Άρθρο 11 Οικονομική λειτουργία της Αρχής (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1.  Τον Ιούνιο κάθε έτους η Αρχή καταρτίζει τον προϋπολογισμό  λειτουργίας της για το επόμενο έτος και εντός του πρώτου διμήνου του  επόμενου έτους  καταρτίζει τον  απολογισμό του προηγούμενου έτους.

2.  Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,  ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών.

3. Η Αρχή δύναται να επιβάλει ανταποδοτικό τέλος στους χρήστες και στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων βάσει των αρχών της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η καθιέρωση, το ύψος και η διαχείριση θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, τηρουμένων των αρχών και διαδικασιών του παρόντος.

4. Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών της Αρχής και την εύρυθμη λειτουργία της, μέρος της πάγιας προκαταβολής που έχει συσταθεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με το Π.Δ. 125/1984 (Α 39 ), δύναται να κατανέμεται σε διαχειριστή υπάλληλο της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 3 και 47 παρ. 1 του ν. 2362/1995 (Α 247).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 00:55 | Μανόλης

  «Η Αρχή δύναται να επιβάλει ανταποδοτικό τέλος στους χρήστες και στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων βάσει των αρχών της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η καθιέρωση, το ύψος και η διαχείριση θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, τηρουμένων των αρχών και διαδικασιών του παρόντος.»

  Τελικά ποιός επιβάλει το τέλος? Η Αρχή (ο διευθυντής της δηλαδή) ή ο Υπουργοί? Αν το κάνουν οι υπουργοί τότε η Αρχή δεν είναι ανεξάρτητη, οπότε άτοπον. Από την άλλη μεριά η Αρχή δεν μπορεί να υιοθετεί αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα, οπότε πάλι άτοπον, διότι απαιτείται απόφαση σε υψηλότερο επίπεδο (υπουργός).

  Ακόμη, επειδή το π.δ. αποτελεί το ίδιο κανονιστική διοικητική πράξη, δεν μπορεί να περιέχει υπεξουσιοδότηση για έκδοση άλλης κανονιστικής πράξης από τους υπουργούς. Η μόνη λύση συνεπώς φαίνεται να είναι η ρύθμιση του θέματος με νόμο, ή η θέσπιση των τελών κλπ στο ίδιο το π.δ.

 • Κύριοι του υπουργίου
  Για να εχουμε αυξηση τουριστών στην Ελλάδα,θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε, κλιμακώνοντας ,τα τέλη αεροδρομιου των εισητηρίων με τα τέλη προσγήωσης αεροσκαφών σε αντιστοιχία με το τι και που θέλουμε να επιτυχουμε αυξηση τουστικής κίνησης σε κάθε αεοδρόμιο και γιατί !!!
  Αυτό βέβαια απαιτεί συνεργασία και δια πραγμάτευση με τους Tour Operators .
  Δηλαδή να συργαστούν τα υπουργεία Υ.Υ.Μ.Δ και Τουρισμού για κοινή πολιτική στο θέμα και σε συνεργασία με ανθρλωπους που γνωρίζουν το αντικείμενο Τουρισμός -Αεροδρόμια- και κόστοι πτήσεων.
  Στη Θιάθεση σας τις όποιες γνώσεις και προτάσεις μου,
  για ουσιατικότερη τουριστική ανάπτυξη.
  Ειμαι απο Ρόδο Συνταξιούχος operator staff Ολυμπιακής και personal manager σε ξενοδοχεία της Ρόδου.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 11:48 | Demosthenes

  To νομικό πλαίσιο είναι ακαθόριστο σχετικά με το ύψος των τελών, ιδιαίτερα την εποχή που διανύουμε. Συναντούμε πολλές φορές το παράδοξο ειδικά σε τοπικές φθήνές πτήσεις τα τέλη αερολιμένα με τους συνοδούς φόρους να υπερβαίνουν κατα πολύ τα ναύλα των αεροπορικών εταιρειών κατι που θεωρώ οτι είναι υπερβολικό σε ένα ευνομούμενο κράτος. Πιστεύω οτι δεν μπορούν να επιβιώσουν εταιρείες κα να αναπτυχθεί παραγωγικότητα όταν ο φόρος που πληρώνει ο καταναλωτής ή/και εταιρεία είναι υψηλότερος από την τιμή του οποιουδήποτε προϊόντος. Θεωρώ λοιπόν οτι η συγκεκριμένη διάταξη περι κοστολόγησης των τελών πρέπει να φέρει περιοριστικό όρο που θα διευκρινίζει οτι αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 της τιμής του ναύλου, χωρίς εξαιρέσεις.