Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:39 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Tο σ-ν «Νέο Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων -Πρόγραμμα Άργος» δεν επιδέχεται διόρθωσης γιατί παρά τις επιμέρους θετικές διατάξεις περιέχει δομικά λάθη, με αποτέλεσμα με την υιοθέτησή τους να μην προάγεται η ευζωία των ζώων ούτε υπεύθυνη ιδιοκτησία και να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της αποτελεσματικής διαχείρισης του πληθυσμού και της προστασίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς

  Aντιτίθεται:
  Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που κυρώθηκε με τον ν. 2017/1992 (Α΄32) η οποία αποτελεί τον οδηγό όλων των Ευρωπαϊκών νομοθεσιών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

  Στο κώδικα για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (Terrestrial Code) του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.) που είναι υποχρεωμένη η Χώρα μας να εφαρμόζει και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 7.7. αυτού που προβλέπει τη δομή των προγραμμάτων ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων με σκοπό την πρόληψη μετάδοσης της λύσσας, άλλων ζωοανθρωπονόσων, καθώς και την προστασία των ζώων αυτών (2019 © OIE – Terrestrial Animal Health Code 28/06/2019, Chapter 7.7. Stray Dog Population Control, https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.7.htm).

  με τις βασικές διατάξεις του Κανονισμού για την υγεία των ζώων με αριθ. Ε.Ε 2016/429 «Animal Health Law»,

  με τους Κατ’ Εξουσιοδότηση του ΚΑΝ. 2016/429 Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθ. 2019/2035 και 2020/688. Ο κανονισμός Ε.Ε. 2016/429 και οι κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή σε όλη την Ε.Ε. την 21η Απριλίου 2021.

  Στόχευση του σχεδίου νόμου με τις πληθώρα φωτογραφικές διατάξεις που αναδείξαμε είναι :

  Η εκκωφαντική αποδόμηση του πρωτοποριακού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σήμερα και αναγνωρίζει τα ζώα συντροφιάς ως έμβια και συναισθανόμενα όντα, μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άσχετο με το αντικείμενο Υπουργείο,

  η απαλλαγή των αιρετών Δημάρχων και Αντιδημάρχων από την ευθύνη της εποπτείας,

  η διευκόλυνση και νομιμοποίησή του μαζικού εμπορίου των αδέσποτων ζώων και των δεσποζόμενων ζώων μέσω δήθεν «φιλοζωικών σωματείων» με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. και “λύση του προβλήματος των αδεσπότων ζώων ” με την παράδοση της τύχης των ζώων σε Μ.Κ.Ο.

  Χαλαρώνει η εποπτεία της διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, γεγονός απαράδεκτο από την άποψη της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, αλλά και της προστασίας και της Ευζωίας των ζώων, όταν όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα με τα αμέτρητα παράνομα καταφύγια ιδιωτών και φιλοζωικών οργανώσεων, όπου διαβιούν σε άθλιες συνθήκες ανεμβολίαστα και αστείρωτα ζώα συντροφιάς, που τελικά πολύ συχνά καταλήγουν αντικείμενο εκμετάλλευσης (trafficking).

  Με βάση τις οδηγίες ο ρόλος των ΜΚΟ είναι ρόλος συνεισφοράς στις αρχές σε τοπικό επίπεδο.

  Στο σ-ν όχι μόνο δεν τηρείται η οδηγία αυτή αλλά παρέχονται αρμοδιότητες διαχείρισης αδεσπότων ζώων με το αζημίωτο σε ΜΚΟ και σε ιδιώτες χωρίς έλεγχο και εποπτεία από τις τοπικές κτηνιατρικές και δημοτικές αρχές (όπως ισχύει στο ν. 4039/2012)

  Η επαναφορά του μπόγια (περισυλλογή εν είδει αντικειμένων των αδέσποτων ζώων από τον οποιοδήποτε ο οποίος θα τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν και προώθηση της ασυλοποίησής των αδέσποτων ζώων σε δημοτικά και ιδιωτικά καταφύγια)

  Επισπεύδων Υπουργείο οφείλει να είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , διότι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ έχει οριστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΟΙΕ) από την ίδρυσή του ως η κεντρική Κτηνιατρική Αρχή η οποία σύμφωνα με τις Οδηγίες του εν λόγω Οργανισμού νομοθετεί, συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς (Terrestrial Animal Health Code, Chapter 7.7., Stray Dog Population Control, 2011).

  Η βελτίωση του πρωτοποριακού νομοθετικού πλαισίου Ν4039/12, πρέπει να συνάδει με α) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που κυρώθηκε με τον ν. 2017/1992 (Α΄32) η οποία αποτελεί τον οδηγό όλων των Ευρωπαϊκών νομοθεσιών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς , β) Τον Κώδικα για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (TerrestrialCode) του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.) που είναι υποχρεωμένη η Χώρα μας να εφαρμόζει και γ) με τον Κανονισμό για την υγεία των ζώων με αριθ. Ε.Ε 2016/429 «Animal Health Law»

  Η μόνη έντιμη επιλογή είναι η απόσυρση του σχεδίου νόμου και η έναρξη διαλόγου ανοιχτού και ευρύ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υπό την σκέπη του ΥΠΑΑΤ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:10 | M. Αλεβιζακη

  σΥΜΦΩΝΏ ΜΕ

  ΝΤΕΛΗ ΓεωργίαΜόνιμος ΣύνδεσμοςΤο μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς αν λειτουργούσε από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς θα μπορούσε να λειτουργήσει και να χρειαζόταν μόνο ελάχιστες βελτιώσεις σε ορισμένα άρθρα . Δυστυχώς τίποτε δεν λειτουργεί όπως ο νόμος ορίζει ως σήμερα και τίποτε δεν θα λειτουργήσει αν δεν αποδοθούν ευθύνες και δεν επιβληθούν πρόστιμα. Το πρόβλημα αρχίζει και θα μπορούσε να τελειώσει αν οι κτηνίατροι έκαναν σωστά το καθήκον τους. Αν κάθε φορά που έμπαινε ζώο στο κτηνιατρείο τους, επιβαλλόταν στον ιδιοκτήτη η σήμανση για να προχωρήσουν σε ιατρική εξέταση καθώς και σήμανση στο αδέσποτο με έξοδα του Δήμου και άμεση καταχώρηση στο Α.Φ.Μ. του. Με μόνο αυτή την κίνηση θα είχε το κράτος άμεση γνώση για τον αριθμό αδέσποτων και δεσποζομενων ζώων . Παράλληλα δεν θα υπήρχαν τόσες εγκαταλειψεις δεσποζομενων. Μέχρι σήμερα οι κτηνίατροι δεν επιβάλλουν την σήμανση, πολλοί ούτε καν την προτείνουν, φοβούμενοι μην χάσουν τον πελάτη. Αν θεσπιστεί όμως με αυστηρή επιβολή προστίμων και κυρώσεων θα αναγκαστούν να είναι η πρώτη κίνησή τους ο έλεγχος σήμανσης σε κάθε ζώο που βλέπουν.
  Εχει δοθεί από τον υπάρχοντα νόμο ο χρόνος για να συμμορφωθούν οι φορείς αλλά και ο πληθυσμός με τα νόμιμα. Ποιος ο λόγος όμως να αλλάξει ο Ελληνάρας; Ακόμη και όταν κοπεί ένα πρόστιμο για μη ΣΗΜΑΝΣΗ ζώου μετα από ελενχο των αρμοδίων υπηρεσιών, αφού τοποθετηθεί σήμανση στο ζώο το πρόστιμο σβήνετε. Ποιος ο λόγος να στειρώσει το ζώο του, που στοιχίζει κιόλας, και να μην πετάξει τα κουτάβια ή αν είναι κάποιας ράτσας όσα πουλήσει- χαρίσει- και τα υπόλοιπα στον δρόμο?
  Πρότασή μου η σήμανση και καταγραφή των ζώων να είναι υποχρεωτική από την πρώτη επίσκεψη σε κτηνίατρο, ο οποιος αν δεν το πράττει να τιμωρείται με πρόστιμο. Υπάρχουν ανα την επικράτεια κτηνίατροι που βάζουν σήμανση αλλά εσκεμμένα δεν την καταχωρούν. Και βέβαια αν γίνετε κατ επανάληψη να αφαιρείται η άδεια
  Όσο για την στείρωση δε χρειάζεται να εφαρμοστεί το 2023, ένα περιθώριο έξι μηνων, αν κρίνετε πως χρειάζετε είναι αρκετό.
  Μόνο με αυτούς τους δυο τρόπους θα αδειάσουν οι ελληνικοί δρόμοι από τα καθαρά αδέσποτα ή πρώην δεσποζόμενα και τώρα αδέσποτα

