ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Άρθρο 13 Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου Τροποποίηση των άρθρων 108 και 109 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

1. Στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) διαγράφεται η περ. γ) της παρ. 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 108

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:

(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και

(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) τουλάχιστον το ήμισυ των δηλωθέντων σε κάθε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να πληρoί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας».

3. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ` Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών, υποχρεούται να μετατραπεί σε Π.Α.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται.

4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101 Δ».

2. Τροποποιούνται οι παρ. 2 και 5, διαγράφεται η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 109

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
3. [Καταργείται]

4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 2.».

6. Ποδοσφαιρικές Α.Ε. οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999.

7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

 • ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

  Σχόλια για το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ελευθερίου Αυγενάκη.

  1. Επειδή η θρυλούμενη αναδιάρθρωση γίνεται μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, φρονούμε ότι μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE επειδή οι ομάδες είναι Ανώνυμες Εταιρείες, δεν θα πρέπει να υποβιβαστεί καμία ομάδα και μαζί με τις δώδεκα (12) ομάδες της SUPER LEAGUE 2 να αποτελέσουν τη δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, σε δύο ομίλους των δεκαέξι (16) ομάδων.

  2. Χαιρετίζουμε απόλυτα, το μετοχικό κεφάλαιο για την SUPER LEAGUE 2 στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) €

  3. Διαφωνούμε κάθετα με το μίνιμουμ της εγγυητικής επιστολής στην Επιτροπή Επαγγελματικού. Αθλητισμού στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) €, διότι αυτό σημαίνει και μίνιμουμ προϋπολογισμό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) €, όταν περίπου οι μισές ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1, έχουν προϋπολογισμό από ένα εκατομμύριο (1.000.000) € έως και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) €.
  Φρονούμε λοιπόν αντιστοίχως ότι το μίνιμουμ της εγγυητικής επιστολής για την δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, πρέπει να είναι το ποσό των είκοση πέντε χιλιάδων (25.000) € με τριάντα χιλιάδων (30.000) €, που αντιστοιχούν σε μίνιμουμ προϋπολογισμό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) € με εξακοσίων χιλιάδων (600.000) €, ως υπάρχουσα πραγματικότητα

  Για την Π.Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

 • Άρθρο 13 Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου
  Τροποποίηση των άρθρων 108 και 109 του ν.2725/1999 (Α121)

  Με την υπ.αρ. 1 καθιερώνονται δυο επαγγελματικές κατηγορίες πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, πράγμα που θεωρούμε ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση με σκοπό την εξυγίανση και επανεκκίνηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
  Ασφαλώς όμως θα πρέπει σταδιακά να οδηγηθούμε σε μείωση αφού ο αριθμός των 32 ΠΑΕ σε μια επαγγελματική κατηγορία κρίνεται υπερβολικός και θα πρέπει οι ομάδες που θα αγωνίζονται στην Super League 2, σταδιακά να μειωθούν.
  Η αναδιάρθρωση στοχεύει στη βιωσιμότητα των ΠΑΕ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να πάψουν οι παθογένειες του παρελθόντος θα πρέπει αφενός οι ΠΑΕ που μετέχουν στην Super League 2 και αφετέρου η διοργανώτρια να είναι υγιείς οικονομικά. Επειδή και στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο σκοπός είναι να γίνει βιώσιμο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι για τις ΠΑΕ και την διοργανώτρια αρχή για να λυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να μην δημιουργήσουμε νέες και περισσότερες προβληματικές ΠΑΕ.

  Σωστά προτείνεται με το άρθρο 15 «Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2- Τροποποίηση του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999», η κατ’ ελάχιστη τριετής παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Σε αυτή τη φάση επανεκκίνησης και βιωσιμότητας θα πρέπει να υπάρξει άμεση υπογραφή τριετούς σύμβασης παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τηλεοπτικό πάροχο με ανάλογο τίμημα για τις ομάδες που θα μετέχουν στην Super League 2 που θα καλύπτει μέρος των ανελαστικών εξόδων τους.

