Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επομένων άρθρων, συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργων είναι κάθε επαγγελματικός χώρος (εγκατάσταση), που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και χρησιμοποιείται για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων (οχημάτων), όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57 A) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.1 του Ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123 A).
2. Η επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων έργων της παραγράφου 1 επιτρέπεται μόνο στις εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εφοδιασμένες με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και από τεχνίτες που είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι εγκαταστάσεις αυτές στο εξής θα αναφέρονται ως «Συνεργεία Επισκευής Μηχανημάτων Έργων» (ΣΕΜΕ).

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:49 | EOBEAMM

  Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
  ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
  (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970)

  Κρατύλου 14 104 42 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913 5142222 Fax: 210 5138913
  eoveamm@acsmi.gr

  Αριθ. Πρωτ.14504 Αθήνα 16/1/2012

  Η ΕΟΒΕΑΜΜ αναγνωρίζοντας το θετικό της όλης προσπάθειας να μπει μια τάξη στην γενική αυθαιρεσία που επικρατούσε μέχρι σήμερα στον χώρο επισκευής μηχανημάτων έργου χαιρετίζει αυτή και αναφέρει τα εξής .
  Από την στιγμή που υπάρχει σωματείο το οποίο και θέσεις και απόψεις έχει και τις έχει αναδείξει δέοντος όσον αφoρά το προς επεξεργασία νομοσχέδιο συμφωνεί και επαυξάνει σ`αυτές ,θεωρώντας με τον τρόπο αυτό ότι ο καθένας είναι ειδικός στον τομέα του.
  Ευχόμαστε οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες να λάβουν σοβαρά υπ`οψιν τις θέσεις αλλά και τις αιτιάσεις των θέσεων ώστε και ορθότητα να υπάρχει στον κλάδο επισκευής μηχανημάτων έργου αλλά και μεγαλύτερη οντότητα να αποκτήσουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται στον τομέα αυτόν .
  Η ΕΟΒΕΑΜΜ στέκεται δίπλα στο σωματείο ΣΙΣΕΧΔΑΜ και θα είναι αρωγός σε κάθε θεσμική προσπάθεια που αυτό καταβάλει, ώστε η πολιτεία να υιοθετήσει τις προτεινόμενες από τον σύλλογο αλλαγές ή προσθήκες επί του νομοσχεδίου.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου χρειαστείτε.

  Με εκτίμηση

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Αθανάσιος Νικολόπουλος Χρήστος Ευαγγέλου

 • Η παρ. 2 του άρθρου 1 πρέπει να γινει :
  «Η επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων έργων της παραγράφου 1
  επιτρέπεται μόνο στίς εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εφοδιασμένες
  μα την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Οι εγκαταστάσεις
  αυτές στο εξής θα αναφέρονται ως «Συνεργεία Επισκευής Μηχανημάτων
  Έργων» (Σ.Ε.Μ.Ε.)»

  Δηλ. να αφαιρεθεί η πρόταση
  «και από τεχνίτες που είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης άδειας
  άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος»
  διότι είναι πλεονασμός. Ένα συνεργείο Σ.Ε.Μ.Ε. για να λάβει
  άδεια, πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 00:23 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ

  ΣΥΝΦΟΝΟ ΑΠΟΛΙΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΣΥΣΕΧΔΑΜ

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 21:23 | kremetisbros

  Το άρθρο 08 που προβλέπεται στο παρόν Π.Δ δεν μπορεί να έχει εφαρμογή αν δεν συμπεριληφθούν οι παρακάτω περιπτώσεις :
  Α’ Περίπτωση Σ.E.M.E
  Β’ Περίπτωση Σ.E.M.E
  Γ’ Περίπτωση Σ.E.M.E

  Άρθρο 08: Επέκταση Συνεργείου
  Με τον όρο επέκταση συνεργείου νοείται η δυνατότητα εκτέλεσης από ένα συνεργείο επιπλέον επισκευών από αυτές για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί. Η άδεια επέκτασης ΣΕΜΕ χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί την άδεια ίδρυσης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και εφόσον υποβληθεί η αντίστοιχης κατηγορίας άδεια άσκησης επαγγέλματος του εκμεταλλευτή του συνεργείου ή υπαλλήλου αυτού. Δεν επιτρέπεται η κατ ’επέκταση προσθήκη συνεργείου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η ίδρυση συνεργείου από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Σ.Ε.Μ.Ε ΔΥΟ Η ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ ΟΨΗ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Μ.Ε.
  Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑ !!!!!!!!

  Α. ΓΗΠΕΔΟ ,ΟΙΚΟΠΕΔΟ

  Α’ Περίπτωση
  (Σ.E.M.E που επισκευάζουν και συντηρούν όλα τα Μ.Ε., μικρά και μεγάλα λαστιχοφόρα και ερπυστριοφόρα) Ανεξαρτήτου ιπποδύναμης

  13. Ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε της Α’ Περίπτωσης οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια τετρακοσίων (400) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών, σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τετραγωνικών μέτρων.

  10. Ύψος οροφής
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας είναι τουλάχιστον επτά
  ( 7 ) μέτρα και φάρδος εισόδου στο κτήριο ελάχιστο 4,5 μέτρα.
  Σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται σοβαρά υπ όψη η χρήση γης , τα πολεοδομικά και τα περιβαλλοντικά θέματα.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκομένων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (2).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1)
  62. Βαριά 10 κιλών (1)
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. Ροπόκλειδα (Δυναμόκλειδα)
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 21:06 | kremetisbros

  Β’ Περίπτωση (Σ.E.M.E που επισκευάζουν και συντηρούν μικρά και μόνο λαστιχοφόρα Μ.Ε. 150 HP
  13. Ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα ΣΕΜΕ της Β’ Περίπτωσης οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών, σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού δυο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών μέτρων.

  (α) Η περίπτωση αυτή να ισχύει μόνο σε περίπτωση ομαδικής εγκατάστασης Σ.Ε.Μ.Ε.
  (β) Σε κάθε άλλη περίπτωση να ισχύουν τα τέσσερες χιλιάδες τ.μ (4.000)

  Σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται σοβαρά υπ όψη η χρήση γης , τα πολεοδομικά και τα περιβαλλοντικά θέματα.

  10. Ύψος οροφής
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα και φάρδος εισόδου στο κτήριο ελάχιστο 4,5 μέτρα.

  1. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  2. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  3. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  4. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  5. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  6. Γερανογέφυρα 3 τόνων και άνω (1)
  7. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  8. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  9. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  10. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  11. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  12. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  13. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  14. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  15. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  16. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  17. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)

  18. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  19. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  20. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  21. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  22. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  23. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  24. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  25. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  26. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  27. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  28. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  29. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  30. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  31. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  32. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  33. Γρύλοι φορητοί.
  34. 5 τον (1)
  35. 20 τον (2)

  36. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  37. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  38. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  39. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  40. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  41. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  42. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  43. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  44. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  45. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  46. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)

  47. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)

  48. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  49. Σφυριά πένας (2).
  50. Σφυριά μπάλας (2)
  51. Βαριοπούλες (2).
  52. Βαριά 5 κιλών (1)
  53. Βαριά 10 κιλών (1)
  54. Λοστοί (2) .
  55. Ζουμπάδες σειρά (1).
  56. Σκρόπιες σειρά (1).
  57. Κοπίδια (2) .
  58. Συρματόσχοινα
  59. Ιμάντες.
  60. Ναυτικά κλειδιά.
  61. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  62. Ροπόκλειδα (Δυναμόκλειδα)
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

  Για όποιον παραβαίνει το όριο ιπποδύναμης της περίπτωσης Β θα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας κλιμακωτά και τα ανάλογα πρόστιμα που θα οριστούν από το υπουργείο υποδομών.
  Αν συνεχίσει και για τρίτη φορά θα αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.

  Την τήρηση της σωστής εφαρμογής της περίπτωσης Β έχουν τα αρμόδια όργανα τα οποία θα έχουν και την επίβλεψη καλής λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 21:47 | kremetisbros

  Γ’ Περίπτωση (Σ.E.M.E που επισκευάζουν και συντηρούν παρελκόμενα Μ.Ε. όπως υδραυλικά σφυριά ψαλίδια κοπής σιδήρου ,μπετόν κ.τ.λ και πολύ μικρά και μόνο λαστιχοφόρα Μ.Ε. μέχρι 50 HP

  13. Ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα ΣΕΜΕ της Γ’ Περίπτωσης οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια εκατόν ογδόντα (180) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών, σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων.
  (α) Η περίπτωση αυτή να ισχύει μόνο σε περίπτωση ομαδικής εγκατάστασης Σ.Ε.Μ.Ε.
  (β) Σε κάθε άλλη περίπτωση να ισχύουν τα (4.000) τέσσερες χιλιάδες τ.μ
  Σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται σοβαρά υπ όψη η χρήση γης , τα πολεοδομικά και τα περιβαλλοντικά θέματα.

  Να προβλέπεται αυστηρή ποινή και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων της περίπτωσης Β και Γ , εάν δεν προηγηθεί η προβλεπόμενη του άρθρου 08 επέκταση συνεργείου.
  10. Ύψος οροφής
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας είναι τουλάχιστον πέντε (4) μέτρα και φάρδος εισόδου στο κτήριο ελάχιστο 3,5 μέτρα.

  1. Τράπεζα εργασίας (πάγκος) με σφιγκτήρα (μέγγενη)
  2. Μικροεργαλεία χειρός
  3. Κασετίνα πλήρη μετρικών εργαλείων (καρυδάκια μέχρι 75 ΜΜ)
  4. Αεροσυμπιεστή 7 –10 BAR
  5. Εγκατάσταση καθαρισμού (βούτα)
  6. Πρέσα 10 τόνων
  7. Γρύλοι 5 τόνων και κροκόδειλοι
  8. Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης (150 Α)
  9. Ηλεκτρικό χειροδρέπανο 12 ΜΜ
  10. Τροχός 15 CM
  11. Δυναμόκλειδα (0 – 5 και 0 –80 KGM)
  12. Συμπιεσόμετρο κινητήρα
  13. Αμπερόμετρο – βολτόμετρο
  14. Πυκνόμετρο συσσωρευτών (μπαταριών)
  15. Κλειδιά εγχυτήρων (μπεκ)
  16. Μυτοτσίμπιδο ασφαλειών (έσω /έξω)
  17. Γρασαδόρος
  18.Παχύμετρο VERNIER
  19.Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

  Για όποιον παραβαίνει το όριο ιπποδύναμης της περίπτωσης Α & Β θα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας κλιμακωτά και τα ανάλογα πρόστιμα που θα οριστούν από το υπουργείο υποδομών.
  Αν συνεχίσει και για τρίτη φορά θα αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.

