Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:26 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ

  (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ)

  Το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής εμπέδωσης των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και θα συμβάλει στην αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι καταρτίστηκε με την ενεργό συμμετοχή του ΑΣΕΠ και δείχνει πόσο εποικοδομητική μπορεί να είναι η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και αρμοδίων φορέων.
  Το όλο πνεύμα του Νομοσχεδίου μας βρίσκει σύμφωνους. Κυρίως επιθυμούμε να εστιάσουμε στα ακόλουθα σημεία τα οποία κρίνουμε ιδιαιτέρως θετικά:

  • Όλες οι προσλήψεις (μόνιμου – εποχικού και συμβάσεις έργου) μέσω ΑΣΕΠ.
  • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για το σύνολο (σχεδόν) των φορέων του Δημόσιου Τομέα.
  • Καμία νέα σύμβαση έργου διοικητικού προσωπικού μετά το 2010.
  • Ίδια μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Καθιέρωση ενιαίου τρόπου υπολογισμού για προσλήψεις μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού.
  • Αυξημένη μοριοδότηση για τίτλους σπουδών.
  • Κατάργηση της προφορικής συνέντευξης. (Παρότι θεωρητικά δεν είναι λανθασμένο μέτρο, θεωρούμε ότι η Ελληνική διοίκηση χρειάζεται να διανύσει αρκετό δρόμο ακόμη για να είναι σε θέση να διασφαλίσει το αδιάβλητο και αντικειμενικό της διαδικασίας).

  Με στόχο να έχει η προσπάθεια αυτή τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και με διάθεση εγκαινίασης ενός γόνιμου διαλόγου, κρίνουμε σκόπιμο να εστιάσουμε σε ορισμένα σημεία που θεωρούμε ότι χρήζουν βελτιώσεων:

  • Θεωρούμε ότι οι γραπτές εξεταστικές διαδικασίες (οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συντελέσουν στη μείωση του χρόνου και του κόστους διεξαγωγής αυτών) είναι οι πλέον αντικειμενικές. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε σωστή την αυξημένη μοριοδότηση του τεστ δεξιοτήτων, πλην όμως καλό θα ήταν να προσεχθούν κάποιες λεπτομέρειες που θα τονώσουν το κύρος αυτής της διαδικασίας. Έτσι το τεστ πρέπει να διεξάγεται ανά τακτά και σαφώς προσδιορισμένα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων και θα πρέπει να διαφοροποιείται ανά κατηγορία εξεταζομένων ενδεχομένως και ανάλογα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις όταν αυτό είναι εφικτό.
  • Θεωρούμε επίσης ότι, πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση το ζήτημα της μη βαθμολόγησης του δεύτερου μεταπτυχιακού. Πρόκειται για μία απόφαση η οποία συνεχίζει το προηγούμενο του Υπαλληλικού Κώδικα και η οποία ουσιαστικά τιμωρεί τους ανθρώπους με υψηλά προσόντα.
  • Ο συνυπολογισμός της εμπειρίας είναι, κατ’ αρχήν, ένα λογικό μέτρο. Πρέπει, όμως, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την απόδειξή της διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μοριοδοτείται εμπειρία ανύπαρκτη ή μη σχετική. Η εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων αποτελεί σίγουρα πρόκληση και σε αυτή την κατεύθυνση πολύτιμη μπορεί να είναι και πάλι η συμβολή του ΑΣΕΠ.
  • Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευαισθησία της πολιτείας απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και συγχαίρουμε τους αρμόδιους για την αληθινή διάθεση στήριξής τους που συντελεί στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής σε δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. Θεωρούμε όμως, ότι οι θέσεις στο δημόσιο δεν πρέπει να είναι εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Θα μπορούσαν εναλλακτικά να εφαρμοσθούν άλλα μέτρα (στήριξης εισοδήματος, φοροαπαλλαγών, διευκολύνσεων). Οι θέσεις στο δημόσιο πρέπει να καλύπτονται με διαδικασίες σχεδιασμένες να εξασφαλίζουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανθρώπους με κατάλληλα προσόντα οι οποίοι είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του δημοσίου τομέα.

  • Το πρόβλημα, βεβαίως, είναι ότι αυτές οι απαιτήσεις ποτέ έως σήμερα δεν έχουν προσδιορισθεί. Ο λόγος για το ανύπαρκτο καθηκοντολόγιο: Εάν δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα καθήκοντα των θέσεων τις οποίες προκηρύσσουμε, πώς θα καθορίσουμε τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι; Θα πρέπει να τερματιστεί η παρούσα, εσφαλμένη τακτική να αναζητούμε πτυχιούχους ασχέτως αν θέλουμε να στελεχώσουμε μία ΔΟΥ, ένα νοσοκομείο ή ένα ασφαλιστικό Ταμείο. Είναι προφανές ότι χωρίς καθηκοντολόγιο οι προσλήψεις στο δημόσιο θα είναι δίκαιες αλλά δεν θα είναι ορθολογικές. Απόδειξη, άλλωστε, για την ανάγκη αλλαγών στη διαδικασία των προσλήψεων αποτελεί η παρουσία των μετακλητών: είναι αντιφατικό να φροντίζουμε αυτή η κατηγορία υπαλλήλων να έχει εξειδικευμένα προσόντα και να αδιαφορούμε για τα προσόντα των υπαλλήλων που θα σταδιοδρομήσουν στο δημόσιο.

  Εν κατακλείδι, αξιολογούμε θετικά το νέο σύστημα προσλήψεων και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για μια συνολική αντιμετώπιση των σοβαρών, αλλά όχι άλυτων, προβλημάτων που δεκαετίες τώρα ταλαιπωρούν την ελληνική δημόσια διοίκηση, αποθαρρύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους και απογοητεύουν την ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε ότι, το επόμενο βήμα της Κυβέρνησης πρέπει η θεσμοθέτηση μέτρων που θα συμβάλουν στην αξιοκρατική διαχείριση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης.

  ΑΘΗΝΑ, 18/11/2009

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ
  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:53 | chris

