Άρθρο 13: Επιφύλαξη ισχύος ειδικών διατάξεων

Πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος ισχύουν οι κείμενες υγειονομικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυρασφαλείας, οι διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και οι διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 21:33 | stergios

  Ο.κ Άρθρο 13: Επιφύλαξη ισχύος ειδικών διατάξεων
  Πρέπει να είναι ξεκάθαρο προτείνεται να γίνει όπως παρακάτω
  Πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος ισχύουν οι κείμενες πολεοδομικές, υγειονομικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυρασφαλείας, οι διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και οι διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. άρθρο 5 παράγραφος 12 Εδάφιο α) β) γ) και δ) έτσι είναι ξεκαθαρισμένα τα προεδρικά διατάγματα χωρίς να αφήνουν κανένα παράθυρο.

 • 13 Δεκεμβρίου 2011, 18:36 | kremetis bros

  Άρθρο 13: Επιφύλαξη ισχύος ειδικών διατάξεων
  Πρέπει να είναι ξεκάθαρο προτείνεται να γίνει όπως παρακάτω
  Πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος ισχύουν οι κείμενες πολεοδομικές, υγειονομικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυρασφαλείας, οι διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και οι διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. άρθρο 5 παράγραφος 12 Εδάφιο α) β) γ) και δ) έτσι είναι ξεκαθαρισμένα τα προεδρικά διατάγματα χωρίς να αφήνουν κανένα παράθυρο.