Άρθρο έκτο Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες

1. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέ­λεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμη­θειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσια­κά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ανάθεσης εκτελέσεως έργων, προμηθειών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, εκμισθώσεων και εκποιήσεων του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

 • Βάσει της φετινής (του Ιουνίου) ενημερωτικής εκδήλωσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και εφόσον επιθυμεί το ΕΤΕΑΝ την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων με φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς κανόνες προμήθειας διαφοροποιημένοι:
  Επειδή ο περισσότερος κόσμος μέσα στην κρίση δεν ασχολείται με την φιλικότητα προς το περιβάλλον, θα πρέπει να γίνω και αναλυτικός. Αναφέρω επομένως παραδείγματα μεθόδων προμήθειας υλικών και αναλωσίμων που μάλιστα συνδέονται και με την εξοικονόμηση χρημάτων:
  -Προμήθεια πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (που έχει προέλθει από ΑΠΕ)
  -Προμήθεια ανακυκλωμένου χαρτιού με ταυτόχρονη ανακύκλωση
  -Μηδενική χρήση εκτυπωτών ψεκασμού (και άρα χρήση λιγότερων χημικών)
  -Χρήση εκτυπωτών λέϊζερ (γραφίτης -άνθρακας- το αναλώσιμο)
  -Εξοπλισμός γραφείων από ξύλο ή ανακυκλωμένο πλαστικό
  -Προμήθεια αποκλειστική λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ή LED για εξοικονόμηση ενέργειας, εξοπλισμού ενεργειακής κλάσης Α
  -Ψηφιοποιημένες εφαρμογές για τη διαχείριση αρχείων, εισερχομένων φαξ και επικοινωνίας του προσωπικού μεταξύ των και των συναλλασσομένων μερών
  -Κριτήρια στο διαγωνισμό που θα ενισχύουν τις υποψηφιότητες επιχειρήσεων-προμηθευτών με πιστοποιημένο Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
  -Προσαύξηση μορίων σε προμήθειες που αφορούν ανθρακικά ουδέτερα (carbon neutral) προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να δοθούν κίνητρα για ενδυνάμωση της προσπάθειας ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή (μόνο με το όνομα στο Υπουργείο, προκοπή δε γίνεται).
  -Κριτήρια επιλογής προμηθειών αναφορικά με την περιεκτικότητα σε τοξικά ή χημικά. Επιβράβευση προμηθειών φιλικών προς το περιβάλλον π.χ. ξύλινο γραφείο πιστοποιημένο κατά FSC (Forest Stewardship Council)

  Θα μπορούσα να λέω κι άλλα παραδείγματα αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου εδώ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα και στο διαδίκτυο.