Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διατάξεις προηγουμένων άρθρων ορίζουν διαφορετικά.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 11:21 | kremetis bros

  Β.3.2.4. Εκπαιδευτικό Υλικό.

  1. TΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (SERVICE MANUAL) Μηχανημάτων Έργων .
  2. ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Parts book ).
  3. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Εκπαιδευτικές-Διαφόρων Συστημάτων Μηχανημάτων έργων.
  4. SLIDS Εκπαιδευτικά-Διαφόρων Συστημάτων Μηχανημάτων έργων.
  5. ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ Μηχανημάτων έργων.
  6. CD ROM μηχανημάτων έργων.
  7. ΠΡΟΣΠΕΚΤ μηχανημάτων έργων.
  8. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ( Βιντεοκασέτες ) μηχανημάτων έργων.

  Β.3.2.5. Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος.

  ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

  Επειδή ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αυτών έχει πολύ υψηλό κόστος και δεν διατίθενται από τα Ι.Ε.Κ. ανάλογα ποσά, η κατάρτιση μπορεί να διεξάγεται σε ιδιωτικά συνεργεία Μηχανημάτων έργων, με την προϋπόθεση ότι:
  Διαθέτουν τις νόμιμες και προβλεπόμενες άδειες α. Πολεοδομίας σύμφωνα με τον κανονισμό του Γ.Ο.Κ. και β. Εγκατάστασης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης Μηχανημάτων έργων. Επίσης πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως το παρακάτω εξοπλισμό κατ’ ελάχιστον:

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκομένων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και ανω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω.
  7. Πλυντήριο ζεστού νερού.
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική 350Α και άνω.
  9. Συρματοκόλληση 350Α και άνω.
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω.
  11. Γερανογέφυρα 5 τόνων και άνω, τουλάχιστον μια, μετά των παρελκομένων της (συρματόσχοινα, ιμάντες, ναυτικά κλειδιά).
  12. Φορητό BORING(Με δυνατότητα αναμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα).
  13. Πλήρεις σειρές αεροεργαλείων(Από ½, ¾, 1’’).
  14. Φορητό μαγνητικό δράπανο (Από 2mm- 16mm).
  15. Πλήρης σειρά ηλεκτρικών εργαλείων χειρός(Δράπανα, τροχοί λειάνσεως κοπής κ.λ.π.).
  16. Σειρά Διαφόρών μικρομέτρων, τρύπας και άξονα.
  17. Σειρά Διαφόρων παχυμέτρων.
  18. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων (Transmition,torque converter κ.λ.π.).
  19. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο).
  20. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων).
  21. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, πολύγωνα, γερμανοπολύγωνα, κατσαβίδια, σειρές καρυδάκια ½’’-3/4’’-1’’, μυτοτσίμπιδα κ.λ.π.).
  22. Διάφορα ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων και μετρήσεων (καλίμπρες).
  23. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων (Από ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή).
  24. Πάγκοι εργασίας (3 σταθεροί).
  25. Πάγκοι εργασίας(4 φορητοί).
  26. Μόρσες (3 σταθερές σε πάγκους).
  27. Γρύλοι φορητοί (Από 5τον.- 10τον.-25τον.-40τον.-50τον.).
  28. Κροκόδειλος(20 τον.) και άνω.
  29. Βαλβολινέρες(1) και άνω.
  30. Γρασαδόροι(1) και άνω.
  31. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  32. Κολαούζα(Από 5/16’’- 1’’).
  33. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’).
  34. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V.
  35. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία(1) και άνω.
  36. Οξυγονοκόλληση πλήρης(Με εξαρτήματα συγκόλλησης και κοπής μετάλλων).
  37. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών).
  38. Γερανός κινητού συνεργείου 5 τόνων και άνω.
  39. Συσκευή πληρώσεως αζώτου.
  40. Συσκευή αεροτσιμπίδας για κοπή και σκάψιμο μετάλλων.
  41. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών.
  42. Σφυριά διάφορα.
  43. Βαριοπούλες.
  44. Βαριές.
  45. Λοστοί.
  46. Ζουμπάδες.
  47. Σκρόπιες.
  48. Κοπίδια.
  49. Συρματόσχοινα
  50. Ιμάντες.
  51. Ναυτικά κλειδιά.
  52. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων.

  Σημείωση: η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων προς το παρόν χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και μελλοντικά, μετά την υπογραφή του Π.Δ. του Νόμου 1575/85, την κατάλληλη άδεια λειτουργίας θα χορηγεί το
  ΥΠΕΧΩΔΕ.

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. TV.
  2. VIDEO.
  3. Επιδιασκόπειο.
  4. Μηχανή προβολής slides.
  5. Διαφανοσκόπειο.

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. ΧΡΗΣΗ Η/Υ

  – Προσωπικοί Η/Υ και πακέτα προγραμμάτων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. (WINDOWS, WORD, EXCEL ).

  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ

  – Πλήρη σχεδιαστήρια Μηχανολογικού σχεδίου.

  3. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  – Τόρνος.
  – Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική.
  – Συρματοκόλληση.
  – Φορητό BORING.
  – Φορητό μαγνητικό δράπανο.
  – Τρυπάνι.
  – Κολαούζα.
  – Φιλέρες.
  – Οξυγονοκόλληση πλήρης( με εξαρτήματα συγκόλλησης και κοπής μετάλ-λων)
  – Συσκευή αεροτσιμπίδας, για κοπή και σκάψιμο μετάλλων.
  – Πλήρης σειρά ηλεκτρικών εργαλείων χειρός ( Δράπανα, τροχοί λειάνσεως και κοπής μετάλλων).
  – Σειρά διαφόρων παχυμέτρων.

  4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  – Πάγκοι φορητοί.
  – Πάγκοι σταθεροί με μόρσες.
  – Πολύμετρα.
  – Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V.

  5. ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

  – Γερανογέφυρα.
  – Πλυντήριο ζεστού νερού.
  – Αεροσυμπιεστής.
  – Αεροεργαλεία.
  – Σειρά διαφόρων μικρομέτρων.
  – Σειρές μικροεργαλείων χειρός ( Γερμανικά, πολύγωνα, γερμανοπολύγω-να, κατσαβίδια, σειρές καρυδάκια ½’’-3/4’’-1’’, μυτοτσίμπιδα, κλπ ).
  – Ηλεκτρονικό στροφόμετρο ( Με φωτοκύτταρο ).
  – Διάφορα ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων και μετρήσεων ( καλίμπρες ).
  – Πάγκοι σταθεροί με μόρσες.
  – Πάγκοι φορητοί.

  6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  – Γερανογέφυρα.
  – Πλυντήριο ζεστού νερού.
  – Αεροσυμπιεστής.
  – Αεροεργαλεία.
  – Σειρά διαφόρων μικρομέτρων.
  – Σειρές μικροεργαλείων χειρός ( Γερμανικά, πολύγωνα, γερμανοπολύγω-να, κατσαβίδια, σειρές καρυδάκια ½’’-3/4’’-1’’, μυτοτσίμπιδα, κλπ ).
  – Πάγκοι σταθεροί με μόρσες.
  – Πάγκοι φορητοί.
  – Σειρά οργάνων μετρήσεως πιέσεων υδραυλικών συστημάτων.

  7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ

  – Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών.
  – Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  – Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων).
  – Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων)
  – Γερανογέφυρα 5 τόνων και άνω, Μία και άνω.
  – Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων).
  – Τάκοι διαφόρων διαστάσεων (Από ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή).
  – Γρύλοι φορητοί (Από 5τον.- 10τον.-25τον.-40τον.-50τον.).
  – Κροκόδειλος(20 τον.) και άνω.
  – Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών).
  – Γερανός κινητού συνεργείου 5 τόνων και άνω.
  – Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών.