  Στην παρ. 3, προβλέπεται ότι αν τα σωματεία της Γ Εθνικής που ανέρχονται στην Β Εθνική κατηγορία δεν μετατραπούν σε ΠΑΕ εντός 30 ημερών τότε αποβάλλονται. Θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των ομάδων της Super League 2, δεν θα συμπληρώνεται από άλλα σωματεία της Γ Εθνικής μέχρις ότου επιτευχθεί μια ικανοποιητική μείωση των ομάδων που θα αγωνίζονται στην SL2, αφού στην εκκίνησή της θα βρίσκονται 32 ΠΑΕ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 11:42 | ΠΑΕ ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ

  Προτείνουμε ο νομοθέτης στο τελικό σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει διάταξη που να εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην νέα ΣΛ2 της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2021-22 όλων των ΠΑΕ ΣΛ2 και ΦΛ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, εφόσον αυτές θα πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης στην παράγραφο 13.

  Είναι απαραίτητο ο νομοθέτης να τοποθετηθεί και να αναλάβει αυτός και μόνο να διευθετήσει το συγκεκριμένο θέμα, καθώς στο ΔΣ της Λίγκας ΣΛ2+ΦΛ, σύμφωνα με το υπάρχον καταστατικό (που πρέπει να αλλάξει στη νέα ΣΛ2) συμμετέχουν με 12 ψήφους οι 12 ομάδες της νυν ΣΛ2 και μόλις με 3 ψήφους οι 20 ομάδες της ΦΛ. Αυτή η ουσιαστική στρέβλωση είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα και προστριβές, ενώ το ζητούμενο είναι με ομόνοια και συντεταγμένα να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.06 η αδειοδότηση των ομάδων σύμφωνα με τα κριτήρια της ολιστικής μελέτης-πρότασης FIFA-UEFA και να ξεκινησει απρόσκοπτα η νέα εποχή στις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου μας.

  Στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να ακυρωθεί το πνεύμα και η βούληση του νομοθέτη, της αθλητικής ηγεσίας και της ολιστικής πρότασης. Οι ΠΑΕ της ΦΛ θα κληθουν από μέσα σε λιγότερες από 20 εβδομάδες να ολοκληρώσουν τη φετινή αδειοδότηση και τη δεύτερη προετοιμασία των ομάδων, να δώσουν ένα πρωτάθλημα 18+6 αγωνιστικών που δεν θα αντιπροσωπεύει σε κανένα σημείο τον προγραμματισμό και την αξία των ομάδων που χτίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι, να ολοκληρώσουν την νέα αυστηρότερη αδειοδότηση για την επόμενη χρονιά. Να προχωρήσουν σε 500 χιλ. ευρώ έξοδα σε μια χρονια με μηδενικά έσοδα και να διακινδυνεύσουν την σωματική ακεραιότητα των παικτών τους. Και την ίδια ώρα οι 16 (ΦΛ)+2(ΣΛ2) να κινδυνεύουν άμεσα να καταλήξουν στην ερασιτεχνική Γ’ Εθνική που θα σημάνει αυτόματα την διάλυση των ΠΑΕ και τη διαγραφή των επενδύσεων των μετόχων τους. Και φυσικά, τη μόνιμη ανεργία για το 50% των ελληνων επαγγελματιων ποδοσφαιριστών.

  Είναι λοιπόν απαραίτητο ο νομοθέτης να λύσει τον γόρδιο δεσμό και να συμπεριλάβει διάταξη που να εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην νέα ΣΛ2 της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2021-22 όλων των ΠΑΕ ΣΛ2 και ΦΛ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, εφόσον αυτές θα πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης στην παράγραφο 13, προστατεύοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βούληση της αθλητικής ηγεσίας και της ολιστικής πρότασης FIFA-UEFA και οδηγώντας το ποδόσφαιρό μας ομαλά στη νέα εποχή και σε ένα καλύτερο μέλλον.

