Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ είναι δυνατόν: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010 και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010.

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν αιτήματος της οικείας υπηρεσίας ή φορέα που υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:51 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ.Σ

  Συγχαρητήρια για την προσπάθειά άμεσης επικοινωνίας με σκοπό την καλύτερη διαμόρφωση απόψεων για το συγκεκριμένο προσχέδιο.
  Θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση συμβασιούχων που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94. Στις κατηγορίες αυτές εμπίπτουν συμβασιούχοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και χρηματοδοτούνται από κονδύλια διεθνών οργανισμών και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό. Οι συγκεκριμένες θέσεις αν καταργηθούν βάση της μεταβατικής διάταξης που τις καταργεί την 31-12-2010 τότε οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ή θα πρέπει να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, αν εκπληρώνουν κάποια κριτήρια ή θα πρέπει να απολυθούν με αποτέλεσμά τα συγκεκριμένα κονδύλιά να χαθούν( ή να γίνει αδιαφανής η εκμετάλλευσή τους) και οι αν προσληφθούν καινουριες θέσεις μονίμου προσωπικού αυτές λογικά θα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Αυτο πιστευω είναι ενα κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρεπει να εξετασθεί.
  Ευχαριστώ,
  Στέργιου Σ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 21:14 | ΙΣ

  Οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρχει δίκαιο σύστημα αξιολόγησης μέσω ΑΣΕΠ, πρέπει να γίνουν γρήγορα αλλά με πολλή σκέψη.
  Φυσικά δεν γίνεται όλες οι αιτήσεις των προκηρυσσόμενων θέσεων, μόνιμες και ορισμένου χρόνου, να εξετάζονται από το ΑΣΕΠ, διότι θα χρειάζονται χρόνια για τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αναθέτονται και στους φορείς, που ζητούν τις θέσεις ώστε να τις ελέγχουν όπως στο ΑΣΕΠ.

  Το βασικότερο είναι να καθορίζεται με νόμο, ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και όχι όποτε έχουν διάθεση οι υπάλληλοι στους φορείς.
  Επίσης το ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει περισσότερο προσωπικό με ζήλο καθώς και κατανόηση, για τους άνεργους που περιμένουν να εργασθούν.Οι εγκρίσεις των θέσεων και τα αποτελέσματα, θα πρέπει να έρχονται σε πέρας πολύ γρήγορα.

  Πολύ σημαντικό είναι, ότι με τα έως τώρα κριτήρια του ΑΣΕΠ, καταλαμβάνουν θέσεις στο δημόσιο τομέα οι πιο μικροί, ενώ θα έπρεπε να μοριοδοτείται και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου, διότι το ΑΣΕΠ δεν υπήρχε ανέκαθεν. Στους μεγάλύτερους θα πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα και διότι έχουν αδικηθεί πολύ και διότι οι μικρότεροι θα έχουν και άλλες ευκαιρίες.

  Επειδή οι περισσότερες συμβάσεις έχουν λήξει και είναι χιλιάδες οι άνεργοι που δημιουργήθηκαν αυτό το διάσημα, θα πρέπει να γίνουν γρήγορα οι αλλαγές, κυρίως για συμβάσεις ορισμένου χρόνου με κριτήρια δίκαια.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:44 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Κύριε υπουργέ,

  δεδομένου του ότι θα προκύψουν προβλήματα από την άμεση εφαρμογή του άρθρου 8, θα σας παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπόψη την εξαίρεση των ήδη εγκεκριμένων συμβάσεων έργου από τον προκάτοχό σας υπουργό, από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Οι συμβάσεις αυτές έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και αν το Ελληνικό κράτος έχει διοικητική συνέχεια, θα πρέπει να εφαρμοστούν με το περιεχόμενο και τον τρόπο που εγκρίθηκαν.
  Η υπουργική απόφαση που προβλέπετε στις “Μεταβατικές διατάξεις” και η γραφειοκρατεία που απαιτεί για την έκδοσή της δημιουργεί προβλήματα που απλά θα περιπλέξουν την κατάσταση. Αφήστε όλες τις εγκεκριμένες συμβάσεις έργου να υλοποιηθούν! Μην πληγώνετε το κύρος της χώρας και μην απογοητεύσετε αυτούς που πιστεύουν σε μια ευνομούμενη και ηθική πολιτεία.

  Επίσης, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να θέσετε το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Για να πείσετε όμως τον Ελληνικό λαό πως πράγματι πιστεύετε στο διάλογο και θέλετε να προσεγγίσετε την άμεση δημοκρατία, τα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, να αφήσετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ζύμωσης, το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας μήνας, και έπειτα να προχωρήσετε στην συζήτησή του στη βουλή. Προς τι η βιασύνη και η αγωνία των 100 ημερών?

  Ο Ελληνικός λαός θα είναι μαζί σας στα σωστά και χρήσιμα, όχι στα βιαστικά και πρόχειρα!

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

  Ι.Σ.
  Διπλ. Μηχανικός

 • Η πλήρης απόδοση του συστήματος ελέγχου των προσλήψεων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής, δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο η Δημόσια Διοίκηση δεν διαθέτει βασικά προαπαιτούμενα:
  1. Περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας
  2. Καθηκοντολόγιο σύμφωνα με τα παραπάνω..
  3. Προσοντολόγιο προσαρμοσμένο στα παραπάνω..

  Το έργο λοιπόν θα μείνει ελλιπές όσο δεν εξασφαλίζονται εκείνες οι προϋποθέσεις που θα το κάνουν να λειτουργήσει σωστά.

 • Η πλήρης απόδοση του συστήματος ελέγχου των προσλήψεων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής, δεν μπορεί να αποδώσει πλήρη αποτελέσματα όσο η Δημόσια Διοίκηση δεν διαθέτει βασικά προαπαιτούμενα:
  1. Περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας
  2. Καθηκοντολόγιο σύμφωνα με τα παραπάνω..
  3. Προσοντολόγιο προσαρμοσμένο στα παραπάνω..

  Το έργο λοιπόν θα μείνει ελλιπές όσο δεν εξασφαλίζονται εκείνες οι προϋποθέσεις που θα το κάνουν να λειτουργήσει σωστά.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:27 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ και Υπουργέ Εσωτερικών,

  Είμαι 43 χρονών και εργάζομαι από το Δεκέμβριο του 2003 έως και σήμερα στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Προσλήφθηκα με ένα χρόνο σύμβαση, μετά έγινε εξάμηνη ανανέωση,μετά τρίμηνη, μετά ενάμιση χρόνο και εδώ και τρία χρόνια εργάζομαι με σύμβαση μήνα-μήνα. Το Δεκέμβριο του 2008 (παραμονές Χριστουγέννων) απολύθηκα μαζί με άλλες τρεις συναδέλφισες από την εργασία μου (μετά από 5 χρόνια δουλειάς) χωρίς λόγο και αιτία και μας κάλεσαν ξανά στις 12 Ιανουαρίου 2009 με την αλλαγή ηγεσίας του Υπουργού Πολιτισμού (αντικατάσταση κ. Λιάπη από τον κ. Σαμαρά)πάλι με σύμβαση μήνα μήνα. Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών στην εφηβεία και όλο αυτό που βιώνω τα έξι χρόνια είναι πολύ ψυχοφθόρο. Δεν μπορώ να κάνω πρόγραμμα και να κανονίσω γενικότερα τη ζωή μου και διακατέχομαι από έντονο άγχος και αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν θερμά να μετατρέψετε τις συμβάσεις από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, αφού στην πραγματικότητα όλοι οι εργαζόμενοι σ’αυτόν τον Οργανισμό, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μιας και εργαζόμαστε τόσα χρόνια.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:59 | ΕΛΕΝΗ

  ΕΙΜΑΙ 44 ΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2002 – ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2003 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ,ΜΕΤΑ ΔΙΜΗΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2005 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΜΗΝΑ – ΜΗΝΑ.
  ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ, ΜΗΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΚΟΡΗΣ.ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ. ΝΙΩΘΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΝΑ ΠΕΤΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ.
  ΖΗΤΑΩ ΑΠΟ ΤΟΝ κο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

  Ε.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:05 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 41 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1988 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 50% ΜΟΥ ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

  ΕΛΠΙΖΩ ΟΠΩΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 • Από «ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
  Είμαστε περίπου 120 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Πωλητήρια του Οργανισμού εντός των Μουσειακών και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, που εργαζόμαστε όλοι ανεξαιρέτως με συνεχείς ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από το 2001 έως και σήμερα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεδομένου του γεγονότος ότι βάσει του Ιδρυτικού Νόμου δεν προβλεπόταν η ύπαρξη μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσουμε ποτέ, αδίκως, να ενταχθούμε σε κανένα από τα Προεδρικά Διατάγματα (Παυλόπουλου – Παναγιωτόπουλου) με σκοπό την μονιμοποίησή μας ή τη μετατροπή των Συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου, μέσω Α.Σ.Ε.Π.
  Σήμερα:
  • Λειτουργούμε τα πωλητήρια πιστών αντιγράφων και εφαρμογών στους σημαντικότερους Μουσειακούς και Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΤ, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα τρία (3.000.000€) εκατομμύρια ευρώ και διαχειριζόμαστε τα αναψυκτήρια στους αντίστοιχους Αρχαιολογικούς και Μουσειακούς Χώρους
  • Ολοκληρώνουμε στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ σημαντικότατα έργα ψηφιακών εφαρμογών. Επίσης μέσω του Γ΄ΚΠΣ αναπτύξαμε ένα δίκτυο πωλητηρίων του Ο.Π.Ε.Π. στους σημαντικότερους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της Ελλάδας. Λόγω της παραπάνω εμπειρίας του Οργανισμού σε κοινοτικά προγράμματα, παραχωρήθηκε στον Ο.Π.Ε.Π Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε έργα από το ΕΣΠΑ.
  • Σχεδιασμός Υλοποίηση και Διαχείριση της «Κάρτας Πολιτισμού» η οποία αποτελεί μια σημαντική κοινωνική παροχή.
  • Διοργανώσαμε υψηλού επιπέδου διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και συμβάλαμε τα μέγιστα στην Οργάνωση των Εγκαινίων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης . Συνεχίζουμε να διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
  Είναι αυτονόητο ότι, εμείς μαζί με άλλους Οργανισμούς που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις αρχές της δεκαετίας, προβάλουμε και αναδεικνύουμε τον Πολιτισμό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέσα από διάφορες δράσεις.
  Αν και έχουμε προσληφθεί με απόλυτα σύννομες διαδικασίες που προβλέπονται τόσο από τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού όσο και από το καταστατικό, που θεσμοθετήθηκαν επί της προηγούμενης Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και καλύπτουμε ΠΑΓΙΕΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ στις θέσεις που εργαζόμαστε και παρά τις υποσχέσεις που λάβαμε από όλες ανεξαιρέτως τις Κυβερνήσεις, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε εργασιακή ομηρία.
  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω που σαφέστατα αποδεικνύουν ότι και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την εμπειρία διαθέτουμε σε θέματα πολιτιστικών και αναπτυξιακών δράσεων και δεδομένου του γεγονότος της μη ύπαρξης μόνιμου προσωπικού στο Οργανισμό, θεωρούμε ότι προκύπτει σοβαρότατο πρόβλημα στην συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και κυρίως της λειτουργίας των πωλητηρίων στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους που τελικά θα βλάψει την ίδια την εικόνα της Χώρας.

  Επειδή, κανείς δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει με τον εξορθολογισμό του τρόπου πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ , αφού πρώτα ληφθεί μέριμνα για αυτούς που νομίμως έχουν προσληφθεί και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (απόδειξη οι συνεχόμενες και χωρίς διακοπή ανανεώσεις των συμβάσεων μας για πολλά χρόνια), ζητάμε να προβλεφθεί ρύθμιση, είτε στις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Νομοσχεδίου, είτε με πολιτική απόφαση, για το εργασιακό μας καθεστώς.
  Συγκεκριμένα, ζητάμε να μονιμοποιηθούμε ή να μετατραπούν οι Συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνου, στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ή σε άλλους συναφείς Οργανισμούς, Φορείς και Ανώνυμες Εταιρίες του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων:

  – Χρήστος Ευσταθίου, Πρόεδρος
  – Γιώργος Κελλάρης, Γενικός Γραμματέας
  – Νίκος Πατσογιάννης , Αντιπρόεδρος
  – Έλλη Διαλυσμά, Αναπλ. Γενική Γραμματέας
  – Περικλής Γερασόπουλος, Ταμίας
  – Αγνή Ρούσσου, Αναπλ. Ταμίας
  – Ζέττα Πασπαράκη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

  e-mail: syllogos@hch.culture.gr

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 12:57 | Σοφια

  Αναγνωριση προυπηρεσιας προερχόμενη απο τον Ιδιωτικό τομεα…?
  κυριε Υπουργε,
  Εργαζομαι στο δημοσιο απο το 2003. Προσελήφθην με προκυρηξη η οποια μεταξυ των αλλων, μοριοδοτουσε την 10ετη εμπειρια μου στον Ιδιωτικο τομεα στην συγκεκριμενη ειδικοτητα που προσεληφθην και στην οποια εχω και Πανεπιστημιακο τιτλο. Η δεκαετια αυτη ομως δεν υπολογιζεται ως προυπηρεσια για το Δημοσιο (αν και ηταν κριτηριο επιλογης μου για το Δημοσιο)με αποτελεσμα να βρισκομαι πισω στα κλιμακια και λογω ηλικιας να μην μπορεσω ποτε να παρω θεση ευθυνης στο Δημοσιο. Γεγονος που περαν εμου βλαπτει και τη Δημοσια διοικηση γιατι οπως καταλαβενεται η εμπειρια μου ειναι μεγαλη στο αντικειμενο μου και δυστηχως εχω «απο πανω μου» ανθρωπους οι οποιοι δεν γνωριζουν επαρκως το αντικειμενο με αποτελεσμα να παιρνουν λαθος αποφασεις ή και να αναθετουν με προχειρους μειοδοτικους διαγωνισμους τα εργα σε ιδιωτες. Ενω τα εργα αυτα θα μπορουσαν να γινουν εντος της υπηρεσιας αν υπηρχε πραγματικη αξιολογηση των υπαλληλων βασει γνωσεων και οχι μονο βασει ετων..
  Ευχαριστω για τον χρονα σας.
  ΥΓ….και ενα γνωμικο που ακουσα προσφατα μου αρεσε και σας το μεταφερω..»αν θες να φτασεις γρηγορα πηγαινε μονος σου, αν ομως θελεις να φτασεις σιγουρα πηγαινε με παρεα».