  8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

  – Αεροσυμπιεστής 500L και άνω.
  – Γερανογέφυρα 5 τόνων και άνω, Μία και άνω.
  – Πλήρεις σειρές αεροεργαλείων(Από ½, ¾, 1’’).
  – Πλήρης σειρά ηλεκτρικών εργαλείων χειρός(Δράπανα, τροχοί λειάνσεως κοπής κ.λ.π.).
  – Σειρά Διαφόρών μικρομέτρων.
  – Σειρά Διαφόρων παχυμέτρων.
  – Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων.
  – Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, πολύγωνα, γερμανοπολύγωνα, κατσαβίδια, σειρές καρυδάκια ½’’-3/4’’-1’’, μυτοτσίμπιδα κ.λ.π.).
  – Τάκοι διαφόρων διαστάσεων (Από ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή).
  – Πάγκοι εργασίας (3 σταθεροί).
  – Πάγκοι εργασίας(4 φορητοί).
  – Μόρσες (3 σταθερές σε πάγκους).
  – Γρύλοι φορητοί (Από 5τον.- 10τον.-25τον.-40τον.-50τον.).
  – Κροκόδειλος(20 τον.) και άνω.
  – Γρασαδόροι(1) και άνω.
  – Κολαούζα(Από 5/16’’- 1’’).
  – Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’).
  – Οξυγονοκόλληση πλήρης(Με εξαρτήματα συγκόλλησης και κοπής μετάλ-λων).
  – Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών).
  – Γερανός κινητού συνεργείου 5 τόνων και άνω.
  – Συσκευή πληρώσεως αζώτου.

  9. ΠΛΑΙΣΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

  – Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω.
  – Πλυντήριο ζεστού νερού.
  – Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική 350Α και άνω.
  – Συρματοκόλληση 350Α και άνω.
  – Αεροσυμπιεστής 500L και άνω.
  – Γερανογέφυρα 5 τόνων και άνω, Μία και άνω.
  – Φορητό BORING(Με δυνατότητα αναμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα).
  – Πλήρεις σειρές αεροεργαλείων(Από ½, ¾, 1’’).
  – Φορητό μαγνητικό δράπανο (Από 2mm- 16mm).
  – Πλήρης σειρά ηλεκτρικών εργαλείων χειρός(Δράπανα, τροχοί λειάνσεως κοπής κ.λ.π.).
  – Σειρά Διαφόρών μικρομέτρων.
  – Σειρά Διαφόρων παχυμέτρων.
  – Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων (Transmition,torque converter κ.λ.π.).
  – Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, πολύγωνα, γερμανοπολύγωνα, κατσαβίδια, σειρές καρυδάκια ½’’-3/4’’-1’’, μυτοτσίμπιδα κ.λ.π.).
  – Τάκοι διαφόρων διαστάσεων (Από ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή).
  – Πάγκοι εργασίας (3 σταθεροί).
  – Πάγκοι εργασίας(4 φορητοί).
  – Μόρσες (3 σταθερές σε πάγκους).
  – Γρύλοι φορητοί (Από 5τον.- 10τον.-25τον.-40τον.-50τον.).
  – Κροκόδειλος(20 τον.) και άνω.
  – Βαλβολινέρες(1) και άνω.
  – Γρασαδόροι(1) και άνω.
  – Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  – Κολαούζα(Από 5/16’’- 1’’).
  – Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’).
  – Οξυγονοκόλληση πλήρης(Με εξαρτήματα συγκόλλησης και κοπής μετάλ-λων).
  – Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών).
  – Γερανός κινητού συνεργείου 5 τόνων και άνω.
  – Συσκευή αεροτσιμπίδας για κοπή και σκάψιμο μετάλλων.

  10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  – Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, πολύγωνα, γερμανοπολύγωνα, κατσαβίδια, σειρές καρυδάκια ½’’-3/4’’-1’’, μυτοτσίμπιδα κ.λ.π.).
  – Βαλβολινέρες(1) και άνω.
  – Γρασαδόροι(1) και άνω.
  – Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία(1) και άνω.
  – Οξυγονοκόλληση πλήρης(Με εξαρτήματα συγκόλλησης και κοπής μετάλ-λων).
  – Γερανός κινητού συνεργείου 5 τόνων και άνω.
  – Συσκευή πληρώσεως αζώτου.
  – Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών.

  Β.3.2.6. Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης.

  Η Υγιεινή και η Ασφάλεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους καταρτιζό-μενους σε τεχνικές ειδικότητες. Οι καταρτιζόμενοι Τεχνικοί Μηχανημάτων έργων, στο εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα παρακάτω:
  • Υποχρεωτικά Φόρμες εργασίας και κράνος, υποδήματα ασφαλείας, γυαλιά (όπου χρειάζονται), γάντια (όπου χρειάζονται).
  • Εφιστάται η προσοχή στην ανύψωση και μεταφορά φορτίων με γερανογέ-φυρες και γρύλους.
  • Εφιστάται η προσοχή στη χρήση των εργαλειομηχανών.
  • Απαγωγή των καυσαερίων από το χώρο εργασίας.
  • Εφιστάται η προσοχή στα ειδικά χημικά υγρά καθαρισμού.
  • Εφιστάται η προσοχή στην πρέσα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγη-σης ερπυστριών.
  • Εφιστάται η προσοχή στη φορητή πρέσα πολλαπλών χρήσεων.
  • Εφιστάται η προσοχή στην πρέσα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγη-σης ραούλων τεμπέληδων.
  • Εφιστάται η προσοχή στο φορητό Boring, στη σταθεροποίηση του, στη λει-τουργία του και στη συγκόλληση.
  • Εφιστάται η προσοχή στην ασφαλή στήριξη σε ξύλινα ερείσματα (τάκους) των μηχανημάτων. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας ακόμα και για περίπτωση σεισμού.
  • Εξαγωγή και τοποθέτηση πολύ βαρέων εξαρτημάτων.
  • WC , Αποδυτήρια.
  • Στους χώρους των εργαστηρίων είναι απαραίτητο το φαρμακείο και πρέπει εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές να έχουν γνώσεις πρώτων βοηθειών σε Ι-διαίτερη περίπτωση τραυματισμού.
  • Εφιστάται η προσοχή όταν οι καταρτιζόμενοι βρίσκονται κάτω από Τακαρι-σμένους μηχανισμούς Μηχανημάτων έργων π.χ. μπούμες, πλαίσια, και διάφορα άλλα Συστήματα.
  • Εφιστάται η προσοχή των εκπαιδευτών στην ανύψωση και μεταφορά βαρέ-ων αντικειμένων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Στο πρακτικό μέρος, λόγω της επικινδυνότητας και της δυσκολίας των ερ-γασιών προτείνεται ένας εκπαιδευτής ανά (5) καταρτιζόμενους ο οποίος θα λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των καταρτιζομέ-νων. Οι καταρτιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν φόρμες εργασίας, κράνη και παπούτσια ασφαλείας.

  Β.3.2.7. Προσόντα Εκπαιδευτών.

  1. ΑΓΓΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Α’ Εξάμηνο πτυχιούχοι τμή-ματος Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου με 5ετη προϋπηρεσία.
  Στα υπόλοιπα εξάμηνα και γνώσεις της τεχνικής ορολογίας των Μηχα-νημάτων έργων με 5ετη προϋπηρεσία στο αντικείμενο των Μηχανημά-των Έργων.

  2. ΧΡΗΣΗ Η/Υ: Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας πληροφορικής με 5ετη διδα-κτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.

  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα πληροφορικής.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο ΠΑΤΕΣ / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π., επιμελητές, βοηθοί, επιστημονικοί, συ-νεργάτες) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή επαγγελ-ματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προ-σωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π., επιμελητές, βοηθοί, επιστημονικοί, συνεργά-τες) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ:

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή επαγγελ-ματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ:

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή επαγγελ-ματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  6. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή επαγγελ-ματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ:

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗΧΑ-ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΕΡΓΩΝ:

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών με 5ετη
  διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης Ηλεκτρολογείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελ-ματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμελητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  11. ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ:

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή επαγγελ-ματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  12. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προ-σωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συνεργά-τες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  13. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  14. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  15. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  16. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ, ΠΕΔΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ Μ.Ε. :
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  17. ΠΛΑΙΣΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ:
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  18. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  Απόφοιτοι ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολογίας με 5ετη διδακτική ή
  επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Απόφοιτοι ΤΕΙ με 8ετη διδακτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία.
  Ειδικότητα μηχανολογίας.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η διδακτική εμπειρία ή/και πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  Ως επιπλέον προσόν λαμβάνεται υπόψην η ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (Δ.Ε.Π. , επιμελητές , βοηθοί , επιστημονικοί , συ-νεργάτες ) και διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανολογίας και 5ετη προϋπηρεσία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων
  2. Ιδιοκτήτης συνεργείου Μηχανημάτων έργων με 10ετη επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη με βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και βιοτεχνικού επιμε-λητηρίου.
  3. Διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων έργων» με 10ετη εμπειρία σε συνεργείο Μηχανημάτων έργων.

