Άρθρο 25 Σκύλοι βοήθειας και ζώα θεραπείας

1. Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, μπορούν να εισέρχονται όπου επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων τα οποία συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και εκκλησιών, εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Το άτομο το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του ζώου φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι σκύλος βοήθειας ή ζώο θεραπείας και να τα επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, από τους υπευθύνους των χώρων στους οποίους δεν επιτρέπεται κατά κανόνα η είσοδος σε ζώα συντροφιάς.
2. Επιτρέπεται η αξιοποίηση σκύλων βοήθειας και ζώων θεραπείας σε νοσοκομεία, κέντρα απεξάρτησης, κάθε είδους νοσηλευτικά ιδρύματα, θεραπευτήρια και γηροκομεία για την υποστήριξη θεραπευτικών σκοπών (“Animal Assisted Therapy” ή “Pet Therapy”), ιδίως για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχοκινητικής αποκατάστασης των ασθενών.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:48 | M. Αλεβιζακη

  Συμφωνώ με

  Ιωάννης ΧρήστουΜόνιμος ΣύνδεσμοςΣύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας και τις παθήσεις κατά κωδικό να γίνει σαφής διαχωρισμός πρόσβασης ή μη σε δικαίωμα κατοχής σκύλου θεραπείας. Για παράδειγμα όλες οι παθήσεις που προστατεύονται από το νόμο για υπέρβαση στις θέσεις των Α.Ε.Ι. κατά 5%. Σε άλλο παράδειγμα οι ψυχιατρικές παθήσεις έχουν ένα ευρύ φάσμα αναπηρίας που ξεκινά από το 0% και φτάνει έως το 80% . Τέτοιου είδους ασάφειες θα στερήσουν το δικαίωμα από αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
  Ογκολογικοί ασθενείς έχουν άμεση ανάγκη για ψυχιατρική ανακούφιση στα ήδη μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
  Η απόφαση ΚΕΠΑ ορίζει λοιπόν ότι βάση ποσοστού αναπηρίας και κωδικού αναπηρίας δίνει πρόσβαση σε σκύλο θεραπείας. Κάτι που ήδη συμβαίνει για άλλες παρόμοιες παροχές

