕ μοριοδοτείται στη νέα μοριοδότηση;
  2.Η συνάφεια παραμένει;

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
  1.Εννοείται θα πρέπει να παραμείνει στην μοριοδότηση ο δεύτερος τίτλος σπουδών της κατηγορίας ΔΕ.
  2.Και η συνάφεια.
  3.Θα πρέπει να αυξηθεί η μοριοδότηση στον 2ο τίτλο σπουδών από 150 μόρια τουλάχιστον στα 200.
  3.Κακώς η προυπηρεσία για τις θέσεις μόνιμου προσωπικού μειώθηκε.
  Θα πρέπει και να αυξηθεί η μοριοδότηση ανά μήνα αλλά και πλεόν της 5ετίας.
  4.Είναι δίκαιο που καταργείται η προσαύξηση 50%.
  5.Επίσης δίκαιο που καταργείται η συνέντευξη.
  6.Επίσης δίκαιο που καταργείται η μοριοδότηση του σεμιναρίου του ΟΑΕΔ.
  7.Θα πρέπει να μειωθεί ο συντελεστής για την μοριοδότηση του τέστ δεξιοτήτων.
  8.Τόσα χρόνια οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι έχουν πάρει παρα πολλές θέσεις. Ν τους δίνεται ένα μικρό ποσοστό μοριών και τίποτα άλλο.

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1.Αύξηση μοριοδότησης εμπειρίας και πλέον τα 5 έτη.
  2.Μείωση μοριοδότησης της ανεργίας.
  3.Στις πόλεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη (τουλάχιστον)να καταργηθεί το κριτήριο της εντοπιότητας.
  4.Να μην λαμβάνονται υπόψη στην μοριοδότηση τα τέκνα, ηλικίες.
  Τι πρέπει να παντρευτούμε, να κάνουμε και παιδιά για να βρούμε δουλειά..έλεος. Και πως θα τα ζήσουμε, με συμβάσεις 8μηνΕς;
  5.Τόσα χρόνια οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι έχουν πάρει παρα πολλές θέσεις. Ν τους δίνεται ένα μικρό ποσοστό μοριών και τίποτα άλλο.
  6.Για τις θέσεις ΔΕ να δοθούν μόρια σε δεύτερο τίτλο σπουδών με συνάφεια.
  7.Αύξηση μορίων στα βασικά πτυχία.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:17 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΦΑΝΗΣ

  ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙΡΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΑΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑ Ο ΕΝΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 60% ΑΣΕΠ 40% ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:36 | ΧΡΥΣΗ

  «Ποσόστωση πολυτέκνων ή μοριοδότηση»
  Προτείνω να αυξηθεί η ποσόστωση στις θέσεις των πολυτέκνων και αν δεν καλύπτονται να δύνονται στους υπόλοιπους. Ή αντί για ποσόστωση να τους δοθεί μια γενναία μοριοδότηση 500 μορίων. Για τους γονείς και τα παιδιά τους ακόμη και αν είναι παντρεμένα.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:07 | Eirini

  Διάβασα πολύ προσεκτικά τις αλλαγές στο συγκεκριμένο νόμο που θέλει να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία και πραγματικά ομολογώ πως με εξέπληξε η πρόταση στο άρθρο 4. Σε κατεξοχήν εξειδικευμένους τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακά-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ!!)επιθυμεί να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ!!!Μπορεί κάποιος να μου το αιτιολογήσει και να μου πει το σκεπτικό? Γιατί πραγματικά το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάψουμε τα διδακτορικά μας και να κλάψουμε για τα χαμένα χρόνια μας μέσα στα εργαστήρια των πολυτεχνείων. Οι πολύχρονες και κοπιαστικές σπουδές μας αποσκοπούν στην υπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου με ποιότητα και αξίες. Η ισοπέδωση των εξειδικευμένων αυτών τίτλων δίνει το δικαίωμα σε άτομα με ελλειπή προσόντα να θεωρούν ότι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:45 | ΜΑΙΡΗ

  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 2ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ…

