απάντηση σε σχόλιο του χρήστη Αλέξανδρου

Δεν θίγονται οι διατάξεις του Ν. 2643/98, όπως ισχύει, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών. Διευκρινίζουμε ότι ΤΟ 7% των θέσεων κάθε προκήρυξης τακτικού προσωπικού , διατίθενται για ειδικές κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Η προκήρυξη για την κάλυψη αυτών των θέσεων εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

(Σύνδεσμος σχολίου: http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=2658)