Άρθρο 21 Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται περίπτωση ζ’, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ζ. Το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που καταβάλλεται από Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικές εταιρείες συμψηφίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), με το ποσό που αντιστοιχεί σε: α) ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των δαπανών για κλινικές δοκιμές, και οι οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένης στόχευσης και αιτιολογίας, β) ποσοστό επί των δαπανών που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας διάταξης».

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:56 | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΦΕΕ: Η διάταξη αυτή δεν διευκρινίζει ποιες κλινικές δοκιμές συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Πρότασή μας είναι, οι κλινικές δοκιμές να είναι οι μελέτες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 2351/Β/11.07.2017.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:02 | Pharma Innovation Forum

  Συμφωνούμε επί της αρχής.
  Θα πρέπει να οριστεί αυστηρό και σαφές πλαίσιο αναφορικά με τις δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη και τις κλινικές μελέτες καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, δεδομένου ότι η περιγραφή είναι πολύ ασαφής και επιτρέπει να λογιστούν ως τέτοιες δαπάνες έξοδα που μπορεί να αφορούν για παράδειγμα συντήρηση κτιρίου.

  Αναφορικά με τις δαπάνες που δύναται να συμψηφίζονται με το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής, προτείνεται να συνυπολογίζονται και οι δαπάνες για προγράμματα που διαπιστωμένα προάγουν τη δημόσια υγεία (διάγνωσης, προσυμπτωματικού ελέγχου, διασύνδεσης με τη φροντίδα).

  Ο παραπάνω συμψηφισμός να είναι εφικτός μόνο στην περίπτωση όπου δεν εκκρεμούν οφειλές από clawback / rebate της εταιρίας, ή που είναι συνεπείς στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

  Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι μόλις ένα μικρό μέρος και δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:04 | Μαριάντζελα Οικονομοπούλου

  Δεν προβλεπεται συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής για δαπάνη για Ιατροτεχνολογικά Προιόντα. Συγκεκριμένα προτείνεται το κάτωθι

  Στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως ακολούθως:
  «2. Το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που καταβάλλεται από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται συμψηφίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), με το ποσό που αντιστοιχεί σε: α) ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των δαπανών για κλινικές δοκιμές, και οι οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένης στόχευσης και αιτιολογίας, β) ποσοστό επί των δαπανών που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, και έχει καταβληθεί από τους αντίστοιχους υπόχρεους οικονομικούς φορείς, ήτοι κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/ προμηθευτές.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 09:26 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Το συγκεκριμένο άρθρο εάν ψηφισθεί και εφαρμοσθεί θα έχει τα εξής αποτελέσματα:
  -Θα αυξηθούν εικονικά οι κλινικές μελέτες και θα γίνουμε «επιτέλους Ισπανία-Βέλγιο» φθάνοντας στα 800.000.000€. Με το γνωστό τρόπο της υπερτιμολόγησης οι υπάρχουσες κλινικές μελέτες απο 200.000€ θα εκτοξευθούν στα 600.000€.
  -Θα έρθουν σε σύγκρουση ελληνικές και ξένες εταιρείες αφού σίγουρα θα υπάρξει πλαφόν στο άμεσο μέλλον
  -Η δαπάνη για την αγορά του φαρμάκου θα αυξηθεί κατά 1.000.000.000€ όσο και το clawback αφού αυτό θα επιστρέφεται ολόκληρο

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ GREEK ASSOCIATION OF
  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS
  Πανεπιστημίου 58, 10678 Αθήνα 58 Panepistimiou str.,10678 Athens-Greece
  Τηλ: 2103306487 Fax:2103306459 Tel:++302103306487 Fax:++302103306459
  Site : http://www.pasidik.gr E-mail : pasidik@otenet.gr

