Άρθρο 12 Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4.
2. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον:
(α) Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, δυνάμει ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
(β) Δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.
(γ) Η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.
δ) Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου.
3. Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες από την ψήφισή τους.
4. Στις μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς που έχουν σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
5. Οι αριθμητικοί περιορισμοί της παρ. 2 ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:48 | Τσουρλής Αποστόλης

  Ναι στη διαμονή των σκύλων μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωίας και ασφάλειας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:59 | Γιάννης Βελαωρας

  Ναι στην διαμονή των σκύλων μας στους κοινοχρηστους υπαίθριους χώρους πάντα με την σύμφωνη γνώμη των ενοικων!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:31 | Κεραμιτσής Ιωάννης

  Ναι στη διαμονή των σκύλων μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωίας και ασφάλειας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:23 | Παναγιώτης Χατζηγεωργίου

  Ναι στη διαμονή των σκυλιών σε κοινόχρηστους χώρους όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, και να τηρούνται πάντα οι κανόνες ευζωϊας!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:10 | Βασιλική Λάμπρου

  Δεν μπορεί να μην υπάρχει περιορισμός στο πόσα σκυλιά θα έχει κάποιος στην ιδιοκτησία του γιατί υπάρχει ο κίνδυνος των «συλλεκτών ζώων» ¨ατομα τα οποία έχουν τις καλύτερς των προθέσεων αλλά παγκοσμίως έχει αποδειχτεί ότι πρόκειται για άτομα με ψυχικές διαταραχές που αδυνατούν να κατανοήσουν ότι δεν προσφέρουν στα ζώα που έχουν συλλέξει την απαραίτητη φροντίδα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Να απαγορεύεται η χρήση σκύλων για φύλακες κ να ζουν μόνοι τους σε περιφραγμένα οικόπεδα στο πουθενά ή σε σπίτια ακατοίκητα. Να απαγορεύεται η απομόνωση του ζώου κ η διαβίωση του χωρίς κοινονικοποίηση με άλλα ζώα κ χωρίς την ανθρώπινη παρουσία.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:32 | Βασιλική Λάμπρου

  Δεν μπορεί να επιτρέπεται η διαμονή σκύλου σε ταράτσα χώρου που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος σε ακραία καιρικά φαινόμενα και όπου το ζώο θα στερείτε οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. Υποβαθμίζονται οι συνθήκες διαβίωσης και ευζωίας. Κάπου θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός σχετικά με τις συνθηκες υγιεινής και την ευζωία των ζώων λόγω κοπράνων. Η ευζωία των σκύλων διακυβεύεται όταν δεν τους παρέχεται αρκετός χώρος ώστε να ορίζουν διαφορετικά την περιοχή αφόδευσης τους από το χώρο στον οποίο κατακλίνονται. Η ενόχληση των γειτόνων από τις ακαθαρσίες των σκύλων είναι θέμα καθαρά υγειονομικής παράβασης και θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

 • 20 Μαΐου 2021, 21:13 | Νικάκη Ματίνα

  Ναι στη διαμονή των σκύλων μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωίας και ασφάλειας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:16 | Βασιλική

  Ναι στη διαμονή των σκυλιών μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωιας

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | Ποταμίτης Νικόλαος

  Ναι στη διαμονή των σκύλων μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωίας και ασφάλειας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:45 | Μπάλας Πάνος

  Ναι στη διαμονή των σκύλων μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωίας και ασφάλειας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | Βάιος Ν.

  ΤΑΣΣΟΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
  όπως εκφράζονται στο παρακάτω κείμενο από κύριο Βασίλη.

  Ένα νομοσχέδιο που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να εξασφαλίζει όπως διατείνεται ούτε την ευζωία των ζώων, ούτε των ανθρώπων.

  Η ανθρώπινη αξία που είναι;

  Η ποιότητα ζωής όταν πετάγεσαι στον ύπνο σου από τα γαυγίσματα , πως διασφαλίζεται;

  Εργαζόμενοι, μαθητές, ηλικιωμένοι, ασθενείς και ο κάθε πολίτης, πρέπει να υποστεί τη βάσανο, της χειρότερης επιστημονικά ηχορύπανσης, όλο το 24ωρο.

