Άρθρο 11: Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρ.1.Β, της παρ. 2 β, γ και των παρ. 4, 8 και 11 του άρθρου 5, επιβάλλονται με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα ποινές,
2. Με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος, τιμωρούνται:
α) Όσοι εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων χωρίς την κατά το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) Όσοι εκμεταλλεύονται ή θέτουν σε λειτουργία ΣΕΜΕ χωρίς την κατά το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αντίστοιχη άδεια λειτουργίας.
γ) Όσοι εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, εφόσον έτσι δημιουργείται κίνδυνος για τη ζωή ή υγεία του ανθρώπου.
3. Στους καταδικασθέντες σε οποιαδήποτε ποινή για κακή εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων σύμφωνα με την περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985, επιβάλλεται πρόσθετα και διοικητική κύρωση προστίμου μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ύστερα από έγγραφη κλήση του παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις και αντιρρήσεις του μέσα σε πέντε (5) ημέρες και καταβάλλεται στην τράπεζα της Ελλάδας υπέρ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη αφαιρείται για έξι μήνες:
α) Η άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ εφόσον ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για παραποίηση ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας του μηχανήματος, καθώς και για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, σε σχέση με τα παραπάνω οχήματα.
β) η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων οποιασδήποτε ειδικότητας, εάν ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου.
Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για τα πιο πάνω αδικήματα, η σχετική άδεια αφαιρείται οριστικά, αφότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 16:43 | kremetis bros

  Άρθρο 11: Κυρώσεις
  Καμία Δ.Ο.Υ σε όλη την επικράτεια δεν θεωρεί κανένα παραστατικό Σ.Ε.Μ.Ε χωρίς την προσκόμιση επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας λειτουργίας από Κ.Ε.Π η αστυνομικό τμήμα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 16:50 | kremetis bros

  Άρθρο 11: Κυρώσεις
  Την επίβλεψη του παραπάνω άρθρου έχουν :
  ( α ) Όλα τα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε σε όλη την επικράτεια.
  ( β ) Οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές και τα αστυνομικά τμήματα.
  ( γ ) Τα Σ.Δ.Ο.Ε
  ( δ ) Οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 12:15 | kremetis bros

  Άρθρο 11: Κυρώσεις

  Κυρίες και κύριοι Το παρακάτω άρθρο 458 του ποινικού κώδικα των 59 ευρώ που συμπεριλήφθητε στο π/δ των ΣΕΜΕ, από την επιτροπή σύνταξης του Π/Δ του υπουργείο υποδομών θα συμφέρει στον παράνομο να επισκευάζει παράνομα παρά νόμιμα ένα μηχάνημα έργων δηλαδή ο παράνομος δεν θα έχει καμία υποδομή κανέναν εξοπλισμό θα αμείβεται τεχνική αμοιβή π.χ 300,500, 1.000 η και 10.000 ευρώ .
  Και εφόσον γνωρίζει πολύ καλά την ποινή το άρθρο 458 και ότι το κράτος μας είναι ανίκανο με την διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις των τελευταίων 30 ετών που το περιβάλουν δεν πρόκειται ποτέ να τους συλλάβει ούτε την παρανομία ,την φοροδιαφυγή κ.τ.λ.
  Αλλά και αν τύχη να συλλαβή κάποιον πράγμα ακατόρθωτο για την χώρα μας θα του πει ο παράνομος πολύ απλά , έλα βρέ φτωχό κράτος εγώ πήρα 1.000. η 10.000 πάρε και εσύ 59 ευρώ άρα θα κάνει παρανομία, θα κοροϊδεύει και από πάνω ,επομένως θα κάνει και χάρη στο κράτος .
  Άρα το πρόστιμο που προβλέπεται είναι κοροϊδία.
  Στην προκειμένη περίπτωση το πρόστιμο πρέπει να είναι πάρα πολύ τσουχτερό π.χ 10.000 εύρο ίσως να είναι και λίγο .
  Επίσης αλλά τόσα ευρώ πρόστιμο πρέπει να επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη, κάτοχο του μηχανήματος που επέτρεψε να γίνει η παράνομη επισκευή στο μηχάνημα έργων.
  Αν δεν επιβληθούν τέτοιου είδους νόμοι και ποινές η φοροδιαφυγή δεν θα διπλασιαστεί μόνο ,αλλά θα εικοσαπλασιαστεί με μαθηματική ακρίβεια , ο δε αθέμιτος ανταγωνισμός θα είναι ανεξέλεγκτος και οι νόμοι θα είναι μόνο για να υπάρχουν στα χαρτιά .

