Άρθρο 23 Καταφύγια

1. Καταφύγια ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο του ΕΜΖΣ και φυσικά πρόσωπα . Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρισή του στο Μητρώο Καταφυγίων της παρ. 23 του άρθρου 2 και η καθημερινή παρουσία προσωπικού τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ώρες ημερησίως. Η ίδρυση, η λειτουργία και ο έλεγχος της λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και η επιβολή κυρώσεων, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 (Α’ 163).
2. Όλα τα καταφύγια:
(α) Τηρούν κατ’ ελάχιστο τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του ν. 2017/1992 (Α’ 31) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314).
(β) Είναι υποχρεωμένα να καταχωρούν σε ιστοσελίδα που διατηρούν τα ίδια, όλα τα ζώα που έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο. Τα ζώα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την είσοδό τους στο καταφύγιο, ανεξαρτήτως αν έχουν ακόμα σημανθεί ηλεκτρονικά ή όχι. Η ιστοσελίδα περιέχει για κάθε ζώο κατ’ ελάχιστο φωτογραφία του ζώου, τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης (όταν αυτός είναι διαθέσιμος), την ημερομηνία εισαγωγής στο καταφύγιο και τον σύνδεσμο που παραπέμπει στην πλατφόρμα υιοθεσίας του άρθρου 9. Ζώα τα οποία έχουν υιοθετηθεί, μεταφερθεί σε άλλες δομές φιλοξενίας ή έχουν αποβιώσει, παραμένουν στην ιστοσελίδα για τουλάχιστον ένα (1) έτος με την αντίστοιχη σημείωση του λόγου για τον οποίο το ζώο δεν βρίσκεται πλέον στο καταφύγιο. Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του καταφυγίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο Μητρώο Καταφυγίων του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα κάθε καταφυγίου παρέχονται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων και να αναγράφεται ο κτηνίατρος (ή κτηνίατροι) που παρακολουθεί τα ζώα του καταφυγίου. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
(γ) Ορίζουν ώρες επισκέψεων κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον τρεις (3) ώρες ανά εβδομάδα μεταξύ ανατολής και δύσης του ήλιου, εκ των οποίων η μία εντός Σαββατοκύριακου. Οι ώρες αυτές πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. Εκτός αν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, οι επισκέπτες πρέπει να μπορούν να βλέπουν κάθε ζώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του καταφυγίου.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.
4. Το καταφύγιο μπορεί να θέτει κανόνες για την ευζωία των ζώων και την εύρυθμη λειτουργία του, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κοινού. Οι κανόνες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του καταφυγίου.
5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.
6. Τα καταφύγια οφείλουν σε ετήσια βάση, μέχρι τις 15 Φεβρουάριου του επόμενου έτους, να κοινοποιούν στον οικείο δήμο και να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τον απολογισμό της λειτουργίας τους κατά το προηγούμενο έτος, στα οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο αριθμός ζώων που φιλοξενούν στην αρχή του έτους, οι νέες εισαγωγές κατά τη διάρκεια του έτους, οι υιοθεσίες, οι θάνατοι και οι μεταφορές ζώων σε άλλες δομές.
7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε καταφύγιο λαμβάνεται αποκλειστικά από με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, εκτός αν συντρέχουν, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, κτηνιατρικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση ευθανασία.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:04 | Παπαμόσχου Τατιάνα

  Υποστηρίζω τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:12 | Τερεζα

  Συμφωνώ για ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ για Υιοθεςιες κλπ ! Ολα τα καταφύγια ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ NO KILL! Κανένα ζώο στον δρομο πια !

 • 20 Μαΐου 2021, 21:33 | Τερζοπούλου

  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.

  Επίσης είναι απαράδεκτο να αποφασίζεται η ευθανασία μόνο με κτηνιατρική εξέταση (7.5.βαγ και 7.9.11) εκτός αν καθοριστούν επακριβώς κατεπείγοντες κτηνιατρικοί λόγοι, αλλιώς ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες μαζικές ευθανασίες. Να παραμείνει όπως είναι σήμερα δηλαδή ότι ουδεμία ευθανασία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της 5μελούς. Επίσης όπως προβλέπεται και σήμερα να υπάρχει η δυνατότητα σε φιλοζωικές να αναλάβουν ένα ζώο που έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:19 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Να καταργηθεί η διάταξη:
  «5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»
  προκειμένου να μην εγκλωβίζονται ζώα σε δομές-ιδρύματα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:49 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ

  Να διαγραφεί όλη η παρ. 5, δεν έχει καμία λογική.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:07 | Τερζοπούλου

  Ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων, ειδικών υπηρεσιών στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλεψη λειτουργίας μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις με τη συνεργασία φιλοζωικών. Όχι στην εξορία των ζώων σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:25 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Να επιτραπούν τα καταφυγια εντός του αστικού ιστού!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:47 | M. Αλεβιζακη

  Ιδρύστε παντού δημοτικά κτηνιατρεία, ειδικές υπηρεσίες στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλέψτε τη λειτουργία μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις (π.χ. αστικά πάρκα και άλση) με τη συνεργασία φιλοζωικών. Μην εξορίζετε τα ζώα σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια

 • 20 Μαΐου 2021, 21:53 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Παρ 2β)Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραμένουν αναρτημένα για 1 χρόνο τα ζώα που δεν βρίσκονται πλέον στο καταφύγιο. Δυσχεραίνουν την λειτουργία του site κ μπερδεύουν κ αποθαρρύνουν αυτούς που ψάχνουν για να υιοθετήσουν.
  Παρ 3. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα λειτουργίας χώρων προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων μέσα στις αστικές περιοχές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:51 | M. Αλεβιζακη

  ΟΧΙ στην επαναφορά για 4η φορά κυνοκομείων σε βραχώδεις!!! περιοχές ,μακρυά απο το Θεό ΑΡΘΡΟ 23 παρ 3.ΝΑΙ σε μικρές και πολλές δομές , ναι σε ανώτατο πλαφον αριθμού ζώων μέσα στη δομή , ναι στην προσωρινή παραμονη των ζώων με ανώτατο πλαφόν τις 30 μερες-πλην εξαιρέσεων-, ΝΑΙ στην υιοθεσία τους αλλιώς άμεση επανένταξη εκεί που ζουσαν κ μόνο .

 • 20 Μαΐου 2021, 21:12 | M. Αλεβιζακη

  Όχι στον εγκλεισμό υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγια- όχι στις αυθαίρετες ευθανασίες
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται η ευθανασία με την παρακάτω διάταξη
  Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το παραπανω

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.
  ΕΝΣΤΑΣΗ
  Για τέταρτη φορά μπαίνει μια διάταξη περί βραχωδών εκτάσεων, και ενώ έχει αποσυρθεί μετά την κατακραυγή της φιλοζωικής κοινότητας. Αναρωτιόμαστε πώς συνάδουν οι εξαγγελίες για σύγχρονα, Ευρωπαϊκά κλπ. καταφύγια όταν αυτά είναι χτισμένα πάνω σε βραχώδεις περιοχές.
  Είναι μια τεράστια αντίφαση, και έξω από τις έννοιες «σεβασμό» και «ηθική».
  Οι βραχώδεις εκτάσεις είναι ακατάλληλοι χώροι καταφυγίου (παλαιά λατομεία, άγονες χωρίς βλάστηση εκτάσεις, κλπ), ισοδυναμούν με εξορία και περιβαλλοντική απομόνωση. Να απαλειφθεί ο όρος. Επίσης οι δασικές εκτάσεις -ιδίως καλύπτονται από δέντρα- δεν προσφέρονται για κατασκευή εγκαταστάσεων και δόμηση κτιρίων καταφυγίων, διότι έτσι θα υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση και απώλεια του δασικού χαρακτήρα της έκτασης.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:16 | Παυλίνα Δράκου

  Συμφωνώ με το σχόλιο

  Παρ.5: Η απαγόρευση επανένταξης ζώων από “μη δημοτικά και μη διαδημοτικά καταφύγια” είναι εντελώς αυθαίρετη και δεν καταλαβαίνουμε τι εξυπηρετεί η διάκριση. Βάσει αυτής της διαφοροποίησης, αποκλείεται η ολιγοήμερη παραμονή ζώων σε καταφύγια όταν υπάρχει ανάγκη αποθεραπείας (πχ μετά από τραυματισμό) ή σε περίπτωση προγραμμάτων TNR, ακόμα κι αν το καταφύγιο συνεργάζεται με το Δήμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:07 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Να προστεθεί όπου απαιτείται ότι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η αδειοδοτημένη εγκατάσταση που προορίζεται για την «προσωρινή διαμονή» αδέσποτων ζώων συντροφιάς που έχουν ανάγκη φιλοξενίας ή περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής και ειδικής φροντίδας σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου.

