Άρθρο 46

1. Το άρθρο 571 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εισηγητής της υπόθεσης, οφείλει να συντάξει εμπεριστατωμένη έκθεση για το παραδεκτό της αναίρεσης, καθώς και για το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της, και να την καταθέσει στη γραμματεία του Αρείου Πάγου οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν το περιεχόμενο της έκθεσης του εισηγητή.»

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα εδάφια γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 226 εφαρμόζονται και εδώ.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 18:05 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων από τον Άρειο Πάγο και δημοσίευσή της και στο Internet»

  Έχω την αμετακίνητη εκτίμηση ότι εάν δεν αλλάξει τρόπο λειτουργίας ο Άρειος Πάγος, η αστική και ποινική δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αισθητά προς θετική κατεύθυνση.

  Ένα ακόμη μέσο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση τον Άρειο Πάγο είναι η υποχρέωση να συντάσσει και δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του. Οι εκθέσεις δημιουργούν εσωτερική πίεση. Επιπλέον η δημοσιότητα παράγει και εξωτερική πίεση. Μέχρι τώρα ο Άρειος Πάγος δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Χρειάζεται να δούμε με περιγραφές, με αριθμούς και με γραφήματα (στατιστική) τις εισαγόμενες υποθέσεις, τις κριθείσες, τις εκκρεμείς, την κατανομή τους σε σχηματισμούς (Τμήματα ΑΠ), την κατανομή κατά νομικά αντικείμενα, την αποδοχή και απόρριψη ανά στάδιο, τις εξελίξεις δικαστών και υπαλλήλων, φυσικά τις ετήσιες δαπάνες του Αρείου Πάγου, τις άλλες δραστηριότητες, κ.ά. Εν τέλει, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου πρέπει να παρουσιάζει την ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο με έμφαση στις κοινωνικά ενδιαφέρουσες νομολογιακές εξελίξεις, όπως κάνει και ο διοικητής της ανεξάρτητης Τράπεζας της Ελλάδος (δύο φορές το έτος).

  Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ενταχθεί στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων ή στον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου.—

  Αθανάσιος Πιτσιόρλας
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
  pitsiorlaw@hotmail.com

 • 21 Μαρτίου 2011, 18:57 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  «Θέσπιση βοηθού εισηγητή στον Άρειο Πάγο, και πότε?»

  Βλέπω πρόχειρα ότι εδώ είναι ο καταλληλότερος χώρος για να την πρόταση αυτή.

  Η πρόταση να υπάρξει βοηθός εισηγητής στον Άρειο Πάγο έχει γίνει και από τον καθηγητή Κώστα Μπέη. Είναι προφανώς αναγκαίο να υπάρξει επιτέλους βοηθός εισηγητής, ο οποίος δημιουργεί την αισιοδοξία ότι οι υποθέσεις θα τυγχάνουν καλύτερης επεξεργασίας από δικαστή με τεκμαιρόμενη φρεσκάδα και φυσικές αντοχές. Κατόπιν θα έρχεται το μάτι του 60χρονου δικαστή επί έτοιμης εργασίας για να κάνει διορθώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα δημιουργηθεί ένα ακόμη φίλτρο των υποθέσεων.

  Το ειδικότερο ζήτημα ποιοι θα είναι οι βοηθοί μπορεί να απαντηθεί είτε με αντιγραφή της πρακτικής του Συμβουλίου της Επικρατείας είτε με αποσπασμένους πρωτοδίκες. Εάν κάποιος έχει υπόψη του κάτι καλύτερο ας το προτείνει.

  Ο βοηθός εισηγητής θα αλλάξει πολύ και θετικά τον Άρειο Πάγο. Όσοι κόπτονται για την ελληνική δικαιοσύνη αυτή την πρόταση θα πρέπει να την υποστηρίξουν μέχρι να γίνει δεκτή.

  Αθανάσιος Πιτσιόρλας
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
  pitsiorlaw@hotmail.com

 • 21 Μαρτίου 2011, 18:09 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  «Ένα ακόμη εδάφιο στο άρθρο 571 για την διαδικασία στον Άρειο Πάγο».

  Το προτεινόμενο άρθρο 571 θα επιφέρει αισθητή βελτίωση στην αναιρετική διαδικασία.

  Δεν μου φαίνεται περιττό να περιληφθεί ένα επιπλέον εδάφιο, ανάμεσα στα προτεινόμενα δύο, το οποίο θα προβλέπει ρητά:

  «Αποφεύγει δε να διατυπώνει προτάσεις για την ουσία των λόγων αναίρεσης και για την τελική έκβαση της υπόθεσης.»

  Αθανάσιος Πιτσιόρλας
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
  pitsiorlaw@hotmail.com