  19. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας με 3ετη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο.

  Β.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κατάρτισης).

  Οι εξετάσεις κατά τη διάρκεια της κατάρτισης γίνονται με τον τρόπο που περι-γράφεται στον ισχύοντα Κανονισμό

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης το θεωρητικό μέρος να γίνεται προφορικά, ούτως ώστε οι καταρτιζόμενοι να μην αδικούνται, γιατί διαπιστώθηκε ότι ενώ προφορικά γνω-ρίζουν το αντικείμενο, στο γραπτό λόγο δε μπορούν να το εκφράσουν.

  Β.5. Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτι-σης.

  Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων.

  Για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγράφεται Δί-πλωμα αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντί-στοιχα) στην Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων πρέπει να ικανοποι-ούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  α)Ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση του Διπλώματος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων.
  β) Επιτυχία στο Θεωρητικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  γ) Επιτυχία στο Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Ε-παγγελματικής Κατάρτισης.

  Όσον αφορά τη διενέργεια των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελ-ματικής Κατάρτισης, συγκροτείται στην Κ.Υ του Ο.Ε.Ε.Κ., Κεντρική Εξεταστι-κή Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), που έχει ως έργο, την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.
  Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτούνται κατά τις Εξεταστικές Περιόδους Πι-στοποίησης οι Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι επιτροπές αυτές έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών, που είναι σχετικές με τις εξετάσεις αυτές, στην περιφέρεια τους. Τούτο γίνεται με βάση τις, εκάστοτε, ισχύουσες Αποφάσεις του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Π.Ε.Ε.Π.
  Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητι-κού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε Εθνικό Επίπεδο.
  Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσον ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαι-τούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.
  Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανό-τητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στο προ-φίλ του επαγγέλματος και στα επί μέρους επαγγελματικά καθήκοντα.
  Δίπλωμα, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές α-ντίστοιχα, δικαιούνται, όσοι επιτύχουν και στις δύο εξετάσεις.
  Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξε-τάσεις Πιστοποίησης. Ο υποψήφιος, ο οποίος επέτυχε μόνο στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, κατοχυρώνει την βαθμολογία στο μέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο διάστημα των τριών (3) ετών δεν επιτύχει και στο άλλο μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται να συμμετάσχει εκ νέου και στα δύο μέρη των εξετάσεων Πιστοποίησης, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης.

  Β.5.2. Εξεταστέα ύλη θεωρητικού μέρους.

  Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης, οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό μέρος του Γνωστικού Αντικειμένου της Ειδικότη-τας.
  Η διάρκεια των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους είναι 3 ώρες.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΑ
  • Fill in the blanks with the Present perfect simple or Present perfect continues form of the verb in brackets:
  1. You don’t have to make the beds Linda……………(make) them already.
  2. It…………….(snow) since this morning. Everything is white?
  3. I……………..(buy) a birthday present for Mark yet. I’ll do it tomorrow.
  4. ……………..(you speak) to Sally about the concert? She may want to come with us.
  5. We……………(never be) to London.
  • Fill in the blanks with the Simple present or the Present continues form of the verb in brackets:
  1. Mary usually ……………..(play) tennis with her friends every Saturday.
  2. Martin……………….(speak) on the phone at the moment.
  3. He……………….(not know) what time his brother is arriving.
  4. ………………….(she often write) to her cousin in Cyprus?
  5. That girl…………….(always ask) silly questions.

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  • Για το παρακάτω Μηχανολογικό εξάρτημα να σχεδιαστούν:
  – Πρόσοψη ( κατά τη φορά του βέλους)
  – Κάτοψη.
  – Πλάγια όψη.
  Επιπλέον να τοποθετηθούν οι διαστάσεις και να γίνει το υπόμνημα βάσει
  των κανονισμών. ( Κλίμακα 1:1)

  – Εδώ τοποθετείται το σχέδιο του αντίστοιχου εξαρτήματος-

  • Για τα συνημμένα συναρμολογούμενα σχέδια να αναγνωριστούν και να επεξηγηθούν τα στοιχεία μηχανών.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • Τι γνωρίζεται για την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ στροφέα και εδρά-νου;
  • Με ποιους τρόπους μειώνουμε τη δύναμη τριβής μεταξύ στροφέα και ε-δράνου;
  • Τι καλούμε ιμαντοκίνηση; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήμα-τα της οδοντοκίνησης;

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

  • Τι είναι εφελκυσμός και τι θλίψη
  • Τι ονομάζουμε ροπή στρέψης
  • Τι ονομάζουμε κάμψη και πώς υπολογίζεται το βέλος κάμψης
  • Υπολογισμός κέντρου βάρους και ροπής αδράνειας

  ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Βασικά χαρακτηριστικά λίμας.
  • Μορφές λιμών
  • Τι είναι χάραξη και ποια είναι η θεμελιώδης αρχή της
  • Εργαλεία χάραξης
  • Τι είναι μετρικό σύστημα και τι αγγλοσαξονικό

  ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  • Τι είναι επαγγελματικός κίνδυνος, αναφέρατε τις πηγές του
  • Τι χαρακτηρίζεται εργατικό ατύχημα, ποιες οι συνέπειες του
  • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους κινδύνους από τη χρήση των φορητών εργαλείων
  • Τι είναι Δείκτης συχνότητας και Δείκτης βαρύτητας εργατικών ατυχημάτων
  • Πως προκαλείται μια πυρκαγιά και ποιες οι κυριότερες αιτίες πυρκαγιών

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

  • Αναφέρετε μονάδες μέτρησης σκληρότητας μετάλλου
  • Τι γνωρίζετε για τη θερμική κατεργασία του χάλυβα
  • Τι επιτυγχάνουμε με τη σκλήρυνση του χάλυβα και πως γίνεται η όλη κα-τεργασία
  • Ποια η επίδραση των μετάλλων από θερμοκρασία και υγρασία

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Τι γνωρίζετε για το νόμο του ΩΜ
  • Τι γνωρίζετε για την παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων
  • Ποια τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πηγών
  • Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα και ποια αιτία το δημιουργεί
  • Τι γνωρίζετε για τους πυκνωτές
  • Τι είναι το ηλεκτρικό πεδίο και ποια τα χαρακτηριστικά του μεγέθη
  • Τι είναι η αντίσταση ενός αγωγού κι από τι εξαρτάται
  • Τι γνωρίζετε για τα Τρανζίστορς, Θερμίστορς, Θυρίστορς
  • Τι γνωρίζετε για τα αναλογικά, ψηφιακά και ολοκληρωμένα κυκλώματα

  ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

  • Τι ονομάζουμε μηχανή
  • Τι γνωρίζετε για τη θερμοκρασία και τις μονάδες της
  • Τι γνωρίζετε για την εφαρμογή του Α’ θερμοδυναμικού αξιώματος σε όλες τις μεταβολές των αερίων
  • Περιγράψτε την πραγματική λειτουργία τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα με τη βοήθεια σπειροειδούς διαγράμματος
  • Πόσες ειδικές θερμότητες έχει ένα αέριο και ποια είναι η μεγαλύτερη
  • Πόσος είναι γενικά ο βαθμός απόδοσης θερμικής μηχανής
  • Είναι δυνατό δυο ισόθερμες καμπύλες να διέρχονται από το ίδιο σημείο σε άξονες πίεσης-όγκου (P-V)
  • Περιγράψτε το θεωρητικό κύκλο Diesel
  • Περιγράψτε τον κύκλο Carnot.

