Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης»

Με τη σύσταση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ, αναλαμβάνουμε μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου, δυναμικού και υγιούς επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα.

Γνωρίζοντας τα προβλήματα ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις, αξιοποιούμε τη διεθνή εμπειρία και θέτουμε στη διάθεσή τους μια σειρά σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στην ασφυκτική οικονομική συγκυρία και την αρνητική ψυχολογία που σήμερα κυριαρχούν.

Με το ΕΤΕΑΝ αφήνουμε πίσω την παρωχημένη και ατελέσφορη πρακτική των επιδοτήσεων και παρέχουμε με σύγχρονο τρόπο ρευστότητα στις υγιείς επιχειρήσεις μέσω ανακυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών,  επιτυγχάνοντας με την αξιοποίηση δημόσιων πόρων ύψους  1 δις € τη μόχλευση πολλαπλάσιων ιδιωτικών κεφαλαίων, που αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 δις € μέσα στην επόμενη διετία.

Το ΕΤΕΑΝ θα προσφέρει ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη στις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες και στις καινοτόμες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα και σε εκείνες που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την ίδρυση του ΕΤΕΑΝ δεν απαιτούνται νέα κεφάλαια και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Στην καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία μας, που επιχειρεί να εμπνεύσει μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα και θέτει σε νέες βάσεις τη σχέση της Πολιτείας με την επιχειρηματικότητα, θέλουμε τη συμμετοχή, την κριτική, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας