Άρθρο 38 Αξιολόγηση εφαρμογής

Κατά το πέμπτο (5ο) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνει χώρα συνολική αξιολόγηση του παρόντος με σκοπό τη βελτίωση επιμέρους διατάξεων ή τη συνολική αναθεώρηση του πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Η διαδικασία της αξιολόγησης εκκινεί με πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 33 και ακολουθεί εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:46 | M. Αλεβιζακη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:05 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 18:29 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:46 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 13:52 | ΚΟΠΑΝΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

  Δεν συμφωνώ με την υποχρεωτική στείρωση των σκύλων.

 • 20 Μαΐου 2021, 11:24 | ANIMAL PLANET GR

  Άρθρο 2
  Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες
  συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι
  ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις
  βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28,
  μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως
  ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να
  γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων
  συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.
  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν
  καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως
  σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.
  Άρθρο 3
  Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την
  απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο
  των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων.
  Άρθρο 4
  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των
  αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η
  ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού
  απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).Άρθρο 5
  Παρότι υποστηρίζουμε τη στείρωση σκύλου και γάτας, είμαστε αντίθετοι στην
  υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων ζώων όπως ορίζεται στο Άρθρο 5.1.α και
  στις κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 22.1.7 για την παράλειψη στείρωσης
  του ζώου από τον ιδιοκτήτη του.
  Η στείρωση είναι μια μη αναστρέψιμη κτηνιατρική πράξη η οποία, εκτός από
  οφέλη εγκυμονεί και ρίσκα και επιφέρει αλλαγές στις ανάγκες του ζώου. Ο ιδιοκτήτης
  θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του για το αν θα προχωρήσει
  στη στείρωση του ζώου του, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του κτηνιάτρου του.
  Ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα των κτηνιάτρων έχει τοποθετηθεί
  ενάντια στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων ζώων.
  Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της στείρωσης παρά μόνο
  μέσω λαπαροσκοπικής εξέτασης. Αυτό αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.
  Σχετικά με το Άρθρο 5.1.β να γίνει υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας σε
  εμφανές σημείο σε όλα τα κτηνιατρεία, όπου ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται ότι:
  «Η σήμανση σκύλου και γάτας και η εγγραφή τους στο ΕΜΖΣ είναι υποχρεωτική.
  Κτηνιατρικές πράξεις που τελούνται σε μη σημασμένα ζώα δε φέρουν ουδεμία
  νομική ισχύ. Την πλήρη ευθύνη έχει ο ιδιοκτήτης του ζώου».
  Η εξασφάλιση καταλύματος προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης
  του ζώου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5.1.ε, είναι ασαφής ως ορισμός και μπορεί
  εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται
  στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28, μπορούν να επιφέρουν ποινές
  δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως ανυποψίαστο για τη βαρύτητα
  της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτής της
  ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, όσο και των
  επαγγελματιών του χώρου.
  Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης παραδώσει το ζώο συντροφιάς του στο Δήμο,
  κατά τις προβλέψεις του Άρθρου 5.1.ζ, αυτό το ζώο δεν είναι δυνατόν να
  επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον, δε γνωρίζει πώς να επιβιώσει εκεί και ως
  πράξη αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.
  Άρθρο 6
  Στηρίζουμε την υιοθεσία και υπεύθυνη ιδιοκτησία – κηδεμονία ζώων, αλλά
  είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops,
  όπως ορίζεται στο Άρθρο 6.8.ε. Προτείνουμε την απαγόρευση έκθεσης σκύλου και
  γάτας στα Pet Shops, ώστε η πώληση να γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας, κάτι το
  οποίο γίνεται ήδη από την πλειοψηφία των Pet Shops χωρίς να υπάρχει ακόμα νομική
  υποχρέωση. Να συζητηθούν για να οριστούν εκ νέου οι συνθήκες φύλαξης και
  πώλησης του σκύλου και της γάτας από τα Pet Shops.
  Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο
  επιτρέπεται η πώληση σκύλου και γάτας στα Pet Shops, με εξαίρεση τις: Πολωνία,
  Κροατία, Σλοβενία.Τα αδέσποτα ζώα δεν έχει αποδειχθεί να σχετίζονται με την πώληση σκύλου
  και γάτας μέσω των Pet Shops.
  Με την πώληση μέσω των Pet Shops περιορίζεται το παράνομο εμπόριο.
  Οι συνθήκες φύλαξης των ζώων από τα Pet Shops δεν αποδεικνύεται ότι
  υπολείπονται ή ότι είναι ενάντια στην ευζωία τους σε σχέση με αυτές που επικρατούν
  στα εκτροφεία και τα ζώα που πωλούνται από τα Pet Shops δεν αποδεικνύεται ότι
  είναι με κάποιο τρόπο υποδεέστερα από αυτά των εκτροφείων.
  Πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος στις ηλεκτρονικές πωλήσεις