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:47 | Συμβασιούχοι μηχανικοί έργου ΔΕΗ

  Εν όψει των τελευταίων εξαγγελιών για τις τροποποιήσεις που επίκεινται στο καθεστώς απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στη ΔΕΗ Α.Ε απασχολούνται Μηχανικοί με Συμβάσεις Έργου οι οποίοι έχουν αποκτήσει με δαπάνες της Επιχείρησης πολυετή εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία. Η διακοπή των Συμβάσεων τους καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη λειτουργία συγκεκριμένων Διευθύνσεων ενόψει μάλιστα των σημαντικών Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και αυτών που πρόκειται να εκτελεστούν με σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα και επιπλέον στερεί την Επιχείρηση απο επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου. Η παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση σε συνδυασμό με την συνταξιοδότηση σημαντικού μέρους του αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού και την εξέλιξη που δρομολογεί το παρόν σχέδιο νόμου, απογυμνώνει την Επιχείρηση από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, προσαρμοσμένο στον τρόπο λειτουργίας της. Ακόμα κι αν οι διαδικασίες πρόσληψης νέου προσωπικού επιταχυνθούν ιδιαίτερα και ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2010, το έλλειμμα δεν θα καλυφθεί διότι στις εξειδικευμένες αυτές θέσεις, ένας εργαζόμενος θεωρείται παραγωγικός μετά από τουλάχιστον τρία χρόνια υπηρεσίας.

  Για αυτούς τους λόγους, προτείνουμε την μονιμοποίηση του υφιστάμενου εξειδικευμένου προσωπικού, την επέκταση του χρόνου μετάβασης για την πλήρη κατάργηση των Συμβάσεων Εργου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης του.

   Το Άρθρο 11 να τροποποιηθεί ως εξής:

  Άρθρο 11
  Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

  «Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ είναι δυνατόν: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2013 με την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010.
  Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν αιτήματος της οικείας υπηρεσίας ή φορέα που υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.
  Για το εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που απασχολείται με Συμβάσεις Έργου στη ΔΕΗ Α.Ε, να μετατραπούν οι Συμβάσεις Έργου σε Αορίστου Χρόνου, εφόσον αυτό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε απόλυτα εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Η μετατροπή αυτή να γίνει με εισήγηση της ΔΕΗ Α.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη ειδικής επιτροπής του ΑΣΕΠ που θα συσταθεί για το λόγο αυτό.»

  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ ΔΜΚΘ και ΔΠΠ ΔΕΗ

  Αγαλιώτη Μαρία
  Αϊβαλιώτης Ιωάννης
  Αναστοπούλου Θεοδώρα
  Βαρδακώστας Ιωάννης
  Γαβρίηλ Γεώργιος
  Γεωργιάδης Νικόλαος
  Γεωργίου Γεώργιος
  Γιακουμάτος Στέφανος
  Ζαχαριουδάκης Αντώνιος
  Ιορδανίδης Νικόλαος
  Καλτσή Ευγενία
  Κατσίκα Ελένη
  Καταρτζής Δημήτρης
  Κασμάς Νικόλαος
  Κιούσης Βασίλειος
  Κοτζίνος Κωνσταντίνος
  Κουσιαφέ Μαρία
  Κυρτάτου Ασημίνα
  Κωστής Δημήτριος
  Λαμπρίδου Άννα
  Λάππας Αθανάσιος
  Λεονταρίτης Κωνσταντίνος
  Μάμαλη Δέσποινα
  Μάνος Αλέξανδρος
  Μουργή Ευαγγελία
  Περγάμαλης Χρήστος
  Περδικάρης Νικόλαος
  Πέτσας Νικόλαος
  Σιγανάκης Απόστολος
  Σακελλάρη Χαρά
  Σπαθή Αικατερίνη
  Τσιλιγγίρης Ηλίας
  Τσορός Στάμος
  Τσορός Δημήτριος

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:39 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

  ΤΙΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΤΙΣ ΛΑΒΑΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ?
  (ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)

  ΜΕ ΤΟ 24ΜΗΝΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ?

  ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 24ΜΗΝΟ?

  ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 24ΜΗΝΟ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:15 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

  ΤΙΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΡΙΩΝ ΘΑ ΤΙΣ ΛΑΒΑΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ?
  (ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 00:56 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (Τα ονόματα παρ

  Είμαστε, περίπου, 1.000 άτομα όλων των ειδικοτήτων (Νηπιαγωγοί, βρεοφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, βοηθητικό προσωπικό, κλπ)που εργαζόμαστε στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ με ετήσιες συμβάσεις εργασίας που ανανεώνονται κάθε χρόνο. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από επτά (7) χρόνια απασχόλησης στις Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ, στα πλαίσια προώθησης της γυναικείας απασχόλησης από το 2ο, το 3ο ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Η πρόσληψή μας έγινε με διαδικασίες από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94. Για λεπτομέρειες, πολλοί από εμάς, δεν ενταχθήκαμε στο «περίφημο Διάταγμα Παυλόπουλου» και αυτοί που εντάχθηκαν στο ανωτέρω Διάταγμα, συνεχίζουν στις προβληματικές Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ. Σήμερα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φύλαξης, φροντίδας, αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 6 χρονών. Έτσι, μαζί με τις άλλες κοινωνικές δομές που δημιούργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο τέλος της δεκαετίας του 1990, αναδεικνύουμε καθημερινά το κοινωνικό «πρόσωπο» της πολιτείας.
  Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τον εμπαιγμό και την κοροϊδία από την πολιτεία καθώς μένουμε απλήρωτοι έως και έναν ολόκληρο χρόνο, από τότε που το πρόγραμμα ανέλαβε να υλοποιήσει η Εργατική Εστία και υιοθετήθηκε η αντίληψη ότι το κράτος μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική με ανταλλάξιμα κουπόνια και χωρίς να αναλάβει καμία υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και τους εργαζόμενους.
  Αν και έχουμε προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Ν.2190/94 και καλύπτουμε ΠΑΓΙΕΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ στις θέσεις που εργαζόμαστε και παρά τις υποσχέσεις που λάβαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε εργασιακή ομηρία.
  Καταλαβαίνουμε την σκοπιμότητα κατάργησης της αυξημένης μοριοδότησης της εμπειρίας, αν και αυτό ισοπεδώνει τους εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει αυτή την εμπειρία με διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης.
  Επειδή, και σωστά, στο παρόν Νομοσχέδιο προβλέπεται όλες οι προσλήψεις να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και εμείς έχουμε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες (το υπονοούν οι συνεχόμενες και χωρίς διακοπή ανανεώσεις των ετήσιων συμβάσεών μας για πάνω από επτά χρόνια), ζητάμε να ρυθμίσετε, είτε στις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Νομοσχεδίου, είτε με πολιτική απόφαση, το εργασιακό μας καθεστώς. Συγκεκριμένα, ζητάμε να μονιμοποιηθούμε στους Κοινωνικούς Οργανισμούς των ΟΤΑ ή στους Οργανισμούς Βρεφονηπιακών Σταθμών.
  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  1. Αλεξίου Μαρία, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στη Θεσσαλία
  2. Βουργίδη Μαριάνα, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά
  3. Γεωργιάδης Δημήτριος, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στις Κυκλάδες
  4. Μανουσάκη Ελένη, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στη Κρήτη
  5. Μανώλη Ειρήνη, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στην Αττική και Πελοπόννησο
  6. Μωραϊτη Μαλαματή, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στη Δυτική Μακεδονία
  7. Τόμζη Μαρία, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 20:43 | Δρ. Κων/νος Πλιακοστάθης

  Προσθήκη Άρθρο 11:

  <>

  Παρατήρηση: Επιτυγχάνεται η συγκεκριμενοποίηση των αντικειμένων αντίστοιχης εργασίας με βασικό τίτλο σπούδων.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 20:34 | Ευφροσύνη Σ.

  Σχετικά με το άρθρο 11 (μεταβατικές διατάξεις), περίπτωση (β):
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν για συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η 31-12-2010 σημαίνει το πέρας των συμβάσεων αυτών ή το χρονικό όριο μέσα στο οποίο μπορούν να ανανεωθούν?????

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 19:38 | Γιάννης π.μ.

  H νέα κυβέρνηση πρέπει να δείξει το κοινωνικό και δίκαιο πρόσωπο της και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία υπάρχει προκατάληψη για την κατηγορία αυτή των ανθρώπων,με αποτέλεσμα τη δύσκολη απορρόφηση τους στον ιδιωτικό τομέα.
  Πρέπει να συνεχιστεί η μοριοδότηση και η ποσόστωση των ατόμων αυτών ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας εφόσον αυτά αισθάνονται ικανά, και η πάθηση τους επιτρέπει να είναι δημιουργικά και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 18:13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ

  κ.Υπουργέ,

  θα ήθελα να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου, (όπως αυτό ισχύει κάθε φορά) μαζί με την αίτηση πρόσληψης στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ οι αποδεδειγμένα άνεργοι , εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Δεν νοείτε άνεργος επίσημα να καταβάλει συνεχώς παράβολα για την συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
  Παρακαλώ να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο όπως επίσης και την πιθανή εξέταση της ειδικής αυτής κατηγορίας υποψηφίων, να εξαιρεθούν και από το παράβολο της ένστασης, το ποσό του οποίου δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Τουλάχιστον να αντικατασταθούν με ένα συμβολικό τίμημα.

  Ευχαριστώ
  ΗΜ

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 17:50 | Παππας Θωμας-Παπαδόπουλος Στάθης, Πρόεδρος και Γραμματέας ΣΔΜ ΔΕΗ

  Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ (ΣΔΜ ΔΕΗ) παρεμβαίνει στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» για να ζητήσει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο εν λόγω νομοσχέδιο :

  Συμπληρώσεις/Τροποποιήσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου

  Η τρίτη παράγραφος του Άρθρου 5 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού, καθώς και εκείνες για τις οποίες προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης.»

  Το Άρθρο 11 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Άρθρο 11

  Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

  Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ είναι δυνατόν: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010 31-12-2013 με την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010.
  Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν αιτήματος της οικείας υπηρεσίας ή φορέα που υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.
  Για το εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που απασχολείται με Συμβάσεις Έργου στη ΔΕΗ Α.Ε, να μετατραπούν οι Συμβάσεις Έργου σε Αορίστου Χρόνου, εφόσον αυτό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε απόλυτα εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Η μετατροπή αυτή να γίνει με εισήγηση της ΔΕΗ Α.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη ειδικής επιτροπής του ΑΣΕΠ που θα συσταθεί για το λόγο αυτό.»

  Οι παραπάνω τροποποιήσεις προκύπτουν εκ του γεγονότος ότι, λόγω των χρονιζουσών και αναποτελεσματικών διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, επί πολλά έτη δεν προσλήφθηκε μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν θέσεις μόνιμου προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε και ανάγκες σε νέες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού για να αντιμετωπίσει η Επιχείρηση τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την εναρμόνιση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Οι ανάγκες αυτές για πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών καλύφθηκαν εξ ανάγκης με επιστημονικό προσωπικό μέσω συμβάσεων έργου, Το εν λόγω επιστημονικό προσωπικό απασχολείται από την Επιχείρηση με συμβάσεις έργου επί πολλά έτη έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και είναι βέβαιο ότι η αποχώρησή του θα στερήσει την Επιχείρηση από επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.

  Παππας Θωμας – Πρόεδρος ΣΔΜ ΔΕΗ
  Παπαδόπουλος Στάθης – Γραμματές ΣΔΜ ΔΕΗ

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 14:12 | Δημήτρης

  κ.Υπουργέ,

  Συγχαρητήρια για το σχέδιο Νόμου που αποτελεί καινοτομία για έναρξη μιας νέας νοοτροπίας,για αξιοκρατία και διαφάνεια, για εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων.
  Προτείνω τα εξής:

  1) Πρόσληψη Μόνιμου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ. με προκήρυξη ετησίως ένα διαγωνισμό.

  2)Ενίσχυση του ΑΣΕΠ με ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που θα αντιμετωπίσει μπροστά του.

  3)Δημιουργία Βάσης δεδομένων στον ΑΣΕΠ με τα στοιχεία των υποψηφίων.

  4)Υποβολή των αιτήσεων όλων των υποψηφίων μέσω διαδικτύου.

  5)Ανακοίνωση όλων των προκηρύξεων για πρόσληψη προσωπικού ,μέσω ΑΣΕΠ,σε μια ιστοσελίδα.

  6) Τα τελικά αποτελέσματα των προσλήψεων ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού να ανακοινώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ,με όλα τα στοιχεία και τα προσόντα που έχουν οι επιτυχόντες που θα προσληφθούν.