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Τι είναι υδροδυναμική
  • Τι ονομάζουμε πίεση
  • Τι ονομάζουμε παροχή
  • Αναφέρετε μονάδες μέτρησης πιέσεων σε μετρικό και Αγγλοσαξονικό σύ-στημα
  • Αναφέρετε βασικές αρχές υδραυλικών συστημάτων

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Χρησιμότητα των συστημάτων κυλίσεως στα μηχανήματα έργων
  • Είδη συστημάτων κυλίσεως
  • Τι είναι βήμα μιας ερπύστριας και πως το μετράμε
  • Μετρήσεις φθορών ραούλων και τεμπέληδων (αδρανών τροχών)

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΠΕΔΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

  • Ποια είναι τα βασικότερα συστήματα διεύθυνσης των μηχανημάτων έργων
  • Τι μας εξασφαλίζει το σύστημα διεύθυνσης
  • Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός μηχανικού συστήματος διεύθυνσης
  • Ποια είναι τα βασικά μέρη που αποτελείται ένα υδραυλικό σύστημα διεύ-θυνσης
  • Αναφέρετε τον τρόπο λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων διεύθυνσης
  • Ποια είναι τα βασικότερα συστήματα πέδησης των μηχανημάτων έργων
  • Τι μας εξασφαλίζει το σύστημα πέδησης
  • Ποια είναι τα βασικά μέρη που αποτελείται ένα υδραυλικό σύστημα πέδη-σης
  • Ποια είναι τα βασικά μέρη που αποτελείται ένα μηχανουδραυλικό σύστημα πέδησης
  • Αναφέρετε τον τρόπο λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων πέδησης
  • Αναφέρετε τα συστήματα ανάρτησης των μηχανημάτων έργων, σε ποια μηχανήματα χρησιμοποιούνται, ποιος ο τρόπος λειτουργίας και η χρησι-μότητα αυτών

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Τι ονομάζουμε προληπτική συντήρηση
  • Αναφέρετε είδη λιπαντικών ανά σύστημα που χρησιμοποιούνται π.χ. κινη-τήρας, Transmission, Υδραυλικό, τελικές κινήσεις.
  • Αναφέρετε προδιαγραφές λιπαντικών κατά ISO, DIN, SAE, API.
  • Αναφέρετε τεχνικά χαρακτηριστικά ελαστικών, λαστιχοφόρων μηχανημά-των έργων
  • Ποια η χρησιμότητα των φίλτρων αέρος, λαδιού, υδραυλικού, πετρελαίου νερού κ.λ.π. των μηχανημάτων έργων

  Β.5.3. Εξεταστέα ύλη πρακτικού μέρους.

  Η εξέταση του πρακτικού μέρους γίνεται σε χώρους που διαθέτουν τον εξο-πλισμό όπως περιγράφεται πιο πάνω στο σχετικό κεφάλαιο Β.3.2.5.

  Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από τον κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που περι-λαμβάνεται στον ισχύοντα Οδηγό Κατάρτισης και αναφέρονται σε:

  • Στο χειρισμό εργαλείων, συσκευών, οργάνων Μηχανημάτων έργων.
  • Στην περιγραφή διαδικασιών λυσης και αρμολόγησης.
  • Στην περιγραφή διαδικασιών ελέγχου συστημάτων και εξαρτημάτων.
  Στην περιγραφή αρχών λειτουργίας.
  Η διάρκεια των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από 2 έως 5 ώρες.
  Κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις (3) εξεταστές. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, εφ’ όσον τουλάχιστον δύο από τους τρεις εξεταστές τον χαρακτη-ρίσουν επιτυχόντα.

  Β.5.4. Διπλώματα – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις.

  Στους αποφοίτους της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» παρέ-χονται οι ακόλουθοι τίτλοι:
  α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Την Βεβαίωση αυτή α-ποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κα-τάρτισής τους.
  β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτι-σης Επιπέδου Ι, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυ-μνασιακές, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμε-τοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.
  γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Την Βεβαίωση αυ-τή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 11:19 | kremetis bros

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  – Να κατέχουν τα διάφορα εργαλεία χειρός.
  – Να κατέχουν τα μέρη των οργάνων μέτρησης και να διεξάγουν μετρήσεις με αυτά.
  – Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία συγκράτησης, κρούσης, κοπής, σύσφιξης κλπ.
  – Να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών.
  – Να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση των εργαλείων και εργαλειομηχανών.
  – Να εελέγχουν και να συντηρούν τα εργαλεία τους.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Μετρήσεις – Σφάλματα μετρήσεων.
  2. Όργανα μέτρησης και χάραξης.
  3. Εργαλεία συγκράτησης.
  4. Εργαλεία κρούσης.
  5. Εργαλεία κοπής.
  6. Εργαλεία σύσφιξης.
  – Κατσαβίδια – Κλειδιά – Κατσαβίδια καρυδάκια – Κατσαβίδια κρούσης.
  – Κλειδιά Γερμανικά, Πολύγωνα, Γερμανοπολύγωνα.
  – Σωληνωτά κλειδιά.
  – Κλειδιά «Ταύ» καρυδάκια.
  – Αρθρωτά κλειδιά καρυδάκια.
  – Κλειδιά με καςτάνια.
  – Ρακορόκλειδα.
  – Ρυθμιζόμενα κλειδιά (Γαλλικά).
  – Καστάνιες και καρυδάκια εξάγωνα, πολύγωνα, Allen, Torx.
  – Κρουστικά καρυδάκια.
  7. Διάφορα εργαλεία.
  Κουρμπαδόροι – Μέγγενες – Πιρτσιναδόροι – Λιπαντήρες (λαδικά).
  Σφιχτήρες – Εξωλκείς – Ροπόκλειδα.
  Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία αέρος Δράπανα, κατσαβίδια -Τροχοί πάγκου και φορητοί – Αερόκλειδα – Αεροκαστάνιες – Δράπανα αέρος – Τροχοί αέρος – Τριβεία αέρος και ηλεκτρικά – Πριόνια αέρος και ηλεκτρικά (σέγες) – Ηλεκτρικό πιστόλι ζεστού αέρα.
  8. Μηχανουργικά υλικά.
  Λαμαρίνες – Ράβδοι – Βέργες – Μορφοσίδηρος (προφίλ).
  Σύρματα Σωλήνες (σίδηρος, χαλκός πλαστικό).
  9. Διαμόρφωση υλικών.
  Διαμόρφωση υλικών εν θερμώ – Κοπή – Κάμψη – Τράβηγμα.
  Διόγκωση – Τρύπημα.
  Διαμόρφωση υλικών εν ψυχρώ.
  Κάμψη -Κυκλική κάμψη.
  10. Συνδέσεις – Με κοχλίες – Με ήλους.
  11. Συγκολλήσεις – τήξης – πίεσης – ετερογενείς – αυτογενής οξυγονοκολλήσεις ηλεκτροσυγκολλήσεις – ηλεκτρόδια.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών δεδομένων μηχανολογικών εξαρτημάτων, σύσφιγξη με ροπόκλειδο και καλλιμπράρισμα ροπόκλειδου.

  2. Εξαγωγή σπασμένων κοχλιών, επισκευή σπειρωμάτων και αντικατάσταση σπειρώματος (Helicoil).

  3. Κατασκευή τυπικού δοκιμίου και συναρμογή δοκιμίων, με χρήση εργαλείων μέτρησης, συγκράτησης, χάραξης και κοπής.

  4. Κατασκευή απλού δοκιμίου με χρήση εργαλείων κοπής, κρούσης, διαμόρφωσης εν ψυχρώ, μαλακής συγκόλληςης και πιρτσινιών.

  5. Κατασκευή δοκιμίου με οξυγονοκόλληση.

  6. Κατασκευή δοκιμίου με ηλεκτροσυγκόλληση με ηλεκτρόδια.

  7. Κατασκευή δοκιμίου με ηλεκτροσυγγόλληση αδρανών αερίων.

  8. Χρήση συσκευής οξυγόνου για διαςτολή και κοπή μετάλλων.

  9. Επίδειξη τόρνου, χρήση, ονοματολογία και εργαλεία κοπής τόρνου.

  10. Κατασκευή τυπικού δοκιμίου στο τόρνο.

  11. Κατασκευή τυπικού δοκιμίου στην πλάνη.

  12. Συγκολλήσεις με τη χρήση συνθετικών υλικών συγκόλλησης (κόλλες).

