Άρθρο 14

Στο άρθρο 144 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Το Σάββατο θεωρείται για τον παρόντα Κώδικα εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα.»

  • 16 Μαρτίου 2011, 14:49 | Κώστας Γ.Μαμέλης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

    Επιτέλους,το αυτονόητο.

  • 13 Μαρτίου 2011, 12:32 | Δημήτριος Μωρίδης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

    Καιρός ήταν να ρυθμιστεί το θέμα.