  ζώων, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω κοινωνικών δικτύων.
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις απώλειες εισοδήματος ιδιοκτητών Pet Shops
  που η πώληση σκύλου και γάτας αποτελεί υπολογίσιμο ποσοστό. Δεν υπάρχει
  πρόβλεψη για τους επαγγελματίες εισαγωγείς σκύλου και γάτας που προμηθεύουν
  Pet Shops και η οικονομική τους επιβίωση εξαρτάται από αυτό. Δεν υπάρχει
  πρόβλεψη για τις απώλειες ΦΠΑ και φορολόγησης από το κράτος.
  Παραπομπή: https://s3.eu-west1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/Full_re
  port_2020_i5YZatx.pdf
  Στο Άρθρο 6.8.β πρέπει να προσδιοριστεί ότι απαγορεύεται μόνο η πώληση
  σκύλου και γάτας σε ηλικία κάτω των 10 εβδομάδων. Αυτό προβλέπεται και στα
  πρόστιμα του Άρθρου 22.1.21. Δεν μπορεί να ορίζεται η απαγόρευση για όλα τα ζώα
  λόγω των ιδιομορφιών του κάθε είδους. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ζώα κάτω των 10
  εβδομάδων που δεν πωλούνται αλλά υιοθετούνται ή χαρίζονται.
  Άρθρο 7
  Η δημιουργία κρατικών δομών οφείλει να είναι μακροπρόθεσμη και δε
  μπορείâ να στηρίζεται στα φιλοζωικάâσωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικούâ
  χαρακτήρα που όταν πάψουν να υπάρχουν αδέσποτα δε θα έχουν πλέον λόγο
  ύπαρξης. Το να βασιστεί το Κράτος σε αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις αναιρεί
  τον ίδιο το ρόλο της Κρατικής Μέριμνας.
  Άρθρο 9
  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας
  παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτήâ της υιοθεσίας έναντι
  αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί απόâτο Ευρωπαϊκόâ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου
  2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται
  στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ
  μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται
  στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος
  δραστηριότητας δεν μπορείBνα θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα,
  κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet
  Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας. Παραπομπή:
  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIn
  dex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785
  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που
  περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι
  ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.
  Άρθρο 10
  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και
  ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται
  στο Άρθρο 10.2.
  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν
  κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το
  Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του
  ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.
  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα
  μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου
  μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα
  μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.
  Άρθρο 12
  Η δυνατότητα διαμονής ζώου σε ταράτσα πολυκατοικίας σύμφωνα με το
  Άρθρο 12.2.α δύναται να καταστεί επικίνδυνη για το ζώο και αντιτίθεται στους
  κανόνες ευζωίας του.
  Άρθρο 16
  Σε καταγγελίες κακοποίησης θα πρέπει να απαιτείται κτηνιατρική
  γνωμάτευση από τη τοπική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για την επιβεβαίωση της.
  Άρθρο 21
  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων
  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών
  εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.
  Άρθρο 28
  Δεν μπορεί να υπάρχει οριζόντια επιβολή προστίμων. Επιφέρει ποινές
  δυσανάλογες των παραπτωμάτων σε περιπτώσεις ελαφρών παραπτωμάτων και ότι
  πρέπει να επαναξιολογηθεί: αποκλεισμός από το ΕΜΖΣ και από θέσεις που μπορούν
  να επηρεάσουν την ευζωία ενός ζώου για τουλάχιστον 10 έτη, εφαρμοστέες για παραβάτες που εγγράφονται στο Μητρώο Παραβατών. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα
  το να παραμελήσει κάποιος ετήσιο εμβολιασμό ή κλινική εξέταση του ζώου του με
  το να κακοποιήσει βαριά ένα ζώο.
  Άρθρο 33
  Δεν ορίζεται σαφώς ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ούτε ποια θα
  είναι η σχέση του με το αντικείμενο της.
  Θα πρέπει να συμμετέχει μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
  Δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής εκπροσώπου φιλοζωικούâ σωματείου ή/και
  οργανώσεων μη κερδοσκοπικούâ χαρακτήρα. Η συμμετοχήâ ατόμου σε Φιλοζωικόâ
  Σωματείο ή Οργάνωση μη κερδοσκοπικούâ χαρακτήρα δεν προϋποθέτει κανένα
  προσόν, ικανότητα, ιδιότητα ή εξειδίκευση.
  Είναι παράνομη και αντισυνταγματική η συμμετοχήâιδιωτών στην ανωτέρω
  Επιτροπή.
  Άρθρο 36
  Οι καταγγελίες για παράβαση των άρθρων του παρόντος νόμου να είναι μόνο
  επώνυμες. Να γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη του καταγγέλλοντα σε περίπτωση που μια
  κατηγορία αποδειχθεί ψευδής ή αστήρικτη.
  Άρθρο 39
  Το Άρθρο 39.3 αφήνει μεγάλο περιθώριο για εξαιρέσεις από την υποχρέωση
  στείρωσης και τη δυνατότητα εκτροφής, κατά απόφαση της Ειδικής Επιτροπής
  Παρακολούθησης του Άρθρου 33, χωρίς να προσφέρει καμία διαφάνεια στη
  διαδικασία ή πρόβλεψη και ορισμό προϋποθέσεων για αυτές τις εξαιρέσεις.
  Άρθρο 41
  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω
  πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον
  νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του
  συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 07:53 | Τσούλη Μιχαέλα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 19 Μαΐου 2021, 21:53 | 3 kai o koykos