 • Εκ μέρους του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος παρατηρήσεις, απόψεις και σκέψεις σχετικά με την Διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»
  Στο Αρθρο 2 περί Ορισμών θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς οι έννοιες για να μην υπάρχουν υπόνοιες παρεξηγήσεων και καταγγελιών
  Στον Ορισμό 5. «Σκύλος βοήθειας»: ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοήθειας και προστασίας ατόμων με αναπηρίες.
  (Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες. (Σύμφωνα με το Αρθρο 16 του Νόμου 3868/2010 Παράγραφος 7δ)
  Λόγω συνέπειας και συνέχειας θεσμικών ρυθμίσεων και αποφυγής ασαφειών και δυσκολιών ερμηνείας:
  Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο: « και ο εκπαιδευόμενος σκύλος ο οποίος βρίσκεται υπό εκπαίδευση και προορίζεται για Σκύλος Βοηθείας (Νόμος 4238/2014 Αρθρο 32) λόγω των δικαιωμάτων που απορρέουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, εφ΄όσον ολοκληρωθεί η επιτυχής εκπαίδευση και παράδοση στον χειριστή θεωρείται Σκύλος Βοηθείας, εάν δεν αξιολογηθεί ότι επαρκεί, εκπίπτει από τον ορισμό «
  Στον Ορισμό 10. «Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς»: Προτείνουμε να προστεθεί στο
  Κατ’εξαίρεση :και για Σκύλους Βοηθείας
  Στο άρθρο 5 : Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου-συντροφιάς
  Είμαστε αντίθετοι ως προς την υποχρεωτική στείρωση των καθαρόαιμων σκύλων διότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εύρεση κουταβιών για Σκύλους Οδηγούς-Σκύλους Βοήθειας διότι στην Ελλάδα ο αριθμός των επαγγελματιών εκτροφέων είναι πολύ μικρός και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής κατάλληλων σκύλων εφ΄οσον με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει πρόβλημα με τους ερασιτέχνες εκτροφείς, οι οποίοι και δωρίζουν κουτάβια για τον σκοπό αυτό.
  Προτείνουμε να προστεθεί ότι στις ειδικές περιπτώσεις όπου Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που από τον σκοπού τους προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουργία κέντρων εκπαίδευσης Σκύλων Βοηθείας, Ζώων Θεραπείας, Σκύλων Εργασίας, να έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν τμήματα αναπαραγωγής σκύλων προκειμένου να αξιολογούνται για την αξιοποίηση τους στις ειδικές περιπτώσεις του εν λόγω έργου που λειτουργούν με την κείμενη νομοθεσία
  Αυτό προτείνεται για να εξασφαλίζεται η ροή της αναπαραγωγής σκύλων προκειμένου να αυτονομούνται τα Κέντρα Εκπαίδευσης.
  Στο Αρθρο 6 – Εκτροφή, αναπαραγωγή και Εμπορία ζώων Συντροφιάς προτείνουμε την Θεσμική κατοχύρωση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων.
  Στο Αρθρο 10 – Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς – Εμπόριο σκύλων και γατών
  Στην παράγραφο 5 Να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να αναγράφεται « Εξαιρούνται οι Σκύλοι Βοηθείας και οι Εκπαιδευόμενοι Σκύλοι Βοηθείας, οι οποίοι είναι μαζί με τους Χειριστές τους, όπως αυτοί τεκμηριωμένα προσδιορίζονται από τον Φορέα .
  Στο Αρθρο 22 – Διοικητικές κυρώσεις
  Να προστεθεί παράγραφος 45 :
  « Να προστεθούν διοικητικές κυρώσεις για την καταστρατήγηση των Νόμων για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ, δηλαδή όταν απαγορεύεται η Πρόσβαση των Σκύλων Οδηγών-Σκύλων Βοηθείας, η οποία ισχύει βάσει των Νόμων 3868/2010 – Αρθρο 16 για την Ελεύθερη πρόσβαση και την παραμονή των Σκύλων Οδηγών σε Δημόσιους, Ιδιωτικούς χώρους και Χώρους Συνάθροισης κοινού και 4238/2014 – Αρθρο 32 για τους Σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως Σκύλοι Βοήθειας- Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών η Σκύλοι Βοηθείας Ατόμων με αναπηρίες.
  Στο πρόσωπο που αναιρεί τις προυποθέσεις από τον Νόμο 300 Ευρώ ή και 3.000 ευρώ στον Φορέα ή την Επιχείρηση που είναι αρμόδιος στον χώρο του οποίου ανήκει η αρμοδιότητα τέλεσης της παράβασης
  Στην ειδική αυτή περίπτωση τα πρόστιμα να αποτελούν έσοδο των δήμων στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση και μέσω των Δήμων να διοχετεύονται στο αρμόδιο ΝΠΙΔ – Φορέα που είναι ιδιοκτήτης του Σκύλου Βοηθείας
  Αυτή η ρύθμιση θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των Φορέων για κατάρτιση, επιμόρφωση των υπαλλήλων και των στελεχών τους, οι περισσότεροι των οποίων αρνούνται την πρόσβαση λόγω άγνοιας, ώστε η τήρηση των των ειδικών θεσμικών ρυθμίσεων να γίνεται με ευθύνη δική τους και όχι να μετακυλίεται στον εργαζόμενο.
  Στο Αρθρο 25 Σκύλοι Βοηθείας και Ζώα Θεραπείας
  Στην παράγραφο 1 να διαγραφεί η φράση : εφ΄οσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους
  Στην παράγραφο 2 να προστεθεί παράγραφος η οποία να αναφέρει :
  Επιτρέπεται επίσης η αξιοποίηση Σκύλων Βοηθείας και ζώων θεραπείας α) στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με προγράμματα τα οποία ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν υπεύθυνα βάσει εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και β) σε Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες για την καλύτερη και υπεύθυνη ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
  Στο Αρθρο 27 : Πρόσβαση σε παραλίες
  Στην παράγραφο 2 να προστεθεί : Εξαιρούνται οι Σκύλοι Βοηθείας – Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών και Σκύλοι Βοηθείας οι οποίοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση και παραμονή σε δημόσιους και χώρους συνάθροισης κοινού βάσει των Νόμων 3868/2010 και 4238/2014

 • 20 Μαΐου 2021, 21:52 | Παυλίνα Δράκου

  – Η φράση εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους είναι ασαφής και ανοίγει το δρόμο στην παρεμπόδιση εισόδου σκύλου βοήθειας και άρα στην παρεμπόδιση και του ατόμου που βοηθά.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:07 | Εμμ. Βεργεράκης

  Πολύ χρήσιμο άρθρο

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 18:21 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:47 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 15:18 | Βηθλεέμ

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων
  Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 07:55 | Τσούλη Μιχαέλα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 00:44 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  1. Η ανάγκη στείρωσης ενός ζώου πρέπει να αποδεικνύεται μόνον από ιατρικούς λόγους και σε αυτούς να βασίζεται. Η υποχρεωτική στείρωση δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις ελλείψεις της Πολιτείας στην διαχείριση του προβλήματος των αδεσπότων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μη κυνηγετικά σκυλιά, μη σκυλιά εργασίας. Με την ίδια παράλογη λογική θα μπορούσε η Πολιτεία να στειρώνει ανθρώπους ώστε να μην ασθενούν και έτσι να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Επιβάλλοντας την υποχρεωτική στείρωση των ζώων, το νομοσχέδιο τιμωρεί τους ευσυνείδητους κατόχους ζώων βάζοντας ταφόπλακα στην ερασιτεχνική εκτροφή όλων των φυλών και κυρίως των κυνηγετικών. Άλλωστε, ως ακρωτηριασμός αντιμετωπίζεται το κόψιμο της ουράς ενός σκύλου, ο δε πολύ χειρότερος ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων όλων αδιακρίτως των ζώων συντροφιάς, αποτελεί ακρωτηριασμό παρά τα όσα αντίθετα ορίζονται στο νέο πλαίσιο και μάλιστα από τη στιγμή που καθίσταται υποχρεωτικός, είναι ο πλέον βάναυσος! Οι κτηνίατροι άλλωστε, φυσικά και είναι αντίθετοι στην υποχρεωτική στείρωση για λόγους άλλους πλήν ιατρικούς.

