απάντηση σε σχόλιο χρήστη Κουντούρη Παρασκευή

Σας ενημερώνουμε ότι η μοριοδότηση της εντοπιότητας δεν θίγεται για πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η πρόταξη όσων έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύνδεσμος σχολίου: http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=5780)