  Με τιμή

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 12:14 | georgia

  δεν πρεπει να μοριοδοτειται η μόνιμη κατοικια με 150 μορια γιατι ο ασεπ δεν μπορει να ελεγξει αν καποιος ειναι μονιμος κατοικος μιας περιοχής

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 11:03 | ΜΑΞΙΠ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟ ΕΞΗΣ: Οι υπηρεσίες και οι φορείς ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες και βάσει των κενών οργανικών τους θέσεων, δύνανται να προκηρύξουν μέσω ΑΣΕΠ την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΔΑΣΑΡΧΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 3000 ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ? ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΑΣΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ?

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 22:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 4 ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΔΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ? ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΟΡΙΣΤΑ ΄΄μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 11΄΄ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΛΓΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΜΑ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ KAI H ΙΣΟΝΟΜΙΑ? ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΔΟΘΗΚΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ? ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ? Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (KAI ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ TOMEA) ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 20:11 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ

  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Κύριε Υπουργέ,

  Προσοχή, γιατί ο ενθουσιασμός αν δεν συγκρατηθεί θα δημιουργήσει στην Κυβέρνηση αντιδράσεις προερχόμενες κύρια από την κοινωνία. Μελέτη, μελέτη, μελέτη λοιπόν στα υπό κατάρτιση νομοσχέδια, γνώση σε βάθος της υπάρχουσας κατάστασης και επιφυλαχτείτε στις από «καθέδρας» τεχνοκρατικές θέσεις και προτάσεις.
  Πολλοί ¨ΕΙΔΙΚΟΙ¨ μέχρι σήμερα απέτυχαν στις πολιτικές της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα οι προερχόμενοι πανεπιστημιακών εδρών. Βρίσκονται μακριά από την κοινωνία, την καθημερινότητα του πολίτη και έχουν άγνοια της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού.
  Πρώτα απ’ όλα κ. Υπουργέ πως έχετε γνώση του ανθρώπινου δυναμικού όταν δεν έχετε επισκεφτεί τις υπηρεσίες της αρμοδιότητάς σας, κάτι που δεν σας τιμά;
  Γνωρίζετε ότι π.χ. το Εθνικό Τυπογραφείο είναι μία παραγωγική μονάδα (εργοστασιακή) που το σύνολό σχεδόν του προσωπικού ανήκει σε ειδικούς τεχνικούς κλάδους και ειδικότητες και χρειάζονται για τις προσλήψεις οι εξετάσεις να γίνονται επί των συγκεκριμένων μηχανών (πιεστήρια, βιβλιοδεσία, φωτοστοιχειοθεσία, μοντάζ κ.λπ. ειδικοτήτων) και ο οργανισμός προβλέπει θέσεις αποφοίτων Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικών Γραφικών Τεχνών) και βοηθών Τυπογραφείου Δ.Ε. κατηγορίας;;; Εσείς σε αυτές τις κατηγορίες θα νομοθετήσετε ¨διδακτορικά¨ ή την εμπειρία των διαγωνιζομένων;;;
  Οι γενικότητες περί μοριοδότησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σε θέσεις Διοικητικού- Οικονομικού, πράγματι πιστεύετε ότι θα προσφέρουν περισσότερα από τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ;;; Αλήθεια, χρειάζεται ¨ειδικό επιστημονικό προσωπικό¨ σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και την μισθοδοσία των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες;;; Δηλαδή σε προκήρυξη θέσεων ΠΕ και ΤΕ οι έχοντες μεταπτυχιακά και διδακτορικά θα μοριοδοτούνται για μία θέση υποδεέστερη των προσόντων τους;;; Γνωρίζετε αν οι Οργανισμοί των Υπηρεσιών προβλέπουν θέσεις ¨ειδικού επιστημονικού προσωπικού¨ ;;;
  Οι δημόσιες υπηρεσίες κ. Υπουργέ έχουν ανάγκη από υπαλλήλους – εργαζόμενους και όχι να γεμίσουν με γραφεία μελετητών και ερευνητών (γνωρίζετε ή έχετε αντιμετωπίσει σε υπηρεσία την νοοτροπία αυτών των ανθρώπων;;;). Άλλωστε εκμεταλλευτείτε τους πτυχιούχους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και χρησιμοποιήστε τους αποδοτικότερα.
  Πολλοί αναρωτιούνται γιατί άραγε οι έχοντες μεταπτυχιακά και διδακτορικά επιζητούν θέσεις δημοσίων υπαλλήλων;;; Και γιατί δεν τα αξιοποιούν δημιουργικά ιδιωτικά ή πανεπιστημιακά ;;;
  Εύχομαι σύντομα να συνέλθετε από την περιδίνηση της εξουσίας, να γνωρίσετε από κοντά τα προβλήματα και να συζητήσετε με τα στελέχη και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών. Όχι διαβούλευση μόνο από το διαδίκτυο αλλά και με ολομέλειες των υπαλλήλων. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν φοβήθηκε ανοιχτές διαδικασίες και κερδιζε. Όταν έκλειναν οι πόρτες και λειτουργούσαν ¨καμαρίλες¨ και ¨παρέες¨ ΕΧΑΣΕ.
  Χριστοδουλιάς Θεόδωρος
  Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 19:12 | Anastasia

  Θέλω όταν συμμετέχω σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ να μπορώ με μια αίτηση να ελέγχω τα δικαιολογητικά των υπολοίπων υποψηφίων πχ βαθμό απολυτηρίου λυκείου, εμπειρία, πιστοποιητικά, ο ΙΔΙΟΣ !!!
  Το ίδιο θέλω να ελέγχουν και οι άλλοι τα δικά μου χαρτιά.
  Εάν επιτραπεί κάτι τέτοιο τότε μόνο θα μιλάμε για διαφάνεια.
  Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους !!!
  Εαν δώ και μετά απο έλεγχο δικό μου ότι οι επιτυχόντες έχουν περισσότερα προσόντα απο εμένα τότε αναγνωρίζω την αξία τους και μόνο τότε, και τους συγχαίρω !

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 11:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  OI ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ.
  ΔΩΣΤΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΙ. ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 01:27 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Φίλοι εργαζόμενοι συμβασιούχοι,

  Η μεγαλύτερη πληγή (με αρχή την δεκαετία 1970 των αορίστου χρόνου οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν όλοι σε οργανικές θέσεις το 1984) είναι η εφεύρεση των συμβάσεων δήθεν ορισμένου χρόνου, έργου, εποχιακών και κάποιες που μαθαίνουμε τώρα ¨συμβάσεις 1 (μίας) ημέρας¨ !!! που για 5 έως και 10 χρόνια υπηρετούν σε δημόσια υπηρεσία και μάλιστα του στενού Δημόσιου Τομέα καλύπτοντας ΠΑΓΙΕΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι υποκρύπτοντας οι συμβάσεις «πονηράδα» για μονιμοποίηση στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή χρησιμοποιεί το ίδιο το κράτος ανάλγητα και μιμείται τους εργοδότες της ασύδοτης αγοράς τους ανθρώπους!!!
  Σαφώς και πρέπει αυτό το καθεστώς να καταργηθεί άμεσα, αλλά εκτός του κοινωνικού δικαίου από εδώ και εμπρός αλλαγή του καθεστώτος, να εξεταστεί το μεγάλο αυτό ζήτημα και με κοινωνική ευαισθησία από την Κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους που εκμεταλλεύτηκε με εργασιακή αναλγησία χωρίς χρωματικούς, πολιτικούς διαχωρισμούς.
  Επειδή υπηρετώ 30 χρόνια στη Δημόσια Διοίκηση, απαντώ και στη πολιτική ηγεσία και στους δήθεν κοινωνικά αδικημένους, ότι κατά κανόνα οι συμβασιούχοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. (δηλαδή με προσόντα) και είναι τοποθετημένοι σε πρωτοκολλά και θέσεις εξυπηρέτησης πολιτών!!! αυτών των υπηρεσιών. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ φαινόμενο. Άλλωστε, οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν καλύπτουν θέσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπου κρίνεται απαραίτητο για θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού βεβαίως να μπουν κριτήρια αξιολόγησης (Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά) και μάλιστα σε περιγραφόμενη θέση στους οργανισμούς των υπηρεσιών.
  Μην υποβαθμίζετε τα πτυχία των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι
  Μην οδηγείτε αναγκαστικά τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ΑΦΟΎ δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν οικονομικά στις μεταπτυχιακές σπουδές και επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ήδη, οι εν ενεργεία πτυχιούχοι-συμβασιούχοι υποβαθμίζονται σε θέσεις νευραλγικές των Δημόσιων Υπηρεσιών που πρόκειται να προκηρυχτούν στο μέλλον μέσω ΑΣΕΠ. Κρίνεται σκόπιμο οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές να έχουν ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ.
  Προτείνω να επεξεργαστούν όλες οι υπηρεσίες νέους οργανισμούς με περιγραφόμενες για κάθε υπάλληλο θέσεις, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι σε βάθος 2-3 χρόνων (μέσω ΑΣΕΠ) ανάλογα των τυπικών τους προσόντων και τέλος τα μόρια της εμπειρίας να επεκταθούν και πέρα των 5 !!! χρόνων.
  Κύριε Υπουργέ, η αδικία είναι διαχρονική (2000-2004 επί ΠΑΣΟΚ) και της 5εντίας της Ν.Δ. που ισοπέδωσε κατάφωρα το σύστημα προσλήψεων. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ τις αδικίες της εξουσίας (της μόνης υπεύθυνης) και μην προκαλείτε ΝΕΕΣ αδικίες. Όλη η νεολαία έχει δικαίωμα στην εργασία και όχι φυσικά μόνο στο Δημόσιο τομέα αλλά και στον Ιδιωτικό. Εάν διορθώσετε τις μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας και ωράρια στον Ιδιωτικό Τομέα, οι νέοι δεν θα κυνηγούν μία θέση στο Δημόσιο

 • 15 Νοεμβρίου 2009, 23:50 | Κώστας Γκ

  Κύριε Πρωθυπουργέ
  Κύριε Υπουργέ

  Δεχθείτε τα συγχαρητήρια μου για τη δυνατότητας που μας δύνεται να εκφράζουμε τις προτάσεις, να εκφράζουμε την γνώμη μας για τόσο σοβαρά ζητήματα.
  Από όλα τα σχόλια και τις προτάσεις, με μία καλύτερη ματιά η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές θα αντλήσουν πολλά και σπουδαία στοιχεία τα οποία πιθανόν να μην μπορούσαν να τα εντοπίσουν.
  Συγχαρητήρια για το σχέδιο Νόμου που είναι αφετηρία για έναρξη μιας νέας νοοτροπίας για εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων.

  Θα ήθελα να προτείνω

  1) Σε μια ιστοσελίδα να ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ή και για τυχόν εξαιρέσεις που υπάρχουν, σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Για πρόσληψη προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα και ιδίως πρόσληψη προσωπικού που επιδοτείται από το κράτος να αναρτάται στην ίδια ιστοσελίδα πιθανόν του ΟΑΕΔ.

  2) Εξέταση αν:
  – Οι εργαζόμενοι στα stage ή ορισμένου χρόνου είχαν παράλληλα και κάρτα ανεργίας.
  – Παρακάμφθηκαν άτομα που είχαν κάρτα ανεργίας με περισσότερο χρόνο στην ανεργία.

  3) Κατάργηση του όρου της πρόσληψης προσωπικού αν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες Τι σημαίνει πάγιες και διαρκείς ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού; Πρώτα προσλαμβάνουμε τους «ημετέρους» και μετά λέμε ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη; Πρώτα προσλαμβανόμαστε και μετά δημιουργούμε την θέση;

  4) Οι προσλήψεις οποιοσδήποτε κατηγορίας προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, , να γίνεται ΜΟΝΟ μέσω ΑΣΕΠ. Οι προσλαμβανόμενοι μέσω των Στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας Σχολών να συνεχίσουν όπως και σήμερα μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

  5) Να πριμοδοτείτε Μόνο ο ένας τίτλος του Μεταπτυχιακού και εφόσον έχει σχέση με το αντικείμενο της ειδικότητα του πτυχίου του και την θέση που διεκδικεί.

  6) Να μην υπάρχει καμία σύμβαση ορισμένου χρόνου κλπ αλλά ΜΟΝΟ μόνιμο προσωπικό. Αν απαιτείται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή εποχικού κλπ να μην ανανεώνεται η σύμβαση πέραν του 8μήνου σε καμία περίπτωση.

  7) Πρόσληψη Μόνιμου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ. με προκήρυξη ετησίως ένα διαγωνισμό. Οι Πίνακες επιλαχόντων να ισχύουν για ένα έτος μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Από τους πίνακες των επιλαχόντων να επιλέγεται ΜΟΝΟ το προσωπικό για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή εποχικού προσωπικού κλπ και πάντα δεν θα ανανεώνεται η σύμβαση πέραν των 8 μηνών. Εδώ μπορεί να εξετασθεί ένα ποσοστό να προσλαμβάνεται από τους ανέργους του ΟΑΕΔ και το υπόλοιπο από τους παραπάνω πίνακες. ΠΟΤΕ όμως να μην ανανεώνεται η σύμβαση για το ίδιο άτομο πέραν του 8μηνου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παραθυράκι για μονιμοποίηση είτε από τους πίνακες επιλαχόντων είτε από τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

  8) Κωδικοποίηση όλων των προσόντων σύμφωνα με το Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ και απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με τις ειδικότητες και καθορισμό των θέσεων που θα καλύπτουν.