  2. Στην αιτιολογική έκθεση του πλαισίου αυτού πουθενά δεν αναφέρεται πώς, με ποιόν τρόπο, η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων θα οδηγήσει σε έλεγχο του προβλήματος των αδεσπότων. Εφόσον σήμερα τα δεσποζόμενα ζώα έχουν ιδιοκτήτη και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, ταυτοποιείται ο ιδιοκτήτης με το ζώο, συνεπώς δεν υφίσταται δικαιολογία ή ανάγκη αναγκαστικής στείρωσης. Δεν ελήφθη υπόψιν από τους συντάκτες του αισχρού νομοθετήματος η αρχή της αναλογικότητας του μέτρου της στείρωσης, καθόσον είναι υπερβολικό και βάναυσο εν σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης του προβλήματος των αδεσπότων. Ούτε ελήφθη υπόψιν και ούτε αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ποσοστό αναλογίας κυνηγετικών σκύλων που βρέθηκαν αδέσποτοι σε σύγκριση με τον λοιπό αριθμό των αδεσπότων ζώων, ώστε να αποδειχθεί η επιβάρυνση του πληθυσμού των αδεσπότων με κυνηγετικά σκυλιά. Ούτε και αιτιολογείται στην αιτιολογική έκθεση του νέου πλαισίου, πώς η υποχρεωτική στείρωση θα οδηγήσει στην μείωση των αδεσπότων. Κατά τη γνώμη μας θα εκτιναχθούν οι αριθμοί των αδεσπότων έως εφαρμογής του νέου πλαισίου, διότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους θα σπεύσουν να τα ξεφορτωθούν, ειδικά όσοι δεν τα έχουν σημάνει ηλεκτρονικά, ώστε να αποφύγουν τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρώσεις. Το μέτρο της ηλεκτρονικής σήμανσης και η απόλυτη εφαρμογή του είναι κατά τη γνώμη μας αυτό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι η υποχρεωτική στείρωση.

  3. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για εξάλειψη του προβλήματος των αδεσπότων ζώων και με την χορήγηση κατάλληλης εκπαίδευσης και παιδείας προς τους πολίτες, να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Άλλως, ας σκοτώσει και τους πλείστους αστέγους που δυστυχώς διαβιούν σε απάνθρωπες συνθήκες στους δρόμους, ώστε να μην τους βλέπουμε και να επιλύσει και αυτών το πρόβλημα.

  4. Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταρεία είναι αντίθετη στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων. Η στείρωση είναι κτηνιατρική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι δυνατόν να ακρωτηριαστούν δια στειρώσεως όλα τα ζώα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα παιδείας που οδηγεί στα αδέσποτα, δεν υπάρχει λογική στην σκέψη αυτήν.

  5. Αναρωτιόμαστε για ποιόν λόγο πρέπει οι κυνηγοί να έχουν σε κάθε μετακίνηση του ζώου τους το Διαβατήριο μαζί, όταν οι υπόλοιποι πολίτες μόνον όταν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό? Για ποιόν λόγο θεσπίζεται αυτή η δυσμενής διάκριση έναντι των κυνηγών, ενώ στην αιτιολογητική έκθεση του νόμου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό? Για ποιόν λόγο δημιουργούνται πολίτες δύο κατηγοριών υποχρεώσεων?

  6. Για ποιόν λόγο θα αφαιρείται η άδεια κυνηγίου από κυνηγό, ενώ για τους υπόλοιπους πολίτες δεν προβλέπονται άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις? Για ποιόν λόγο εισάγεται στο νομοσχέδιο τέτοια δυσμενής διάκριση έναντι μίας μόνο κατηγορίας πολιτών, παραβαίνοντας τις Αρχές της Ισονομίας?
  7. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εκπρόσωπος φιλοζωικών οργανώσεων θα ασκεί Διοίκηση. Με ποια εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης? Είναι εμφανές ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων αντικυνηγετικού μένους που προέρχεται από φιλοζωικές οργανώσεις. Πλέον αυτές θα ασκούν και Διοίκηση? Και αν ελεγχθεί «φιλόζωος» και αποδειχθεί παραβάτης, ποια η διαβεβαίωση της αμερόληπτης κρίσης? Κόρακας δεν βγάζει κοράκου μάτι.

  8. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις θα χρηματοδοτούνται. Για ποιόν λόγο θα χρηματοδοτούνται εφόσον δεν θα υπάρχουν πλέον αδέσποτα? Για ποιο ακριβώς έργο τους θα χρηματοδοτούνται? Εφόσον προβλέπεται χρηματοδότηση στους Δήμους, για ποιόν λόγο να προβλέπεται χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών?

