Άρθρο 10 Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς – Εμπόριο σκύλων και γατών

1. Η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) από ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα άλλο ή από έδαφος ή τρίτη χώρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (L 178) καθώς και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 20132013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Το εμπόριο σκύλων και γατών από κράτος- μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (L 3).
3. Οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας με τον εμβολιασμό να είναι σε ισχύ. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού της λύσσας, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας σύμφωνα με γνωμάτευση πιστοποιημένου κτηνιάτρου. Η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να εμβολιαστεί το ζώο κατά του ιού της λύσσας είναι οι δώδεκα (12) εβδομάδες.
4. Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
5. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, που προστατεύονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
6. Οι παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές που διενεργούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.
7. Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:58 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10.2.

  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.

  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:06 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Όχι στη μεταφορά ζώων στυντροφιάς σε κλουβιά εκτός του αυτοκινήτου. Όχι σε χώρους αποσκευών. Να μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε χώρους εστίασης κ καταστήματα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:19 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και
  ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται
  στο Άρθρο 10.2.
  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν
  κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το
  Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του
  ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.
  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα
  μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου
  μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα
  μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:08 | Πάνος

  Ναι στην μεταφορά δεσποζομενων ζώων εκτός οχήματος με ειδικό κουτί μεταφοράς που εξασφαλίζει την ασφάλεια του ζώου όπως προβλέπεται κ σε όλη την Ευρώπη..κ φυσικά ΟΧΙ στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζομενων

 • 20 Μαΐου 2021, 21:48 | Παυλίνα Δράκου

  – ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΤΕΛ.

  – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ > 10 κιλών.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:54 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 3:
  Αυξάνοντας το όριο από τις 8 στις 12 εβδομάδες, θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των χώρων φιλοξενίας. Φυσικά και καταλαβαίνουμε το λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, όμως με την τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα ίσως θα πρέπει να αναλογιστούμε τι θα απογίνουν τα ζώα εκεί έξω όταν πολλά σπίτια Αναδόχων ή κλουβιά, θα είναι μπλοκαρισμένα για έναν επιπλέον μήνα.
  Παρ. 4:
  Να επιτρέπεται ελεύθερα η μεταφορά, όπως γίνεται στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα για τους σκύλους ανεξαρτήτου μεγέθους:
  α) σε πλοία (με λουρί οδηγό στους κοινόχρηστους χώρους πλην των εστιατορίων και bar καθώς και στις καμπίνες, να απαγορεύεται ρητά η παραμονή τους στα γκαράζ και στους αποθηκευτικούς χώρους των πλοίων)
  β) Στα μέσα σταθερής τροχιάς (κοντά στον συνοδό τους, καθισμένα στο πάτωμα)
  γ) Στα αστικά λεωφορεία (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες)
  δ) Στα υπεραστικά λεωφορεία με αριθμητικό περιορισμό έως δύο σε κάθε δρομολόγιο (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες)
  ε) Στα αεροπλάνα σύμφωνα με του κανόνες της ΙΑΤΑ
  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση του φίμωτρου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και εναπόκειται στην κρίση του συνοδού ο οποίος είναι και υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει το ζώο του σύμφωνα με το 924ΑΚ.
  Παρ. 7:
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταφορά άγριων, τραυματισμένων ζώων που στέλνονται στα κέντρα περίθαλψης συνήθως με Κ.Τ.Ε.Λ. Θα έπρεπε και αυτά να εξαιρούνται από τη μεταφορά στο χώρο αποσκευών.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:56 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:19 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:09 | Εμμ. Βεργεράκης

  Άρθρο 10. Παρ. 4 – Να γίνει ευκολότερη η μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς και μεγαλύτερων ζώων (με φίμωτρο), με εξαίρεση τα αεροπλάνα όπου υπάρχει θέμα χώρου. Διαφορετικά, δημιουργείται αντικίνητρο για την υιοθεσία μεγαλόσωμων

  Προτείνεται η απαγόρευση κλουβιών μεταφοράς ζώων στο πίσω μέρος του οχήματος και έξω από αυτό

