Άρθρο 30

Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 272 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τίθεται νέο άρθρο 272 ως εξής:

«Άρθρο 272

Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής.

1. Αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του ενάγοντος και αυτός δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την αγωγή.

2. Αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγόμενου ή εκείνου που άσκησε κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 271, και σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος απορρίπτεται η αγωγή.

3. Αν ο εναγόμενος άσκησε ανταγωγή με ιδιαίτερο δικόγραφο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 271. Αν η ανταγωγή ασκήθηκε με τις προτάσεις κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτησή της.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 23:01 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ορθη η ρύθμιση, σύμφωνη με το συζητητ. σύστημα. Αν ο ενάγων αδιαφορεί για την αγωγή του , αυτή θα πρέπει να απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει έφεση και να την υποστηρίξει στο Εφετείο.

 • 13 Μαρτίου 2011, 23:57 | Nikos Spanos

  «Άρθρο 272

  Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής.

  1. Αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του ενάγοντος και αυτός δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο να ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ!!!!!

  ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΗ συνέπεια η απόρριψη της αγωγής!!!!