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 14:43 | Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

  Στο θέμα των κυρώσεων πρέπει να ξεχωρίσουμε τα εξής
  1) α) Όσοι εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων χωρίς την κατά το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  β) Όσοι εκμεταλλεύονται ή θέτουν σε λειτουργία ΣΕΜΕ χωρίς την κατά το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αντίστοιχη άδεια λειτουργίας.
  Η ποινή που προβλέπεται ειναι του Αρθρου 458 του ποινικού κώδικα που προβλέπει «`Οποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών [πενήντα εννέα (59,00)ευρώ. αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της παράβασης».
  Ομως το άρθρο 11 του νέου Νόμου, αφορά και τα πρόσωπα τα οποία χωρίς να έχουν κάνει καμμία επένδυση, ή ελάχιστες επενδύσεις εκτελούν εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων. Συνεπώς δεν αποτρέπεται κανείς από μία ποινή κόστους 100 ευρώ. Συμφερότερο θα είναι να μην ξοδέψει κάποιος ούτε ένα ευρώ για να αποκτήσει νομιμες και κατάλληλες εγκαταστάσεις και άτομα με εκπάιδευση και να του επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε επισκευή που θα πραγματοποιεί. Πολλοί θα το προτιμήσουν και θα είναι και κερδισμένοι. Αντίθετα αυτή η Προβλεπόμενη ποινή που είναι ελάχιστη, θα προκαλέσει την παράνομη εργασία συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων.
  Εδώ απαιτείται ιδιαίτερη ποινική διάταξη, η οποία σε περίπτωση υποτροπής να είναι βαρεια΄και τελείως αποτρεπτική, αλλιώς ποτέ δεν θα αποκτήσουμε στην Ελλάδα, την ελάχιστη τεχνική επάρκεια αυτών των υπηρεσιών (και όχι μόνο)

  2) Οσα συνεργεία έχουν εγκατασταθεί νόμιμα αλλά νόμιμα μεν αλλά εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, εφόσον έτσι δημιουργείται κίνδυνος για τη ζωή ή υγεία του ανθρώπου, είναι άλλη περίπτωση.
  Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί και κύρωση για όποιον χρησιμοποιεί στην επιχείρηση του ΣΕΜΕ άτομα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση.
  Στην περίπτωση 2) αρκουν διοικητικές κυρώσεις. Πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής προσωρινή σφράγιση και σε νέα υποτροπή οριστική αφαίρεση αδείας. Κανείς δεν θα διακινδυνεύει την επιχείρηση και επένδυση του για τέτοιου είδους παραβάσεις.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 21:29 | stergios

  Ο.κ Άρθρο 11: Κυρώσεις
  Πρόταση :
  Οι κυρώσεις να παραμείνουν όπως είναι διότι για να μπει αυτός ο ανεξέλικτος κλάδος σε κάποια τάξη προφανώς να χρειάζεται να είναι πολύ αυστηρότερες .
  Επίσης να προβλέπεται αυστηρή ποινή στους μη έχοντες τα προβλεπόμενα του αρθ. 2 του παρόντος Π/Δ και σε οποιονδήποτε συντηρεί η επισκευάζει Μ.Ε αλλά και στον κάτοχο, ιδιοκτήτη Μ.Ε που επιτρέπει να γίνεται συντήρηση & επισκευή .
  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:14 | kremetis bros

  Επίσης να προβλέπεται αυστηρή ποινή στους μη έχοντες τα προβλεπόμενα του αρθ. 2 του παρόντος Π/Δ και σε οποιονδήποτε συντηρεί η επισκευάζει Μ.Ε αλλά και στον κάτοχο, ιδιοκτήτη Μ.Ε που επιτρέπει να γίνεται συντήρηση & επισκευή .
  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • 13 Δεκεμβρίου 2011, 18:41 | kremetis bros

  Άρθρο 11: Κυρώσεις
  Πρόταση :
  Οι κυρώσεις να παραμείνουν όπως είναι διότι για να μπει αυτός ο ανεξέλικτος κλάδος σε κάποια τάξη προφανώς να χρειάζεται να είναι πολύ αυστηρότερες .

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 19:35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

  Έλεος, όχι κι άλλες ποινικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν αρκούν για την συμμόρφωση προς το Νόμο;