  Λυπάμαι που στο όνομα της αξιοκρατίας το έτος 2009 βλέπουμε να εξελίσσεται η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία των τελευταίων δεκαετιών. Νέοι άνθρωποι με προσόντα, τα λεγόμενα παιδιά stage, να χαρακτηρίζονται ως βύσματα. Πολύ εύκολο συμπέρασμα και βολικό ώστε δίπλα στη λέξη βύσμα να κολλήσουμε τη λέξη αξιοκρατία για να φανεί πως τελικά δόθηκε η κατάλληλη λύση. Η δικαιοσύνη ήρθε με τον πιο βάρβαρο τρόπο και με πολλούς υποστηρικτές. Έχω τελειώσει Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη φιλοσοφική σχολή Αθηνών, έχω μεταπτυχιακό, γνωρίζω δυο γλώσσες και υπολογιστή και τώρα απλά μπαίνω στο τσουβάλι που σας συμφέρει να φτιάξετε, χαρακτηριζόμενη ως παιδί stage, ως ένα βύσμα και τίποτα παραπάνω. Μπήκα στο δημόσιο με κάθε νόμιμο τρόπο, με χαρτιά που είχα καταθέσει και με κάρτα ανεργίας πολλών ετών. Δέχτηκα να ξεκινήσω με το πρόγραμμα αυτό απλά γιατί θα αποκτούσα επιτέλους προϋπηρεσία, έστω και χωρίς ένσημα έστω και με χαμηλό μισθό. Οι ανανεώσεις που γίνανε, γίνανε αυτόματα και κανέναν μπάρμπα δεν είχα. Για να τελειώσω απλά ρωτώ, δούλευα χωρίς ένσημα, χαμηλόμισθη 2 χρόνια για να μου πούνε μια μέρα πως στη χώρα αυτή ήρθε επιτέλους η αξιοκρατία άρα καμιά προϋπηρεσία δε μετράει, άρα πάλι από την αρχή; Η αξιοκρατία είναι συνώνυμο της αδικίας; Και ακόμα μια ερώτηση, αν είχα μπάρμπα στην Κορώνη εγώ και κάθε «παιδί stage» πιστεύετε πραγματικά πως θα δουλεύαμε όπως δε δούλεψαν ούτε οι γονείς μας; Με πλήρες ωράριο, με 500 ευρώ και χωρίς ένσημα; Λυπάμαι που η δική μου γενιά βιώνει την «αξιοκρατία», που εσείς λέτε πως θέλετε να εφαρμόσετε, με τον πιο βάρβαρο τρόπο.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:48 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚ.

  ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.
  ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΛ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΩ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ stage.ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΙΣΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 21:54 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ,ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ STAGE.ΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 18 ΜΗΝΩΝ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ,ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
  α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
  β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή
  γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
  δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
  ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων

  Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΩΝ ΤΕΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΩΝ ΤΕΛ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 21:31 | ΦΙΛΙΩ Τ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ.
  ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛ Π.Χ
  α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
  β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή
  γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
  δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
  ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων

  ΘΕΩΡΩ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΥΚΕΙΑ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:37 | Γιώργος

  Η διαδικασία των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ είναι πολύ χρονοβόρα. Αυτό θα μπορούσε εν μέρει να διευθετηθεί με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων οι οποίες θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση. Ο έλεγχος των προσόντων θα μπορούσε να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και μόνο σε αυτούς που θα έχουν επιτύχει. Αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στους ανέργους (νέους και μακροχρόνιους) και προφανώς να μην καταβάλλεται το παράβολο των 20,00 ευρώ, πως ζητάμε χρήματα από τον άνεργο (η ανεργία αποδεικνύεται από την κάρτα του ΟΑΕΔ) ας πληρώσει το παράβολο με τον πρώτο μισθό που θα λάβει μετά την πρόσληψή του, διότι και αυτό, είναι ένα κόστος, το οποίο εάν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους δεν θα πρέπει να υφίσταται. Πιστεύω ότι η μόνη αδιαμφισβήτητη και αξιοκρατική διαδικασία για την πρόσληψη είναι αυτή του γραπτού διαγωνισμού με των διαχωρισμό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ χωρίς την δυνατότητα μετακίνησης μίας κατηγορίας σε κάποια κατώτερη με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των μοριοδοτήσεων (βαθμός πτυχίου, εμπειρίας, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κάτοχοι ξένης ή ξένων γλωσσών κλπ) με εξαίρεση τη μοριοδότηση της εντοπιότητας ¨η οποία θα πρέπει να ισχύει για όλους όσους είναι πρόθυμοι να φύγουν από το κέντρο για τουλάχιστον μια δεκαπενταετία¨ αφού προηγουμένως δεν έχουν γράψει κάτω από την βάση σε ένα βασικό μάθημα και ο μέσος σταθμικός όλων των μαθημάτων να είναι πάνω από την βάση. Τέλος θα ήθελα να σημειώσω, ότι την ευαισθησία μας προς τις οικογένειες, των αδικοχαμένων παιδιών των Τεμπών, όπως, και αυτών που υπέκυψαν σε τρομοκρατική ενέργεια, δεν θα πρέπει να την εκφράσουμε και να την εξαντλήσουμε με την μοριοδότηση τους, αλλά με την άμεση πρόσληψη αυτών σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:38 | Ιωάννης Παπαμιχαήλ

  Η διαδικασία των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ είναι πολύ χρονοβόρα. Αυτό μπορεί να διορθωθεί πολύ απλά. Το ΑΣΕΠ θα κάνει σε τακτά μεγάλα χρονικά διαστήματα γενικούς διαγωνισμούς για τη μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων που χρειάζεται ο Δημόσιος Τομέας : Στην κατηγορία ΠΕ σε διοικητικούς, οικονομικούς, τεχνικούς, γιατρούς, νομικούς, κ.λ.π. Στην Κατηγορία ΔΕ σε υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης, υγειονομικούς, εργοδηγούς, κ.λ.π. Στην κατηγορία ΥΕ σε βοηθητικό προσωπικό, κλητήρες, τεχνίτες, εργάτες, κ.λ.π. Οι επιτυχόντες αυτών των διαγωνισμών θα κατατάσσονται από το ΑΣΕΠ κατά κατηγορία και ειδικότητα σε λίστες προτεραιότητας διοριστέων, προς πλήρωση των αναγκών του Δημόσιου Τομέα. Έτσι κάθε Υπηρεσία που θα χρειάζεται προσωπικό, θα το αποκτά άμεσα με αίτησή της, προσφεύγοντας αυστηρά στις λίστες προτεραιότητας του ΑΣΕΠ. Όταν τείνει προς εξάντληση η κάθε λίστα του ΑΣΕΠ, θα επαναλαμβάνεται ο γενικός διαγωνισμός. Κατά τον τρόπο αυτό θα εκλείψουν τελείως οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις, με μόνη εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, όπου θα πάρει κάποιο εύλογο χρόνο, πάντως όχι μεγαλύτερο από τον υφιστάμενο σήμερα, από τη διατύπωση του αιτήματος πρόσληψης, μέχρι την πραγμάτωση του διορισμού.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 15:57 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

  Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.
  ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΧ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ:ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
  α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
  β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή
  γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
  δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
  ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛ;ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΛ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΕ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 13:43 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Με τις νέες ρυθμίσεις που ετοιμάζονται για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με μοριοδοτήσεις, και προκειμένου να είναι δίκαιες, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι εξής περιπτώσεις : Να μοριοδοτούνται με υψηλότερο ποσοστό τα άτομα που είναι άνω των 35 ετών με μέση παιδεία από εκείνα που έχουν μικρή ηλικία και ανώτερες σπουδές. Θα πρέπει και όσοι είναι στην πρώτη περίπτωση να εργαστούν, να ασφαλιστούν, και να εξασφαλίσουν αργότερα μια στοιχειώδη σύνταξη. Με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να διοριστούν ποτέ.
  Επίσης πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κοινωνικά κριτήρια για να μην είναι το νομοσχέδιο απάνθρωπο. Να μοριοδοτούνται με υψηλό ποσοστό οι μητέρες που έχουν παιδί με αναπηρία, ομοίως η μοναδική αδελφή των ατόμων αυτών (ατόμων με αναπηρία), όταν οι γονείς σήμερα είναι άνω των 70 ετών και ήδη από τώρα είναι προστάτες τους.
  Τα ανωτέρω πρέπει να ισχύσουν και για όσους είναι συμβασιούχοι σήμερα και να μην απολυθούν άτομα που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:20 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.ΕΞΙΣΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΜΕ ΚΑΤΙ ΤΕΛ,ΕΠΑΛ, ΙΕΚ(+150 ΜΟΡΙΑ)ΚΕΚ ΟΑΕΔ(+70 ΜΟΡΙΑ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ KAI ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!!!!ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ? ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ? ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ! Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ!!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ!!! ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ!!!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 11:14 | Νίκος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Αναμφισβήτητα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για δημόσια διαβούλευση, στην αναμόρφωση του συστήματος πρόσληψης, είναι θετικό βήμα, αρκεί να λαμβάνονται υπόψη οι σωστές και χρήσιμες παρατηρήσεις των πολιτών.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  1. Θεωρώ ότι η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου δεν είναι αντικειμενικό και αξιοκρατικό κριτήριο των υποψηφίων και τούτο διότι το επίπεδο σπουδών των Ιδρυμάτων σε αντίστοιχα τμήματα είναι διαφορετικό, καθώς και ο βαθμός δυσκολίας .Αυτό προκύπτει και από την αξιολόγηση η των Ιδρυμάτων που κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
  2. Χαρακτηριστική περίπτωση άδικης και άνισης μεταχείρισης, είναι οι πτυχιούχοι Φυσικοί –ΜαθηματικοίΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ φοίτησης (πλειονότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων), που ενδεχομένως να αποκτούν μεγαλύτερη μοριοδοτηση πτυχίου από τους διπλωματούχους Φυσικούς-Μαθηματικούς ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ φοίτησης του Εθνικού Μετσοβειου Πολυτεχνείου.
  3.Είναι άδικη η ισοπέδωση της μοριοδότησης στους μεταπτυχιακούς τίτλους ΕΝΟΣ έτους φοίτησης, με τα ΔΥΟ έτη φοίτησης.
  4.Είναι άδικη η ισοπέδωση της μοριοδότησης στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στο ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ με άλλο άσχετο αντικείμενο.
  5.Το τέστ δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στους τεχνικούς κλάδους Μηχανικούς- Γεωτεχνικούς, δεδομένου ότι δεν αξιολογεί την δυνατότητα ανταπόκρισης στην άσκηση καθηκόντων.
  6. Θα ήταν σωστό να λαμβάνεται υπόψη στην μοριοδότηση για τους δημότες δήμων ή κοινοτήτων η εντοπιότητα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των πολιτών.
  Με την ευκαιρία στην αναμόρφωση του συστήματος πρόσληψης των νέων υπαλλήλων, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να τεθούν δικλείδες ασφαλείας για την πάταξη της διαφθοράς – διαπλοκής και τον χρηματισμό των δημοσίων υπαλλήλων, που σημειωτέον είμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης.
  Με τιμή

  Νίκος

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 10:56 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Να Καταργηθεί το κριτήριο της εντοπιότητος.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 10:44 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ KAI ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ?
  ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ? ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ? ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ!!

  ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ!!!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 00:04 | Ιωάννης Σ. Βουλδούκης

  Σας ευχαριστώ εξ» αρχής για την δυνατότητα που μου δίνεται να εκφράσω τις απόψεις μου.
  Συγχαρητήρια είναι μια καλή κίνηση και ένα καλό μέτρο.
  1) Όσον αφορά για το Νομοσχέδιο περι των προσλήψεων στο Δημόσιο, νομίζω ότι τα διδακτορικά – μεταπτυχιακά πριμοδοτούνται υπέρ του δέοντος.
  Γιατί;επειδή αρχικά απαξιώνει ένα πτυχίο το οποίο με πολλούς κόπους και έξοδα αποκτήθηκε (φροντιστήρια-ιδιαίτερα κ.λ.π.)και επειδή συγχρόνως επιμηκύνεται ο χρόνος σπουδών.Πόσοι όμως οικονομικά και κοινωνικά αντέχουν αυτήν την επιμήκυνση των σπουδών;Μήπως δεν είναι κοινωνικά δίκαιο αφού αποκλείονται οι ασθενέστεροι,όχι στο μυαλό αλλά στα μέσα που διαθέτουνε για τις σπουδές;Δεκτό το οτι οι άριστοι πρεπει να στελεχώνουν την δημόσια δοιήκηση, όμως εδώ στην χώρα μας έχουμε πολλά παραδείγματα από ανθρώπους, τους οποίους η ζωή τους στέρησε την δυνατότητα να σπουδάσουν έχουν καταφέρει όμως να είναι στην κορυφή των τεχνών, επιχειρηματικότητας και της ναυτιλίας.
  Μήπως θα δημιουργηθεί μία βιομηχανία χορηγήσεων μεταπτυχιακών;
  2) Θα ήθελα επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να σας θέσω ένα ερώτημα για ένα ακανθώδες είναι αλήθεια πρόβλημα ως προς τη δομή και τη λύση του, ακανθώδες τόσο για την πολιτεία όσο και για τους πολίτες, που αγγίζει αυτή τη στιγμή καιεμένα ,μαζί συγχρόνως ,με μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας.
  Συγκεκριμένα είμαι Δημόσιος υπάλληλος και πρόσφατα καιη σύζηγός μου διορίστηκε και αυτή στο δημόσιο.
  Διορίστηκε 650 χλμ. μακριά από τη πόλη που εγώ είμαι διορισμένος και στην οποία κατοικούμε μόνιμα.
  Είμαστε γονείς τριών τέκνων, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και οι γονείς μου είναι ανάπηροι 100% και 73% αντίστοιχα.
  Όπως εύλογα αντιλαμβάνεστε όλα τα μέλη της οικογένειας χρίζουν ειδικής φροντίδας την οποία και δεν μπορούμε να παρέχουμε, διαλύει η οικογένεια, ακόμη και μεταξύ των συζύγων που διαβιούν χώρια.
  Αυτή τη στιγμή ο Δημοσιουπαλληλικός κώδικάς επιτρέπει μετατάξεις- αποσπάσεις μετά την παρέλευση τουλάχιστων δύο ετών και μετά τα δύο χρόνια πάλι υπό προϋποθέσεις.
  Σας ερωτώ, μετά την παρέλευση δύο ετών λύνεται το πρόβλημα της ορθής στελέχωσης των υπητρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό ή κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί; Μήπως η Ελλάδα ταλαιπωρεί άδικα τους πολίτες της;
  Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω ένα ερώτημα και προβληματισμό.
  Προτίθεστε να λάβετε κάποια μέτρα, για αυτό το θέμα που πολλές φορές πέραν των άλλλων πρακτικών προβλήματων που δημιουργούνται, τραυματίζει και ταλαιπωρεί την προσωπικότητα και τον ψυχικό κόσμο της οικογένειας, αυξάνει τα κοινωνικά προβλήματα και οδηγεί δυστυχώς πολλές φορές και τη διάλυση των οικογενειών;
  Θα τροποποιηθεί ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας έτσι ώστε να δίνει λύση και σε αυτά τα προβλήματα και θα λάβει καθόλου υπ΄οψιν του, αυτό που ο Αρχαίος Σοφιστής πριν από αιώνες μας έχει αφήσει σαν παρακαταθήκη:
  ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

