Άρθρο 09 – Καθορισμός όγκου εισδοχής για εργασία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4251/2014

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τα συναρμόδια Υπουργεία και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%), ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 01:07 | Παν


  Υπάρχουν αλλοδαποί από Τρίτες χώρες όπως η Αλβανία οι οποίοι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εργατική εργάζονται στη χώρα μας ναι μεν παρανομα , αλλα υπάρχουν αλλοδαποί που εργάζονται σε επιχειρήσεις και τους έχουμε πολυ αναγκη γιατί παράγουν έργο Και είναι τιμοιοι. Όπου ένα μέρος από το μισθό τους το αφήνουν στη χώρα μας ενοικιάζοντας σπίτι αγοράζοντας διαφορα ,ψωνίζοντας σε σούπερ μάρκετ.
  Νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα σε αλλοδαπούς από Τρίτες χώρες που τους έχουν πάρει Το άσυλο και να τους χορηγήσουμε μία άδεια νόμιμης παραμονής για εργασία, και αν έχουν δεσμό συγγένειας με Έλληνα Γιατί η αδερφή του αλλοδαπού παντρεύτηκε με Έλληνα ,να μπει εγγυητής ο Έλληνας ή ο εργοδότης του και να σας παρουσιάσει την πρόσληψη του για τον αλλοδαπό και να συνεχίσουν να εργάζονται νόμιμα ,να παίρνει ένσημα. Και να κερδίζει το ασφαλιστικό μας ταμείο. Υπάρχουν αλλοδαποί που πρέπει να τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία και να τους έχουμε στο χέρι ελέγχοντας τους και προσκομίζοντας δικαιολογητικά όπως πρόσληψη από εργοδότη ,όπως συγγένεια η αδερφή του αλλοδαπού παντρεύτηκε Ελληνα συμβόλαιο οικίας και να υπάρχει ως εγγυητής ο Έλληνας για αυτόν τον αλλοδαπό.

 • 28 Ιουνίου 2021, 07:13 | Παναγιώτης Παπαγιάννης

  Πρέπει νὰ προβλέπεται καὶ μείωση τῶν θέσεων ἐργασίας. Ὁ καθορισμὸς τοῦ ἀριθμοῦ θέσεων πρέπει νὰ πραγματοποιεῖται ἀνὰ περιφέρεια καὶ εἰδικότητα καὶ νὰ εἶναι δυναμικὴ διεργασία ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μὲ βάση τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες καὶ ἐφόσον δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες πολίτες ἄνεργοι στὴν περιοχή. Προτείνεται ὁ ἐπανακαθορισμὸς ἀνὰ ἕξι μῆνες καὶ ὄχι ἀνὰ διετία.

 • 21 Ιουνίου 2021, 15:56 | Βασιλική

  Αφού προβλέπεται δυνατότητα προσαύξησης του ανώτατου αριθμού λόγω «έκτακτης ανάγκης», θα πρέπει να προβλέπεται και ανάλογη (δηλ κατά 10%) μείωση του αριθμού για τους ίδιους λόγους. Π.χ. καταστροφή αγροτικής παραγωγής λόγω καιρικών φαινομένων, αναστολή λειτουργίας λόγω πανδημίας,κ.λ.π.