  ‘‘Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους.’’
  Με την παραπάνω πρόταση δεδομένου ότι μικρό ζώο συντροφιάς θεωρείται το ζώο έως 10 κιλά αποκλείονται από τα μέσα μεταφοράς όλα τα υπόλοιπα ζώα συντροφιάς καθώς και η συνοδεία των ζώων μέσω μεταφορέα, ή οποιουδήποτε αδειοδοτημένου προσώπου τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και ευζωίας καθιστώντας την μεταφορά οποιουδήποτε ζώου εξαιρετικά δύσκολη

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
  Κάθε ημέρα γινόμαστε μάρτυρες του πόνου και της εγκατάλειψης εκατονταδων ζωων ,ενηλικων και κουταβιων .Κυνηγοσκυλα και τσομπανοσκυλα παντου .Κανενας έλεγχος .

 • 20 Μαΐου 2021, 19:31 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  – Ακατανόητη και νομοτεχνικά εσφαλμένη η επιλογή του συντάκτη να έχει δύο άρθρα για την ίδια ρυθμιστέα ύλη, από τα οποία το ένα αναφέρεται στην “εμπορία ζώων συντροφιάς” (άρθρο 6) και το άλλο σε “εμπόριο σκύλων και γατών” (άρθρο 10)

  – Τα σύγχρονα νομοθετικά πλαίσια σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, έχουν ειδικές προβλέψεις, ειδικά για τα εισαγόμενα ζώα συντροφιάς.

  – Παρ. 1 και 2: Η αναφορά στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο είναι περιττή (πρόκειται για Κανονισμούς, που εφαρμόζονται άμεσα) και δεν έχει θέση στο παρόν άρθρο. Είναι, πάντως, σαφές, ότι υπάρχει και σύγχυση των όρων μετακίνηση και μεταφορά (movement, transport). Επίσης, τουλάχιστον η παρ. 2, εάν έχει λόγο ύπαρξης στο Νόμο, θα έπρεπε να βρίσκεται στο άρθρο που αφορά την εμπορία.

  – Παρ. 3: Η “μετακίνηση” δεν έχει οριστεί νομικά στο παρόν. Εφόσον καταλαμβάνει κάθε μετακίνηση, είναι σαφές ότι αναφέρεται και στα ζώα που μετακινούνται από εγκαταστάσεις εκτροφής (άλλωστε δεν εξαιρείται στην παρ. 6). Αυτό είναι αδύνατο όμως, διότι είναι δυνατή η πώλησή τους στις 10 εβδομάδες ενώ, ακόμα και εάν το ζώο εμβολιαστεί στις 12 εβδομάδες, χρειάζονται επιπλέον 3 εβδομάδες για την απόκτηση αντισωμάτων λύσσας. Αυτό θα έπρεπε να το λαμβάνει υπόψη ο συντάκτης του Σ/Ν, εάν η πρόβλεψη θεσπίζεται στη βάση του συμφέροντος της δημόσιας υγείας.

  – Παρ. 4: Εντελώς προβληματική διατύπωση. Άγνωστο γιατί τίθεται με το λεκτικό αυτό.

  – Παρ. 6: Η διατύπωση, σε σχέση με την παρ. 3, σημαίνει έμμεση ΠΛΗΡΗ απαγόρευση της δράστης των φιλοζωικών οργανώσεων στο πεδίο, αλλά και της αυθόρμητης φιλοζωίας. Προϋποθέτει ότι για την ολοκλήρωση της απλούστερης ενέργειας της περισυλλογής, ΠΡΙΝ μεταφερθεί το ζώο για την περίθαλψή του, θα πρέπει να καλείται επιτόπου κτηνίατρος, ΕΚΤΟΣ εάν η περισυλλογή γίνεται από συνεργεία περισυλλογής (Δήμων ή “προνομιούχων” συμβεβλημένων με τους Δήμους). Ένας από τους πολλούς παραλογισμούς που αγνοεί την πραγματικότητα και απειλεί τη φιλοζωική δραστηριότητα.

  – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ, σε άρθρο που επιγράφεται “μετακίνηση και εμπορία”, σε απαγορευμένες πρακτικές, σε κακές πρακτικές μεταφοράς (κουτιά που κρέμονται πίσω από αυτοκίνητα, κουτιά-τρέιλερ, κ.ά.).