  Σας ευχαριστώ
  Γιάννης

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 00:34 | Σ. Μεταξάς

  Είναι βέβαιο ότι με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία περιορίζονται σημαντικά αδικίες του συστήματος επιλογής προσωπικού, πλην όμως, τους συντάκτες του σχετικού νομοσχεδίου θα πρέπει, επιπρόσθετα και προς την κατεύθυνση της δικαιότερης λειτουργίας του, να τους απασχολήσουν και τα εξής θέματα:

  – Διαχωρισμός προκηρυσσομένων θέσεων μεταξύ αποφοίτων Πανεπιστη-
  μιακής-Τεχνολογικής εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής

  – Προνόμια Ειδικών κατηγοριών πολιτών

  – Κριτήριο Εντοπιότητας

  Εικότερα για τα θέματα αυτά θα επισημάνω τα εξής:

  Υπάρχουν περιππτώσεις στις οποίες οι προκηρυσσόμενες με ενιαίο διαγωνισμό θέσεις επιμερίζονται μεταξύ αποφοίτων Πανεπιστημιακής – Τεχνικής εκπαίδευσης από τη μία μεριά και Δευτεροβάθμιας από την άλλη, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι τίτλων Πανεπιστημιακής – Τεχνικής εκπαίδευσης να μην έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.

  Ακόμη παρατηρείται το παράδοξο να προκηρύσσονται διαγωνισμοί στο Δημόσιο για κατόχους τίτλων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, π.χ. Επιμελητές δικαστηρίων, στους οποίους δεν λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση των υποψηφίων τίτλοι σπουδών ανωτέρων βαθμίδων εκπαίδευσης, οπότε αυτοί οι οποίοι ανάλωσαν τα χρόνια τους σε διάφορες σπουδές να μη μπορούν στην ουσία να συναγωνιστούν άτομα περιορισμένων γνώσεων, καθόσον τα τελευταία, στο διάστημα αυτό αποκτούσαν εργασιακή εμπειρία ή για το διάστημα που δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, κλπ, στοιχεία που μοριοδοτούνται, με συνέπεια να υπερτερούν των άλλων.

  Θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι οι επιλογές αυτές επιβάλλονται από οικονομικούς λόγους (χαμηλότεροι μισθοί), αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα προτιμούσαν, ανεξάρτητα από τους τίτλους που κατέχουν, να εργασθούν με μισθό ανάλογο της προκηρυσσόμενης θέσης, παρά να είναι άνεργοι, ενώ με τον τρόπο αυτό οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλύπτονται από τους πλέον άξιους .

  Σε πολλούς ακόμη διαγωνισμούς παρέχονται εξαιρετικά προνόμια σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, παλιννοστούντες ομογενείς, παλιννοστούντες πόντιοι, απολυμένοι κλπ που καταλαμβάνουν μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο σε ορισμένες περιπτώσεις, ποσοστό των προκηρυσσομένων θέσεων, με αποτέλεσμα τη διάκριση μεταξύ των συμμετασχόντων σε ιδιαίτερα εξοργιστικό βαθμό.

  Εξυπακούεται ότι οι κατηγορίες αυτές των πολιτών θα μπορούσαν να ενισχυθούν ή να ανταμοιφθούν με πολλούς άλλους τρόπους, όχι όμως σε βάρος όσων εναγωνίως αναζητούν μια θέση εργασίας. Εξάλλου τα προνόμια αυτά δημιουργούν εντάσεις ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες και ενισχύουν τα φαινόμενα ρατσισμού.

  Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην καθιέρωση, σε πολλούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, του κριτηρίου της Εντοπιότητας το οποίο καταστρατηγεί εμφανώς τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών. Είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσαν να διαγωνίζονται ισότιμα οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής, και να δεσμεύονται εκ των προτέρων ότι θα υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες θέσεις για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 23:08 | ΑΘ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΝΟΥ <> ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΡΑ,ΕΤΣΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ,ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΛΠ )ΜΕΤΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ.
  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ
  ΑΡΑ
  -ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ(ΕΡΓΑΤΕΣ,ΚΑΘΑΡΗΣΤΡΙΕΣ,ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΟΥΣ
  ΤΗΣ ΥΕ)ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΣΕΠ??ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΕΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ
  -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΤΕΙ,ΑΕΙ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ???
  -ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ???
  -ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ,ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΓΙΑ ΚΡΗΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ,ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ,ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΚΟ ???
  -ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΜS,DS)ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 1ος, 2ος,3ος ????
  -ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ????
  ΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
  ΤΟ ΑΣΕΠ
  -ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ-ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
  -ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΤΟΣ
  -ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ,ΥΕ )
  -ΤΟ ΑΣΕΠ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
  ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΟΛΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
  ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΑΣΕΙ ΠΑΤΟ

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 22:36 | ΝΙΚΟΣ ΑΘ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

  Η ανάληψη κάθε σχετικής πρωτοβουλίας που κινείται προς την κατεύθυνση
  της ίσης αντιμετώπισης,της δυνατότητας για παροχή ίδιων δυνατοτήτων,
  που στοχεύει στην αξιοκρατία διευρύνοντας και εμπεδώνοντας την ανα-
  φαίρετη περί διακαίου έννοια ισότιμα,μόνο θετικά μπορεί να αξιολογη-
  θεί.
  Καμμία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ.Κανένας θεσμός και καμμιά υπηρεσία πάνω από
  την δικαιοσύνη και την αξιοκρατική επιλογή.
  Τέλος στις κατ εξαίρεση προσλήψεις από Βουλή,βουλευτές,κόμματα και εξωθεσμικά όργανα.
  Έναρξη ισχύος σήμερα και τώρα.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 20:12 | Γεωργούλα Κατερίνα

  κύριε Υπουργέ,

  Συγχαρητήρια για την νομοθετική πρωτοβουλία της αναμόρφωσης του συστήματος των προσλήψεων και ειδικά για την δημόσια διαβούλευση.
  Μέσω αυτού του βήματος, θα ήθελα κατά πρώτον να σας απευθύνω ένα ερώτημα και δευτερευόντως μια πρόταση σχετικά με την ειδική κατηγορία των τρίτεκνων οικογενειών.