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους

 • 19 Μαΐου 2021, 17:49 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Πως είναι δυνατόν να βγαίνει ένα Νομοσχέδιο στη Διαβούλευση ενώ δεν υπάρχει ακόμα η απόφαση του ΣΤΕ και μάλιστα είναι γραμμένο από ένα Υπουργείο το οποίο δεν έχει καμία μα καμία αρμοδιότητα?

 • 19 Μαΐου 2021, 16:40 | Σοφία Αλεβιζάκη

  Πέντε χρόνια είναι πολλά θα έχουν δημιουργηθεί νέες στραυιές αδέσποτων, πατημένων, φολιασμένων κλπ

 • 19 Μαΐου 2021, 09:25 | ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Αρθρο 38
  Η αξιολογηση εφαρμογης είναι αδιανοητο να γινεται απο την επιτροπη του αρθρου 33 η οποια σχεδιαζει, ελεγχει και επιβλέπει.Δηλαδη αυτοί που εφτιαξαν, αυτοι θα ελέγξουν τι έφτιαξαν και πόσο απέδωσε.Το άρθρο αυτό αντικειται σε μαθε έννοια δημοσιας διοίηκησης και Ευρωαπιακου νομικου κεκτημένου.
  Επισης, τι αξιολογηση να γινει το 2026, με δεομένο ότι μιλα΄με για παρελευση πενταετίας απο την εφαρμογη, όταν τα προστιμα μη στειρωσης( η ταμπακέρα του νομου) ξεκινουν ατα τελη του 2024…
  Η αξιολογηση του νομου θα πρεπει να γινει από ανεξάρτητη επιτροπη επιστημόνων και μόνον, όπως οι κτηνίατροι.Αλλα και με συναρμοδίως εμπλεκομενα υπουργεια, διοτι πληθος άρθρων του νομου αυτού, θα έχουν συνεπειες και σε θεματα οικονομικλα, σε θέματα γεωργοκτηνοτροφικά, σε θέματα τουσρισμού.Για παραδειγμα η στειρωση θα δημιουργησει εισαγομενα και ενοικιαζομενα κυν. σκυλια των 90 ημερών, η στειρωση στα ποιμενικα θα δημιουργησει τεραστιες συνεπειες στα κοπάδια των αιγοπροβατων και βοοειδών…

 • 18 Μαΐου 2021, 23:21 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Περιμένω έστω και τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός μας να αποσύρει αυτό το άθλιο Νομοσχέδιο. Ένα Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί μόνο και μόνο τα συμφέροντα αυτών που δεν αγαπούν πραγματικά τα ζώα.
  Ελπίζω σε μεγάλη νίκη της αληθινής και πραγματικής ζωοφιλίας αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς , την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση αυτών των αθώων πλασμάτων.