  Την τήρηση της σωστής εφαρμογής της περίπτωσης Α & Β έχουν τα αρμόδια όργανα τα οποία θα έχουν και την επίβλεψη καλής λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 21:13 | Γ.Κ

  Με την ευκαιρία της ανάρτησης στο διαδίκτυο του σχεδίου π.δ για τα συνεργεία μηχανημάτων έργων ,την πολύχρονη καθυστέρηση την απουσία του από τον χώρο επισκευών την αναρχία που επικρατεί ακόμα ,τα σχόλια των αναγνωστών, των όποιων πολλά από αυτά παρουσιάζουν παρά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον , θα ήθελα να συγχαρώ το υπουργείο υποδομών και δικτύων .
  Είναι γεγονός ότι αυτά τα μηχανήματα κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ επιτελούν δε τον σημαντικότερο μοχλό στην ανάπτυξη μίας χώρας και δεν είναι δυνατόν το έτος 2012 να είμαστε υποχρεωμένοι να επισκευάζουμε και να συντηρούμε τα μηχανήματα αυτά ,σε χώρους οι οποίοι στερούνται βασικές υποδομές ( εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού , χώρων στάθμευσης ,τεχνογνωσίας κ.τ.λ.)
  Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία δεν παράγει Μηχανήματα Έργων αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να μάθουμε να τα συντηρούμε και να τα επισκευάζουμε σωστά..
  Πραγματικά συγκρίνοντας κανείς τα κείμενα των άρθρων από το π.δ. και τα σχόλια διαπιστώνει ότι υπάρχουν σχόλια μεγάλης εμβέλειας και τεράστιας σημασίας , για σημαντική ,άνοδο και ανάπτυξη αυτού του κλάδου.
  Ας ελπίσουμε πως θα ληφθούν υπ όψη όλα τα θετικά σχόλια για την πρόοδο και την ανάπτυξη ενός τόσο σημαντικού και παραμελημένου κλάδου για πολλές δεκαετίες στην χώρας μας .
  Είναι γεγονός ότι για να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τα συνεργεία Μ,Ε. για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων έργων θα πρέπει να μας εμπνέει πρώτα από όλα εμπιστοσύνη από πλευράς υποδομής ,θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός και η ανάλογη τεχνογνωσία.
  Δυστυχώς μέχρι σήμερα στην χώρα μας δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο ας ελπίσουμε πως όλα θα αλλάξουν στο μέλλον .

  ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΩΣΤΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .
  Υπάρχουν αρκετές προτάσεις στα σχόλια και θα προκύψουν πολύ περισσότερες μέχρι το τέλος τις διαβούλευσης, οι οποίες πιστεύω να έχουν θετική εξέλιξη για τον κλάδο.
  Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα :
  • Περιβαλλοντολογικά .
  • Πολεοδομικά.
  • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Μ.Ε. Τα οποία αν δημιουργηθούν από οργανωμένους φορείς θα λύσουν πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα
  Επίσης εκτιμώ ότι η συστέγαση των συνεργείων Μ.Ε. με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση να είναι απαγορευτική έτσι ώστε να υπάρχει φρένο στην φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και θα ύπαρξη με αυτόν τον τρόπο υγιείς ανταγωνισμός…
  Ευχαριστώ.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 18:58 | Δημητριάδης Σάββας

  Σαν Πανελλήνιος σύλλογος είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στο σχόλιο συναδέλφου που έγινε στις 02/01/2012.
  Γνωρίζετε κ.Κρεμέτη,
  1.την κατάθεση πρότασης Π.Δ του συλλόγου 30/10/1990;
  2.την κατάθεση πρότασης Π.Δ του συλλόγου 24/04/2004;
  3.την κατάθεση πρότασης Π.Δ του συλλόγου 25/06/2008;
  4.την κατάθεση πρότασης Π.Δ του συλλόγου 25/08/2010; τις συνεχής επαφές με την αρμόδια διεύθυνση Δ13 του Υ.Υποδομών;Ακόμη έως και αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία για τις διευκρινίσεις που ειναι απαραίτητες για ενα σχέδιο νόμου το οποίο θα καλύπτει και θα εκσυγχρονίζει τον κλάδο μας.
  Μέσα από τις επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν καταλαβαίνω την εμμονή σας για το ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3982/2011,τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης των μηχ/των έργων.
  Γνωρίζεται ότι υπάρχει απάντηση με αριθμ.Πρωτ.5388/2011,της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,με την οποία μπορούν να εναρμονιστούν τα Σ.Ε.Μ.Ε με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011.
  Όμως υπάρχει και απάντηση προς το ΒΕΘ με Αριθμ.Πρωτ. 1513/513/Φ.15.1
  1512/510/Φ.15.1
  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ,με την οποία τα Σ.Ε.Μ.Ε δεν αποτελούν μεταποιητική δραστηριότητα,συνεπως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας βιομηχανικής νομοθεσίας 21/09/2011.
  Η συγκεκριμένη απάντηση,μας βεβαιώθηκε στις 29/12/2011,με το ακριβές αντίγραφο.
  Επίσης περιμένουμε από το συγκεκριμένο Υπουργείο απάντηση στο ίδιο ερώτημα ,με Αριθμ.Πρωτ.19260,το οποίο κατατέθηκε στις 29/12/2011,από τον Πανελλήνιο Σύλλογο.
  Ως εκ τούτου το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο είναι αρμόδιο για την ισχύουσα νομοθεσία απάντησε ήδη δύο φορές ότι τα Σ.Ε.Μ.Ε δεν περιλαμβάνονται στο νόμο 3982/2011.

  Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν,ο Σύλλογος δεν είναι αυτός που ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ όπως μας κατηγορήσατε,αλλά προσπαθεί με κάθε δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος,από το 1990 έως και ΣΗΜΕΡΑ!!

  Όσο για τις αναφορές σας για τις πελατειακές σχέσεις του πρώην προέδρου και τις δικές μου,σας παραπέμπω στο δικό σας σχόλιο με αρ.9, στο οποίο αναφέρεστε στο γραφείο του Υφυπουργού κου Νάσου Αλευρά,του οποίου ο διευθυντής κος Γιώργος Λαζουράς,σας ενημέρωνε συνεχώς ,όπως επικαλείστε,για την προώθηση και ψήφιση νόμου!!!

  β. Ενώ έχουμε καταθέσει πρόταση,όπως προαναφέραμε 30/10/1990 με Αριθμ.Πρωτ.40 και πρόεδρο τον κο Ντρατσέλο, σας ζητά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ το ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ13 και συγκεκριμένα ο κος Αποστολάκης Πάρης με Ε-mail να του αποστείλεται, το προσχέδιο του Π/Δ !!!!!!!.Χωρίς όμως να δέχεται να συζητήσει τις προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου!!!!
  Γιατί λοιπόν σε εμάς προσάπτεται ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;

  Ως πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,(τίτλο που άστοχα ειρωνεύεστε),
  αφήνω στους συναδέλφους να κρίνουν την ύβρη σας,<>.
  Θα πρέπει να παραδεχθώ ότι εμείς ως σύλλογος και το Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,δεν χρησιμοποιούμε εύκολους τρόπους πρόσβασης στα Υπουργεία,
  παρά μόνο τους νόμιμους!!!
  Τέλος,θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας στην αναφορά και σχόλιο που κάνατε για την επιτροπή.

  ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ
  1ον. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ .
  2ον. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ,Η ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ, Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ.
  3ον. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥΣ .
  4ον .ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ .

  Λυπάμαι πραγματικά που χρειάστηκε να απαντήσω εκ μέρους και του πρώην προέδρου και ζητώ από όλους τους συναδέλφους να μην απαντάμε πλέον σε ανυπόστατες κατηγορίες και κακόβουλα σχόλια.
  Αντίθετα ας βοηθήσουμε με τις προτάσεις μας για την ολοκλήρωση και επιτυχία του σχεδίου Π.Δ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 19:13 | kremetis bros

  Κυρίες και κύριοι το ποιος έφτασε το παρόν Π/Δ των Σ.Ε.Μ.Ε στην σημερινή διαβούλευση προκύπτει από τις παρακάτω έγγραφα απαντήσεις του πρώην ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανόμενου και του σημερινού Υπουργείου Υποδομών.
  Από το 1989 μέχρι και το τελευταίο έγγραφο σύστασης της νέας επιτροπής επεξεργασίας του σημερινού Π/Δ τον Σεπτέμβριο του 2010 για τις
  «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών»
  Όλα τα παρακάτω έγγραφα αποδεικνύουν τους αγώνες που δώσαμε σαν επιχείρηση και εξακολουθούμε να δίνουμε ακόμα,για την πρόοδο και ανάπτυξη αυτού του κλάδου, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο μας και είναι στην διάθεση όσων καλοπροαίρετα επιθυμούν να ενημερωθούν .
  Εσείς όλοι που εξακολουθείτε να κάνετε προτάσεις οπισθοδρόμησης ενός τόσο σημαντικού κλάδου για την ανάπτυξη της χώρας μας ,ακόμα και σήμερα έτσι ώστε να βρεθεί ο κλάδος πίσω στην δεκαετία του 1950 εκτός του ότι δεν επενδύσατε ούτε ένα ευρώ , όλα αυτά τα χρόνια κρυβόσασταν πίσω από τα επιμελητήρια ως υποψήφιοι συμβουλάτορες στις κάθε εκλογές των επιμελητηρίων ακόμα και στις προχθεσινές εκλογές ,ώστε να μην σας ενοχλήσει κανείς και να αλωνίζεται στην πλήρη αναρχία εις βάρος αυτού του κλάδου.
  Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνατε για την βελτίωση του κλάδου ;;;;;;;;;;;;
  (α) Εσείς;;;;;;;;;;;;
  (β) Τι έκανε η περίφημη αρωγός σας Ομοσπονδία ;;;;;;;;;;;;
  (γ) Τι έκανε το περίφημο αρωγός σας Επιμελητήριο ;;;;;;;;;;;;
  Γιατί δεν γυρίζεται την πλάτη στους αρωγούς σας, τι περιμένετε να σας σώσουν χρηματοδοτώντας χωρίς να αναλάβετε καμία υποχρέωση ;;;;;;;;;;;;
  Έγγραφο της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης μετά από ερώτηση προς τον τότε κ. Νομάρχη και με αποδεκτές
  (α) Προς τον Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών.
  (β) Προς την πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης .
  (γ) Προς τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.
  (δ) Και τέλος προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 20/10/87 με βαθμό ασφαλείας ΝΚ21-10-87 και αρ. πρωτ. 4192 λέει ρητά τα Σ.Ε.Μ.Ε πρέπει να εγκατασταθούν στα ΒΙ.ΠΑ Νεοχωρούδας και Οραιοκάστρου τι κάνατε κύριοι :

  (α)ΣΥΛΛΟΓΟΣΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΕΠΙΣΚΕΥΗΣΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ,ΔΟΜΙΚΩΝΚΑΙΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΝΟΜΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  (Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

  (β) Συνεργείων Επισκευής Χωματουργικών, Δομικών & Αγροτικών Μηχανημάτων ΑΘΗΝΩΝ
  (γ) Ομοσπονδία,
  (δ) Επιμελητήριο,
  Όλα αυτά τα χρόνια κύριοι σύλλογοι με τους μεγάλους τίτλους που ήσασταν ;;;;;;;;;;;;
  Όσο για την Αθήνα αγαπητέ κ. Δημητριάδη την δράση μου και την εγκατάλειψη του συλλόγου Αθηνών από πλευράς μου τον Ιούλιο του 1996 την γνωρίζουν παρά πολύ καλά όλα τα παλιά μέλη του συλλόγου .
  Αποχωρώντας τότε είπα μια φράση και δεν έπεσα έξω.
  (Το γουρούνι μανάρι δεν γίνεται όσο και να προσπαθήσει κάποιος)
  Ο προκάτοχος σας πρόεδρος κάθε φορά που έφτανε να προχώρηση το Π/Δ πήγαινε στο ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ και ακλουθούσε την ιδία τακτική να μην προχώρηση το Π/Δ και οι πελατειακές σχέσεις δείνανε και παίρνανε δυστυχώς με καταστροφικά αποτελέσματα για ολόκληρο τον κλάδο .
  Θα αναφέρω ακόμα μια παροιμία που λέγεται πολύ στο χωριό μου .
  ( ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ )
  Έχω την εντύπωση πως την ίδια τακτική ακολουθείται όλοι σας .
  Παρ όλο που ήμουν σε μικρή σχετικά ηλικία τότε, θυμάμαι το διάγγελμα του αείμνηστου πρωθυπουργού της χώρας μας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν θα μπαίναμε στην Ε.Ο.Κ είπε χαρακτηρίστηκα θα μπούμε στην Ε.Ο.Κ αλά θα πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε εμείς όχι μόνο δεν μάθαμε να κολυμπάμε όλα αυτά τα χρόνια αλά και ότι είχαμε σωστό προσπαθήσαμε να το καταστρέψουμε εξακολουθούμε να ζητάμε ακόμα από την πολιτεία να μας αφήσει ακόμα έτσι Έλεος υπάρχει και θεός .

