Άρθρο 26 – Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Τροποποίηση του άρθρου 8 ν. 4375/2016

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι:
α. τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
β. οι Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και
γ. οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.), οι οποίες διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες των Κ.Υ.Τ. της περ. α΄ και εντός των οποίων, σε διακριτούς χώρους, λειτουργούν εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας και ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7).
Εντός της περιμέτρου της έκτασης όπου εγκαθίστανται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της παρούσας παραγράφου, προβλέπονται διακριτοί χώροι με κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:45 | International Rescue Committee Hellas (IRC)

  Η χρήση του όρου Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, είναι δυνατόν να μετατρέψει τα Ανοιχτά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε χώρους δύσκολα προσβάσιμους από τους αιτούντες/σες άσυλο για την πρώτη υποδοχή και καταγραφή. Παράλληλα, πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μετακίνησης και ελέγχου των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στην είσοδο και έξοδό τους από τις αναφερόμενες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, εφόσον υπάρχει έλεγχος στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων παραβιάζοντας το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Οι άνθρωποι που πρόκειται να διαβιούν σε καθεστώς Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών, θα ζουν αποκλεισμένοι, χωρίς τις απαραίτητες συναναστροφές με την τοπική κοινωνία, γεγονός επιζήμιο για τις προοπτικές ένταξης και κοινωνικής συνοχής τους. Κάθε προσπάθεια για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κουλτούρας, του ελληνικού τρόπου ζωής, με τον αποκλεισμό των αιτούντων/σών άσυλο και των προσφύγων/ισσών θα αποβεί άκαρπη.

 • 28 Ιουνίου 2021, 08:51 | Παναγιώτης Παπαγιάννης

  Πρέπει νὰ καθορισθεῖ ὅτι μόνο ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς χώρας μας δύναται νὰ ἀποφασίζει γιὰ τὴν κατάταξη ἑνὸς προσώπου στὶς «εὐάλωτες ὁμάδες» ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως θυμάτων ναυαγίου ὅπου τὴν εὐθύνη θὰ μποροῦσε νὰ φέρει ἡ Ἑλληνικὴ Ἀκτοφυλακὴ (σύνταξη ἀναφορᾶς συμβάντος ὅπου θὰ ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν διασωθέντων).

 • 22 Ιουνίου 2021, 14:58 | Hadi

  War in Afghanistan is not between afghans. War has some reasons out of there.
  The situations in Afganistan have gone worse to worse recently.
  Greece accepts human rights, and it is in the first line that has collided with this immigration crisis.
  We (Afghans) as a human expected Greece could help to immigrations and again be mediator and giver.
  We heard about a new law in Greece that says that some countries like Afghanistan can not apply in the asylum process. Due to Turkish is a safe country for them.
  Turkey did not have good behavior. They can not know as an asylum.
  The government does not help them with language and jobs.
  Asylum in Turkey did not have any rights. Like, have a document or movement between states, white employment, education, big problem in the health system, etc.
  So this new law is not a solution for this crisis, and we have to need to more help each other, and more respect for human rights.

 • 21 Ιουνίου 2021, 18:42 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Όλες οι δομές που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο θα πρέπει να είναι σε κάποιο βαθμό κλειστές. Όταν έρχονται στην Ελλάδα άνθρωποι των οποίων το ποιόν δε γνωρίζουμε, μέχρι να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθεροι να κυκλοφορούν »από ‘δω κι από ‘κει» που λέει ο λόγος.

  Πέρα από αυτό, αν η αίτησή τους απορριφθεί, και αυτοί έχουν φύγει από τη δομή ή το διαμέρισμα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ όπου φιλοξενούνταν, πώς θα διασφαλιστεί ότι τα προβλεπόμενα στην απορριπτική απόφαση θα τύχουν εφαρμογής; Για τον λόγο αυτό πρέπει όλες οι δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο να είναι κλειστές σε κάποιο βαθμό, αν δεν είναι ήδη.

 • 21 Ιουνίου 2021, 15:50 | Βασιλική

  «στις ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.» Προφανώς εννοείτε του Ν. 4375/2016 και όχι του παρόντος.

  Στις ευάλωτες ομάδες του άρθρου 14 του Ν4375/2016 συμπεριλαμβάνονται στα εδάφια

  β. «τα άτομα με αναπηρία ή που πάσχουν από σοβαρή ή ανίατη ασθένεια». Να προσδιορίσετε το ποσοστό αναπηρίας.