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:30 | κουρος ιωαννης

  θα ηθελα να δώσετε βάση και στην μοριοδότηση του δευτερου τίτλου ίδιας εκαπαιδευτικής βαθμίδας με τον πρώτο.
  όπως θελετε να μοριοδοτήσετε τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που ,οι κατεχοντες εχουν δαπανήσει χρόνο και χρήμα ,έτσι ομοίως συμβαίνει και με τους κατόχους 2 πτυχίων της ιδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας .αν παραλείψετε κάτι τέτοιο ή αν σκοπεύεται να το καταργήσετε θα είναι παντελώς άδικο.
  Κατα τα άλλα ,όσον αφορά τις ρυθμίσεις που θέλετε να κάνετε,
  τα μεταπτυχικά και τα διδακτορικά έχουν γίνει της μόδας ,και δεν είναι πανάκεια έμπειρων επιστημόνων που θα φέρουν την άνοιξη στο δομοσιο.
  Πολλοί κάτοχοι πολλές φορές ,έχουν μόνο θεωρητικές γνώσεις και τις περισσότερες φορές κανένας δεν τους έχει μάθει να τις εφαρμόζουν στην πράξη.
  Καπου ανάμεσα στους μεταπτυχιακούς τίτλους στους δεύτερους τίτλους σπουδών αλλά και στην εμπειρία πρέπει να βρείτε την χρυσή τομή.
  Σιγουρα όμως κάποιος που έχει και εμπειρία και μεταπτυχιακά και διδακτορικά ,θα πρέπει να έχει προβάδισμα.
  Επίσης και οι γραπτοί διαγωνισμοί είναιν πολυ καλη λύση.
  είναι καθρέπτης.Αρκετοι έχουν πτυχία που δεν ανταποκρίνονται στις γνώσεις.
  Καλό είναι να καταλαμβάνουν άτομα που ξέρουν κάποια πράγματα και κατέχουν το αντικείμενο της θέσης.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ

  ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΑΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑ Ο ΕΝΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 60% ΑΣΕΠ 40% ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ 200 ΜΟΡΙΑ ΤΟΣΟ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 2ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 2ΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΥ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΠΩΣ Η ΙΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΙΚΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 2ΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ.
  ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΑΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑ Ο ΕΝΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 60% ΑΣΕΠ 40% ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ.ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΡΙΟ.ΞΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ,ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ?ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ 2 ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΜΕΤΕ?ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ 4 ΓΛΩΣΣΕΣ?ΑΣ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΛΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ.ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ.ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΡΘΑΤΕ ΑΝΕΤΑ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.ΑΝ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΣΑΝ ΚΟΡΟΙΟΔΑ?ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ?ΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΝ ΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΕΞΩ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΟΓΙΚΟΙ «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ».ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΒΟΛΕΥΤΗΚΑΝ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΗΤΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΣΕΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ?ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΑΝ ΑΥΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΑΝ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΞΗΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝ ΝΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΗ.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ

  Ο Βαθμός Πτυχίου συνεπάγεται μεγάλες αδικίες. Για παράδειγμα, είμαι απόφοιτος Κτηνιατρικής ΑΠΘ όπου ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι 6,00 ενώ στην Κτηνιατρική Καρδίτσας είναι 8,00. Όσο για τους απόφοιτους Κτηνιατρικών σχολών του εξωτερικού (ιδιαίτερα Ανατολικής Ευρώπης-Βαλκανίων) ο βαθμός μπορεί να είναι 9,75 ή και ατόφιο 10,00!!! Για την άρση αυτής της κατάφωρης αδικίας προτείνω να μειωθεί η βαρύτητα του βαθμού πτυχίου (αντί για 1000 μόρια που ήταν, ή 1100 που προτείνεται, να μειωθεί δραστικά πχ στα 600 μόρια) και να αυξηθεί η μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων, που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, όπως: μεταπτυχιακά, διδακτορικά, τεστ δεξιοτήτων, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία.Ευχαριστώ

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:33 | Ανδρεας Π.

  Μάλλον η κυβέρνηση παίζει με τα νεύρα μας, η μάλλον με την νοημοσύνη μας.
  Από τη μια καλεί τον κόσμο σε δημόσια διαβούλευση, και από την άλλη ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει σήμερα ότι παγώνουν οι προσλήψεις για το 2010!

  Πολύ στο επικοινωνιακό και στο εφέ έχουμε μείνει όλο αυτό τον καιρό.
  Κύριε υπουργέ δεν ψάχνουμε ένα site να αλλάζουμε απόψεις, υπάρχει και το facebook…
  ψάχνουμε λύσεις!!!!
  ψάχνουμε να μην υπάρχει ανεργία και εκμετάλλευση της εργασίας!
  Και πάνω απ’ όλα να μην υπάρχει κοροϊδία!!!
  Δυστυχώς όμως πέσαμε στην παγίδα όλοι να πιστέψουμε πως αυτό το site η αυτός ο νόμος θα καταργήσει τις στρεβλώσεις της ελληνικής πραγματικότητας (παιδείας, αξιοκρατίας, ισονομίας και εργασίας) αλλά δυστυχώς…

  ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ..