  – Ειδικά για τους εμπόρους και τους εισαγωγείς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και προϋποθέσεις για μεταφορά των ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:49 | Παναγιώτης Χαβαλές

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:36 | Αλέξανδρος Χριστοδούλου

  ΝΑΙ στην μεταφορά των δεσποζόμενων ζώων εκτός οχήματος , με ειδικό κουτί μεταφοράς , όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:05 | Σεραφειμ Ιμυρζιαδης

  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και
  ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται
  στο Άρθρο 10.2.
  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν
  κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το
  Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του
  ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.
  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα
  μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου
  μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα
  μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:53 | Αλέξανδρος Παλαιολόγος

  Ναι στην μεταφορα ζωων σε εξωτερικα κουτια μεταφορας.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:45 | ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  Άρθρο 10 παρ. 6. Να προστεθεί ότι ο ανάδοχος μπορεί να το μεταφέρει στο κτηνιατρείο του Δήμου μόνο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:43 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
  Εκτος από τα ΜΙΚΡΑ σε μεγεθος ζωα συντροφιας, δεν πρεπει να υπαρχει αναφορα για τις μετακινησεις των υπολοιπων ζωων στα ΜΜΜ? Δεν είναι δυνατον να ΜΗΝ μπορει να μετακινειται οποιος εχει ένα σκυλο πχ 15 κιλα. Αλλα και 40 κιλα να είναι, τι ισχυει γι αυτόν στα τρενα, πλοια και ΜΜΜ? Σχετικα με τη μεταφορα ζωων στο ΜΕΤΡΟ? Δεν γινεται για τα ζωα ανω των 10 κιλων να μην υπαρχει μεριμνα. Οι κηδεμονες τετοιων ζωων γιατι να είναι «πολιτες β’ κατηγοριας»?

 • 20 Μαΐου 2021, 19:27 | ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σχολιάζω στο Άρθρο 10 τα εξής:

  Αδυνατώ να κατανοήσω τους λόγους της απαγόρευση μετακίνησης ζώων συντροφιάς άνω των 10 κιλών. Ειδικά των ιδιοκτητών όπου η «νησιωτική» μετακίνηση δεν μπορεί να γίνει με ιδιωτικά μέσα. Προτείνω την αντικατάσταση του ορισμού: «μικρών ζώων συντροφιάς» με τον ορισμό: «ζώων συντροφιάς».

 • 20 Μαΐου 2021, 19:09 | Κώστας

  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10.2.

  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.

  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:01 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10.2.

  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.

  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:53 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

  Άρθρο 10
  Προτείνεται η μεταφορά να γίνεται σε κλουβιά επί ή εντός του αμαξώματος, αναλόγως την επιθυμία και την οικονομική δυνατότητα του καθενός, όπως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όλων ανεξαιρέτως των ζώων συντροφιάς, από τα πολύ μικρά (π.χ. Τσιουάουα) έως και τα μεγαλόσωμα (π.χ. Πρέσα Κανάριο).
  Για τον λόγο αυτό, καλό θα ήταν ο νομοθέτης να συμβουλευτεί επαγγελματίες κατασκευαστές κλουβιών που έχουν την τεχνογνωσία επί πολλά έτη στον τομέα αυτόν, φτιάχνοντας κυρίως με προδιαγραφές ασφαλή,άνετα και αεριζόμενα για τους φίλους μας χώρους για την μετακίνησή τους γενικά, όπως, για μία απλή επίσκεψη στο κτηνιατρείο που θα χρειαστεί μεταφορικό μέσο…

  Άρθρο 5
  Για την επιβάλλεται να εισακουστεί η τεκμηριωμένη άποψη της επιστημονικής κοινότητας και δη του πανελλήνιου κτηνιατρικού συλλόγου (Π.Κ.Σ.) γιατί εγληματικές προχειρότητες για ζώα μεν, αλλά μέλη της ίδιας μας της οικογένειας δε, δεν δικαιολογούνται και δεν συγχωρούνται και αυτό πριν να είναι πολύ αργά!

