Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις

 

 

 1. Για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως εξής.

 

α/αΠΑΡΑΒΑΣΗΔΙΑΤΑΞΗΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 2, ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία τουςΆρθρο 2

παρ. 2

 

1.000 ευρώ

 

2Διατήρηση ως ζώου συντροφιάς ζώου που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ζώων συντροφιάς κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 2Άρθρο 2 παρ. 31.000 ευρώ
3Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών, καθώς και παράλειψη καταχώρισης των αλλαγών των στοιχείων τους και των στοιχείων θηλυκού γονέαΆρθρο 4 παρ. 33.000 ευρώ
4Παράλειψη πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης του ΕΜΖΣ από κτηνίατροΆρθρο 4 παρ. 6300 ευρώ
5Αναληθής καταχώρηση κτηνιάτρου περί στείρωσης του ζώου συντροφιάς στο ΕΜΖΣΆρθρο 4 παρ. 610.000 ευρώ
6Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς, καθώς και παράλειψη καταχώρισης στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και τυχόν μεταβολών τουςΆρθρο 5 παρ.1 περ. β’ και γ’300 ευρώ
7Παράλειψη στείρωσης σκύλου ή γάταςΆρθρο 5 παρ. 1 περ. α’1.000 ευρώ
8Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή του ετήσιου εμβολιασμού του, καθώς και ακρωτηριασμός του ζώου χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγοςΆρθρο 5 παρ. 1 περ. δ’, ε’ και ι’1.000 ευρώ
9Μη ύπαρξη ενημερωμένου διαβατηρίουΆρθρο 5 παρ. 1 περ. στ)300 ευρώ
10Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώουΆρθρο 5 παρ. 1 περ. η’100 ευρώ
11Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου.

Πρόκληση ζημιάς από σκύλο

Παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου ή του κατόχου ή του συνοδού ή του φύλακα

Άρθρο 5 παρ. 2 και παρ. 3 περ. α’, β’, γ’300 ευρώ
12Μόνιμη διαβίωση γάτας σε κλουβίΆρθρο 5 παρ. 4300 ευρώ
13Αφαίρεση του ηλεκτρονικού μέσου της σήμανσης από ζώο συντροφιάς, χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγοςΆρθρο 5 παρ. 53.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για δύο (2) έτη

 

14Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώουΆρθρο 5 παρ. 6500 ευρώ
15Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή ή πώλησηΆρθρο 6 παρ. 21.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
16Παράνομη εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώλησηΆρθρο 6 παρ. 33.000 ευρώ
17Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής από εκτροφέαΆρθρο 6 παρ. 41.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
18Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από τον δεύτερο (2ο) οιστρικό κύκλο και πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τον τελευταίο τοκετόΆρθρο 6 παρ. 52.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
19Αναπαραγωγή μετά το ένατο (9ο) έτος της ηλικίας του ζώου, καθώς και αναπαραγωγή του ίδιου ζώου περισσότερες από έξι (6) φορές σε όλη τη ζωή τουΆρθρο 6 παρ. 62.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
20Αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.Άρθρο 6 παρ. 73.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
21Πώληση σκύλων και γατών με ηλικία μικρότερη των δέκα (10) εβδομάδων.

Πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, καθώς και σε καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops)

Άρθρο 6 παρ. 8 περ. α’, β’ και ε’4.000 Ευρώ ανά ζώο που πωλείται
22Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων

 

Άρθρο 6 παρ. 8 περ. γ’2.000 Ευρώ ανά ζώο
23Αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι

 

