Άρθρο 11 Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που διοργανώνουν εκθέσεις ή εκδηλώσεις με ζώα συντροφιάς οφείλουν να εφοδιάζονται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία του οικείου δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας περιφερειακής ενότητας. Ειδικά όσον αφορά στους σκύλους, οι εκδηλώσεις μπορεί να συνίστανται σε εκθέσεις μορφολογίας ή σε αθλητικούς αγώνες και αθλήματα που ορίζονται από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία και διέπονται από τους κανόνες ευζωίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2.
2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή της εκδήλωσης, τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, κατόχου ή συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα συντροφιάς, που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο ή απομακρύνονται από την έκθεση ή την εκδήλωση. Η παρουσία κτηνιάτρου και επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων, μέλους νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης ή της εκδήλωσης.
3. Τα ζώα συντροφιάς που συμμετέχουν σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις πρέπει να έχουν σημανθεί και καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και οι συνοδοί τους να φέρουν εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο από τον κτηνίατρο αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου ή το διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη αποπαρασίτωση.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις και εκδηλώσεις.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:14 | Εμμ. Βεργεράκης

  Συμφωνώ με τα παρακάτω

  ΑΡΘΡΟ 1
  Το Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» στηρίζει και επικροτεί το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.
  Θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη και έχει σωστή κατεύθυνση για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με τα αδέσποτα και τις κακές μεθόδους και νοοτροπίες που τροφοδοτούν αυτήν την κατάσταση.
  Συγχαίρουμε τον κο Θοδωρή Λιβάνιο για το σχεδιασμό αυτού του νομοσχεδίου με σκοπό την ευζωία και την καλλιέργεια φιλοζωικής παιδείας, που αρμόζει σε έναν πολιτισμένο λαό.
  Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από την συμπεριφορά του προς τα ζώα, τους ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες.
  Ονειρευόμαστε μια μέρα να είμαστε περήφανοι για την χώρα στην οποία παλεύουμε και να μην ντρεπόμαστε όπως τώρα.
  Σε πνεύμα συνεργασίας και αισιοδοξίας, γιατί οι μεγάλες αλλαγές μόνο έτσι έρχονται, προτρέπουμε τους εθελοντές που κάθε μέρα παλεύουν με τα κενά και το περιθώριο αυθαιρεσιών που έχει αφήσει ο προηγούμενος νόμος και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, να σχολιάσουν στην διαβούλευση επι του προγράμματος ΑΡΓΟΣ.
  Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα των εκατομμυρίων αδέσποτων.
  Το Δ.Σ. της «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»ΑΡΘΡΟ 2
  Παρ. 11: η προϋπόθεση διατήρησης αδειοδοτημένου καταφυγίου για τους προσωρινούς ιδιοκτήτες είναι προβληματική και υπέρμετρα επιβαρυντική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, στηριζόμενα σε ίδιους πόρους και δωρεές δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως είναι υπέρμετρη επιβάρυνση για τα ιδιώτες, σωματεία και οργανώσεις που διασώζουν γάτες, ζώα που μπορούν να φιλοξενηθούν κάλλιστα σε μικρότερους χώρους (κατοικίες) όπου γίνεται ταυτόχρονα προσαρμογή τους ώστε να είναι έτοιμα για μελλοντική υιοθεσία. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: «Προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εγγραφεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 ή φυσικό πρόσωπο».
  Παρ. 11-12: να διευκρινιστεί αν ο προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανάδοχος του ζώου συντροφιάς.ΑΡΘΡΟ 3
  Προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού τμήματος Προστασίας Ζώων εντός της ΕΛΑΣ (όπως αντίστοιχα υπάρχει για περιπτώσεις πχ. ενδοοικογενειακής βίας) με κατάλληλη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των υπηρετούντων σε αυτό αστυνομικών.ΑΡΘΡΟ 4
  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.ΑΡΘΡΟ 5
  Το σωματείο μας στηρίζει και επικροτεί την υποχρέωση στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Οι φιλόζωοι πολίτες, οι φιλόζωοι εθελοντές και τα μέλη των φιλοζωικών σωματείων γνωρίζουμε πολύ καλά πως μεγάλος αριθμός αδέσποτων, κακοποιημένων ή παρατημένων στη μοίρα τους ζώων συντροφιάς προέρχονται από γέννες δεσποζόμενων ζώων.