  Παρ. 3:
  Για τέταρτη φορά μπαίνει μια διάταξη περί βραχωδών εκτάσεων, και ενώ έχει αποσυρθεί μετά την κατακραυγή της φιλοζωικής κοινότητας. Αναρωτιόμαστε πώς συνάδουν οι εξαγγελίες για σύγχρονα, Ευρωπαϊκά κλπ. καταφύγια όταν αυτά είναι χτισμένα πάνω σε βραχώδεις περιοχές.
  Θα πρέπει να εξαλειφθεί το «βραχώδεις εκτάσεις». Επίσης να συμπληρωθεί ως εξής «…έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού όπως προσδιορίζεται ο οικισμός κάθε φορά από την πολεοδομία, και στις οποίες θα υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση και θα πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ευζωία των ζώων.

  Παρ. 7:
  Να καταγραφούν ρητά οι κτηνιατρικοί λόγοι για τους οποίους θα επιβάλλεται η ευθανασία, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για αυθαιρεσίες. Η λεϊσμανίαση να μη θεωρείται λόγος ευθανασίας, αφού αποδεδειγμένα ο τίτλος αντισωμάτων δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι ο σκύλος νοσεί ή αν νοσεί, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ίαση.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:16 | Παυλίνα Δράκου

  – ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο εύκολο (και από οργανώσεις και από το ίδιο το κράτος και από ιδιοκτήτες και από κτηνιάτρους) να προχωρήσει κανείς με ευθανασία επειδή πχ. δε βρίσκει σπίτι στο ζωο η του φαίνεται επιθετικό η έχει μια ασθένεια που ναι μεν είναι δύσκολη αλλά αντιμετωπισιμη αλλά δε θέλει / μπορεί να ασχοληθεί. Όπως δε θα σκοτωναμε έναν άρρωστο, επιθετικό η άστεγο άνθρωπο, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τα ζώα. Και αν λείπουν υποδομές για να στηριχτεί κάτι τέτοιο, έκει να πέσουν τα κονδύλια και το focus. Η ευθανασία είναι μέτρο για ανακούφιση όταν το ζώο δεν επικοινωνεί, δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να λειτουργήσει και γενικότερα υποφέρει, αφού έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια θεραπείας (είτε για ίαση είτε για μια αξιοπρεπή συντήρηση). ΟΧΙ η εύκολη λύση όταν δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με ένα ζώο. Δεν είναι ευσπλαχνία ότι και καλά «το σώζουμε απο τα χειρότερα». Είναι υποκρισία και ανευθυνότητα.

  Επίσης συμφωνώ και με το σχόλιο:

  Η παρ. 7, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ και σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια ευζωίας, θεσπίζει εξαίρεση στον κανόνα της παρ. 8 του άρθρου 7, προβλέποντας διαδικασία ‘άμεσης ευθανασίας’ ζώων που φιλοξενούνται σε καταφύγιο, δηλαδή ζώων που, σε κάθε περίπτωση, βρίσκονται σε δομή η οποία μπορεί, στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την εξέταση από την Επιτροπή, αφενός να εγγυηθεί την απομόνωσή τους (αν πρόκειται να κριθούν για την επικινδυνότητά τους) και αφετέρου να εγγυηθεί την παροχή πληρέστερης κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας (αν υποφέρουν από ανίατη ασθένεια ή δεν μπορούν πλέον να αυτοσυντηρηθούν).

 • 20 Μαΐου 2021, 21:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Να καταργηθει τελειως η παρακατω διαταξη: 7.Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:50 | Ιορδάνης Αραμπατζής

  ΣΥΜΦΩΝΏ με τις ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Ιδρύστε παντού δημοτικά κτηνιατρεία, ειδικές υπηρεσίες στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλέψτε τη λειτουργία μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις (π.χ. αστικά πάρκα και άλση) με τη συνεργασία φιλοζωικών. Μην εξορίζετε τα ζώα σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:16 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  ΟΧΙ στην επαναφορά για 4η φορά κυνοκομείων σε βραχώδεις περιοχές ΝΑΙ σε μικρές και πολλές δομές, Ναι σε ανώτατο πλαφόν αριθμού ζώων μέσα στη δομή, Ναι στην προσωρινή παραμονή των ζώων με ανώτατο πλαφόν τις 30 μέρες -πλην εξαιρέσεων-, ΝΑΙ στην υιοθεσία τους αλλιώς άμεση επανένταξη εκεί που ζούσαν κ μόνο.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:30 | Μαρία

  Συμφωνούμε με διάταξη της παρ 3 « Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289).Προτείνουμε την διαγραφή της φράσης «εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού» διότι ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις άλλες περιπτώσεις όπως « Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα, Κατασκηνώσεις, αθλητικών εγκαταστάσεων εκπαιδευτικών κτιρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας κτλ» και περιορίζει πολύ τους Δήμους ως προς την εύρεση των χώρων.Με την επαναφορά της δυνατότητας που επέτρεπε την εγκατάσταση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κέντρων περίθαλψης και ενδιαίτησης αδέσποτων ζώων) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να εξασφαλίζουν ευκολότερα τις απαραίτητες εκτάσεις για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίωνΤέλος, επιλύεται το ζήτημα του καταφυγίου στην θέση πάτημα στον Ασπρόπυργο, το οποίο ιδρύθηκε σε δασική έκταση το 1985 και παρά το γεγονός ότι έχουν αιτηθεί πληθώρα δήμων την παραχώρηση του, μέχρι και σήμερα παραμένει αναξιοποίητο.Η εθνική νομοθεσία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως προς τις απαιτήσεις της για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (2017, OIE – Terrestrial Animal Health Code , Chapter 7.7.)., για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων σχετικά με την περισυλλογή, την υιοθεσία και την επανατοποθέτησή τους στο περιβάλλον, απαιτείται η δημιουργία καταφυγίων από τους Ο.Τ.Α.Τα καταφύγια αυτά ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (η οποία έχει κυρωθεί με τον ν.2017/1992 ).Τα καταφύγια αποτελούν τον χώρο προσωρινής διαμονής και περίθαλψης.Στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς φιλοξενούνται μέχρι την ηλικία των πέντε μηνών τα νεογέννητα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν υιοθετούνται, τα ζώα υπό θεραπεία και ανάρρωση μετά από χειρουργεία, τα κακοποιημένα ζώα τα οποία αφαιρέθηκαν με εισαγγελική εντολή από τους ιδιοκτήτες τους

 • 20 Μαΐου 2021, 20:41 | Κουρή Μαρία

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού

  2. β) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

  Ένσταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Να οριστούν ενδεικτικά κάποιοι τέτοιοι λόγοι για να γίνει σαφές.