  9) Κωδικοποίηση όλων των θέσεων στο Δημόσιο τομέα και σε όλους τους φορείς που πληρώνονται από το Κράτος σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις.
  Οι κωδικοποίηση των θέσεων και των προσόντων θα είναι ένα εργαλείο για τοποθέτηση των καταλλήλων στις κατάλληλες θέσεις. Οι τοποθετήσεις να γίνονται σύμφωνα με τον Κωδικό της θέσης και όχι πήγαινε στην υπηρεσία να σε αναθέσουν καθήκοντα. Τέλος να υπάρχει κωδικοποίηση θέσεων Εποχιακού προσωπικού τριμήνου, εξαμήνου, 8μήνου ή 11μήνου.

  10) Ανώτατος χρόνος εργασίας με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου εποχικού κλπ να είναι 8 μήνες και το ίδιο άτομα να μην έχει δυνατότητα ξανά πρόσληψης με ίδια σύμβαση.

  11) Όλοι οι Δημόσιοι φορείς σε περιπτώσεις ελλείψεων στην παρούσα φάση να καλύψουν τις απαιτήσεις τους με ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ. Προσωπικό στο Δημόσιο υπάρχει.

  12) Κανείς μη προσληφθείς μέσω ΑΣΕΠ να μη μπορεί να καταλάβει Μόνιμη οργανική θέση στο Δημόσιο.

  13) Θέσπιση διαδικασιών και ημερομηνιών υποβολής απαιτήσεων των φορέων για πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

  14) Δημιουργία Βάσης δεδομένων στον ΑΣΕΠ με τα στοιχεία των υποψηφίων ώστε να αποφεύγονται περιττά έξοδα των υποψηφίων. Υποβολή των αιτήσεων όλων των υποψηφίων με ηλεκτρονική μορφή (μέσω διαδικτύου).
  Οι δημόσιοι φορείς που φοίτησαν οι νέοι, ΑΕΙ – ΤΕΙ – Λύκεια κλπ να έχουν αντίστοιχη βάση δεδομένων, για έλεγχο των Βαθμών Πτυχίων κλπ από τον ΑΣΕΠ.

  13) Οι ειδικές κατηγορίας ατόμων όπως Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι κλπ να συμμετέχουν κανονικά για πρόσληψη μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ αλλά να προηγούνται στην πρόσληψη έναντι των ισοβαθμούντων. Εφόσον θέλουμε το δημόσιο να έχει τους «κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις».

  14) Εξέταση σε Νέα βάση του τρόπου πρόσληψης και πριμοδότησης των πολυτέκνων, τριτέκων κλπ.
  Ποιος έχει μεγαλύτερες ανάγκες ο πολύτεκνος, – ο τρίτεκνος που και οι δύο (γονείς ) εργάζονται με πολύ καλούς μισθούς στο Δημόσιο και έχουν σχεδόν εξασφαλισμένα για εργασία το ένα ή τα δύο παιδιά τους, ή το ζευγάρι με ένα παιδί που είναι άνεργοι ή εργάζονται για ψίχουλα στον ιδιωτικό τομέα και με χωρίς κανένα μέλλον.

  15) Κατάργηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε διάφορα πρόγραμμα στον Δημόσιο τομέα και χρηματοδοτούνται από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ. Στα προγράμματα αυτά να μην ανανεώνεται σύμβαση πέραν του 8 μήνου.

  16) Να καθορισθεί ίδιος μέγιστος χρόνος μοριοδότησης του προσωπικού όλων των κατηγοριών, ανέργων, εργαζομένων με συμβάσεις κλπ.

  17) Κατάργηση όλων των κατηγοριών Αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών δασκάλων και νηπιαγωγών. Οι θέσεις των παραπάνω να καλύπτονται από τους πίνακες των επιλαχόντων που θα δημιουργηθεί μετά τον ετήσιο διαγωνισμό για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Οι πίνακες επιλαχόντων θα τους επιλαχόντες του ΑΣΕΠ

  18) H υποβολή των αιτήσεων, για συμμετοχή σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, με φόρμα που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η φόρμα να είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένη και απλή ώστε να μην υπάρχει περιθώριο λάθος. Εξέταση του παράβολου που θα απαιτείται για συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για ένσταση.

  19) Τα τελικά αποτελέσματα προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ θα πρέπει ελεύθερα στο διαδίκτυο, με όλα τα στοιχεία και τα προσόντα που έχουν οι νέοι που προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ.

  20) Ενίσχυση του ΑΣΕΠ με προσωπικό ΜΟΝΙΜΟ για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που θα έχει μπροστά του.

  21) Τέλος θα ήθελα να προτείνω ιδέες γνώμες και προτάσεις που υπάρχουν στα Σχέδια Νόμου που αναρτώνται για διαβούλευση και αφορούν άλλους φορείς, να προωθούνται στους αρμοδίους. Είναι μια μεγάλη πηγή ιδεών.
  Ακόμη και για ανάπτυξη, εξέταση από Πτυχιακούς ή Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  Συνεχίστε για να κερδίστε όλους του νέους που πιστεύουν και θέλουν αξιοκρατία.
  Δεν υπάρχουν περιθώρια για αναβολές και καθυστερήσεις.
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 • 15 Νοεμβρίου 2009, 23:54 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Οσοι δουλευουνε 3 & 4 χρόνια με συμβαση εργασίας στους Δήμους και εχουν προσληφθεί με κρητίρια ΑΣΕΠ όπως στα προγράμματα Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης δεν ειναι άδικο να απολυθούν .
  Τότε πιο το νόημα του προγράμματαος απασχόληση.
  Θα πρεπει λοιπόν να δουμε τα θεματα εργασίας με πιο ψυχρααιμο μάτι και να μην τα ισοπεδωσουμε όλα .

  Ευχαριστώ

 • 15 Νοεμβρίου 2009, 21:20 | George Cotton

  Πρωτίστως συγχαρητήρια για τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, η οποία μας προκαλεί συναισθήματα δικαίωσης και ανακούφισης.
  Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι η ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, αναθεώρησης κάποιων νόμων που καθορίζουν συστημικά θέματα του ΑΣΕΠ, και ειδικότερα την ευθύνη της ορθής μηχανογράφησης των αιτήσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, και η οποία προς το παρόν βαραίνει τον ίδιο τον υποψήφιο χωρίς δικαίωμα επανόρθωσης τυχον λάθους.Πιο συγκεκριμένα θέλω να επισημάνω τον κανονισμό για τη συμπλήρωση του πεδίου των συμπληρωματικών κωδικών πρόσθετων προσόντων στις αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Με το ισχύον σύστημα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος κάνει κάποιο λάθος στη συμπλήρωση του προαναφερθέντος πεδίου, τα πρόσθετα ατά προσόντα δεν του αναγνωρίζονται και έτσι αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία χωρίς δικαίωμα επανόρθωσης, ακόμα και αν έχει επισυνάψει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα προσόντα αυτά όπως ακριβώς αυτά καθορίζονται από την αντίστοιχη προκήρυξη, ακόμα μάλιστα και αν έχει γράψει ολογράφως στο πεδίο επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τι ακριβώς επισυνάπτει στην αίτηση. Όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που το ΑΣΕΠ δέχεται αιτήσεις υποψηφίων μόνο ταχυδρομικά χωρίς έτσι να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της ορθής συμπλήρωσης από υπάλληλο του ΑΣΕΠ κατά την παράδοση της αίτησης. Αποτέλεσμα βέβαια ο άδικος αποκλεισμός υποψηφίων, ακόμα και αν συγκέντρωναν περισσότερα μόρια από τους διοριστέους και παρότι έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και τα ανάλογα δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν με συνεπαγόμενη πρόδηλη παράκαμψη της αξιοκρατίας.
  Και βέβαια η επιτάχυνση της διαδικασίας, χάριν της οποίας υποθέτω θεσπίστηκε ο κανονισμός αυτός, είναι παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, αλλά όταν το τίμημα είναι η καταπάτηση του ίδιου του λόγου ύπαρξης του ΑΣΕΠ, της εξασφάλισης δηλαδή της αξιοκρατίας πίστεύω ότι η αναθεώρηση μιας τέτοιας διάταξης στο πλαίσιο της τρέχουσας αυτής νομικής αναδιάρθρωσης του ΑΣΕΠ είναι απαραίτητη.
  Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για το δικαίωμα κατάθεσης της γνώμης μου στη δημόσια αυτή διαβούλευση,
  Με εκτίμηση.

 • 15 Νοεμβρίου 2009, 19:24 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Φίλοι εργαζόμενοι συμβασιούχοι,

  Η μεγαλύτερη πληγή (με αρχή την δεκαετία 1970 των αορίστου χρόνου οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν όλοι σε οργανικές θέσεις το 1984) είναι η εφεύρεση των συμβάσεων δήθεν ορισμένου χρόνου, έργου, εποχιακών και κάποιες που μαθαίνουμε τώρα ¨συμβάσεις 1 (μίας) ημέρας¨ !!! που για 5 έως και 10 χρόνια υπηρετούν σε δημόσια υπηρεσία και μάλιστα του στενού Δημόσιου Τομέα καλύπτοντας ΠΑΓΙΕΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και όχι υποκρύπτοντας οι συμβάσεις «πονηράδα» για μονιμοποίηση στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή χρησιμοποιεί το ίδιο το κράτος ανάλγητα και μιμείται τους εργοδότες της ασύδοτης αγοράς τους ανθρώπους!!!
  Σαφώς και πρέπει αυτό το καθεστώς να καταργηθεί άμεσα, αλλά εκτός του κοινωνικού δικαίου από εδώ και εμπρός αλλαγή του καθεστώτος, να εξεταστεί το μεγάλο αυτό ζήτημα και με κοινωνική ευαισθησία από την Κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους που εκμεταλλεύτηκε με εργασιακή αναλγησία χωρίς χρωματικούς, πολιτικούς διαχωρισμούς.
  Επειδή υπηρετώ 30 χρόνια στη Δημόσια Διοίκηση, απαντώ και στη πολιτική ηγεσία και στους δήθεν κοινωνικά αδικημένους, ότι κατά κανόνα οι συμβασιούχοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. (δηλαδή με προσόντα) και είναι τοποθετημένοι σε πρωτοκολλά και θέσεις εξυπηρέτησης πολιτών!!! αυτών των υπηρεσιών. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ φαινόμενο. Άλλωστε, οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν καλύπτουν θέσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπου κρίνεται απαραίτητο για θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού βεβαίως να μπουν κριτήρια αξιολόγησης (Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά) και μάλιστα σε περιγραφόμενη θέση στους οργανισμούς των υπηρεσιών.
  Μην υποβαθμίζετε τα πτυχία των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι
  Μην οδηγείτε αναγκαστικά τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ΑΦΟΎ δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν οικονομικά στις μεταπτυχιακές σπουδές και επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ήδη, οι εν ενεργεία πτυχιούχοι-συμβασιούχοι υποβαθμίζονται σε θέσεις νευραλγικές των Δημόσιων Υπηρεσιών που πρόκειται να προκηρυχτούν στο μέλλον μέσω ΑΣΕΠ. Κρίνεται σκόπιμο οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές να έχουν ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ.
  Προτείνω να επεξεργαστούν όλες οι υπηρεσίες νέους οργανισμούς με περιγραφόμενες για κάθε υπάλληλο θέσεις, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι σε βάθος 2-3 χρόνων (μέσω ΑΣΕΠ) ανάλογα των τυπικών τους προσόντων και τέλος τα μόρια της εμπειρίας να επεκταθούν και πέρα των 5 !!! χρόνων.
  Κύριε Υπουργέ, η αδικία είναι διαχρονική (2000-2004 επί ΠΑΣΟΚ) και της 5εντίας της Ν.Δ. που ισοπέδωσε κατάφωρα το σύστημα προσλήψεων. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ τις αδικίες της εξουσίας (της μόνης υπεύθυνης) και μην προκαλείτε ΝΕΕΣ αδικίες. Όλη η νεολαία έχει δικαίωμα στην εργασία και όχι φυσικά μόνο στο Δημόσιο τομέα αλλά και στον Ιδιωτικό. Εάν διορθώσετε τις μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας και ωράρια στον Ιδιωτικό Τομέα, οι νέοι δεν θα κυνηγούν μία θέση στο Δημόσιο

 • ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1) Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ «99» ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, δηλαδή ένα τετραγωνάκι στο οποίο πρέπει να γράψει ο υποψήφιος τον κωδ. 99 για να δηλώσει ότι δεν έχει προσληφθεί εντός της τελευταίας πενταετίας στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, πρέπει να διατυπωθεί αντίστροφα (η ΜΗ σύμπλήρωση να σημαίνει ότι δεν διορίστηκε), διότι ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων το παραβλέπει ή το σημειώνει λάθος και αδικείται χωρίς λόγο.

  2) Να επιβληθεί ο διαχωρισμός από τις άλλες κατηγορίες, η σύντμηση και η απλοποίηση της διατύπωσης των Προκηρύξεων για τις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δυο σελίδες το πολύ με bullet points για τα δικαιολογητικά), ακόμη κι αν πρέπει να επωμισθεί το ίδιο το ΑΣΕΠ ένα μέρος του ανάλογου διοικητικού κόστους , διότι είναι εξαιρετικά δύκολο για τους ανθρώπους αυτούς να τις συμπληρώσουν σωστά. Πρόκειται για κοινωνική αδικία, το κράτος να επιβάλλει, σε ανθρώπους λ.χ. που τέλειωσαν το Δημοτικό πριν από 35 χρόνια και δυσκολεύονται ακόμη και να διαβάσουν, να κατανοήσουν το περιεχόμενο τόσο πολυσέλιδων και σύνθετων κειμένων, και μάλιστα να τους κρίνει με τη μέγιστη αυστηρότητα. Επιπλέον, ειδικά για την κατηγορία αυτή, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτραπεί η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά το πέρας της κατάθεσης των αιτήσεων, και μάλιστα με πρωτοβουλία του ΑΣΕΠ.