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:10 | κατερινα

  κύριε υπουργε,
  αναρωτιέμαι γιατί τόσος πανικός με το θέμα της μοριοδότησης αφού οι μόνιμες θέσεις που θα προκηρυχθούν είναι ελάχιστες. Πράγματι μας έχει το κράτος υποβάλει σε μια διαδικασία να μαζέψουμε μοριάκια που δεν ξέρω αν χρειαστούν ποτέ. Έχω πάρει το πτυχίο μου 5 χρόνια και έχω κάνει αίτηση για μόνιμη θέση μόνο μία φορά που να σχετίζεται με τις σπουδές μου. και από φέτος δυσκολεύουν και άλλο οι καταστάσεις άρα άντε να βγει προκύρηξη, ξανά, ίσως σε καμιά 5ετια, το νωρίτερο.

  Παρόλα αυτά η αποψή μου για τις αλλαγές στην μοριοδότηση είναι ότι δεν υπάρχει μια αρμονική σκέψη ώστε να επωφελούντε πράγματι αυτοί που προσπαθούν ανεξαρτήτως αν επιλέξαν την εργασία η την μόρφωση. με τον νόμο που υπήρχε και με αυτόν που προτείνεται είναι σαν να ΄παίζεις λόττο. στην πρώτη περίπτωση τυχεροί είναι αυτοί που προτίμησαν την προυπηρεσία στην δεύτερη αυτοί που επέλεξαν την γνώση, αλλά και εκεί χωρίς λογική όχι στο δεύτερο μεταπτυχιακό όχι στο δεύτερο πτυχίο.
  Πιστέυω:
  -σωστή η μοριοδότηση στο τεστ δεξιοτήτων, και ας μην το συγκρίνουμε πια με τα μόρια του διδακτορικού γιατί οι διδακτορίκοι συναγωνίζονται διδακτορικούς, οπότε αν γράψουν θα έχουν απλά επιπλέον μόρια
  – όχι πολλαπλασιασμο του πτυχίου με τον συντελεστή 110, γιατί απλα ο βαθμός ενός πτυχίου εξαρτάται από το τρόπο που βαθμολογούν οι καθηγητές από σχολή σε σχολή και όχι από τον φοιτητή μόνο.
  – όχι στην μείωση της μοριοδότησης της προυπηρεσίας
  – ναι στην κατάργηση της προσαύξησης
  – στο μεταπτυχιακό γιατί να μην παίζει καθόλου ρόλο η βαθμολογία; στο άλλο άκρο τώρα.
  – όχι στην κατάργηση των μορίων στο 2ο μεταπτυχιακό και στο 2ο πτυχίο, πρέπει να ανταμειφθεί η προσπάθεια άλλα με λιγότερα μόρια από το πρώτο μεταπτυχιακό και το 1ο πτυχίο.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:38 | Πάνος Β.

  Κύριε υπουργέ

  Όσων αφορά το θέμα της μοριοδότησης του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ για κατηγορίες Π.Ε και Τ.Ε.
  Υπάρχει μια τεράστια ΑΔΙΚΙΑ..!!!! S O S.!!! στον Ν.3051/2002 που
  ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ στον αρχικό Ν.2190/1994(νόμο ΠΕΠΟΝΗ).
  Μοριοδοτείται με 150 μόρια δεύτερος συναφής τίτλος ΑΕΙ για θεσεις Π.Ε (ΑΕΙ+ΑΕΙ) και για θεσεις ΤΕ δεύτερος συναφής τίτλος ΤΕΙ(ΤΕΙ+ΤΕΙ).
  Όλοι όσοι εχουν 2 ΣΥΝΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑ(ΤΕΙ+ΑΕΙ) που είναι ανθρωποι που ακολούθησαν το δύσκολο δρόμο,τέλειωσαν μια σχολή εδωσαν ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ και αφου επέτυχαν ξεκίνησαν και περάτωσαν τις σπουδές τους και στη δεύτερη σχολή, εχουν πτυχίο απο τα Α.Τ.Ε.Ι(ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ Α.Ε.Ι(ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ)τα οποία ανήκουν στην
  ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ της πατρίδας μας,έχουν 8 και 9 ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και παρόλα αυτα αποκλείονται απο οποιαδήποτε μοριοδότηση.
  Τώρα που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του νεου νόμου σας παρακαλώ όπως επανεξετάστε το δεύτερο εδάφιο του ΆΡΘΡΟΥ 8 Α.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ του Ν.3051/2002 ωστε να αρθεί αυτή η ΑΔΙΚΙΑ.
  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:40 | Χρυσόστομος Διαμαντής

  Η δημόσια διαβούλευση τελειώνει..το μήνυμα το πήρε το υπουργείο εσωτερικών?
  Πόσοι ακόμα και για πόσο πρέπει να φωνάζουμε για να μας ακούσετε?
  Μην παίζετε με τους κόπους μας!
  Μοριοδότηση του 2ου μεταπτυχιακού με 200 μόρια!
  Μη βάζετε φρένο στην γνώση και στην πρόοδο..είναι κρίμα!