 • 23 Φεβρουαρίου 2021, 22:04 | Δημήτρης

  Αν υπάρχει σκέψη δύο ομιλων στην sl2 θα είναι τεράστιο λάθος. Το προϊόν θα υποβαθμίσει και οι ΠΑΕ δεν θα μειωθουν όπως έχει ζητήσει ο υφυπουργος. Σε κανένα άλλο πρωτάθλημα στην ευρωπη δεν υπάρχει β εθνική χωρισμένη σε ομίλους. Η sl2 μπορεί να έχει 16 η 18 ομαδες σε έναν όμιλο και η FL να παραμείνει ως κατηγορία με ερασιτεχνικό η ημιεπαγγελματικο χαρακτήρα και αυτό διότι και η τρίτη μας κατηγορία στην ιεραρχία δεν μπορεί να έχει 8 – 10 και 12 ομίλους όπως είναι τώρα. Δεν μπορεί τα τοπικά από την sl2 α απέχουν μόλις μία κατηγορία. Η πρόταση μου είναι
  Sl1 14 η 16 ομάδες
  Sl2 16 ομάδες (πολύ αυστηρά κρητηρια)
  Β εθνικη 2 ομιλοι 14 ομάδων (ερασιτεχνική)
  Γ εθνική 8 ομιλοι 14 ομάδων (ερασιτεχνική)
  Το θέμα είναι σοβαρό και χρειάζεται μεγάλη προσοχη
  Δείτε το πρόσφατο παρελθόν τι είχε γίνει και γιατί άλλαζε συνεχως ώστε να μην επαναληφθεί. Και επιτέλους να έχουμε σταθερούς θεσμούς για χρόνια. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να μιλάμε για αναδιαρθρωση

 • Η αναδιάρθρωση πρωταθλημάτων (Super league 2 -Football League) και η ενοποίηση αυτών σε μια επαγγελματική κατηγορία την SL2 είναι πάγιο αίτημα των ΠΑΕ και κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την εξυγίανση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η απόφαση για την αναδιάρθρωση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι θεσμική και να μην εξαρτάτε από την απόφαση της διοργανώτριας αρχής και μάλιστα με αυξημένες πλειοψηφίες. Επίσης, επειδή οι ΠΑΕ στερούνται εσόδων θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο με πλάνο πενταετίας για να μπορέσουν οι ΠΑΕ να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις . Σε διαφορετική περίπτωση , πoυ δεν εξασφαλιστούν έσοδα , η αναδιάρθρωση όχι μόνο δεν θα λύσει προβλήματα αλλά θα δημιουργήσει νέες και περισσότερες προβληματικές ΠΑΕ.

 • Λόγω της μακροσκελούς ανάρτησής μας, παρακαλούμε διαβάστε τις προτάσεις μας στην επίσημη ιστοσελίδα μας:

  https://aiolikos.gr/master/401-πρόταση-αιολικού-στη-δημόσια-διαβούλευση-του-νομοσχεδίου.html/

  Με εκτίμηση,
  ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης

 • Οι προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις ΠΑΕ ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σε μια λογική να μπει επιτέλους η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ΠΑΕ που μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και των υπό σύσταση ΠΑΕ, που οφείλουν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν για να αγωνιστούν στη Super League 2.

  Ωστόσο, ένα κρίσιμο ζήτημα που οφείλει το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του είναι η προθεσμία για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αφού το χρονικό περιθώριο έως 10 ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος είναι πολύ μικρό. Από τη στιγμή που η ποινή, αν δεν πληροί μια ΠΑΕ το συγκεκριμένο κριτήριο, είναι αποβολή από το πρωτάθλημα, θα πρέπει η συγκεκριμένη προθεσμία να μην είναι τόσο κοντά στην έναρξή του. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος οι υπόλοιπες ομάδες να μη γνωρίζουν λίγο πριν την σέντρα, πόσες ομάδες θα αγωνίζονται τελικά στο πρωτάθλημα ή να προκύψουν άλλες καθυστερήσεις από ενστάσεις τρίτων ομάδων, που ενδεχομένως να διεκδικήσουν νομικά την άνοδό τους στη Super League 2 ως επιλαχούσες. Κάτι που έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να συμβαίνει.

  Ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η προσέγγιση του Υπουργείου ως προς τον διαχωρισμό επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Σε όλες τις χώρες, οι όποιες αναδιαρθρώσεις κατηγοριών ξεκινούν από τη βάση και ανεβαίνουν σταδιακά προς τη μεγαλύτερη κατηγορία. Στην Ελλάδα, για ακόμα μια φορά, η προσέγγιση είναι αντίστροφη. Θα πρέπει του Υπουργείο εκτός από τα τρία επαγγελματικά πρωταθλήματα, που επιθυμεί να τα μετατρέψει σε δύο, να μεριμνήσει σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και για τη Γ’ Εθνική. Μια ερασιτεχνική κατηγορία, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 110 ομάδες, μερικές εκ των οποίων αγωνίζονται για την άνοδό τους στις επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτές οι ομάδες, σήμερα, δεν γνωρίζουν ούτε το πώς, αλλά κυρίως ούτε το πότε, θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν την απόσβεση της δικής τους οικονομικής επένδυσης, κερδίζοντας τον προβιβασμό τους σε επαγγελματική κατηγορία, από τη στιγμή που αλλάζουν εκ νέου (όπως και το 2018) οι προκηρύξεις των επαγγελματικών πρωταθλημάτων μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου.
  (συνεχίζεται)

