Άρθρο 21

Η παράγραφος 1 του άρθρου 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, καθώς και αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, όταν αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 22:24 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ορθη η μεταγραφή των αγωγών των αρ. 939 ΑΚ , συμβάλλει στην ανάγκη για ασφάλεια των συναλλαγών

 • 21 Μαρτίου 2011, 20:19 | Κώστας Δημητρίου

  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΟΤΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΤΕΛΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ή ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ή ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ-ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ , ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

 • 16 Μαρτίου 2011, 14:01 | Κώστας Γ.Μαμέλης

  Πολύ καλή διάταξη.
  Προφανώς εννοεί του κτηματολογικού γραφείου.

 • 14 Μαρτίου 2011, 11:21 | Αθανασια

  Συμφωνώ με την εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων των προσωρινών διαταγών για να έχουν κάποια παραπάνω δύναμη η προσωρινές διαταγές, που ενδεχομένως να αποθαρρύνουν τον υποψήφιο αγοραστή, παρά τον ενοχικό χαρακτήρα της δέσμευσης της προσωρινής διαταγής.

 • 13 Μαρτίου 2011, 15:16 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Θετικό βήμα η προσθήκη στις εγγραπτεες αγωγες και της αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης ακινήτου. Θα ήταν ίσως σκόπιμο, προκειμένου να δίνεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις κτηματικές συναλλαγές να προστεθούν και οι περιπτώσεις αγωγών του άρθρου 949 ΚΠολΔ που αφορούν ακίνητα, και, ίσως, οι αγωγές που αφορούν την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που αφορά ακίνητο και οι αγωές συμμετοχής στα αποκτήματα που αφορούν ακίνητο.
  Ένα άλλο ζήτημα που ανέκυψε πρόσφατα αφορά την εγγραφή στα βιβλία του κατα τοπον αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου προσωρινών διαταγών (στα πλαίσια του κοινού ή του πτωχευτικού δικαίου0. Θα μπορούσε να οριστεί ότι, εφόσον αφορούν ακίνητα, αποτελούν εγγραπτέες πράξεις σε ειδικό βιβλίο, ας πούμε ένα είδος τεύχους Β των βιβλίων διεκδικήσεων, ή όπως ειδικότερα θα οριζόταν με ΠΔ, ύστερα από πρόταση του Υποουργού Δικαιοσύνης.

 • 13 Μαρτίου 2011, 13:44 | curious

  Μέχρι στιγμής η ορθότερη αλλαγή που συνάντησα. Μόνο από άποψη διατύπωσης θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιο είναι το «γραφείο» δηλαδή να είναι η διατύπωση «…στα βιβλία διεκδικήσεων του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ γραφείου της περιφέρειας…»

 • 11 Μαρτίου 2011, 11:05 | Ιωάννης

  πολύ σωστή αλλαγή η ανάγκη μεταγραφής και των αγωγών των αρ. 939 επ. ΑΚ

  (διάρρηξης δικαιοπραξίας)