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΣΟΥ!!!!!!!
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ!!!
  ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
  ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΜΠΛΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ STAGE!!!
  ΠΑΛΕΨΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΛΕΙΨΑΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!!

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ!!!

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:27 | Σ. Μ.

  Και το σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων που παρακολούθησε μια γνωστή μου μηχανικός, ως άνεργη του ΟΑΕΔ, σε ιδιωτικό ΚΕΚ (πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ), ήταν 400 ωρών με 2 εβδομάδες πρακτική σε τεχνική εταιρία, και δεν της το μοριοδότησαν, ενώ το ΟΑΕΔ της είχε πει οτι θα πάρει 70 μόρια επειδή για μηχανικούς δεν βγαίνουν σεμινάρια σε ΚΕΚ του ΟΑΕΔ ή βγαίνουν πολύ σπάνια. ΚΑι της είχε μάλιστα σφραγίσει και το πιστοποιητικό ακριβώς επειδή της είχε πει οτι μοριοδοτείται.

  Αυτό δεν είναι αδικία? Τι πάει να πιε ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και άλλα ΚΕΚ. Το ΚΕΚ μετράει ή το σεμινάριο. Τι πράγματα είναι αυτά?

  Και το ΑΣΕΠ αντι να προτείνει να μετράνε όλα τα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης σεμινάρια, προτείνει να τα καταργήσουν όλα. Μα είναι πράγματα αυτά?

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:05 | Μ.Γ.