Άρθρο 6 παρ. 8 περ. δ’1.000 Ευρώ ανά ζώο
24Διαδικτυακές ή έντυπες αγγελίες α) για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς ή β) για πώληση ζώων συντροφιάς σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους και του αριθμού έγκρισης του εκτροφέα ή γ) για υιοθεσία αδέσποτων ζώων χωρίς αναφορά στον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα ΥιοθεσιώνΆρθρο 6 παρ. 9 και 101.000 ευρώ
25Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανσηΆρθρο 6 παρ. 13500 ευρώ
26Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10Άρθρο 10 παρ. 1, 2 και 3500 ευρώ ανά ζώο
27Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 10Άρθρο 10 παρ. 4300 Ευρώ ανά ζώο
28Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς σε επιβατηγά πλοίαΆρθρο 10 παρ. 55.000 Ευρώ
29Μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείωνΆρθρο 10 παρ. 71.000 Ευρώ
30Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδειαΆρθρο 11 παρ. 15.000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης
31Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφοράΆρθρο 11 παρ. 21.000 ευρώ ανά ζώο
32Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση

Προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει

Άρθρο 11 παρ. 3 και 41.000 Ευρώ ανά ζώο
33Παράλειψη κατοχής εκτυπωμένου και υπογεγραμμένου από τον κτηνίατρο αντιγράφου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου ή ενημερωμένου διαβατηρίου ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεσηΆρθρο 11 παρ.31.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
34Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα

Διατήρηση περισσότερων από δύο (2) ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση περισσότερων ζώων συντροφιάς

Άρθρο 12 παρ. 2, 3 και 4500 ευρώ ανά ζώο
35Παράλειψη λήψης από τα υπεύθυνα πρόσωπα κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματαΆρθρο 131.000 Ευρώ

 

36Συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμαΆρθρο 14 παρ. 130.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
37Συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 14 και του άρθρου 15Άρθρο 14 παρ. 2 και άρθρο 1520.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

 

 

38Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεωνΆρθρο 14 παρ. 2 και 3

 

10.000 Ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο
39Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μάχηςΆρθρο 14 παρ. 4 εδάφιο πρώτο20.000 ευρώ για κάθε ζώο
40Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας ή ιπποειδούς για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιώνΆρθρο 14 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο50.000 ευρώ για κάθε ζώο
41Κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, εγκατάλειψη)Άρθρο 16 παρ. 1 περ. α’ και άρθρο 5 παρ. 1 περ’ ζ5.000 έως 15.000 για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος
42Φόνος, βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή/και θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτάΆρθρο 16 παρ. 1 περ. β’ και παρ. 230.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

 

43Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημαΆρθρο 16 παρ. 3500 ευρώ
44Η με οποιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων 500 ευρώ

 

 1. Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.
 2. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά. Από τους παραβάτες των άρθρων 6, 11 και 14 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστημα από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3.
 3. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: (α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 5, (β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή, (γ) το ύψος του προστίμου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη και αντίγραφό της αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 6, αρχή.
 4. Αντιρρήσεις κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης υποβάλλονται ενώπιον του προϊσταμένου της αρχής που το όργανό της τη βεβαίωσε, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή της παρ. 6.
 5. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο με απόφαση δημάρχου του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 , Α` 90).
 6. Ειδικά για την παράβαση των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 περί παράλειψης στείρωσης και μη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς, η απόφαση επιβολής του προστίμου εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο, βεβαιώνεται από την ταμειακή υπηρεσία και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 7. Σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παράβασης, η αρμόδια υπηρεσία που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και, αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, επιβάλλει νέο πρόστιμο μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.
 8. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό σε ειδικό λογαριασμό (ΑΛΕ) στον προϋπολογισμό του Δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων, την ίδρυση νέων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

 • 20 Μαΐου 2021, 21:35 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ

  Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος
  του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή
  αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα
  ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την
  εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
  ζώων, ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο
  Νόμος.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:11 | Τερζοπούλου

  Να επιβάλλονται πραγματικές κυρώσεις στους παραβάτες του νόμου και σε όσους είναι υπεύθυνοι για την κακοποίηση των ζώων είτε είναι πολίτες είτε είναι αιρετοί. Να υπάρχει 5ψήφιος αριθμός καταγγελιών και ομάδα προστασίας των ζώων σε κάθε νομό. Να ενταχθούν στην αντιεγκληματική πολιτική της ΕΛΑΣ οι υποθέσεις κακοποίησης των ζώων. Να βεβαιώνονται άμεσα τα πρόστιμα και όχι να είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:44 | M. Αλεβιζακη