 • 20 Μαΐου 2021, 20:52 | Κυριακος

  ΣύνδεσμοςΤάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ

 • 20 Μαΐου 2021, 19:36 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 18:09 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:02 | Παντελής

  Όχι στη στείρωση δεσποζόμενων ζώων!

 • 20 Μαΐου 2021, 17:18 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 17:10 | ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Αθήνα 18.05.2021

  Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής

  Δελτίο Τύπου

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ήταν το πρώτο συλλογικό όργανο που ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εμπνεύστηκε και υλοποίησε τα προγράμματα ευζωίας αδέσποτων ζώων στην Αττική. Όταν η η Πολιτεία ήταν ανύπαρκτη, ο Σύνδεσμος ήταν εκείνος που πρότεινε τη συνεργασία Κτηνιάτρων και Αυτοδιοίκησης. Ήδη στο μακρινό 1994 ήταν εκείνος που υλοποίησε πρώτος αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο Αθηναίων. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (ο πρώτος Ν.3170/2003 και στη συνέχεια ο Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε μερικώς από τον Ν.4235/2014) στην ουσία περιγράφει αυτά που πρώτος υλοποίησε ο Σύνδεσμος πριν σχεδόν τριάντα χρόνια.
  Όταν μία κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει ως «Νέο» κάτι που υπάρχει εδώ και τρεις δεκαετίες μας βάζει πάντα σε σκέψη και υποψία. Η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην συνομιλήσει με τους κατ ‘εξοχήν ειδικούς, τους Κτηνιάτρους και να αγνοήσει τις θέσεις των Συλλογικών τους Οργάνων (ΠΕΚΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΚΣ), των δύο Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών Σχολών της Χώραςκαι των Υπηρεσιακών Παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, δηλαδή των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπαλλήλων του Κράτους, Κτηνιάτρων, έδειχνε εξ’ αρχής την πορεία της μεθόδευσης. Η ανάγνωση και μελέτη του ν/σ που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει τον ιστορικό και θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης η οποία διαπράττει μέγιστο ατόπημα.

  Τονίζουμε ότι υποχρέωση της Πολιτείας και μόνος νομιμοποιητικός λόγος για την ρυθμιστική παρέμβαση της, στις διάφορες μορφές ζωής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτή επιτυγχάνεται και με τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, η οποία είναι απολύτως συναρτώμενη από την καλή μεταχείριση και την ευζωία αυτών, όπως αναγνωρίζεται και επιτάσσεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την ίδια νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι τα ζώα συντροφιάς που έχουν κηδεμόνα παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο για την υγεία, συνεπώς μπορούν να εξαιρούνται από κανόνες επιτήρησης.

  Τέλος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την οποία έχει υπογράψει η Χώρα και έχει καταστεί νόμος του Κράτους, ρητά προβλέπεται ότι «σύλληψη, κράτηση και θανάτωση για τα αδέσποτα ζώα δεν πρέπει να γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν αυτές είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των κυβερνητικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των ασθενειών». Εξ όσων γνωρίζουμε, η Χώρα, εξαιτίας του υψηλότατου επιπέδου των επιστημόνων Κτηνιάτρων, δεν απειλείται άμεσα από κάποια ασθένεια, φορείς της οποίας είναι τα ζώα συντροφιάς, ώστε να λαμβάνονται οριζόντια μέτρα σύλληψης, στείρωσης και κράτησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν και σε θανάτωση αυτών.

  Είναι επίσης σαφές από όλο το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και από τις γενικές αρχές για το σεβασμό κάθε είδους ζωής που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου, πολιτισμένου κράτους δικαίου, ότι είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ τα οριζόντια ιατρικά μέτρα κατά της σωματικής ακεραιότητας ολόκληρων πληθυσμών έμβιων όντων, των ζώων συντροφιάς εν προκειμένω, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι κηδεμόνα.

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο, πριν την προώθηση του νομοσχεδίου αυτού, να είχε επιδιωχθεί να λειτουργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να είχε γίνει πραγματική καταγραφή του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς χωρίς κηδεμόνα, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, αντί να αφήνεται να διαδίδονται ανυπόστατες φήμες και παραπληροφόρηση για τη δημιουργία εντυπώσεων, που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην αιτιολογική έκθεση (Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης) που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ, έστω κατ’ εκτίμηση, το μέγεθος του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο του!

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής αντιτίθεται πλήρως στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «ευζωία» των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
  Περιληπτικά αντιτίθεται:

  Στον διαμελισμό των Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και στη διανομή των κομματιών τους ανάμεσα στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο ΥΠΑΑΤ και στο εντελώς άσχετο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι οι θεματοφύλακες της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες Κτηνιάτρους είναι αυτοί που εξαφάνισαν τη Λύσσα και διαφυλάττουν τη Υγεία Ζώων και Ανθρώπων. Η διάσπαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παραβιάζει: α) τη ΛΟΓΙΚΗ, β) τις ΑΡΧΕΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, γ) την άρτι εφαρμοζόμενη από 21.4.2021 νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, η οποία θέτει ως ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ την εκπροσώπηση κάθε Κράτους Μέλους από ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ αρμόδια αρχή για ΌΛΑ τα είδη των ζώων, δ) τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, όπου τονίζεται ο ρόλος των κτηνιατρικών δημόσιων υπηρεσιών και ο δυνητικός και επικουρικός ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και ε) τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ζώων και εκθέτει την Χώρα.
  Στην μετατροπή της Υιοθεσίας ενός Αδέσποτου Ζώου σε ανυπέρβλητο γραφειοκρατικό κυκεώνα και στην ιδέα και μόνο του «προσωρινού ιδιοκτήτη». Κάποιος ή είναι ιδιοκτήτης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή δεν είναι. Η έννοια του προσωρινού ιδιοκτήτη θα δημιουργήσει στρατιές από πρώην αδέσποτα που θα παραμείνουν για πάντα στην ιδιοκτησία του Δήμου ως αδέσποτα, θα χρηματοδοτούνται από τους Δήμους, θα διαμένουν με τον «φιλόζωο» αλλά δε θα ανήκουν σε κανέναν δίνοντας πεδίο δόξης σε κάθε επιτήδειο να αδειάζει τα ταμεία των Δήμων που είναι ήδη ελλειμματικά μετά από 13 χρόνια συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την οικονομική απαξίωση των κτηνιάτρων.
  γ. Στην υποχρεωτική στείρωση ΟΛΩΝ των ζώων συντροφιάς, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η στείρωση είναι ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ και μάλιστα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κάθε ιατρική πράξη γίνεται με τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του κηδεμόνα του ζώου, αφού εκείνος ενημερωθεί πλήρως για τα οφέλη και τις παρενέργειες της, σταθμίσει όλα τα παραπάνω και συμφωνήσει. Πόσο μάλλον μία χειρουργική πράξη που γίνεται υπό γενική αναισθησία (με όλους τους κινδύνους, που αυτή μπορεί να επιφέρει)και κατά την οποία αφαιρούνται όργανα (ωοθήκες, όρχεις), τα οποία δεν είναι μόνο όργανα αναπαραγωγής, αλλά λειτουργούν και ως αδένες οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες. Όποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο είναι ή απόγονος του Δρ. Μέγκελε ή θαυμαστής του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας του Χόνεκερ ή, το χειρότερο, κάνει ρουσφέτι σε εισαγωγείς που φέρνουν και πωλούν κουτάβια από τα άθλια puppy mills του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Όλοι οι κτηνίατροι γνωρίζουμε ότι τα ημίαιαμα ζώα είναι πιο ανθεκτικά από τα καθαρόαιμα και με λιγότερα προβλήματα υγείας και δεν υπάρχει λόγος να εξαλειφθούν για να πριμοδοτηθούν τα καθαρόαιμα.

  Επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο την τεράστια πλειοψηφία των εκτροφέων ζώων αποτελούν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ εκτροφείς και προστατεύονται πλήρως από το Νόμο. Στο εν λόγω σ/ν δεν υπάρχει καν η έννοια του ερασιτέχνη εκτροφέα.

  δ. Στη χρηματοδότηση με δανεικά και στη μεταφορά των πιστώσεων για την αντιμετώπιση της Λύσσας και της Λεϊσμανίωσης από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Εσωτερικών. Το περιβόητο και πολυδιαφημισμένο Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ δεν είναι τίποτα παραπάνω από δανεικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ουχί πρωτογενής χρηματοδότηση των Δήμων. Η μεταφορά πιστώσεων για την αντιμετώπιση ΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ όπως η λύσσα και η λεϊσμανίωση αφήνει εκτεθειμένη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και εκθέτει εκ νέου την Χώρα, η οποία παραβιάζει έτσι εκτός από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και την κοινή λογική.

  Είναι το πιο αντιεπιστημονικό και ντροπιαστικό σημείο του σ/ν.

  ε. Στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Προσθέτει έναν περιττό τεράστιο όγκο γραφειοκρατικής δουλειάς στον ιδιώτη κτηνίατρο και παράλληλα παραβιάζει τα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Η πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ για την καταγραφή και καταχώρηση των microchipτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης (Λύσσα, Λεϊσμανίωση κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ποιο το νόημα να γνωρίζει ο καθένας το πότε πέρασε μία ωτίτιδα το οποιοδήποτε ζώο; Μήπως το επόμενο βήμα είναι να πωληθεί το εν λόγω αρχείο σε φαρμακευτικές ή ασφαλιστικές εταιρείες; Πόσα από τα κτηνιατρεία έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να ενημερώνουν νυχθημερόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες; Μήπως τελικά το 70% των κτηνιατρείων περισσεύουν για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κλείσουν;

  στ. Στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εταιρείες και ΜΚΟ. Είναι διάχυτη η προσπάθεια της μεταφοράς χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές – εργολαβικές εταιρείες» και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φραξιών του φιλοζωικού κινήματος. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες φιλοζωικές ομοσπονδίες που είναι ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες έχουν αναδείξει το θέμα και αντιτίθεται έντονα σε αυτό.

  Η αρμοδιότητα ανήκει και πρέπει να παραμείνει στο Κράτος, δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τον έλεγχο των Αδιαίρετων Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και με τη συνεργασία των Επαγγελματιών Επιστημόνων Κτηνιάτρων. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

  Για τους ως άνω λόγους απαιτούμε:
  α. Ενιαία Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπως είναι σήμερα

  β. Εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας και παρεμβάσεις όπου και εάν χρειάζεται μέσα από ΔΙΑΛΟΓΟ και υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και σέβεται τον Πρωταρχικό Ρόλο του Κτηνιάτρου στο ζήτημα και τις εισηγήσεις των ειδικών, των πανεπιστημιακών και των υπηρεσιακών παραγόντων.

  γ. Γενναία πρωτογενή χρηματοδότηση των Δήμων ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου και όχι δανεικά.

  δ. Πρόσληψη Κτηνιάτρων σε ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε κάθε Δήμο ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου έτσι ώστε ο Υπεύθυνος του προγράμματος του κάθε Δήμου να είναι Κτηνίατρος, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και ειδικός επιστήμονας.

  ε. Ενίσχυση των δομών των Δήμων και όχι μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές».

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τις 20 Μαΐου και καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους Έλληνες Κτηνιάτρους να συμμετάσχουν δυναμικά.

  Έκ μέρους του ΔΣ του ΣΚΜΖΑ

  Η Πρόεδρος του ΔΣ

  Ντίνα Μπελτέκου

  http://www.skmza.gr/index.php/nea/162-2021-05-19-07-19-20

 • 20 Μαΐου 2021, 13:14 | ΝΤΕΛΗ Γεωργία

  Το μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς αν λειτουργούσε από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς θα μπορούσε να λειτουργήσει και να χρειαζόταν μόνο ελάχιστες βελτιώσεις σε ορισμένα άρθρα . Δυστυχώς τίποτε δεν λειτουργεί όπως ο νόμος ορίζει ως σήμερα και τίποτε δεν θα λειτουργήσει αν δεν αποδοθούν ευθύνες και δεν επιβληθούν πρόστιμα. Το πρόβλημα αρχίζει και θα μπορούσε να τελειώσει αν οι κτηνίατροι έκαναν σωστά το καθήκον τους. Αν κάθε φορά που έμπαινε ζώο στο κτηνιατρείο τους, επιβαλλόταν στον ιδιοκτήτη η σήμανση για να προχωρήσουν σε ιατρική εξέταση καθώς και σήμανση στο αδέσποτο με έξοδα του Δήμου και άμεση καταχώρηση στο Α.Φ.Μ. του. Με μόνο αυτή την κίνηση θα είχε το κράτος άμεση γνώση για τον αριθμό αδέσποτων και δεσποζομενων ζώων . Παράλληλα δεν θα υπήρχαν τόσες εγκαταλειψεις δεσποζομενων. Μέχρι σήμερα οι κτηνίατροι δεν επιβάλλουν την σήμανση, πολλοί ούτε καν την προτείνουν, φοβούμενοι μην χάσουν τον πελάτη. Αν θεσπιστεί όμως με αυστηρή επιβολή προστίμων και κυρώσεων θα αναγκαστούν να είναι η πρώτη κίνησή τους ο έλεγχος σήμανσης σε κάθε ζώο που βλέπουν.
  Εχει δοθεί από τον υπάρχοντα νόμο ο χρόνος για να συμμορφωθούν οι φορείς αλλά και ο πληθυσμός με τα νόμιμα. Ποιος ο λόγος όμως να αλλάξει ο Ελληνάρας; Ακόμη και όταν κοπεί ένα πρόστιμο για μη ΣΗΜΑΝΣΗ ζώου μετα από ελενχο των αρμοδίων υπηρεσιών, αφού τοποθετηθεί σήμανση στο ζώο το πρόστιμο σβήνετε. Ποιος ο λόγος να στειρώσει το ζώο του, που στοιχίζει κιόλας, και να μην πετάξει τα κουτάβια ή αν είναι κάποιας ράτσας όσα πουλήσει- χαρίσει- και τα υπόλοιπα στον δρόμο?
  Πρότασή μου η σήμανση και καταγραφή των ζώων να είναι υποχρεωτική από την πρώτη επίσκεψη σε κτηνίατρο, ο οποιος αν δεν το πράττει να τιμωρείται με πρόστιμο. Υπάρχουν ανα την επικράτεια κτηνίατροι που βάζουν σήμανση αλλά εσκεμμένα δεν την καταχωρούν. Και βέβαια αν γίνετε κατ επανάληψη να αφαιρείται η άδεια
  Όσο για την στείρωση δε χρειάζεται να εφαρμοστεί το 2023, ένα περιθώριο έξι μηνων, αν κρίνετε πως χρειάζετε είναι αρκετό.
  Μόνο με αυτούς τους δυο τρόπους θα αδειάσουν οι ελληνικοί δρόμοι από τα καθαρά αδέσποτα ή πρώην δεσποζόμενα και τώρα αδέσποτα

 • 20 Μαΐου 2021, 13:34 | SPYROS

  ΟΧΙ..ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ..Η ΦΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΟΠΙΑ..