  3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.

  Ένσταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Για τέταρτη φορά μπαίνει μια διάταξη περί βραχωδών εκτάσεων, και ενώ έχει αποσυρθεί μετά την κατακραυγή της φιλοζωικής κοινότητας. Αναρωτιόμαστε πώς συνάδουν οι εξαγγελίες για σύγχρονα, Ευρωπαϊκά κλπ. καταφύγια όταν αυτά είναι χτισμένα πάνω σε βραχώδεις περιοχές.

  Είναι μια τεράστια αντίφαση, και έξω από τις έννοιες «σεβασμό» και «ηθική».

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Ως η σχετική συνολική πρόταση που έχουμε αναφέρει άρθρο 7 για τα καταφύγια, τους Δήμους και την 5μελή επιτροπή.

  Σε περίπτωση, που το απευχόμαστε, δεν γίνει δεκτή η συνολική μας πρόταση για τους Δήμους, την 5μελή και τα καταφύγια, σε κάθε περίπτωση στο Άρθρο 23 προτείνουμε τα παρακάτω:

  Θα πρέπει να εξαλειφθεί το «βραχώδεις εκτάσεις».

  Επίσης να συμπληρωθεί ως εξής «…έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού όπως προσδιορίζεται ο οικισμός κάθε φορά από την πολεοδομία, και στις οποίες θα υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα.

  5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.

  Ένσταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Γιατί να μην επιτρέπεται να επανατοποθετούνται μετά την απόφαση 5μελούς τα ζώα που φιλοξενούνται σε καταφύγια φιλοζωικών συλλόγων, σε προσωρινούς ιδιοκτήτες, αναδόχους ιδιώτες, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο οικείο άρθρο;

  7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε καταφύγιο λαμβάνεται αποκλειστικά από με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, εκτός αν συντρέχουν, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, κτηνιατρικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση ευθανασία.

  Ένσταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Να καταγραφούν ρητά οι κτηνιατρικοί λόγοι στο νόμο που επιβάλλουν κάτι τέτοιο, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες ευθανασίες.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:34 | Εμμ. Βεργεράκης

  Ιδρύστε παντού δημοτικά κτηνιατρεία, ειδικές υπηρεσίες στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλέψτε τη λειτουργία μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις (π.χ. αστικά πάρκα και άλση) με τη συνεργασία φιλοζωικών. Μην εξορίζετε τα ζώα σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια

 • 20 Μαΐου 2021, 20:50 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΑΙΜΑ»

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωϊκής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

  Υπογραφή:
  ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ »ΛΑΪΜΑ» Κομοτηνής

 • 20 Μαΐου 2021, 20:32 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΟΧΙ στην επαναφορά για 4η φορά κυνοκομείων σε βραχώδεις!!! περιοχές ,μακρυά απο το Θεό ΑΡΘΡΟ 23 παρ 3.ΝΑΙ σε μικρές και πολλές δομές , ναι σε ανώτατο πλαφον αριθμού ζώων μέσα στη δομή , ναι στην προσωρινή παραμονη των ζώων με ανώτατο πλαφόν τις 30 μερες-πλην εξαιρέσεων-, ΝΑΙ στην υιοθεσία τους αλλιώς άμεση επανένταξη εκεί που ζουσαν κ μόνο

 • 20 Μαΐου 2021, 20:22 | Εμμ. Βεργεράκης

  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται η ευθανασία με την παρακάτω διάταξη
  Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το παραπανω

 • 20 Μαΐου 2021, 20:35 | Χριστίνα Κόκκα

  Με δεδομένη την γεωγραφική ιδιαιτερότητα του ελλαδικού χώρου, η εγκατάσταση καταφυγίων πλησίον βραχωδών ζωνών/ περιοχών, εύκολα προσβάσιμων οδικά,δύναται να αιτιολογηθεί,αν και εγείρει εύλογη ανησυχία, δεδομένων των πλείστων καταγγελιών για φαινόμενα κακομεταχείρισης, εγκατάλειψης, περίεργων θανάτων ζώων, σε πλείστα καταλύματα της χώρας. Απορία, όμως, προκαλεί η παντελής έλλειψη πρόβλεψης για περιβαλλοντική μελέτη των χώρων εγκατάστασης των καταφυγίων. Με γνώμονα την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των καταφυγίων και Δημοτικών καταλυμάτων, εκτιμώ πως είναι πρωταρχικής σημασίας βήμα.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:07 | Γεωργία Κρητικού

  & 3: Ως μέλος της Φίλοι Ζώων Χαλανδρίου, λέμε ΝΑΙ σε μικρές μονάδες καταφυγίων, κοντά στον ιστό της πόλης και ΟΧΙ σε απομακρυσμένες μεγάλες μονάδες.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:47 | Χριστίνα Κόκκα

  Με δεδομένη την γεωγραφική ιδιαιτερότητα του ελλαδικού χώρου, η εγκατάσταση καταφυγίων πλησίον βραχωδών ζωνών/ περιοχών, εύκολα προσβάσιμων οδικά,δύναται να αιτιολογηθεί,αν και εγείρει εύλογη ανησυχία, δεδομένων των πλείστων καταγγελιών για φαινόμενα κακομεταχείρισης, εγκατάλειψης, περίεργων θανάτων ζώων, σε πλείστα καταλύματα της χώρας. Απορία, όμως, προκαλεί η παντελής έλλειψη πρόβλεψης για περιβαλλοντική μελέτη των χώρων εγκατάστασης των καταφυγίων. Με γνώμονα την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των καταφυγίων και Δημοτικών καταλυμάτων, εκτιμώ πως είναι πρωταρχικής σημασίας βήμα.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:41 | Σωκράτης

  Χρειάζεται να διαγραφεί όλο το 5. Αντιτίθεται στην άμεση επανένταξη των ζώων στο σημείο από όπου περισυλλέχθηκαν. Εάν το 5 ισχύσει, μία από τις συνέπειες θα είναι ασφυκτικά γεμάτες δομές χωρίς δυνατότητες, ενώ το πρόβλημα των αδέσποτων απλά θα γιγαντώνεται.
  Οπωσδήποτε να εξαλειφθεί επίσης το «βραχώδεις εκτάσεις».

 • 20 Μαΐου 2021, 19:26 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 19:39 | ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  Άρθρο 23 παρ.2γ Επίσκεψη σε δημοτικό καταφύγιο Οι ώρες επίσκεψης στα δημοτικά καταφύγια θα πρέπει να είναι μόνο κατόπιν ραντεβού και για την διαδικασία των υιοθεσιών μόνο. Ο επισκέπτης θα πρέπει να διαθέτει στην υπηρεσία στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, και εφόσον είναι εκπρόσωπος σωματείου ή οργάνωσης να επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:32 | ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 23
  Καταφύγια

  🟥Για την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι απαραίτητα τα νομίμως λειτουργούντα δημοτικά καταφύγια, εντός των ορίων των Δήμων, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  Α. με εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, συνεχή καθαρισμό & συντήρηση.
  Β. με πρόσληψη κατάλληλου & εκπαιδευμένου προσωπικού και νυχτερινή φύλαξη & δυνατότητα άμεσης αλλαγής των υπαλλήλων αυτών εάν αποδειχθούν ακατάλληλοι.
  Γ. με επαρκή & σταθερή χρηματοδότηση.
  Δ. με κτηνιατρική επίβλεψη και δημοτικό κτηνιατρείο στον ίδιο χώρο.
  Ε. σε απαραίτητη συνεχή συνεργασία με τις τοπικές φιλοζωικές ομάδες και εθελοντές για την κοινωνικοποίηση & εποπτεία των ζώων.
  Ζ. εύκολα προσβάσιμα και ανοικτά στους δημότες, ώστε να υιοθετούνται υπεύθυνα τα ζώα, με την δυνατότητα πολλών επισκέψεων γνωριμίας.