  Να το ξαναπώ άλλη μία φορά (έχω κάνει ήδη ένα σχόλιο) γιατί κάποιοι ΑΝΕΓΚΆΕΦΑΛΟΙ και ΜΩΡΟΙ που διαβάζω τα σχόλια τους,(και μάλλον πολύ μικροί στο μυαλό αλλά και στην ηλικία όπως συμπεραίνω από τα γραφόμενά τους) έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους.
  Σεβαστές οι απόψεις αλλά κάποιοι θέλουν ψυχίατρο.
  Θέλουν σώνει και καλά να μπούν στο δημόσιο και δεν ξέρουν τι λένε και τι γράφουν.Εχουν μπερδέψει την γνώση με το βόλεμα γιατί έτσι τους έμαθαν οι μπαμπάδες τους και οι μαμάδες τους.
  Δηλαδή τι μας λένε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να παίρνουν περισσότερα μόρια αυτοί που έχουν και 1 και 2 και 3 και 4 μεταπτυχιακά και διδακτορικά ? έχουν καταλάβει τι αρλούμπες ξεστομίζουν ?
  Κάποιος π.χ., που έχει διδακτορικό στην Γεωπονία (είναι τυχαίο το αντκείμενο σπουδών) και μάστερ στην οικονομία του περιβάλλοντος (πάλι τυχαίο),και θα χτυπάει μία θέση Οικονομικού στο Δημόσιο, θα παίρνει περισσότερα μόρια από κάποιον που έχει σπουδάσει 4-5 χρόνια,σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ΔΟΥΛΕΥΕΙ σε οικονομικές δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα εδώ και 10 χρόνια αλλά δεν έχει μάστερ ?
  ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ π.χ για 10 ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ? Η εμπειρία είναι ένα ΤΙΠΟΤΑ ? ΜΗΔΕΝ ΜΟΡΙΑ ? ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ?
  ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΠΡΙΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ.ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.ΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΤΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΕ 8.000 ΕΥΡΩ.ΕΔΩ,ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΚΛΕΠΤΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΣΙΟΝΑΛ ΜΠΑΚΑΛΟΡΕΑ….ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΣΕΙ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΤΣΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝ….
  Και μην πεί κανείς ότι δεν ξέρει τι γίνεται στον κόσμο μας… γιατί ή ηλίθιος είναι (και άρα επικίνδυνος) ή ψεύτης.Λέμε και γράφουμε ότι μας βολεύει και όχι αυτό που είναι ηθικά δίκαιο σε μία κοινωνία.
  Παίρνει δηλαδή κάποιος ένα πτυχίο κάνει και δύο μάστερ καπάκι με λεφτά των γονιών του,δεν έχει δουλέψει ποτέ στον ιδιωτικό τομέα,δεν ξέρει που του πάν τα τέσσερα,μπαίνει στο δημόσιο και δηλαδή έτσι θα υπηρετήσει τους Ελληνες πολίτες ?
  Με τι εμπειρίες ? Με τις κομματικές συζητήσεις στα αμφιθέατρα ή με τις φιλολογικές ατέρμονες συζητήσεις των μάστερ και των διδακτορικών στα αμφιθέαρα ?
  Εχει κάποιος προπονηθεί στην πίεση και στην πειθαρχία του καθημερινού μόχθου ?
  Εγώ τελικά πρέπει να είμαι ή πολύ ηλίθιος που κατάφερα με τα χρήματα που κέρδισα στον Ιδιωτικό Τομέα,μόνο όταν έφτασα στα 35, να αποκτήσω ένα μάστερ ή έτυχε να γεννηθώ με ΦΤΩΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ να αποφοιτήσω σε ΤΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ,ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ.Ετσι ήταν η Παιδεία τότε…
  Εχουμε καταντήσει ένα ατελείωτο ψυχιατρείο και πάμε προς το γκρεμό.
  Τα χαρτιά δεν θα μας σώσουν από τον γκρεμό,μόνο οι ικανοί άνθρωποι μας σώζουν.
  Και μία καλή κοινωνία και ένα καλό και δίκαιο κράτος, θα πρέπει να νομοθετεί δίκαια και όχι φυγόπονα και σπασμωδικά.Γιατί έτσι γεννάει περισσότερε αδικίες.
  Η θέση μου είναι να προσμετράται περισσότερο η εμπειρία, από τα οποιαδήποτε χαρτιά.
  Το δημόσιο να κάνει γραπτούς διαγωνισμούς για τους ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΥΣ.
  Εάν κάποιος έκανε μάστερ και διδακτορικό με την γενική φιλοσοφία που καλλιεργείται εδώ και 15 χρόνια, να μπεί στο Ελληνικό Δημόσιο,τότε παίξαμε και χάσαμε ομαδικώς.Καήκαμε…Δεν έχουμε ανάγκη τέτοιων νοοτροπιών.
  Είμαι 39 ετών έχω 4.700 ένσημα όλα στον ιδιωτικό τομέα,απόφοιτος ΤΕΙ με ένα μεταπτυχιακό.Αμέτρητες οι άσπρες τρίχες μου.
  Αυτά που έμαθα στην πράξη δεν θα τα μάθαινα ούτε με 10 μεταπτυχιακά.
  Η ίδια η ζωή είναι 100 Πανεπιστήμια μαζί.
  Good night & good luck.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:20 | 2 MSc

  Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΙΛΗΣΕ!

  2 μεταπτυχιακα αθροιστικα (100% και τα 2)

  Συναφεια!

  Ένα καλό πατε να κάνετε κ. Ραγκούση (την καταργηση της προσαυξησης της εμπειρίας στο δημόσιο)
  ΚΑΙ χίλια δινα θα επιφέρετε!!

  ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ 1ο ΜΑΣΤΕΡ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ 2ο!!! ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΙΣΑΞΙΑ ΠΤΥΧΙΑ!

  ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ,
  Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΙΛΗΣΕ! ΘΑ ΠΑΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ????

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:51 | Μαρία

  Είναι πραγματικά σπουδαίο αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Μακάρι να μην υπολογίσει το πολιτικό κόστος και να προχωρήσει. Μακάρι να μην υποκύψει σε πιέσεις και να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Αν γίνει νόμος και εφαρμοστεί θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στον Ελλαδικό χώρο. Θεωρώ απόλυτα σωστή την κατάργηση της αθροιστικής μοριοδότησης του 2ου μεταπτυχιακού τίτλου, που οδηγούσε σε ένα σύστημα βιομηχανίας μεταπτυχιακών. Το μεταπτυχιακό είναι εξειδίκευση σ’ έναν τομέα. Δεν διευρύνεις το γνωστικό σου πεδίο αλλά το εξειδικεύεις. Το ζητούμενο δεν είναι εάν αποκτήθηκε copies ή κόποις δι’ αλληλογραφίας ή με τακτική παρακολούθηση σεμιναρίων, αλλά ο λόγος που οδήγησε στην απόκτηση ενός 2ου μεταπτυχιακού.
  Όσον αφορά στο θέμα της βαθμολογίας απο ανατολ. χώρες νομίζω ότι της αρμοδιότητας και ευθύνης του ΔΟΑΤΑΠ (αντιστοιχία βαθμολογίας)
  Έχω όμως τις εξής απορίες :
  1.- Τι θα γίνει με το 24μηνο του ν. Παυλόπουλου;
  2.- Τι θα γίνει με τις προσλήψεις με την διαδικασία της επιλογής ή με επιλογή από τον Προϊστάμενο, κλπ.; σε αυτές τις περιπτώσεις η διαφάνεια και η αξιοκρατία πως διασφαλίζονται;
  3.- Ειπώθηκε κάτι για 4ετείς συμβάσεις. Εάν αληθεύει, ποιους αφορά; ποια έργα και με ποια διαδικασία θα γίνονται οι προσλήψεις;