  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

   Να κατέχουν τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στα συνεργεία Μηχανημάτων Έργων και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα σχετικά μέτρα πρόληψης.
   Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα μέτρα πυροπροστασίας και να χρησιμοποιούν σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
   Να κατέχουν τους κυριότερους ρυπαντές και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης.
   Να εφαρμόζουν την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος .
   Να εφαρμόζουν οικολογική διαχείριση των αποβλήτων (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.).
   Να προστατεύουν το περιβάλλον και να τηρούν τους κανόνες προστασίας του.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Ασφάλεια εργασίας.
  2. Εργατικά ατυχήματα.
  3. Αίτια εργατικών ατυχημάτων.
  4. Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
  5. Συνθήκες υγιεινής εργασίας, τάξη και καθαριότητα, αερισμός, εξαερισμός.
  6. Ατομικά μέσα προστασίας. Σωστή χρήση αυτών.
  7. Σωστή χρήση φορητών εργαλείων χειρός και σταθερών.
  8. Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα – πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.
  9. Χημικές ουσίες καθαρισμού μηχανών – εξαρτημάτων.
  10. Συνέπειες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον – τρόποι προφύλαξης .
  11. Κίνδυνος από ανύψωση φορτίων (γερανογέφυρες, γρύλους κ.λ.π.).
  12. Κίνδυνοι από συγκολλήσεις – κοπή μετάλλων. Τρόποι προφύλαξης.
  13. Μέτρα προστασίας διατήρησης και χρήσης αερίων.
  14. Επαγγελματικές ασθένειες. Πρόληψη.
  15. Περιβάλλον στη ζωή του ανθρώπου.
  16. Η έννοια του περιβάλλοντος.
  17. Κύκλος οξυγόνου – κύκλος νερού – κύκλος άνθρακα.
  18. Ρύπανση – ρυπαντές.
   Ρύπανση του αέρα.
   Ρύπανση του νερού.
   Ρύπανση από καύση – καυσαέρια.
   Ηχορύπανση.
  19. Μέθοδοι αντιρύπανςης.
  20. Νέφος από ρύπους καυσαερίων και επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
  21. Ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων.
  22. Στερεά απόβλητα, μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά γυαλί μπαταρίες κ.λ.π.
  23. Υγρά απόβλητα, καύσιμα, λιπαντικά, χημικά καθαρισμού, υγρά φρένων, συσσωρευτών και κλιματισμού.
  24. Προληπτική ιατρική – πρώτες βοήθειες.

  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

   Να αναγνωρίζουν τα συνηθέστερα υλικά και τις βασικές ιδιότητές τους.
   Να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Δομή και ιδιότητες στερεών υλικών.
  2. Μηχανικές ιδιότητες μετάλλων, χάλυβες.
  3. Σκληρότητα, στατικοί μέθοδοι ελέγχου και μέτρησης της σκληρότητας (Brinell, Vickers, Rockwell), δυναμικοί μέθοδοι.
  4. Επίδραση συνθηκών περιβάλλοντος, θερμοκρασία, υγρασία, οξείδωση.
  5. Θερμική κατεργασία χάλυβα, κράματα σιδήρου-άνθρακα, βαφή, λουτρά ψύξης, κλιμακωτή βαφή, επιφανειακή σκλήρυνση χαλύβων, τυποποίηση.
  6. Χαλκός, κράματα χαλκού, εφαρμογές.
  7. Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, εφαρμογές.
  8. Ψευδάργυρος, μόλυβδος, κασσίτερος, ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές.
  9. Λοιπά μέταλλα.
  10. Κεραμικά υλικά, ιδιότητες, μορφοποίηση, εφαρμογές.
  11. Πολυμερή, πλαστικά, ιδιότητες, εφαρμογές.
  12. Πλαστικά από ενισχυμένο υαλοβάμβακα.
  13. Υλικά κατασκευής καλουπιών.
  14. Μοντέρνα συνθετικά.
  15. Χρώματα.
  16. Μονωτικά υλικά.

  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν βασικές γνώσεις εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής,
  2. Να κατέχουν τους θεωρητικούς και πραγματικούς κύκλους των Μ.Ε.Κ
  3. Να επιλύουν προβλήματα στα προαναφερθέντα..
  4. Να αποσυναρμολογούν Μ.Ε.Κ
  5. Να συναρμολογούν Μ.Ε.Κ.
  6. Να διακρίνουν τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τις Μ.ΕΚ.
  7. Να εκτελούν μετρήσεις στα εξαρτήματα και στα συστήματα των Μ.Ε.Κ προς διαπίστωση φθορών.
  8. Να εκτελούν τον εσωτερικό και εξωτερικό χρονισμό του κινητήρα και των υποσυστημάτων του.
  9. Να αναγνωρίζουν το είδος ανώμαλης λειτουργίας των Μ.Ε.Κ και τα πιθανά αίτια που την προκαλούν.
  10. Να αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία των Μ.Ε.Κ. με την χρήση κατάλληλων εργαλείων.
  11.Να διακρίνουν τις Μ.Ε.Κ σε συμβατικής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Εισαγωγή – Γενικές γνώσεις θερμοδυναμικής.
  2. Καταστάσεις φυσικών αερίων.
  Αέρια.
  Ατμοί.
  Πίεση, απόλυτη πίεση, μονάδες.
  3. Θερμοκρασία.
  4. Ειδικός όγκος – Ειδικό βάρος – Ειδική θερμότητα αερίων.
  Νόμοι των αερίων.
  5. Έργο – Ενέργεια.
  6. Θερμότητα – Μετάδοση θερμότητας.
  7. Ισχύς.
  8. Μετατροπή της ενέργειας.
  9. Α’ Θερμοδυναμικός νόμος.
  10. Β’ Θερμοδυναμικός νόμος – Μηχανικό ισοδύναμο.
  11. Αλλαγές καταστάσεως αερίων και ατμών.
  Ισόχωρη αλλαγή.
  Ισοβαρής αλλαγή.
  Ισόθερμη αλλαγή.
  Αδιαβατική αλλαγή.
  Πολυτροπική αλλαγή.
  12. Κυκλικές αλλαγές ή κύκλος.
  Κύκλος του Carnot.
  Απόδοση κύκλου.
  13. Καύσιμα των Μ.Ε.Κ. και η καύση τους.
  14. Λιπαντικά Μ.Ε.Κ. και οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους.
  15. Κατάταξη των Μ.Ε.Κ. και οι χρήσεις τους.
  16. Θεωρητική και πραγματική λειτουργία τετράχρονου βενζινοκινητήρα.
  17. Θεωρητική και πραγματική λειτουργία δίχρονου βενζινοκινητήρα.
  18. Θεωρητική και πραγματική λειτουργία τετράχρονου βενζινοκινητήρα Diesel.
  19. Θεωρητική και πραγματική λειτουργία δίχρονου βενζινοκινητήρα Diesel.
  20. Βαθμός απόδοσης των Μ.Ε.Κ..
  21. Ιπποδύναμη των Μ.Ε.Κ. – Μελέτη καμπύλης στροφών ισχύος Μ.Ε.Κ..
  22. Μελέτη καμπύλης ροπής στροφών Μ.Ε.Κ..
  23. Ειδική κατανάλωση των Μ.Ε.Κ..
  24. Εφαρμογές και υπολογισμοί.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……42/εξάμηνο, ……….3/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να διαβάζουν, να γράφουν και να μεταφράζουν Αγγλικά.
  2. Να μπορούν να διαβάζουν το τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής (service manual) των Μηχανημάτων Έργων.
  3. Να διαβάζουν το βιβλίο ανταλλακτικών (parts book) των Μηχανημάτων Έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

