Απάντηση σε σχόλιο Ανώνυμης

 
Οι διατάξεις για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους δεν θίγονται. Συνεχίζουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 3454/06, δηλαδή σε κάθε προκήρυξη , ποσοστό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων να καλύπτεται από πολύτεκνους και περαιτέρω 10% από τρίτεκνους.

Σταθερός σύνδεσμός σχολίου:http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=2136