 • 18 Μαΐου 2021, 22:24 | ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΠΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους <>

 • 18 Μαΐου 2021, 22:53 | Θανου Εύη

  ΣΥΝΦΩΝΩ ΝΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΦΠΟ

 • 18 Μαΐου 2021, 18:50 | Σύλλογος κατά του trafficking των αδέσποτων ζώων

  Είμαστε κατά του Ν/Σ και στις παράνομες υιοθεσίες και μεταφορές γιατί και αυτό είναι ένα είδος κακοποίησης ζώου και παράνομης εμπορίας αφού δεν θα διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρτιά.

 • 18 Μαΐου 2021, 17:49 | Μαριάννα Τοσουνίδη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 18 Μαΐου 2021, 14:01 | ΘΑΝΟΣ ΣΑΛΕΠΑΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • 18 Μαΐου 2021, 10:17 | Ρ. Πολυζου

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 17 Μαΐου 2021, 22:40 | ΔΗΜΟΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ….

 • Δελτίο Τύπου Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης
  Το σωματείο μας αναγνωρίζει την προσπάθεια σύνταξης του νομοσχεδίου αυτού, που σκοπό έχει να επιφέρει βελτιώσεις στην νομική και πραγματική αντιμετώπιση των αδεσπότων και δεσποζόμενων ζώων στη χώρα μας και κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Αισθανόμαστε την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20.05.2021.
  Περιμένουμε από τότε που θυμόμαστε τους εαυτούς μας να αλλάξει κάτι για τα ζώα στην Ελλάδα. Περιμένουμε δίνοντας κουράγιο ο ένας στον άλλο, παίρνοντας δύναμη από εσάς, βλέποντας ζώα να αποκτούν αξιοπρέπεια. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με πάθος και με ηθική, όπως και πολλά άλλα ζωοφιλικά σωματεία, αλλά και μεμονωμένοι εθελοντές και πολίτες.
  Το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στο άμεσο χρονικό διάστημα δεν θα το συγκρίνουμε με τα άλλα. Θα το σχολιάσουμε ως αυτοτελές.
  Εντοπίζουμε πληθώρα θετικών άρθρων:
  1. Αναγνώριση των πέντε ελευθεριών των ζώων
  2. Εισαγωγή του θεσμού ζώων θεραπείας
  3. Εθνικό Μητρώο ζώων
  4. Αναγνώριση των Ζωοφιλικών Σωματείων και επίσημη αναδοχή ζώων από αυτά
  5. Μητρώο Ζωοφιλικών Σωματείων
  6. Πλατφόρμα Υιοθεσίας
  7. Μητρώο Αιμοδοσίας
  8. Υποχρεωτικός απολογισμός έργου των Δήμων στο Υπ. Εσωτερικών
  9. Υποχρεωτικό πρόγραμμα διαχείρισης ζώων των Δήμων καθόλη τη διάρκεια του έτους
  10. Απαγόρευση ζώων σε pet shops
  11. Καταβολή χρηματικού ποσού στους κηδεμόνες όταν αυτοί παραδίδουν το κατοικίδιο τους στον Δήμο τους και στέρηση απόκτησης άλλου ζώου για τα επόμενα 3 έτη
  12. Υποχρεωτικοί κανόνες ευζωίας, απαγόρευση μοναξιάς των ζώων και εκπαίδευση
  13. Αφαίρεση άδειας κυνηγιού όταν δεν είναι τα ζώα τσιπαρισμένα και κυρώσεις για εγκατάλειψη κουταβιών
  14. Κανόνες επαγγελματικής εκτροφής
  15. Αύξηση του ορίου ηλίκιας των νεογνών πριν δοθούν
  16. Απαγόρευση αγγελιών για ζευγάρωμα ζώων
  17. Υποχρεωτική αναγραφή κειμένου υπεύθυνης υιοθεσίας σε όλες τις αγγελίες ζώων
  18. Αναγνώριση του Adoption Fee
  19. Μη επιτρεπόμενες μέθοδοι εκπαίδευσης ζώων
  20. Ρητή απαγόρευση για το παστούρωμα
  21. Εισαγωγή εκπαιδευτικών φιλοζωικών προγραμμάτων σε σχολεία
  22. Εύκολη πρόσβαση πολιτών σε καταφύγια και κυνοκομεία ζώων
  23. Ελεύθερη πρόσβαση ζώων σε παραλίες και θάλασσες
  24. Επιχορήγηση Ζωοφικών Σωματείων
  25. Επιτροπή Εποπτείας Δήμων
  26. Κυρώσεις Δήμων για την απουσία προγράμματος διαχείρισης ζώων
  27. Μητρώο Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου
  28. Μητρώο Παραβατών
  29. Δυνατότητα Εθνικής Γραμμής Καταγγελιών
  30. Δημιουργία πάρκων ζώων
  31. Αφαίρεση ζώου από τον κηδεμόνα του σε περίπτωση κακοποιήσης και οικονομικές κυρώσεις.
