Άρθρο 65 Καταργούμενη διάταξη

Η παράγραφος 1 του άρθρου 90 του Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 καταργείται.

  • 19 Μαρτίου 2011, 22:52 | Κολιντζίκης Δημήτριος

    Ορθή, κατ΄αρχήν, η κατάργηση της παρ.1 του άρθρου 90 του ΝΔ 17-7/13-8-1923. Εχω, όμως, την γνώμη ότι θα πρέπει να καταργηθεί όλη η ιδιαίτερη μεταχείριση ανωνύμων εταιριών, κυρίως τραπεζών, κατά την διαδικασία της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου που ισχύει για όλους τους άλλους κοινούς θνητούς, διότι δεν υπάρχει επαρκής δικαιολογητικός λόγος, για την εξαίρεση αυτή, η οποία, επιπλέον, μάλλον, είναι και αντισυνταγματική.
    Ετσι, κατά την γνώμη μου, η διατύπωση του άρθρου 65 του νομοσχεδίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
    » Τα άρθρα 87 έως 91 του ΝΔ 17-7/13-8-1923 , πλην της παρ. 2 του άρθρου 90, καταργούνται».

  • 16 Μαρτίου 2011, 01:47 | Ευάγγελος Τσισλιάνης

    Το παρόν άρθρο είναι το καταλληλότερο για να κάνω ένα άλλο σχόλιο για την αναθεώρηση του ΚΠολΔ. Θα έπρεπε οι συντάκτες του νομοσχεδίου να είχαν ασχοληθεί και με τα άρθρα 780 και του 905 τα οποία αναφέρονται στην εκτελεστότητα των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων διοικητικών αρχών τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και είναι εξαιρετικά προβληματικά στην εφαρμογή τους. Προτείνω την πρόσθεση ενός ακόμη άρθρου με το οποίο θα καταργείται οριστικά η μια εκ των δυο διατάξεων για να λυθεί το πρόβλημα.