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | Βασιλική Λάμπρου

  Λόγω των δύσκολων οικονομικών εποχών αντί για την άμεση επιβολή διοικητικού προστίμου και ανάλογα με την περίπτωση θα μπορούσε να δύνεται μία μικρή προθεσμία για συμμόρφωση και μετά να επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο. Επιπλέον θα μπορούσε κάθε χρηματικό πρόστιμο είτε από ποινικά είτε διοικητικά παραπτώματα να εξαγοράζεται με υποχρεωτική εργασία σε καταφύγια ή άλλες δομές των Δήμων

 • 20 Μαΐου 2021, 21:08 | Χριστίνα Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | Ράνια Αργυροπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | Ζωή Καραμάνη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:01 | Ιφιγένεια Καραμάνη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | Καίτη Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:58 | Τζουλιάνα Μαγρίζου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Νανά Λιάπη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:10 | ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΠΟΥΖΑ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:55 | Μαρία Καρπούζα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:26 | ΑΛΚΜΗΝΗ ΚΑΖΑΝΑ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:05 | Αριάδνη Ευθυμίου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:44 | Μιαρίτη Κατερίνα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:26 | Μαρία Χριστίνα Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:02 | Μακροπούλου Βασιλική

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:33 | Ιωάννα Φιλοκώστα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:11 | Αποστολία Ευσταθιάδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:51 | Θεοδώρα Τζιογκίδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:24 | Μαρία Πολυμερίδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:54 | Δήμητρα Τζιογκίδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:26 | Θεοδώρα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:07 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 1:
  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6:
  Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους.
  Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:59 | Χρήστος Γενιτσεφτσής

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:38 | Ελεάνα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | Σαντίνα Μουστάκα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:57 | Πανογεώργου Μαρία

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:33 | Μουστάκα Αλεξάνδρα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:10 | Μουστάκας Χαράλαμπος

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μέλη ευπαθών ομάδων που διεκδίκησαν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων τους, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4, Παρ.13, αλλά ο Δήμος καθυστέρησε, αμέλησε ή αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε παράβαση του Άρθρου 7, Παρ. 1. Στη περίπτωση αυτή ο παραβάτης δεν είναι ο πολίτης, αλλά ο Δήμος που θα έπρεπε να τιμωρηθεί αντιστοίχως.
  Παρ. 6: Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους. Να μην είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ – κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένα. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:32 | Παυλίνα Δράκου

  – Πιο αυστηρές ποινές για κακοποίηση ζώων. Άνθρωπος που κακοποιεί ζώο είναι επικίνδυνος όχι μόνο ως προς τα ζώα αλλά και προς τους ανθρώπους. Η κακοποίηση ζώου και ανθρώπου δε θα έπρεπε να είναι κάτι που αντιμετωπίζεται τόσο διαφορετικά. Η σκληρότητα και οι προθέσεις αυτού που το κάνει είναι παρόμοιες άρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως προκειμένου να προστατευθούν όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά θύματα – μαζί με ψυχοθεραπεία!

  – Πιο αυστηρή ποινή για τη μεταφορά ζώων στο χώρο αποσκευών των ΚΤΕΛ (είναι στα όρια της κακοποίησης) και ΣΙΓΟΥΡΑ πιο αυστηρή ποινή όταν κάποιος εγκαταλείπει κατά το ατύχημα χτυπημένο ζώο χωρίς να του παρέχει βοήθεια. Αυτός ο άνθρωπος ειναι ουσιαστικά σαν να σκοτώνει το ζώο και πρέπει να λαμβάνει την αντίστοιχη μεταχείριση.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  ΟΧΙ στις “ποινές” χάδι στους Δήμους, που στη πράξη σημαίνει, ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το “έργο” τους κατά των ζώων. ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους, ποινικές και διοικητικές.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:03 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:32 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΑΙΜΑ»

