Άρθρο 15

Το άρθρο 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι συντηρητικές αποδείξεις που έχουν επιτραπεί διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια των διακοπών.

2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παράγραφος 1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 632 παράγραφος 1, 633 παράγραφος 2, 652, 662 ΣΤ, 681 Δ παράγραφος 5, 715 παράγραφος 5, 729 παράγραφος 5, 847 παράγραφος 1, 926 παράγραφος 2, 934 παράγραφος 1 στοιχεία α και γ, 943 παράγραφος 4, 955, 959 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο, 960, 966 παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 1, 972 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο, 973, 974, 979 παράγραφος 2, 985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 995, 998 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο και 999.

3. Το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών δεν υπολογίζεται στην προθεσμία του άρθρου 938 παράγραφος 4.»

  • 20 Μαρτίου 2011, 23:54 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    επί τέλους πολύ σωστή κίνηση τουλάχιστον για τα αρθρα 955 960 995 και 999

  • 13 Μαρτίου 2011, 22:47 | Βασίλης Δ. Πομόνης

    Αρκεί η αναστολή τον Αύγουστο. Αν επεκταθεί και άλλο στο τέλος θα πρέπει να υπολογίζουμε πότε ισχύει η προθεσμία και όχι πότε αναστέλλεται.

  • 11 Μαρτίου 2011, 17:43 | Κώστας Δημητρίου

    Πρέπει επιτέλους να αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες για το διάστημα από 1-7 έως και 15-9 και όχι οι αναφερόμενες στο νόμο.