Άρθρο 23 – Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της προσφυγής – Αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 95 ν. 4636/2019

Στην παρ. 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον ν. 3907/2011 (Α` 7) ή τον ν. 3386/2005 (Α΄ 212) κατά περίπτωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απορριπτικής απόφασης. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:55 | International Rescue Committee Hellas (IRC)

  Οι αιτούντες άσυλο εμπίπτουν πάντοτε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας επιστροφών, εφόσον τους χορηγείται εκ του νόμου δικαίωμα παραμονής στο ελληνικό έδαφος από την υποβολή της αίτησής τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη η έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 – και όχι επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 – εις βάρος προσώπου, το οποίο έχει αιτηθεί άσυλο και προσφεύγει ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών. Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου.

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:44 | SolidarityNow

  Οι αιτούντες άσυλο εμπίπτουν πάντοτε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας επιστροφών, εφόσον τους χορηγείται εκ του νόμου δικαίωμα παραμονής στο ελληνικό έδαφος από την υποβολή της αίτησής τους.
  Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη η έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 – και όχι επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 – εις βάρος προσώπου, το οποίο έχει αιτηθεί άσυλο και προσφεύγει ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.

  Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου.

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:15 | HIAS Greece

  Όπως εκτέθηκε ανωτέρω στις παρατηρήσεις επί του αρ. 1 του Σχεδίου Νόμου, οι αιτούντες άσυλο εμπίπτουν πάντοτε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας επιστροφών, εφόσον τους χορηγείται εκ του νόμου δικαίωμα παραμονής στο ελληνικό έδαφος από την υποβολή της αίτησής τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη η έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 – και όχι επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 – εις βάρος προσώπου, το οποίο έχει αιτηθεί άσυλο και προσφεύγει ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.

  Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 23.

  (βλ. και τις «Παρατηρήσεις νομικών οργανώσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών»», διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο https://rsaegean.org/el/paratiriseis-sn-anamorfosi-diadikasion-apelaseon-kai-epistrofon/)

 • 30 Ιουνίου 2021, 14:27 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

  Οι αιτούντες άσυλο εμπίπτουν πάντοτε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας επιστροφών, εφόσον τους χορηγείται εκ του νόμου δικαίωμα παραμονής στο ελληνικό έδαφος από την υποβολή της αίτησής τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη η έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 – και όχι επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 – εις βάρος προσώπου, το οποίο έχει αιτηθεί άσυλο και προσφεύγει ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.

  Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου.

 • 28 Ιουνίου 2021, 12:52 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

  Όπως εκτέθηκε ανωτέρω στις παρατηρήσεις επί του αρ. 1 του Σχεδίου Νόμου, οι αιτούντες άσυλο εμπίπτουν πάντοτε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας επιστροφών, εφόσον τους χορηγείται εκ του νόμου δικαίωμα παραμονής στο ελληνικό έδαφος από την υποβολή της αίτησής τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη η έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 – και όχι επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 – εις βάρος προσώπου, το οποίο έχει αιτηθεί άσυλο και προσφεύγει ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.

  Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 23.

 • 21 Ιουνίου 2021, 18:01 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Όταν εκδίδεται η απόφαση επιστροφής του πολίτη τρίτης χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται κι όλας. Πρέπει να συναφθούν συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών έτσι ώστε να δέχονται πίσω τους πολίτες τους. Το 2020 η Ελλάδα απέρριψε 4.062 αιτήματα ασύλου από Πακιστανούς αλλά οι απελάσεις στο Πακιστάν την ίδια χρονιά ανήλθαν σε 182. Αντίστοιχα, απορρίφθηκαν τα αιτήματα ασύλου 5.499 Αφγανών αλλά επεστράφησαν μόλις 30! Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

  Πηγή στοιχείων: Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου Α
  https://www.scribd.com/document/491216398/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91