  δ. «οι γυνάικες σε κύηση ή λοχία».
  Οι γυναίκες που μένουν έγκυες με την συγκατάθεση τους (δηλ. δεν είναι θύματα βιασμού) μετά την είσοδο τους στην χώρα, αν δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την εγκυμοσύνη τους, δεν θα έπρεπε να ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Προφανώς είδαν ποίες είναι οι συνθήκες διαβίωσης και αποφάσισαν να κάνουν παιδί σε αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί η εγκυμοσύνη να συνδέεται με ειδικά προνόμια!

  στ. Εκτός από τις περιπτώσεις των συγγενών θυμάτων ναυαγίου, η περιγραφή είναι ασαφής.
  Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου έχουν δοθεί πιστοποιητικά μετατραυματικού στρες και άλλων διαταραχών. Χωρίς μάλιστα να υπάρξουν κυρώσεις για όσους τα εξέδωσαν και για όσους επωφελήθηκαν. Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζει ότι οποιοσδήποτε μένει σε ΚΥΤ σε νησιά (Μαυροβούνι, Βιαλ, κ.λ.π.) ανήκει σε ευάλωτη ομάδα. Δηλαδή όλοι οι διαμένοντες ανήκουν στις «ευάλωτες ομάδες».

 • 21 Ιουνίου 2021, 13:53 | Hassan Azadeh

  Γεια, είμαι στην Ελλάδα από το 2019 με τον μικρό μου γιο, ο οποίος είναι μόλις 9 ετών, και η γυναίκα και η κόρη μου έχουν μείνει επίσης στο Ιράν και έχει αποφασιστεί μια πολύ κακή μοίρα για εμένα και τον γιο μου, καθώς και για η γυναίκα και η κόρη μου. Στο στρατόπεδο της Μοριάς, η πιο σοβαρή ψυχική και ψυχολογική βλάβη αφορούσε εμένα και τον μικρό μου γιο. Τώρα, μετά από δύο χρόνια ζωής στο νησί της Λέσβου, μεταφέραμε στην Αθήνα. Ο γιος μου υποφέρει πολύ τώρα λόγω της απόστασης από τη μητέρα και την αδερφή του. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μόνο πολιτική αποδοχή από την Ελλάδα και δεν έχω λάβει ακόμη τα έγγραφα αποδοχής και η κόρη μου είναι 17 ετών. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να κάνω αίτηση για διαβατήριο και ταυτότητα έως ότου λάβω πιστοποιητικό αποδοχής. Επιπλέον, εάν λάβω πιστοποιητικό αποδοχής, θα πρέπει να εγκαταλείψω τον τόπο διαμονής μου και τα χρήματά μου δεν θα πληρωθούν πλέον. Πού πρέπει να πάω το επόμενο έτος, το ερώτημα είναι πότε θα λάβω το πιστοποιητικό αποδοχής μου και πόσο καιρό θα χρειαστεί να λάβω τα έγγραφα διαβατηρίου και ταυτότητας; Παρακαλώ βοηθήστε μας, φτιάχνουμε τους νόμους, εμείς οι άνθρωποι. Ως άνθρωπος και μετά πρόσφυγας, σας ρωτώ, τους νομοθέτες της Ελλάδας. Εγώ, ως πατέρας, είμαι στην ισχυρότερη συναισθηματική κατάσταση. Μετά από δύο χρόνια, έχω ακόμα την κόρη μου και τη γυναίκα μου. Δεν είδα, ο γιος μου έχει το ίδιο πρόβλημα. Βοήθησέ μας. Η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη, έχει ανθρώπους με πολιτισμό και πολιτισμό. Είμαι χαρούμενος. Είμαι σε αυτήν τη χώρα. Παρακαλώ βοηθήστε με και τον γιο μου.

 • 21 Ιουνίου 2021, 12:34 | Ali Mustafa

  Hi dear everyone i am one of the refugees who lives in kara tepe new camp and it’s about 2 years that i am in Lesvos Greece when i heard that Greece government wants to send 1450 people back to Turkey i was shoked and all the residents of the camp are scared .
  Also about the new law that Greece will not accept asylum seekers any more from Afghanistan and other countries also i want from the Greece government to revision about this new laws that they made .
  Respectfully.