  Τα σημεία που εντοπίζουμε και ελπίζουμε να βελτιωθούν:
  1. Να γίνει υποχρεωτική η στείρωση και των δεσποζόμενων ζώων. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για το νέο σχέδιο νόμου ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Δεν φανταζόμασταν όμως ποτέ ότι οι αντιδράσεις θα έφταναν σε αυτό το βαθμό και με αυτή την ένταση. Το γεγονός αυτό καθαυτό επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο ο αριθμός αδέσποτων ζώων στη χώρα μας είναι σήμερα που μιλάμε μερικά εκατομμύρια – αριθμός καθημερινά αυξανόμενος. Ο φόβος μας επιβεβαιώθηκε διαβάζοντας το άρθρο 39, παράγραφος 3 του νομοσχεδίου, η οποία ουσιαστικά δύναται να εξαιρέσει από την υποχρεωτική στείρωση αυτούς για τους οποίους επιβάλλεται να θεσπιστεί. Ζητάμε την στείρωση των αδέσποτων και των δεσποζόμενων ζώων, τουλάχιστον για μερικά χρόνια, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουμε παιδεία. Ζητάμε να μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω στα συμφέροντα και την αμάθεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας μέχρι να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στον δρόμο, μέχρι να αδειάσουν τα κλουβιά.
  2. Παρίσταται αναγκαίο να απαγορευτεί η διαμονή ζώων σε ταράτσες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή χιλιάδες ζώα παρατημένα, υπό όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στο έλεος του Θεού και μακριά από τα βλέμματά μας. Αποτελεί σοβαρότατη κακοποίηση και πρέπει να απαγορευτεί.
  Η εμπειρία μας τόσα χρόνια στην περισυλλογή αδέσποτων η παρατημένων ζώων έχει δείξει πως τα ζώα που προέρχονται από μόνιμη διαμονή σε ταράτσα παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης αλλά και συμπεριφοράς (επιθετικότητα). Τα περισσότερα από αυτά δεν βγαίνουν τις απαραίτητες βόλτες ημερησίως και αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις στην συμπεριφορά τους.
  3. Χρειάζεται πιο αναλυτικό νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό, ώστε να μην κατηγορούμαστε αδίκως ως λαθρέμποροι. Έχουμε άψογη συνεργασία με ζωοφιλικά σωματεία του εξωτερικού και έχουν αποκτήσει στις χώρες αυτές μια αξιοπρεπή ζωή πάρα πολλά αδέσποτα της Ελλάδας.
  4. Υπάρχει ανάγκη οι κάτοικοι που διαμένουν σε πολυκατοικίες και που είναι κηδεμόνες ζωών να μπορούν να έχουν όσα ζώα επιθυμούν, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, καθαριότητας και κοινής ησυχίας.
  5. Η επανένταξη των ζώων δεν είναι εφικτή όταν ταυτόχρονα πρέπει να λάβει χώρα σε μέρος το οποίο να απέχει ταυτόχρονα 200 μέτρα από νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, σχολεία, λιμάνια. Τα ζώα μετακινούνται και εφόσον επανεντάσσονται μπορούν να μετακινηθούν παντού.
  6. Ελεύθερη μετακίνηση ζώων με συνοδό στα ΜΜΜ με εισητήριο.
  7. Απαγόρευση κλουβιών μεταφοράς ζώων στο πίσω μέρος του οχήματος και έξω από αυτό.
  8. Σύσταση ανεξάρτητης κτηνιατρικής αρχής για την εποπτεία των κυνοκομίων. Ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός όταν πραγματοποιείται από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  9. Αύξηση του ορίου δυνατότητας παραμονής ζώου σε καταφύγιο. Το διάστημα των 30 ημερών δεν είναι αρκετό ώστε να καταστεί εφικτό ένα ζώο να εξεταστεί, να θεραπευθεί, να φωτογραφηθεί, να προωθηθεί, ώστε να υιοθετηθεί.
  Είμαστε εδώ, μαζί σας, δίπλα σας, να συνεχίσουμε εθελοντικά αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια για το δικάιωμα αξιοπρεπούς ζωής όλων των συναισθανόμενων πλασμάτων!
  Να ευχαριστήσουμε με όλη μας την ψυχή την εξαίρετη Δικηγόρο κα. Νίκη Τηλιακού που μας βοήθησε στην πλήρη και αναλυτική κατανόηση του συνόλου του νομοσχεδίου!
  Με εκτίμηση
  Η ομάδα της ΖΕΗ

