Άρθρο 50

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού γίνεται δημόσια κήρυξη στον τόπο του πλειστηριασμού και τηρούνται συνάμα οι διατάξεις του άρθρου 963.»

2. Στο άρθρο 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Αναγκαστική εκτέλεση για απόδοση ακινήτου δεν επιτρέπεται να γίνει κατά το διάστημα α) από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου του επομένου έτους, β) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και γ) την προηγουμένη και την επομένη εβδομάδα των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.»

  • 21 Μαρτίου 2011, 23:05 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Θα ήθελα εδώ να προσθέσω το πρόβλημα που υπάρχει από την κατάθεση των αιτήσεων αναστολών του άρθρου 938 ΚΠολΔ την Τρίτη προ του πλειστηρ. και την εκδικαση τους την Πέμπτη ή την Παρασκευή με υποχρέωση έκδοσης απόφασης έως την Δευτ. προ του πλειστηρ (δηλαδή το Σαβατοκυριακο). Η πολυπλοκότητα των υποθέσεων αυτών που κρίνονται όλοι οι λόγοι ανακοπής του αρ. 933 ΚΠολΔ (και δεν ομιλώ για τα ενδ. βοηθ. των αρθρων 954 και 1000 ΚΠολΔ που είναι απλά στην εκδίκαση τους) επιβάλλει τον προσδιορισμό τους και την εκδικαση τους τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερ. του πλειστηριασμού, διότι ειδικά στα μεγάλα Πρωτοδικεια , οι Δικαστές δυσκολεύονται στην έκδοση των αποφάσεων αυτών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

  • 21 Μαρτίου 2011, 22:52 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Θα ήθελα εδώ να προσθέσω το πρόβλημα που υπάρχει από την κατάθεση των αιτήσεων αναστολών του άρθρου 938 ΚΠολΔ την Τρίτη προ του πλειστηρ. και την εκδικαση τους την Πέμπτη ή την Παρασκευή με υποχρέωση έκδοσης απόφασης έως την Δευτ. προ του πλειστηρ. Η πολυπλοκότητα των υποθέσεων αυτών που κρίνονται όλοι οι λόγοι ανακοπής του αρ. 933 ΚΠολΔ (και δεν ομιλώ για τα ενδ. βοηθ. των αρθρων 954 και 1000 ΚΠολΔ που είναι απλά στην εκδίκαση τους) επιβάλλει τον προσσδιορισμό τους και την εκδικαση τους τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερ. του πλειστηρ., διότι ειδικά στα μεγάλα Πρωτοδικεια , οι Δικαστές δυσκολεύονται στην έκδοση των αποφάσεων αυτών σε τόσο σύντομο χρον. διάστημα.

  • 11 Μαρτίου 2011, 17:20 | Κώστας Δημητρίου

    Πρέπει να μην γίνεται και το διάστημα από 1-7- έως και 15-9