  9. Διαφωνούμε με την θέσπιση γραφειοκρατικών και κοστοβόρων διαδικασιών (βλ. διαβατήριο σκύλου) τη στιγμή που ως έχει σήμερα η Νομοθεσία, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη με τον σκύλο του γίνεται με την καταγραφή του αριθμού του μικροτσιπ σε ειδική βάση δεδομένων. Για ποιόν λόγο πρέπει όλοι οι κάτοχοι ζώου να υποβληθούμε σε περαιτέρω έξοδα.

  10. Ο διαχωρισμός σε ζώα εργασίας (κυνηγετικά, ποιμενικά, ειδικών εργασιών και καθηκόντων) και ζώα συντροφιάς πρέπει να είναι σαφής και να οδηγήσει στην εξαίρεση από το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης των ζώων εργασίας. Η έννοια αυτή όπως αναφέρεται στο νέο πλαίσιο, δίνει το έναυσμα για την εξαίρεσή τους από τις παράλογες διατάξεις της υποχρεωτικής στείρωσης, της υποχρεωτικής κυκλοφορίας με διαβατήριο, της αποφυγής των εξοντωτικών ποινών στους κυνηγούς. Είναι λανθασμένη η εξομοίωση των εννοιών των ζώων εργασίας με τα ζώα συντροφιάς και δεν αιτιολογείται στην αιτιολογητική έκθεση του υπό διαβούλευση πλαισίου.

  11. Διαφωνούμε με την δυνατότητα υποβολής ανωνύμων καταγγελιών, είναι γνωστό και αναμενόμενο πού θα οδηγήσει αυτή η τακτική. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα με την διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών. Οι καταγγελίες πρέπει να οριστεί ότι θα είναι επώνυμες ώστε τούτο να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους κακόβουλους.

  12. Η αντιμετώπιση των αδεσπότων είναι θέμα παιδείας των κατόχων ζώων και θεσμών ελέγχου και οργάνωσης της Πολιτείας. Ευτελίζετε το όλο θέμα, ανταλλάσσοντας και δελεάζοντας τον πολίτη, να στειρώσει το ζώο τους με αντάλλαγμα την έκπτωση σε δημοτικά τέλη.

  13. Το νέο πλαίσιο είναι εμφανές ότι βρίθει αντικυνηγετικού μένους προφανώς από την άκρατη υιοθέτηση θέσεων κάποιων δήθεν φιλοζωικών οργανώσεων. Σας επισημαίνουμε ότι τα εργασιακά πρότυπα των κυνηγετικών σκυλιών και των λοιπών σκυλιών εργασίας, ποιμενικών, φυλάκων, εξελίχτηκαν στο βάθος των αιώνων από την αρχαιότητα ως σήμερα. Παράδειγμα οι εθνικές μας αρχέγονες φυλές, Ελληνικός Ιχνηλάτης, Ελληνικός Ποιμενικός, Μολοσσός της Ηπείρου, Κρητικός Λαγωνικός και άλλα ζώα – σκυλιά εργασίας. Συνιστούν μέρος της Εθνικής μας κληρονομιάς. Για ποιόν λόγο επιθυμείτε να τα αφανίσετε?

  14. Επιπρόσθετη απόδειξη του αντικυνηγετικού μένους των διατάξεων του νέου πλαισίου, είναι το γεγονός ότι σε ένα νομοθέτημα που σκοπό υποτίθεται ότι έχει την επίλυση του προβλήματος των αδεσπότων, εισάγονται νέα αδικήματα και νέες ποινές για τους κυνηγούς! Κάποιοι προφανώς βρήκαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πάλι με τους κυνηγούς, δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά το πρόβλημα των αδεσπότων αλλά το κυνήγι και η θέσπιση επιπλέον περιορισμών στην κυνηγετική δραστηριότητα!

  15. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, οι ανάγκες της επαρχίας (σε ζωικό κεφάλαιο σκύλων και γατών. Η επαρχία έχει διαφορετικά προβλήματα και ανάγκες εν σχέσει με τις μεγαλουπόλεις. Αγροικίες, ποιμνιοστάσια, οικίες, έχουν την ανάγκη ζωικού κεφαλαίου εκ των αναφερομένων ως ζώων συντροφιάς. Η ύπαιθρος χρειάζεται όλα τα ζώα.

  16. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, το πρόβλημα με την εκτίναξη του πληθυσμού του αγριόχοιρου σε όλη την Επικράτεια και η ανάγκη του να ελεγχθεί το πρόβλημα αυτό καθώς και οι επιδημιολογικής φύσεως συνέπειές του, κυρίως η πανώλη των χοίρων. Μόνο με το κυνήγι μπορεί να ελεγχθεί ο πληθυσμός του αγριόχοιρου. Με τέτοιους όμως δυσβάσταχτους περιορισμούς στους κυνηγούς, με την στείρωση των ζώων τους μακροπρόθεσμα θα μειωθεί ο αριθμός των κυνηγών που επιθυμούν να διατηρούν κυνηγετικά σκυλιά, αν θα υφίστανται πλέον μελλοντικά και δεν θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην εθνική οικονομία.