 • Οι προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις ΠΑΕ ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σε μια λογική να μπει επιτέλους η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ΠΑΕ που μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και των υπό σύσταση ΠΑΕ, που οφείλουν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν για να αγωνιστούν στη Super League 2.

  Ωστόσο, ένα κρίσιμο ζήτημα που οφείλει το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του είναι η προθεσμία για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αφού το χρονικό περιθώριο έως 10 ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος είναι πολύ μικρό. Από τη στιγμή που η ποινή, αν δεν πληροί μια ΠΑΕ το συγκεκριμένο κριτήριο, είναι αποβολή από το πρωτάθλημα, θα πρέπει η συγκεκριμένη προθεσμία να μην είναι τόσο κοντά στην έναρξή του. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος οι υπόλοιπες ομάδες να μη γνωρίζουν λίγο πριν την σέντρα, πόσες ομάδες θα αγωνίζονται τελικά στο πρωτάθλημα ή να προκύψουν άλλες καθυστερήσεις από ενστάσεις τρίτων ομάδων, που ενδεχομένως να διεκδικήσουν νομικά την άνοδό τους στη Super League 2 ως επιλαχούσες. Κάτι που έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να συμβαίνει.

  Ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η προσέγγιση του Υπουργείου ως προς τον διαχωρισμό επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Σε όλες τις χώρες, οι όποιες αναδιαρθρώσεις κατηγοριών ξεκινούν από τη βάση και ανεβαίνουν σταδιακά προς τη μεγαλύτερη κατηγορία. Στην Ελλάδα, για ακόμα μια φορά, η προσέγγιση είναι αντίστροφη. Θα πρέπει του Υπουργείο εκτός από τα τρία επαγγελματικά πρωταθλήματα, που επιθυμεί να τα μετατρέψει σε δύο, να μεριμνήσει σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και για τη Γ’ Εθνική. Μια ερασιτεχνική κατηγορία, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 110 ομάδες, μερικές εκ των οποίων αγωνίζονται για την άνοδό τους στις επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτές οι ομάδες, σήμερα, δεν γνωρίζουν ούτε το πώς, αλλά κυρίως ούτε το πότε, θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν την απόσβεση της δικής τους οικονομικής επένδυσης, κερδίζοντας τον προβιβασμό τους σε επαγγελματική κατηγορία, από τη στιγμή που αλλάζουν εκ νέου (όπως και το 2018) οι προκηρύξεις των επαγγελματικών πρωταθλημάτων μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου.

  Οι προτάσεις μας προς το Υπουργείο αφορούν στο σύνολό τους τις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και είναι οι εξής:

  • Για τη Super League 2, να τεθεί προθεσμία έως και 30-45 ημερών πριν από τη έναρξη του πρωταθλήματος ως προς την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (και όχι ως 10 που προτείνεται σήμερα). Μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθούσε αφενός τη διοργανώτρια αρχή να γνωρίζει εγκαίρως ποιες ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή όχι, ώστε να μην υπάρχουν τελευταία στιγμή καθυστερήσεις ως προς την έναρξη του πρωταθλήματος. Αφετέρου, αυτό θα δώσει μεγαλύτερο κύρος στο ίδιο το πρωτάθλημα, άρα και μεγαλύτερες προοπτικές στις ομάδες για την εξεύρεση πρόσθετων εσόδων από χορηγίες, διότι λόγω των παρατεταμένων αναβολών των προηγούμενων ετών (ακόμα και πριν την πανδημία) έχει χαθεί η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Προτείνουμε μάλιστα η συγκεκριμένη προθεσμία να τεθεί έως και 45-60 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-22.