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας με τίτλο : « Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας», δεν περιλαμβάνει καθόλου διατάξεις για την Π.Φ.Υ., η οποία έχει πολλά κρίσιμα ανοιχτά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι η επί 7 χρόνια επιβολή ενός ανήθικου και ληστρικού μέτρου στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής και κλινικο- εργαστηριακής ιατρικής, που αφορά την αυτόματη περικοπή υπέρβασης των δαπανών, του περιβόητου μέτρου του claw back.
  Ζητάμε να συμπεριληφθούν και διατάξεις που αφορούν την Π.Φ.Υ. και οπωσδήποτε ένα άρθρο το οποίο θα καταργεί αυτό το ανήθικο μέτρο του «αρπάζω πίσω», όπως είναι η πιστή μετάφραση στη γλώσσα μας της λέξης claw back.
  ΜΕΡΟΣ …
  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
  Άρθρο …
  Κατάργηση της αυτόματης περικοπής υπέρβασης δαπανών στις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής και κλινικο – εργαστηριακής ιατρικής
  Αιτιολόγηση
  Ζητάμε την κατάργηση του άδικου, ανήθικου και ληστρικού μέτρου της αυτόματης περικοπής υπέρβασης δαπανών για τις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια), του περιβόητου claw back, για τους εξής λόγους :
  Α) Το μέτρο αυτό επεβλήθη με τον μνημονιακού νόμο 4052 του 2012 και μόνο για 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους 2015, χρονικό περιθώριο αρκετά ασφαλές για τους δανειστές που επέβαλλαν το μέτρο αυτό, ώστε η Ελληνική πολιτεία να πάρει τα μέτρα εκείνα τα οποία θα εξορθολόγιζαν τις δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις και θα περιόριζαν σε μηδενικά επίπεδα τις σπατάλες του παρελθόντος στην αναγραφή αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων. Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν, έστω και με καθυστέρηση δύο επιπλέον ετών και από το 2018 εφαρμόζονται πλήρως τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, οι συνταγογραφικές οδηγίες και οι ˮ κόφτες ˮ επί των συνταγογραφούμενων διαγνωστικών εξετάσεων, μέτρα τα οποία μέσω του ηλεκτρονικού τρόπου συνταγογράφησης που χρησιμοποιείται για την αναγραφή τους από το μηχανογραφικό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παραπεμπτικά), έχουν περιορίσει τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις στις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων του Οργανισμού.
  Β) Οι διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις αναγράφονται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από τον κλινικό ιατρό, ο οποίος εξετάζει τον ασφαλισμένο που τον επισκέπτεται για το ιατρικό πρόβλημα που τον απασχολεί και αυτός αποφασίζει για το πόσες και ποιες εξετάσεις θα διενεργήσει ο ασφαλισμένος για να έχει την τελική διάγνωση, βάσει της οποία θα προχωρήσει στην θεραπεία του ασθενή του. Απεναντίας, οι ιατρικές διαγνωστικές μονάδες αφενός μεν δεν μετέχουν καθόλου στην αναγραφή αυτών των εξετάσεων που κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθούν ο κλινικός ιατρός, αφετέρου δε είναι υποχρεωμένες να εκτελέσουν όλες τις εξετάσεις που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που προσκομίζει ο ασφαλισμένος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με ποινή μάλιστα αντισυμβατικής συμπεριφοράς εάν δεν τις εκτελέσουν. Μολονότι λοιπόν οι ιατρικές διαγνωστικές εργαστηριακές μονάδες δεν συμμετέχουν καθόλου ούτε στο πόσες, αλλά ούτε και σε ποιες διαγνωστικές εξετάσεις θα αναγράφει στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό του εξεταζόμενου ο κλινικός ιατρός, απεναντίας είναι υποχρεωμένες να τις διενεργήσουν, έρχεται το κράτος μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και περικόπτει ένα μεγάλο ποσοστό από την αποζημίωση που δικαιούνται με βάσει έναν τιμοκατάλογο του 1991, ο οποίος μάλιστα τιμοκατάλογος έχει υποστεί μείωση δύο φορές κατά 63% αθροιστικά σε πολλές από αυτές τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις και κατά 40% περίπου μεσοσταθμικά για το σύνολο των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.
  Γι αυτούς και μόνο τους λόγους, υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι του παρόντος να τους αναφέρουμε, ζητάμε την αποκατάσταση της νομιμότητας με την άμεση κατάργηση του μέτρου του claw back, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια που εφαρμόζεται, επτά (7) συνολικά με το τρέχον έτος, έχει υπερχρεώσει όλες τις ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) και τις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή, με όλες τις συνέπειες που θα έχει μία τέτοια εξέλιξη για αυτές τις ιδιωτικές ιατρικές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούν πάνω από το 90% των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 13:05 | Άγγελος Χατζάκης

  Στο Άρθρο 21 Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης υπάρχει σοβαρή παράληψη: Δεν περιλαμβάνονται τα προγράμματα ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ που δεν έχουν σχέση με συνταγογράφηση, τα οποία χρηματοδοτούν συχνά οι φαρμακεύτηκες εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες είναι ο κύριος τρόπος χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων σε όλα σχεδόν τα νοσήματα, εφόσον ο δημόσιος τομέας και το Υπουργείο Υγείας λόγω δυσχερειών χρηματοδότησης πολύ σπάνια χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα.
  Επίσης συχνά ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει βασικές εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για πρόσβαση σε θεραπείες. Στις περιπτώσεις αυτές οι φαρμακευτικές εταιρείας καλύπτουν το κόστος των βασικών εξετάσεων, συνήθως με χρηματοδότηση σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια. Παράλειψη της πρόβλεψης αυτής στο Άρθρο 21 δημιουργεί περιορισμούς στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.