  (1) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 16 Φεβρουαρίου 1989
  (2) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 14 Ιουνίου 1990
  (3) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 13 Νοεμβρίου 1990
  (4) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 25 Σεπτεμβρίου 1991
  (5) Έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Τεχνική Οχημάτων προς το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13.
  (6) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 13 Μάιου 1993
  (7) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 09 Δεκεμβρίου 1993
  (8) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 ,στις 26 Ιανουαρίου 2000
  (9) Έγγραφο του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Από το γραφείο του Υφυπουργού κ. Νάσου Αλευρά το οποίο ο Δ/ντης του κ. Γιώργος Λαζουράς με ενημέρωνε συνεχώς για της ενέργειές του για την προώθηση και ψήφιση από την βουλή του νέου Νόμου 3147/2003 άρθρο 21 παράγραφος 3 & 4 διότι ο νόμος 1575/85 παρουσίαζε παραλείψεις για το λόγο αυτό και είχε επιστρέψει το Π/Δ από το Συμβούλιο Επικρατείας.
  (10) Έγγραφο απάντηση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ17,στις 16 Νοεμβρίου 2000
  (11) Έγγραφο απευθείας από το γραφείου του Υφυπουργού κ. Τσακλίδη Γιάννη προς Την Δ13 ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ .
  (12) Ε-mail προς το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 το ποίο αποδεικνύει ότι το 2003 μας ζητήθηκε και αποστείλαμε στο ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 το προσχέδιο του Π/Δ
  (13) Το 2006 όπως προκύπτει από το αρχείο μας ξαναστείλαμε στο ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ Δ13 το προσχέδιο του Π/Δ
  (14) Η σύσταση της επιτροπής του τωρινού Π/Δ του Υπουργείου Υποδομών ΜΕ & ΔΙ με αριθ. πρωτ. Δ13/οικ/10567 στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 έγινε αποκλειστικά και μόνο πάλη με δική μας πρωτοβουλία.
  Εσείς,
  Το Επιμελητήριο
  και η Ομοσπονδία σας μπορείτε να μας πείτε τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια για την πρόοδο και την βελτίωση του κλάδου μας ;;;;;;;;;;;;

  Έως ότου τελειώσει η διαδικασία σύνταξης, ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας και υπογραφής του ανωτέρω Π/Δ , αν τελειώσει τελικά και πότε ;;;;;;;;;;; Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τους Νόμους του Υπουργείου Ανάπτυξης, από το οποίο εκδίδονταν και εξακολουθούν να εκδίδονται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για όσα επαγγέλματα δεν έχουν εκδοθεί και υπογραφεί ακόμα τα Π/Δ .

  Αν είχατε ξοδέψει χρήματα για να σας εκδοθεί πολεοδομική άδεια για Σ.Ε.Μ.Ε ,άδεια εγκατάστασης & άδεια λειτουργίας και τους απαραιτήτους εξοπλισμούς ,θα ήσασταν γνώστες του θέματος ,θα μπορούσατε να συμμετέχετε και σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα πονούσατε.
  Όποιος δεν δανειστή από τράπεζες δεν έχει επενδύσει, δυστυχώς δεν ξέρη και δεν πονέσει ποτέ .
  Από ότι ξέρω οι περισσότεροι λειτουργούσατε και λειτουργείτε ακόμα σε βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, πρώην στάβλους κ.τ.λ είναι δυνατόν με αυτά τα δεδομένα να χρηματοδοτηθείτε είτε από τον προϋπολογισμό του κράτους είτε και από ευρωπαϊκά κονδύλια και ειδικότερα αυτήν την εποχή ;;;;;;;;;;;

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 15:34 | kremetis bros

  ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1880 .

  ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1965 ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 207/67 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 1575/1985 ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΦΥΤΡΩΣΑΝ ΑΠΡΟΟΠΤΑ Τ0 2011.

  ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Π.Δ 78/88 ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΘΕΤΑΝ ΜΥΑΛΟ, ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ .

  ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ
  1ον. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ .
  2ον. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ,Η ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ, Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ.
  3ον. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥΣ .
  4ον .ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ .

  ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ Π.Δ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΟΤΙ ΙΣΧΥΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ Π.Δ 78/1988 ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

  ΔΙΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΠΕΤΟΥΣΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΟΥΣΕ ΤΟ Π.Δ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΙΜΕΣ ,ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΠΩΣ 207/1967,2516/97 Κ.Τ.Λ
  ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΤΑΤΟΣ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗ ΣΤΟ Π.Δ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΤΙ ΙΣΧΥΣΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Π.Δ 78/88 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ .

  Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΓΙΝΕ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ Π.Δ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 78/88

  ΑΡΘΡΟ 22

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

  1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα οποία έτυχαν,
  πριν την ισχύ του Π.Δ. 78/88, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Δ/νσεις
  Βιομηχανίας), ή και απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 207/1967 (ΦΕΚ 216).
  2. Α) Συνεργείο που λειτουργούσαν μέχρι 12.6.1986 (έναρξη ισχύος του Ν.1575/1985) και εξακολούθησαν να λειτουργούν
  βάσει της εχούσης λήξει κατ’ άρθρο 22 παρ. 2 του ΠΔ 78/88 την 26.5.1993 προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να
  λειτουργούν μέχρι 31.12.1996, εαν βρίσκονται σε περιοχές μέσα στις οποίες επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές
  διατάξεις η λειτουργία τους.
  Β) Συνεργεία που λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά την 12.6.1986 και πριν από την 25.2.1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του
  ΠΔ 78/88) ή μετεγκαταστάθηκαν εντός του αυτού Δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δεν έχουν τύχει της ανωτέρω
  προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας που ισχύει μέχρι
  31.12.1996, εαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τους προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής
  υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους,
  στην δε περίπτωση Β, τη βεβαίωση αυτή και επιπλέον:
  α) Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  β) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση
  από τον ενδιαφερόμενο για τα εισοδήματα από άσκηση του επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων,
  μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορούν να προσκομιστούν θεωρημένα
  αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων απ’ τις οποίες να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και έτη
  απασχόλησης. Στην περίπτωση που κατά το διάστημα από 25.2.1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
  αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες φορολογικές
  δηλώσεις που θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, θεωρημένες από την
  αρμόδια Οικονομική Εφορία.
  γ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/1954 ή άδειας
  άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων του Ν. 1575/1985.
  δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση
  69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής
  Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και
  Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 678). Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει
  μέχρι την 31.12.96. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια και η προθεσμία των 5 ετών για
  τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του ΠΔ 78/88 όπως
  τροποποιήθηκε με το ΠΔ 416/1991 (ΦΕΚ 152Α).
  3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την οριζόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2289/1995
  ημερομηνία. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας συνεργείων Υπηρεσίες
  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με
  τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος.
  4. Λειτουργούντα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν μέχρι την 31.12.1996 με άδεια
  λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
  αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Υπηρεσίες, προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με την
  διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος.
  5. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για λόγους
  ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα. Για τη χορήγηση
  προσωρινής άδειας λειτουργίας στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
  υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω
  μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας. Μετά την λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις των
  αντιστοίχων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14
  του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ/τος.

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 16:22 | Δημητριάδης Σάββας

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  σας γνωρίζουμε οτι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Χωματουργικών Δομικών & Αγροτικών Μηχανημάτων (Αριθ. Αναγνωρίσεως 880) δεν συμφωνεί με το χρονικό σημείο της διαβούλευσης.
  Τον Αύγουστο πήραμε υπόσχεση από τον κύριο Γ.Γ.Υποδομών οτι η επιτροπή θα συγκροτηθεί εκ νέου, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας σχετικά με την πρόταση Π.Δ. του Υπουργείου Υποδομών. Αντ΄ αυτού βρεθήκαμε χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση.
  Ήτοι, ενώ η διαβούλευση ξεκίνησε 7-12, εμείς ενημερωθήκαμε τυχαία.
  Θεωρούμε αναγκαίο η επιτροπή να επανασυγκροτηθεί ώστε να ενημερωθεί από τα επίσημα όργανα του κλάδου σχετικά με τις προτάσεις του που αφορούν το Π.Δ. και επιλύουν σημαντικά προβλήματά του.

  Παννελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών
  Συνεργείων Επισκευής Χωματουργικών, Δομικών & Αγροτικών Μηχανημάτων

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 15:40 | ΣΙΣΕΧΔΑΜ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  (Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

  ΓΡΑΦΕΙΑ:
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.
  546 27 ΤΗΛ.: 2310 532 562 FAX : 2310 532 562

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
  Επειδή υπάρχει σύγχυση σε ΣΥΝ-ΑΔΕΛΦΟΥΣ
  Θέλουμε να ενημερώσουμε για τη χρηστικότητα νόμων που αναφέρονται στα σχόλια.
  1. 1575/85 ΝΟΜΟΣ –ΜΑΝΑ-για όλους τους επισκευαστές.
  2. 3147/03 ΝΟΜΟΣ που συμπληρώνει τον 1575/85 και ορίζει ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Αδειών των Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Εργων
  και των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος θα εκδοθούν με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΥΠΕΧΩΔΕ

  3. 2516/97 ΝΟΜΟΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε από ορισμένους συναδέλφους -Επαγγελματικά Εργαστήρια- ελλείψει συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για τα μηχανήματα έργων για να λάβουν άδεια η απαλλακτικό αδείας λειτουργίας συνοδευόμενο από Έγκριση Περιβαντολογικων Όρων και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

  4. 3325/05 ΝΟΜΟΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 ορίζει ότι τα Συνεργεία Επισκευής Μηχανημάτων Έργων δεν υπάγονται στις διατάξεις του και γι αυτό το λόγο το Υπουργείο Ανάπτυξης –τμήμα Βιομηχανίας-έκανε ανάκληση των Απαλλακτικών.