  Α.
  Παρατήρησα ότι σε κανένα άρθρο δεν γίνεται αναφορά για το καθεστώς που θα ισχύει για τους Τρίτεκνους. Τα ΜΜΕ δημοσίευσαν προτάσεις της διοίκησης του ΑΣΕΠ για την κατάργηση της υπάρχουσας ποσόστωσης του 10% (αντίστοιχα 20% στους Πολύτεκνους) και αντικατάσταση της με ενισχυμένη μοριοδότηση στους βασικούς πίνακες κατάταξης. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου;

  Β.
  Θα ήθελα να μεριμνήσετε από κοινού με το συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 3454/2006, με σκοπό την άρση του ηλικιακού αποκλεισμού στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, αποδέκτες της οποίας είναι τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.
  Με βάση το άρθρο αυτό, το πρώτο παιδί τρίτεκνης οικογένειας που συμπληρώνει το 23ο έτος, χάνει την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας τόσο το ίδιο όσο και τα αδέλφια του.

  Πρακτικά όμως είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ ένα παιδί, ακόμα και αν έχει τελειώσει ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μέχρι το 23ο έτος της ηλικίας του:
  • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).
  • Να έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο ώστε να προταχθεί των συνυποψηφίων του.
  • Να μπορεί να συνεχίσει σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, (αυτόματος αποκλεισμός των τέκνων τριτέκνων που κατέχουν ήδη τέτοιους τίτλους).
  • Να προβλεφθεί το εάν κατά το 22ο με 23ο έτος της ηλικίας του θα διεξαχθεί διαγωνισμός με θέσεις στο αντικείμενο σπουδών του.

  Επιπρόσθετα στα παραπάνω πρέπει να ισχύει η βασική προϋπόθεση της εισαγωγής στα 18 του και οπωσδήποτε η απουσία καταλήψεων των σχολών 4ετούς φοίτησης. Σημειωτέον ότι, τέκνα τρίτεκνων που είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Γεωπονικής τίθενται εκτός συμμετοχής λόγω της 5ετούς φοίτησης των σχολών αυτών.

  Είναι εμφανής η προχειρότητα του άρθρου 3 και αυτό αποδεικνύεται ακόμα περισσοτερο από την διάκριση και ανισότητα που έχει προκαλέσει ανάμεσα στους γονείς τριτέκνων, των οποίων τα παιδιά είναι κάτω των 23 ετών και συνεπώς μπορούν να είναι υποψήφιοι οι ίδιοι σε διαγωνισμούς και σε εκείνους των οποίων είναι άνω των 23 ετών και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό ούτε οι ίδιοι οι γονείς αλλά ούτε και τα παιδιά τους.

  Να σας επισημάνω ότι η διάκριση γίνεται ακόμα εντονότερη όταν στην αντίστοιχη ειδική κατηγορία των Πολυτέκνων:

  • Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για την συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας (μόρια).
  Σε κάθε προκήρυξη γίνεται μνεία της απουσίας περιορισμών τόσο στους γονείς πολυτέκνων όσο και στα παιδιά τους (ενδεικτικά ΦΕΚ ΑΣΕΠ 406/14.10.2009 σελ. 12072)
  • Όλα τα αδέλφια (4 και άνω) έχουν αναφαίρετο δικαίωμα συμμετοχής και όχι μόνο το πρώτο παιδί των τριτέκνων.
  • Δεν εξετάζεται η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος ή έγγαμος).
  • Όλοι οι υποψήφιοι πολύτεκνοι γονείς και τα παιδιά τους συμμετέχουν κανονικά στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ στην κατηγορία τους και κρίνονται με τα γνωστά αξιόπιστα κριτήρια του ν. 2190.

  κύριε Υπουργέ,

  Ποια μπορεί να είναι η κοινωνική ωφέλεια, που παρέχει η Πολιτεία μέσω της νομοθεσίας στις τρίτεκνες οικογένειες, όταν εξακολουθεί και υπάρχει μια τέτοια απαγορευτική διάταξη για τα παιδιά τους;
  Με τον διορισμό στο 21ο έτος και τον αποκλεισμό στο 23ο έτος, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε δικαίωμα ειδικής κατηγορίας αλλά σε αποκλειστική εφαρμογή ολιγόμηνης προθεσμίας.
  Είναι κοινωνικά άδικο παιδιά τρίτεκνων 25, 30 και 35 ετών να μην έχουν καν το δικαίωμα αίτησης σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, χωρίς να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση, που να δικαιολογεί την ηλικιακή εξαίρεση.

  Με την τροποποίηση του άρθρου 3, και μόνο ως προς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας, δεν επέρχεται καμία οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Αντιθέτως, θα διορθώσετε τα κακώς κείμενα και κατά συνέπεια μια ολόκληρη γενιά υποψηφίων θα γλιτώσει από τον φαύλο κύκλο των διοικητικών προσφυγών που αφενός στραγγίζουν οικονομικά την τρίτεκνη οικογένεια, και αφετέρου καθυστερούν χρονικά τόσο τον υποψήφιο όσο και την διαδικασία πρόσληψης.

  Σας ευχαριστώ θερμά

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 19:04 | ΙΩΑΝΝΑ

  ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
  ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΆΠΟΙΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΣΧΙΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΧΙ STAGE, ΑΦΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΛΙΓΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΤΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΕ ΙΔΩΤΙΚΕΣ.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 16:39 | Σοφία Πλ.