  Οι υποψήφιοι επιλέγουν ειδικότητες ανεξάρτητα από το επίπεδο κατάρτισής τους στα αγγλικά. Όπως είναι φυσικό, για κάθε ειδικότητα επιλέγονται σπουδαστές με μικρή, μέτρια, καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής. Επομένως, ο διαχωρισμός τους σε αρχάριους και προχωρημένους κρίνεται αναγκαίος, ώστε να μπορούν όλοι οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν την τεχνική ορολογία και τα τεχνικά κείμενα των επομένων εξαμήνων. Έτσι, η εβδομαδιαία παρακολούθηση για τους προχωρημέ-νους είναι τρεις (3) ώρες, ενώ για τους αρχάριους έξι (6) ώρες.
  Το αντικείμενο και των δύο είναι Γενικά Αγγλικά.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Από το Β΄ Εξάμηνο πιστεύουμε ότι πρέπει να αρχίσει να διδάσκεται η τεχνική ορολογία.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :
  1. Να χειρίζονται τα προγράμματα των Windows ’95 ή ’98 : WORD, EXCEL και πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται για χρήση πελατολογίου, προμηθευτών, αποθήκης ανταλλακτικών.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Εισαγωγή στο Excel. Χρησιμότητα αυτού.
  2. Εργαλεία.
  3. Λογιστικό φύλλο – Βασικές έννοιες.
  4. Κελιά, στήλες, σειρές, πίνακας, εισαγωγή δεδομένων.
  5. File / Save, Save as. Επιλογές περιοχών. Εφαρμογή στην ειδικότητα των Μηχανημάτων Έργων.
  6. Παρεμβολές, μορφοποιήσεις, προεπισκόπηση, επιλογές εκτύπωσης.
  7. Διαμορφώσεις. Πράξεις. Συναρτήσεις. Τύποι συναρτήσεως.
  8. Αποθήκευση φύλλου σε δισκέτα. Αντιγραφή – Αποκοπή – Επικόλληση.
  9. Ασκήσεις εφαρμογής πάνω στην ειδικότητα.
  10. Χρήση CD ROM. Άνοιγμα – κλείσιμο Menu.
  11. Εισαγωγή στο Internet – E-mail.
  12. Τρόποι πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αποκοπή πληροφοριών και εύρεση αυτών.
  13. Επιχειρηματική συναλλαγή μέσω Internet.
  14. Εισαγωγή σε πρόγραμμα διαχείρισης πελατών – προμηθευτών – αποθήκης ανταλλακτικών, θυρίδων, κωδικών ανταλλακτικών, τιμής κόστους, τιμής πώλησης.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……42./εξάμηνο, ……….3/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις βασικές γνώσεις των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου.
  2. Να χρησιμοποιούν τα μέσα και τα υλικά σχεδίασης, να σχεδιάζουν σκαριφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  3. Να διαβάζουν και να κατανοούν με ευχέρεια σχέδια μεμονωμένων μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  4. Να διαβάζουν κατασκευαστικά σχέδια από τεχνικά εγχειρίδια και να είναι ικανοί να τα εφαρμόζουν.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Έδρανα (ολίσθησης – κύλισης) – Λίπανση- Στεγανοποίηση.
  2. ΄Άξονες – Σφήνες.
  3. Τροχαλίες – Ιμάντες – Αλυσίδες.
  1η ΑΣΚΗΣΗ
  Σχεδίαση σύνθεσης – άξονα, εδράνων, στεγανοποιητικών, σφηνών και κατάρτιση καταλόγου εξαρτημάτων.
  4. Ελατήρια – Είδη αυτών – Σχεδίαση – Συμβολισμοί.
  2η ΑΣΚΗΣΗ
  Σχεδίαση πραγματικού τμήματος των Μηχανημάτων έργων.
  5. Σχεδίαση σκαριφήματος ( με ελεύθερο χέρι). Εξαρτήματος από Μηχανήματα έργων.
  6. Συνοπτικό σχέδιο – Κατάλογος εξαρτημάτων από Μηχανήματα έργων.
  7. Συμβολισμοί υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης Μηχανημάτων έργων.
  8. Κυκλώματα υδραυλικού συστήματος Μηχανημάτων έργων.
  9. Σχεδίαση απλού υδραυλικού συστήματος Μηχανημάτων έργων.
  10. Συμβολισμοί ηλεκτρικών συστημάτων.
  11. Σχεδίαση απλού ηλεκτρικού συστήματος Μηχανημάτων έργων.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα στοιχεία μηχανών .
  2. Να κατέχουν τη χρησιμότητα για όλα τα στοιχεία μηχανών .
  3. Να κατέχουν το υλικό με το οποίο κατασκευάζονται.
  4. Να κατέχουν την λίπανση των στοιχείων μηχανών .
  5. Να κατέχουν το είδος της καταπόνησης των στοιχείων μηχανών .

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Στοιχεία αντοχής υλικών.
  (Εφελκυσμός, κάμψη, στρέψη, δυναμικά φορτία, κόπωση υλικού)
  2. Μέσα συνδέσεως – ήλοι, ηλώσεις.
  3. Κοχλίες, σπειρώματα.
  Κοχλίες κίνησης.
  4. Συγκολλήσεις, διαμόρφωση, συγκολλητότητα.
  5. ΄Άτρακτοι – πείροι – στροφείς.
  (Εγκάρσιοι και αξονικοί).
  6. Σφήνες, ασφάλειες, πολύσφηνα.
  7. Σύνδεσμοι, κινητοί – σταθεροί – λυόμενοι.
  8. ΄Έδρανα – έδρανα κύλισης (ρουλεμάν).
  9. ΄Έδρανα ολίσθησης – λιπαντικά – στεγανοποιητικά.
  (Τσιμούχες απλές και αυτολίπαντες).
  10. Οδοντωτοί τροχοί – είδη οδοντωτών τροχών – πλανητικά συστήματα.
  11. Ιμαντοκίνηση – ιμάντες (οδοντωτοί) – τροχαλίες.
  12. Αλυσοκίνηση – αλυσίδες – αλυσοτροχοί -λίπανση.
  13. Ελατήρια.
  Παρατήρηση : Στα στοιχεία μηχανών πρέπει να δίνεται έμφαση στα αίτια φθορών των , στη διάγνωση πρόωρων φθορών,στα μέτρα συντήρησης των στοιχείων και στους τρόπους συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης αυτών.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……56./εξάμηνο, ……….4/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν βασικές γνώσεις εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής,
  2. Να κατέχουν τους θεωρητικούς και πραγματικούς κύκλους των Μ.Ε.Κ
  3. Να επιλύουν προβλήματα στα προαναφερθέντα..
  4. Να αποσυναρμολογούν Μ.Ε.Κ
  5. Να συναρμολογούν Μ.Ε.Κ.
  6. Να διακρίνουν τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τις Μ.ΕΚ.
  7. Να εκτελούν μετρήσεις στα εξαρτήματα και στα συστήματα των Μ.Ε.Κ προς διαπίστωση φθορών.
  8. Να εκτελούν τον εσωτερικό και εξωτερικό χρονισμό του κινητήρα και των υποσυστημάτων του.
  9. Να αναγνωρίζουν το είδος ανώμαλης λειτουργίας των Μ.Ε.Κ και τα πιθανά αίτια που την προκαλούν.
  10. Να αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία των Μ.Ε.Κ. με την χρήση κατάλληλων εργαλείων.
  11.Να διακρίνουν τις Μ.Ε.Κ σε συμβατικής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ.

  1. Χώρος, εργαλεία και καθαριότητα εργαστηρίου.
  2. Κεφαλή Κυλίνδρων κινητήρα.
  Αποσυναρμολόγηση, Επιθεώρηση, ΄Έλεγχος ρηγμάτων, προθάλαμοι (Πυρόφουσκες ), Βλάβες, Συναρμολόγηση αυτών.

  Βαλβίδες, Ελατήρια, Έδρες, Ανοχές. Κοκοράκια βαλβίδων(πιανόλα ή πλήκτρα), Φθορές, Συναρμολόγηση. Λείανση. Διάκενο βαλβίδων ( Ρύθμιση ).

  3. ΄Έμβολα, Ελατήρια, Διωστήρες ( Μπιέλες ).
  Μετρήσεις, Ανοχές, Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση Πύρου εμβόλου, Τρόπος τοποθέτησης ελατηρίων εμβόλου. Εργασίες τρίτων (ρεκτιφιέ). Δακτυλίδια διωστήρων, κουζινέτα διωστήρος.

  4. Κύλινδροι, χιτώνια. Φθορές, Μετρήσεις, Ανοχές, Κορμός κινητήρος (μπλοκ), Πατούρες χιτωνίων, επαναφορά αυτών. Εργασίες τρίτων (ρεκτιφιέ).
  5. Στροφαλοφόρος άξονας. ΄Έλεγχος φθορών, Προδιαγραφές κατασκευαστών, Εργασίες τρίτων (ρεκτιφιέ), Λείανση, Ζυγοστάθμιση στροφαλοφόρου. Καθαρισμός, Τοποθέτηση, Τρόπος τοποθέτησης τσιμούχας, καθρέπτη και χελώνας. Κουζινέτα στροφάλου.
  6. Σφόνδυλος ( ΒΟΛΑΝ ). Επιπεδότητα σφονδύλου. Σύνδεση.
  7.

  8. Ελαιολεκάνη (ΚΑΡΤΕΡ).
  Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση.

  Σύστημα εισαγωγής Αέρος.
  Μέρη συστήματος, Αποσυναρμολόγηση, Καθαρισμός, Συναρμολόγηση Μετρήσεις. Σημεία μέτρησης πίεσης τουρμπίνας.
  9. Μέτρηση συμπίεσης κινητήρα.