  5. 3982/11 ΝΟΜΟΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης .Στο άρθρο 17 ορίζει για το σκοπό της Αδειοδοτησης των Μεταποιητικών και συναφών προς αυτές δραστηριότητες.
  Στο άρθρο 18 και στο πεδίο εφαρμογής αναφέρει ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών γ)τα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης, τα φανοποιεία και τα Λιπαντήρα Αυτοκίνητων και Αγροτικών Μηχανημάτων
  Επειδή στο πεδίο εφαρμογής του δεν αναφέρεται ρητά στα Μηχανήματα Έργων ζητήσαμε από το ΒΕΘ ν απευθύνει ερώτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ-ΛΟΥ ΒΕΘ 2862/08-07-2011
  Σε απάντηση μας εστάλη από το ΒΕΘ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
  ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ-ΛΟΥ 1513/513/Φ.15 και 1512/510/Φ.15 21/09/2011
  ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινιστικών Απόψεων σχετικά με <>
  Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών και αναφορικά με το ζήτημα των Συνεργείων Επισκευής Μηχανημάτων Έργων και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μΕ την αρμόδια υπηρεσία σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή που συστάθηκε από την Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων –Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Μηχανικού Εξοπλισμού Δ13 ) έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 4 Ν1575/85 (ΦΕΚ207Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 Ν3147/2003 (ΦΕΚ135Α).
  To προαναφερθέν σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο τελικών βελτιώσεων και άμεσα πρόκειται να προσαχθεί προς υπογραφή και αναμένεται να ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τους όρους Ίδρυσης και Λειτουργίας των Συνεργείων Επισκευής Μηχανημάτων Έργων
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ παράλληλα ότι τα ΣΕΜΕ δεν αποτελούν Μεταποιητική Δραστηριότητα συνεπώς ΔΕΝ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας βιομηχανικής νομοθεσίας.
  Αναφορικά δε με το ζήτημα έκδοσης των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στον Ν.3982/11 σας γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν αυτές το συντομότερο δυνατό.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Επειδή η επιτροπή που συστάθηκε για την έκδοση του Σχετικού Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τα ΣΕΜΕ ήταν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Δ13 και επειδή συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Κου Μαγκριωτη ΑΒΙΑΣΤΑ βγαίνει το συμπέρασμα ότι η νομοθεσία για τα ΣΕΜΕ είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και όχι του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  Ο Προεδρος Αβραμιδης Χ
  Ο Γραμματεας Δημτσας Ν
  Τα Μελη Κωστακης Κ
  Κουρτιδης Α
  Κουτακη Σ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  (Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

  ΓΡΑΦΕΙΑ:
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.
  546 27 ΤΗΛ.: 2310 532 562 FAX : 2310 532 562

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.

  ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΤΟΣΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΩΣΤΕ Ν ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ.

  ΤΟ ΥΠ ΟΨΙΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΤΟΜΙΚΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΔΗΜΤΣΑΣ Ν
  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α
  ΚΟΥΤΑΚΗ Σ

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 09:02 | Β.Π.

  ‘Ηδη σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν στο φως όλοι αυτοί που δεν τηρούν τις προυποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα Συνεργείο Μηχανημάτων ‘Εργων για την σωστή ,και ασφαλή ως προς τους εργαζομένους, λειτουργία του και προσπαθούν με διάφορους ισχυρισμούς , παρακαλητά ακόμη και ικεσίες αν μου επιτρέπεται η λέξη να περάσουν στην κοινή γνώμη ότι είναι σωστοί. Αυτή η κατάσταση σε αυτήν την χώρα θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. ‘Ως πότε -αυτοί- θα δουλεύουν εις βάρος των υπολοίπων. ‘Ισως είναι -αυτοί- που κρατόυν την Ελλάδα , και την τραβούν προς τα πίσω αν θέλετε και δεν την αφήνουν να ορθοποδήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μία λύση και να ισχύσουν νόμοι ,που ισχύουν σε κάθε Ευρωπαικό κράτος, και όχι ότι συμφέρει τον καθένα ,μιλώντας πάντα γενικότερα. Κλείνοντας, το παρόν Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναρτήθηκε για τον σχολιασμό του και μόνο , και όχι για διαλόγους ίσως και προειδοποιήσεις έμμεσα σε κάποιους.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 13:34 | Π.Β.

  ‘Ηδη σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν στο φως όλοι αυτοί που δεν τηρούν τις προυποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα Συνεργείο Μηχανημάτων ‘Εργων για την σωστή ,και ασφαλή ως προς τους εργαζομένους, λειτουργία του και προσπαθούν με διάφορους ισχυρισμούς , παρακαλητά ακόμη και ικεσίες αν μου επιτρέπεται η λέξη να περάσουν στην κοινή γνώμη ότι είναι σωστοί. Αυτή η κατάσταση σε αυτήν την χώρα θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. ‘Ως πότε <> θα δουλεύουν εις βάρος των υπολοίπων. ‘Ισως είναι <> που κρατόυν την Ελλάδα , και την τραβούν προς τα πίσω αν θέλετε και δεν την αφήνουν να ορθοποδήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μία λύση και να ισχύσουν νόμοι ,που ισχύουν σε κάθε Ευρωπαικό κράτος, και όχι ότι συμφέρει τον καθένα ,μιλώντας πάντα γενικότερα. Κλείνοντας, το παρόν Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναρτήθηκε για τον σχολιασμό του και μόνο , και όχι για διαλόγους ίσως και προειδοποιήσεις έμμεσα σε κάποιους.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 21:30 | OBEAMME

  Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ,ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΣΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ,ΩΣ ΑΝΩ, ΣΥΛΛΟΓΟ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 19:39 | kremetis bros

  Κύριε Ζακατήρα,
  (α) Με τα παρακάτω προσόντα που διαθέτεται ζητάτε να σας δοθεί άδεια λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε του παρόντος διατάγματος;;;;;;;;;;;;;;;;
  (β) Μάθετε να συμπληρώνετε το βιβλίο διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων.
  (γ) Διευθετήστε τα απόβλητα από τα πλυσίματα εξαρτημάτων που είχαν γράσα και λάδια πρέπει να κατατεθεί μελέτη υγρών για την σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
  (δ) Συμμορφώθηκε πολεοδομικά και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο απλά.

  Α . 1η Άδεια Πολεοδομίας
  Πολεοδομία Ελευθερίου Κορδελιού Αγροτεμάχιο 314 β
  Αριθμός Αδείας στις 30/11/1993
  Άδεια οικοδομής
  Μονώροφο γραφείο & σιδηρό υπόστεγο με περίφραξη και βόθρο.

  Β. 2η Άδεια Πολεοδομίας

  Πολεοδομία Ελευθερίου Κορδελιού Αγροτεμάχιο 314 β
  Αριθμός Αδείας στις 04/04/2000
  Άδεια οικοδομής
  Προσθήκη υπόστεγου

  Γ. 27/10/2006
  ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΕΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
  Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος

  25/09/06 Έγγραφο Νο 1721
  Επιτόπιος έλεγχος έγγραφη αναφορά 2 υπαλλήλων της υπηρεσίας .
  Οι παρατηρήσεις :
  Η δραστηριότητα λειτουργούσε γίνονται εργασίες επισκευής μηχανημάτων δομικών έργων.
  Υπάρχει βιβλίο διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων για το οποίο έγιναν συστάσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του.
  Επειδή γίνονταν πλυσίματα εξαρτημάτων που είχαν γράσα και λάδια πρέπει να κατατεθεί μελέτη υγρών για την σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
  Τα άχρηστα μεταλλικά απόβλητα να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες .

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 21:22 | Ζακατηρας Παναγιωτης

  α αδειοδοτηση των ΣΕΜΕ πρεπει να γινεται με ευκολο και γρηγορο τροπο,και χωρις την δαπανη τεραστιων κεφαλαιων.Δεν πρεπει να ξανα δημιουργηθει ενα νεο ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ,εξαλου με αυτον τον τροπο θα μειωθουν και οι πλανοδιοι τεχνιτες οι οποιοι θα σπευσουν να νομιμοποιηθουν

  καi επειδη σεβομαι τη σελιδα αυτη οσον αφορα τον κ… κρεμετη νουθεσιες στην οικογενεια σας μονο παρακαλω τυπου πετρος john tme

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 19:50 | kremetis bros

  ΚΙΝΗΤΑ Σ.Ε.Μ.Ε
  Αγαπητέ πρόεδρε ειλικρινά χαίρομαι σε αυτό το άρθρο που συμφωνούμε εγώ προσωπικά όταν φώναζα τέτοια θέματα όπως η αιτιολόγηση σας και πολλά αλλά όπως θέματα περιβάλλοντος, αθέμιτου ανταγωνισμού επισκευές από διαφόρους επιτήδειους όπως μηχανουργεία με επέκταση δραστηριότητας και σαν Σ.Ε.Μ.Ε , μάνδρες πώλησης μηχανημάτων με επέκταση δραστηριότητας και σαν Σ.Ε.Μ.Ε, ρεκτιφιέ με επέκταση δραστηριότητας και σαν Σ.Ε.Μ.Ε, υπάλληλους Δ.Ε.Κ.Ο κινητά συνεργεία όπως ακριβώς το αναφέρεται , κ.τ.λ ήμουν πάντα ο κακός.
  Θα σας θυμίσω μόνο την επιστολή μου το 2003 προς όλες τις υπηρεσίας και υπουργεία η οποία τα έλεγε όλα και την οποία σας την έδωσε ο πρόεδρος του επιμελητήριου αυτό βέβαια το λέω διότι έχω ατράνταχτα στοιχεία .
  Αν από τότε προσπαθούσατε έστω και λίγο σήμερα δεν θα χρηζότανε να τρέχετε, επομένως βλέπεται ότι οι αρωγοί σας ζημία σας κάνανε και τίποτα Άλο.
  Τέλος ανασκοπήστε λίγο και τις προτάσεις που σας είχα κάνει και το Αύγουστο η Σεπτέμβριο του 1996 και εγώ είμαι πάντα καλοπροαίρετος για την πρόοδο αυτού του τόσο σημαντικού για την χώρα μας αδικημένο κλάδο

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 19:29 | kremetis bros

  Αγαπητή κυρία σε κανένα νόμο δεν υπερισχύουν τα παρακάλια και οι μετάνοιες και οι ντεμενάδες
  Όλα τα κράτη του κόσμου στηρίζονται στους νόμους και στο σύνταγμα στην χώρα μας επί 30 χρόνια όλα τα σαρώσαμε.
  Σήμερα είμαστε κάτω από το χείλος του γκρεμού τι θέλετε να συνεχίσουμε την κατρακύλα ;;;;;;;;;;;;;;;;
  Ότι αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος να ξέρης είναι κοινοτικές οδηγίες έπρεπε αυτά να τα τηρούμε πριν και πολλές δεκαετίες η χώρα μας πληρώνει συνέχεια πρόστιμα Ε.Κ να συμμορφωθεί .
  ΘΕΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΝΑ ΣΥΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ;;;;;;;;;;;;;;;;
  Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα πλήγματα δημιουργήθηκαν από τα ρουσφέτια που εξακολουθείτε να ζητάτε ακόμα ,από τις πελατειακές σχέσεις κ.τ.λ.
  Και τέλος στο θέμα της κατανόησης που επικαλείστε και ζητάτε από την πολιτεία το γνωρίζατε
  Πολύ καλά όλοι μηδενός εξαιρούμενου από το 2003 και όσοι από εμάς επενδύαμε σε
  εξοπλισμούς και σε εγκαταστάσεις μας κοροϊδεύατε και μας φιμώνατε ότι εμείς είμαστε
  ακριβοί στο κόστος τις επισκευής και συντήρησης των Μ.Ε κ.τ.λ
  θα σας υπενθυμίσω την παροιμία του των βλάχων στο χωριό μου ο καλός ο νοικοκύρης
  μαγειρεύη πριν πεινάσει, τα δε μυρμήγκια όλο το καλοκαίρι δουλεύουν ακατάπαυστα, ενώ ο τρελοτζιτζικας την περνά όλο το καλοκαίρι με τραγούδια .
  Επομένως φτάνει η ρύπανση που προκαλέσαμε τα παράνομα κτήρια που χρησιμοποιούσαμε ,
  ο αθέμιτος ανταγωνισμός κ.τ.λ. , καιρός είναι να γίνουμε και ευρωπαίοι και νόμιμοι .

