απάντηση σε σχόλιο του χρήστη Μαργαρίτα Νικολακάκη- Κέντρου

Στη νομοθετική πρωτοβουλία υπάρχουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 11.

(Σύνδεσμος σχολίου: http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=5409)