απάντηση σε σχόλιο του χρήστη Γεωργία

Σας ενημερώνουμε ότι με το νομοσχέδιο δεν θίγεται το ποσοστό πολυτέκνων και τριτέκνων , όπως αυτό προσδιορίζεται στον Ν.3454/06(Σύνδεσμος σχολίου:http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=4784