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωϊκής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

  Υπογραφή:
  ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ »ΛΑΪΜΑ» Κομοτηνής

 • 20 Μαΐου 2021, 20:27 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:26 | Σωκράτης

  Απαραίτητο να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδήμαρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.
  Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά πόσο σημαντική είναι η υποχρεωτική στείρωση χωρίς καμία εξαίρεση ούτε για σκύλους εργασίας ή κυνηγών / κυνηγετικούς σκύλους ή ζώα ατόμων που εκτρέφουν χωρίς να είναι νόμιμοι εκτροφείς. Με τις εξαιρέσεις ανοίγει ο δρόμος για παρανομίες και εγκαταλείψεις. Η χώρα μας έχει εκατομμύρια αδέσποτα. Η στείρωση είναι βασική για την ευζωία του ζώου, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί και επιστημονικά και μπορεί να το επιβεβαιώσει οποιοσδήποτε κτηνίατρος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, απλά εθελοτυφλεί. Τα άτομα που ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τα ζώα είμαστε πολλά και τρέχουμε συνεχώς να βοηθήσουμε όπως μπορούμε!

 • 20 Μαΐου 2021, 19:53 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 19:54 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22
  Παρ.14: προτεινουμε προστιμο από 1000 και πανω
  Παρ.34: Να εξαιρουνται του προστιμου περι αριθμητικου περιορισμου, οσοι αποδεδειγμενα φιλοξενουν αδεσποτα ζωα που τα εχουν γλιτωσει από το δρομο ή τα καταφυγια (κι είναι εγεγγραμενα στην ΕΜΖ)
  Παρ.39: Οι κυνομαχιες δεν θα σταματησουν με τοσο χαμηλα προστιμα. Το ιδιο διαδεδομενες είναι οι λεγομενες «κοκορομαχιες» που «ανθιζουν» σε περιοχες με ρομα, που όμως, κανενας αστυνομικος δεν δεχεται να εμπλακει ή να διελευκανει, γιατι είναι επικινδυνοι κακοποιοι. Προτεινουμε προστιμα από 30.000-50.000 κι ανταποκριση της ΕΛΑΣ με ελεγχους και συλληψεις.
  Παρ.41: προτεινουμε προστιμο από 15000-30.000
  Παρ.43: προτεινουμε από 1000 και πανω και να λαμβανονται υποψη της ΕΛΑΣ οι μαρτυριες, οι πινακιδες Ι.Χ. κι όχι ολοι να δικαιολογουνται ότι «δεν μπορουσαν ν αντιδρασουν» και να απαλλασσονται.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:31 | Αντη Μ.

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων.
  ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

  Να επιβάλλονται πραγματικές κυρώσεις στους παραβάτες του νόμου και σε όσους είναι υπεύθυνοι για την κακοποίηση των ζώων είτε είναι πολίτες είτε είναι αιρετοί. Να υπάρχει 5ψήφιος αριθμός καταγγελιών και ομάδα προστασίας των ζώων σε κάθε νομό. Να ενταχθούν στην αντιεγκληματική πολιτική της ΕΛΑΣ οι υποθέσεις κακοποίησης των ζώων. Να βεβαιώνονται άμεσα τα πρόστιμα και όχι να είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:06 | Πέτρος Καρέκλης

  Η αναιτιολόγητη καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου για υποχρεωτική στείρωση από 1/9/2023 και η επιβολή προστίμων από 1/9/2024, καθιστά τον νόμο ανεφάρμοστο στην ελληνική νοοτροπία ήδη πριν ακόμα εφαρμοστεί. Αυτό σε συνδυασμό με την ειδική αναφορά της παραγράφου 7 του άρθρου 22, ότι για παραβάσεις περί παράλειψης στείρωσης και μη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς, «η απόφαση επιβολής του προστίμου εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο», δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου, αφού ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις σε επίπεδο δήμων εις βάρος των ζώων συντροφιάς.

