Άρθρο 15 Διατήρηση ζώων σε ειδικές εγκαταστάσεις

1. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων σε:
(α) νομίμως λειτουργούντες ζωολογικούς κήπους και εκθέσεις,
(β) ενυδρεία,
(γ) κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,
(δ) εκτροφεία θηραμάτων και εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις,
υπό την προϋπόθεση ότι στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή κάθε είδους ζώου.
2. Από τις παραστάσεις της παρ. 1 εξαιρούνται (α) παραστάσεις ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο ή (β) εκθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 ή (γ) περιπτώσεις κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού υπό την προϋπόθεση της μη κακοποίησης του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:29 | Ζωή Καραμάνη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:38 | Ράνια Αργυροπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:26 | Ιφιγένεια Καραμάνη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:58 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:08 | Καίτη Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:55 | Τζουλιάνα Μαγρίζου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:52 | Νανά Λιάπη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:25 | ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΠΟΥΖΑ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:16 | Μαρία Καρπούζα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 20 Μαΐου 2021, 07:00 | Τσούλη Μιχαέλα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:58 | Μπεργελέ Κατερινα

  Επιτέλους, ο εγκλεισμός των ζώων δεν είναι παιδαγωγικό θέαμα! Να κλείσουν όλοι οι ζωολογικοι κήποι. Σε άλλο εδάφιο, η συνεχης παραμονή των οικοσιτων ζώων σε κλουβί καθίσταται παράνομη, γιατί τα κλουβιά των ζωωολογικων κάπως είναι νόμιμα???

 • 19 Μαΐου 2021, 21:36 | 3 kai o koykos

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους

 • 19 Μαΐου 2021, 16:25 | ΑΛΚΜΗΝΗ ΚΑΖΑΝΑ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 16:51 | Αριάδνη Ευθυμίου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 15:00 | Μιαρίτη Κατερίνα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 14:20 | Σοφία Αλεβιζάκη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 19 Μαΐου 2021, 14:53 | Χριστίνα Παπαδπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1: «Κάθε δήμος δύναται να κατασκευάζει…» . Θα έπρεπε να αναφέρεται ως υποχρέωση των δήμων η ίδρυση πάρκων σκύλων σε διάφορες γειτονιές της πόλεις.
  Παρ. 4: «Τα περιφραγμένα πάρκα σκύλων διαθέτουν ικανή περίφραξη και διπλές πόρτες… Οι απαραίτητες προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι μόνο η διπλή πόρτα αλλά και η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, η σκίαση και η ύπαρξη κάδων απορριμάτων.
  Ουσιαστική είναι η πρόσβαση σε αυτά των πολιτών με τον σκύλο περπατώντας, άρα στην επιλογή τοποθεσιών θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα προσβασιμότητας καλύπτοντας συνοικίες με ακτίνα ίσως 2-3 χλμ (2-3 χλμ βάδιση ημερησίως είναι και λογική απόσταση βάδισης για τη βόλτα).

 • 19 Μαΐου 2021, 14:16 | Χριστίνα Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 14:32 | Ιωάννα Φιλοκώστα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:27 | Αποστολία Ευσταθιάδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:36 | Θεοδώρα Τζιογκίδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:03 | Μακροπούλου Βασιλική

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:11 | Μαρία Πολυμερίδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:14 | Χριστίνα Μουστάκα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 12:34 | Μουστάκας Χαράλαμπος

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 01:22 | Βασιλική Χρήστου φιλοζωικό σωματείο Αδεσποτολόγιο

  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 00:44 | Σαντίνα Μουστάκα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 19 Μαΐου 2021, 00:45 | Ελεάνα

  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 23:18 | Χρήστος Γενιτσεφτσής

  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 23:00 | Θεοδώρα

  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 23:45 | Δήμητρα Τζιογκίδου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 23:29 | Πανογεώργου Μαρία

  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 23:45 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Περιμένω έστω και τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός μας να αποσύρει αυτό το άθλιο Νομοσχέδιο. Ένα Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί μόνο και μόνο τα συμφέροντα αυτών που δεν αγαπούν πραγματικά τα ζώα.
  Ελπίζω σε μεγάλη νίκη της αληθινής και πραγματικής ζωοφιλίας αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς , την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση αυτών των αθώων πλασμάτων.