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:36 | kremetis bros

  Απάντηση στο κ. Ζακατήρα

  Κύριε κ. Ζακατήρα Σ.Ε.Μ.Ε αρκετά οργανωμένα στην χώρα μας υπάρχουν, δεν θα πολλά θα πω όμως ότι υπάρχουν αρκετά και προσπαθούν:

  1ον Να είναι όσο γίνεται νόμιμα.

  2ον Να σέβονται και να τηρούν τους νόμους του κράτους μας .

  3ον Σαν Έλληνας πολίτης φορολογούμενος απαιτώ να τηρείται το σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους μας. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ άρθρο ( 4 ).

  4ον Να προλαβαίνουν όσο μπορούν την τεχνολογία η οποία τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα , να εργάζονται σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας υγιεινής και ασφάλειας εργασίας , και να τηρούν τα του παρόντος διατάγματος άρθρο 10 του παράγραφος 1 κ.τ.λ

  Άρθρο 10: Υποχρεώσεις, Έλεγχος-Επιθεώρηση συνεργείων
  1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων έργων πρέπει να εκτελούνται υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής σε ότι αφορά τη διαχείριση των μηχανημάτων έργων.
  5ον Εργοστάσια στην χώρα μας που να κατασκευάζουν Μ.Ε , εγώ προσωπικά ως τα 57 μου χρόνια που είμαι τώρα ,δεν είδα να υπάρχει ούτε μισό στην χώρα μας.
  Μακάρι να υπήρχε έστω 1/10 θα ήμουν τρισευτυχισμένος .
  6ον Το να προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει εντυπώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο εκείνο που πραγματικά λείπει παντελώς από την χώρα μας είναι τα έργα επειδή είσαι πολύ νέος , θα σου πρότεινα να φροντίσεις να γίνεις όσο μπορείς ένας νόμιμος πολίτης και επιχειρηματίας , και πίστεψε δεν θα έχεις να φοβάσαι τίποτα στην ζωή σου το μέλλον είναι όλο μπροστά σου .

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:58 | Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΄΄Πεδίο εφαρμογής΄΄

  ……….Να προστεθεί παράγραφος 3. Η επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων έργων της παραγράφου 1 επιτρέπεται στους χώρους όπου εκτελούν έργα μόνο από τεχνίτες που είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος και είτε είναι εκμεταλλευτές ΣΕΜΕ είτε υπάλληλοι ΣΕΜΕ τα οποία είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα επισκευής των μηχανημάτων έργου από κινητά συνεργεία με δηλωμένη έδρα το σπίτι τους.

 • Η προταση του συλλογου ιδιοκτητων συνεργειων μηχανηματων εργων ν θεσσαλονικης ειναι αποδεκτη απο την πλειοψηφια των συναδελφων.
  θα παρακαλουσα θερμα την πολιτεια ν αναλογιστει την παρουσα δυσκολη οικονομικα περιοδο την οποια διανυουμε για οποιαδηποτε αποφαση παρθει.
  οι επιχειρησεις της θεσσαλονικης εχουν ηδη δεχθει σοβαροτατα πληγματα απο την κριση και προσπαθουν με καθε τροπο να παραμεινουν ανοιχτες.
  δε ζηταμε ελεημοσυνη ,ζηταμε κατανοηση και περιοδο προσαρμογης μεχρι να ξεπεραστει ολη αυτη η δυσαρεστη κατασταση για ολους.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 16:32 | kremetis bros

  Απάντηση στον πρόεδρο κ. Αβραμίδη
  Νόμος 3982/2011 Άρθρο 18
  παράγραφος ( γ )
  Άρθρο 18
  Πεδίο εφαρμογής
  1. Στις διατάξεις των άρθρων 17− 40 υπάγονται οι
  δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι
  οποίες περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 17 με
  στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
  γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
  γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που θα εκδοθεί εντός
  τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εξει−
  δικεύονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
  υπηρεσιών. Κριτήρια για την ένταξη ή μη μιας μηχανολο−
  γικής εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις
  των άρθρων 17− 40 είναι ο βαθμός επικινδυνότητας της
  εγκατάστασης για τους εργαζόμενους και τους περι−
  οίκους, καθώς και η βαρύτητα των επιπτώσεων από τη
  λειτουργία της εγκατάστασης στο περιβάλλον.
  3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών:
  α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευ−
  σή τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυ−
  νομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα
  – Ελληνική Ακτοφυλακή.
  β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προ−
  ορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
  γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φα−
  νοποιία και τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών
  μηχανημάτων.
  δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
  ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
  κτιρίων.
  στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρε−
  τούν αποκλειστικώς νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εγκατα−
  στάσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια και
  πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκατεστημένες και
  λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και
  εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.
  ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν
  αποκλειστικά και μόνο συγκεκριμένο κατασκευαστικό δη−
  μόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλε−
  σης του έργου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
  το έτος, με την προϋπόθεση ότι στην αντίστοιχη Εγκε−
  κριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμπερι−
  λαμβάνεται και η λειτουργία των εν λόγω μονάδων.
  η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις
  διατάξεις του ν. 2244/1994 (Α΄ 168).
  θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη,
  επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων,
  όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού
  ή λατομικού χώρου και η άδειαλειτουργίας χορηγείται
  σύμφωνα με το ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277) και το ν. 1428/1984
  (Α΄ 43), όπως ισχύει.
  ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού
  ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα
  με τα άρθρα 39, 43 και 45 της Υγειονομικής Διάταξης
  Αιβ8577/1983 (Β΄ 526) και των οποίων τα παραγόμενα
  προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα αυτά απο−
  κλειστικά μέσω λιανικής πώλησης.
  ια) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
  λιμένων.
  ιβ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσι−
  ών χαμηλής όχλησης, πλην αυτών που περιλαμβάνονται
  στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2.
  4. Δεν θίγονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 ει−
  δικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομοθεσίας που
  ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστασης και λειτουργί−
  ας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
  ΕΡΩΤΗΣΗ :
  Είναι τυχαίο που δεν αναφέροντα τα μηχανήματα έργων στη παράγραφο ( γ ) Εδώ πρέπει να προσαρμοστείτε κύριοι νόμος 3982/17/06/2011 άρθρο 18 παράγραφος ( γ ) και σταματάτε να ρίχνεται το βάρος στην πολιτεία και να επικαλείστε τεράστιο κενό νόμου το μόνο κενό νόμου είναι με την παρέμβαση σας στην τότε κυβέρνηση που άλλαξε τον νόμο 2516/97 με το νόμο 3325 /2005 να σας νομιμοποιήσει για πελατειακούς λόγους και σχέσης.
  Εσείς κύριοι λειτουργούσατε και πριν τον νόμο και μετά το νόμο όποτε αυτό είναι το καλό που σας έκανε και επικαλείστε ακόμα ο αρωγός σας το επιμελητήριο και η ομοσπονδία.
  Δεν φαντάζομαι να έχετε και στο μέλλον τις ίδιες φιλοδοξίες ;;;;;;;;;;;;;;
  Θέλω να πιστεύω πως τα ρουσφέτια και οι πελατειακές σχέσεις άρχισαν να απομακρύνονται από την χώρα μας .
  Επικαλείται πως στερηθήκατε από τους νόμους να ενταχτείτε σε κάποιο πρόγραμμα αναπτυξιακό σε αυτό δεν σας φταίει κανείς:
  1. Φταίτε πρώτα εσείς που δεν κάνατε για πολλές δεκαετίες ούτε ένα ευρώ επένδυση στην όποια επιχείρηση είχατε , τα κάνατε όμως αυτοκίνητα. Σπίτια , παραθαλάσσια οικόπεδα και λουλούδια στα νυκτερινά κέντρα.
  2. Γιατί δεν απευθύνεστε στην ομοσπονδία που επικαλείστε ότι ήταν αρωγό σας και γιατί δεν σας συμβούλευε τόσα χρόνια προς την σωστή κατεύθυνση ;;;;;;;;;;;;;;
  3. Γιατί δεν απευθύνεστε στον αρωγό σας τότε πρόεδρο του επιμελητήριου οποίος μαζί με τον τότε σύμβουλο του τότε υπουργού ανάπτυξης κατέφθασε αμέσως στο επιμελητήριο να σας δηλώσει ότι σας έσωσε. ;;;;;;;;;;;;;;
  4. Ξέρεται τι αναφέρεται στο 4ο τεύχος του 2005 του βιοτεχνικού επιμελητήριου που για νομιμοποιηθείτε τότε άλλαξε η τότε κυβέρνηση τον νόμο.
  5. Θα σας το αναφέρω ακριβώς επί λέξη όπως είναι γραμμένο και όποιος το θέλει μπορώ να του το στείλω το κρατώ και σε ηλεκτρονική μορφή.
  6. Λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νέου νομού ,ο κ Μάμαλης σύμβουλος του υπουργού ανάπτυξης παραβρέθηκε στο βιοτεχνικό επιμελητήριο όπου και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους με λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματα που επιφέρει ο νέος νόμος.
  7. Ξέρεται ποιος ήταν στην ομάδα εργασίας σύνταξης του τότε νέου νόμου ;;;;;;;;;;;;;;
  8. Αν έχετε αντίγραφα των απαλλακτικών δείτε το, είναι ο άνθρωπος που σας υπέγραφε τα μαϊμού απαλλακτικά σε μια νύχτα και μετά σας τα ανακάλεσε.
  9. Αλήθεια τα απαλλακτικά που είχατε προμηθευτή τότε ανέφεραν ότι είχατε και ένα πλυντήριο ζεστού νερού ποιος από εσάς διαθέτη ελαιοδιαχωριστή στο σύστημα αποχέτευσης ;;;;;;;;;;;;;;
  10. Που πάνε τόσα χρόνια τα λύματα ;;;;;;;;;;;;;;
  11. Έπρεπε η όχι όλα αυτά τα χρόνια να είχατε συμβάσεις ανακύκλωσης, για τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά, για τα χρησιμοποιημένα λάστιχα, για τις χρησιμοποιημένες μπαταριές , για τα άχρηστα εξαρτήματα παλιά άχρηστα εξαρτήματα scrap ;;;;;;;;;;;;;;
  12. Αλήθεια έχει στήλη ποτέ κάποιος από εσάς την ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων στο Υ.Π.Ε.Κ.Α ;;;;;;;;;;;;;;
  13. Λέτε πως αναγκαστήκατε να βγάλτε άδειες λειτουργίας σαν μηχανουργεία .
  14. 1ον Τα μηχανουργεία είναι μονάδες παραγωγής εννοείται ότι παίρνουν πρώτες ύλες και παράγουν διάφορα εξαρτήματα .κ.τ.λ τι σχέση έχουν με τις επισκευές τω Μ.Ε ;;;;;;;;;;;;;;
  15. 2ον Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι η μέρα με την νύχτα, μήπως και σε αυτή την περίπτωση δημιουργείτε μόλυνση του περιβάλλοντος, φοροδιαφυγή , αθέμιτο ανταγωνισμό κ.τ.λ.
  16. Για να πάρει άδεια λειτουργίας για ένα μηχανουργείο από ότι ξέρω έρχεται αρμόδιος της διεύθυνσης βιομηχανίας και ελέγχει τον εξοπλισμό τόρνους ,φρέζες ,γραναζοκόπτες κ.τ.λ εσείς που λέτε ότι έχετε άδεια λειτουργίας σαν μηχανουργείο και λειτουργείτε σαν Σ.Ε.Μ.Ε τι του υποδείξατε και πως πήρατε την άδεια λειτουργίας ;;;;;;;;;;;;;;
  17. ΕΡΩΤΗΣΗ Μήπως λειτουργούσατε σαν μηχανουργείο πήρατε την άδεια λειτουργίας σαν μηχανουργείο , μετά σαν καλοί κύριοι πήγατε στην Δ.Ο.Υ κάνατε τροποποίηση και σαν Σ.Ε.Μ.Ε εφόσον ήδη ήσασταν γραμμένος στο επιμελητήριο στο Ο.Α.Ε.Ε αφού κάνεις δεν επρόκειτο να σας ενόχληση προκαλώντας έτσι την ρύπανση στο περιβάλλον, τον αθέμιτο ανταγωνισμό συνακόλουθα ;;;;;;;;;;;;;;
  18. Και το τελευταίο λέτε ότι συρθήκατε στα δικαστήρια μήπως συνέβη το αντίθετο;;;;;;;;;;;;;; στο χωριό μου λένε μια παροιμία φωνάζει ο κλέπτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης.
  19. Πρέπει στην Ζώη σας να μάθετε να προσφέρεται εσείς δυστυχώς δεν έχετε διδαχτεί τίποτα.
  20. Και το τελευταίο θέλετε να κάνουμε ένα face book να δημοσιεύσουμε με Φώτο τις εγκαταστάσεις μας όλοι με Φώτο εξωτερικά και εσωτερικά των κτηρίων ώστε και οι άνθρωποι που είναι στις υπηρεσίες του κράτους μας να ξέρουν γιατί είδους επιχειρήσεις μιλάτε ;;;;;;;;;;;;;;