  Γιατί να μην μπορούν να επιβάλουν πρόστιμα όλες οι υπηρεσίες στις οποίες γίνεται αντιληπτή η οποιαδήποτε παράβαση;

  Ποιές είναι οι διοικητικές κυρώσεις για τους δήμους που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον νόμο; Ποιές είναι οι κυρώσεις για τους δήμους που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά κονδύλια που λαμβάνουν στα πλαίσια του προγράμματος «Άργος» για άλλους σκοπούς χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα;

  Δεν προβλέπεται καμία κύρωση στους Δήμους όταν δεν μεριμνούν για την ευζωία των αδέσποτων. Δεδομένου ότι η επίτευξη ευζωίας των αδέσποτων δεν συναρτάται πάντα με οικονομικές επιβαρύνσεις, αλλά απαιτεί και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων φορέων και δομών και συνεπή εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, πρέπει στο πλαίσιο ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας από το ΥΠΕΣ και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή να προβλεφθεί η ρητή αρμοδιότητα τους για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους Δήμους σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα αρμοδιότητας του εκάστοτε Δήμου για λόγους μη συμμόρφωσης ή πλημμελούς συμμόρφωσης στις διατάξεις του νόμου.
  Το ΥΠΕΣ πρέπει να παρέμβει ασκώντας την βασική του αρμοδιότητα της παροχής οδηγιών προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών και ΟΤΑ με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να επιτελέσει το έργο του στα πλαίσια του προγράμματος Άργος.

  ΟΧΙ σε εκπτώσεις προστίμων για παραβάσεις που αφορούν την ευζωία των ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:01 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  Με θλίψη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη “έκπτωσης 50%” για τον παραβάτη που καταβάλει το πρόστιμο “εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου”, εξισώνοντας την κακοποίηση ζώου με το παράνομο παρκάρισμα και καθιστώντας περιπτώσεις βαριάς κακοποίησης οικονομικά προσιτές σε όλους.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:07 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:40 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  Να συμπληρωθεί στη διάταξη του άρθρου 22§4: «Κατά τη διαπίστωση της παράβασης αυτή βεβαιώνεται επί τόπου ή σε άλλο τόπο, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ως άνω βεβαίωση δεν καθίσταται εφικτή στον τόπο διάπραξης» ως η Εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ με τον τίτλο Βηματολόγιο/2016 επισημαίνει.
  Στο άρθρο 22§6 αναφέρεται ότι «Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο με απόφαση δημάρχου του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 , Α` 90).».

  ΕΝΣΤΑΣΗ
  Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους.
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΝΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΝΩ Η ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑ ΕΣΒΗΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΠΛΑ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ Η ΘΑ «ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ» Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανο της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο που συνήθως είναι η ΕΛ.ΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ και θα διατίθεται για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων. Όμοια διαδικασία ακολουθείται π.χ. για τις παραβάσεις του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας, ήτοι νομοθέτημα που αρμόδιο για τη θέσπιση του είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ενώ για την εφαρμογή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
  ❖ Αν για λόγους άλλους, η αρχική υπό διαβούλευση διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί, τότε στην περίπτωση αυτή να ορίζεται ο μέγιστος χρόνος των είκοσι (20) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής του διοικητικού προστίμου από τον αρμόδιο Δήμαρχο, με ταυτόχρονη υποχρέωση κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Υπηρεσία που βεβαιώνει την παράβαση, καθώς επίσης και ανάρτηση αυτής στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:41 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:47 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