  Τέλος, θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουμε δημόσια τις απόψεις μας.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:31 | AKSIOKRATIKA

  na mpei to eisodima kritirio stis proslipsis, diorizontai atoma me deka akinita kai eisodima 5000 eyro to mina apo ayta.giati varioyntai na kathontai!! kai eseis trwgeste metaksy sas gia tis liges theseis poy prokyrissontai ,ta psixoyla, kai gia to poios tha exei ta moria kai poios oxi! fwnaxte na vgainoyn oles oi theseis sto asep. poy einai to ypoyrgeio ekswterikwn?,i proedria tis kyvernisis? o stratos? oi giatroi ? ta n.p.d.d.? i ekllisia? ta eyrvpaika programmata?ola sto asep,, an vgoyn oles aytes oi theeseis, kai de mpainoyn oi ymeteroi,tote tha yparksei aksiokratia kai den tha noiazoyn kanena ta moria,,,,

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:44 | Μανώλης

  Έχουν γίνει 2000 περίπου σχόλια για τη μοριοδότηση, οι νέοι ανταποκρίνονται στη δημόσια διαβούλευση και συμμετέχουν σε μια δημοκρατική διαδικασία για να βρεθεί η χρύση τομή. Την ίδια ώρα τα παιδιά της ΑΓΡΟΓΗΣ πίνουν στην Υγειά μας! «Άντε ρε κορόιδα εμείς υπογράψαμε ΑΟΡΙΣΤΟΥ με ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ».

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:03 | ΕΛΕΝΑ

  Κύριε πρόεδρε,

  Θέλω να σας επισημάνω τα εξής :
  1)Είναι άδικο τα μεταπτυχιακά να μοριοδοτούνται με 200 μόρια γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μεταπτυχιακών δεν είναι δωρεάν και απαιτούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό,με αποτέλεσμα οι οικονομικά ασθενέστεροι πτυχιούχοι να αδυνατούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό και να στερούνται αυτής της πολύ σημαντικής μοριοδότησης.
  2)Όσον αφορά τα σεμινάρια κατάρτισης του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ,νομίζω ότι είναι πάλι άδικη η κατάργηση της μοριοδότησης τους, γιατί όποιος συμμετέχει σε τέτοιο σεμινάριο του ΟΑΕΔ,ξοδεύει ένα σημαντικό μέρος του πολύτιμου χρόνου του,προσβλέποντας στην μοριοδότηση των 70 μορίων.(π.χ. το σεμινάριο κατάρτισης του ΟΑΕΔ που παρακολούθησα εγώ ήταν διάρκειας 500 ωρών.)

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:36 | Δημητρης Δ.

  Απο την απαραδεκτη, οπως γινοταν, γαλαζια συνεντευξη παμε στην παντοκρατορια των μεταπτυχιακων και διδακτορικων, και μαλιστα μη συναφων με την συγκεκριμενη θεση διορισμου. Αυτο ειναι αδικο για πολλους και σε πολλες περιπτωσεις μη αξιοκρατικο.

  Σιγουρα αυτα δεν πρεπει να απαξιωθουν, πρεπει να μετρουν. Οχι ομως να διοριζονται μονο ανθρωποι με μεταπτυχιακα και μαλιστα ασχετα με τη θεση εργασιας τους. Γιατι αυτο που θα συμβει ειναι οτι δεν θα μενουν θεσεις για αλλους ή αυτες θα ειναι ελαχιστες.

  Υπαρχουν παιδια που θελουν και εχουν δυνατοτητες για μεταπτυχιακα αλλα δεν κανουν ειτε για οικονομικους λογους ειτε γιατι δεν εχουν τις αναγκαιες γνωριμιες για να μπουν σε αυτα.