  17. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο νέο πλαίσιο υποκρύπτεται η ρύθμιση της διαχείρισης και της εμπορίας του ζωικού κεφαλαίου των ζώων εργασίας και συντροφιάς. Δημιουργείται ένα ιδιαίτερο και πονηρό πλαίσιο ρυθμίσεων απόκτησης ενός ζώου από ελάχιστα κέντρα διαχείρισης αδεσπότων ή εμπορίας ζώων που θα οδηγήσει σε οικονομικό όφελος αυτών που θα διαχειρίζονται την εμπορία των ζώων. Με τις υπό διαβούλευση διατάξεις καταργείται κάθε έννοια υγιούς κυνοφιλίας.

  18. Εν τέλει, είναι τουλάχιστον προσβλητικό αλλά και ειρωνικό, το υπό διαβούλευση νέο πλαίσιο να τιτλοφορείται ως «Πρόγραμμα Άργος». Αυθαίρετα χρησιμοποιείτε το όνομα του σκυλιού του Οδυσσέα, πιστού φίλου για μια ζωή και φύλακά του, ενός ζώου συμβόλου για την παγκόσμια ιστορία, παράδειγμα διδαχής, πίστης και αφοσίωσης, ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα της Ομηρικής Τέχνης, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο της εξαφάνισης των απογόνων του. Είστε απλά τραγικοί και δεν σέβεστε ούτε την ιστορία μας.

  Για τους παραπάνω λόγους σας δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:25 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ

  Ν εξαιρεθούν όλα τα ζώα εργασίας από το σχέδιο αυτό.

 • 19 Μαΐου 2021, 21:32 | 3 kai o koykos

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους

 • Καλησπέρα σας ονομάζομαι Σούκος Βασίλης και είμαι ιδρυτής του Μη Κερδοσκοπικού οργανισμού PET PARTNERS OF HELLAS. Ο οργανισμός μας ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να προωθήσει αποτελεσματικά στην χώρα μας την μέθοδο Θεραπευτικής Επαφής με ζώα (κυρίως σκύλους), ως εναλλακτική προσέγγιση υποστηρικτικής θεραπείας σε ευπαθείς ομάδες παιδίων-ενηλίκων-υπερηλίκων. Λειτουργούμε στην βάση του Εθελοντισμού και δεν υπάρχει χρέωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η ομάδα μας αποτελείται από διοικητικό προσωπικό, χειριστές σκύλων και επιστημονικό προσωπικό. Εδώ και 3 χρόνια λειτουργούμε υπό την ομπρέλα και την επιστημονική καθοδήγηση του μεγαλύτερου ίσως παγκόσμιου οργανισμού πάνω στο ANIMAL ASSISTED THERAPY και PET THERAPY τον PET PARTNERS ORG με έδρα την Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς, με την άρτια τεχνογνωσία και εμπειρία που πλέον έχουμε πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο να βοηθήσουμε όπως μας ζητηθεί στο να διαδοθεί και να αναπτυχθεί στην χώρα μας πάνω σε σωστές βάσεις αυτή η ιδιαίτερη και άκρως αποτελεσματική μέθοδος. Σας ευχαριστούμε θερμά και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά.

 • 19 Μαΐου 2021, 14:40 | Σοφία Αλεβιζάκη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 18 Μαΐου 2021, 23:15 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Περιμένω έστω και τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός μας να αποσύρει αυτό το άθλιο Νομοσχέδιο. Ένα Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί μόνο και μόνο τα συμφέροντα αυτών που δεν αγαπούν πραγματικά τα ζώα.
  Ελπίζω σε μεγάλη νίκη της αληθινής και πραγματικής ζωοφιλίας αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς , την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση αυτών των αθώων πλασμάτων.

 • 18 Μαΐου 2021, 22:12 | Θανου Εύη

  ΣΥΝΦΩΝΩ ΝΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΦΠΟ

 • 18 Μαΐου 2021, 22:01 | ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΠΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους <>

 • 18 Μαΐου 2021, 17:27 | Σύλλογος κατά του trafficking των αδέσποτων ζώων

  Είμαστε κατά του Ν/Σ και στις παράνομες υιοθεσίες και μεταφορές γιατί και αυτό είναι ένα είδος κακοποίησης ζώου και παράνομης εμπορίας αφού δεν θα διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρτιά.