  Άρθρο 6
  Η ερασιτεχνική εκτροφή προάγοντας την κυνοφιλία και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην βελτίωση και διατήρηση των καθαρόαιμων φυλών με τις συμμετοχές της την τελευταία τριακονταετία έχει ‘εκτοξευθεί’ χαρίζοντας στα ελληνικά χρώματα κύρος,αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία κατατάσσοντας την χώρα μας στις πρώτες θέσεις τουλάχιστον πανευρωπαϊκά αν όχι και παγκόσμια…
  Είναι κρίμα, κάτι που γίνεται με μεράκι και πάρα πολύ αγάπη σε συνεργασία με τους αγαπημένους τετράποδους φίλους μας, να χαθεί προς όφελος των εισαγωγέων ή των λίγων…

 • 20 Μαΐου 2021, 18:50 | Νικόλαος Σφήκας

  Δε νοείται να απαγορεύεται η πώληση σκύλου και γάτας από τα Pet Shops και ταυτόχρονα να επιτρέπεται το εμπόριο τους από το τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10.2.

  Η απαγόρευση μετακίνησης σκύλου και γάτας στο εσωτερικό της χώρας πριν κάνει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (ελάχιστη ηλικία 12 εβδομάδες) σύμφωνα με το Άρθρο 10.3 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση ιδιοκτήτη μετά του ζώου του και έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Άρθρου 6.8.β.

  Άρθρα 10.4 και 10.7: Η υποχρέωση μετακίνησης ζώου μέσα σε κλουβί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά ζώου μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (άνω των 10 κιλών) μέσα σε λεωφορείο. Προτείνουμε τη δυνατότητα μετακίνησης εκτός κλουβιού στα λεωφορεία, με χρήση φίμωτρου.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:06 | Αντωνης Γιαννελας

  Νε στην μεταφορα ζωων σε εξοτερικα κουτια.ρ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:00 | Aντωνης Γιαννελας

  Ναι στην μεταφορα ζωων σε αξοτερικα κλουβια μεταφορας.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:50 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:55 | χαρα ποιητιδου

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:31 | Ηλιανα Λαμπρου Σολλιβεν

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:59 | Γιαννης Λαμπρου

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:03 | ΙΑΚΩΒΟΥ Δ

  Σχολιάζω στο Άρθρο 10 τα εξής:

  Αδυνατώ να κατανοήσω τους λόγους της απαγόρευση μετακίνησης ζώων συντροφιάς άνω των 10 κιλών. Ειδικά των ιδιοκτητών όπου η «νησιωτική» μετακίνηση δεν μπορεί να γίνει με ιδιωτικά μέσα. Προτείνω την αντικατάσταση του ορισμού: «μικρών ζώων συντροφιάς» με τον ορισμό: «ζώων συντροφιάς».

 • 20 Μαΐου 2021, 18:20 | Κωστας

  Οχι στον νομο εκτρωμα της υποχρεωτικης στειρωσης…..οι ειδικοι κτηνιατροι μιλησαν

 • 20 Μαΐου 2021, 17:22 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:43 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:52 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ

  Αδυνατώ να κατανοήσω τους λόγους της απαγόρευση μετακίνησης ζώων συντροφιάς άνω των 10 κιλών. Ειδικά των ιδιοκτητών όπου η «νησιωτική» μετακίνηση δεν μπορεί να γίνει με ιδιωτικά μέσα. Προτείνω την αντικατάσταση του ορισμού: «μικρών ζώων συντροφιάς» με τον ορισμό: «ζώων συντροφιάς».

 • 20 Μαΐου 2021, 17:05 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

 • 20 Μαΐου 2021, 17:21 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 17:30 | Φωτεινή Θέου