  Επιπλέον:
  α) Δεν πρέπει να οριστεί ανώτατος χρόνος παραμονής στα καταφύγια διότι κάθε ζώο έχει ξεχωριστές ανάγκες.

  β) Δεν πρέπει να λειτουργήσουν τα καταφύγια ως χώροι συγκέντρωσης ανεπιθύμητων, από τους Δήμους ή τους δημότες, ζώων.

  γ) Οι καταγγελίες για επιθετικότητα των ζώων θα πρέπει να διερευνώνται και να υπάρχουν κυρώσεις για όσους ψεύδονται ή είναι επιθετικοί προς τα αδέσποτα ζώα για να προκαλέσουν την αντίδραση των ζώων και την περισυλλογή τους από τους Δήμους.

  δ) Οι επανεντάξεις θα πρέπει να γίνονται απαραιτήτως μετά από συνεννόηση με τις τοπικές φιλοζωικές ομάδες και τους εθελοντές που γνωρίζουν τα ζώα και την περιοχή.

  🟥Παρ. 2 (β)

  Τα ζώα να παραμένουν στην ιστοσελίδα των καταφυγίων αλλά και στο ΕΜΖΣ με την αντίστοιχη σημείωση γιατί δεν βρίσκονται πια στο καταφύγιο, δημοτικό ή μη, δια παντός όχι μόνο για ένα έτος, για λόγους διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας.

  🟥Παρ. 2 (γ)

  Οι ώρες επισκέψεων κάθε εβδομάδα να είναι κατ´ ελάχιστον τρία δίωρα, εκ των οποίων το ένα δίωρο εντός του Σαββατοκύριακου. Στα δημοτικά και διαδημοτικά καταφύγια οι ώρες επισκέψεων κάθε εβδομάδα να είναι κατ´ελάχιστον πέντε τρίωρα, εκ των οποίων τα δύο τρίωρα τα Σάββατα και τις Κυριακές.

  🟥Παρ. 3

  Πολλοί Δήμοι συμπεριλαμβανόμενων των Δήμων Κηφισιάς & Διονύσου έμειναν εκτός Φιλόδημου II και της χρηματοδότησης των 372.000€ για τα καταφύγια, διότι δεν μπορούσαν να φτιάξουν καταφύγια μέσα στα διοικητικά τους όρια ελλείψει κατάλληλων αγροτικών εκτάσεων.

  Συνεπώς είναι θετικό που συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση για την διεύρυνση των επιτρεπόμενων εκτάσεων κατασκευής καταφυγίων σε δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.

  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ:

  1). Την προστασία και κοινωνικοποίηση των αδέσποτων κουταβιών και μικρών γατών.

  2). Την προστασία των ευάλωτων αδέσποτων που δεν μπορούν να επανενταχθούν.

  3). Την αποθεραπεία άρρωστων ή τραυματισμένων ζώων.

  4). Την προστασία των εγκαταλελλειμένων δεσποζόμενων ζώων που δεν ξέρουν να επιβιώσουν στους δρόμους και άρα δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτούς.

  5). Την προστασία των κακοποιημένων δεσποζόμενων που αφαιρέθηκαν με εισαγγελική εντολή από τους ιδιοκτήτες τους.

  6). Την προστασία των χαμένων ζώων μέχρι να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες τους.

  7). Την προστασία των ζώων θανόντων κηδεμόνων.

  8). Την προστασία των ζώων που παραδίνονται από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους Δήμους τους.

  9). Την κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση των αδέσποτων ώστε να μπορέσουν να υιοθετηθούν.

  10). Τον έλεγχο επιθετικότητας αδέσποτων σκύλων μετά από καταγγελία.

  11). Την προώθηση των ζώων σε κατάλληλες υιοθεσίες.

  12). Την προαγωγή της φιλοζωικής παιδείας με επισκέψεις σχολείων.

  13). Την ανάπτυξη υγιούς φιλοζωικού εθελοντισμού.

  🟥Παρ. 6

  Η κοινοποίηση του απολογισμού να γίνεται και στο ΥΠΕΣ ώστε να γίνεται στατιστική ανάλυση των στοιχείων όλων των καταφυγίων, δημοτικών ή μη. Στον απολογισμό να προστεθούν και να αναφέρονται ξεχωριστά οι ευθανασίες και η αιτιολογία αυτών, ξεχωριστά οι υιοθεσίες σε φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού και η προώθηση στο εξωτερικό για εύρεση υιοθεσιών μέσω άλλων φιλοζωικών οργανώσεων, τα αντίτιμα από τις υιοθεσίες αυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και οι χώρες προορισμού.

  🟥Παρ. 7

  Α. Είναι λάθος η αρίθμηση των παραγράφων που αναφέρονται στην διαδικασία ευθανασίας του άρθρου 7.

  Β. Οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του εξωτερικού, που θα είναι εγγεγραμένες στο ΕΜΖΣ και θα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δεν είναι σαφές στο σχέδιο νόμου αν θα πρέπει να έχουν καταφύγια στο εξωτερικό ή και στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δεσμεύονται και να ελέγχονται ότι θα τηρούν τους ίδιους όρους για την ευθανασία ζώων στα καταφύγια που διατηρούν στο εξωτερικό με όσα νόμιμα προβλέπονται στην Ελλάδα, διότι η ευθανασία υγιών ζώων είναι νόμιμη στα καταφύγια και στους κτηνίατρους εκτός Ελλάδος.
  Τι διασφαλίζει ότι μία οργάνωση του εξωτερικού δεν θα μεταφέρει ζώα στο εξωτερικό προς υιοθεσία και ότι αν δεν βρει σπίτια σε όλα, κάποια δεν θα τα ευθανατώσει;

  Είναι κατάκτηση ότι δεν ευθανατώνονται τα αδέσποτα ζώα στην Ελλάδα και πρέπει όπου στέλνονται τα αδέσποτα ζώα για εύρεση κατάλληλων υιοθεσιών, να τυγχάνουν τουλάχιστον της ίδιας προστασίας που έχουν από την ελληνική νομοθεσία.

  Ενδεικτικά:
  ttps://www.thesun.co.uk/archives/news/74549/sun-investigation-we-expose-charities-killing-1000s-of-healthy-dogs-for-growling-too-much/

  https://res.mdpi.com/d_attachment/animals/animals-09-00765/article_deploy/animals-09-00765.pdf

  https://www.aspca.org/animal-homelessness/shelter-intake-and-surrender/pet-statistics

  https://humanecanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/2018-Canadian-Animal-Shelter-Statistics.pdf

  https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/311329

  https://www.google.gr/amp/s/www.dailymail.co.uk/news/article-6098517/amp/RSPCA-rehomed-just-one-three-rescue-animals-nearly-30-cent-sleep-year.html

 • 20 Μαΐου 2021, 18:34 | ΤΟΡΑΜΑΝ ΔΕΣΠΟΙΑ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ 24 ΩΡΕς ΚΑΙ 7 ΜΕΡΕς ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΙς ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΘΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ (7 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΙΣΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥς ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:49 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  2. β) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

  ΕΝΣΤΑΣΗ
  Να οριστούν ενδεικτικά κάποιοι τέτοιοι λόγοι για να γίνει σαφές.

  3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.

