Άρθρο 34

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 293 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:

«Ο δικαστικός συμβιβασμός που περιλήφθηκε στα πρακτικά του δικαστηρίου υποκαθιστά τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης.»

  • 21 Μαρτίου 2011, 21:01 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Ορθη η διαταξη, συμβάλλει στην ταχύτητα χωρις πρόβλημα στην ουσία.

  • 13 Μαρτίου 2011, 12:08 | Αντώνης Μπιλίσης

    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Ορθή η διάταξη. Πρέπει όμως να συμπληρωθεί ότι τίτλο για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης αποτελεί και η η απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου που επιδικάζει χρηματικό ποσό είτε είναι προσωρινά εκτελεστή είτε όχι.