Άρθρο 57

Μετά το άρθρο 991 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται άρθρα 991 Α και 991 Β ως εξής:

«Άρθρο 991 Α

Αν αντικείμενο της κατάσχεσης είναι κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε άϋλη μορφή και εκποιούνται σε χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην ημεδαπή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 983 επόμενα. Η κατάσχεση θεωρείται ως κατάσχεση πράγματος που βρίσκεται στα χέρια τρίτου. Η εκποίηση των κινητών αξιών ή των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατασχέθηκαν γίνεται στο πλαίσιο δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 991Β

Αν αντικείμενο της κατάσχεσης είναι μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 983 επόμενα. Η κατάσχεση θεωρείται ως κατάσχεση απαίτησης στα χέρια τρίτου και καταλαμβάνει την αξίωση του οφειλέτη για εξαγορά των μεριδίων. Ως τρίτος προς τον οποίον επιδίδεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 983 έγγραφο νοείται η εταιρεία διαχείρισης που έχει εκδώσει τα μερίδια.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 20:21 | Κώστας Δημητρίου

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ:
  1- ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ (Λ.Χ. 10 ΜΕΤΟΧΩΝ )
  2- ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 2.000 € , ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 2.000 € ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 8.000 €
  3- ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕΧΡΙ 100 Κ.Ε. ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 1400 Κ.Ε. ΚΑΙ ΟΚΤΑΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΦΟΡΙΑΣ.

 • 14 Μαρτίου 2011, 22:53 | feidon

  Σωστό