  Βάζει τον άνθρωπο και τα δικαιώματα του σε δεύτερη μοίρα χωρίς σεβασμό στην ποιότητα ζωής και την ψυχική του ηρεμία.

  Με τεράστιο κόστος της ψυχικής υγείας αυτών που βιώνουν αρνητικά τη συνύπαρξη με τα γαυγίσματα από αδιάφορους ιδιοκτήτες, δήθεν φιλόζωους και ανύπαρκτο ελεγκτικό μηχανισμό.

  Τα προβλήματα πλέον είναι χρόνια και πασίγνωστα και αντί ο νέος νόμος να τα περιορίζει, τα αυξάνει.

  Μπάνιο στην παραλία, μέσα στον ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης μας ‘’επιβάλει τριβές και διενέξεις με τον κάθε έναν και τις αντιλήψεις του’’.

  Πασαρέλα προβολής μοδάτων ιδιοκτητών με την επικάλυψη του φιλόζωου, μόνο ηρεμία δεν μας διασφαλίζει.

  Ν Τ Ρ Ο Π Η

  Σκυλιά στα μπαλκόνια διαμερισμάτων, άλλοθι για να μην τα πάνε βόλτα οι ‘’φιλόζωοι ιδιοκτήτες’’, το λέτε σοβαρά;

  Ταράτσες υγειονομικές βόμβες.

  Πάρκα γεμάτα περιττώματα, με συχνούς διαπληκτισμούς.Ελεγκτικοί μηχανισμοί στα χαρτιά.Αυτά μόνο πολιτισμό και ωριμότητα δεν προάγουν.

  Στις πολιτισμένες πραγματικά χώρες υπάρχει σεβασμός με κανόνες που τηρούνται και Εκπαίδευση ζώων και ανθρώπων.Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο σε κάθε επίπεδο. Ακόμα και δικαστές διαμαρτύρονται για τις ασάφειες.

  Και όλα αυτά υποτίθεται για την ευζωία, που παραμένει τίτλος και υποθάλπει την αλήθεια στο βωμό της εμπορικής βιομηχανίας. Γιατί άραγε τόσα σκυλιά σε διαμερίσματα; Όταν το ζώο βρίσκεται για 15ωρο μόνο του στο διαμέρισμα και γαυγίζει αδιάκοπα, είναι ευζωία; Ποιος το ελέγχει; Οι γείτονες από το γαύγισμα.

  Γιατί δεν βάζετε ως όριο ένα μόνο και μάλιστα εως 10 κιλά; Για ζώο συντροφιάς μιλάμε. Πόσα αδέσποτα είχαμε πριν την μόδα της τάχα συντροφιάς και πόσα έχουμε τώρα και πόσα στο μέλλον και με τι κόστος;

  Χρόνος και χρήμα για δικαστικές διενέξεις, αντί της αυτεπάγγελτης διώξεις. Φωτογραφίες και βίντεο στη διάθεση του κάθε φορέα.Η δημοκρατία απαιτεί έμπρακτα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι υποχρέωση του κράτους να τα διασφαλίσει με κάθε τρόπο, όπως και των ζώων.

  Εμείς, οι μη οργανωμένων συμφερόντων πολίτες, που είμαστε και οι περισσότεροι, τι πρέπει να κάνουμε όταν ο υπουργός δεν υπερασπίζεται (μέσω νομοσχέδιου) τα δικαιώματα μας ;Ξεχνάτε ποιος και γιατί σας εκλέγει;

  Οι υποκριτές δήθεν φιλόζωοι, που διαδραματίζουν αρνητικό ρόλο για τα ιδία τα ζώα, προσπαθώντας να ασκήσουν πιέσεις είναι πλέον εμφανείς. Γιατί δεν ζητούν ανταποδοτική φορολόγηση ή τέλος από όσους έχουν σκύλο για όλα αυτά που απαιτούν; Γιατί δεν ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των αδιάφορων παραβατών ιδιοκτητών;