 • Ως δικηγόρος του Διοικητικού Δικαίου, ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με θέματα του ΑΣΕΠ τα τελαυταία 9 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα, βλέπω την αβάστασχτη ταλαιπωρία των υποψηφίων για ζητήματα που θα μπορούσαν να λυθούν χωρίς κόστος σε μικρό χρόνο, τα οποία όμως φτάνουν τελικά να λύνονται από τα Διοικητικά Εφετεία της Αθήνας ή το ΣΤΕ μετά από 4-9 χρόνια και με αβάσταχτο κόστος, τόσο για τους υποψηφίους που επωμίζονται τη δυσθεώρητη δικαστική δαπάνη, όσο και για το ΑΣΕΠ ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα, που καλείται να αποζημιώσει τους υποψηφίους που δικαιώνονται με πολλές δεκάδες χιλιάδες Ευρώ για τις απωλεσθείσες αποδοχές. Οι προτάσεις μου αφορούν τρεις άξονες: το συστημικό μέρος, τα ουσιαστικό μέρος ορισμένων διατάξεων του Ν. 2190/1994 και το δικονομικό μέρος:

  ΠΡΩΤΟΝ: Υπάρχει τεράστια διοικητική δαπάνη, περιβαλλοντική επιβάρυνση, ταλαιπωρία των υποψηφίων, σπατάλη χρόνου για όλες τις πλευρές και επιβάρυνση των δικαστηρίων, διότι δεν υφίσταται ένα μηχανογραφικό σύστημα που να κάνει τα ακόλουθα τρία απλά πράγματα: (α) Να τηρεί μια βάση δεδομένων με όλα τα προσόντα των υποψηφίων και ένα αντίστοιχο φυσικό αρχείο δικαιολογητικών, που να επικαιοροποιούνται μόνο όποτε αυτά μεταβάλλονται, σε πρώτη φάση με πρωτοβουλία του υποψηφίου (μόνο μια φορά εγγραφή και αποστολή δικαιολογητικών ανά υποψήφιο και μετέπειτα μόνο αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών). Ειδική ρύθμιση ίσως να απαιτηθεί για την εμπειρία, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα. (β) Να τηρεί μια δεύτερη βάση δεδομένων, η οποία να επικαιροποιείται συνεχώς, με τις θέσεις που προκηρύσσονται και τα απαιτούμενα προσόντα. (γ) Να κάνει διασταυρώσεις (matching) των στοιχείων από τις δυο βάσεις δεδομένων, ώστε να ενημερώνει τους υποψηφίους αυτόματα μόλος βρεθεί κάποια θέση αντίστοιχη των προσόντων τους, ή να παρέχει τη δυναντότητα να αναζητούν και να επιλέγουν εκείνοι τις θέσεις που τους ενδιαφέρου. Οι δυνατότητες αυτοματοποίησης και περαιτέρω απλοποίησης θα είναι αμέτρητες (π.χ. ενημέρωση/alerts με rss, sms κλπ, ή σε επόμενη φάση, αυτόματη ενημέρωση του αρχείου των δικαιολογητικών απευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κλπ), ωστόσο, ένα κεντρικό σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή ακριβό, ούτε να σχεδιαστεί, ούτε να υλοποιηθεί. Τυχόν διαφωνίες ως προς την αξιολόγηση των στοιχείων, η οποία θα γίνεται μια φορά, θα λύνονται από τα τμήματα του ΑΣΕΠ (σε διαδικασία με 2 βαθμούς διοικητικού ελέγχου, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της πρώτης κρίσης), και στη συνέχεια, αν δε λυθεί το ζήτημα, από τα Διοικητικά Εφετεία, που όμως, με τον ανωτέρω τρόπο, θα έχουν πολύ μικρότερο όγκο υποθέσεων του ΑΣΕΠ.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ, δηλαδή μέχρι να περάσει το ΑΣΕΠ στην προταθείσα (τρίτη) φάση της μηχανοργάνωσής του, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η εξής αλλαγή: Το ΑΣΕΠ έχει επιβάλλει, για ακατανόητους λόγους, την τυπολατρική διάταξη του άρθρου 20 §7 του Ν. 2738/1999, η οποία δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, παρά μόνο ταλαιπωρεί τους πάντες, ακόμη και το ίδιο το ΑΣΕΠ, δημιουργώντας άσκοπες δικαστικές διαμάχες. Παραθέτω απόσπασμα από σχετική αίτηση ακύρωσης:
  Από την εισηγητική έκθεση του Ν. 2738/99 προκύπτει ο σκοπός στον οποίον απέβλεψε ο νομοθέτης κατά τη θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 20 παρ.7 του ως άνω Νόμου, η οποία συμπλήρωσε το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν.2190/94, και ο οποίος σκοπός ορίζεται ως «…η δυνατότητα οριστικοποιήσεως των πινάκων των υποψηφίων και των πινάκων διοριστέων, διότι διαφορετικά (οι πίνακες) θα μεταβάλλονται διαρκώς αν ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει δικαιολογητικά, έστω και με τη μορφή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων». Ωστόσο, καίτοι ο σκοπός αυτός του νομοθέτη είναι σκοπός δημοσίου συμφέροντος καταρχάς συνταγματικά ανεκτός (αποφυγή παράτασης της διαδικασίας επιλογής εις το διηνεκές), η απόλυτη απαγόρευση υποβολής, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο, εκτός από υπέρμετρα επαχθής, είναι και απρόσφορη ως προς τον δεδηλωμένο ως άνω σκοπό. Τούτο, κατ’ αρχήν διότι, γενικότερα, η ενδικοφανής διαδικασία που ακολουθείται (ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης, άλλοτε αντιρρήσεις και ήδη αίτηση θεραπείας κατά του πίνακα διοριστέων κλπ) έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας οριστικοποίησης των πινάκων (και μάλιστα την αναμόρφωσή τους σε κάθε στάδιο). Επομένως, η επίμαχη διάταξη ουδέν προσφέρει ως προς την ταχύτητα της διαδικασίας, καθώς η απαγόρευση της προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατά το στάδιο των ενστάσεων ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. ουδόλως επηρεάζει την εξέλιξη της ενδικοφανούς διαδικασίας, η οποία θα ακολουθούσε την ίδια πορεία, με ενδεχομένως περισσότερα στοιχεία. Επιπλέον, λόγος θέσπισης της ενδικοφανούς διαδικασίας, παρά την ανάγκη για ταχεία εξέλιξη των διαγωνισμών, είναι η επιλογή του νομοθέτη να προκρίνει την ορθότητα του αποτελέσματος έναντι της ταχύτητας της διαδικασίας και της «οριστικοποίησης» των πινάκων. Όμως, η απαγόρευση προσκόμισης συμπληρωματικών και διευκρινιστικών δικαιολογητικών, και μάλιστα ανεξαρτήτως λόγου (ήτοι, ακόμη κι αν η ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών ανακύπτει από σ φ ά λ μ α τ η ς ί δ ι α ς τ η ς δ ι ο ί κ η σ η ς), αποκλείοντας έτσι την ανταπόδειξη, έχει ως αποτέλεσμα την εν μέρει κατάλυση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης. Έτσι, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα ως προς την επιτάχυνση της διαδικασίας, εν όψει και της θέσεως που διατυπώθηκε αμέσως ανωτέρω, η διοίκηση (το Α.Σ.Ε.Π.) καλείται να κρίνει, στα πλαίσια της ενδικοφανούς διαδικασίας, με λιγότερα στοιχεία από τα διαθέσιμα και οπωσδήποτε λιγότερα από τα πραγματικώς αναγκαία, ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη ουσιαστική άποψη. Περαιτέρω, η νομοθετική αυτή διάταξη εν μέρει αντιστρατεύεται και τον ίδιο το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, καθόσον, όχι μόνο δεν συνεισφέρει στην αποφυγή της κατάρτισης εσφαλμένων πινάκων κατάταξης και διοριστέων, αλλά, πολύ περισσότερο, έχει ως άμεσο και αναπόφευκτο αποτέλεσμα η οριστικοποίηση των πινάκων να αναστέλλεται για πολλαπλάσιο χρόνο εξ αιτίας αυτής της ίδιας της διάταξης, καθώς αναγκάζει τους υποψηφίους να προσφύγουν στα δικαστήρια για να αποδείξουν ότι πράγματι πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού. Εκτός όλων αυτών, η επίμαχη διάταξη, στο βαθμό που επιχειρεί να δεσμεύσει ακόμη και το δικαστήριο κατά το σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης, είναι και μη αναγκαία, δεδομένου ότι ο σκοπός στον οποίον απέβλεψε ο νομοθέτης κατά τη θέσπιση της ανωτέρω απόλυτης και υπέρμετρα επαχθούς ρύθμισης καλύπτεται, ήδη, πλήρως από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (Σύνταγμα, άρθρο 26). Βάσει της συνταγματικής αυτής διάταξης, είναι ούτως ή άλλως μη νόμιμη η υποβολή από τον υποψήφιο ενός δικαιολογητικού το πρώτον εις το Δικαστήριο και, εν πάση περιπτώσει, κι αν υποβληθεί τέτοιο στοιχείο για πρώτη φορά στο στάδιο της δικαστικής προστασίας, το Δικαστήριο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να το αξιολογήσει. Συνεπώς, εν όψει όλων των ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 20 παρ.7 του Ν. 2738/1999 ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 25 §1 του Συντάγματος), αφού υφίσταται υπέρμετρη δυσαναλογία μεταξύ του επιδιωκόμενου ως άνω σκοπού και του μέτρου που επέλεξε ο νομοθέτης για την επίτευξη αυτού. Ενός μέτρου υπέρμετρα επαχθούς για τους υποψηφίους εκείνους που, καίτοι διαθέτουν πράγματι τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά προσόντα και έχουν υποβάλει με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στερούνται του δικαιώματος κατάληψης των σχετικών θέσεων, με συνακόλουθη παραβίαση και του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος και της επαγγελματικής εξελίξεώς τους (άρθρα 2 §1 και 5 §§1 και 3 του Συντάγματος). Στο βαθμό, μάλιστα, που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η απαγόρευση εισάγεται με σκοπό, μεταξύ των άλλων, και να εμποδιστεί η προσκόμιση δικαιολογητικών «…ακόμη και ενώπιον του δικαστηρίου το πρώτον…», η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας είναι ακόμη πιο εμφανής, καθόσον, αφενός ο διοικούμενος υφίσταται μια υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση, καταλυτική συνταγματικών ελευθεριών του, και αφετέρου πρόκειται για μια ανεπίτρεπτη συνταγματικά επέμβαση του κοινού νομοθέτη στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης (η οποία μάλιστα έγινε με σκοπό να ανατραπεί πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας), η οποία όμως, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιτάχυνσης της διαδικασίας, είναι από απρόσφορη έως αντίθετη με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, και μη αναγκαία.

  ΤΡΙΤΟΝ: Είναι άμεσα αναγκαίες, πρώτιστα για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για λόγους ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης, οι ακόλουθες δικονομικές ρυθμίσεις: (α) Τροποποίηση του Ν. 702/1977 ώστε να υπάγεται στα Διοικητικά Εφετεία (αντί του ΣΤΕ) η σε πρώτο βαθμό εκδίκαση όλων των διαφορών που αφορούν τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, και όχι όπως σήμερα, που δεν υπάρχει ρύθμιση για τους εποπτευόμενους οργανισμούς (π.χ. Δημοτικές Επιχειρήσεις) και όλες οι υποθέσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς που διεξάγουν να παραμένουν στη γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣΤΕ. (β) Ορισμός ότι όλες ανεξαιρέτως οι υποθέσεις που αφορούν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα μπορούν να δικάζονται ΚΑΙ από το Διοικητικό Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο υποψήφιος (συντρέχουσα αρμοδιότητα). (γ) Θέσπιση ενδικοφανούς διαδικασίας δευτεροβάθμιας κρίσης ενώπιον του ΑΣΕΠ, πριν την προσφυγή στα δικαστήρια: Σήμερα, εάν κάποιος υποψήφιος είναι στους αρχικούς πίνακες διοριστέων, δεν έχει, ευλόγως (λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος ως διοριστέος) έννομο συμφέρον προσβολής των αρχικών πινάκων. Αν όμως στη συνέχεια, στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας, αλλάξει η σειρά κατάταξής τους και βρεθεί εκτός τελικού πίνακα διοριστέων, δεν έχει ουσιαστικά καμμιά άλλη δυνατότητα από το να προσφύγει στα δικαστήρια, καθώς το ΑΣΕΠ απορρίπτει συλλήβδην όλες σχεδόν τις αιτήσεις θεραπείας, και μάλισα, δεν είναι καν υποχρεωμένο να τις απορρίψει ρητά (εφαρμόζεται το γενικό καθεστώς του ΚΔιοικΔιαδ). Επιπλέον, ο υποψήφιος που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή αδικείται έναντι των λοιπών υποψηφίων, διότι δεν του δίδεται ποτέ, έναντι εκείνων, το δικαίωμα να προβάλει τις αντιρρήσεις του ενώπιον του ΑΣΕΠ πριν βρεθεί εκτός διοριστέων.