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 12:29 | Ζακατηρας Παναγιωτης

  Η προταση του συλλογου των επισκευαστων μηχανηματων εργων του νομου θεσσαλονικης ειναι η μονη σωστη προταση που εκφραζει το 99% των ΣΕΜΕ σε ολη την Ελλαδα πουν λειτουργουν εως σημερα.Εξαλου σε μια αγορα πλεον που προσπαθει να ανοιξει τα κλειστα επαγγελματα και οι αδειες λειτουργιας να βγαινουν με γρηγορο τροπο,παντα κατω απο το πλαισιο που οριζει ο νομος,οι προτασεις πρεπει να κινουνται προς αυτη την κατευθυνση.
  Μιλαμε για συνεργεια επισκευης μηχανηματων εργου και οχι για εργοστασιακες μοναδες

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 16:37 | kremetis bros

  Απάντηση στον πρόεδρο κ. Αβραμίδη
  Το 2005 πραγματικά κατορθώσατε κ. πρόεδρε και έγινε η αλλαγή του νόμου 2516/97 με τον νέο τότε νόμο 3325/2005.

  Δείτε την παράγραφο ( γ ) του άρθρου 3 η απορία μου είναι πώς είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα έργων σε αυτό το άρθρο του νόμου 3325/2005 χωρίς να υπάρχει το ανάλογο Π/Δ.

  ΑΡΘΡΟΝ-3
  Πεδίο εφαρμογής
  1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-2 με στοιχεία α, β, γ, δ και ε.
  2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος :
  α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευση τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων.
  β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
  γ) Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, καθώς και αγροτικών μηχανημάτων.
  δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
  ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.
  στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν, αποκλειστικώς, θέατρα, κινηματογράφους, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια, πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.
  ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο κατασκευαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος.
  η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του Ν-1559/85 (ΦΕΚ-135/Α/85), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του Ν-2244/94 (ΦΕΚ-168/Α/94).
  θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το Ν-210/73 (ΦΕΚ-277/Α/73) και το Ν-2115/93 (ΦΕΚ-15/Α/93).
  ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα με το Αρθ-39 της Υγ_Δξις-ΑΙβ/8577/83 (ΦΕΚ-526/Β/83 ) και των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα αυτά μέσω λιανικής πώλησης.
  ια) Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, όπως περιγράφονται στη Στατιστική Ταξινόμηση Κλαδικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) 2003, όπως εκάστοτε ισχύει και διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 KW ή η θερμική ισχύς τα 8 KW.

  Κυρίες και κύριοι οι οποίοι θα ασχοληθείτε με το παρόν Π/Δ ξεχασμένο επί 25 χρόνια μετά την Δημόσια Διαβούλευση πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ όψη :

  ( 1 ) Τον Νόμο 3982/ 17/06/2011 ο όποιος στο άρθρο 18 παράγραφος ( γ ) δεν αναφέρει πλέον Μηχανήματα Έργων διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το ανάλογο Π.Δ .
  ( 2 ) Επιβάλλεται να ληφθεί σοβαρά υπ όψη ότι ίσχυσε όταν έγινε το Π.Δ 78/88 των αυτοκίνητων άρθρο 22 .
  ( 3 ) Εκτός αν είναι στόχος του υπουργείου υποδομών να φτάσει για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας και να επιστρέψει πίσω ανυπόγραφο όπως έγινε και το 1999.

  Κύριε πρόεδρε τον Οκτώβριο του 2011 στις 5 του μήνα πάρα πολύ πρόσφατα η Διεύθυνσης Βιομηχανίας σας έχει καλέσει με επιστολή της επί αποδείξει να προσαρμοστείτε στον νόμο 3982/2011 του οποίου η περίοδος χάρητος τελειώνει ένα χρόνο μετά την δημοσίευση δηλαδή με λίγα λόγια στις 17/06/2012.

  Μέχρι σήμερα σχεδόν τέλος του 2011 δεν έχετε κάνει κανένα θετικό βήμα προσαρμογής .

  Το παρόν Π.Δ υπολογίζω πως από σήμερα το λιγότερο που θα χρειαστεί να ελέχθη για την νομιμότητα του και να τελειώσει η όλη διαδικασία αν βέβαια δεν επιστραφεί πίσω ,αν τελικά πάνε όλα καλά είναι περίπου κοντά στους 10 μήνες.
  Εσείς δεν έχετε κάνει ακόμα ούτε ένα βήμα προόδου προσαρμογής στον νόμο 3982/2011 τον οποίο είστε υποχρεωμένοι να τηρήσετε μέχρι την υπογραφή του παρόντος Π/Δ .
  Να σημειωθεί ότι ο 3982/2011 δεν έχει και την ανάλογη αυστηρότητα αν εξαιρέσουμε τα περιβαλλοντικά , πως είναι δυνατόν να προσαρμοστείτε στο παρόν Π/Δ το οποίο ζητά πάρα πολύ περισσότερες προϋποθέσεις ;;;;;;;;;;;;

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 16:37 | kremetis bros

  Απάντηση στον πρόεδρο κ. Αβραμίδη

  Το 1997 η τότε υπουργός βιομηχανίας και σήμερα υπουργός παιδείας αναμόρφωσε τον νόμο 207/1967 και αντικαταστάθηκε με τον νόμο 2516/1997 .

  Άρθρο 3.
  1. Σ τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και
  αναφέρονται εφεξής ως «δραστηριότητες», οι ασκού¬
  μενες στις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στις υπό
  στοιχεία α, β’, γ’, δ’ και ε’ διατάξεις του άρθρου 2 του
  παρόντος.
  2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
  α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλ¬
  λευση τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική
  Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα.
  β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
  γ) Τα συνεργεία αυτοκινήτων.
  δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
  ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.
  στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αποκλειστικώς θεάτρων, κινηματογράφων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κέντρων διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας, εστιατορίων, πολυκαταστημάτων τροφίμων, εφόσον αυ¬τές είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στον ίδιο χώρο στον οποίο προσφέρονται οι παραπάνω υπηρεσίες και εξυπηρετεί ίδιες ανάγκες των καταστημάτων αυτών.
  ζ) Οι μη σταθερές βιοαηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και παραμένουν στην ίδια θέση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο.
  η} Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1559/1985. όπως αυτές έχουν αντι¬κατασταθεί από τις διατάξεις του ν. 2244/1994.
  θ) Οι δραστηριότητες μέσα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 158, 159, 160, 161, 162 του ν.δ/τος 210/1973, 12, 16 του ν. 1428/1984 και 21 του ν. 2119/1993.

  Στο άρθρο 3 του νόμου 2516 παράγραφος ( γ ) αναφέρει ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις τα συνεργεία των αυτοκίνητων, ο λόγος που αναφέρονται είναι διότι τα αυτοκίνητα είχαν καλυφθεί με το Π/Δ 78/88.

  Πριν το 1988 ίσχυε και στα αυτοκίνητα ο νόμος 207/1967, για αυτό και προβλέφθηκε στο Π/Δ 78/88 το άρθρο 22 το όποιο είναι αδιανόητο να μην συμπεριλήφθη και στο περιβόητο Π/Δ για μια 25ετια απών από το νόμο 1575/1985 και τον 3147/2003 άρθρο 21
  Ελπίζω πώς το Συμβούλιο Επικρατείας αν δεν γίνει πρόβλεψη στο παρών Π/Δ δεν παραβλέψει κάτι τέτοιο τεχνάσματα που προωθείται και επιδιώκεται να περάσει με το παρόν Π/Δ το οποίο παρουσιάζει και πάρα πολλές ελλείψεις εσκεμμένα διοτι κατά την επεξεργασία του κατατέθηκαν όλες αυτές οι προτάσεις στην επιτροπή σύνταξης του Π/Δ στο γραφείο του υφυπουργού κ.Γιάννη Μαγκριώτη ,στον γενικό γραμματέα κ. Γιάννη Οικονομίδη αλά και στην κ. Ξηρομερίτη με όλες τις λεπτομέρειες.