  Ευελπιστώ ότι αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο θα βελτιωθεί προάγοντας το πραγματικό πνεύμα του ανθρώπινου πολιτισμού, στις ανάγκες συντροφιάς και όχι στις ‘’δήθεν’’, διασφαλίζοντας την πολύτιμη ψυχική υγεία και αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:59 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Η δυνατότητα διαμονής ζώου σε ταράτσα πολυκατοικίας σύμφωνα με το
  Άρθρο 12.2.α δύναται να καταστεί επικίνδυνη για το ζώο και αντιτίθεται στους
  κανόνες ευζωίας του.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:46 | Αλέξανδρος χ

  Όχι των φιλοζωικών στην επιτροπή Ναι στην συμμετοχή των κυνηγετικών και κυνοφιλικων οργανώσεων

 • 20 Μαΐου 2021, 21:30 | Μπάλας Γιώργος

  Ναι στη διαμονή των σκύλων μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωίας και ασφάλειας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:53 | ΣΑ

  Διαφωνώ με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 και προτείνω να μη συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, γιατί η βούληση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να διαμένουν κατοικίδια στα διαμερίσματα, πρέπει να γίνεται σεβαστή γιατί συνδέεται με την άσκηση ατομικών δικαιωμάτων και την απόλαυση των έννομων αγαθών που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών. Τα εν λόγω ζητήματα δεν μπορούν να ρυθμίζονται με κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ξεκουράζεται ή να εργάζεται στο χώρο της οικίας του χωρίς οχλήσεις, το δικαίωμα δε αυτό συνδέεται με την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και υπηρετεί την ψυχική και σωματική υγεία του. Η ρύθμιση αυτή θα λειτουργήσει σε βάρος της κοινωνικής ειρήνης και θα δημιουργήσει προστριβές και αντιπαραθέσεις μεταξύ των ενοίκων των πολυκατοικιών.
  Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να απαγορευτεί και η παραμονή, έστω και προσωρινή, των ζώων συντροφιάς σε βεράντες, ταράτσες, αυλές κλπ. καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφού μπορεί να ενοχλήσει τους ενοίκους και τους γείτονες. Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την παραμονή των ζώων στους χώρους αυτούς μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί κάνοντας μια βόλτα στις γειτονιές της Αθήνας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | Ανθή

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείου Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Παρ. 2 (α) : Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών υπήρχε και στον προϊσχύσαντα νόμο, ωστόσο κατά τα γενικώς ισχύοντα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία ή αυξημένη πλειοψηφία, αναλόγως των ειδικώς οριζόμενων στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη να παραπέμπει στον κανονισμό κάθε πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαμονή ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
  Να μην επιτρέπεται η διαμονή ζώων συντροφιάς στην ταράτσα σε κάθε περίπτωση.
  Να διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η μόνιμη διαμονή ζώων συντροφιάς σε αποθήκη πολυκατοικίας.

  Παρ. 3: Να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση έλλειψης όρου διατήρησης ζώων στον κανονισμό πολυκατοικίας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας διατηρούν το δικαίωμα διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  Να προβλεφθεί επίσης ρητώς ότι αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν μόνο για το μέλλον και για αποτροπή τυχόν περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ήδη διαμενόντων ζώων συντροφιάς ανά διαμέρισμα. Η αντίθετη περίπτωση θα οδηγούσε σε ανατροπή μακροχρόνιων καταστάσεων και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας και της προσωπικής ζωής ιδιοκτητών ή ενοίκων, που υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου και ελλείψει σχετικού όρου στον κανονισμό της πολυκατοικίας τους διατηρούσαν πάνω από δύο (2) ζώα συντροφιάς στο διαμέρισμά τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:56 | εμινα

  Ναι στη διαμονή των σκυλιών μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωιας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:17 | εμιλια-χριστινα

