Άρθρο 12

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 128 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του. Αν απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους άλλους ενήλικους συνοίκους που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου.»

2. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:

«α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας και σε ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή και του προς όν η επίδοση, μπροστά σε ένα μάρτυρα. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να κολληθεί το έγγραφο στη πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται κατά τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας.

β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά την θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο καθώς και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα. Το αντίγραφο που παραδόθηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο υπηρεσιακό γραφείο, όπου υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 17:23 | Δημήτριος Παρασκευούδης

  Οι καινούριες νομοθετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας και την εναρμόνισή τους με την πρακτική των συναλλαγών και όχι με την θεωρία. Θα πρέπει πάσει θυσία να βρεθεί τρόπος ώστε να μην απαιτείται για την συντέλεση της θυροκόλλησης delivery στα αστυνομικά τμήματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Πολύ πιο εύκολα θα αναζητήσει ο οφειλέτης – εναγόμενος έγγραφο που τον αφορά από εμένα προσωπικά εντός ορισμένης προθεσμίας την οποία θα του γνωστοποιώ με την συστημένη επιστολή, παρά από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

 • 20 Μαρτίου 2011, 23:00 | Δημήτριος Παρασκευούδης

  Επειδή σχεδόν ΠΟΤΕ δεν αναζητείται αντίγραφο από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, για την ταχύτητα της δικαιοσύνης θα ήταν δόκιμο να καταργηθεί » το delivery » των δικογράφων στα πολλαπλά αστυνομικά τμήματα (στις μεγάλες πόλεις είναι απίστευτες οι εργατώρες που χάνονται έτσι) και να εναρμονιστεί η θυροκόλληση της πολιτικής δίκης με αυτή της ποινικής. ΄Αλλως μετά την θυροκόλληση θα μπορούσε να λαμβάνει ο προς ον η επίδοση, μία συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αν έχει mail,ένα mail, με την οποία θα καλείται στο γραφείο του » δημόσιου λειτουργού » δικ. επιμελητή για να παραλάβει αντίγραφο του θυροκολληθέντος δικογράφου με την υποχρέωση του τελευταίου να διατηρεί φωτοτυπία απλή του θυροκολλήθέντος δικογράφου για έξι (6) μήνες μετά τη συντέλεση της θυροκόλλησης στο αρχείο του γραφείου του.

 • 20 Μαρτίου 2011, 22:45 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Είναι απαράδεκτο να κολληθεί ο φάκελος με το δικόγραφο στην πόρτα της πολυκατοικίας. Ο δικαστικός επιμελητής δεν είναι ταχυδρόμος. Έχει την εξουσία να άνοιξη την πόρτα της πολυκατοικίας και να ανέβει στην πορτα του διαμερίσματος. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΊ ΌΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΌ ΠΕΡΙΣΌΤΕΡΟ ΟΤΙ Ο ΕΝΑΓΌΜΕΝΟΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ.

 • 16 Μαρτίου 2011, 17:05 | ΠΑΥΛΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

  πιστευω οτι θα ηταν χρησιμο να προστεθει οτι το δικογραφο μπορει να θυροκολληθει και στην εξωτερικη πορτα της κατοικιας (αυλής ,κήπου κλπ)σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσέγγιση της πόρτας της κυρίας κατοικίας.

 • Σωστή η ρύθμιση για ενσφράγιστο φάκελο. Ενδεχομένως θα πρέπει να προβλεφθεί και ειδικός τύπος φακέλου, με λεπτομέρειες που θα καθορίζονται από προεδρικό διάταγμα.