Άρθρο 11

Η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα, Σάββατο, ή Κυριακή ή άλλη εορτή που ορίζεται από το νόμο ως αργία, χωρίς να συναινεί ο παραλήπτης ή χωρίς άδεια του αρμόδιου δικαστή στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεση και, αν πρόκειται για πολυμελή δικαστήρια, του προέδρου τους. Αν δεν εκκρεμεί δίκη, η άδεια δίνεται από τον ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να γίνει η επίδοση.»

  • 16 Μαρτίου 2011, 17:26 | ΠΑΥΛΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

    Να αφαιρεθεί το χωρίς να συναινει ο παραλήπτης γιατι ετσι ερχεται σε αντίθεση με την αργία του Σαββάτου που θεσμοθετειται με τις παρούσες αλλαγες λαλα και των αλλων αργιών .Σκόπιμο να προτατευθεί η αργία για το κλάδο των Δικ. Επιμελητών και λοιπων οργάνων επίδοσης απο πιέσεις παραγόντων (τραπεζες,εισπρακτικα γραφεία κλπ )για επιδόσεις και τις αργίες.Καμμία επίδοση ημέρα αργίας εκτός αν υπάρχει άδεια δικαστηρίου.