 • 18 Μαΐου 2021, 23:44 | Μουστάκα Αλεξάνδρα

  Παρ. 1(β): Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών. Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια; Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 22:54 | Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας

  Παρ. 1(β):
  Αντίθετα με την πλειοψηφία των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους, είναι προφανές ότι η αιχμαλωσία των κητωδών, έχει μοναδικό σκοπό την εκτέλεση ακροβατικών επιδείξεων σε στυλ τσίρκου, με μηδενική εκπαιδευτική αξία, και την εκμετάλλευσή τους σε φωτογραφίσεις και προγράμματα κολύμβησης με ανθρώπους.
  Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι τα δελφίνια κι οι φάλαινες σε αιχμαλωσία – ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί σε τέτοιες συνθήκες – περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική τους συμπεριφορά και παρουσιάζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών.
  Σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη στρέφεται κατά της μεταχείρισης των δελφινιών και φαλαινών ως πηγών κέρδους και κατά της διατήρησής τους σε αιχμαλωσία με σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις. Στην Ελλάδα γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια;
  Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, ζητάμε από το Νομοθέτη να απαγορεύσει την αιχμαλωσία των κητωδών σε ενυδρεία και να σταματήσει επιτέλους την καταφανή εκμετάλλευση.

 • 18 Μαΐου 2021, 22:05 | Θανου Εύη

  ΣΥΝΦΩΝΩ ΝΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΦΠΟ

 • 18 Μαΐου 2021, 22:40 | ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΠΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους <>

 • 18 Μαΐου 2021, 17:13 | Σύλλογος κατά του trafficking των αδέσποτων ζώων

  Είμαστε κατά του Ν/Σ και στις παράνομες υιοθεσίες και μεταφορές γιατί και αυτό είναι ένα είδος κακοποίησης ζώου και παράνομης εμπορίας αφού δεν θα διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρτιά.

 • 18 Μαΐου 2021, 16:58 | Μαριάννα Τοσουνίδη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 18 Μαΐου 2021, 13:19 | ΘΑΝΟΣ ΣΑΛΕΠΑΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • 17 Μαΐου 2021, 22:47 | ΔΗΜΟΣ

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΟΖΩΣΩΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ…