  Το 2003 υπήρχε μια αναφορά προς όλους εσάς και προς όλες τις κρατικές υπηρεσίες με θέμα: Το περιβάλλον , τις παρανομίες σας ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα , τις αποθήκες τα οποία χρησιμοποιούσατε και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για Σ.Ε.Μ.Ε την μη τήρηση του τότε νόμου 2516/97 την μη τήρηση των κανόνων για τον αθέμιτο ανταγωνισμό κ.τ.λ .
  Εσείς όμως εξακολουθούσατε και εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε ακόμα και σήμερα τον τρόπο των πελατειακών σχέσεων αγνοώντας κάθε Νόμο και το Σύνταγμα της χώρας .
  Να σας θυμίσω ότι οι τότε άρχοντες των υπηρεσιών της χώρας μας σας εφοδίασαν σε μια νύχτα με μαϊμού απαλλακτικά αδείας λειτουργίας και με μαϊμού περιβαλλοντικές μελέτες.
  Τα οποία αμέσως μετά την δημοσίευση του νόμου 3325/2005 σας τα ανακάλεσαν.
  Κανονικά πριν το 2004 που σας προμήθευσαν με τα μαϊμού απαλλακτικά αλά και μετά την ανάκληση των απαλλακτικών δεν έπρεπε να λειτουργείτε.
  Και ρωτώ σήμερα όπου από τις 17/06/2011 δημοσιεύτηκε και ισχύει ο νόμος 3982/2011 έχετε το θράσος να ζητάτε να ισχύσουν οι παρανομίες το παρελθόντος και τον πελατειακών σχέσεων Έλεος ;;;;;;;;;;;;

  Βλέπω ότι την ίδια μέθοδο της μιζέριας και του κλαψουρίσματος που χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν προς τον κ. πρόεδρο του επιμελητήριου , τον κ. νομάρχη και το κόμμα της τότε κυβέρνησης χρησιμοποιείτε και σήμερα.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 15:41 | kremetis bros

  απάντηση στον πρόεδρο κ Αβραμίδη

  Αν και αναφέρονται σε πολλούς σχολιασμούς θα επισημάνω για μια ακόμα φορά .
  Επειδή στην χώρα μας όσοι δεν θέλουν να ακλουθούν τους Νόμους και το Σύνταγμα του Κράτους εξακολουθούν να το παίζουν κινέζοι.

  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 207/67
  Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιοτεχνιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως
  µμηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, και περί άλλων τινών συναφών
  διατάξεων.
  (ΦΕΚ. 216/Α/4-12-67).

  Άρθρον 3.
  1. Απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασµού των δια της εν άρθρω 1 του παρόντος
  αδείας ή αδειών οι κάτοχοι βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων διαθετουσών
  µηχανολογικάς εγκαταστάσεις εν µεν τη περιοχή τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης ισχύος
  µέχρι και δέκα (10) ίππων καθ’ άπασαν δε την λοιπήν Επικράτειαν µέχρι και δέκα πέντε (15)
  ίππων. Ούτοι υποχρεούνται µόνον εις την υποβολήν εις διπλούν υπευθύνου δηλώσεως περί
  της εγκαταστάσεως και λειτουργίας της βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας των, κατά τα
  καθορισθησόµενα δια των εν άρθρω 6 Β. ∆ιαταγµάτων.
  2. Της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου απαλλαγής εξαιρούνται Βιοµηχανικαί ή
  βιοτεχνικαί επιχειρήσεις επεξεργαζόµεναι εκρηκτικάς ή ευφλέκτους ύλας ανεξαρτήτως
  ποσότητας αυτών, ως και οι κάτοχοι αποθηκών, καταστηµάτων εναποθηκεύσεως εκρηκτικών
  υλών ή βενζίνης εις ποσότητα ανωτέραν των 100 χιλιογράµµων και τοιούτων
  εναποθηκεύσεως λοιπών υγρών καυσίµων ή άλλων ευφλέκτων υλών εις ποσότηταν
  ανωτέραν των 2.000 χιλιογράµµων.
  3. Εάν εκ της λειτουργίας των βάσει των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου
  απαλλασοµένων της υποχρεώσεως εφοδιασµού των δι’ αδείας επιχειρήσεων, προκαλώνται
  δυσµενείς επιδράσεις εις την ασφάλειαν, υγείαν, ησυχίαν, κ.λπ. των περιοίκων ή του
  εργαζοµένου εν αυταίας προσωπικού, δύνανται, προτάσει της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής,
  δι’ αποφάσεως του αρµοδίου Νοµάρχου, να εξαιρεθώσιν αύται της απαλλαγής

  Ένα σημαντικό κομμάτι του κλάδου ήταν και είναι νομοταγείς πολίτες σεβότανε, σέβονται και τηρούν τους νόμους, το περιβάλλον, κ.τ.λ
  Ήταν και είναι έντιμοι και ευσυνείδητοι πολίτες, επένδυσαν και επενδύουν σύμφωνα με τους Νόμους.
  Μέχρι πρότινος η πολιτεία και οι μηχανισμοί της δεν προστάτευσαν ποτέ τις νόμιμες επιχειρήσεις σε αυτόν τον κλάδο ,διότι πάντα προηγούνταν οι πελατειακές σχέσεις πάνω από όλα .
  Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα έβλεπαν και εξακολουθούν να βλέπουν ακόμα όνειρα απατηλά εξακολουθούν να περιμένουν το Μάνα να πέσει εξ ουρανού,
  Χωρίς να επενδύσουν ούτε ένα ευρώ.
  Δηλαδή να έρθει το καλό το κράτος να τους προσφέρει χρήμα και γη ώστε οι κύριοι αυτοί να είναι οι επιχειρηματίες χωρίς ούτε καν να ιδρώσουν.
  Αγαπητέ φίλε εσύ που αναφέρεις ότι πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι το ευχόμαστε.
  Κύριε πρόεδρε του περίφημου συλλόγου τα κοτέτσια και οι στάβλοι που χρησιμοποιείτε ακόμα εν έτη 2012 για Σ.Ε.Μ.Ε ούτε στην Ζιμπάμπουε δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν.

  Εδώ γιατί σας αφήνουν ακόμα ;;;;;;;;;;;;
  Εξακολουθείτε να έχετε και το θράσος χωρίς ντρέπεστε να παρεμβαίνετε στο μέλλον ενός τόσο σημαντικού κάδου για την χώρα μας τον οποίο με μαθηματική ακρίβεια εσείς τον καταστρέψατε ενώ έπρεπε σήμερα να είναι δακτυλοδεικτούμενος .

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 16:46 | ανεστης κουρτιδης

  Διαβαζοντας την προταση του συλλογου των επισκευαστων μηχανηματων εργων του νομου θεσσαλονικης,στηριζω την προταση αυτη για μια σωστη και δικαιη λυση του προβληματος μας σαν επισκευαστης μηχανηματων εργων με διαλογο και λυση σε ολους τους συναδελφους που ασχολουνται με το ιδιο αντικειμενο.Με λυσεις που να μην δημιουργουν προβληματισμους στους συναδελφους.
  Καλο θα ειναι να ασχοληθουμε με τα προβληματα και οχι να αναπτυξουμε θεματα για προστιματα οπως αναφερονται σχολια απο ορισμενους αγνωστους συναδελφους.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 09:57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

  ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ!!! ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ Η ΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ.-

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 20:53 | Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  (Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

   

  ΓΡΑΦΕΙΑ:
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 69  2ος ΟΡΟΦΟΣ    Τ.Κ.
  546 27  ΤΗΛ.: 2310 532 562    FAX : 2310 532 562

   

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ :           ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
  ΧΑΡΙΤΩΝ

  ΤΗΛ.: 2310 518 416, 6977 777 251, Email : avrachar@otenet.gr

  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΤΗΛ.: 2310 799 141, 6977 345 240, Email : dimtsasnikos@otenet.gr

                                                                                                                                             

   

  Χαιρετίζουμε την
  πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) να θέσει σε
  δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις προϋποθέσεις άσκησης
  του επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τους όρους ίδρυσης και
  λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών.

  Πραγματικά το
  παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος αποτελεί μία εκκρεμότητα ετών και η έκδοσή
  του έχει προαναγγελθεί από το 1985 με το Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207/Α’/11-12-1985).

  Αποτέλεσμα αυτής
  της τεράστιας καθυστέρησης από την πλευρά της πολιτείας είναι να ασκούμε το
  επάγγελμά μας τόσα χρόνια χωρίς κατοχύρωση, με παράλληλη δημιουργία και
  λειτουργία συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων χωρίς καθορισμένες
  προδιαγραφές και χωρίς δυνατότητα ένταξή τους σε συγκεκριμένο νομοθετικό
  πλαίσιο.

  Το κενό νόμου
  σχετικά με την αδειοδότηση των επιχειρήσεών μας δημιούργησε πολλά προβλήματα
  και παρενέργειες όπως:

  Στέρηση της δυνατότητα υπαγωγής των επιχειρήσεών
  μας σε κάποιον αναπτυξιακό νόμο καθώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η
  προσκόμιση άδειας λειτουργίας.
  Σύγχυση ως προς το φορέα αδειοδότησής μας,
  συγκεκριμένα:

  Σύμφωνα με το
  άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1575/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του
  Ν.3147/2003 καθορίστηκε ότι αρμόδιοι υπουργοί για την έκδοση διαταγμάτων
  σχετικά με την άδεια άσκησης τεχνίτη μηχανημάτων έργων και την άδεια
  λειτουργίας  των συνεργείων επισκευής
  μηχανημάτων έργων, είναι ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής
  Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
  ‘Εργων. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985
  ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

  Λόγω της
  ελλιπούς ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, πολλοί 
  συνάδελφοι (μετά το 1985) εφοδιαστήκαμε από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας
  (Υπουργείο Ανάπτυξης) με  ‘’απαλλαγή από
  την υποχρέωση εφοδιασμού με τεχνική άδεια’’ σύμφωνα με το Α.Ν. 207/67.

  Στη συνέχεια, με
  την έκδοση του Ν. 2516/97  εφοδιαστήκαμε
  πάλι από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας (Υπουργείο Ανάπτυξης)  με απαλλακτικό άδειας εγκατάστασης και
  λειτουργίας σαν επαγγελματικά εργαστήρια (συνεργεία επισκευής μηχανημάτων
  έργων) με παράλληλη χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη Διεύθυνση
  Προστασίας Περιβάλλοντος και πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική
  Υπηρεσία.

  Κατόπιν με την
  έκδοση του Ν.3325/2005 ο οποίος εξαιρούσε ρητά από το πεδίο εφαρμογής του τα
  συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων, ενημερωθήκαμε από την αρμόδια Υπηρεσία
  ότι  τα 
  παραπάνω απαλλακτικά έπαψαν πλέον να ισχύουν.

  Ακόμα και σήμερα
  που έχει καταστεί σαφές ότι τα συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων δεν
  υπάγονται ως προς την αδειοδότησή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με την έκδοση
  του Ν. 3982/2011 δημιουργήθηκε εκ νέου σύγχυση με αποτέλεσμα να υπάρξουν φορείς
  που λανθασμένα θεώρησαν ότι τα συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων πρέπει να
  υπαχθούν ως προς την αδειοδότησή τους στην παραπάνω νομοθεσία.