  Σχολιάζοντας τη Νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», θα ήθελα να κάνω τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  1. Εργαζόμενοι που πιστεύουν στους νόμους, με στόχο την κατάκτηση μίας θέσης εργασίας στο Δημόσιο Τομέα, οδηγήθηκαν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές επιλογές. Άνθρωποι που εργάστηκαν σε stage ή με συμβάσεις έργου στο Δημόσιο με περιορισμένες οικονομικές αποδοχές και μηδαμινά εργασιακά δικαιώματα απέρριψαν μία άλλη καριέρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνονται υπόψη, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τα μόρια τα οποία είχαν αποκτηθεί.
  Αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι είχαν τον τρόπο, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, συχνά χωρίς καν προκηρύξεις ή συνεντεύξεις, αλλά με υψηλές αποδοχές και παροχές. Πιστεύω συνεπώς, πως θα πρέπει στα πλαίσια της αναζητούμενης αξιοκρατίας και αυτές οι θέσεις να προκηρυχθούν και να πληρωθούν με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.
  2. Δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος για τον οποίο θα καθορίζεται η προσμέτρηση του τεστ δεξιοτήτων στην προκήρυξη. Θα πρέπει το ΑΣΕΠ να αποφασίσει εάν το τεστ αποτελεί κριτήριο επαγγελματικής ικανότητας και να θεσμοθετήσει τη μοριοδότησή του ή όχι. Η γνώμη μου είναι ότι αποτελεί ένα αρκετά αξιοκρατικό κριτήριο αφού όλοι μπορούν να λάβουν μέρος και να βαθμολογηθούν.
  3. Η μείωση κατά 50% των θέσεων όπου λαμβάνεται υπόψη η προσμέτρηση του κριτηρίου της εμπειρίας, κατανοώ ότι μπορεί να έχει ως στόχο την πρόσληψη νέων, αλλά σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη πριμοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε μία νέα γενιά όχι απλώς άνεργων πτυχιούχων αλλά άνεργων ανθρώπων με διδακτορικά. Σε κάθε περίπτωση ένας πτυχιούχος με προϋπηρεσία στο αντικείμενο των σπουδών του, αποτελεί πιθανότατα έναν καλύτερο εργαζόμενο από κάποιον που έχει πραγματοποιήσει διδακτορικό (ειδικά όταν το διδακτορικό αφορά σε μη συναφή τομέα σπουδών). Άλλωστε, η απόκτηση ενός διδακτορικού τίτλου σπουδών προσδίδει εξειδίκευση σε ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο και η απόκτησή του θα έπρεπε να συνδυάζεται με τη θέληση για ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα στο πεδίο αυτό. Το σύστημα μοριοδότησης θα πρέπει να είναι φτιαγμένο ώστε να επιλέγεται ο καλύτερος εργαζόμενος για τη θέση και όχι απαραίτητα αυτός με τα περισσότερα χαρτιά.
  4. Τέλος , θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα κοινωνικό κριτήριο με μόρια και για τις νέες γυναίκες επιστήμονες (ΠΕ & ΤΕ) που αποκτούν παιδί ή παιδιά. Είναι αυτές που σπουδάζουν, εργάζονται και φέρουν το βάρος της οικογένειας. Συχνά έρχονται αντιμέτωπες με την ανεργία αφού οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις είναι κάτι που κρίνεται με αρνητικό μάτι από τους εργοδότες. Πιστεύω ότι ο νέος νόμος μπορεί να δώσει κουράγιο στις νέες επιστήμονες που αναβάλουν διαρκώς την απόκτηση παιδιού με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 16:12 | ΜΑΡΙΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που έχετε καταθέσει δεν είδα καμία πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία (άμεσα) και ειδικά για κατηγορίες ΠΕ και μεταπτυχιακό. Έναντι άλλων κοινωνικών ομάδων είναι η πιο αδικούμενη.Καθημερινά γίνεται λόγος για τις ανάγκες πολυτέκνων- τριτέκνων. Αλλά ουδείς λόγος γίνεται για τα άτομα με αναπηρία. Επιτέλους περιμένουμε δικαίωση απο την κυβέρνηση

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας!

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 15:28 | Vrouvas Anastasios

  Καλημερα

  Ευχαριστώ που δίνεται την ευκαιρία στον κόσμο να εκφράσει την άποψη του. Γενικά θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι προς στην σωστή κατεύθυνση και βοηθούν στην αξιοκρατία των προσλήψεων και στην ίδρυση ενός κράτους δικαίου.
  Παρόλα αυτά θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις, οι οποίες πιστεύω να ληφθούν υπόψιν προκειμένου να διορθωθούν τα όποια λάθη.

  Πρώτα πρώτα αυτό που θέλω να τονίσω και νομίζω ότι θα έλυνε πολλά επιμέρους ζητήματα και θα προασπιζε την αξιοκρατία κατα τον καλύτερο τρόπο είναι η διεξαγωγή μίας εκτενούς γραπτής εξέτασης ετησίως για όλες τις θέσεις διοικητικού προσωπικού. Και στον βαθμό της εξέτασης να προστίθεται ο βαθμός πτυχίου, η προϋπηρεσία και τα υπόλοιπα κριτήρια.
  Θεωρώ απαράδεκτο ο διαγωνισμός για την Εφορεία να γίνεται μετά από πέντε?! χρόνια και οι θέσεις να είναι περιορισμένες. Λέω περιορισμένες γιατί με βάσει κάποια κριτήρια, πολύτεκνοι παλιννοστούντες, (παλιννοστούντες?! στην ποιο νευραλγική θέση του κράτους σε ξεχωριστή κατηγορία?! – δεν υπάρχουν άλλες θέσεις αν στοχεύεις στην ενίσχυση κάποιων ομάδων?!) ο τελικός αριθμός θέσεων περιορίστηκε.

  Το κυριότερο αίτημα μου και θέμα προς δικής σας αξιολόγηση είναι οι ανάγκες όλων των δημόσιων φορέων για διοικητικό προσωπικό να καλύπτονται μέσω γραπτής εξέτασης….Αυτό θα μπορούσε να γίνει παράλληλα με τον διαγωνισμό των καθηγητών (με διαφορετική επιλογή μαθημάτων βέβαια)
  To test Δεξιοτήτων είναι προς την σωστή κατεύθυνση και ενισχύει την αξιοκρατια.

  Όσον αφορά την μοριοδότηση:
  Θεωρώ μέγα λάθος την κατάργηση της μοριοδότησης του δεύτερου μεταπτυχιακού, πολλοί φοιτητές έχουν προσπαθήσει και εργαστεί σκληρά για αυτο και είναι κριμα να μην αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται.
  Επίσης πρέπει να υπάρχει συνάφεια του μεταπτυχιακού με τον βασικό τίτλο σπουδών όταν η θέση που προκηρύσσεται είναι συναφής με τον βασικό τίτλο σπουδών.
  Παράδειγμα: Προκηρύσσεται μία θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με το νέο σύστημα εξισώνεται 2 μηχανικούς εκ των οποίων ο ένας έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδικότητα του (αντοχή υλικών) με κάποιον άλλο μηχανικό που έχει ένα μεταπτυχιακό σε άσχετο αντικείμενο (marketing).
  Πολύ περισσότερο με την κατάργηση μοριοδότησης του δεύτερου μεταπτυχιακού τι θα συμβεί: εξισώνεται?! ο μηχανικός με δυο μεταπτυχιακά ΣΤΟ αντικείμενο του με τον δεύτερο μηχανικό που έχει μεταπτυχιακό στο marketing?! Και στην περίπτωση στην οποία ο βαθμός πτυχίου του δεύτερου υποψήφιου είναι λίγο υψηλότερος προκρίνεται και όλας?!

  Επίσης σε θέσεις διοικητικού προσωπικού γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και μοριοδοτούνται. Μα όλες οισχολές δεν έχουν τον ίδιο συντελεστή δυσκολίας και οι βαθμοι πτυχίων δεν είναι αντίστοιχοι…..τον ίδιο συντελεστή δυσκολίας έχει η Πάντειος με την ΑΣΟΕΕ η΄το ΠΑΠΕΙ?!
  Παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα: Δεν είναι ασύνηθες ένας φοιτητής της Παντείου ή της Φιλοσοφικής να πάρει πτυχίο με βαθμό 8.5 η’ και 9 (Αναφέρω και την φιλοσοφική γιατί σε γραπτούς διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν και βαθμός πτυχίου προσαυξάνει την γραπτή βαθμολογία). Με τον συγκεκριμένο τρόπο μοριοδότησης ένας πτυχιούχος της Παντείου αποκτά πλεονέκτημα ενός πτυχιούχου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που τελείωσε την σχολή με 6.2 (γιατί ο συντελεστής δυσκολίας είναι υψηλότερος) έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχει ξεκινήσει ΚΑΙ να εργάζεται στον δύσκολο Ιδιωτικό Τομέα (Α΄ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Παντείου:9*110%=990
  Β΄ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: 6.2*110%=6.82 + 200 το μεταπτυχιακό + 100?! Μόρια για έναν χρόνο προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα = 9.82
  Ειλικρινά εσείς ποιος από του δυο υποψήφιους θεωρείται ότι θα έπρεπε να προηγείται?!