  • Θέσπιση, από κοινού με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αντίστοιχων κριτηρίων συμμετοχής, με αυτά που προτείνει το υπουργείο για Super League 1 – Super League 2, και για τις ερασιτεχνικές ομάδες στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής (πχ ελάχιστο διαθέσιμο κεφάλαιο 25.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό) ή στα τοπικά πρωταθλήματα (πχ 5.000 ευρώ διαθέσιμο κεφάλαιο σε τραπεζικό λογαριασμό για την Α’ Κατηγορία των ΕΠΣ). Κριτήριο που οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου όλες οι ομάδες των πρωταθλημάτων, προκειμένου να είναι κλιμακωτά προετοιμασμένες για όσα θα συναντήσουν, εφόσον προβιβαστούν, στις ανώτερες κατηγορίες.

  • Να διευκρινιστεί άμεσα ο αριθμός των ομάδων σε κάθε κατηγορία, επαγγελματική και ερασιτεχνική, αφού τροποποιούνται οι προκηρύξεις, ώστε να μην κριθεί η τύχη του ελληνικού ποδοσφαίρου ξανά στις αίθουσες των δικαστηρίων.

  • Να αποσαφηνιστεί εάν θα υποβιβαστούν ομάδες από τη Super League 2 2020-21, όπως προβλέπει η προκήρυξη και σε ποια κατηγορία αυτές θα αγωνιστούν την αγωνιστική περίοδο 2021-22, αφού η Football League καταργείται.

  • Να αποσαφηνιστεί πόσες ομάδες θα προβιβαστούν από τη Football League 2020-21 προς τη Super League 2 και αντίστοιχα πόσες θα υποβιβαστούν από τη Football League 2020-21 στη Γ’ Εθνική.

  • Να προβλεφθεί -εφόσον το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής περιόδου 2020-21 συνεχιστεί και ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες- σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν οι ομάδες που θα κερδίσουν το πρωτάθλημα των ομίλων τους (με ή χωρίς τη διεξαγωγή Playoffs μεταξύ τους).

  • Τέλος, η πρότασή μας για τον αριθμό των ομάδων ανά κατηγορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ως εξής:
  Για την αγωνιστική περίοδο 2021-22
   Super League 1: 14 ομάδες
   Super League 2: 2 όμιλοι των 18 ομάδων (10 της SL2, 16 της FL και 10 πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής)
   Γ’ Εθνική: 10 όμιλοι (περίπου 110 ομάδες)

  Για την αγωνιστική περίοδο 2022-23
   Super League 1: 14 ομάδες
   Super League 2: 2 όμιλοι των 16 ομάδων
  Πρακτικά, ο αριθμός των επαγγελματικών ΠΑΕ θα παραμείνει σε βάθος διετίας ίδιος με όσα ισχύουν σήμερα
   Super League 2: 2 όμιλοι των 14 ομάδων
  O αριθμός των επαγγελματικών ΠΑΕ θα μειωθεί κατά 2 σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα
   Γ’ Εθνική: 10 όμιλοι (περίπου 110 ομάδες)

  Με εκτίμηση,
  ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης

 • 16 Φεβρουαρίου 2021, 21:28 | Ανδρέας Ρουμελιώτης

  Σε όλες τις χώρες του κόσμου το ποδόσφαιρο γυναικών έχει κάνει τεράστια άλματα ανάπτυξης και στις περισσότερες χώρες το κάθε επαγγελματικό σωματείο ποδοσφαίρου έχει και γυναικείο τμήμα υπό την σκέπην του. Βλέπουμε στην Ευρώπη ποδοσφαιρικοί αγώνες γυναικών να μαζεύουν και 60.000 κόσμο, ενώ τα έσοδα από το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο αυξήθηκαν κατακόρυφα. Έτσι η Ουέφα έχει στην ατζέντα της σε υψηλή προτεραιότητα το ποδόσφαιρο γυναικών και πριμοδοτεί για το σκοπό αυτό τις ποδοσφαιρικές ενώσεις. Στην χώρα μας ποιες είναι οι κινήσεις της πολιτείας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου γυναικών;
  Ευχαριστώ