 • 20 Μαΐου 2021, 17:17 | ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Προ ολίγων εβδομάδων συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση «Διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς κατά παράβαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας» η οποία και κατατέθηκε από την κα κ Γιαννακοπούλου. Κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα που αφορούν σε:α) καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων,β) άσκηση ποινικής δίωξης κατά νομικών προσώπων τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να διακινούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού,γ) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς,δ) κατάσχεση ζώων συντροφιάς στην Ελβετία τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στην βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ αν και είχαν χορηγηθεί διαβατήρια και έφεραν αριθμούς σήμανσης,ε) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας η οποία από αυτοψία που διενήργησε σε παράνομο χώρο συγκέντρωσης ζώων, αναφέρει ότι βρέθηκαν διαβατήρια και βιβλιάρια υγείας ζώων κενά κτηνιατρικών πράξεων, τα οποία ήταν προϋπογεγραμμένα και προσφαγισμενα.Κατόπιν όλων αυτών είχε προταθεί από το ΥΠΑΑΤ με καθυστέρηση 8 χρόνων να εισαχθούν στο σ-ν για τα ζώα συντροφιάς εφαρμοστικά μέτρα του ΕΚ576/2013 Θέσπισή Ψηφιακής Υπηρεσίας Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων Ξεχωριστό άρθρο στο σ-ν με τίτλο «Έγγραφο ταυτοποίησης
  (διαβατήριο)» σύμφωνα με το οποίοα) Τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωποβ) Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων με τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, τον αριθμό διαβατηρίων καθώς και την ημερομηνία διάθεσης Προβλέφθηκαν κυρώσεις για τις περιπτώσειςα) Μεταβίβαση κενού διαβατηρίου σε πρόσωπο διαφορετικό από τον κτηνίατρο στον οποίο έχει αρχικά διατεθείβ) Ελλιπής συμπλήρωση των ενοτήτων Ι έως και ΙV του διαβατηρίου καιγ) Πλαστογράφηση στοιχείων διαβατηρίουΤα παραπάνω σημαντικά που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησής και εμπορίας ζώων συντροφιάς δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σ-ν.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:28 | Φωτεινή Θέου

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Να συμπληρωθεί στη διάταξη του άρθρου 22§4: «Κατά τη διαπίστωση της παράβασης αυτή βεβαιώνεται επί τόπου ή σε άλλο τόπο, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ως άνω βεβαίωση δεν καθίσταται εφικτή στον τόπο διάπραξης» ως η Εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ με τον τίτλο Βηματολόγιο/2016 επισημαίνει.
  Στο άρθρο 22§6 αναφέρεται ότι «Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο με απόφαση δημάρχου του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 , Α` 90).».

  ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Η ύπαρξη – μεσολάβηση του εν λόγω σταδίου και μάλιστα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εκτιμάται ότι δεν έχει να συνεισφέρει οποιαδήποτε εγκυρότητα στην όλη διοικητική διαδικασία. Αντιθέτως, θα αποτελέσει τροχοπέδη στην έγκυρη και έγκαιρη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, καθόσον θα υπάρξουν δυστοκίες, καθυστερήσεις ή ακόμα και μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιβολής, για ευνόητους λόγους.
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΝΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΝΩ Η ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑ ΕΣΒΗΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΠΛΑ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ Η ΘΑ «ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ» Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, παρέχοντας την αντίστοιχη εξουσιοδότηση στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανο της βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο που συνήθως είναι η ΕΛ.ΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ και θα διατίθεται για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων. Όμοια διαδικασία ακολουθείται π.χ. για τις παραβάσεις του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας, ήτοι νομοθέτημα που αρμόδιο για τη θέσπιση του είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ενώ για την εφαρμογή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
  ❖ Αν για λόγους άλλους, η αρχική υπό διαβούλευση διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί, τότε στην περίπτωση αυτή να ορίζεται ο μέγιστος χρόνος των είκοσι (20) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής του διοικητικού προστίμου από τον αρμόδιο Δήμαρχο, με ταυτόχρονη υποχρέωση κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Υπηρεσία που βεβαιώνει την παράβαση, καθώς επίσης και ανάρτηση αυτής στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.
  ________________________________________