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  παρ. 4 «Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
  5.Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, που προστατεύονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.».
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ
  • Στους χώρους των αποσκευών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ απαγορεύεται η μεταφορά κάθε είδους ζώου.
  Στην περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί τραυματισμένο ζώο της άγριας ζωής σε άλλη πόλη για λόγους κτηνιατρικούς τότε τα μικρόσωμα ζώα θα μεταφέρονται στο πίσω μέρος της καμπίνας του λεωφορείου τοποθετημένα σε κλουβιά, κατ’ εξαίρεση δε μεγαλύτερα σε μέγεθος ζώα που δεν είναι εύκολα διαχωρίσιμα θα μεταφέρονται στο χώρο των αποσκευών του λεωφορείου.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Παραμένει προβληματική η μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών παρά τα αιτήματα των φιλοζωικών φορέων εδώ και χρόνια είχε αδιαφορήσει επιδεικτικά για τα προβλήματα που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ζώων συντροφιάς σε Μ.Μ.Μ. εντούτοις, ούτε αυτό το σχέδιο νόμου δίνει λύση καθώς αναφέρεται μόνο στα μικρόσωμα σκυλιά και γατιά, σε αυτά δηλαδή που χωρούν σε κλουβί μεταφοράς, για όλα τα άλλα δεν υπάρχει μέριμνα. Τα μεγαλόσωμα, δηλαδή τα σκυλιά, και πάλι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν με τρένα, λεωφορεία, τραμ, μετρό, Κ.Τ.Ε.Λ., Η.Σ.Α.Π. καθώς δεν ορίζεται ούτε το να ταξιδεύουν π.χ. φορώντας φίμωτρο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Μέχρι 15 κιλά πρέπει να θεωρείται ως μικρό ζώο.
   Επιτρέπεται η μεταφορά σκύλων άνω των 15 κιλών:
  α) σε πλοία (με λουρί οδηγό στους κοινόχρηστους χώρους πλην των εστιατορίων και bar καθώς και στις καμπίνες. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή τους στα γκαράζ και στους αποθηκευτικούς χώρους των πλοίων).
  β) Στα μέσα σταθερής τροχιάς (κοντά στον συνοδό τους, καθισμένα στο πάτωμα).
  γ) Στα αστικά λεωφορεία πλην των ωρών αιχμής (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό
  τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες).
  δ) Στα υπεραστικά λεωφορεία με αριθμητικό περιορισμό έως δύο σε κάθε δρομολόγιο (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες).
  ε) Στα αεροπλάνα σύμφωνα με του κανόνες της ΙΑΤΑ
   Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση του φίμωτρου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και εναπόκειται στην κρίση του συνοδού ο οποίος είναι και υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει το ζώο του σύμφωνα με το 924ΑΚ.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:28 | Κωστας Βλαχος

  Αναφερομαι στο αρθρο 10 σχετικα με την μεταφορα των ζωων.
  Τα κλουβια μεταφορας εκτος του χωρου του αυτοκινητου εκτος ελαχιστων εξαιρεσεων ειναι ο ασφαλεστερος τροπος μεταφορας των δεσποζομενων ζωων.
  Οσοι ισχυριζονται το αντιθετο ειδικα για τις Ευρωπαικες χωρες προφανως εχουν πολλη μικρη γνωση του αντικειμενου , σχεδον σε ολες τις Ευρωπαικες επαρχιες το συνολο των ζωων μετακινουνται σε κλουβια εκτος οχηματος αν ανατρεξει κανεις στο διαδικτυο θα δει πληθος μετακινήσεων που γινεται με αυτον τον τροπο και να μην βγαζει συμπερασμα απο τον «σκυλο της γειτονιας» που κακως μεταφερεται ελευθερος εντος του οχηματος για τα «ψωνια του σουπερ μαρκετ».Υπαρχουν πολλες περιπτωσεις προκλησης σοβαρου ατυχηματος για το ζωωο εντος του οχηματος «αποφασισε ξαφνικα να οδηγησει το οχημα» αλλα και πληθος περιπτωσεων που επιτεθηκε σε διερχομενο ατομο θεωρωντας απο καποια τυχαια κινηση οτι κινδυνευει το ιδιο η το αφεντικο του. Επισης αναλογιστητε την συμπεριφορα του ζωωου σε ενδεχομενη προσκουση του οχηματος τι μπορει να επελθει.Τελος υπαρχουν πολλες αλλες περιπτωσεις που αποδεικνειουν οτι η ελευθερη μεταφορα εντος του οχηματος ενεχει μεγαλο κινδυνο με τελευταιο το γεγονος της θερμοπληξιας .Ποσες περιπτωσεις δεν ειδαμε στα ΜΜΕ για ζωα που εμειναν ωρες ολοκληρες αποκλεισμενα εντος του οχηματος.Θεωρω λοιπον οτι ο καλυτερος τροπος μεταφορας ειναι εκτος του οχηματος τηρωντας βεβαια τους θεσπιζομενους κανονες για τον απαραιτητο εξοπλισμο και κατασκευη αυτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:45 | Μιχάλης Μανωλαράκης