 • 15 Φεβρουαρίου 2021, 23:53 | Παπανδρέου Νικόλαος

  Όπως έχουν αυτή τη στιγμή οι προκηρύξεις της SL2 και της FL , χρειάζονται ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : μια τροποποίηση για τον υποβιβασμό των δυο τελευταίων ομάδων της SL2 στη Γ εθνική (αφού καταργείται η FL) και μια τροποποίηση για τον τρόπο διεκδίκησης προβιβασμου – των δυο πρώτων ομάδων της FL στη SL1 ( αφού ενοποιείται με ΑΜΕΣΗ ΙΣΧΥ η SL2 με την FL) . Επομένως , προτείνω τον ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ των δυο τελευταίων ομάδων των δυο ομίλων (Βορείου και Νοτίου) στη Γ Εθνική , όπως επίσης και των δυο τελευταίων ομάδων που θα προκύψουν από τα πλέι αουτ της SL2. Σε ότι αφορά τον ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ , προτείνω την διεξαγωγή μπαράζ μεταξύ των δυο πρώτων ομάδων της FL (πρώτη κάθε ομίλου) και μετέπειτα νέο μπαράζ με την δεύτερη ομάδα που θα προκύψει από τα πλέι οφ της SL2 ( με δεδομένο ότι η πρώτη ομάδα των πλέι οφ της SL2 προβιβάζεται απευθείας στη SL1). ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΥΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 1ον – Λύνουμε το ζήτημα ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑΣ της FL και κατ’ επέκταση της SL2, αφού θα υπάρξει κίνητρο ανόδου και υποβιβασμού. 2ον – Δημιουργούμε τα εχέγγυα για μια νέα SL2 , η οποία θα καταρτίζεται ΑΡΧΙΚΑ από 26 ομάδες σε δυο ομίλους ,με προοπτική την επόμενη σεζόν αυτές να γίνουν 28 εφόσον πληρούν τα κριτήρια . ΥΓ: Γνωρίζω πως για να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση χρειάζεται τα 3/4 των συμμετεχόντων στο συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής , δηλ σύνολο 10 ομάδες (7 από SL2 και 3 από FL) . Επίσης , γνωρίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το δεχθούν αυτό οι ομάδες της SL2 αλλά ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ!!!! Τέλος , πιστεύω πως η πρόταση μου είναι ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗ διότι ξεκαθαρίζει το τοπίο της αναδιάρθρωσης με όρους , οι οποίοι είναι καθαροί και τίμιοι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • 15 Φεβρουαρίου 2021, 17:38 | Σοφοκλής Φραγκογιαννόπουλος

  Το νομοσχέδιο κινείται σε μια σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως μικρές τροποποιήσεις.

  Το σχέδιο προβλέπει τη σύμπτυξη των κατηγοριών Α2 και Β, σε μια ενιαία κατηγορία. Πώς αυτό όμως μπορεί να γίνει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο; Οι ομάδες της τωρινής Α2 κατηγορίας, πού θα υποβιβαστούν; Στη Γ΄ κατηγορία; Και οι ομάδες της τωρινής Β΄ κατηγορίας, πού θα υποβιβαστούν; Επίσης οι ομάδες της τωρινής Β΄ κατηγορίας, πού θα προβιβάζονται; Στην Α2 κατηγορία; Το σχέδιο κινδυνεύει να χαρακτηροστεί άκαιρο, καθώς δεν νοείται διεξαγωγή πρωταθλήματος χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά άνοδοι και υποβιβασμοί. Γιατί θα παίξουν;
  Η παρέμβαση της Πολιτείας στην θεσμοθέτηση του πλαισίου εκείνου που θα διέπει τον χαρακτήρα των ομάδων (ΠΑΕ κ.λπ.), είναι θεμιτή και επιβεβλημένη. Η Πολιτεία δεν έχει όμως αρμοδιότητα να καθορίζει θέματα διάρθρωσης των κατηγοριών, καθώς αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΠΟ, η οποία πορεύεται με βάση τους οικείους Κανονισμούς της.
  Θα ήταν συνεπώς πιο ορθό, να εισαχθεί το νομοσχέδιο αυτό προς ψήφιση, ως έχει, χωρίς όμως να προβλέπει πόσες ερασιτεχνικές κατηγορίες θα υπάρχουν πιο κάτω από τις επαγγελματικές. Αυτό ας το ρυθμίσει μόνη της η ΕΠΟ. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχουσες ομάδες δεν θα χάσουν μια κατηγορία, ούτε θα ανέβουν για να μην ανέβουν τελικά πουθενά. Ας παραμείνει η τρίτη κατηγορία και οι ΠΑΕ που βρισκονται εκεί, ας τεθούν υποχρεωτικά σε αναστολή ενός έτους, ή λύση, βάσει του νέου Νόμου του Κράτους, όπως αυτός θα τροποοιηθεί. Και ας αποφασίσει εν συνεχεία η ΕΠΟ, όποτε θέλει και της επιτρέπεται από τους Κανονισμούς της, να συμπτύξει τις κατηγορίες, δηλαδή την τρίτη και την τέταρτη, οι οποίες θα είναι πλέον ερασιτεχνικές.
  Καλό θα ήταν λοιπόν ο νέος Νόμος, να μην επαναλάβει το ατόπημα του Βασιλειάδη, «εν μια νυκτί» να υποβαθμίσει ομάδες μια κατηγορία, αυτή τη φορά με τον αντίστροφο τρόπο.
  Αυτά δεν γίνονται σε πολιτισμένα κράτη!