  Παρ. 1 (α) : προτείνουμε να μειωθεί ο χρόνος υποχρέωσης στείρωσης από έξι (6) μήνες από την απόκτηση, σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Προτείνουμε επίσης, ειδικά για την περίπτωση απόκτησης γάτας κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση να λαμβάνει χώρα ως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους.
  Το σωματείο μας κατανοεί την ανάγκη ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για την έναρξη της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, ωστόσο θεωρούμε πως η έναρξη εφαρμογής την 1.9.2023 είναι πολύ απομακρυσμένη, καταργώντας στην πράξη τους σκοπούς του νόμου. Προτείνουμε ως ημερομηνία έναρξης την 30.6.2022 και την έναρξη επιβολής προστίμου για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης αμέσως μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται ως ανώτατη προθεσμία για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση στείρωσης. Δηλαδή αν υιοθετηθεί η πρότασή μας ο χρόνος υποχρέωσης στείρωσης να είναι τρεις (3) μήνες από την απόκτηση, η έναρξη επιβολής προστίμου να ορίζεται την 1.10.2022, άλλως, αν ο χρόνος υποχρέωσης στείρωσης παραμείνει έξι (6) μήνες από την απόκτηση, τότε η έναρξη επιβολής προστίμου να ορίζεται την 1.1.2023.Παρ. 5: να προστεθεί η υποχρέωση του κτηνίατρου για ενημέρωση του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς αναφορικά με την υποχρέωση στείρωσης και τοποθέτησης τσιπ. Επίσης να διευκρινιστεί σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβαίνουν οι κτηνίατροι όταν διαπιστώνουν αφαίρεση του τσιπ και άρνηση του ιδιοκτήτη να προβεί στην τοποθέτηση νέου (πχ. σχετική ενημέρωση του ΕΜΖΣ).ΑΡΘΡΟ 7Παρ. 1: προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής: «Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση (ε) τη φιλοξενία, (στ) την υιοθεσία τους, (ζ) την επανατοποθέτησή τους, όποτε αυτό κρίνεται δυνατό με βάση την κατάσταση του ζώου συντροφιάς και την καταλληλότητα του τόπου επανατοποθέτησης για την ευζωία του, τηρουμένης της διαδικασίας των στοιχείων (βαδ), (βαε) και (γ) της παραγράφου 5 του παρόντος.
  Παρ. 2: Σε σύμπνοια με το σύνολο του φιλοζωικού κόσμου της χώρας, ζητάμε οι Δήμοι να υποχρεούνται να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η λέξη «δύναται» από τη λέξη «οφείλει».
  Παρ. 3: προτείνουμε για τους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, να προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας τους με έτερο Δήμο διατηρούντα δημοτικό καταφύγιο, ή συνεργασία τους με διαδημοτικό καταφύγιο.
  Παρ. 5 (βαγ): να διευκρινιστεί περαιτέρω ο όρος «ανίατη ασθένεια» και να προστεθεί πως σε κάθε περίπτωση απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η συνολική κλινική εικόνα του ζώου. Να απαιτείται σύνταξη κτηνιατρικής γνωμάτευσης όπου τεκμηριώνεται επαρκώς η πλήρης ανικανότητα του ζώου να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και οι λόγοι που η διατήρησή του στη ζωή θα ήταν πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του.
  Προτείνουμε, πριν την τελική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 για υποβολή σε ευθανασία, να λαμβάνει χώρα ανοιχτή πρόσκληση του αρμόδιου Δήμου προς φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ή σε αντίστοιχα μητρώα των χωρών όπου εδρεύουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη του ζώου και παροχής της απαραίτητης περίθαλψης και φροντίδας σε αυτό.
  Παρ. 5 (βαδ): να διευκρινιστεί αν οι Δήμοι υποχρεούνται να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά ή μη δημοτικά, ευρισκόμενα στην επικράτεια άλλων Δήμων.