 • 20 Μαΐου 2021, 12:05 | Αθηνά Ζυγουβέλη

  Η ανάγκη στείρωσης ενός ζώου πρέπει να αποδεικνύεται μόνον από ιατρικούς λόγους και σε αυτούς να βασίζεται. Η υποχρεωτική στείρωση δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις ελλείψεις της Πολιτείας στην διαχείριση του προβλήματος των αδεσπότων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μη κυνηγετικά σκυλιά, μη σκυλιά εργασίας. Με την ίδια παράλογη λογική θα μπορούσε η Πολιτεία να στειρώνει ανθρώπους ώστε να μην ασθενούν και έτσι να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Επιβάλλοντας την υποχρεωτική στείρωση των ζώων, το νομοσχέδιο τιμωρεί τους ευσυνείδητους κατόχους ζώων βάζοντας ταφόπλακα στην ερασιτεχνική εκτροφή όλων των φυλών και κυρίως των κυνηγετικών. Άλλωστε, ως ακρωτηριασμός αντιμετωπίζεται το κόψιμο της ουράς ενός σκύλου, ο δε πολύ χειρότερος ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων όλων αδιακρίτως των ζώων συντροφιάς, αποτελεί ακρωτηριασμό παρά τα όσα αντίθετα ορίζονται στο νέο πλαίσιο και μάλιστα από τη στιγμή που καθίσταται υποχρεωτικός, είναι ο πλέον βάναυσος! Οι κτηνίατροι άλλωστε, φυσικά και είναι αντίθετοι στην υποχρεωτική στείρωση για λόγους άλλους πλήν ιατρικούς.2. Στην αιτιολογική έκθεση του πλαισίου αυτού πουθενά δεν αναφέρεται πώς, με ποιόν τρόπο, η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων θα οδηγήσει σε έλεγχο του προβλήματος των αδεσπότων. Εφόσον σήμερα τα δεσποζόμενα ζώα έχουν ιδιοκτήτη και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, ταυτοποιείται ο ιδιοκτήτης με το ζώο, συνεπώς δεν υφίσταται δικαιολογία ή ανάγκη αναγκαστικής στείρωσης. Δεν ελήφθη υπόψιν από τους συντάκτες του αισχρού νομοθετήματος η αρχή της αναλογικότητας του μέτρου της στείρωσης, καθόσον είναι υπερβολικό και βάναυσο εν σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης του προβλήματος των αδεσπότων. Ούτε ελήφθη υπόψιν και ούτε αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ποσοστό αναλογίας κυνηγετικών σκύλων που βρέθηκαν αδέσποτοι σε σύγκριση με τον λοιπό αριθμό των αδεσπότων ζώων, ώστε να αποδειχθεί η επιβάρυνση του πληθυσμού των αδεσπότων με κυνηγετικά σκυλιά. Ούτε και αιτιολογείται στην αιτιολογική έκθεση του νέου πλαισίου, πώς η υποχρεωτική στείρωση θα οδηγήσει στην μείωση των αδεσπότων. Κατά τη γνώμη μας θα εκτιναχθούν οι αριθμοί των αδεσπότων έως εφαρμογής του νέου πλαισίου, διότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους θα σπεύσουν να τα ξεφορτωθούν, ειδικά όσοι δεν τα έχουν σημάνει ηλεκτρονικά, ώστε να αποφύγουν τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρώσεις. Το μέτρο της ηλεκτρονικής σήμανσης και η απόλυτη εφαρμογή του είναι κατά τη γνώμη μας αυτό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι η υποχρεωτική στείρωση.3. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για εξάλειψη του προβλήματος των αδεσπότων ζώων και με την χορήγηση κατάλληλης εκπαίδευσης και παιδείας προς τους πολίτες, να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Άλλως, ας σκοτώσει και τους πλείστους αστέγους που δυστυχώς διαβιούν σε απάνθρωπες συνθήκες στους δρόμους, ώστε να μην τους βλέπουμε και να επιλύσει και αυτών το πρόβλημα.4. Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταρεία είναι αντίθετη στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων. Η στείρωση είναι κτηνιατρική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι δυνατόν να ακρωτηριαστούν δια στειρώσεως όλα τα ζώα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα παιδείας που οδηγεί στα αδέσποτα, δεν υπάρχει λογική στην σκέψη αυτήν.5. Αναρωτιόμαστε για ποιόν λόγο πρέπει οι κυνηγοί να έχουν σε κάθε μετακίνηση του ζώου τους το Διαβατήριο μαζί, όταν οι υπόλοιποι πολίτες μόνον όταν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό? Για ποιόν λόγο θεσπίζεται αυτή η δυσμενής διάκριση έναντι των κυνηγών, ενώ στην αιτιολογητική έκθεση του νόμου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό? Για ποιόν λόγο δημιουργούνται πολίτες δύο κατηγοριών υποχρεώσεων?6. Για ποιόν λόγο θα αφαιρείται η άδεια κυνηγίου από κυνηγό, ενώ για τους υπόλοιπους πολίτες δεν προβλέπονται άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις? Για ποιόν λόγο εισάγεται στο νομοσχέδιο τέτοια δυσμενής διάκριση έναντι μίας μόνο κατηγορίας πολιτών, παραβαίνοντας τις Αρχές της Ισονομίας?
