απάντηση σε σχόλιο του χρήστη Έφη Στάρφα

Διευκρινίζουμε ότι οι νέες ρυθμίσεις αφορούν και σε διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ , βάσει προτεραιότητας (παράγραφοι 4,5,6 και 7 του άρθρου 4, άρθρο 6, άρθρο 3). Σχετικά με τη δεύτερη ερώτησή σας, δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με τις ξένες γλώσσες και τη γνώση Η/Υ.

(Σύνδεσμος σχολίου:http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=5393