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  παρ. 4 «Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
  5.Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, που προστατεύονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.».
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ
  • Στους χώρους των αποσκευών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ απαγορεύεται η μεταφορά κάθε είδους ζώου.
  Στην περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί τραυματισμένο ζώο της άγριας ζωής σε άλλη πόλη για λόγους κτηνιατρικούς τότε τα μικρόσωμα ζώα θα μεταφέρονται στο πίσω μέρος της καμπίνας του λεωφορείου τοποθετημένα σε κλουβιά, κατ’ εξαίρεση δε μεγαλύτερα σε μέγεθος ζώα που δεν είναι εύκολα διαχωρίσιμα θα μεταφέρονται στο χώρο των αποσκευών του λεωφορείου.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Παραμένει προβληματική η μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών παρά τα αιτήματα των φιλοζωικών φορέων εδώ και χρόνια είχε αδιαφορήσει επιδεικτικά για τα προβλήματα που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ζώων συντροφιάς σε Μ.Μ.Μ. εντούτοις, ούτε αυτό το σχέδιο νόμου δίνει λύση καθώς αναφέρεται μόνο στα μικρόσωμα σκυλιά και γατιά, σε αυτά δηλαδή που χωρούν σε κλουβί μεταφοράς, για όλα τα άλλα δεν υπάρχει μέριμνα. Τα μεγαλόσωμα, δηλαδή τα σκυλιά, και πάλι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν με τρένα, λεωφορεία, τραμ, μετρό, Κ.Τ.Ε.Λ., Η.Σ.Α.Π. καθώς δεν ορίζεται ούτε το να ταξιδεύουν π.χ. φορώντας φίμωτρο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Μέχρι 15 κιλά πρέπει να θεωρείται ως μικρό ζώο.
   Επιτρέπεται η μεταφορά σκύλων άνω των 15 κιλών:
  α) σε πλοία (με λουρί οδηγό στους κοινόχρηστους χώρους πλην των εστιατορίων και bar καθώς και στις καμπίνες. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή τους στα γκαράζ και στους αποθηκευτικούς χώρους των πλοίων).
  β) Στα μέσα σταθερής τροχιάς (κοντά στον συνοδό τους, καθισμένα στο πάτωμα).
  γ) Στα αστικά λεωφορεία πλην των ωρών αιχμής (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό
  τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες).
  δ) Στα υπεραστικά λεωφορεία με αριθμητικό περιορισμό έως δύο σε κάθε δρομολόγιο (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες).
  ε) Στα αεροπλάνα σύμφωνα με του κανόνες της ΙΑΤΑ
   Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση του φίμωτρου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και εναπόκειται στην κρίση του συνοδού ο οποίος είναι και υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει το ζώο του σύμφωνα με το 924ΑΚ.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:01 | Όλγα Λιάρα