 • 18 Μαΐου 2021, 13:31 | ΘΑΝΟΣ ΣΑΛΕΠΑΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • 17 Μαΐου 2021, 22:56 | ΔΗΜΟΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • Δελτίο Τύπου Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης
  Το σωματείο μας αναγνωρίζει την προσπάθεια σύνταξης του νομοσχεδίου αυτού, που σκοπό έχει να επιφέρει βελτιώσεις στην νομική και πραγματική αντιμετώπιση των αδεσπότων και δεσποζόμενων ζώων στη χώρα μας και κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Αισθανόμαστε την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20.05.2021.
  Περιμένουμε από τότε που θυμόμαστε τους εαυτούς μας να αλλάξει κάτι για τα ζώα στην Ελλάδα. Περιμένουμε δίνοντας κουράγιο ο ένας στον άλλο, παίρνοντας δύναμη από εσάς, βλέποντας ζώα να αποκτούν αξιοπρέπεια. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με πάθος και με ηθική, όπως και πολλά άλλα ζωοφιλικά σωματεία, αλλά και μεμονωμένοι εθελοντές και πολίτες.
  Το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στο άμεσο χρονικό διάστημα δεν θα το συγκρίνουμε με τα άλλα. Θα το σχολιάσουμε ως αυτοτελές.
  Εντοπίζουμε πληθώρα θετικών άρθρων:
  1. Αναγνώριση των πέντε ελευθεριών των ζώων
  2. Εισαγωγή του θεσμού ζώων θεραπείας
  3. Εθνικό Μητρώο ζώων
  4. Αναγνώριση των Ζωοφιλικών Σωματείων και επίσημη αναδοχή ζώων από αυτά
  5. Μητρώο Ζωοφιλικών Σωματείων
  6. Πλατφόρμα Υιοθεσίας
  7. Μητρώο Αιμοδοσίας
  8. Υποχρεωτικός απολογισμός έργου των Δήμων στο Υπ. Εσωτερικών
  9. Υποχρεωτικό πρόγραμμα διαχείρισης ζώων των Δήμων καθόλη τη διάρκεια του έτους
  10. Απαγόρευση ζώων σε pet shops
  11. Καταβολή χρηματικού ποσού στους κηδεμόνες όταν αυτοί παραδίδουν το κατοικίδιο τους στον Δήμο τους και στέρηση απόκτησης άλλου ζώου για τα επόμενα 3 έτη
  12. Υποχρεωτικοί κανόνες ευζωίας, απαγόρευση μοναξιάς των ζώων και εκπαίδευση
  13. Αφαίρεση άδειας κυνηγιού όταν δεν είναι τα ζώα τσιπαρισμένα και κυρώσεις για εγκατάλειψη κουταβιών
  14. Κανόνες επαγγελματικής εκτροφής
  15. Αύξηση του ορίου ηλίκιας των νεογνών πριν δοθούν
  16. Απαγόρευση αγγελιών για ζευγάρωμα ζώων
  17. Υποχρεωτική αναγραφή κειμένου υπεύθυνης υιοθεσίας σε όλες τις αγγελίες ζώων
  18. Αναγνώριση του Adoption Fee
  19. Μη επιτρεπόμενες μέθοδοι εκπαίδευσης ζώων
  20. Ρητή απαγόρευση για το παστούρωμα
  21. Εισαγωγή εκπαιδευτικών φιλοζωικών προγραμμάτων σε σχολεία
  22. Εύκολη πρόσβαση πολιτών σε καταφύγια και κυνοκομεία ζώων
  23. Ελεύθερη πρόσβαση ζώων σε παραλίες και θάλασσες
  24. Επιχορήγηση Ζωοφικών Σωματείων
  25. Επιτροπή Εποπτείας Δήμων
  26. Κυρώσεις Δήμων για την απουσία προγράμματος διαχείρισης ζώων
  27. Μητρώο Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου
  28. Μητρώο Παραβατών
  29. Δυνατότητα Εθνικής Γραμμής Καταγγελιών
  30. Δημιουργία πάρκων ζώων
  31. Αφαίρεση ζώου από τον κηδεμόνα του σε περίπτωση κακοποιήσης και οικονομικές κυρώσεις.
  Τα σημεία που εντοπίζουμε και ελπίζουμε να βελτιωθούν:
  1. Να γίνει υποχρεωτική η στείρωση και των δεσποζόμενων ζώων. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για το νέο σχέδιο νόμου ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Δεν φανταζόμασταν όμως ποτέ ότι οι αντιδράσεις θα έφταναν σε αυτό το βαθμό και με αυτή την ένταση. Το γεγονός αυτό καθαυτό επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο ο αριθμός αδέσποτων ζώων στη χώρα μας είναι σήμερα που μιλάμε μερικά εκατομμύρια – αριθμός καθημερινά αυξανόμενος. Ο φόβος μας επιβεβαιώθηκε διαβάζοντας το άρθρο 39, παράγραφος 3 του νομοσχεδίου, η οποία ουσιαστικά δύναται να εξαιρέσει από την υποχρεωτική στείρωση αυτούς για τους οποίους επιβάλλεται να θεσπιστεί. Ζητάμε την στείρωση των αδέσποτων και των δεσποζόμενων ζώων, τουλάχιστον για μερικά χρόνια, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουμε παιδεία. Ζητάμε να μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω στα συμφέροντα και την αμάθεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας μέχρι να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στον δρόμο, μέχρι να αδειάσουν τα κλουβιά.
  2. Παρίσταται αναγκαίο να απαγορευτεί η διαμονή ζώων σε ταράτσες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή χιλιάδες ζώα παρατημένα, υπό όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στο έλεος του Θεού και μακριά από τα βλέμματά μας. Αποτελεί σοβαρότατη κακοποίηση και πρέπει να απαγορευτεί.
  Η εμπειρία μας τόσα χρόνια στην περισυλλογή αδέσποτων η παρατημένων ζώων έχει δείξει πως τα ζώα που προέρχονται από μόνιμη διαμονή σε ταράτσα παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης αλλά και συμπεριφοράς (επιθετικότητα). Τα περισσότερα από αυτά δεν βγαίνουν τις απαραίτητες βόλτες ημερησίως και αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις στην συμπεριφορά τους.
  3. Χρειάζεται πιο αναλυτικό νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό, ώστε να μην κατηγορούμαστε αδίκως ως λαθρέμποροι. Έχουμε άψογη συνεργασία με ζωοφιλικά σωματεία του εξωτερικού και έχουν αποκτήσει στις χώρες αυτές μια αξιοπρεπή ζωή πάρα πολλά αδέσποτα της Ελλάδας.
  4. Υπάρχει ανάγκη οι κάτοικοι που διαμένουν σε πολυκατοικίες και που είναι κηδεμόνες ζωών να μπορούν να έχουν όσα ζώα επιθυμούν, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, καθαριότητας και κοινής ησυχίας.
  5. Η επανένταξη των ζώων δεν είναι εφικτή όταν ταυτόχρονα πρέπει να λάβει χώρα σε μέρος το οποίο να απέχει ταυτόχρονα 200 μέτρα από νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, σχολεία, λιμάνια. Τα ζώα μετακινούνται και εφόσον επανεντάσσονται μπορούν να μετακινηθούν παντού.
  6. Ελεύθερη μετακίνηση ζώων με συνοδό στα ΜΜΜ με εισητήριο.
  7. Απαγόρευση κλουβιών μεταφοράς ζώων στο πίσω μέρος του οχήματος και έξω από αυτό.
  8. Σύσταση ανεξάρτητης κτηνιατρικής αρχής για την εποπτεία των κυνοκομίων. Ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός όταν πραγματοποιείται από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  9. Αύξηση του ορίου δυνατότητας παραμονής ζώου σε καταφύγιο. Το διάστημα των 30 ημερών δεν είναι αρκετό ώστε να καταστεί εφικτό ένα ζώο να εξεταστεί, να θεραπευθεί, να φωτογραφηθεί, να προωθηθεί, ώστε να υιοθετηθεί.
  Είμαστε εδώ, μαζί σας, δίπλα σας, να συνεχίσουμε εθελοντικά αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια για το δικάιωμα αξιοπρεπούς ζωής όλων των συναισθανόμενων πλασμάτων!
  Να ευχαριστήσουμε με όλη μας την ψυχή την εξαίρετη Δικηγόρο κα. Νίκη Τηλιακού που μας βοήθησε στην πλήρη και αναλυτική κατανόηση του συνόλου του νομοσχεδίου!
  Με εκτίμηση
  Η ομάδα της ΖΕΗ