  Με αφορμή τα σχόλια μου αλλά και αρκετών άλλων υποψηφίων πιστεύω ότι θα προχωρήσετε στις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε το σύστημα εισαγωγής στο δημόσιο να γίνει περισσότερο αξιοκρατικό.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 15:14 | Χρυσουλα Π

  Για την καταργηση του ΠΔ Παυλοπουλου τι θα γινει. Εμεις σπουδασαμε ενα αντικειμενο, δουλεψαμε 24 μηνες, μας εστειλε σπιτι μας το ΠΔ Παυλοπουλου, και στις θεσεις μας εργαζονται ασχετοι με το αντικειμενο stagers.Οι σπουδες μας μασ χρησιμευσαν 24 μηνες.Ποτε θα καταργηθει αυτη η αδικια.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 13:24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Σχετικά με τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ θα ήθελα να σας επισημάνω την ανάγκη προσθήκης άρθρου στο σχετικό νομοσχέδιο που να προβλέπει την εξάντληση κάθε φορά του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού. Με αυτό τον τρόπο πιστεύω πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που συνήθως παρουσιάζεται στα αποτελέσματα των διαγωνισμών, όπου επιτυχόντες με υψηλή βαθμολογία δε διορίζονται λόγω της μοριοδότησης διαφόρων κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται και να βιώνουν ως αδικία την αναξιοκρατική αντιμετώπισή τους και την αντίφαση ανάμεσα στην επιτυχία τους στις εξετάσεις και στην αδιοριστία τους.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 13:55 | Γεωργιόπουλος Θανάσης

  Να καταργηθεί το παράβολο των 15€.

  Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων αλλά και πρωτίστως σεβασμού & αξιοπρέπειας προς τους υποψηφίους.

  Απορώ πως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν μιμηθεί αυτή την υπέροχη… πρακτική. Με 8-9% καταγεγραμμένη ενεργεία θα μπορούσαν να βγάζουν χρήματα για κάθε κενή θέση που θα έχουν.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 11:53 | ΜΑΞΙΠ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟ ΕΞΗΣ: Οι υπηρεσίες και οι φορείς ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες και βάσει των κενών οργανικών τους θέσεων, δύνανται να προκηρύξουν μέσω ΑΣΕΠ την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΔΑΣΑΡΧΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 3000 ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ? ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΑΣΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ?

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 11:18 | ΛΟΣΤΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Οι αιτήσεις για διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π. για όλες τις μορφές των προσλήψεων να γίνεται χωρίς δικαιολογητικά , μόνο να αναφέρονται τα προσόντα στην αίτηση. Να ζητούνται τα δικαιολογητικά όταν κρίνεται ο αιτών επιτυχών για διορισμό. Το κέρδος πολλαπλό, χρόνου, χρήματος και ταχύτητας προσλήψεων. Ή εφόσον στέλνονται τα δικαιολογητικά και αφού ελεγχθούν να αρχειοθετούνται σε μία τράπεζα δεδομένων και να δίδεται ένας κωδικός στον καθένα, ο οποίος να γράφεται στην αίτηση για πρόσληψη που θα στέλνει για κάθε προκυρησσόμενο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος.

  Επιπλέον, στους προηγούμενους διαγωνισμούς το πτυχίο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας δεν περιλαμβανόταν μέσα στα πτυχία του πίνακα των αποδεκτών τίτλων σπουδών.

  Τέλος, να καταργηθεί το κριτήριο της εντοπιότητος.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 09:21 | Νικόλαος Ζερβογιαννίδης

  Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ προκύπτει ότι πολλοί επιτυχόντες με υψηλή βαθμολογία δεν διορίζονται επειδή υπολοίπονται των πολυτέκνων, τριτέκνων, ομογενών κ.α., που έχουν χαμηλότερη βαθμολογία. Για την άρση αυτής της αδικίας, αλλά και για λόγους οικονομίας και ταχύτητας στελέχωσης του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομίζω ότι θα πρέπει ο πίνακας επιτυχόντων να ισχύει μέχρι την πρόσληψη όλων των επιτυχόντων στον διαγωνισμό. Συνεπώς είναι κατά την γνώμη αναγκαίο, για λόγους δικαιοσύνης και επιδοκιμασίας της προσπάθειας όλων αυτών των νέων,να προστεθεί ένα ακόμα άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο που να προβλέπει αυτή την ρύθμιση.

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 01:31 | Μαίρη

  Θα ήθελα αν μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων απ’το ΑΣΕΠ.Πότε υπολογίζεται να διεξαχθεί το επόμενο τεστ;
  Σχετικά με τις προσλήψεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ Θα ήθελα να σας ρωτήσω:
  1)Αν ο τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ενιαίου Λυκείου, ΤΕΕ, ΙΕΚ κλπ) μοριοδοτείται πολλαπλασιαζόμενος με το 110.
  2)Εάν εξακολουθεί να μοριοδοτείται με 150 μόρια ο δεύτερος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε παρεμφερή ειδικότητα.
  Μαίρη Δελληδάκη

 • 17 Νοεμβρίου 2009, 00:18 | ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ. ΟΜΩΣ`ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ.
  ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΚΑΤΙ ΑΟΡΙΣΤΟ.ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ.ΠΟΤΕ ΟΥΡΑΓΟΣ.
  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η – Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ – Ε Π Ι Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η αλλα και Τ Ι Μ Ω Ρ Ι Α.

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 23:50 | Βασίλης Τσιτωνακης

  Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του νόμου και πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Διαβάζοντας όμως κανείς τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση,βλέπει καθαρά ότι ο νόμος είναι απηρχαιομένος και ότι χρειάζεται ρυζική αναθεώρηση, για να καλύπτει την κοινωνική πραγματικότητα του αύριο και οχι του χθες.
  Πιστεύω ότι το δεύτερο βήμα πρέπει να ειναι ένας νέος νόμος που θα εκδοθεί με άνεση χρόνου λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εμπειρία του παρόντος διαλλόγου.

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 19:57 | ΜΑΙΡΗ

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ.
  ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΟ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΘΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΡΙΞΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ.