  Ναι στη διαμονή των σκυλιών μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωιας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:40 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 2(α):
  Απαράδεκτο να επιτρέπει με απόφαση οποιουδήποτε την παραμονή ζώου σε ταράτσα ή πιλοτή ή κάθε κοινόχρηστο χώρο. Οι ώρες κοινής ησυχίας δεν θα γίνουν σεβαστές, κινδυνεύει η ζωή του ζώου και από γείτονες που ενοχλούνται και από καιρικές συνθήκες.
  Παρ. 3:
  Προβληματική η αλλαγή κανονισμού πολυκατοικίας ώστε να διωχθεί π.χ. ένοικος με πάνω από δύο ζώα καθώς ο νομοθέτης ορίζει ότι στις πολυκατοικίες που απαγορεύονται από τον κανονισμό τα ζώα οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες να μπορούν να έχουν έως δύο (σκυλιά ή γατιά), όμως τώρα δίνει τη δυνατότητα σε πολυκατοικίες – που δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός και περιορισμός – να διώξουν κάποιον που μένει εκεί (ακόμα και αν είναι ιδιοκτήτης;) κι έχει παραπάνω από δύο ζώα, καθώς αυτό δεν ήταν παράτυπο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα η ισχύς του ορίου να εφαρμοστεί έξι μήνες μετά την αλλαγή του κανονισμού, ξεσπιτώνοντας ανθρώπους που δεν είχαν κάνει κάτι παράνομο.
  Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος και βάσει του Ν. 4039/12 να έχει 4 ζώα γιατί δεν το απαγορεύει ο κανονισμός. Αν τώρα αλλάξει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και αποφασιστεί να υπάρχουν μέχρι δύο ζώα, ο ιδιοκτήτης των 4 σκύλων ή θα πρέπει να τα αποχωριστεί, γεγονός βάναυσο, ή να πουλήσει το σπίτι του και να πάει αλλού. Όπως αντιλαμβανόμαστε κάτι άλλο θα ήθελε να διατυπώσει ο νομοθέτης.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:21 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:58 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:09 | Γεώργιος Παπαδημητρίου

  Άρθρο 12, παράγραφος 3

  Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία ζώα ανά διαμέρισμα, αν αυτό είναι κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:28 | Χρήστος Φωλιας

  Ναι στην διαμονή των σκύλων στους κοινοχρησους χώρους πάντα με την σύμφωνη γνώμη των ενοικων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:21 | Σταύρος

  Ναι στη διαμονή των σκυλιών μας στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσες και ακάλυπτους χώρους) με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών πάντα τηρώντας τους κανόνες ευζωιας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:28 | ΟΧΛΗΣΗ ΑΠΟ ΓΑΒΓΙΣΜΑ

  Έχει δίκιο ο συμπολίτης 20/5 στις 17:07.
  Περίπου τα ίδια συνέβησαν και σε μένα και νόμιζα ότι μόνο σε μένα είχαν συμβεί.
  Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανωθούμε σε ένα σωματείο για να προστατευτούμε. Μακάρι να υπήρχε τρόπος να οργανωθούμε όλοι όσοι θιγόμαστε από τα γαβγίσματα.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:24 | Εμμ. Βεργεράκης

  τηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens αναφορικά με το άρθρο 12
  Παρ. 2 (α) : Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών υπήρχε και στον προϊσχύσαντα νόμο, ωστόσο κατά τα γενικώς ισχύοντα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία ή αυξημένη πλειοψηφία, αναλόγως των ειδικώς οριζόμενων στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη να παραπέμπει στον κανονισμό κάθε πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαμονή ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
  Να μην επιτρέπεται η διαμονή ζώων συντροφιάς στην ταράτσα σε κάθε περίπτωση.
  Να διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η μόνιμη διαμονή ζώων συντροφιάς σε αποθήκη πολυκατοικίας.Παρ. 3: Να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση έλλειψης όρου διατήρησης ζώων στον κανονισμό πολυκατοικίας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας διατηρούν το δικαίωμα διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  Να προβλεφθεί επίσης ρητώς ότι αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν μόνο για το μέλλον και για αποτροπή τυχόν περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ήδη διαμενόντων ζώων συντροφιάς ανά διαμέρισμα. Η αντίθετη περίπτωση θα οδηγούσε σε ανατροπή μακροχρόνιων καταστάσεων και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας και της προσωπικής ζωής ιδιοκτητών ή ενοίκων, που υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου και ελλείψει σχετικού όρου στον κανονισμό της πολυκατοικίας τους διατηρούσαν πάνω από δύο (2) ζώα συντροφιάς στο διαμέρισμά τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:58 | ΧΑΒΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:43 | Δημοπουλου Μ.