   ΤΟ ΘΕΜΑ
  ΕΛΗΞΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1513/513/Φ.15.1/21-9-2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ 
  ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

  Δήλωση των συνεργείων μας με διαφορετικό
  αντικείμενο εργασιών για τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας με
  βιοτεχνική χρήση στις εκτός σχεδίου περιοχές, συγκεκριμένα:

  Για την έκδοση
  οικοδομικής άδειας κτιρίου με βιοτεχνική χρήση (δηλαδή υπαγωγή στο άρθρο 4
  του  Π.Δ/τος 24/1985 (ΦΕΚ
  270/Δ’/31-5-1985)) απαιτείται η υποβολή ‘’έγκρισης φορέα’’ στην αρμόδια
  Πολεοδομία.

   Στην προκειμένη περίπτωση λόγω της σύγχυσης
  που δημιουργήθηκε από την έλλειψη φορέα αδειοδότησης των συνεργείων επισκευής
  μηχανημάτων έργων, πολλοί συνάδελφοι, στην προσπάθειά μας να αναγείρουμε τα
  δικά μας βιοτεχνικά κτίρια, απευθυνθήκαμε στους φορείς αδειοδότησης παρεμφερών
  δραστηριοτήτων. Έτσι καταλήξαμε να έχουμε είτε άδειες εγκατάστασης ως
  ‘’μηχανουργεία’’ από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας (Υπουργείο Ανάπτυξης) είτε
  άδειες ίδρυσης ως ‘’συνεργεία συντήρησης και επισκευής βαρέων οχημάτων
  (φορτηγών αυτοκινήτων)’’ από τις Διευθύνσεις Μεταφορών (Υπουργείο Μεταφορών και
  Επικοινωνιών).

  Μετά την
  αποπεράτωση των κτιρίων βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να διαλέξουμε,
  είτε να εφοδιάσουμε τις εγκαταστάσεις μας με άδειες λειτουργίας  από τους παραπάνω φορείς με διαφορετικό όμως
  αντικείμενο σε σχέση με το πραγματικό, είτε να αντιμετωπίσουμε την άρνηση των
  φορέων να μας χορηγήσουν άδεια λειτουργίας με ότι αυτό συνεπάγεται για τα
  κτίρια μας και την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

  Επαγγελματικός διασυρμός και επιβολή προστίμων
  καθώς υπάρχει η αντίληψη ότι λειτουργούμε παράνομα τις επιχειρήσεις μας,
  συγκεκριμένα:

  Πρόσφατα, πολλοί
  από εμάς, πληρώσαμε πρόστιμα λόγω λήξης και μη ανανέωσης της απόφασης έγκρισης
  περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των επιχειρήσεων μας. Πώς να γνωρίζουμε ότι
  έπρεπε να ανανεώσουμε μία απόφαση (Α.Ε.Π.Ο.) η οποία αναφερόταν στο θεωρημένο
  από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας ‘’απαλλακτικό άδειας εγκατάστασης και
  λειτουργίας’’ του συνεργείου μας το οποίο όμως στη συνέχεια ανακλήθηκε;

  Η ίδια υπηρεσία
  (Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος)  που
  μας επέβαλε τα πρόστιμα, δεν μας ανανέωσε άμεσα τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών
  όρων μετά την υποβολή φακέλων των επιχειρήσεων μας, καθώς δε γνώριζε εάν είναι
  η αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνεργείων επισκευής
  μηχανημάτων έργων.

  Γίναμε έρμαια
  καταγγελιών, συρθήκαμε στα δικαστήρια προσπαθώντας να αποδείξουμε το αυτονόητο:
  Δεν έχουμε άδειες λειτουργίας ΟΧΙ ΑΠΟ
  ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
  αλλά επειδή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο
  αδειοδότησης στο οποίο να εντάσσονται οι επιχειρήσεις μας και η έκδοσή του
  εκκρεμεί από το 1985.

  Όλα αυτά τα
  χρόνια ο σύλλογός μας επανειλημμένα έκανε προσπάθειες, κατέθεσε προτάσεις  και άσκησε πιέσεις στους αρμόδιους φορείς για
  την προώθηση και έκδοση του προεδρικού διατάγματος σχετικά με την αδειοδότηση
  των επιχειρήσεών μας.

  Αρωγοί μας στην
  προσπάθεια αυτοί ήταν το ΒΕΘ-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η
  ΟΒΕΑΜΜΕ-Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών και οι τεχνικοί σύμβουλοι του
  συλλόγου μας, τους οποίους ευχαριστούμε δημόσια γι’ αυτό.

  Λαμβάνοντας υπ’
  όψη όλα τα παραπάνω, αναμέναμε το παρόν Προεδρικό Διάταγμα με την προσδοκία να
  δοθεί λύση στα χρόνια προβλήματα του κλάδου μας.  Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε, ότι η
  πολιτεία  δε λαμβάνει μέριμνα ώστε να
  προστατέψει τα ήδη ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  τα οποία δεν μπορούν να προσαρμοστούν
  και δεν διαθέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
  σύμφωνα  με το παρόν σχέδιο προεδρικού
  διατάγματος. Ουσιαστικά σύμφωνα με το άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις του
  παρόντος, μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος τα
  περισσότερα συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων που λειτουργούν ανά την
  επικράτεια θα πρέπει  είτε να ΚΛΕΙΣΟΥΝ είτε να ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ.

  Με δεδομένη όμως τη σφοδρή
  οικονομική κρίση που βιώνει όλη η Ελλάδα και ο κλάδος μας συγκεκριμένα από το 2008,
  δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή μετεγκατάστασης. Η πορεία του τζίρου των επιχειρήσεών
  μας είναι μόνο πτωτική καθώς η οικοδομή
  και τα έργα έχουν σταματήσει χωρίς να υπάρχουν πια τάσεις ανάκαμψης. Αποτέλεσμα
  αυτής της πορείας είναι να απειλείται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας
  γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα της ανεργίας.

  Επομένως δε συζητάμε για
  μετεγκατάσταση παρά μόνο για ΛΟΥΚΕΤΟ.

  Επίσης
  παρατηρούμε ότι το παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε πολλά άρθρα του
  χρησιμοποιεί ως πρότυπο το Π.Δ. 78/1988 το οποίο καθορίζει τους όρους και τις
  προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής
  αυτοκινήτων, χωρίς όμως να έχει λάβει υπ’ όψη του τις τροποποιήσεις,
  αντικαταστάσεις και προσθήκες άρθρων που έχουν επέλθει σε αυτό με την πάροδο
  των χρόνων. Επίσης δε μνημονεύει και 
  πρόσφατες σχετικές νομοθεσίες όπως ο Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α’/28-4-2010),
  ο Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011) άρθρο 3, ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ άρθρο 8 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.

  Οι παρατηρήσεις,
  ο σχολιασμός και η αιτιολόγηση των προτάσεών μας που ακολουθούν στη συνέχεια
  ανά άρθρο, έχουν ως αφετηρία το συλλογικό συμφέρον του κλάδου μας, την πρόοδο
  και κατοχύρωση του επαγγέλματός μας και όχι το ατομικό συμφέρον μεμονωμένων
  επιχειρήσεων.

  Παρακαλούμε τους
  συναδέλφους ανά την επικράτεια που θα αναρτήσουν σχόλια επί του σχεδίου
  Προεδρικού Διατάγματος, η ανάρτηση να είναι επώνυμη.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:15 | Κώστας

  Παράγραφος 2
  Να προβλέπεται αυστηρή ποινή στους μη έχοντες τα προβλεπόμενα του αρθ. 2 του παρόντος Π/Δ και σε οποιονδήποτε συντηρεί η επισκευάζει Μ.Ε όπως και στον κάτοχο ιδιοκτήτη που επιτρέπει να γίνεται συντήρηση & επισκευή Μ.Ε .
  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 00:45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Στο τέλος του άρθρου 1 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ να προστεθεί παράγραφος 3 ως ακολούθως:

  » 3)Για τα δημοτικά ΣΕΜΕ και για τις ανάγκες του παρόντος ΠΔ , ως εκμεταλλευτής του ΣΕΜΕ , θεωρείται ο Προϊστάμενος τής Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Δήμοι οι οποίοι δεν διαθέτουν σε λειτουργία Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν διακαιούνται να ιδρύουν και να λειτουργούν Δημοτικά ΣΕΜΕ και επίσης απαγορεύεται να εκτελούν λειτουργίες και εργασίες με ίδια μέσα και υπαλλήλους , για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων , κάθε δε παράβαση της παρούσας απαγόρευσης βαραίνει αστικά και ποινικά τον οικείο Δήμαρχο αποκλειστικά.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 18:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος και των σχετικών συνεργείων των Δήμων της χώρας. (υποβάλλουμε τις απαραίτητες προτάσεις σε κάθε άρθρο του παρόντος για τον σκοπό αυτό)

  Πρόταση επί του άρθρου 1 του παρόντος:
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος και μετά το «(εγκατάσταση)» να προστεθεί » , συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους συνεργείων επισκευής οχημάτων των Δήμων»

  και συνεπώς η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του παρόντος να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επομένων άρθρων, συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργων είναι κάθε επαγγελματικός χώρος (εγκατάσταση), συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους συνεργείων επισκευής οχημάτων των Δήμων, που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και χρησιμοποιείται για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων (οχημάτων), όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57 A) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.1 του Ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123 A.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 17:41 | tme

  Άρθρο 01
  Παράγραφος 2
  Να προβλέπεται αυστηρή ποινή στους μη έχοντες τα προβλεπόμενα του αρθ. 2 του παρόντος Π/Δ και σε οποιονδήποτε συντηρεί η επισκευάζει Μ.Ε όπως και στον κάτοχο ιδιοκτήτη που επιτρέπει να γίνεται συντήρηση & επισκευή Μ.Ε .
  Με Π/Δ που δεν αφήνουν κανένα παράθυρο ανοιχτό αποφεύγεται η φοροδιαφυγή και ο αθέμιτος ανταγωνισμός και τα κράτη πάνε μπροστά .

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 01:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Προυπολογισμος 2012

  Κοστος μισθων 18 δις.
  Κοστος συνταξεων 30 δις.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 14:49 | ΠΕΤΡΟΣ

  Παράγραφος 2
  Να προβλέπεται αυστηρή ποινή στους μη έχοντες τα προβλεπόμενα του αρθ. 2 του παρόντος Π/Δ και σε οποιονδήποτε συντηρεί η επισκευάζει Μ.Ε όπως και στον κάτοχο ιδιοκτήτη που επιτρέπει να γίνεται συντήρηση & επισκευή Μ.Ε .
  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:52 | john

  Να προβλέπεται αυστηρή ποινή στους μη έχοντες τα προβλεπόμενα του αρθ. 2 του παρόντος Π/Δ και σε οποιονδήποτε συντηρεί η επισκευάζει Μ.Ε όπως και στον κάτοχο ιδιοκτήτη που επιτρέπει να γίνεται συντήρηση & επισκευή Μ.Ε .
  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.