 • 20 Ιουνίου 2021, 01:38 | George

  Πρέπει οποίος πιαστεί να κάνει παρανομία να απελαύνεται με συνοπτικές διαδικασίες.

  Πρέπει να υπογράψουν χαρτί πως δεν έχουν καμία απαίτηση από την χώρα μας.

 • 19 Ιουνίου 2021, 23:41 | Nikolaos Pap

  Προτάσεις:
  1) Δημιουργία πολλών μικρών κλειστών κέντρων κράτησης ανά την επικράτεια σε παλιά στρατόπεδα κλπ. με χωρητικότητα 2.000 ατόμων το καθένα. Όσοι έχουν νόμιμη και μόνιμη δουλειά με καθαρό ποινικό μητρώο θα παίρνουν άδεια παραμονής Όλοι οι υπόλοιποι που είναι χωρίς χαρτιά και ζουν από παράνομες δρασητριότητες θα πηγαίνουν στα κέντρα κράτησης μέσα από επιχειρήσεισ σκούπας όπου θα μένουν εκεί μέχρι να απελαθούν ή να γυρίσουν στη χώρα τους οιειωθελώς.

  2) Να καταργηθούν όλα τα προνόμια όσων μπαίνουν παράνομα στη χώρα και ζητούν άσυλο. Όταν κάποιος γνωρίζει πως θα λαμβάνει 400 ευρώ το μήνα θα πληρώσει τον κάθε διακινητή μιας και θα κάνει απόσβεση και με το παραπάνω. Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα θα μπαίνει αμέσως στα κλειστά κέντρα μέχρι να κριθεί η άιτη΄ση του. ΌΤαν λέμε κλειστά εννοούμε κλειστά και όχι με κάρτα που θα μπαινοβγαίνουν και σιγά μην επιστρέφουν τα βράδια.

  3) όποιοσ θέλει μπορεί στα προξενεία μας στην Τουρκία και σε άλλες χώρες να κάνει άιτηση ασύλου. Η Τουρκία είναι ασφαλέστατη χώρα.

  4) Μέχρι πότε όσοι έχουν λάβει το καθεστώς πρόσφυγα θα ζουν με επιδόματα; Ο πόλεμος τη Συρία τελειώσε. Τα προνόμια να έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, και για όσο κάποιος λαμβάνει επιδοματα να προσφέρει εθελοντική εργασία για το κράτος που τον συντηρεί ώστε να ενταχθεί στην κοινωνία και όχι να κάθεται και να σκοτώνει την ώρα του με βόλτες στην Ερμού.

 • 19 Ιουνίου 2021, 22:30 | Πολύκαρπος Χατζησάββας

  Σε περίπτωση τελεσης ποινικού εγκλήματος ή οιασδήποτε παράβασης, η χορήγηση ασύλου πρέπει να αναστέλλεται και ο διαπραξας την παράβαση να απελαύνεται πάραυτα.

 • 19 Ιουνίου 2021, 22:37 | Βέσκος Πέτρος

  Καλησπέρα σας.
  Αλλοδαπός που βρίσκεται παράνομα στη χώρα,διαπράττει έγκλημα.
  Η δικαιοσύνη τον αφήνει ελεύθερο με περιοριστικο όρο να εμφανίζεται κάθε 15 μέρες στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
  Άρα αυτός δεν δύναται να απελαθει και συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν εντελώς κλειστές δομές για αυτές τις περιπτώσεις? Για παραβατικους αλλοδαπούς εννοώ. Και αν καταθέσει αίτημα ασύλου να εξετάζεται με ταχεία διαδικασία. Τον παραβατικο αν δεν τον απομονωνεις από την κοινωνία θα το βρεις μπροστά σου. Δεν γίνεται να κυκλοφορούν χρονια με εκκρεμή αιτήματα ασυλου ή με περιοριστικους όρους ανακριτή.

 • 19 Ιουνίου 2021, 20:09 | Τονης σφινος

  Καλησπέρα,

  Τι θα γίνει με τις απελάσεις προς χώρες π.χ όπως το Πακιστάν που δεν τους δέχονται πίσω?
  Πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να εξασφαλίσει την μεταγωγή τους και το κόστος.

  Πώς διασφαλίζεται η αληθινή τους ταυτότητα ενώ δεν έχουν έγγραφα μαζί τους εσκεμμένα?

  Ευχαριστώ,