  Ειναι απαράδεκτο να νομιμοποιειται η διαμονή ενός ζώου σε ταράτσα. Ζώα παρατημένα σε ολες τις καιρικές συνθήκες, ζώα εξαθλιωμένα που δεν έχουν επαφή με τον άνθρωπο .Ζώα που υποφέρουν σε ταράτσες σε όλη τη χώρα και κακοποιούνται κατ αυτον τον τρόπο . Τα φιλοζωικα σωματεια και οι εθελοντές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταγγελίες για ζώα κακοποιημενα σε ταράτσες

 • 20 Μαΐου 2021, 19:10 | Νικόλαος Κ

  Ο Χ Ι ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΥΛΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΠΥΛΩΤΕΣ).
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΑΤΑΞΗ 3/1995.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

  ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ 10 ΑΤΟΜΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΗΝΥΜΑ.
  ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ E-MAIL ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ, ΜΑΛΛΟΝ 100 ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΜΑΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ 10.000 ΣΧΟΛΙΑ.

  ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ.
  ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:43 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12
  Παρ 3. « Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες από την ψήφισή τους.» Μεχρι σημερα και σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 102/2013 αποφαση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, “Δεν υπάρχει κανένας αριθμητικός περιορισμός εκτός και αν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, στην οποία περίπτωση επιτρέπονται μόνο δύο.”. Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ο νομος να δινει το δικαιωμα να μπορει να αλλαξει ο κανονισμος της πολυκατοικιας. Αν κατι τετοιο γινει, θα είναι ένα ΟΠΛΟ στα χερια των απειρων αντιφιλοζωων στις πολυκατοικιες. Υπαρχουν κανονισμοι που απαγορευουν τα ζωα κι εκει ισχυει να υπαρχουν μεχρι 2 ζωα ανα διαμερισμα. Υπαρχουν κανονισμοι που δεν εχουν καμμια αναφορα στα ζωα, οποτε, αν τετοια καταστατικα μπορεσουν ν αλλαξουν θα είναι καταστροφικο. Ηδη χιλιαδες ανθρωποι με ζωα ΔΕΝ μπορουν να βρουν σπιτι να νοικιασουν γιατι οι ιδιοκτητες ακινητων απαγορευουν τα ζωα. Γιατι το νέο νομοσχεδιο δεν προστατευει τους κηδεμονς ζωων λεγοντας ότι δεν ισχυουν οι απαγορευσεις των ιδιοκτητων κι ότι ο κάθε ενοικιαστης μπορει να βρισκει διαμερισμα?

 • 20 Μαΐου 2021, 19:59 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ρ.

  Στηρίζω τις θέσεις του ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (SCARS):
  Ειδικότερα για την παρ. 2 περ. α και β:
  Η διαμονή ζώων σε ταράτσες αποτελεί σοβαρότατη παθητική κακοποίηση που τα φιλοζωικά σωματεία αντιμετωπίζουν καθημερινά.
  Ζώα παρατημένα, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, αποξενωμένα, υποσιτισμένα με έντονα προβλήματα κοινωνικοποίησης και πάντα άρρωστα.
  Ζώα που ζουν και πεθαίνουν μακριά από κάθε βλέμμα.
  Η δυνατότητα διαμονής των ζώων σε ταράτσες ακόμα και τελούσα υπό τον περιορισμό της ομόφωνης απόφασης της ΓΣ των συνιδιοκτητών, έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τους κανόνες ευζωίας που θεσπίζονται σε άλλα άρθρα.
  Το ίδιο ακριβώς αντιμετωπίζουμε και με τα ζώα συντροφιάς που διαβιούν ουσιαστικά σε βεράντες. Και αδυνατούμε να αποδείξουμε την «μόνιμη» παραμονή τους καθώς ο συνήθης ισχυρισμός του ιδιοκτήτη είναι πως η παραμονή είναι προσωρινή.
  Επειδή όλοι ξέρουμε πως ουδέν μονιμότερον του προσωρινού,
  προτείνουμε να απαγορευθεί η παραμονή κατοικίδιων σε εξωτερικούς χώρους χωρίς την παρουσία ιδιοκτήτη, άλλως να αφαιρεθεί από το κέιμενο του νόμου η λέξη «μόνιμα»