  10. Εκκεντροφόρος. Σύνδεση με στροφαλοφόρο. Δακτυλίδια (κουζινέτα)

  11. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Κεντρική και Βοηθητική αντλία πετρελαίου υψηλής και χαμηλής πιέσεως, σωληνώσεις, εγχυτήρες (μπεκ). Δεξαμενή καυσίμου.

  12. Στροβιλοσυμπιεστής ( TURBO ).
  Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση, Τοποθέτηση.

  13. Καυσαέρια.
  Μέτρηση καυσαερίων. Ρυθμίσεις.
  14. Σύστημα ψύξεως.
  Αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, Συναρμολόγηση, Βλάβες. Ψυγείο νερού και λαδιού κινητήρος. Φτερωτή ( Βιντιλατέρ). Ιμάντες, τροχαλίες.

  15. Θερμοστάτης.
  Αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, βλάβες, έλεγχος, τοποθέτηση.
  16. Αντλία νερού.
  Αποσυναρμολόγηση, επισκευή, συναρμολόγηση, βλάβες, τοποθέτηση.
  17. Αντλία ελαίου κινητήρος.
  Αποσυναρμολόγηση, βλάβες, φθορές, επισκευή, συναρμολόγηση, τρόπος τοποθέτησης, φίλτρα ελαίου κινητήρος.

  18. Αεροσυμπιεστής (Κομπρεσέρ)
  Αποσυναρμολόγηση, βλάβες, φθορές, Συναρμολόγηση.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των υδραυλικών συστημάτων στα Μηχανήματα έργων.
  2. Να περιγράφουν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα αυτών στα Μηχανήματα έργων.
  3. Να επιθεωρούν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα αυτών στα Μηχανήματα έργων.
  4. Να επισκευάζουν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα στα Μηχανήματα έργων.
  5. Να μπορούν να κάνουν μετρήσεις, ρυθμίσεις στα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα στα Μηχανήματα έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Εισαγωγή στα υδραυλικά συστήματα εφαρμοσμένα στα Μηχανήματα έργων. Αναγκαιότητα ύπαρξης των υδραυλικών συστημάτων στα Μηχανήματα έργων.
  2. Συμβολισμοί υδραυλικών συστημάτων.
  3. Βασικές γνώσεις από τη μηχανική των ρευστών.
  4. Υδροστατική- Πίεση (μονάδες μέτρησης)- Αρχή Pascal.
  5. Υδροδυναμική. Βασικές γνώσεις, παροχή ταχύτητας ροής. Εξίσωση συνεχείας ροής. Νόμος Bernoulli.
  6. Υδραυλικά συστήματα (ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος).
  7. Συμβολισμοί υδραυλικών εξαρτημάτων.
  8. Υδραυλικές αντλίες εφαρμοσμένες στα Μηχανήματα έργων.
  8.1 Πτερυγιοφόρες.
  8.2 Γραναζωτές.
  8.3 Εμβολοφόρες.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Αποσυναρμολόγηση πτερυγιοφόρας αντλίας.
  1.1 Διάγνωση βλαβών – φθορών.
  1.2 Επισκευή-Συναρμολόγηση.
  2. Αποσυναρμολόγηση γραναζωτής αντλίας.
  2.1 Διάγνωση βλαβών – φθορών.
  2.2 Επισκευή-Συναρμολόγηση.
  3. Αποσυναρμολόγηση – Συναρμολόγηση εμβολοφόρας αντλίας.
  3.1 Διάγνωση βλαβών, φθορών,επισκευή.
  3.2 Ρυθμίσεις .

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……42./εξάμηνο, ……….3/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι, πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να κατέχουν τους τύπους των Μηχανημάτων έργων.
  2. Να χαρακτηρίζουν τους τύπους των Μηχανημάτων έργων.
  3. Να περιγράφουν τους τύπους των Μηχανημάτων έργων.
  4. Να κατέχουν την στοιχειώδη νομοθεσία των Μηχανημάτων έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  1. Ιστορική εξέλιξη των μηχανημάτων έργων.
  2.Φορτωτές (Λαστιχοφόροι – Ερπυστιοφόροι).
  3.Υδραυλικοί εκσκαφείς (Λαστιχοφόροι – Ερπυστριοφόροι).
  Πασαλομπίχτης – Υδραυλικές σφύρες.
  4.Προωθητές (Λαστιχοφόροι – Ερπυστιοφόροι).
  5. Ισοπεδωτές (GRADER).
  Αποξέστες (SCRAPERS).
  6. Οδοστρωτήρες (κυλινδροφόροι, κατσικοπόδαροι,δονητικοί, στατικοί κ.λ.π.).
  Διαστρωτήρες (FINISHER).
  Ασφαλτοδιανομέας (FENDERAL).
  Ανακυκλωτής ασφάλτου.
  7. Γερανοί (5 – 200 τόνων).
  Ερπυστιοφόροι πλευρικοί γερανοί.
  8. Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (LIFT TRUCKS).
  9. Γεωτρύπανα.
  Αεροσυμπιεστές (COMPRESSORS).
  10. Εκσκαφέας – Φορτωτής.
  Εργοταξιακό αυτοκίνητο (DAMBERS).
  11. Διατρητικό.
  Σπαστήρας.
  12. Αντλία σκυροδέρματος.
  Μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη.
  13. Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος.
  14. Διαγραμμιστικό.
  Εκχιονιστικό.
  15. Νομοθεσία Μηχανημάτων ΄Έργων.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΕΡΓΩΝ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……42./εξάμηνο, ……….3/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να αναγνωρίζουν τα τμήματα των Μηχανημάτων έργων.
  2. Να Περιγράφουν τα τμήματα των Μηχανημάτων έργων.
  3. Να χειρίζονται τα Μηχανήματα έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι λαστιχοφόροι – φορτωτές.
  Χειρισμός αυτών.
  2. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι ερπυστριοφόροι φορτωτές.
  Χειρισμός αυτών.
  3. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι υδραυλικοί εκσκαφείς λαστιχοφόροι, ερπυστριοφόροι,.
  Χειρισμός αυτών.
  4. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται ο πασαλομπίχτης και οι υδραυλικές σφύρες.
  Χειρισμός αυτών.
  5. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι λαστιχοφόροι, προωθητές.
  Χειρισμός αυτών.

  6. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι ερπυστριοφόροι, προωθητές.
  Χειρισμός αυτών.
  7. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι ισοπεδωτές (GRADER).
  Χειρισμός αυτών.
  8. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι αποξέστες (SCRAPERS).
  Χειρισμός αυτών.
  9. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι οδοστρωτήρες, κυλινδροφόροι – κατσικοπόδαροι – δονητικοί, στατικοί.
  Χειρισμός αυτών.
  10. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι διαστρωτήρες ασφάλτου (FINISHER), ασφαλτοδιανομέας (FEDERAL), ανακυκλωτής ασφάλτου.
  Χειρισμός αυτών.
  11. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι γερανοί από 5 έως 200 τόνων.
  Χειρισμός αυτών.
  12. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται οι ερπυστριοφόροι πλευρικοί γερανοί.
  Χειρισμός αυτών.
  13. Ονοματολογία τμημάτων που αποτελούνται τα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (LIFT TRUCKS) από 1 έως 20 τόνων.
  Χειρισμός αυτών.