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 18:26 | open rousfeti

  Kalimera. Eyxaristw poy moy dinete to vima k mporw na pw tin apopsi moy k toys provlimatismoys moy. Exw epileksi na xrisimopoiisw mia apli glwssa giati de thelw oyte na dimioyrgisw entypwseis, oyte na koyrasw, alla na eimai amesos.
  Kat arxas, enw stin arxi edeixne oti einai ena vima pros ti swsti kateythynsi i dimioyrgia toy opengov. gr, twra anarwtiemai an eprepe na onomastei openrousfeti.gr. Giati den eginan anakoinwseis me ta onomata, as poyme, twn epityxontwn, twn epilaxontwn, twn «finalist»… k twn prosontwn toys? Egw poy esteila ti symmetoxi moy giati den exw parei akoma kamia apantisi, estw arnitiki? To rousfeti den ekswraizetai kanontas to diadiktyako. Ki aytoi poy exoyme faei to rousfeti k tin anaksiokratia me to koytali, den ksegeliomaste etsi, to ksexwrizoyme k to myrizomaste.
  Tha ithela na anaferthw k stis nees rythmiseis. Egw den exw deytero metaptyxiako, oyte exw ta 70 moriakia apo ta programmata toy OAED, poy proyparxoyn apo to PASOK k poy oles tis fores poy endiaferthika k rwtoysa, otan erxotan i seira moy, deila, gia na parw ki egw meros, moy elegan «perimenoyme na mas enimerwsoyn, den yparxei kati, ksanaperaste ton allo mina». Me kamia kyvernisi loipon de me piran! Stin kyrioleksia! Ayto, peite moy, to akoysate ki alloi? To zisate ki alloi? Oyte exw tin prosayksisi toy 50%. Diafwnw omws me tin katargisi toys. Giati katalavainw oti otan to idio to kratos gia xronia smprwxnei ton politi k malista to neo pros mia kateythynsi, den mporei na erxetai meta k na leitoyrgei san pliatsiko. Den prepei na yparxei mia synexeia? Den mporei na zitas 2o metaptyxiako k tosa alla k twra, as poyme, na erxesai k na zitas 100 metra taxytita k alma eis ypsos…Prepei na yparxei mia synexeia. Aytoi poy exoyn ayta ta prosonta, den einai kati poy exoyn kataktisei? Kai logika tha einai k mias ilikias megalyteris. Tha eprepe isws na katargithoyn gia toys epomenoys. Me ayto ton tropo o politis de niwthei asfaleia. De vlepw edw dikaiosyni.
  Oson afora sta stage tha ithela na ekfrasw ti lypi moy gia o,ti symvainei k eksigoymai. Aytoi, oi legomenoi stagers einai gnwsto ti mistho pairnoyn k oti einai anasfalistoi. Einai aksiolypitoi. Einai oi teleytaioi twn teleytaiwn, einai i «teleytaia trypa toy zoyrna» poy leme. Vlepw oti symvainei to eksis. Oti i aksiokratia toy Pasok arxizei k teleiwnei panw se aytoys. Exei dimioyrgithei ena reyma apo ta kanalia k apo toys politikoys poy exei parasyrei k ton kosmo. Aytoi oi stagers tha ginoyn ta eksilastiria thymata? Oi apodiopompaioi tragoi? Tha odigithoyn stin pyra? Panta oi kaimenoi tin plirwnoyn s ayti ti xwra. Deite kathara. I koini gnwmi agetai k feretai apo ta kanalia poy dimioyrgoyn entypwseis. Ilpiza oti twra tha allaksoyn ta pragmata. Ilpiza se ena kalytero mellon. Den mporei omws na feretai to kratos etsi se mia omada ergazomenwn. Na toys apaksiwnei, na toys prosvalei k na plittei tin aksioprepeia toys. Lypamai poly gi ayto. Ksi lypamai giati vlepw oti de tha epikratisei i logiki s ayti ti xwra, i skepsi, oi aksies.
  Diladi an toys diwksoyme oloys aytoys kataktisame tin aksiokratia? Tin isonomia? Apokatastathike i dikaiosyni? Ayto itan? Ola ginontai gia dimioyrgia entypwsewn.
  Mi moy lete gia ta stage. Ftanei to paramythi. Peite moy gia ta ELTA, as poyme. Giati de vgainei pote prokiryksi gia tis symvaseis toys(mono kati gia dianomeis k pote gia dioikitiko) k giati opote pas na steileis ena gramma vlepeis na ksepetagontai nees fatses? Pote? Pws? Poso koroido eisai? Poy perimeneis na vgoyn oi theseis? Peite gia ton ELGA, as poyme. Gia aytoys poy einai dioikitikoi, me symvasi, k toys pairnoyn tilefwno spitia toys k toys lene «elate ayrio sto grafeio, endiafereste»? Ki otan teleiwsei i symvasi toys, toys ksanapairnoyn me tilefwno meta apo 2-3 mines. Emena giati de me piran pote? Peite moy gia toys symvasioyxoys toy OPEKEPE. Ta idia ki ekei. Peite moy gia toys dioikitikoys twn AEI k TEI. Vgikan pote prokirykseis gia theseis k apotelesmata? Anekdoto. Gia toys kathigites twn Tei poy den exoyn oyte metaptyxiako? Gia toys kathigites twn IEK? Pws toys epilegoyn? Xmmmmmmmmm…. Peite moy gia tis symvaseis se OTA. Giati vlepw oti oi symvaseis synexizoyn na yparxoyn! Kai na vgainoyn! Kai i epilogi, diavasa, tha ginetai apo to forea….!!! Kala, plaka mas kanete? Ti eixes gianni, ti eixa panta.
  Telos, ti ginetai me aytoys tis AGROGIS? Osoi den to kserete, mathete to. To Septemvrio proslavane ekatontades atoma stin AGROGI toy OPEKEPE, se proeklogiki periodo, me tilefwno, katevikan athina k ypegrapsan, VRADY, OYTE PROKIRYKSI, OYTE XARTIA, OYTE PROSWRINA APOTELESMATA, OYTE MORIA. TIPOTA. Toys katevasane de, gia symvasi k telika toys eipane …ypograpste gia aoristoy!!! GIATI DE MILAEI KANEIS GI AYTO? Oi kyrioi Pagalos k Ragoysis k i kyria Mpatzeli poy einai k to ypoyrgeio tis? Ti tha ginei me ayto? Giati den anafereste se ayto? Oyte oi dimosiogafoi fysika…. Mesaiwnas!
  Egw tha pistepsw mono otan dw me ta idia moy ta matia prokirykseis gia tetoioy eidoys theseis k ypiresies. Egw eimai stin prwti seira gia ton agwna gia tin aksiokratia k tin isotita twn politwn. Thelw omws na dw erga, na dw metra poy pragmati odigoyn stin isonomia.

 • 16 Νοεμβρίου 2009, 18:16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πρέπει να προβλέπεται ενας ερκετά μεγάλος χρόνος μέχρι να μονιμοποιηθούν ή εαν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μονιμοποίηση,
  ούτως ώστε να εργάζονται.Διότι ολοι αυτοί που κατα καιρούς έγλυφαν κατουρημένες ποδιές να προσληφούν στο Δημόσιο καταδυναστεύουν σήμερα τους πολίτες.
  ΠΡΕΠΕΙ να βρεθεί τρόπος ούτως ώστε οι πολίτες να μήν έρχονται σε συναλλαγη στις εφορίες πολεοδομίες και αλλες υπηρεσίες με τους υπαληλους.