 • 20 Μαΐου 2021, 19:41 | Κώστας

  Η δυνατότητα διαμονής ζώου σε ταράτσα πολυκατοικίας σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.α δύναται να καταστεί επικίνδυνη για το ζώο και αντιτίθεται στους κανόνες ευζωίας του.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:45 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Η δυνατότητα διαμονής ζώου σε ταράτσα πολυκατοικίας σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.α δύναται να καταστεί επικίνδυνη για το ζώο και αντιτίθεται στους κανόνες ευζωίας του.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:49 | ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  Παρ. 2 (α) : Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών υπήρχε και στον προϊσχύσαντα νόμο, ωστόσο κατά τα γενικώς ισχύοντα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία ή αυξημένη πλειοψηφία, αναλόγως των ειδικώς οριζόμενων στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη να παραπέμπει στον κανονισμό κάθε πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαμονή ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
  Να μην επιτρέπεται η διαμονή ζώων συντροφιάς στην ταράτσα σε κάθε περίπτωση.
  Να διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η μόνιμη διαμονή ζώων συντροφιάς σε αποθήκη πολυκατοικίας.

  Παρ. 3: Να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση έλλειψης όρου διατήρησης ζώων στον κανονισμό πολυκατοικίας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας διατηρούν το δικαίωμα διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  Να προβλεφθεί επίσης ρητώς ότι αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν μόνο για το μέλλον και για αποτροπή τυχόν περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ήδη διαμενόντων ζώων συντροφιάς ανά διαμέρισμα. Η αντίθετη περίπτωση θα οδηγούσε σε ανατροπή μακροχρόνιων καταστάσεων και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας και της προσωπικής ζωής ιδιοκτητών ή ενοίκων, που υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου και ελλείψει σχετικού όρου στον κανονισμό της πολυκατοικίας τους διατηρούσαν πάνω από δύο (2) ζώα συντροφιάς στο διαμέρισμά τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:33 | Νικόλαος Σφήκας

  Η δυνατότητα διαμονής ζώου σε ταράτσα πολυκατοικίας σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.α δύναται να καταστεί επικίνδυνη για το ζώο και αντιτίθεται στους κανόνες ευζωίας του.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:46 | Στέλλα Βογιατζάκη

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens αναφορικά με το άρθρο 12
  Παρ. 2 (α) : Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών υπήρχε και στον προϊσχύσαντα νόμο, ωστόσο κατά τα γενικώς ισχύοντα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία ή αυξημένη πλειοψηφία, αναλόγως των ειδικώς οριζόμενων στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη να παραπέμπει στον κανονισμό κάθε πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαμονή ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
  Να μην επιτρέπεται η διαμονή ζώων συντροφιάς στην ταράτσα σε κάθε περίπτωση.
  Να διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η μόνιμη διαμονή ζώων συντροφιάς σε αποθήκη πολυκατοικίας.

  Παρ. 3: Να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση έλλειψης όρου διατήρησης ζώων στον κανονισμό πολυκατοικίας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας διατηρούν το δικαίωμα διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  Να προβλεφθεί επίσης ρητώς ότι αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν μόνο για το μέλλον και για αποτροπή τυχόν περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ήδη διαμενόντων ζώων συντροφιάς ανά διαμέρισμα. Η αντίθετη περίπτωση θα οδηγούσε σε ανατροπή μακροχρόνιων καταστάσεων και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας και της προσωπικής ζωής ιδιοκτητών ή ενοίκων, που υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου και ελλείψει σχετικού όρου στον κανονισμό της πολυκατοικίας τους διατηρούσαν πάνω από δύο (2) ζώα συντροφιάς στο διαμέρισμά τους.