  7. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εκπρόσωπος φιλοζωικών οργανώσεων θα ασκεί Διοίκηση. Με ποια εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης? Είναι εμφανές ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων αντικυνηγετικού μένους που προέρχεται από φιλοζωικές οργανώσεις. Πλέον αυτές θα ασκούν και Διοίκηση? Και αν ελεγχθεί «φιλόζωος» και αποδειχθεί παραβάτης, ποια η διαβεβαίωση της αμερόληπτης κρίσης? Κόρακας δεν βγάζει κοράκου μάτι.8. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις θα χρηματοδοτούνται. Για ποιόν λόγο θα χρηματοδοτούνται εφόσον δεν θα υπάρχουν πλέον αδέσποτα? Για ποιο ακριβώς έργο τους θα χρηματοδοτούνται? Εφόσον προβλέπεται χρηματοδότηση στους Δήμους, για ποιόν λόγο να προβλέπεται χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών?9. Διαφωνούμε με την θέσπιση γραφειοκρατικών και κοστοβόρων διαδικασιών (βλ. διαβατήριο σκύλου) τη στιγμή που ως έχει σήμερα η Νομοθεσία, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη με τον σκύλο του γίνεται με την καταγραφή του αριθμού του μικροτσιπ σε ειδική βάση δεδομένων. Για ποιόν λόγο πρέπει όλοι οι κάτοχοι ζώου να υποβληθούμε σε περαιτέρω έξοδα.10. Ο διαχωρισμός σε ζώα εργασίας (κυνηγετικά, ποιμενικά, ειδικών εργασιών και καθηκόντων) και ζώα συντροφιάς πρέπει να είναι σαφής και να οδηγήσει στην εξαίρεση από το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης των ζώων εργασίας. Η έννοια αυτή όπως αναφέρεται στο νέο πλαίσιο, δίνει το έναυσμα για την εξαίρεσή τους από τις παράλογες διατάξεις της υποχρεωτικής στείρωσης, της υποχρεωτικής κυκλοφορίας με διαβατήριο, της αποφυγής των εξοντωτικών ποινών στους κυνηγούς. Είναι λανθασμένη η εξομοίωση των εννοιών των ζώων εργασίας με τα ζώα συντροφιάς και δεν αιτιολογείται στην αιτιολογητική έκθεση του υπό διαβούλευση πλαισίου.11. Διαφωνούμε με την δυνατότητα υποβολής ανωνύμων καταγγελιών, είναι γνωστό και αναμενόμενο πού θα οδηγήσει αυτή η τακτική. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα με την διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών. Οι καταγγελίες πρέπει να οριστεί ότι θα είναι επώνυμες ώστε τούτο να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους κακόβουλους.12. Η αντιμετώπιση των αδεσπότων είναι θέμα παιδείας των κατόχων ζώων και θεσμών ελέγχου και οργάνωσης της Πολιτείας. Ευτελίζετε το όλο θέμα, ανταλλάσσοντας και δελεάζοντας τον πολίτη, να στειρώσει το ζώο τους με αντάλλαγμα την έκπτωση σε δημοτικά τέλη.13. Το νέο πλαίσιο είναι εμφανές ότι βρίθει αντικυνηγετικού μένους προφανώς από την άκρατη υιοθέτηση θέσεων κάποιων δήθεν φιλοζωικών οργανώσεων. Σας επισημαίνουμε ότι τα εργασιακά πρότυπα των κυνηγετικών σκυλιών και των λοιπών σκυλιών εργασίας, ποιμενικών, φυλάκων, εξελίχτηκαν στο βάθος των αιώνων από την αρχαιότητα ως σήμερα. Παράδειγμα οι εθνικές μας αρχέγονες φυλές, Ελληνικός Ιχνηλάτης, Ελληνικός Ποιμενικός, Μολοσσός της Ηπείρου, Κρητικός Λαγωνικός και άλλα ζώα – σκυλιά εργασίας. Συνιστούν μέρος της Εθνικής μας κληρονομιάς. Για ποιόν λόγο επιθυμείτε να τα αφανίσετε?14. Επιπρόσθετη απόδειξη του αντικυνηγετικού μένους των διατάξεων του νέου πλαισίου, είναι το γεγονός ότι σε ένα νομοθέτημα που σκοπό υποτίθεται ότι έχει την επίλυση του προβλήματος των αδεσπότων, εισάγονται νέα αδικήματα και νέες ποινές για τους κυνηγούς! Κάποιοι προφανώς βρήκαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πάλι με τους κυνηγούς, δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά το πρόβλημα των αδεσπότων αλλά το κυνήγι και η θέσπιση επιπλέον περιορισμών στην κυνηγετική δραστηριότητα!15. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, οι ανάγκες της επαρχίας (σε ζωικό κεφάλαιο σκύλων και γατών. Η επαρχία έχει διαφορετικά προβλήματα και ανάγκες εν σχέσει με τις μεγαλουπόλεις. Αγροικίες, ποιμνιοστάσια, οικίες, έχουν την ανάγκη ζωικού κεφαλαίου εκ των αναφερομένων ως ζώων συντροφιάς. Η ύπαιθρος χρειάζεται όλα τα ζώα.16. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, το πρόβλημα με την εκτίναξη του πληθυσμού του αγριόχοιρου σε όλη την Επικράτεια και η ανάγκη του να ελεγχθεί το πρόβλημα αυτό καθώς και οι επιδημιολογικής φύσεως συνέπειές του, κυρίως η πανώλη των χοίρων. Μόνο με το κυνήγι μπορεί να ελεγχθεί ο πληθυσμός του αγριόχοιρου. Με τέτοιους όμως δυσβάσταχτους περιορισμούς στους κυνηγούς, με την στείρωση των ζώων τους μακροπρόθεσμα θα μειωθεί ο αριθμός των κυνηγών που επιθυμούν να διατηρούν κυνηγετικά σκυλιά, αν θα υφίστανται πλέον μελλοντικά και δεν θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην εθνική οικονομία.17. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο νέο πλαίσιο υποκρύπτεται η ρύθμιση της διαχείρισης και της εμπορίας του ζωικού κεφαλαίου των ζώων εργασίας και συντροφιάς. Δημιουργείται ένα ιδιαίτερο και πονηρό πλαίσιο ρυθμίσεων απόκτησης ενός ζώου από ελάχιστα κέντρα διαχείρισης αδεσπότων ή εμπορίας ζώων που θα οδηγήσει σε οικονομικό όφελος αυτών που θα διαχειρίζονται την εμπορία των ζώων. Με τις υπό διαβούλευση διατάξεις καταργείται κάθε έννοια υγιούς κυνοφιλίας.18. Εν τέλει, είναι τουλάχιστον προσβλητικό αλλά και ειρωνικό, το υπό διαβούλευση νέο πλαίσιο να τιτλοφορείται ως «Πρόγραμμα Άργος». Αυθαίρετα χρησιμοποιείτε το όνομα του σκυλιού του Οδυσσέα, πιστού φίλου για μια ζωή και φύλακά του, ενός ζώου συμβόλου για την παγκόσμια ιστορία, παράδειγμα διδαχής, πίστης και αφοσίωσης, ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα της Ομηρικής Τέχνης, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο της εξαφάνισης των απογόνων του. Είστε απλά τραγικοί και δεν σέβεστε ούτε την ιστορία μας.Για τους παραπάνω λόγους σας δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