  Παρ. 5 (βαε): να διευκρινιστεί πως δεν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση ζώων που χρήζουν κτηνιατρικής παρακολούθησης ή/και κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
  Παρ. 5 (γ): να διευκρινιστεί πως δεν επιτρέπεται η επαναφορά ζώων που χρήζουν κτηνιατρικής παρακολούθησης ή/και κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
  Παρ. 6: η προϋπόθεση διατήρησης αδειοδοτημένου καταφυγίου για τους προσωρινούς ιδιοκτήτες προκειμένου για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτου ζώου είναι προβληματική και υπέρμετρα επιβαρυντική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, στηριζόμενα σε ίδιους πόρους και δωρεές δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως είναι υπέρμετρη επιβάρυνση για τα ιδιώτες, σωματεία και οργανώσεις που διασώζουν γάτες, ζώα που μπορούν να φιλοξενηθούν κάλλιστα σε μικρότερους χώρους (κατοικίες) όπου γίνεται ταυτόχρονα προσαρμογή τους ώστε να είναι έτοιμα για μελλοντική υιοθεσία. Προτείνουμε να επιτρέπεται η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου από εγγεγραμμένα στο μητρώο της παρ. 23 του άρθρου 2 φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες, ανεξαρτήτως της διατήρησης αδειοδοτημένων καταφύγιων.
  Παρ. 9: να προστεθεί αρμοδιότητα της Επιτροπής της παρ. 7 για τη διενέργεια αυτοψίας στα δημοτικά και διαδημοτικά καταφύγια, καθώς και στα σημεία σίτισης των Δήμων και στα σημεία όπου υφίσταται πληθυσμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.ΑΡΘΡΟ 9
  Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.
  ΑΡΘΡΟ 12
  Παρ. 2 (α) : Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών υπήρχε και στον προϊσχύσαντα νόμο, ωστόσο κατά τα γενικώς ισχύοντα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία ή αυξημένη πλειοψηφία, αναλόγως των ειδικώς οριζόμενων στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη να παραπέμπει στον κανονισμό κάθε πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαμονή ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
  Να μην επιτρέπεται η διαμονή ζώων συντροφιάς στην ταράτσα σε κάθε περίπτωση.
  Να διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η μόνιμη διαμονή ζώων συντροφιάς σε αποθήκη πολυκατοικίας.Παρ. 3: Να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση έλλειψης όρου διατήρησης ζώων στον κανονισμό πολυκατοικίας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας διατηρούν το δικαίωμα διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  Να προβλεφθεί επίσης ρητώς ότι αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν μόνο για το μέλλον και για αποτροπή τυχόν περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ήδη διαμενόντων ζώων συντροφιάς ανά διαμέρισμα. Η αντίθετη περίπτωση θα οδηγούσε σε ανατροπή μακροχρόνιων καταστάσεων και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας και της προσωπικής ζωής ιδιοκτητών ή ενοίκων, που υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου και ελλείψει σχετικού όρου στον κανονισμό της πολυκατοικίας τους διατηρούσαν πάνω από δύο (2) ζώα συντροφιάς στο διαμέρισμά τους.ΑΡΘΡΟ 16
  Παρ. 3: να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της σχετικής υποχρέωσης, ειδάλλως η συγκεκριμένη διάταξη καθίσταται ατελής.ΑΡΘΡΟ 20
  Παρ. 2: το Σωματείο μας εκφράζει την αντίθεσή του στην προσωρινή αφαίρεση του ζώου συντροφιάς και στη δυνατότητα επιστροφής του στον ιδιοκτήτη του, ύποπτο ή κατηγορούμενο για πράξεις καταδεικνύουσες σκληρή, βάναυση και επώδυνη μεταχείριση του ζώου, στη βάση της κάλυψης των εξόδων νοσηλείας και αποκατάστασής του από αυτόν. Η διάταξη αντιτίθεται στο συνολικό πνεύμα προστασίας που διατρέχει το παρόν νομοσχέδιο και θα πρέπει να απαλειφθεί.ΑΡΘΡΟ 21
  Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.
  ΑΡΘΡΟ 36
  Χαιρετίζουμε την πρόβλεψη για δημιουργία πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης του νόμου. Ωστόσο προτείνουμε την υποχρεωτική δημιουργία του αριθμού αναφοράς και την αντικατάσταση του όρου «δύναται» με τον όρο «δημιουργείται

 • 20 Μαΐου 2021, 19:47 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
  Το αρ 14 παρ 3. Λεει: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.» Οι εκθεσεις αγωνες κι εκδηλωσεις με ζωα, ακομη κι αν δεν φαινεται/λεγεται, στην ουσια αποσκοπουν στο οικονομικο οφελος. Οποτε δημιουργειται το ερωτημα: Γιατι να επιτρεπονται τετοιες εκθεσεις? Γιατι να υπαρχει «επιφυλαξη»?