 • 16 Μαΐου 2021, 21:02 | SAPT Hellas

  Παραδρομή σε προηγούμενο σχόλιο
  Να διαχωριστεί το ζώο θεραπείας από το ζώο βοηθείας.
  Στην 1η περίπτωση ο χειριστής (που προσφέρει, δεν δέχεται υπηρεσίες) του ζώου επιδεικνύει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι συνοδεύει ζώο θεραπείας (κατά τον ορισμό στο άρθρο 2 με την απαραίτητη συμπλήρωση στο οικείο σχόλιό μας) ενώ στη δεύτερη το άτομο που δέχεται τις υπηρεσίες ζώου βοηθείας επιδεικνύει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι ζώο βοηθείας.

 • 16 Μαΐου 2021, 20:25 | SAPT Hellas

  Να διαχωριστεί το ζώο θεραπείας από το ζώο βοηθείας.
  Στην 1η περίπτωση ο χειριστής (που προσφέρει, δεν δέχεται υπηρεσίες) του ζώου επιδεικνύει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι συνοδεύει ζώο θεραπείας (κατά τον ορισμό στο άρθρο 2 με την απαραίτητη συμπλήρωση στο οικείο σχόλιό μας) ενώ στη δεύτερη το άτομο που δέχεται τις υπηρεσίες ζώου θεραπείας επιδεικνύει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι ζώο βοηθείας.