 • 20 Μαΐου 2021, 11:44 | ΜΑΝΏΛΗΣ

  ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΣΤΕΊΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ.

 • 20 Μαΐου 2021, 11:48 | ANIMAL PLANET GR

  Άρθρο 2
  Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες
  συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι
  ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις
  βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28,
  μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως
  ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να
  γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων
  συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.
  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν
  καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως
  σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.
  Άρθρο 3
  Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την
  απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο
  των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων.
  Άρθρο 4
  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των
  αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η
  ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού
  απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).Άρθρο 5
  Παρότι υποστηρίζουμε τη στείρωση σκύλου και γάτας, είμαστε αντίθετοι στην
  υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων ζώων όπως ορίζεται στο Άρθρο 5.1.α και
  στις κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 22.1.7 για την παράλειψη στείρωσης
  του ζώου από τον ιδιοκτήτη του.
  Η στείρωση είναι μια μη αναστρέψιμη κτηνιατρική πράξη η οποία, εκτός από
  οφέλη εγκυμονεί και ρίσκα και επιφέρει αλλαγές στις ανάγκες του ζώου. Ο ιδιοκτήτης
  θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του για το αν θα προχωρήσει
  στη στείρωση του ζώου του, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του κτηνιάτρου του.
  Ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα των κτηνιάτρων έχει τοποθετηθεί
  ενάντια στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων ζώων.
  Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της στείρωσης παρά μόνο
  μέσω λαπαροσκοπικής εξέτασης. Αυτό αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.
  Σχετικά με το Άρθρο 5.1.β να γίνει υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας σε
  εμφανές σημείο σε όλα τα κτηνιατρεία, όπου ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται ότι:
  «Η σήμανση σκύλου και γάτας και η εγγραφή τους στο ΕΜΖΣ είναι υποχρεωτική.
  Κτηνιατρικές πράξεις που τελούνται σε μη σημασμένα ζώα δε φέρουν ουδεμία
  νομική ισχύ. Την πλήρη ευθύνη έχει ο ιδιοκτήτης του ζώου».
  Η εξασφάλιση καταλύματος προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης
  του ζώου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5.1.ε, είναι ασαφής ως ορισμός και μπορεί
  εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται
  στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28, μπορούν να επιφέρουν ποινές
  δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως ανυποψίαστο για τη βαρύτητα
  της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτής της
  ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, όσο και των
  επαγγελματιών του χώρου.
  Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης παραδώσει το ζώο συντροφιάς του στο Δήμο,
  κατά τις προβλέψεις του Άρθρου 5.1.ζ, αυτό το ζώο δεν είναι δυνατόν να
  επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον, δε γνωρίζει πώς να επιβιώσει εκεί και ως
  πράξη αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.
  Άρθρο 6
  Στηρίζουμε την υιοθεσία και υπεύθυνη ιδιοκτησία – κηδεμονία ζώων, αλλά
  είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops,
  όπως ορίζεται στο Άρθρο 6.8.ε. Προτείνουμε την απαγόρευση έκθεσης σκύλου και
  γάτας στα Pet Shops, ώστε η πώληση να γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας, κάτι το
  οποίο γίνεται ήδη από την πλειοψηφία των Pet Shops χωρίς να υπάρχει ακόμα νομική
  υποχρέωση. Να συζητηθούν για να οριστούν εκ νέου οι συνθήκες φύλαξης και
  πώλησης του σκύλου και της γάτας από τα Pet Shops.
  Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο
  επιτρέπεται η πώληση σκύλου και γάτας στα Pet Shops, με εξαίρεση τις: Πολωνία,
  Κροατία, Σλοβενία.Τα αδέσποτα ζώα δεν έχει αποδειχθεί να σχετίζονται με την πώληση σκύλου
  και γάτας μέσω των Pet Shops.
  Με την πώληση μέσω των Pet Shops περιορίζεται το παράνομο εμπόριο.
  Οι συνθήκες φύλαξης των ζώων από τα Pet Shops δεν αποδεικνύεται ότι
  υπολείπονται ή ότι είναι ενάντια στην ευζωία τους σε σχέση με αυτές που επικρατούν
  στα εκτροφεία και τα ζώα που πωλούνται από τα Pet Shops δεν αποδεικνύεται ότι
  είναι με κάποιο τρόπο υποδεέστερα από αυτά των εκτροφείων.
  Πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος στις ηλεκτρονικές πωλήσεις
  ζώων, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω κοινωνικών δικτύων.
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις απώλειες εισοδήματος ιδιοκτητών Pet Shops
  που η πώληση σκύλου και γάτας αποτελεί υπολογίσιμο ποσοστό. Δεν υπάρχει
  πρόβλεψη για τους επαγγελματίες εισαγωγείς σκύλου και γάτας που προμηθεύουν
  Pet Shops και η οικονομική τους επιβίωση εξαρτάται από αυτό. Δεν υπάρχει
  πρόβλεψη για τις απώλειες ΦΠΑ και φορολόγησης από το κράτος.
  Παραπομπή: https://s3.eu-west1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/Full_re
  port_2020_i5YZatx.pdf
  Στο Άρθρο 6.8.β πρέπει να προσδιοριστεί ότι απαγορεύεται μόνο η πώληση
  σκύλου και γάτας σε ηλικία κάτω των 10 εβδομάδων. Αυτό προβλέπεται και στα
  πρόστιμα του Άρθρου 22.1.21. Δεν μπορεί να ορίζεται η απαγόρευση για όλα τα ζώα
  λόγω των ιδιομορφιών του κάθε είδους. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ζώα κάτω των 10
  εβδομάδων που δεν πωλούνται αλλά υιοθετούνται ή χαρίζονται.
  Άρθρο 7
  Η δημιουργία κρατικών δομών οφείλει να είναι μακροπρόθεσμη και δε
  μπορείâ να στηρίζεται στα φιλοζωικάâσωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικούâ
  χαρακτήρα που όταν πάψουν να υπάρχουν αδέσποτα δε θα έχουν πλέον λόγο
  ύπαρξης. Το να βασιστεί το Κράτος σε αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις αναιρεί
  τον ίδιο το ρόλο της Κρατικής Μέριμνας.
  Άρθρο 9
  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας
  παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτήâ της υιοθεσίας έναντι
  αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί απόâτο Ευρωπαϊκόâ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου
  2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται
  στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ
  μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται
  στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος
  δραστηριότητας δεν μπορείBνα θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα,
  κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet
  Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας. Παραπομπή:
  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIn
  dex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785
  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που
  περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι
  ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.
  Άρθρο 10
  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και
  ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται
  στο Άρθρο 10.2.
  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν
  κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το
  Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του
  ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.
  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα
  μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου
  μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα
  μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.
  Άρθρο 12
  Η δυνατότητα διαμονής ζώου σε ταράτσα πολυκατοικίας σύμφωνα με το
  Άρθρο 12.2.α δύναται να καταστεί επικίνδυνη για το ζώο και αντιτίθεται στους
  κανόνες ευζωίας του.
  Άρθρο 16
  Σε καταγγελίες κακοποίησης θα πρέπει να απαιτείται κτηνιατρική
  γνωμάτευση από τη τοπική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για την επιβεβαίωση της.
  Άρθρο 21
  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων
  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών
  εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.
  Άρθρο 28
  Δεν μπορεί να υπάρχει οριζόντια επιβολή προστίμων. Επιφέρει ποινές
  δυσανάλογες των παραπτωμάτων σε περιπτώσεις ελαφρών παραπτωμάτων και ότι
  πρέπει να επαναξιολογηθεί: αποκλεισμός από το ΕΜΖΣ και από θέσεις που μπορούν
  να επηρεάσουν την ευζωία ενός ζώου για τουλάχιστον 10 έτη, εφαρμοστέες για παραβάτες που εγγράφονται στο Μητρώο Παραβατών. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα
  το να παραμελήσει κάποιος ετήσιο εμβολιασμό ή κλινική εξέταση του ζώου του με
  το να κακοποιήσει βαριά ένα ζώο.
  Άρθρο 33
  Δεν ορίζεται σαφώς ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ούτε ποια θα
  είναι η σχέση του με το αντικείμενο της.
  Θα πρέπει να συμμετέχει μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
  Δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής εκπροσώπου φιλοζωικούâ σωματείου ή/και
  οργανώσεων μη κερδοσκοπικούâ χαρακτήρα. Η συμμετοχήâ ατόμου σε Φιλοζωικόâ
  Σωματείο ή Οργάνωση μη κερδοσκοπικούâ χαρακτήρα δεν προϋποθέτει κανένα
  προσόν, ικανότητα, ιδιότητα ή εξειδίκευση.
  Είναι παράνομη και αντισυνταγματική η συμμετοχήâιδιωτών στην ανωτέρω
  Επιτροπή.
  Άρθρο 36
  Οι καταγγελίες για παράβαση των άρθρων του παρόντος νόμου να είναι μόνο
  επώνυμες. Να γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη του καταγγέλλοντα σε περίπτωση που μια
  κατηγορία αποδειχθεί ψευδής ή αστήρικτη.
  Άρθρο 39
  Το Άρθρο 39.3 αφήνει μεγάλο περιθώριο για εξαιρέσεις από την υποχρέωση
  στείρωσης και τη δυνατότητα εκτροφής, κατά απόφαση της Ειδικής Επιτροπής
  Παρακολούθησης του Άρθρου 33, χωρίς να προσφέρει καμία διαφάνεια στη
  διαδικασία ή πρόβλεψη και ορισμό προϋποθέσεων για αυτές τις εξαιρέσεις.
  Άρθρο 41
  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω
  πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον
  νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του
  συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 09:15 | Κατερίνα