 • 16 Μαΐου 2021, 16:39 | Stefanos vaide

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ

 • 15 Μαΐου 2021, 10:27 | Αρης Βασιος

  H υποχρεωτική στείρωση είναι απολύτως απαράδεκτη και βάναυση… Και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα της πράξης… Η στείρωση θα πρεπει να γίνεται μόνο για λόγους ιατρικούς, για την ευζωία του ζώου και μετά από ιατρική γνωμάτευση… Ο,τιδήποτε άλλο, ήτοι επιβολή υποχρεωτικής στείρωσης, πέρα από παγκόσμια πρωτοτυπία και διεθνές όνειδος, θυμίζουν χιτλερικές πρακτικές… Αν το νομοσχέδιο αυτό περάσει, θα είναι ντροπή για τον Ελληνικό Πολιτισμό…
  Αλίμονο αν στειρωθούν όλα τα ζώα συντροφιάς… Έχετε σκεφτεί ότι με τον τρόπο αυτό θα οδηγηθούν σε αφανισμό όλες οι ελληνικές φυλές ζώων? Δεν φτάνει που είμαστε ουραγοί στο κομμάτι των ελληνικών φυλών (αναγνωρισμένων), τώρα βάζουμε και την ταφόπλακα στις προσπάθειες εξέλιξης και διάσωσης των ελληνικών φυλών…
  Ναι στην υπεύθυνη κυνοφιλία… Ναι σε αυστηρούς κανόνες ως προς την ευζωία των ζώων συντροφίας…
  Όχι στην απαράδεκτη υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς…

 • 14 Μαΐου 2021, 00:00 | Αδαμάντιος Παΐδας

  Ο ισχύων νόμος δεν χρειάζεται αλλαγή, ίσως κάποιες μικρές διορθώσεις.
  Εκεί που πάσχουμε είναι στην εφαρμογή του νόμου. Εκεί επικεντρώστε!

 • 10 Μαΐου 2021, 12:20 | Ανδρεας Δρακιού

  Με την παράγραφο:
  ‘‘να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.’’
  Αρχικά τίθενται σε κίνδυνο γηγενής φυλές που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα καθώς και ζώα από τις ήδη αναγνωρισμένες φυλές που δεν έχουν περάσει ακόμα την διαδικασία αναγνώρισης-πιστοποίησης. Δεν γίνεται σαφής και ρητή εξαίρεση των ειδικών κατηγοριών ούτε των κανόνων και των προϋποθέσεων. Η πρόταση θεωρείται ασαφής, ασταθής, ελλιπής και αόριστη. Προτείνεται να υπάρχει σαφής εξαίρεση όλων των γηγενών ελληνικών φυλών , και δυνατότητα αναπαραγωγής με κανόνες ερασιτεχνικής εκτροφής(2 γέννες από 2 θηλυκά σκυλιά ανά έτος με μέγιστο αριθμό 6 γεννών) στα Άρθρα 5 και 6 που αφορούν τις υποχρεώσεις και την αναπαραγωγή