 • Δελτίο Τύπου Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης
  Το σωματείο μας αναγνωρίζει την προσπάθεια σύνταξης του νομοσχεδίου αυτού, που σκοπό έχει να επιφέρει βελτιώσεις στην νομική και πραγματική αντιμετώπιση των αδεσπότων και δεσποζόμενων ζώων στη χώρα μας και κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Αισθανόμαστε την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20.05.2021.
  Περιμένουμε από τότε που θυμόμαστε τους εαυτούς μας να αλλάξει κάτι για τα ζώα στην Ελλάδα. Περιμένουμε δίνοντας κουράγιο ο ένας στον άλλο, παίρνοντας δύναμη από εσάς, βλέποντας ζώα να αποκτούν αξιοπρέπεια. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με πάθος και με ηθική, όπως και πολλά άλλα ζωοφιλικά σωματεία, αλλά και μεμονωμένοι εθελοντές και πολίτες.
  Το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στο άμεσο χρονικό διάστημα δεν θα το συγκρίνουμε με τα άλλα. Θα το σχολιάσουμε ως αυτοτελές.
  Εντοπίζουμε πληθώρα θετικών άρθρων:
  1. Αναγνώριση των πέντε ελευθεριών των ζώων
  2. Εισαγωγή του θεσμού ζώων θεραπείας
  3. Εθνικό Μητρώο ζώων
  4. Αναγνώριση των Ζωοφιλικών Σωματείων και επίσημη αναδοχή ζώων από αυτά
  5. Μητρώο Ζωοφιλικών Σωματείων
  6. Πλατφόρμα Υιοθεσίας
  7. Μητρώο Αιμοδοσίας
  8. Υποχρεωτικός απολογισμός έργου των Δήμων στο Υπ. Εσωτερικών
  9. Υποχρεωτικό πρόγραμμα διαχείρισης ζώων των Δήμων καθόλη τη διάρκεια του έτους
  10. Απαγόρευση ζώων σε pet shops
  11. Καταβολή χρηματικού ποσού στους κηδεμόνες όταν αυτοί παραδίδουν το κατοικίδιο τους στον Δήμο τους και στέρηση απόκτησης άλλου ζώου για τα επόμενα 3 έτη
  12. Υποχρεωτικοί κανόνες ευζωίας, απαγόρευση μοναξιάς των ζώων και εκπαίδευση
  13. Αφαίρεση άδειας κυνηγιού όταν δεν είναι τα ζώα τσιπαρισμένα και κυρώσεις για εγκατάλειψη κουταβιών
  14. Κανόνες επαγγελματικής εκτροφής
  15. Αύξηση του ορίου ηλίκιας των νεογνών πριν δοθούν
  16. Απαγόρευση αγγελιών για ζευγάρωμα ζώων
  17. Υποχρεωτική αναγραφή κειμένου υπεύθυνης υιοθεσίας σε όλες τις αγγελίες ζώων
  18. Αναγνώριση του Adoption Fee
  19. Μη επιτρεπόμενες μέθοδοι εκπαίδευσης ζώων
  20. Ρητή απαγόρευση για το παστούρωμα
  21. Εισαγωγή εκπαιδευτικών φιλοζωικών προγραμμάτων σε σχολεία
  22. Εύκολη πρόσβαση πολιτών σε καταφύγια και κυνοκομεία ζώων
  23. Ελεύθερη πρόσβαση ζώων σε παραλίες και θάλασσες
  24. Επιχορήγηση Ζωοφικών Σωματείων
  25. Επιτροπή Εποπτείας Δήμων
  26. Κυρώσεις Δήμων για την απουσία προγράμματος διαχείρισης ζώων
  27. Μητρώο Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου
  28. Μητρώο Παραβατών
  29. Δυνατότητα Εθνικής Γραμμής Καταγγελιών
  30. Δημιουργία πάρκων ζώων
  31. Αφαίρεση ζώου από τον κηδεμόνα του σε περίπτωση κακοποιήσης και οικονομικές κυρώσεις.
  Τα σημεία που εντοπίζουμε και ελπίζουμε να βελτιωθούν:
  1. Να γίνει υποχρεωτική η στείρωση και των δεσποζόμενων ζώων. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για το νέο σχέδιο νόμου ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Δεν φανταζόμασταν όμως ποτέ ότι οι αντιδράσεις θα έφταναν σε αυτό το βαθμό και με αυτή την ένταση. Το γεγονός αυτό καθαυτό επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο ο αριθμός αδέσποτων ζώων στη χώρα μας είναι σήμερα που μιλάμε μερικά εκατομμύρια – αριθμός καθημερινά αυξανόμενος. Ο φόβος μας επιβεβαιώθηκε διαβάζοντας το άρθρο 39, παράγραφος 3 του νομοσχεδίου, η οποία ουσιαστικά δύναται να εξαιρέσει από την υποχρεωτική στείρωση αυτούς για τους οποίους επιβάλλεται να θεσπιστεί. Ζητάμε την στείρωση των αδέσποτων και των δεσποζόμενων ζώων, τουλάχιστον για μερικά χρόνια, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουμε παιδεία. Ζητάμε να μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω στα συμφέροντα και την αμάθεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας μέχρι να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στον δρόμο, μέχρι να αδειάσουν τα κλουβιά.
  2. Παρίσταται αναγκαίο να απαγορευτεί η διαμονή ζώων σε ταράτσες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή χιλιάδες ζώα παρατημένα, υπό όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στο έλεος του Θεού και μακριά από τα βλέμματά μας. Αποτελεί σοβαρότατη κακοποίηση και πρέπει να απαγορευτεί.
  Η εμπειρία μας τόσα χρόνια στην περισυλλογή αδέσποτων η παρατημένων ζώων έχει δείξει πως τα ζώα που προέρχονται από μόνιμη διαμονή σε ταράτσα παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης αλλά και συμπεριφοράς (επιθετικότητα). Τα περισσότερα από αυτά δεν βγαίνουν τις απαραίτητες βόλτες ημερησίως και αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις στην συμπεριφορά τους.
  3. Χρειάζεται πιο αναλυτικό νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό, ώστε να μην κατηγορούμαστε αδίκως ως λαθρέμποροι. Έχουμε άψογη συνεργασία με ζωοφιλικά σωματεία του εξωτερικού και έχουν αποκτήσει στις χώρες αυτές μια αξιοπρεπή ζωή πάρα πολλά αδέσποτα της Ελλάδας.
  4. Υπάρχει ανάγκη οι κάτοικοι που διαμένουν σε πολυκατοικίες και που είναι κηδεμόνες ζωών να μπορούν να έχουν όσα ζώα επιθυμούν, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, καθαριότητας και κοινής ησυχίας.
  5. Η επανένταξη των ζώων δεν είναι εφικτή όταν ταυτόχρονα πρέπει να λάβει χώρα σε μέρος το οποίο να απέχει ταυτόχρονα 200 μέτρα από νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, σχολεία, λιμάνια. Τα ζώα μετακινούνται και εφόσον επανεντάσσονται μπορούν να μετακινηθούν παντού.
  6. Ελεύθερη μετακίνηση ζώων με συνοδό στα ΜΜΜ με εισητήριο.
  7. Απαγόρευση κλουβιών μεταφοράς ζώων στο πίσω μέρος του οχήματος και έξω από αυτό.
  8. Σύσταση ανεξάρτητης κτηνιατρικής αρχής για την εποπτεία των κυνοκομίων. Ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός όταν πραγματοποιείται από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  9. Αύξηση του ορίου δυνατότητας παραμονής ζώου σε καταφύγιο. Το διάστημα των 30 ημερών δεν είναι αρκετό ώστε να καταστεί εφικτό ένα ζώο να εξεταστεί, να θεραπευθεί, να φωτογραφηθεί, να προωθηθεί, ώστε να υιοθετηθεί.
  Είμαστε εδώ, μαζί σας, δίπλα σας, να συνεχίσουμε εθελοντικά αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια για το δικάιωμα αξιοπρεπούς ζωής όλων των συναισθανόμενων πλασμάτων!
  Να ευχαριστήσουμε με όλη μας την ψυχή την εξαίρετη Δικηγόρο κα. Νίκη Τηλιακού που μας βοήθησε στην πλήρη και αναλυτική κατανόηση του συνόλου του νομοσχεδίου!
  Με εκτίμηση
  Η ομάδα της ΖΕΗ