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • 20 Μαΐου 2021, 08:55 | Τσούλη Μιχαέλα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 00:53 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  1. Η ανάγκη στείρωσης ενός ζώου πρέπει να αποδεικνύεται μόνον από ιατρικούς λόγους και σε αυτούς να βασίζεται. Η υποχρεωτική στείρωση δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις ελλείψεις της Πολιτείας στην διαχείριση του προβλήματος των αδεσπότων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μη κυνηγετικά σκυλιά, μη σκυλιά εργασίας. Με την ίδια παράλογη λογική θα μπορούσε η Πολιτεία να στειρώνει ανθρώπους ώστε να μην ασθενούν και έτσι να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Επιβάλλοντας την υποχρεωτική στείρωση των ζώων, το νομοσχέδιο τιμωρεί τους ευσυνείδητους κατόχους ζώων βάζοντας ταφόπλακα στην ερασιτεχνική εκτροφή όλων των φυλών και κυρίως των κυνηγετικών. Άλλωστε, ως ακρωτηριασμός αντιμετωπίζεται το κόψιμο της ουράς ενός σκύλου, ο δε πολύ χειρότερος ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων όλων αδιακρίτως των ζώων συντροφιάς, αποτελεί ακρωτηριασμό παρά τα όσα αντίθετα ορίζονται στο νέο πλαίσιο και μάλιστα από τη στιγμή που καθίσταται υποχρεωτικός, είναι ο πλέον βάναυσος! Οι κτηνίατροι άλλωστε, φυσικά και είναι αντίθετοι στην υποχρεωτική στείρωση για λόγους άλλους πλήν ιατρικούς.

  2. Στην αιτιολογική έκθεση του πλαισίου αυτού πουθενά δεν αναφέρεται πώς, με ποιόν τρόπο, η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων θα οδηγήσει σε έλεγχο του προβλήματος των αδεσπότων. Εφόσον σήμερα τα δεσποζόμενα ζώα έχουν ιδιοκτήτη και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, ταυτοποιείται ο ιδιοκτήτης με το ζώο, συνεπώς δεν υφίσταται δικαιολογία ή ανάγκη αναγκαστικής στείρωσης. Δεν ελήφθη υπόψιν από τους συντάκτες του αισχρού νομοθετήματος η αρχή της αναλογικότητας του μέτρου της στείρωσης, καθόσον είναι υπερβολικό και βάναυσο εν σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης του προβλήματος των αδεσπότων. Ούτε ελήφθη υπόψιν και ούτε αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ποσοστό αναλογίας κυνηγετικών σκύλων που βρέθηκαν αδέσποτοι σε σύγκριση με τον λοιπό αριθμό των αδεσπότων ζώων, ώστε να αποδειχθεί η επιβάρυνση του πληθυσμού των αδεσπότων με κυνηγετικά σκυλιά. Ούτε και αιτιολογείται στην αιτιολογική έκθεση του νέου πλαισίου, πώς η υποχρεωτική στείρωση θα οδηγήσει στην μείωση των αδεσπότων. Κατά τη γνώμη μας θα εκτιναχθούν οι αριθμοί των αδεσπότων έως εφαρμογής του νέου πλαισίου, διότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους θα σπεύσουν να τα ξεφορτωθούν, ειδικά όσοι δεν τα έχουν σημάνει ηλεκτρονικά, ώστε να αποφύγουν τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρώσεις. Το μέτρο της ηλεκτρονικής σήμανσης και η απόλυτη εφαρμογή του είναι κατά τη γνώμη μας αυτό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι η υποχρεωτική στείρωση.

  3. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για εξάλειψη του προβλήματος των αδεσπότων ζώων και με την χορήγηση κατάλληλης εκπαίδευσης και παιδείας προς τους πολίτες, να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Άλλως, ας σκοτώσει και τους πλείστους αστέγους που δυστυχώς διαβιούν σε απάνθρωπες συνθήκες στους δρόμους, ώστε να μην τους βλέπουμε και να επιλύσει και αυτών το πρόβλημα.

  4. Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταρεία είναι αντίθετη στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων. Η στείρωση είναι κτηνιατρική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι δυνατόν να ακρωτηριαστούν δια στειρώσεως όλα τα ζώα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα παιδείας που οδηγεί στα αδέσποτα, δεν υπάρχει λογική στην σκέψη αυτήν.

  5. Αναρωτιόμαστε για ποιόν λόγο πρέπει οι κυνηγοί να έχουν σε κάθε μετακίνηση του ζώου τους το Διαβατήριο μαζί, όταν οι υπόλοιποι πολίτες μόνον όταν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό? Για ποιόν λόγο θεσπίζεται αυτή η δυσμενής διάκριση έναντι των κυνηγών, ενώ στην αιτιολογητική έκθεση του νόμου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό? Για ποιόν λόγο δημιουργούνται πολίτες δύο κατηγοριών υποχρεώσεων?

  6. Για ποιόν λόγο θα αφαιρείται η άδεια κυνηγίου από κυνηγό, ενώ για τους υπόλοιπους πολίτες δεν προβλέπονται άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις? Για ποιόν λόγο εισάγεται στο νομοσχέδιο τέτοια δυσμενής διάκριση έναντι μίας μόνο κατηγορίας πολιτών, παραβαίνοντας τις Αρχές της Ισονομίας?
  7. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εκπρόσωπος φιλοζωικών οργανώσεων θα ασκεί Διοίκηση. Με ποια εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης? Είναι εμφανές ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων αντικυνηγετικού μένους που προέρχεται από φιλοζωικές οργανώσεις. Πλέον αυτές θα ασκούν και Διοίκηση? Και αν ελεγχθεί «φιλόζωος» και αποδειχθεί παραβάτης, ποια η διαβεβαίωση της αμερόληπτης κρίσης? Κόρακας δεν βγάζει κοράκου μάτι.

  8. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις θα χρηματοδοτούνται. Για ποιόν λόγο θα χρηματοδοτούνται εφόσον δεν θα υπάρχουν πλέον αδέσποτα? Για ποιο ακριβώς έργο τους θα χρηματοδοτούνται? Εφόσον προβλέπεται χρηματοδότηση στους Δήμους, για ποιόν λόγο να προβλέπεται χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών?

  9. Διαφωνούμε με την θέσπιση γραφειοκρατικών και κοστοβόρων διαδικασιών (βλ. διαβατήριο σκύλου) τη στιγμή που ως έχει σήμερα η Νομοθεσία, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη με τον σκύλο του γίνεται με την καταγραφή του αριθμού του μικροτσιπ σε ειδική βάση δεδομένων. Για ποιόν λόγο πρέπει όλοι οι κάτοχοι ζώου να υποβληθούμε σε περαιτέρω έξοδα.

