απάντηση σε σχόλιο του χρήστη Λάζαρου

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν καταργείται σε καμία περίπτωση η μοριοδότηση της εμπειρίας αλλά η προσαύξηση αυτής κατά 50% για 24 μήνες και άνω.

(Συνδεσμος σχολίου:http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=3438)