 • 16 Μαΐου 2021, 17:47 | Μινα Βεντουρη

  ΟΧΙ παραγραφος 1α κ παραγραφος 1β

  για ποια ευζωια των ζωων να συζητησουμε σ αυτες τις περιπτωσεις οπου δελφινια, φαλαινες κ αλλα αγρια χερσαια κ θαλλασια ζωα εχουν χωριστει απο τις οικογενειες τους απο μικρη ηλικια, καποια εχουν περασει επιπονες εκπαιδευσεις σε φρικτες συνθηκες με σκοπο το κερδος κ το ανθρωπινο ειδος τα κραταει φυλακισμενα σε δεξαμενες ή κλουβια για ολη την υπολοιπη ζωη τους

  Τα ζωα αυτα υποφερουν, πρεπει να ελευθερωθουν στο φυσικο τους περιβαλλον στους ωκεανους ή να γινει επανενταξη τους στις ζουγκλες απο εκει που τα πηραν…

  ΟΧΙ παραγραφος 2

  για ποιο λογο να εξαιρεθουν οι παραστασεις ιππικης δεξιοτεχνιας, αθληματων ιππασιας κτλπ οπως αναφερεται με την προυποθεση της μη κακοποιησης ζωου
  εχουμε δει τοσα αλογα να τραυματιζοντε κατα την διαρκεια αυτων των διοργανωσεων κ υπαρχουν αλογα με μυοσκελετικα προβληματα απο τις εκπαιδευσεις

 • 16 Μαΐου 2021, 16:01 | Stefanos vaide

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ

 • 16 Μαΐου 2021, 15:21 | Αικατερίνη Χ

  Μήπως είναι καιρός να σκεφτούμε την κατάργηση των ζωολογικών κήπων; Τους χώρους μόνιμου εγκλεισμού ζώων που θα έπρεπε να βρίσκονται στη φύση; Κι ας διατηρηθούν μέχρι τα ζώα που έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας, να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις που τους διαθέτουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