  10. Ο διαχωρισμός σε ζώα εργασίας (κυνηγετικά, ποιμενικά, ειδικών εργασιών και καθηκόντων) και ζώα συντροφιάς πρέπει να είναι σαφής και να οδηγήσει στην εξαίρεση από το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης των ζώων εργασίας. Η έννοια αυτή όπως αναφέρεται στο νέο πλαίσιο, δίνει το έναυσμα για την εξαίρεσή τους από τις παράλογες διατάξεις της υποχρεωτικής στείρωσης, της υποχρεωτικής κυκλοφορίας με διαβατήριο, της αποφυγής των εξοντωτικών ποινών στους κυνηγούς. Είναι λανθασμένη η εξομοίωση των εννοιών των ζώων εργασίας με τα ζώα συντροφιάς και δεν αιτιολογείται στην αιτιολογητική έκθεση του υπό διαβούλευση πλαισίου.

  11. Διαφωνούμε με την δυνατότητα υποβολής ανωνύμων καταγγελιών, είναι γνωστό και αναμενόμενο πού θα οδηγήσει αυτή η τακτική. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα με την διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών. Οι καταγγελίες πρέπει να οριστεί ότι θα είναι επώνυμες ώστε τούτο να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους κακόβουλους.

  12. Η αντιμετώπιση των αδεσπότων είναι θέμα παιδείας των κατόχων ζώων και θεσμών ελέγχου και οργάνωσης της Πολιτείας. Ευτελίζετε το όλο θέμα, ανταλλάσσοντας και δελεάζοντας τον πολίτη, να στειρώσει το ζώο τους με αντάλλαγμα την έκπτωση σε δημοτικά τέλη.

  13. Το νέο πλαίσιο είναι εμφανές ότι βρίθει αντικυνηγετικού μένους προφανώς από την άκρατη υιοθέτηση θέσεων κάποιων δήθεν φιλοζωικών οργανώσεων. Σας επισημαίνουμε ότι τα εργασιακά πρότυπα των κυνηγετικών σκυλιών και των λοιπών σκυλιών εργασίας, ποιμενικών, φυλάκων, εξελίχτηκαν στο βάθος των αιώνων από την αρχαιότητα ως σήμερα. Παράδειγμα οι εθνικές μας αρχέγονες φυλές, Ελληνικός Ιχνηλάτης, Ελληνικός Ποιμενικός, Μολοσσός της Ηπείρου, Κρητικός Λαγωνικός και άλλα ζώα – σκυλιά εργασίας. Συνιστούν μέρος της Εθνικής μας κληρονομιάς. Για ποιόν λόγο επιθυμείτε να τα αφανίσετε?

  14. Επιπρόσθετη απόδειξη του αντικυνηγετικού μένους των διατάξεων του νέου πλαισίου, είναι το γεγονός ότι σε ένα νομοθέτημα που σκοπό υποτίθεται ότι έχει την επίλυση του προβλήματος των αδεσπότων, εισάγονται νέα αδικήματα και νέες ποινές για τους κυνηγούς! Κάποιοι προφανώς βρήκαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πάλι με τους κυνηγούς, δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά το πρόβλημα των αδεσπότων αλλά το κυνήγι και η θέσπιση επιπλέον περιορισμών στην κυνηγετική δραστηριότητα!

  15. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, οι ανάγκες της επαρχίας (σε ζωικό κεφάλαιο σκύλων και γατών. Η επαρχία έχει διαφορετικά προβλήματα και ανάγκες εν σχέσει με τις μεγαλουπόλεις. Αγροικίες, ποιμνιοστάσια, οικίες, έχουν την ανάγκη ζωικού κεφαλαίου εκ των αναφερομένων ως ζώων συντροφιάς. Η ύπαιθρος χρειάζεται όλα τα ζώα.

  16. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, το πρόβλημα με την εκτίναξη του πληθυσμού του αγριόχοιρου σε όλη την Επικράτεια και η ανάγκη του να ελεγχθεί το πρόβλημα αυτό καθώς και οι επιδημιολογικής φύσεως συνέπειές του, κυρίως η πανώλη των χοίρων. Μόνο με το κυνήγι μπορεί να ελεγχθεί ο πληθυσμός του αγριόχοιρου. Με τέτοιους όμως δυσβάσταχτους περιορισμούς στους κυνηγούς, με την στείρωση των ζώων τους μακροπρόθεσμα θα μειωθεί ο αριθμός των κυνηγών που επιθυμούν να διατηρούν κυνηγετικά σκυλιά, αν θα υφίστανται πλέον μελλοντικά και δεν θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην εθνική οικονομία.

  17. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο νέο πλαίσιο υποκρύπτεται η ρύθμιση της διαχείρισης και της εμπορίας του ζωικού κεφαλαίου των ζώων εργασίας και συντροφιάς. Δημιουργείται ένα ιδιαίτερο και πονηρό πλαίσιο ρυθμίσεων απόκτησης ενός ζώου από ελάχιστα κέντρα διαχείρισης αδεσπότων ή εμπορίας ζώων που θα οδηγήσει σε οικονομικό όφελος αυτών που θα διαχειρίζονται την εμπορία των ζώων. Με τις υπό διαβούλευση διατάξεις καταργείται κάθε έννοια υγιούς κυνοφιλίας.

  18. Εν τέλει, είναι τουλάχιστον προσβλητικό αλλά και ειρωνικό, το υπό διαβούλευση νέο πλαίσιο να τιτλοφορείται ως «Πρόγραμμα Άργος». Αυθαίρετα χρησιμοποιείτε το όνομα του σκυλιού του Οδυσσέα, πιστού φίλου για μια ζωή και φύλακά του, ενός ζώου συμβόλου για την παγκόσμια ιστορία, παράδειγμα διδαχής, πίστης και αφοσίωσης, ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα της Ομηρικής Τέχνης, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο της εξαφάνισης των απογόνων του. Είστε απλά τραγικοί και δεν σέβεστε ούτε την ιστορία μας.

  Για τους παραπάνω λόγους σας δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:22 | Ιωάννα

  Όχι στο Ν/Σ. Όχι στην κακοποίηση των ζώων!

 • 19 Μαΐου 2021, 22:56 | Δημητρης

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • 19 Μαΐου 2021, 21:54 | 3 kai o koykos

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους

 • 19 Μαΐου 2021, 17:05 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Πως είναι δυνατόν να βγαίνει ένα Νομοσχέδιο στη Διαβούλευση ενώ δεν υπάρχει ακόμα η απόφαση του ΣΤΕ και μάλιστα είναι γραμμένο από ένα Υπουργείο το οποίο δεν έχει καμία μα καμία αρμοδιότητα?

 • 18 Μαΐου 2021, 23:18 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Περιμένω έστω και τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός μας να αποσύρει αυτό το άθλιο Νομοσχέδιο. Ένα Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί μόνο και μόνο τα συμφέροντα αυτών που δεν αγαπούν πραγματικά τα ζώα.
  Ελπίζω σε μεγάλη νίκη της αληθινής και πραγματικής ζωοφιλίας αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς , την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση αυτών των αθώων πλασμάτων.

 • 18 Μαΐου 2021, 22:56 | ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΠΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους <>

 • 18 Μαΐου 2021, 22:06 | Θανου Εύη

  ΣΥΝΦΩΝΩ ΝΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΦΠΟ

 • 18 Μαΐου 2021, 18:45 | Σύλλογος κατά του trafficking των αδέσποτων ζώων

  Είμαστε κατά του Ν/Σ και στις παράνομες υιοθεσίες και μεταφορές γιατί και αυτό είναι ένα είδος κακοποίησης ζώου και παράνομης εμπορίας αφού δεν θα διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρτιά.

 • 18 Μαΐου 2021, 14:08 | ΘΑΝΟΣ ΣΑΛΕΠΑΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…