 • 14 Νοεμβρίου 2009, 15:41 | Κώστας

  Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο είναι η έκδοση πολλαπλών προκηρύξεων από τους διάφορους φορείς για θέσεις ίδιου κλάδου με αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό προκηρύξεων οι ίδιοι υποψήφιοι. Συνέπειες: η μεγάλη καθυστέρηση στις προσλήψεις καθότι οι διοριστέοι έχοντας ήδη διοριστεί μέσω άλλης προκήρυξης αρνούνται το διορισμό τους με αποτέλεσμα να γίνονται αλλεπάλληλες αναπληρώσεις. Δεν τελειώνει εδώ όμως ο φαύλος κύκλος καθώς πολλοί από τους πρώτους επιλαχόντες έχουν ήδη διοριστεί οπότε οδηγούμαστε πάλι σε ένα αέναο κύκλο αλληλογραφίας του φορέα με το Α.Σ.Ε.Π.. Η παρούσα κατάσταση δεν συνάδει αν μη τι άλλο με τις αρχές της χρηστής και λογικής διοίκησης. Ο χρόνος κάλυψης της θέσης ξεπερνάει τα 2 χρόνια πολλές φορές.

  Η πρόταση μου στα παραπάνω είναι η εξής: για τις προκηρύξεις που ήδη τρέχουν και δεν θα ανακληθούν (οι οποίες είναι πάρα πολλές) να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία θα ορίζει τα εξής:

  «ο φορέας μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. τους φακέλους των προσωρινά διοριστέων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση την επικαιροποίηση με υπεύθυνη δήλωση της επιθυμίας του προσωρινά διοριστέου να αποδεχθεί τη θέση διορισμού σε περίπτωση επιλογής του από το Α.Σ.Ε.Π.. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο φορέας θα προχωράει στους επιλαχόντες κατά τον ίδιο τρόπο κ.ο.κ. μέχρι να βρεθεί υποψήφιος που θα αποδεχθεί τη θέση.»

  Η παραπάνω τακτική εφαρμόζεται άτυπα και κατά τη βούληση του φορέα μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων και μόνο για τους επιλαχόντες και όχι για τους πρώτους διοριστέους. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο, το Α.Σ.Ε.Π. θα γλιτώνει το χρόνο ελέγχου φακέλων υποψηφίων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και θα επισπευτούν κατά μεγάλο ποσοστό οι επικείμενες προσλήψεις.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 14 Νοεμβρίου 2009, 14:18 | Δρ Αναστάσιος Κομνηνός

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΊΟΥ

  ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΉ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΎΝ ΟΙ ΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΎΤΕΡΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΤΟΜΈΑ ΤΏΡΑ

  Αφού σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους προς την Κυβέρνηση, σημειώνω ότι αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες της Ε.Ε , και το οποίο θεωρώ αυτονόητο να ισχύσει και για τους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
  1. Κατανοώ πλήρως την ανάγκη άμεσης επίσπευσης των τροποποιήσεων στην διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων στο Δημόσιο από την παρούσα Κυβέρνηση προς άρση των όποιων αδικιών εντοπίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία.
  2. Ο τι νέο όμως προκύψει, πάρα τις οποιεσδήποτε προφανείς αξιοκρατικές του ρυθμίσεις που ευελπιστώ ότι θα προκύψουν, αυτό θα είναι εντελώς αποκομμένο από την πραγματικότητα, αν δεν ανακοινωθούν ΆΜΕΣΑ με τρόπο διαφανή και χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης όλες α) οι οργανικές προβλεπόμενες θέσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ανά Υπουργείο, ΝΠΔΔ, ΕΚΟ, Τοπική Αυτ/ση κλπ β) ο αριθμός των νυν υπηρετούντων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ανά υπουργείο, ΝΠΔΔ, ΕΚΟ, Τοπική Αυτ/ση γ) ο αριθμός του πλεονάζοντος προσωπικού στις ως άνω υπηρεσίες το οποίο πρέπει άμεσα να μετατεθεί και γ) το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων που θα απομείνουν μετά τα ως άνω, με ποσοστό που θα αφορά είτε το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό είτε το στελεχιακό δυναμικό με συμβάσεις έργου.
  3. Σήμερα στην Ελλάδα ουδείς γνωρίζει ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΡΒΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τους οποίους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, αριθμός τον οποίον επίσημοι δείκτες τον καταχωρούν ως τρομακτικά(!) υπερβολικά υψηλό σε σύγκρισή με τον μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων των χωρών της Ε.Ε. Η Κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να τηρήσει και εδώ τον μέσο όρο της Ε.Ε και με τόλμη και πολιτικό κόστος να πει τα πράγματα με το όνομά τους προς τον Ελληνικό λαό.

  Είναι τώρα η ώρα λοιπόν ο νεοέλληνας να μάθει να εμπιστεύεται την Πολιτεία επί τέλους, γιατί η Πολιτεία οφείλει να σέβεται και να υπηρετεί τους πολίτες της.
  Είναι τώρα η ώρα λοιπόν ο νεοέλληνας να μάθει αν στο Ελληνικό Δημόσιο έχει ελπίδα να βρει εργασία και πότε, για να σταδιοδρομήσει.
  Είναι τώρα η ώρα λοιπόν ο νεοέλληνας να μάθει ότι όσα και πτυχία , μεταπτυχιακά και διδακτορικά και αν πάρει, η Πολιτεία θα έχει πια ξεκάθαρα ανακοινώσει ποιους, πόσους και με τι προσόντα τους θέλει για να εργασθούν στο Δημόσιο.
  Είναι τώρα η ώρα λοιπόν ο νεοέλληνας να μάθει ότι μια θέση στο το Δημόσιο δεν είναι πια «όνειρο ζωής», είναι ώρα να μάθει ότι δεν μπορεί εν ονόματι αυτής της θέσης να εξοντώνεται οικονομικά, ηθικά και πολιτικά αυτός και οι οικείοι του.
  Έτσι λοιπόν θα γίνει και η αποφόρτιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η εξαφάνιση της παραπαιδείας και όλων εκείνων των παρασιτικών μηχανισμών που δρουν σήμερα εκμεταλλευόμενοι το όνειρο του νεοέλληνα να πιάσει μια θέση στο Δημόσιο. Έτσι μόνο θα αποκτήσει το πολιτικό σύστημα την αξιοπιστία του!
  Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα…
  Θα τολμήσει άραγε αυτή η Κυβέρνηση να πει την αλήθεια στους νεοέλληνες η θα μετρήσει το πολιτικό κόστος?
  Όλα τα υπόλοιπα περί ρυθμίσεων, διαδικασιών κλπ θεωρητικώς καλά και χρήσιμα είναι, όμως οι αλήθειες για το τι προοπτικές υπάρχουν και πότε αυτές μπορούν να επιτευχθούν από τους πολίτες είναι οι ΑΡΙΣΤΕΣ.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία…

 • 14 Νοεμβρίου 2009, 11:48 | Π.Ι.Γ.

  Παρατηρήσεις «επί της αρχής» (επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο, παρά μόνο κατ΄άρθρο, σχολιάζω «όπου να’ναι»)
  -Πολύ καλή η πρωτοβουλία της παράπλευρης αναγραφής της σχετικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην παρούσα πρόταση για διαβούλευση (αν και θα έπρεπε να αναγράφεται ότι δεν είναι το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τις προσλήψεις, αλλά μόνο ότι είναι σχετικό με αυτά που αλλάζουν), όπως και της δυνατότητας να δούμε και να «κατεβάσουμε» νόμους χωρίς την απαράδεκτη κατ΄εμέ απαίτηση πληρωμή της συνδρομής στο εθνικό τυπογραφείο.
  Μόνο από τον όγκο των σχετικών διατάξεων γίνεται φανερό ότι θα πρέπει ο 2190/94 να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με έναν νέο, ο οποίος θα είναι κωδικοποίηση όλων των προηγούμενων (άρα θα έπρεπε στον παρόν να προβλεφθεί η σύσταση επιτροπής για κωδικοποίηση της νομοθεσίας) Αν και αφορά γενικότερα το πρόβλημα της πολυνομοθεσίας στην Ελλάδα, θα πρότεινα από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, κάθε τροπολογία νόμου να τιτλοφορείται «Νιοστή» τροποποίηση του Ν.τάδε, ώστε να ξέρουμε πόσες τροποποιήσεις υπάρχουν μήπως και μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη
  – Πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχη διαδικασία για την τροποποίηση των προκηρύξεων και των εντύπων του ΑΣΕΠ, τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και οδηγούν σε αποκλεισμούς λόγω απροσεξίας (π.χ.μη συμπλήρωση κωδ.99), αλλά και καθυστερήσεις στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης αφού υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δεν αποσφαηνίζονται. Έτσι το ΑΣΕΠ θα πρέπει να ζητήσει από τις υπηρεσίες του και τους φορείς που συντάσσουν μόνοι τους τους πίνακες κατάταξης να απαριθμήσουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες
  -Θα πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι πρόκειται για ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ σύστημα πρόσληψης και ΟΧΙ για αξιοκρατικό. Καμία διάταξη νόμου δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοκρατία (υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν μεταπτυχιακά γιατί ήταν αρκετά ικανοί για να εξασφαλίσουν υποτροφία και άλλοι που έκαναν μεταπτυχιακά γιατί η οικογένειά τους είχε αρκετά για να τους στηρίξει οικονομικά χωρίς να το αξίζουν – αναγκαστικά βαθμολογούνται το ίδιο· από την άλλη κάποιος με τρία μεταπτυχιακά και δύο διδακτορικά δε σημαίνει ότι θα είναι καλύτερος από κάποιον «απλό» πτυχιούχο με όρεξη για δουλειά)
  – Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταργηθεί τελείως το σύστημα προσλήψεων. Καλό είναι αυτός ο νόμος να οδηγεί σε σχολές δημόσιας διοίκησης (τοπικές ίσως σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με π.χ. τρίμηνο θεωρητικής κατάρτισης και 9μηνο πρακτικής στις θέσεις που δηλώνουν οι υποψήφιοι και μόνο αφού τελειώσουν επιτυχώς οι υποψήφιοι τη σχολή να καταλαμβάνουν θέσεις στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες ειδικά των παραμεθορίων περιοχών λειτουργούν ως σχολές εκμάθησης νέων υπαλλήλων μέχρι να μετατεθούν/μεταταγούν σε κεντρικότερες. Από την άλλη με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε κάποιοι απαράδεκτοι υπάλληλοι, κάποιοι που δεν τιμούν ούτε το πτυχίο τους ούτε τον όρκο τους, να απορρίπτονται πριν το διορισμό τους. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, θα μπορούσε να παρέχεται στους μαθητευόμενους ο βασικός μισθός (με κρατήσεις μόνο για ιατροφαρμ. περίθαλψη)

 • Η μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος θα έπρεπε να επιτρέπεται ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις των τρέχουσων συμβάσεων και ΜΟΝΟ μέχρις ότου αυτές να ολοκληρωθούν. Κακώς ορίζετε χρονικό όριο μέχρι τέλος του 2010 διότι δίνετε έτσι τη δυνατότητα να συνεχιστεί η κακή αυτή πρακτική των συμβάσεων και σε νέες συμβάσεις που θα συναφθούν μέσα στο επόμενο έτος. Η μεταβατική αυτή διάταξη, όπως την παρουσιάζετε, δείχνει δηλαδή ότι θέλετε στην ουσία να αφήσετε ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό… και μετά κάποια ανύποπτη στίγμη σε ένα άσχετο νομοσχέδιο θα παρατείνετε την ημερομήνια αυτή για άλλο ένα χρόνο, και πάει λέγοντας!

 • 13 Νοεμβρίου 2009, 17:34 | ΔΩΔΩΝΗ

  Να καταργηθει το παραβολο Α.Σ.Ε.Π .
  Και η ΑΝΕΡΓΙΑ να μοριοδοτειτε με πολλα μορια

 • 13 Νοεμβρίου 2009, 15:38 | Ιωάννης Μπρουμίδης

  Στο νομοσχέδιο περί προσλήψεων στο δημόσιο, καλό θα ήταν να τεθεί σε ισχύ και το άρθρο 32, παρ. 11 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ τ. 28). Με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, θα μπορέσουμε όλοι όσοι έχουμε ήδη ή αποκτήσαμε τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας στο δημόσιο, να αξιοποιηθούμε.

  Κι’ αυτό, γιατί όταν δεν υπάρχουν θέσεις ανώτερης κατηγορίας μονίμων υπαλλήλων στους απαρχαιωμένους Οργανισμούς των υπηρεσιών μας, το πτυχίο που έχουμε, μένει άχρηστο, οι γνώσεις μας απαξιώνονται, πέραν του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αισθανθούμε μια ηθική ικανοποίηση για το ότι στα 45 και στα 50 μας, διαβάσαμε, κουραστήκαμε, αναλώσαμε πολύτιμο χρήμα, στερώντας το από τις οικογένειές μας, για να αποκτήσουμε ένα χαρτί, ένα πτυχίο, ένα τίτλο, τον οποίο η Υπηρεσία μας δεν αναγνωρίζει, αφού οι σχετικές οργανικές θέσεις, είναι καλυμένες. Ακόμα κι’ εμείς, που ήδη είμαστε κάτοχοι ανώτερου τίτλου σπουδών, που πιστά και στωϊκά υπομείναμε την οκταετία (οκταετίες ήδη !!) αναμονής, ώστε να αναβαθμιστούμε από ΔΕ σε ΤΕ ή από ΤΕ σε ΠΕ, βρίσκουμε μπροστά μας το εμπόδιο των παμπάλαιων Οργανισμών, που δεν πρόκειται να αναμορφωθούν.

