απάντηση σε σχόλιο χρήστη Συμβασιούχα

Η προσαύξηση της μοριοδότησης της εμπειρίας καταργείται και στην  περίπτωση των εχόντων εμπειρία στα ΚΕΠ.

(Σύνδεσμος σχολίου:http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=5778΅)