  Αναφορικά με την πρόταση:
  ‘‘Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους.’’
  Υπάρχει σαφής και λειτουργικός νόμος με όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής της εκγύμνασης και των αγώνων και είναι παράλογο , χρονοβόρο και μη πρακτικό να αλλάζουν συνεχώς με αποφάσεις των εκάστοτε Υπουργών αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος και ειδικές συνθήκες.
  Στην παρούσα πρόταση υπάρχει αυθαίρετη παράληψη όλων των υπολοίπων φυλών εργασίας πλην των δεικτών όπως οι Ιχνηλάτες, οι Ελληνικοί Λαγωνικοί σκύλοι( Κρητικός Λαγωνικός) καθώς και οι σκύλοι επαναφοράς κλπ.

  επί της παραγράφου 13 θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στο νομοσχέδιο στους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης καταφυγίων

 • 10 Μαΐου 2021, 12:11 | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ

  Εύχομαι να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο ούτε για ένα ούτε για τρεις ούτε για πέντε χρόνια ούτε πότε είναι η καταστροφή της κυνοφιλίας και των τετράποδων φίλων μας στη χώρα μας και η μόνη υπεύθυνη για όλο αυτό που γίνεται είναι η κατάχρηση των χρημάτων που εισπράττουν οι δήμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο των αδέσποτων και οι φιλοζωικές εταιρείες οι οποίες έχουν κέρδος από τα αδέσποτα. απαράδεκτο αντιδημοκρατικό και φασιστικό νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει και πρέπει να καταργηθεί

 • 8 Μαΐου 2021, 12:28 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ , ΦΤΙΑΞΤΕ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥΣ ,ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟΝ «ΕΝΟΧΟ».

 • 7 Μαΐου 2021, 13:58 | Κωστας Δημητριαδης

  Αγαπητοί συντάκτες του νομοσχέδιου θα ήθελα στο παρόν να επισημάνω την κάθετη διαφωνία μου με την υποχρεωτική στείρωση.
  Η απόφαση για την στείρωση αφορά αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ζώου. Κανένα κράτος η δημόσια υπηρεσία δεν εχει την εξουσιοδότηση να υποχρεώνει τους πολίτες να στειρώνουν τα ζωα συντροφιάς. Θα ήθελα να με ενημερώσετε ποια κρατη έχουν τέτοια νομοθεσία!!!!
  Τα αδέσποτα θα μπορούσαν να στειρωθούν εφόσον παραμείνουν στα καταφύγια περαν του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου των 3 μηνων χωρίς να εχει βρεθεί ανάδοχος οικογένεια.
  Τα ζωα με πιστοποιητικό (petigree) θα πρέπει να εξαιρεθούν απο την υποχρέωση στείρωσης. Τα ζωα αυτά θα διατηρήσουν την φυσιογνωμία των φυλων που είναι πολύ σημαντικο για την διαιώνιση τους.
  Η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα αναγκάσει πολλούς ιδιοκτήτες να απαλλαγούν από τα ζωα τους για ευνόητους λογους με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι γειτονιες αδέσποτα ράτσας. Αυτό θέλετε να πετύχετε?
  Επίσης σε ολες τις ευνοούμενες χωρες η ιδιωτική αναπαραγωγή περιορισμένης κλίμακας με έλεγχο και παρακολούθηση επιτρέπεται. Εδώ λόγω της αδυναμίας του κράτους να ελέγξει τα αδέσποτα απαγορεύει σχεδόν τα πάντα. Συμβουλευτείτε τα γειτονκα μας κρατη στα Βαλκάνια όπως την Σερβία την Κροατία που έχουν λύσει το πρόβλημα εδώ και καιρό με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ήμουν και είμαι ιδιοκτήτης σκύλου ράτσας αλλά και ανάδοχος αδέσποτου. Τα λατρεύω και θέλω το καλύτερο για αυτά. Ελπιζω και ευχομαι και εσεις. Με εκτίμηση. Κώστας Δημητριάδης.