  Επισης οι βαθμοι πτυχιων, απολυτηριων κ.λ.π. για πολλους γνωστους λογους δεν ειναι παντα αδιαβλητοι, αντικειμενικοι και συγκρισιμοι μεταξυ των πτυχιουχων διαφορων σχολων.

  Αδιαβλητη και αντικειμενικη σε μεγαλο βαθμο ειναι η βαθμολογια του τεστ δεξιοτητων και γενικων γνωσεων του ΑΣΕΠ και οι βαθμοι των πανελληνιων εξετασεων της Γ’ Λυκειου.

  Με δεδομενο οτι το ζητουμενο απο την πληρωση με προσωπικο θεσεων του δημοσιου ειναι να εχουμε ικανους και αξιους ανθρωπους, που εχουν καλη επαφη με το σημερινο γιγνεσθαι και ειναι πολυπλευρα ενημερωμενοι και γνωστες της ελληνικης και διεθνους πραγματικοτητας, πιστευω οτι η μοριοδοτηση των τυπικων προσοντων τους δε θα πρεπει να υπερβαινει το 50% περιπου (βαθμος πτυχιου, μεταπτυχιακα κλπ), ενω το υπολοιπο 50% περιπου να προκυπτει απο αντικειμενικες βαθμολογιες που σημερα ειναι το τεστ γενικων γνωσεων και δεξιοτητων του ΑΣΕΠ και οι βαθμολογιες σε ενα ή περισσοτερα μαθηματα των πανελληνιων της Γ’ Λυκειου.

  Συγκεκριμενα με βαση τις προτεινομενες αλλαγες στο υπαρχον συστημα, προτεινω:

  1) Για τις γενικες θεσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ προαπαιτουμενα να ειναι μονο οι αντιστοιχοι βασικοι τιτλοι σπουδων, πιθανον καποια γλωσσα και η γνωση Η/Υ και το βαρος του βαθμου του βασικου τιτλου σπουδων, των μεταπτυχιακων και διδακτορικων για τη μοριοδοτηση να γινει το μισο απο το προτεινομενο και μονο για τα συναφη μεταπτυχιακα και διδακτορικα. Για τα μη συναφη το 1/4 του προτεινομενου.
  Το τεστ δεξιοτητων να γινεται καθε 2 χρονια, να εχει βαση π.χ. το 60 και να βαθμολογουνται οι μοναδες πανω απο τη βαση επι 10.

  2) Για ειδικους επιστημονες και για θεσεις που απαιτουνται ειδικες γνωσεις, αυτες να ειναι προαπαιτουμενες και η επιλογη να γινεται παλι με βαση το τεστ δεξιοτητων.

  3) Εχουμε σοβαρο δημογραφικο προβλημα. Οι πολυτεκνοι εχουν αναγκη βοηθειας. Οι ιδιοι και οχι τοσο τα παιδια τους. Προτεινω:
  – Για τους γονεις με 3 παιδια επιπλεον μοριοδοτηση π.χ. 20% του συνολου.
  – Για τους γονεις με 4 παιδια να διοριζεται ο ενας γονεας χωρις διαγωνισμο (αναλογα με τα προσοντα του και μεχρι ενος ποσοστου των κενων θεσεων διαφορων υπηρεσιων).
  – Για γονεις με 5 παιδια και ανω να διοριζονται και οι δυο γονεις ή ο ενας και ενα παιδι.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:56 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΖΕΣ

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Ένα από τα μελανότερα σημεία του τόπου μας είναι η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού του δημοσίου. Αιτία (όχι η μοναδική) η εξάρτηση των πολιτικών από την πελατειακή σχέση που έχει κυριαρχήσει μεταξύ αυτών και των ψηφοφόρων τους. Θεωρώ ότι το ΑΣΕΠ (και η διαδικασία με σειρά προτεραιότητας) ήταν το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, δεδομένου ότι πλέον στη συνείδηση του Έλληνα το ΑΣΕΠ έχει εδραιωθεί ως ένας θεσμός, ο οποίος λειτουργεί αξιοκρατικά στο μεγαλύτερο μέρος του (συγκαταλέγομαι σε αυτούς που το πιστεύουν αυτό δεδομένου ότι έχω διοριστεί με τις προαναφερθείσες διαδικασίες). Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα θα έπρεπε να είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός γραπτός ανά ειδικότητα, με θεματολογία αντλούμενη από μια τράπεζα θεμάτων και από τα αποτελέσματα του οποίου θα πρόεκυπτε ένας πίνακας με ισχύ μέχρι την έκδοση των επόμενων αποτελεσμάτων. Από αυτόν τον πίνακα οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορούσε άμεσα να καλεί προσωπικό χωρίς χρονικές καθυστερήσεις και με δικαίωμα επιλογής και για τους υποψηφίους.
  Η παραπάνω σκέψη σίγουρα δε μπορεί να αναλυθεί σε ένα σχόλιο πλήρως, αλλά σίγουρα ένα σχόλιο με την παραπάνω σκέψη μπορεί να οδηγήσει στην εξέταση μιας διαφορετικής πρότασης.
  Με τιμή
  Θανάσης Κοντζές
  Διορισμένος μέσω ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΠΛΟΚΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΑΓΡΩΓΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ?ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΕΤΕ ΘΕΣΗ?ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΝΑ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ.ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΟΥΚΑΡΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 2000 ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ?ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΝΕΙΣ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:09 | ΕΛΕΝΗ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2190/1994 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ Υ/Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ-ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ(ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%)ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ!ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ,ΑΝ ΟΧΙ Η ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΑΞΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΝΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ(100 ΜΟΡΙΑ)ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΗΖΟΥΝ 24ΩΡΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ!

  **[ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ/Ε ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ/Ε, Τ/Ε, Π/Ε ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ(ΑΔΕΡΦΙΑ)ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ]

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΠΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:52 | Γεράσιμος

  Η απόκτηση ενός τίτλου σπουδών για κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά είναι μία δύσκολη προσπάθεια, και σαφώς πρέπει να υπάρχει μία μορφή επαίνου. Στη δύσκολη σημερινή εποχή, οι νέοι προσπαθούν να «κατακτήσουν» τη ζωή και να έχουν έναν επαγγελματικό βίο ανάλογο της προσπάθειας που έχουν κάνει. Σκοπός είναι να αποκτήσουν όσον δυνατό περισσότερα προσόντα, μέσα από το οποία δημιουργούνται οι ικανότητες με σκοπό «δυστυχώς» μόνο να βρούνε δουλειά και όχι για να προσφέρουν στην κοινωνία. Έίναι άδικο λοιπόν να μην μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ενώ είναι ολοφάνερο πως το κάθε πτυχίο σημαίνει περισσότερες ικανότητες για τον κάτοχό του. Επίσης δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμε τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αφού σε όλους τους οργανισμούς σκοπός είναι (θα πρέπει!)η στελέχωση με ικανούς ανθρώπους. Ικανοί άνθρωποι σημαίνει συνεχόμενη προσπάθεια, σημαίνει 1 και 2 μεταπτυχιακά και όσα περισσότερα προσόντα αντέχουν να κατακτήσουν. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του καθένα που βοήθησε ή σταμάτησε την απόκτηση 1ου ή 2ου μεταπτυχιακού του θα ήθελα να απαντήσουμε όλοι σε μία ερώτηση.
  Α περίπτωση) νέος κάνει ένα μεταπτυχιακό
  Β περίπτωση) νέος κάνει ένα μεταπτυχιακό και αμέσως μετά παράλληλα με την (οποιαδήποτε) εργασία του (σημαίνει δεν έχει οικονομική άνεση)κάνει και 2ο μεταπτυχικό.

  Δεν είναι αυτονόητο πως έχει περισσότερες ικανότητες και θα πρέπει να έχει περισσότερα μόρια (ή πιθανότητες)ώστε η προσπάθειά του να έχει αποτελεσμα (και προσοχή, είτε είναι ιδιωτικός, είτε είναι δημόσιος τομέας) ?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 23:41 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  Προτείνω να μοριοδοτηθούν:

  1)Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές με «γενναία» μοριοδότηση

  2)Τα Βασικά Πτυχία όχι οι βαθμοί τους (η μοριοδότηση των βαθμών αδικεί κατάφωρα τους παλιούς πτυχιούχους…γιατί παλαιότερα δεν αξιολογούνταν η βαθμολογία)

  3)Ο χρόνος απόκτησης του βασικού πτυχίου

  4)Η ηλικία των υποψηφίων (είναι τραγικό μεγάλοι σε ηλικία συμπολίτες μας με σημαντικές και αξιόλογες σπουδές να αναζητούν ακόμη εργασία)

  5)Η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων

  6)Ο αποδεδειγμένος χρόνος εργασίας των υποψηφίων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

  7) Ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων.

  8)Οι γυναίκες υποψήφιες (σαρώνει η ανεργία στο γυναικείο φύλο)

  9)Τα επιπλέον προσόντα των υποψηφίων…