Άρθρο 49

Το άρθρο 699 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεις για ανάκληση ή για μεταρρύθμιση των μέτρων αυτών, δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.»

  • 21 Μαρτίου 2011, 22:46 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Δεν είναι λογική η διατήρηση της έφεσης στα ασφαλιστικά μέτρα , στις υποθέσεις νομής. Κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να προβλέπεται κανένα ένδικο μέσο σε αποφάσεις ασφαλ. μέτρων, διότι τούτο προστάζει η φύση τους. Με τη λογική του ισχύοντος δικαίου, γιατι να υπάρχει δικαίωμα έφεσης σε ασφαλιστικά νομής για μια λωρίδα γης ασήμαντης αξίας και όχι σε αποφάσεις που επιδικάζουν συντηρητική κατάσχεση πολλών εκατομ. ευρώ;