  Επομένως, μια απλή από μέρους της Κυβέρνησης ενέργεια : α) θα δικαιώσει το κοινό περί δικαίου και ισότητας αίσθημα, αφού το ίδιο ΗΔΗ ισχύει για τους άορίστου χρόνου συναδέλφους μας, που τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις (γιατί να μην ισχύει λοιπόν ΚΑΙ για τους μόνιμους ;) και β) το κράτος με μια απλή, απλούστατη κίνηση, θα εξασφαλίσει εκ του μηδενός επάρκεια σε προσωπικό υψηλού γνωστικού επιπέδου, χωρίς να απαιτηθούν οικονομικές επιβαρύνσεις που οπωσδήποτε θα προκύψουν εάν θελήσει ποτέ να αναμορφώσει τους Οργανισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνωση της παρούσης & εύχομαι πλήρη ευόδωση των στόχων σας, με στόχο και γνώμονα το καλό του τόπου μας.

 • 13 Νοεμβρίου 2009, 15:21 | Καλούση Σύνθια

  Κύριε Υπουργέ,

  Ονομάζομαι Καλούση Σύνθια, είμαι 48 ετών και εργάζομαι τους τελευταίους 86 μήνες (7 έτη και 2 μήνες) ανελλιπώς και χωρίς να παρεμβάλλεται ούτε μία εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ετήσιων συμβάσεων μου (ορισμένου χρόνου) στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Ροδίων (από τον Σεπτέμβριο του 2002) ως Εκπαιδεύτρια Τεχνικός (Διδασκαλία Καλλιτεχνικών) (Πτυχιούχος Καλών Τεχνών Η.Π.Α.).
  Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η πρόσληψή μας έγινε με σύννομες διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. το 2002.

  Κύριε Υπουργέ,

  γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς το ιδιαίτερο καθεστώς εργασιακής ομηρίας που υφιστάμεθα αυτά τα τελευταία 7 χρόνια, αφενός εμείς οι εργαζόμενοι στις Προνοιακές Υπηρεσίες των Δήμων (Υπηρεσίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί κλπ.), και αφετέρου τα παιδιά και οι οικογένειες που εξυπηρετούνται.
  Θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΩΡΑ, που θα επέτρεπαν την τακτοποίηση του εργασιακού καθεστώτος που υπαγόμαστε αλλά και τη συνέχιση της κοινωνικής προσφοράς μας, προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους, με τις οποίες δεν συνδεόμαστε απλά και μόνον ως εργαζόμενοι αλλά πρωτίστως ως ΑΝΘΡΩΠΟΙ !

 • 13 Νοεμβρίου 2009, 15:30 | Ελένη Κ.

  Στο
  Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις, αναφέρεται:

  «Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ είναι δυνατόν:

  β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010.

  Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν αιτήματος της οικείας υπηρεσίας ή φορέα που υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.»

  Θα ήθελα να μου διευκρινήσετε τι εννοείτε με τη φράση «… και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010».Ενοείτε ότι μέχρι 31-12-2010 θα καθοριστούν οι κατηγορίες που θα εξαιρούθούν απο τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.

 • 13 Νοεμβρίου 2009, 02:53 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ

  κ.Υπουργέ των Εσωτερικών,
  Τα κριτήρια επιλογής προσωπικού του αρχικού Ν.2190/94,ουδεμία σχέση έχουν με τα σημερινά ετσι όπως ισχύουν σήμερα.
  Μετά από τις πολλές τροποποιήσεις που έχει υποστεί ο Νόμος αυτός από το 1994 εως σήμερα ,οι οποίες πάντα είχαν σκοπό την καταστρατηγησή του , δημιουργεί ανισους ορους στους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο γιατί ο φορέας πρόσληψης τελικά κοροιδεύει τους χιλιαδες υποψηφίους των οποίων επιζητα την συμμετοχή για να βγάλει τα αποτελέσματα που θέλει υπό τόν μανδύα της νόμιμης διαδικασίς μετατρέποντας και το ΑΣΕΠ σε εργαλείο μεθόδευσης αφού οι συμβασιούχοι μειωμένων προσόντων που είχαν προσληφθεί με κάθε τρόπο με σχέση έργου η εργασίας προικίστηκαν με την προυπηρεσία που έχει τα μόρια που χρειαζονται και μάλιστα με προσαύξηση και έτσι έχουν όλη την προτεραιότητα δική τους στους πίνακες των απότελεσματων του διαγωνισμού.
  Ο Νόμος του κ.Πεπονή στους διαγωνισμούς κατά προτεραιότητα δεν έδινε μόρια σε προϋπηρεσία γιατί απλούστατα δεν θα είχε ίση ευκαιρία και κάποιος που δεν είχε εργαστεί αλλά είχε πολλά προσόντα προς όφελος του φορέα πρόσληψης που θα μπορούσε να επιλέξει τους καλύτερους.
  Η κόρη μου κ.Υπουργέ με τα παρακάτω προσόντα αφού πήρε μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς χωρίς καμμία τύχη , έφυγε απογοητευμένη και πήγε στη Γερμανία ακολουθώντας ένα πρόγραμμα της Ε.Ε. στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου προκειμένου να κάνει διδακτορικό εκεί και με τον τρόπο αυτό να απασχολείται κάπου με αμοιβή!Τα προσόντα της είναι:
  1.ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΑΡΙΣΤΑ 9.(ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ Σ’ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)
  2.ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ θΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
  3.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜ.ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  4.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝΊΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
  5.ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ,ΓΑΛΛΙΚΗΣ,ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

  1.

 • 13 Νοεμβρίου 2009, 02:28 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΑ

  Σύμφωνα με τον νόμο 2947/2001 (άρθρο 17 παρ. 3./ΦΕΚ 228 Α΄) προσωπικό με σύμβαση εργασίας (ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ) ιδιωτικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας Ο.Π.Α.Π. μπορεί να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της. Η απόσπαση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα υποδοχής του (δηλαδή τη ΓΓΑ). Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από την λήξη του χρονικού ορίου της (εξαιτίας της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).
  Με το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 η ισχύς, της προαναφερόμενης διάταξης 2947/2001, παρατάθηκε με τις ακόλουθες τέσσερις (4) διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις :
  1. Νόμος 3320/23-02-2005 (άρθρο 8, παρ.1) για τις ανάγκες διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και συνεδρίων στο πλαίσιο της ανακήρυξης από την UNESCO του 2005 ως Διεθνούς έτους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  2. Νόμος 3448/15-03-2006 (άρθρο 32)
  3. Νόμος 3708/08-10-2008 (άρθρο 34,παρ.13)
  4. Νόμος 3756/31-03-2009 (άρθρο 35)
  Προς αποφυγή συγχύσεων το ανωτέρω προσωπικό δεν παρείχε ουδέποτε υπηρεσίες στην ανώνυμη εταιρεία ΟΠΑΠ.
  Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε την δυνατότητα να προσλάβει προσωπικό και να συνάψει συμβάσεις ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας παρά μόνο να αποσπά προσωπικό από την ΟΠΑΠ ΑΕ
  Με τις επανειλημμένες διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων εκδόθηκαν κατά καιρούς υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες παρέτειναν την απόσπαση-παράταση του προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καλύπτοντας μέχρι σήμερα τουλάχιστον πέντε (5) επαναλαμβανόμενες διαδοχικές συμβάσεις χωρίς καμία εργασιακή διακοπή. Το προσωπικό κατά το χρόνο της απόσπασής του και των επαναλαμβανόμενων διαδοχικών συμβάσεων αμείβεται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από το νόμο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και παρέχει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, κατά πλήρες ωράριο αντίστοιχο με αυτό των μονίμων υπαλλήλων. Η μισθοδοσία και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνουν την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
  Για να μη διαφεύγει της προσοχής μας, και ο δημοκρατικός χαρακτήρας που θα πρέπει να διέπει το «εσωτερικό» της Δημόσιας Διοίκησης διερωτώμαι εάν εξυπηρετεί
  -το να υπάρχουν υπάλληλοι σε διαρκή πολιτική και εργασιακή ομηρία για 6,7,8,9 και 10 χρόνια
  – το να υπάρχουν υπάλληλοι, που να ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και να έχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας
  -το να υπάρχουν υπάλληλοι που όλα αυτά τα χρόνια βιώνουν τον εις βάρος τους εμπαιγμό ανάμεσα σε δύο φορείς ΟΠΑΠ VS ΓΓΑ
  -το να υπάρχουν υπάλληλοι που αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία στο είδος της εργασιακής τους σχέσης αφού από την μία έχουν συνάψει σύμβαση ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ με την Α.Ε. ΟΠΑΠ και από την άλλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τακτικώς και ανελλιπώς για πολλά χρόνια σε πάγιες ανάγκες και δραστηριότητες του στενού Δημόσιου Τομέα (ΓΓΑ) έχοντας αποκτήσει γνώση και εμπειρία στις οργανικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι
  Στέκομαι πολιτικά στο πρόβλημα. Ζητάω την αποκατάσταση της νομιμότητας και μία ουσιαστική απάντηση σε τι ενέργειες θα προβείτε ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ σύμφωνα με το οποίο απασχολούνται σήμερα 73 υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμου.
  Κανένας άλλος πολίτης δεν πρεπει να οδηγηθεί σ’ αυτή την πρωτόγνωρη-ιδιαίτερη-αποκλειστική μα πάνω απ’ όλα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ εργασιακή σχέση που βίωσα 8 ολόκληρα χρόνια μαζί με τους συναδέλφους μου.

 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Ρυθμίσεις για προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)»

  1. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπάλληλοι από Ο.Π.Α.Π.

  α. Στη ΓΓΑ, με την προκήρυξη 18641 ΦΕΚ 150/τεύχος προκηρύξεων Α.ΣΕ.Π./19.6.2003, προσλήφθηκε προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
  Στην προκήρυξη αυτή στα ειδικά προσόντα διορισμού μοριοδοτείται «η ειδική εμπειρία που αφορά την καθοιονδήποτε τρόπο απασχόληση από την έναρξη ισχύος του ν.2190/1994 και εντεύθεν, σε αμιγώς δημόσιες υπηρεσίες με αντικείμενο τον αθλητισμό και συγκεκριμένα Διοίκηση και Οργάνωση του αθλητισμού, διεθνείς αθλητικές σχέσεις, διακρατικές αθλητικές συμφωνίες, διοργανώσεις, διοργανώσεις πανελληνίων, πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων πρωταθλημάτων, σχεδιασμό για οργάνωση προγραμμάτων άθλησης για όλους και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και με μελέτη, κατασκευή και συντήρηση αθλητικών έργων».
  Στο προσωπικό αυτό δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε στη ΓΓΑ, με διάθεση ή μεταφορά ή απόσπαση από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της Γ.Γ.Α., πριν από την πρόσληψή του, ενώ είναι ένα από τα κριτήρια διορισμού.

  β.1. Στη ΓΓΑ, με την παρ.5 του άρθρου 76 του ν.3057/2002/ΦΕΚ 239 Α/10.10.2002, κατατάσσεται επιπλέον προσωπικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), που έχει χαρακτηριστεί πλεονάζον, σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 4 του Ν.2725/1999, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και υπηρετούσε στη ΓΓΑ με διάθεση ή μεταφορά.
  Στο προσωπικό αυτό υπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στη ΓΓΑ για τη μισθολογική του κατάταξη.
  β.2. Επιπλέον το προσωπικό αυτό πριν από την πρόσληψή του (1998) στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) είχε προσληφθεί στον ΟΠΑΠ και υπηρετούσε στη Γ.Γ.Α. με διάθεση, όπως ακριβώς και το προσωπικό της παραγράφου α.
  Στο προσωπικό αυτό δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε στη ΓΓΑ, με διάθεση ή μεταφορά ή απόσπαση από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της Γ.Γ.Α., πριν από την πρόσληψή του στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από την Γ.Γ.Α.

  γ. Στη ΓΓΑ, με την παρ.23 του άρθρου 77 του ν.3057/2002/ΦΕΚ 239 Α/10.10.2002, κατατάσσεται επιπλέον προσωπικό σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούσε στη ΓΓΑ με διάθεση ή μεταφορά από εποπτευόμενα Ν.Π.Ι.Δ.
  Στο προσωπικό αυτό υπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στη ΓΓΑ για τη μισθολογική του κατάταξη.

  δ. Στη ΓΓΑ, με το άρθρο 12 του ν. 3254/2004/ΦΕΚ 137 Α/22.7.2004, κατατάσσεται επιπλέον προσωπικό σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούσε στη ΓΓΑ με διάθεση από τον ΟΠΑΠ.
  Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 25 του ν.2190/1994/ΦΕΚ 28 Α, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, δηλαδή λαμβάνεται υπόψιν ως χρόνος προϋπηρεσίας για την ένταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του ν.2190/1994 μέχρι και την κατάταξή του.

  Η προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η υπάρχουσα ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, διότι ενώ όλοι οι υπάλληλοι των παραγράφων α, β, γ και δ είχαν την ίδια σχέση εργασίας πριν την πρόσληψή ή κατάταξή τους στη ΓΓΑ και έχουν την ίδια σχέση εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μόνο στους υπαλλήλους της παραγράφου α και β1 δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας για τη κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια.
  Η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται για την αποκατάσταση του δικαίου και την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΓΓΑ.

  2. Μόνιμοι υπάλληλοι από Ε.Ε.Π.Ο.Α. (Εκτελεστική Επιτροπή Προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων) και Οργανισμό Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 96.