 • 15 Φεβρουαρίου 2021, 16:42 | Νικόλαος Παπακωνσταντίνου – ΠΑΕ Νίκη Βόλου

  Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκαλεί ο ιός covid-19, επειδή η υφισταμένη προκήρυξη της Super League 2 για την διεξαγωγή πρωταθληματος την αγωνιστική περίοδο 2021-22, προβλέπει την συμμετοχή 14 ομάδων και με δεδομένο ότι τα συμφέροντα των ομάδων της Super League 2 και της Football League είναι αλληλοσυγκρουόμενα, καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη η τροποποίηση της παραπάνω προκήρυξης, όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2021-22. Κατόπιν αυτών είναι ορατός ο κίνδυνος 18 ανώνυμες εταιρίες (ΠΑΕ) να σταματήσουν να υπάρχουν μετά την διεξαγωγή των φετινών πρωταθλημάτων, αφού θα έχουν υποβιβαστεί στην νέα Γ’ εθνική μέσα από μία αγωνιστική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η κατάταξη των ομάδων δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική. Η συνέπεια αυτών θα είναι καταστροφική ως προς τις ΠΑΕ που θα λυθούν αυτόματα. Θεωρούμε ότι η βούληση του νομοθέτη είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ΠΑΕ που υφίστανται κατά την ψήφιση του νόμου, να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου.

  Κατόπιν όλων των ανώτερων προτείνουμε, να προστεθεί μεταβατική διάταξη στο σχέδιο νόμου, και ειδικά λόγω των συνθηκών που προαναφέραμε, για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 και μόνο για αυτή στο πρωτάθλημα της νέας Super League 2 που θα διεξαχθεί, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι υφιστάμενες ΠΑΕ κατά την χρονική στιγμή ψήφισης του νόμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στην παράγραφο 13.

 • 15 Φεβρουαρίου 2021, 14:04 | Βασίλης Σούλης

  Η Αναδιάρθρωση θα επαναφέρει το πρόβλημα των χρεοκοπημενων Α. Α. Ε και των φαινόμενων να αποσύρονται εν μέσω πρωτάθληματων ομάδες λόγω οικονομικής αδυναμίας.

  Το ελάχιστο κεφάλαιο μια Α. Α. Ε SL2 είναι περίπου 850000€ που πλέον τείνει σε ανελαστικό μέγεθος, παρά την οικονομική και υγειονομική κρίση.

  Οι 30-32 ομάδες στην SL2 είναι υπερβολικο μέγεθος και θα τις οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία καθώς τα χρήματα της τηλεοπτικής και της πιθανής στοίχηματικης πίτας είναι συγκεκριμένα.

  Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει δεύτερη εθνική κατηγορία πρωτάθληματων χωρισμένη σε βορειο και Νότιο όμιλο.

  Πρόταση οι ομάδες στην SL1 να είναι 16 και στην SL2 16 επισης σε εναν πανελλαδικό όμιλο.

  Άρθρο 109

  Οι ομάδες πρέπει να οπωσδήποτε ως στοιχείο αδειοδότησης να έχουν
  α) βοηθητικό γήπεδο,
  β) ελάχιστο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας 500 στην sl1
  250 στην sl2
  γ) χορηγίες από διαφημίσεις τουλάχιστον 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου για την SL1 και Sl2
  δ) ελάχιστο Μ. Ο εισιτηριων τελευταίας 5ετιας 1500 Sl1, 750 SL2.