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  παρ. 4 «Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
  5.Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, που προστατεύονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.».
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ
  • Στους χώρους των αποσκευών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ απαγορεύεται η μεταφορά κάθε είδους ζώου.
  Στην περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί τραυματισμένο ζώο της άγριας ζωής σε άλλη πόλη για λόγους κτηνιατρικούς τότε τα μικρόσωμα ζώα θα μεταφέρονται στο πίσω μέρος της καμπίνας του λεωφορείου τοποθετημένα σε κλουβιά, κατ’ εξαίρεση δε μεγαλύτερα σε μέγεθος ζώα που δεν είναι εύκολα διαχωρίσιμα θα μεταφέρονται στο χώρο των αποσκευών του λεωφορείου.
  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Παραμένει προβληματική η μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών παρά τα αιτήματα των φιλοζωικών φορέων εδώ και χρόνια είχε αδιαφορήσει επιδεικτικά για τα προβλήματα που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ζώων συντροφιάς σε Μ.Μ.Μ. εντούτοις, ούτε αυτό το σχέδιο νόμου δίνει λύση καθώς αναφέρεται μόνο στα μικρόσωμα σκυλιά και γατιά, σε αυτά δηλαδή που χωρούν σε κλουβί μεταφοράς, για όλα τα άλλα δεν υπάρχει μέριμνα. Τα μεγαλόσωμα, δηλαδή τα σκυλιά, και πάλι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν με τρένα, λεωφορεία, τραμ, μετρό, Κ.Τ.Ε.Λ., Η.Σ.Α.Π. καθώς δεν ορίζεται ούτε το να ταξιδεύουν π.χ. φορώντας φίμωτρο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Μέχρι 15 κιλά πρέπει να θεωρείται ως μικρό ζώο.
   Επιτρέπεται η μεταφορά σκύλων άνω των 15 κιλών:
  α) σε πλοία (με λουρί οδηγό στους κοινόχρηστους χώρους πλην των εστιατορίων και bar καθώς και στις καμπίνες. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή τους στα γκαράζ και στους αποθηκευτικούς χώρους των πλοίων).
  β) Στα μέσα σταθερής τροχιάς (κοντά στον συνοδό τους, καθισμένα στο πάτωμα).
  γ) Στα αστικά λεωφορεία πλην των ωρών αιχμής (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό
  τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες).
  δ) Στα υπεραστικά λεωφορεία με αριθμητικό περιορισμό έως δύο σε κάθε δρομολόγιο (με λουρί οδηγό κοντά στον συνοδό τους και καθισμένα στο πάτωμα, αλλά όχι μπροστά από πόρτες).
  ε) Στα αεροπλάνα σύμφωνα με του κανόνες της ΙΑΤΑ
   Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση του φίμωτρου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και εναπόκειται στην κρίση του συνοδού ο οποίος είναι και υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει το ζώο του σύμφωνα με το 924ΑΚ.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:45 | Μανος ψαρακης

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΜΕ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΥ
  ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΖΏΩΝ
  ΣΥΝΤΡΟΦΙΆΣ – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 15:02 | Καλλιοπη Δουκα

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
  Κάθε ημέρα γινόμαστε μάρτυρες του πόνου και της εγκατάλειψης εκατονταδων ζωων ,ενηλικων και κουταβιων .Κυνηγοσκυλα και τσομπανοσκυλα παντου .Κανενας έλεγχος .

 • ΝΑΙ στην μεταφορά των δεσποζόμενων ζώων εκτός οχήματος , με ειδικό κουτί μεταφοράς , όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

 • 20 Μαΐου 2021, 15:18 | Δωρα Δουκα

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
  Εμεις οι νεοι εθελοντες δεν αντεχουμε να βλεπουμε αλλα κουταβια πεταμενα στα σκουπιδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 15:42 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ‘‘Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους.’’
  Με την παραπάνω πρόταση δεδομένου ότι μικρό ζώο συντροφιάς θεωρείται το ζώο έως 10 κιλά αποκλείονται από τα μέσα μεταφοράς όλα τα υπόλοιπα ζώα συντροφιάς καθώς και η συνοδεία των ζώων μέσω μεταφορέα, ή οποιουδήποτε αδειοδοτημένου προσώπου τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και ευζωίας καθιστώντας την μεταφορά οποιουδήποτε ζώου εξαιρετικά δύσκολη

 • 20 Μαΐου 2021, 15:37 | Έλενα Βακάλη

  Προτείνεται η απαγόρευση κλουβιών μεταφοράς ζώων στο πίσω μέρος του οχήματος και έξω από αυτό.

 • Άρθρο 10. Παρ. 4 – Να γίνει ευκολότερη η μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς και μεγαλύτερων ζώων (με φίμωτρο), με εξαίρεση τα αεροπλάνα όπου υπάρχει θέμα χώρου. Διαφορετικά, δημιουργείται αντικίνητρο για την υιοθεσία μεγαλόσωμων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 14:57 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ

  ΝΑΙ στην μεταφορά των δεσποζόμενων ζώων εκτός οχήματος , με ειδικό κουτί μεταφοράς , όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.