 • 11 Μαΐου 2021, 01:30 | Νικόλαος Κ

  ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΣΤΟ GOOGLE.GR ΤΗ ΦΡΑΣΗ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ» ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ Ε Ν Α ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΓΑΥΓΙΖΟΥΝ».
  ΤΟΣΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑΙΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΣ.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ;
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ.
  ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΩ, ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΩ, ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΟΨΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟ, ΤΟ ΠΑΡΑΤΑΝΕ ΣΕ ΑΥΛΕΣ, ΠΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ, ΔΕΝ ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΝ ΒΟΛΤΑ, ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΓΑΥΓΙΖΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΕΠΙ ΩΡΕΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΗΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ.
  ΔΙΑΤΗΡΩ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΤΙΣΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.
  ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο ΕΝΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΨΕΙ 3 ΣΚΥΛΙΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΣ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΚΥΛΙ ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.
  ΣΤΗ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ/ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΓΑΒΓΙΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ (Π.Χ. ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ, ΜΑΚΡΙΝΟ ΓΑΥΓΙΣΜΑ ΑΛΛΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, ΚΛΠ).
  ΕΧΩ ΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 3/1995 ΠΟΥ (ΑΣΑΦΩΣ) ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ (ΕΝΝΟΕΙ: ΚΑΤΟΧΟΙ) ΖΩΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ, Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ 100 ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ «Ο ΚΑΛΩΝ ΔΕΝ ΗΡΘΕ» Ή ΟΤΙ «ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ» ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥΣ.

  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΟΤΑΓΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗΡΗ, ΑΒΕΒΑΙΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΔΗΛ. ΝΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΑΥΓΙΣΜΑΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ…

  ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΧΩΡΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ ΚΑΙ ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΤΡΑ, ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΣΤΕ ΑΙΩΝΙΩΣ):

  1) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 1 ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Ε Ι Τ Ε ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ε Ι Τ Ε ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

  2) ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΦΕΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΛΕΣ, ΠΥΛΩΤΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ (ΕΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ «ΑΕΡΑ», ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ ΒΟΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ, ΑΛΛΩΣ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟΥ)

  3) ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΣΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ (Π.Χ. ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ, ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΡΗΤΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 254 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΕΡΙΠΤ. Β’ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ !!!)

  4) ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ (Π.Χ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ) ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

  5) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΚΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΑΛΛΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Υ.Γ. ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ, ΤΟΝ ΕΧΩ ΤΣΙΠΑΡΕΙ, ΤΟΝ ΕΧΩ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙ,ΤΟΥ ΔΙΝΩ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΟΝ ΒΓΑΖΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΒΟΛΤΑ 30 ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΩ

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΧΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΩΟ

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ (ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΣΚΥΛΟΥ) ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ (ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΣΚΥΛΟΥ Ή ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΣ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ), ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΥΣ ΔΗΘΕΝ «ΖΩΟΦΙΛΟΥΣ» ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ (ΒΛ. ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ)

 • 8 Μαΐου 2021, 07:12 | Σταυρούλα Κάντζου

  Το νομοσχέδιο έχει και βάση τίτλο αναφέρεται στα ζώα συντροφιάς.Αυτό το γενικό άρθρο για τα ζώα που κολλάει?

 • 7 Μαΐου 2021, 17:30 | Αλέξανδρος Φραντζής

  Για να έχει ουσιαστική αξία το άρθρο αυτό, θα πρέπει να οριστεί τι νοείται ως «παράσταση». Ως παράσταση ρητά θα πρέπει να οριστεί «οποιαδήποτε παρουσίαση ή επίδειξη ζώου, ή παρουσίαση εκτέλεσης εντολών από ζώα σε κοινό, για οποιοδήποτε σκοπό». Στο παρελθόν και για πολλά χρόνια, παραστάσεις με ζώα βαφτίστηκαν «εκπαιδευτικές παρουσιάσεις» για να καλύπτουν την παρανομία και διαιωνίζουν την παρουσίαση ζώων της άγριας πανίδας με σκοπό το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών. Αυτό θα πρέπει πια να διορθωθεί και ο νόμος να εφαρμοστεί ουσιαστικά.

 • 7 Μαΐου 2021, 13:09 | Μαλαματίνα Κ.

  Τι θα γίνει με τις παραστάσεις δελφινιών σε γνωστό ζωολογικό πάρκο; Τα ζώα πρέπει να απομακρυνθούν.