  ΕΝΣΤΑΣΗ
  Για τέταρτη φορά μπαίνει μια διάταξη περί βραχωδών εκτάσεων, και ενώ έχει αποσυρθεί μετά την κατακραυγή της φιλοζωικής κοινότητας. Αναρωτιόμαστε πώς συνάδουν οι εξαγγελίες για σύγχρονα, Ευρωπαϊκά κλπ. καταφύγια όταν αυτά είναι χτισμένα πάνω σε βραχώδεις περιοχές.
  Είναι μια τεράστια αντίφαση, και έξω από τις έννοιες «σεβασμό» και «ηθική».

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Ως η σχετική συνολική πρόταση που έχουμε αναφέρει άρθρο 7 για τα καταφύγια, τους Δήμους και την 5μελή επιτροπή.
  ❖ Σε περίπτωση, που το απευχόμαστε, δεν γίνει δεκτή η συνολική μας πρόταση για τους Δήμους, την 5μελή και τα καταφύγια, σε κάθε περίπτωση στο Άρθρο 23 προτείνουμε τα παρακάτω:
  Θα πρέπει να εξαλειφθεί το «βραχώδεις εκτάσεις».
  Επίσης να συμπληρωθεί ως εξής «…έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού όπως προσδιορίζεται ο οικισμός κάθε φορά από την πολεοδομία, και στις οποίες θα υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα».

  5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.

  ΕΝΣΤΑΣΗ
  Γιατί να μην επιτρέπεται να επανατοποθετούνται μετά την απόφαση 5μελούς τα ζώα που φιλοξενούνται σε καταφύγια φιλοζωικών συλλόγων, σε προσωρινούς ιδιοκτήτες, αναδόχους ιδιώτες, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο οικείο άρθρο;

  7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε καταφύγιο λαμβάνεται αποκλειστικά από με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, εκτός αν συντρέχουν, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, κτηνιατρικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση ευθανασία.

  ΕΝΣΤΑΣΗ
  Να καταγραφούν ρητά οι κτηνιατρικοί λόγοι στο νόμο που επιβάλλουν κάτι τέτοιο, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες ευθανασίες.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:52 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  Το άρθρο βρίθει προβλημάτων. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά:

  Η προϋπόθεση της παρ. 1, για “καθημερινή παρουσία προσωπικού τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ώρες ημερησίως”, είναι εντελώς αυθαίρετη, δεν τεκμηριώνεται η σχέση με την τήρηση των όρων ευζωίας. Υποθέτουμε ότι ο συντάκτης του Σ/Ν έχει επίγνωση ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι εμπόδιο στη λειτουργία των καταφυγίων που λειτουργούν οι περισσότερες φιλοζωικές οργανώσεις. Οι προβλέψεις του άρθρου, συνδυαστικά με άλλα άρθρα, αποσκοπούν στον αποκλεισμό των φιλοζωικών οργανώσεων από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

  Παρ. 2(γ): Εάν σκοπός του συντάκτη του Σ/Ν είναι η υιοθεσία των ζώων που φιλοξενούνται στα δημοτικά και διαδημοτικά καταφύγια, που με βεβαιότητα θα έχουν το επαρκές προσωπικό (δημοσίους υπαλλήλους και συμβασιούχους του Δημοσίου) και, άλλωστε, παρέχουν δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να είναι ανοιχτά στο κοινό τουλάχιστον τρεις ώρες κάθε ημέρα τις καθημερινές και οπωσδήποτε κάποιες ώρες το Σάββατο ΚΑΙ την Κυριακή. Εάν σκοπός του συντάκτη του Σ/Ν είναι να ΜΗΝ υιοθετούνται τα ζώα, τότε η διάταξη μπορεί να παραμείνει ως έχει.

  Παρ.5: Η απαγόρευση επανένταξης ζώων από “μη δημοτικά και μη διαδημοτικά καταφύγια” είναι εντελώς αυθαίρετη και δεν καταλαβαίνουμε τι εξυπηρετεί η διάκριση. Βάσει αυτής της διαφοροποίησης, αποκλείεται η ολιγοήμερη παραμονή ζώων σε καταφύγια όταν υπάρχει ανάγκη αποθεραπείας (πχ μετά από τραυματισμό) ή σε περίπτωση προγραμμάτων TNR, ακόμα κι αν το καταφύγιο συνεργάζεται με το Δήμο.

  Η παρ. 7, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ και σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια ευζωίας, θεσπίζει εξαίρεση στον κανόνα της παρ. 8 του άρθρου 7, προβλέποντας διαδικασία ‘άμεσης ευθανασίας’ ζώων που φιλοξενούνται σε καταφύγιο, δηλαδή ζώων που, σε κάθε περίπτωση, βρίσκονται σε δομή η οποία μπορεί, στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την εξέταση από την Επιτροπή, αφενός να εγγυηθεί την απομόνωσή τους (αν πρόκειται να κριθούν για την επικινδυνότητά τους) και αφετέρου να εγγυηθεί την παροχή πληρέστερης κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας (αν υποφέρουν από ανίατη ασθένεια ή δεν μπορούν πλέον να αυτοσυντηρηθούν).

 • 20 Μαΐου 2021, 18:40 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:32 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:52 | Φωτεινή Θέου

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  2. β) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί ένα ζώο να μην καταχωρείται στη ιστοσελίδα του δήμου και στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Να οριστούν ενδεικτικά κάποιοι τέτοιοι λόγοι για να γίνει σαφές.
  3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Για τέταρτη φορά μπαίνει μια διάταξη περί βραχωδών εκτάσεων, και ενώ έχει αποσυρθεί μετά την κατακραυγή της φιλοζωικής κοινότητας. Αναρωτιόμαστε πώς συνάδουν οι εξαγγελίες για σύγχρονα, Ευρωπαϊκά κλπ. καταφύγια όταν αυτά είναι χτισμένα πάνω σε βραχώδεις περιοχές.
  Είναι μια τεράστια αντίφαση, και έξω από τις έννοιες «σεβασμό» και «ηθική».
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Ως η σχετική συνολική πρόταση που έχουμε αναφέρει άρθρο 7 για τα καταφύγια, τους Δήμους και την 5μελή επιτροπή.
  ❖ Σε περίπτωση, που το απευχόμαστε, δεν γίνει δεκτή η συνολική μας πρόταση για τους Δήμους, την 5μελή και τα καταφύγια, σε κάθε περίπτωση στο Άρθρο 23 προτείνουμε τα παρακάτω:
  Θα πρέπει να εξαλειφθεί το «βραχώδεις εκτάσεις».
  Επίσης να συμπληρωθεί ως εξής «…έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού όπως προσδιορίζεται ο οικισμός κάθε φορά από την πολεοδομία, και στις οποίες θα υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα.

  5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Γιατί να μην επιτρέπεται να επανατοποθετούνται μετά την απόφαση 5μελούς τα ζώα που φιλοξενούνται σε καταφύγια φιλοζωικών συλλόγων, σε προσωρινούς ιδιοκτήτες, αναδόχους ιδιώτες, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο οικείο άρθρο;
  7. Απόφαση ευθανασίας για ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε καταφύγιο λαμβάνεται αποκλειστικά από με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα αδέσποτα ζώα, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, εκτός αν συντρέχουν, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, κτηνιατρικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση ευθανασία.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Να καταγραφούν ρητά οι κτηνιατρικοί λόγοι στο νόμο που επιβάλλουν κάτι τέτοιο, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες ευθανασίες.
  ________________________________________

 • 20 Μαΐου 2021, 17:33 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια ΔΕΝ επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  Συνεπώς, αν περιθάλψουμε προσωρινά τραυματισμένη αδέσποτη γάτα σε καταφύγιο σωματείου ή ιδιώτη δεν επιτρέπεται να την ξανα-αφήσουμε στο δρόμο όταν αποθεραπευτεί.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:23 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 23, Καταφύγια
  · Πολυδιάστατο θέμα τα καταφύγια ζώων!

  Έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής δημιουργίας και με ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) δημοτικών ή διαδημοτικών καταφυγίων, διαμονής ζώων μέχρι να υιοθετηθούν!
  Αυτά που θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  Δυστυχώς όμως, Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ δεν έκαναν αντίστοιχα αιτήματα χρηματοδότησης!
  Οι συνέπειες είναι προφανείς σε ότι αφορά τον αριθμό των άστεγων-περιπλανώμενων ζώων συντροφιάς αλλά και ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 !

  · Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενούντων ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια «φιλοζωικών» που παρακολουθούμε συχνά στα Μ.Μ.Ε.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

  · ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ τα δημοτικά να επανατοποθετούν φιλοξενούμενα κατοικίδια ζώα.
  Διότι, έτσι το πρόβλημα απλά θα ανακυκλώνεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Να φεύγουν από το καταφύγιο ΜΟΝΟ σε περίπτωση υιοθεσίας, στειρωμένα και με ηλεκτρονική σήμανση ώστε να γνωρίζουμε μήπως ο νέος «φιλόσκυλος», αφού παίξουν λίγο τα παιδιά του, τα εγκαταλείψει πάλι.

  Αυτό το «οικείο περιβάλλον» είναι ανεδαφική και απαράδεκτη έννοια. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα μπορούν να διανύσουν ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ και να καταλήξουν σε άγνωστο και άκρως αφιλόξενο μέρος (από τους εκεί κατοικούντες ανθρώπους) στην αγωνιώδη προσπάθεια τους για διαβίωση (τροφή και ασφάλεια) και αγάπη από τον ανθρώπινο παράγοντα .

  Εναλλακτικά, η φιλοξενία σε καταφύγιο ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες για ενήλικα ζώα, ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ μετά να δίνονται ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (επιδοτούμενο η εθελοντικό foster house) , ΔΙΟΤΙ τα κατοικίδια ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ σε περιβάλλον οικίας ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ , ΟΧΙ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ . ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΥΤΩΝ !!!
  · Η επανένταξη κατοικίδιων ζώων από τους εκάστοτε δήμους κατά το δοκούν, ξεπερνά κάθε προσδοκία του παρόντος νομοσχεδίου να βάλει μια τάξη στο πρόβλημα. Εκτός βέβαια εάν οι ειδικοί που συνέταξαν το παρόν, θεωρούν ότι όλα τα επανενταγμένα ζώα εκτός της παροχής νερού και τροφής, κατά τ΄ αλλά, θα παραμένουν ελεύθερα καταπόνησης από τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνουν συστηματικά αποπαρασίτωση, θα είναι πάντα ανθεκτικά απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα και θα είναι πλήρως ασφαλή αυτοκινητικών ατυχημάτων, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ και άλλων ΔΕΙΝΩΝ. Εάν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με σκοπό της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων, τότε χρήζει άμεσα επιστημονικής δημοσίευσης ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  Άρθρο 2
  Ευζωία: Η φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση.
  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
  · Προτείνουμε μεγάλα ελεύθερα (NO-KILL) καταφύγια ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΥΒΙΑ για ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Κανένα σκυλί αδέσποτο στο δρόμο ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ .
  Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα και επισκέψιμα από φιλόζωους πολίτες, σχολεία, παιδιά και να γίνονται διάφορα δρώμενα, για την προαγωγή της φιλοζωίας.
  · Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΓΑ – ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ.
  · Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – NO-KILL – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΚΛΟΥΒΙΩΝ καταφύγια ευζωίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:19 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΙΝΤΟΚΑ ntintokaeleni@gmail.com

  Άρθρο 23, Καταφύγια
  · Πολυδιάστατο θέμα τα καταφύγια ζώων!

  Έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής δημιουργίας και με ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) δημοτικών ή διαδημοτικών καταφυγίων, διαμονής ζώων μέχρι να υιοθετηθούν!
  Αυτά που θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  Δυστυχώς όμως, Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ δεν έκαναν αντίστοιχα αιτήματα χρηματοδότησης!
  Οι συνέπειες είναι προφανείς σε ότι αφορά τον αριθμό των άστεγων-περιπλανώμενων ζώων συντροφιάς αλλά και ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 !

  · Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενούντων ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια «φιλοζωικών» που παρακολουθούμε συχνά στα Μ.Μ.Ε.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

  · ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ τα δημοτικά να επανατοποθετούν φιλοξενούμενα κατοικίδια ζώα.
  Διότι, έτσι το πρόβλημα απλά θα ανακυκλώνεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Να φεύγουν από το καταφύγιο ΜΟΝΟ σε περίπτωση υιοθεσίας, στειρωμένα και με ηλεκτρονική σήμανση ώστε να γνωρίζουμε μήπως ο νέος «φιλόσκυλος», αφού παίξουν λίγο τα παιδιά του, τα εγκαταλείψει πάλι.

  Αυτό το «οικείο περιβάλλον» είναι ανεδαφική και απαράδεκτη έννοια. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα μπορούν να διανύσουν ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ και να καταλήξουν σε άγνωστο και άκρως αφιλόξενο μέρος (από τους εκεί κατοικούντες ανθρώπους) στην αγωνιώδη προσπάθεια τους για διαβίωση (τροφή και ασφάλεια) και αγάπη από τον ανθρώπινο παράγοντα .

  Εναλλακτικά, η φιλοξενία σε καταφύγιο ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες για ενήλικα ζώα, ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ μετά να δίνονται ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (επιδοτούμενο η εθελοντικό foster house) , ΔΙΟΤΙ τα κατοικίδια ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ σε περιβάλλον οικίας ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ , ΟΧΙ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ . ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΥΤΩΝ !!!
  · Η επανένταξη κατοικίδιων ζώων από τους εκάστοτε δήμους κατά το δοκούν, ξεπερνά κάθε προσδοκία του παρόντος νομοσχεδίου να βάλει μια τάξη στο πρόβλημα. Εκτός βέβαια εάν οι ειδικοί που συνέταξαν το παρόν, θεωρούν ότι όλα τα επανενταγμένα ζώα εκτός της παροχής νερού και τροφής, κατά τ΄ αλλά, θα παραμένουν ελεύθερα καταπόνησης από τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνουν συστηματικά αποπαρασίτωση, θα είναι πάντα ανθεκτικά απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα και θα είναι πλήρως ασφαλή αυτοκινητικών ατυχημάτων, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ και άλλων ΔΕΙΝΩΝ. Εάν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με σκοπό της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων, τότε χρήζει άμεσα επιστημονικής δημοσίευσης ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  Άρθρο 2
  Ευζωία: Η φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση.
  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
  · Προτείνουμε μεγάλα ελεύθερα (NO-KILL) καταφύγια ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΥΒΙΑ για ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Κανένα σκυλί αδέσποτο στο δρόμο ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ .
  Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα και επισκέψιμα από φιλόζωους πολίτες, σχολεία, παιδιά και να γίνονται διάφορα δρώμενα, για την προαγωγή της φιλοζωίας.
  · Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΓΑ – ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ.
  · Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – NO-KILL – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΚΛΟΥΒΙΩΝ καταφύγια ευζωίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:40 | ΝΙΚΗ ΒΑΡΔΑΚΗ

  Άρθρο 23, Καταφύγια
  · Πολυδιάστατο θέμα τα καταφύγια ζώων!

  Έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής δημιουργίας και με ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) δημοτικών ή διαδημοτικών καταφυγίων, διαμονής ζώων μέχρι να υιοθετηθούν!
  Αυτά που θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  Δυστυχώς όμως, Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ δεν έκαναν αντίστοιχα αιτήματα χρηματοδότησης!
  Οι συνέπειες είναι προφανείς σε ότι αφορά τον αριθμό των άστεγων-περιπλανώμενων ζώων συντροφιάς αλλά και ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 !

  · Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενούντων ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια «φιλοζωικών» που παρακολουθούμε συχνά στα Μ.Μ.Ε.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

  · ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ τα δημοτικά να επανατοποθετούν φιλοξενούμενα κατοικίδια ζώα.
  Διότι, έτσι το πρόβλημα απλά θα ανακυκλώνεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Να φεύγουν από το καταφύγιο ΜΟΝΟ σε περίπτωση υιοθεσίας, στειρωμένα και με ηλεκτρονική σήμανση ώστε να γνωρίζουμε μήπως ο νέος «φιλόσκυλος», αφού παίξουν λίγο τα παιδιά του, τα εγκαταλείψει πάλι.

  Αυτό το «οικείο περιβάλλον» είναι ανεδαφική και απαράδεκτη έννοια. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα μπορούν να διανύσουν ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ και να καταλήξουν σε άγνωστο και άκρως αφιλόξενο μέρος (από τους εκεί κατοικούντες ανθρώπους) στην αγωνιώδη προσπάθεια τους για διαβίωση (τροφή και ασφάλεια) και αγάπη από τον ανθρώπινο παράγοντα .

  Εναλλακτικά, η φιλοξενία σε καταφύγιο ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες για ενήλικα ζώα, ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ μετά να δίνονται ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (επιδοτούμενο η εθελοντικό foster house) , ΔΙΟΤΙ τα κατοικίδια ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ σε περιβάλλον οικίας ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ , ΟΧΙ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ . ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΥΤΩΝ !!!
  · Η επανένταξη κατοικίδιων ζώων από τους εκάστοτε δήμους κατά το δοκούν, ξεπερνά κάθε προσδοκία του παρόντος νομοσχεδίου να βάλει μια τάξη στο πρόβλημα. Εκτός βέβαια εάν οι ειδικοί που συνέταξαν το παρόν, θεωρούν ότι όλα τα επανενταγμένα ζώα εκτός της παροχής νερού και τροφής, κατά τ΄ αλλά, θα παραμένουν ελεύθερα καταπόνησης από τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνουν συστηματικά αποπαρασίτωση, θα είναι πάντα ανθεκτικά απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα και θα είναι πλήρως ασφαλή αυτοκινητικών ατυχημάτων, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ και άλλων ΔΕΙΝΩΝ. Εάν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με σκοπό της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων, τότε χρήζει άμεσα επιστημονικής δημοσίευσης ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  Άρθρο 2
  Ευζωία: Η φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση.
  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
  · Προτείνουμε μεγάλα ελεύθερα (NO-KILL) καταφύγια ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΥΒΙΑ για ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Κανένα σκυλί αδέσποτο στο δρόμο ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ .
  Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα και επισκέψιμα από φιλόζωους πολίτες, σχολεία, παιδιά και να γίνονται διάφορα δρώμενα, για την προαγωγή της φιλοζωίας.
  · Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΓΑ – ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ.
  · Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – NO-KILL – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΚΛΟΥΒΙΩΝ καταφύγια ευζωίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:07 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

  Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενών ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια ‘‘φιλοζωικών’’ που παρακολουθούμε συχνά στα μέσα ενημέρωσης.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:28 | ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΒΙΖΑ

  Άρθρο 23, Καταφύγια
  · Πολυδιάστατο θέμα τα καταφύγια ζώων!

  Έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής δημιουργίας και με ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) δημοτικών ή διαδημοτικών καταφυγίων, διαμονής ζώων μέχρι να υιοθετηθούν!
  Αυτά που θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  Δυστυχώς όμως, Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ δεν έκαναν αντίστοιχα αιτήματα χρηματοδότησης!
  Οι συνέπειες είναι προφανείς σε ότι αφορά τον αριθμό των άστεγων-περιπλανώμενων ζώων συντροφιάς αλλά και ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 !

  · Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενούντων ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια «φιλοζωικών» που παρακολουθούμε συχνά στα Μ.Μ.Ε.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

  · ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ τα δημοτικά να επανατοποθετούν φιλοξενούμενα κατοικίδια ζώα.
  Διότι, έτσι το πρόβλημα απλά θα ανακυκλώνεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Να φεύγουν από το καταφύγιο ΜΟΝΟ σε περίπτωση υιοθεσίας, στειρωμένα και με ηλεκτρονική σήμανση ώστε να γνωρίζουμε μήπως ο νέος «φιλόσκυλος», αφού παίξουν λίγο τα παιδιά του, τα εγκαταλείψει πάλι.

  Αυτό το «οικείο περιβάλλον» είναι ανεδαφική και απαράδεκτη έννοια. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα μπορούν να διανύσουν ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ και να καταλήξουν σε άγνωστο και άκρως αφιλόξενο μέρος (από τους εκεί κατοικούντες ανθρώπους) στην αγωνιώδη προσπάθεια τους για διαβίωση (τροφή και ασφάλεια) και αγάπη από τον ανθρώπινο παράγοντα .

  Εναλλακτικά, η φιλοξενία σε καταφύγιο ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες για ενήλικα ζώα, ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ μετά να δίνονται ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (επιδοτούμενο η εθελοντικό foster house) , ΔΙΟΤΙ τα κατοικίδια ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ σε περιβάλλον οικίας ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ , ΟΧΙ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ . ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΥΤΩΝ !!!
  · Η επανένταξη κατοικίδιων ζώων από τους εκάστοτε δήμους κατά το δοκούν, ξεπερνά κάθε προσδοκία του παρόντος νομοσχεδίου να βάλει μια τάξη στο πρόβλημα. Εκτός βέβαια εάν οι ειδικοί που συνέταξαν το παρόν, θεωρούν ότι όλα τα επανενταγμένα ζώα εκτός της παροχής νερού και τροφής, κατά τ΄ αλλά, θα παραμένουν ελεύθερα καταπόνησης από τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνουν συστηματικά αποπαρασίτωση, θα είναι πάντα ανθεκτικά απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα και θα είναι πλήρως ασφαλή αυτοκινητικών ατυχημάτων, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ και άλλων ΔΕΙΝΩΝ. Εάν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με σκοπό της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων, τότε χρήζει άμεσα επιστημονικής δημοσίευσης ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  Άρθρο 2
  Ευζωία: Η φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση.
  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
  · Προτείνουμε μεγάλα ελεύθερα (NO-KILL) καταφύγια ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΥΒΙΑ για ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Κανένα σκυλί αδέσποτο στο δρόμο ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ .
  Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα και επισκέψιμα από φιλόζωους πολίτες, σχολεία, παιδιά και να γίνονται διάφορα δρώμενα, για την προαγωγή της φιλοζωίας.
  · Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΓΑ – ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ.
  · Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – NO-KILL – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΚΛΟΥΒΙΩΝ καταφύγια ευζωίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:11 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ

  Άρθρο 23, Καταφύγια
  · Πολυδιάστατο θέμα τα καταφύγια ζώων!

  Έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής δημιουργίας και με ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) δημοτικών ή διαδημοτικών καταφυγίων, διαμονής ζώων μέχρι να υιοθετηθούν!
  Αυτά που θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  Δυστυχώς όμως, Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ δεν έκαναν αντίστοιχα αιτήματα χρηματοδότησης!
  Οι συνέπειες είναι προφανείς σε ότι αφορά τον αριθμό των άστεγων-περιπλανώμενων ζώων συντροφιάς αλλά και ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 !

  · Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενούντων ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια «φιλοζωικών» που παρακολουθούμε συχνά στα Μ.Μ.Ε.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

  · ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ τα δημοτικά να επανατοποθετούν φιλοξενούμενα κατοικίδια ζώα.
  Διότι, έτσι το πρόβλημα απλά θα ανακυκλώνεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Να φεύγουν από το καταφύγιο ΜΟΝΟ σε περίπτωση υιοθεσίας, στειρωμένα και με ηλεκτρονική σήμανση ώστε να γνωρίζουμε μήπως ο νέος «φιλόσκυλος», αφού παίξουν λίγο τα παιδιά του, τα εγκαταλείψει πάλι.

  Αυτό το «οικείο περιβάλλον» είναι ανεδαφική και απαράδεκτη έννοια. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα μπορούν να διανύσουν ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ και να καταλήξουν σε άγνωστο και άκρως αφιλόξενο μέρος (από τους εκεί κατοικούντες ανθρώπους) στην αγωνιώδη προσπάθεια τους για διαβίωση (τροφή και ασφάλεια) και αγάπη από τον ανθρώπινο παράγοντα .

  Εναλλακτικά, η φιλοξενία σε καταφύγιο ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες για ενήλικα ζώα, ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ μετά να δίνονται ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (επιδοτούμενο η εθελοντικό foster house) , ΔΙΟΤΙ τα κατοικίδια ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ σε περιβάλλον οικίας ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ , ΟΧΙ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ . ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΥΤΩΝ !!!
  · Η επανένταξη κατοικίδιων ζώων από τους εκάστοτε δήμους κατά το δοκούν, ξεπερνά κάθε προσδοκία του παρόντος νομοσχεδίου να βάλει μια τάξη στο πρόβλημα. Εκτός βέβαια εάν οι ειδικοί που συνέταξαν το παρόν, θεωρούν ότι όλα τα επανενταγμένα ζώα εκτός της παροχής νερού και τροφής, κατά τ΄ αλλά, θα παραμένουν ελεύθερα καταπόνησης από τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνουν συστηματικά αποπαρασίτωση, θα είναι πάντα ανθεκτικά απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα και θα είναι πλήρως ασφαλή αυτοκινητικών ατυχημάτων, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ και άλλων ΔΕΙΝΩΝ. Εάν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με σκοπό της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων, τότε χρήζει άμεσα επιστημονικής δημοσίευσης ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  Άρθρο 2
  Ευζωία: Η φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση.
  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
  · Προτείνουμε μεγάλα ελεύθερα (NO-KILL) καταφύγια ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΥΒΙΑ για ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Κανένα σκυλί αδέσποτο στο δρόμο ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ .
  Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα και επισκέψιμα από φιλόζωους πολίτες, σχολεία, παιδιά και να γίνονται διάφορα δρώμενα, για την προαγωγή της φιλοζωίας.
  · Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΓΑ – ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ.
  · Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – NO-KILL – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΚΛΟΥΒΙΩΝ καταφύγια ευζωίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:08 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ

  Άρθρο 23, Καταφύγια
  · Πολυδιάστατο θέμα τα καταφύγια ζώων!

  Έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής δημιουργίας και με ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) δημοτικών ή διαδημοτικών καταφυγίων, διαμονής ζώων μέχρι να υιοθετηθούν!
  Αυτά που θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  Δυστυχώς όμως, Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ δεν έκαναν αντίστοιχα αιτήματα χρηματοδότησης!
  Οι συνέπειες είναι προφανείς σε ότι αφορά τον αριθμό των άστεγων-περιπλανώμενων ζώων συντροφιάς αλλά και ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 !

  · Αναφορικά με τα καταφύγια, να υπάρξει αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων του χώρου, των συνθηκών διαβίωσης, του ιατρικού και του προσωπικού φροντίδας καθώς και προβλέψεις για την διατροφή, την υγιεινή, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, χώρος κτηνιατρείου, περίθαλψης, απομόνωσης ασθενούντων ζώων και διαχωρισμός των ζώων ανάλογα με τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες τους ώστε να πάψουν οι ντροπιαστικές και απαράδεκτες εικόνες από καταφύγια «φιλοζωικών» που παρακολουθούμε συχνά στα Μ.Μ.Ε.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.

  · ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΟΥΤΕ τα δημοτικά να επανατοποθετούν φιλοξενούμενα κατοικίδια ζώα.
  Διότι, έτσι το πρόβλημα απλά θα ανακυκλώνεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Να φεύγουν από το καταφύγιο ΜΟΝΟ σε περίπτωση υιοθεσίας, στειρωμένα και με ηλεκτρονική σήμανση ώστε να γνωρίζουμε μήπως ο νέος «φιλόσκυλος», αφού παίξουν λίγο τα παιδιά του, τα εγκαταλείψει πάλι.

  Αυτό το «οικείο περιβάλλον» είναι ανεδαφική και απαράδεκτη έννοια. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα μπορούν να διανύσουν ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ και να καταλήξουν σε άγνωστο και άκρως αφιλόξενο μέρος (από τους εκεί κατοικούντες ανθρώπους) στην αγωνιώδη προσπάθεια τους για διαβίωση (τροφή και ασφάλεια) και αγάπη από τον ανθρώπινο παράγοντα .

  Εναλλακτικά, η φιλοξενία σε καταφύγιο ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες για ενήλικα ζώα, ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ μετά να δίνονται ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (επιδοτούμενο η εθελοντικό foster house) , ΔΙΟΤΙ τα κατοικίδια ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΟΥΝ σε περιβάλλον οικίας ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ , ΟΧΙ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ . ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΥΤΩΝ !!!
  · Η επανένταξη κατοικίδιων ζώων από τους εκάστοτε δήμους κατά το δοκούν, ξεπερνά κάθε προσδοκία του παρόντος νομοσχεδίου να βάλει μια τάξη στο πρόβλημα. Εκτός βέβαια εάν οι ειδικοί που συνέταξαν το παρόν, θεωρούν ότι όλα τα επανενταγμένα ζώα εκτός της παροχής νερού και τροφής, κατά τ΄ αλλά, θα παραμένουν ελεύθερα καταπόνησης από τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνουν συστηματικά αποπαρασίτωση, θα είναι πάντα ανθεκτικά απέναντι στα λοιμώδη νοσήματα και θα είναι πλήρως ασφαλή αυτοκινητικών ατυχημάτων, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ και άλλων ΔΕΙΝΩΝ. Εάν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με σκοπό της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων, τότε χρήζει άμεσα επιστημονικής δημοσίευσης ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  Άρθρο 2
  Ευζωία: Η φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση.
  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
  · Προτείνουμε μεγάλα ελεύθερα (NO-KILL) καταφύγια ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΥΒΙΑ για ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Κανένα σκυλί αδέσποτο στο δρόμο ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ .
  Τα καταφύγια θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα και επισκέψιμα από φιλόζωους πολίτες, σχολεία, παιδιά και να γίνονται διάφορα δρώμενα, για την προαγωγή της φιλοζωίας.
  · Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΓΑ – ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ.
  · Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – NO-KILL – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΚΛΟΥΒΙΩΝ καταφύγια ευζωίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:20 | φιλοζωική περιβαλλοντική δράση εθελοντών π. Φάληρου – ν. Σμύρνης

  2.β. : Να διευκρινιστούν οι λόγοι μη ανάρτησης

  3. οι βραχώδεις εκτάσεις είναι ακατάλληλοι χώροι καταφυγίου (παλαιά λατομεία, άγονες χωρίς βλάστηση εκτάσεις, κλπ), ισοδυναμούν με εξορία και περιβαλλοντική απομόνωση . Να απαλειφθεί ο όρος.