Άρθρο 64 Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«το μονομελές εφετείο (πολιτικό) από πρόεδρο εφετών ή εφέτη, και το τριμελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε τμήμα συγκροτείται από τον πρόεδρό του και δύο αρεοπαγίτες ή από τον πρόεδρό του και τέσσερις αρεοπαγίτες.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 18:39 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων από τον Άρειο Πάγο και δημοσίευσή της και στο Internet»

  Έχω την αμετακίνητη εκτίμηση ότι εάν δεν αλλάξει τρόπο λειτουργίας ο Άρειος Πάγος, η αστική και ποινική δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αισθητά προς θετική κατεύθυνση.

  Ένα ακόμη μέσο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση τον Άρειο Πάγο είναι η υποχρέωση να συντάσσει και δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του. Οι εκθέσεις δημιουργούν εσωτερική πίεση. Επιπλέον η δημοσιότητα παράγει και εξωτερική πίεση. Μέχρι τώρα ο Άρειος Πάγος δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Χρειάζεται να δούμε με περιγραφές, με αριθμούς και με γραφήματα (στατιστική) τις εισαγόμενες υποθέσεις, τις κριθείσες, τις εκκρεμείς, την κατανομή τους σε σχηματισμούς (Τμήματα ΑΠ), την κατανομή κατά νομικά αντικείμενα, την αποδοχή και απόρριψη ανά στάδιο, τις εξελίξεις δικαστών και υπαλλήλων, φυσικά τις ετήσιες δαπάνες του Αρείου Πάγου, τις άλλες δραστηριότητες, κ.ά. Εν τέλει, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου πρέπει να παρουσιάζει την ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο με έμφαση στις κοινωνικά ενδιαφέρουσες νομολογιακές εξελίξεις, όπως κάνει και ο διοικητής της ανεξάρτητης Τράπεζας της Ελλάδος (δύο φορές το έτος).

  Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ενταχθεί στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων ή στον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου.—

  Αθανάσιος Πιτσιόρλας
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
  pitsiorlaw@hotmail.com