 • 16 Μαΐου 2021, 18:04 | Λεβαντίνος Αλέξανδρος

  Να υπάρχει ερασιτέχνης εκτροφέας ο οποίος θα μπορεί με δύο διαφορετικούς σκύλους να κάνει έως 2 γέννες το χρόνο, από τους σκύλους που έχει στην ιδιοκτησία του. Είναι αδιανόητο να μας στερήσετε το όραμα και την ελπίδα να γεννήσουμε κάποιους σκύλους που όχι μόνο θα μας συντροφεύουν στις αγαπημένες δραστηριότητες, αλλά θα εκπροσωπούν και την χώρα μας μέσο των Διεθνών Εκδηλώσεων ( Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Εκθέσεις Μορφολογίας, Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων, Αγώνες Εργασίας)

 • 16 Μαΐου 2021, 16:05 | Stefanos vaide

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ

 • 14 Μαΐου 2021, 20:14 | Δημήτριος Κίσσονας

  Το Άρθρο 32 του Ν. 4238 (ΦΕΚ 38Α/2014), αναφέρει ότι ως σκύλοι βοηθείας νοούνται και οι τελούμενοι σε εκπαίδευση, στην παράγραφο 5 του Άρθρου 2 (αλλά και στην 7, για τα ζώα θεραπείας) αναφέρει μόνο «εκπαιδευμένοι». Αυτό, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 10 και 25 (το παρόν), σημαίνει ότι μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η είσοδος σε όλους τους χώρους και σε όλα τα ΜΜΜ ΚΑΙτων σκύλων που τελούν υπό εκπαίδευση, αλλά από τώρα θα επιτρέπεται μόνο στους ΗΔΗ εκπαιδευμένους. Και πότε/πού/πώς θα εκπαιδευτεί ο σκύλος ως «βοηθείας», αν του απαγορεύεται να εισέρχεται στους χώρους που αφορά η εκπαίδευση; Δεν γνωρίζω σκύλο που να εκπαιδεύτηκε με τηλεκπαίδευση…

 • 10 Μαΐου 2021, 18:46 | Ιωάννης Χρήστου

  Σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας και τις παθήσεις κατά κωδικό να γίνει σαφής διαχωρισμός πρόσβασης ή μη σε δικαίωμα κατοχής σκύλου θεραπείας. Για παράδειγμα όλες οι παθήσεις που προστατεύονται από το νόμο για υπέρβαση στις θέσεις των Α.Ε.Ι. κατά 5%. Σε άλλο παράδειγμα οι ψυχιατρικές παθήσεις έχουν ένα ευρύ φάσμα αναπηρίας που ξεκινά από το 0% και φτάνει έως το 80% . Τέτοιου είδους ασάφειες θα στερήσουν το δικαίωμα από αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
  Ογκολογικοί ασθενείς έχουν άμεση ανάγκη για ψυχιατρική ανακούφιση στα ήδη μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
  Η απόφαση ΚΕΠΑ ορίζει λοιπόν ότι βάση ποσοστού αναπηρίας και κωδικού αναπηρίας δίνει πρόσβαση σε σκύλο θεραπείας. Κάτι που ήδη συμβαίνει για άλλες παρόμοιες παροχές.

 • 10 Μαΐου 2021, 14:52 | Λουκάς Θεοφανόπουλος

  Εξαίρεση και μάλισα με σαφέστατο τρόπο από την στείρωση όλων των σκύλων εργασίας, φύλαξης, των σκύλων με πιστοποιητικό καθαροαιμίας pedigree και όλων των αυτόχθονων φυλών. Επίσης να είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο για την ερασιτεχνική εκτροφή.

 • 9 Μαΐου 2021, 19:23 | Άρθρο 25 – παράγραφος 1 & 2

  Οι σκύλοι βοηθείας φέρουν ειδική σήμανση στη ράχη. Να γίνει η υποχρεωτική η ειδική σήμανση και για τα ζώα θεραπείας εφόσον το επιτρέπουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

  Όσα ζώα δεν δύνανται να σημανθούν, να εξαιρεθούν από την είσοδο στους χώρους της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Αν δεν έχουν ορατή σήμανση, θα δούμε ασυνείδητους ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα θεραπευόμενοι να φέρνουν αδέσποτες γάτες πάνω σε τραπέζια εστιατορίων. Ποιος θα διασταυρώσει αν είναι όντως ζώο θεραπείας; Ο σερβιτόρος;

  Να διευκρινιστεί ποια είναι τα ζώα θεραπείας που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους δεν επιτρέπουν την είσοδο στους χώρους της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Δεν είναι δυνατόν να αφεθεί αυτό στην κρίση των υπαλλήλων των εγκαταστάσεων!!!

  Να ενισχυθεί το παρόν άρθρο στην πράξη με ψηφιακές διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης της κατοχής και της ορθής χρήσης των ζώων θεραπείας.

  Το σχετικό άρθρο 33 –παράγραφος 2 του 4238/2014 είναι καλύτερα διατυπωμένο.

 • 9 Μαΐου 2021, 16:00 | Irene

  Μπορείτε να μου πείτε πως θα βρεθούν σκύλοι θεραπείας και σκύλοι βοηθοί τυφλών ή σκύλοι για διασώσεις όταν εσείς οι ίδιοι δεν επιτρέπετε την αναπαραγωγή σκύλων ,οι οποίοιεξ ολοκλήρου αναπαραγωνται και δωρίζονται τις περισσότερες φορές από Έλληνες ερασιτέχνες εκτροφείς?

 • 7 Μαΐου 2021, 11:13 | MARINOS

  Ποιός θα πιστοποιεί ότι ένα ζώο είναι ζώο θεραπείας ή βοήθειας από την στιγμή που δεν υπάρχει κρατικός φορέας;