  Οι υπάλληλοι αυτοί προσελήφθησαν στην Ε.Ε.Π.Ο.Α. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου το 1988. Όταν ιδρύθηκε ο Οργανισμός Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 1996 (Ν.1862/1989,ΦΕΚ 203/Α/18.9.1989) οι υπάλληλοι αυτοί προσελήφθησαν σ’ αυτόν το 1990. Τον Μάρτιο του 1991 διαλύεται ο Οργανισμός Αθήνα 96, διότι δεν αναλάβαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και απολύονται όλοι οι υπάλληλοί του.
  Με την παρ.18 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994 επαναπροσλήφθηκαν εννέα υπάλληλοι του Αθήνα 1996 στη ΓΓΑ με την 21741/23-6-94 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 116/Γ/14.7.1994). Στους υπαλλήλους αυτούς αναγνωρίστηκε ο εκτός υπηρεσίας χρόνος για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας τους σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994.
  Το ζητούμενο είναι η αναγνώριση της υπηρεσίας τους στην Ε.Ε.Π.Ο.Α. και στον Οργανισμό Αθήνα 96 ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.
  Η προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξισωθούν οι μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.

  3. Μόνιμοι υπάλληλοι από Ο.Π.Α.Π.

  Με τον Ν. 2266/1994 κατατάχθηκε στη Γ.Γ.Α προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και εν συνεχεία μονιμοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 2738/1999.Το προσωπικό αυτό, είχε προσληφθεί στον Ο.Π.Α.Π., σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του και διατέθηκε ή αποσπάσθηκε στη Γ.Γ.Α.
  Το ζητούμενο είναι η αναγνώριση της υπηρεσίας τους στην ΓΓΑ μέχρι και την ημερομηνία κατάταξής τους ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.
  Η προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξισωθούν οι μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.
  Σημειώνεται ότι ανάλογη διάταξη για προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι, με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της Γ.Γ.Α. ψηφίστηκε και προστέθηκε στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων με την περίπτωση ιζ και αποτέλεσε την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/11.8.1994), η οποία έχει ως εξής:
  «Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ως υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενων από αυτήν, που παρασχέθηκε με απόσπαση σε θέσεις της εν λόγω Γραμματείας πριν τον διορισμό ή τη μετάταξή τους με τις διατάξεις του β. δ. 624/1968 (ΦΕΚ 212 Α΄) και των ν.665/1977 (ΦΕΚ 225 Α΄), ν.1070/1980 (ΦΕΚ 204 Α΄), ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α΄), ν.1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α΄), ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄) και ν.1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α΄), του χρόνου τούτου θεωρουμένου ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για τον αναγνωριζόμενο χρόνο σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης μισθωτών, αποδίδονται στο Δημόσιο προσαυξημένες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των δυο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1 του ν.1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄)».

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:«Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις.»

  Άρθρο…:Ρυθμίσεις για προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ)

  1. Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που προσλήφθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την προκήρυξη 18641 ΦΕΚ 150/τ. προκηρύξεων Α.ΣΕ.Π./19.6.2003 και των υπαλλήλων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), που κατατάχθηκαν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη ΓΓΑ και παρείχαν τις υπηρεσίες τους στη ΓΓΑ πριν από την πρόσληψή τους ή κατάταξή τους με διάθεση ή μεταφορά ή απόσπαση από εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της Γ.Γ.Α.,

  2. Η προϋπηρεσία των μονιμοποιηθέντων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), ως υπαλλήλων εις την Εκτελεστική Επιτροπή Προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ε.Π.Ο.Α.) και στο Οργανισμό Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα ΄96 και

  3. Η προϋπηρεσία που διανύθηκε στη Γ.Γ.Α., των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που διατέθηκαν ή αποσπάσθηκαν από τον Ο.Π.Α.Π. σε αυτή και εν συνεχεία κατατάχθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 2266/1994 σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μονιμοποιήθηκαν σε αυτή βάση του Νόμου 2738/1999,

  εντάσσονται στην περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν.2227/1994 ΦΕΚ 129/Α/11.8.1994).

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1η Ομάδα εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Ο.Π.Α.Π.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Μ.Κ Μ.Κ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠ ΚΑΤΆ ΜΗΝΑ ΚΑΤΆ ΕΤΟΣ
  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠ 0211 0211
  Π.Ε.
  25 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 15ο 1.064,00 € 1.104,00 € 1.000,00 € 14.000,00 €
  30 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 14ο 1.064,00 € 1.144,00 € 2.400,00 € 33.600,00 €
  3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 13ο 1.064,00 € 1.185,00 € 363,00 € 5.082,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 12ο 1.064,00 € 1.224,00 € 320,00 € 4.480,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 16ο 11ο 1.064,00 € 1.264,00 € 200,00 € 2.800,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 16ο 10ο 1.064,00 € 1.305,00 € 241,00 € 3.374,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. 62 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 4.524,00 € 63.336,00 €
  Τ.Ε.
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 15ο 1.014,00 € 1.053,00 € 78,00 € 1.092,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 14ο 1.014,00 € 1.092,00 € 78,00 € 1.092,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 12ο 1.014,00 € 1.168,00 € 308,00 € 4.312,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε. 5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 464,00 € 6.496,00 €
  Δ.Ε.
  23 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 15ο 897,00 € 932,00 € 805,00 € 11.270,00 €
  37 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 14ο 897,00 € 967,00 € 2.590,00 € 36.260,00 €
  9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 13ο 897,00 € 1.000,00 € 927,00 € 12.978,00 €
  18 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 12ο 897,00 € 1.035,00 € 2.484,00 € 34.776,00 €
  15 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 11ο 897,00 € 1.069,00 € 2.580,00 € 36.120,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 10ο 897,00 € 1.103,00 € 412,00 € 5.768,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 9ο 897,00 € 1.138,00 € 482,00 € 6.748,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. 106 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 10.280,00 € 143.920,00 €
  Υ.Ε.
  3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 15ο 769,00 € 798,00 € 87,00 € 1.218,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 14ο 769,00 € 828,00 € 118,00 € 1.652,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 12ο 769,00 € 886,00 € 234,00 € 3.276,00 €
  2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 16ο 10ο 769,00 € 945,00 € 352,00 € 4.928,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ Υ.Ε. 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 791,00 € 11.074,00 €

  ΣΥΝΟΛΑ 1ης Ομάδας ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
  16.059,00 € 224.826,00 €

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
  0291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 4.506,16 € 63.086,18 €

  2η Ομάδα εργαζομένων μόνιμοι από Ε.Ε.Π.Ο.Α. (Εκτελεστική Επιτροπή Προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων)
  και Οργανισμό Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 96

  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Π.Ε. 9ο 8ο 1.345,00 € 1.385,00 € 40,00 € 560,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Δ.Ε. 4ο 7ο 1.308,00 € 1.377,00 € 69,00 € 966,00 €
  3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Δ.Ε. 9ο 8ο 1.138,00 € 1.171,00 € 99,00 € 1.386,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Υ.Ε. 9ο 8ο 974,00 € 1.003,00 € 29,00 € 406,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 237,00 € 3.318,00 €

  3η Ομάδα εργαζομένων μόνιμοι από Ο.Π.Α.Π.

  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Π.Ε. 12ο 9ο 1.224,00 € 1.345,00 € 121,00 € 1.694,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Δ.Ε. 12ο 9ο 1.035,00 € 1.138,00 € 103,00 € 1.442,00 €
  1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Δ.Ε. 12ο 8ο 1.035,00 € 1.171,00 € 136,00 € 1.904,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 360,00 € 5.040,00 €

  Γενικό σύνολο και των τριών ομάδων

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
  16.656,00 € 233.184,00 €

 • 12 Νοεμβρίου 2009, 11:16 | Γιώργος Κ.Τούρλας

  Αν τοΑΣΕΠ δεν ενισχυθεί και γενικά δεν ενδυναμωθεί τότε ο σπουδαίος αυτός θεσμος θα υποστεί νέο βαρύ πλήγμα .Κι αυτή την φορά η αιτία θα είναι η αγοθότατη πρόθεση γιά τίμιες και αξιοκρατικές επιλογές,πράγμα εν πολλοίς τραγικό, όταν οι ανάγκες είναι πιεστικές τόσο γιά το Δημόσιο όσο και γιά τους τους υποψήφιους.

 • 12 Νοεμβρίου 2009, 11:11 | NΙNA

  ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ…ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
  ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ…ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙΩΝΕΙ ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ,ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΠ.Π.Χ. Ο Ν.3801/2009 ΑΔΙΚΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 71 ΤΟΥ Υ.Κ. ΟΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΒΓΗΚΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ!
  ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ….ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΦΕΞΗΣ

 • 12 Νοεμβρίου 2009, 10:52 | Σ. Καπούλας

  Σχετικά με τις μεταβατικές και λοιπές διατάξεις (άρθρο 11):

  Προτείνω την κατάργηση της υποχρεωτικής καταβολής ενός ολόκληρου πάκου (!) χαρτιών για την υποβολή μιας αίτησης. Η παρούσα ρύθμιση για καταβολή δικαιολογητικών είναι αναχρονιστική, χρονοβόρα, και μη-αποτελεσματική.

  Προτείνω την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος από ηλεκτρονική (online) κατάθεση υποψηφιοτήτων με ενδεχόμενη συμπερίληψη δικαιολογητικών σε μορφή σαρωμένων (scanned) αρχείων, και έλεγχος τησ γνησιότητάς τους κατά τη διάρκεια ανάληψης καθηκόντων του επιτυχόντος υποψηφίου ή επιτυχούσας υποψήφιας. Η τελική μορφή του συστήματος υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να προσεγγίζει ευρωπαϊκό EPSO, όπου η κάθε υποψήφια/υποψήφιος θα έχουν τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό αριθμό για κάθε συναλλαγή με τον ΑΣΕΠ.

  Κατάργηση του παραβόλου με (αν υπάρχει πραγματικά τέτοια ανάγκη) κοινό λογαριασμό ΑΣΕΠ στον οποίο θα υπάρχει πρόσβαση από κάθε διατραπεζικό μηχάνημα συναλλαγών (ATM) ώστε οι υποψήφιοι με τον προσωπικό ηλεκτρονικό αριθμό ΑΣΕΠ τους και μαζί με τον αριθμό της προκήρηξης να καταθέτουν εύκολα και απλά το απαιτούμενο ποσό κάθε αίτησης υποψηφιότητας, με απόδειξη που θα εκδίδει το μηχάνημα με Α/Α ως αποδεικτικό στοιχείο κατάθεσης ποσού.

 • 12 Νοεμβρίου 2009, 00:07 | Γιώργος Κοθρούλας

  κ. Υπουργέ,

  θεωρώ ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν θα είναι ωφέλιμο να προβλέπει μεταγενέστερες ημερομηνίες έναρξης θέσης σε ισχύ των περιπτώσεων που αναφέρονται ή τουλάχιστον, εφ’ όσον κριθεί τελικά αναγκαίο, να μην εκτείνονται χρονικά έως το τέλος του 2010. Ίσως ένα μικρότερο χρονικό διάστημα? Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται μεταβατική περίοδος. Η επιλογή «των αρίστων και όχι των αρεστών» συνδυασμένη με την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκησή μας δεν χωράει αναβολές ή αστερίσκους.

  Επιτρέψτε μου να αναφέρω επί το γενικότερον του νομοσχεδίου το εξής: επιτέλους, μια σπουδαία πρωτοβουλία διοικητικής μεταρρύθμισης (στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτή που προωθείτε, η οποία δεν συνοδεύεται από μεγαλοστομίες και μεγαλόφωνες διακηρύξεις περί επανίδρυσης κράτους και άλλων συναφών.

  Συγχαρητήρια για την ποιότητα του ήθους της διακυβέρνησης που παρουσιάζετε αλλά και για τη συνέπεια των προεκλογικών λόγων με τις μετεκλογικές πράξεις.

 • 11 Νοεμβρίου 2009, 23:19 | Κωστης Κ.

  Οι μεταβατικές διατάξεις πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν.

  6 μήνες αρκούν πιστεύω, για να μην δίνεται η δυνατότητα σε ΚΑΝΕΝΑΝ να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα έως 31-12-2010.

 • 11 Νοεμβρίου 2009, 21:35 | Γεώργιος Βέρροιος

  κ. υπουργέ, το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική τομή στο θέμα της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Πρέπει ωστόσο να ξαναδείτε το θέμα με την πιστοποίση στη γνώση υπολογιστών. Πρέπει να καταργήσετε την απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικών στο ΑΣΕΠ περί επαρκούς γνώσης χρήσης Η/Υ. Τα τελευταία χρόνια (με την ενθάρυνση της προηγούμενης κυβέρνησης) έχει στηθεί σε όλη τη χώρα μια βιομηχανία παροχής τέτοιων δικαιολογήτικών από διάφορους φορείς που αναγκάζουν χιλιάδες άνεργους νέους να πληρώνουν εκατοντάδες ευρω για να αποκτήσουν αυτά τα πιστοποιητικά.
  Πρέπει να δώσετε τέλος σ’ αυτή την εκμετάλλευση με τη βούλα του ελληνικού κράτους. Άλλωστε σήμερα ποιος νέος απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ακόμα και Λυκείου δεν έχει βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ; Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επαναφέρετε το προηγούμενο καθεστώς όπου η γνώση χρήσης Η/Υ βεβαιωνόταν με υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον υποψήφιο ή έστω να καθιερώσετε διάταξη σύμφωνα με την οποία οι διοριζόμενοι σε μια υπηρεσία θα υποχρεούνται να πιστοποιηθούν στη χρήση Η/Υ εντός έξι μηνών.