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  2. Να περιγράφουν τα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  3. Να επιθεωρούν τα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  4. Να μετρούν φθορές στα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  5. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  6. Να κατέχουν τους τύπους των συστημάτων κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Εισαγωγή στα συστήματα κυλίσεως Μηχανημάτων έργων. Λόγοι που επέβαλαν την κατασκευή αυτών και ανάγκες που εξυπηρετούν στα Μηχανήματα έργων.
  2. Περιγραφή συστημάτων κυλίσεως Μηχανημάτων έργων. Αναφορά στους τύπους συστημάτων κυλίσεως Μηχανημάτων έργων.
  3. Ερπύστριες – Τύποι ερπυστριών – Διάκριση ειδών.
  Πέδιλα ερπυστριών – Τύποι πεδίλων ερπυστριών, διάκριση ειδών, υλικά κατασκευής αυτών – Βίδες πεδίλων, παξιμάδια.
  4. Ειδικά μηχανήματα επισκευής – συντήρησης ερπυστριών (πρέσα για αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση ερπύστριας). Ειδικό υδραυλικό περιστροφικό μηχάνημα αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης πε-δίλων ερπύστριας, ανέμη τυλίγματος ερπύστριας.
  5. Πλαίσιο στήριξης συστημάτων κυλίσεως Μηχανημάτων έργων. – Χρήση εγχειριδίου Συστημάτων Κυλίσεως. ( TRAK SERVICE HAND BOOK).
  6. Κάτω ράουλα : μονόδρομα – διπλόδρομα. Άνω ράουλα. Τρόποι μέτρησης φθορών. Εργαλεία μέτρησης φθορών των συστημάτων Κυλίσεως Μηχανημάτων έργων. Υλικά κατασκευής.
  7. Αδρανής τροχός (τεμπέλης) Χρησιμότητα αυτού. Τρόποι μέτρησης φθορών. Όργανα μέτρησης φθορών, χρήση αυτών και υλικά κατασκευής.
  8. Ειδικά μηχανήματα επισκευής αδρανών τροχών (τεμπέληδων) – ραούλων :
  α) Πρέσα αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης αδρανών τροχών (τεμπέληδων) – ραούλων.
  β) Μηχάνημα επιμετάλλωσης αδρανών τροχών (τεμπέληδων) – ραούλων. Περιγραφή λειτουργίας και σωστή χρήση αυτών.
  9. Υδραυλική μπουκάλα γράσου τανύσεως ερπύστριας. Ελατήριο απορρόφησης κραδασμών. Επικινδυνότητα – Χρησιμότητα αυτού.
  10. Οδοντωτός τροχός μεταδόσεως κινήσεως σε ερπύστρια (Sprocket). Χρησιμότητα αυτού. Βλάβες – Φθορές.
  11. Προηγμένη τεχνολογία συστημάτων κυλίσεως σε τριγωνική διάταξη με δύο αδρανείς τροχούς (τεμπέληδες) και υπερυψωμένο οδοντωτό τροχό μεταδόσεως κινήσεως σε ερπύστρια (Sprocket) εφαρμοσμένο από τους κατασκευαστές για προωθητές.
  12. Ανάγκες – Λόγοι που οδήγησαν τους κατασκευαστές στην χρησιμοποίηση και εφαρμογή των προηγμένων αυτών συστημάτων κυ-λίσεως.
  13. Ισοζυγιστική δοκός (Παλάντζο – γέφυρα). Χρησιμότητα αυτής. Συνήθεις αιτίες βλαβών – φθορών.
  Λίπανση στα συστήματα κυλίσεως Μηχανημάτων έργων (όπου κρίνεται απαραίτητη). Τρόπος λίπανσης, συντήρηση και επιπτώσεις κακής συντήρησης.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΝ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :
  α. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης ερπυστριών μετά των παρελκομένων της (Μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  β. Ειδικό μηχάνημα επιμετάλλωσης ραούλων -αδρανών τροχών (τεμπέληδων).
  γ. Σταθερή κάθετη Ηλεκτρουδραυλική πρέσα, έως 100 τόνων ηλεκτροκίνητη ή χειροκίνητη.
  δ. Γερανογέφυρα, 5 τόνων και άνω.
  ε. Ειδική φορητή πρέσα μετά των εξαρτημάτων της πολλαπλών χρήσεων – ξεπρεσαρίσματος οδοντωτού τροχού μεταδόσεως κινήσεως σε ερπύστρια (Sproket).
  ζ. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλιών.

  1. Χειρισμός πρέσας αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης ερπυστριών.
  2. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση πέδιλων από ερπύστρια.
  3. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση ερπύστριας ξερής με πείρο συνδέσεως και αυτοκούμπωτη.
  4. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση ερπύστριας αυτολίπαντης –αυτοκούμπωτης. Τρόπος λίπανσης αυτολίπαντης.
  5. Τρόπος αφαίρεσης ερπύστριας ξερής ή αυτοκούμπωτης ή αυτολίπαντης από Μηχανήματα έργων (εκσκαφέα ή προωθητή ή ερπυστριοφόρου φορτωτή).
  6. Τρόπος τοποθέτησης ερπύστριας ξερής ή αυτοκούμπωτης ή αυτολίπαντης σε Μηχανήματα έργων (εκσκαφέα ή προωθητή ή ερπυςτριοφόρου φορτωτή).
  7. Τρόπος εξαγωγής πλαισίου συγκρατήσεως ραούλων και αδρανών τροχών (τεμπέληδων) (Truck roller frame). Ιδιαίτερη προσοχή στο τακάρισμα (στήριξη του μηχανήματος).
  8. Τρόπος επανατοποθετήσεως πλαισίου στήριξης ραούλων και αδρανών τροχών (τεμπέληδων) (Truck roller frame) ερπυστριοφόρων Μηχανημά-των έργων.

  9. Επισκευή πλαισίου στήριξης ραούλων και τεμπέληδων ερπυςτριοφόρων Μηχανημάτων έργων.

  10. Αποσυναρμολόγηση άνω, κάτω ραούλων, αδρανών τροχών (τεμπέληδων) από το πλαίσιο στήριξης ραούλων και αδρανών τροχών (τεμπέληδων) ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων έργων.
  11. Συναρμολόγηση άνω, κάτω ραούλων, αδρανών τροχών (Τεμπέληδων) στο πλαίσιο στήριξης ραούλων και αδρανών τροχών (τεμπέληδων) ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων έργων.
  12. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση μπουκάλας τανύσεως ερπύστριας ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων έργων.
  13. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση ελατηρίου απορρόφησης κραδασμών. Τρόποι προφύλαξης – Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Η Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……42/εξάμηνο, ……….3/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να διαβάζουν, να γράφουν και να μεταφράζουν Αγγλικά.
  2. Να μπορούν να διαβάζουν το τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής (service manual) των Μηχανημάτων Έργων.
  3. Να διαβάζουν το βιβλίο ανταλλακτικών (parts book) των Μηχανημάτων Έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1η – 8η εβδομάδα
  Ανάγνωση – μετάφραση – τεχνική ορολογία από τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής (service manual) του τμήματος κινητήρων και συστημάτων διευθύνσεως, συστημάτων πεδήσεως και συστημάτων αναρτήσεως – γραμματική : συνέχεια του προηγούμενου εξαμήνου. Ανάγνωση – μετάφραση από βιβλίο ανταλλακτικών (Parts book) των Μηχανημάτων έργων.
  9η – 14η εβδομάδα
  Ανάγνωση – μετάφραση – τεχνική ορολογία από τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής (service manual) πλαισίων – συστημάτων μεταδόσεως κινήσεως – γραμματική της αγγλικής. Ανάγνωση – μετάφραση από βιβλίο ανταλλακτικών (Parts book) των Μηχανημάτων έργων.

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις βασικές γνώσεις των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου.
  2. Να χρησιμοποιούν τα μέσα και τα υλικά σχεδίασης, να σχεδιάζουν σκαριφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  3. Να διαβάζουν και να κατανοούν με ευχέρεια σχέδια μεμονωμένων μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  4. Να διαβάζουν κατασκευαστικά σχέδια από τεχνικά εγχειρίδια και να είναι ικανοί να τα εφαρμόζουν.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ
  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( PARTS BOOK )

  1. Αντλία νερού κινητήρος Μηχανημάτων έργων.
  2. Αντλία μεταφοράς καυσίμου (βοηθητική αντλία Πετρελαίου).
  3. Μετρατοπέας ΡΟΠΗΣ (Torque Converter).
  4. Τελική κίνηση (FINAL DRIVE) π.χ.CAT D8 προωθητής.
  5. Υδραυλική αντλία (τύπου VIKCERS ή Γραναζωτή ή Εμβολοφόρα).
  6. Κύλινδρος ανυψώσεως μπούμας π.χ.CAT 988B Λαστιχοφόρου Φορτωτού.
  7. Βαλβίδα Ελέγχου διευθύνσεως (STEERING VALVE) .
  8. Κιβώτιο ταχυτήτων (POWER SHIFT TRANSMISSION) π.χ. CAT 966 Φορτωτής.
  9. Υδραυλικός κινητήρας πορείας (MOTOR TRACK) π.χ. CAT 245 Εκ-σκαφέα.
  10. ΑΣΚΗΣΗ 1
  11. Σχεδίαση σκαριφήματος απλού υδραυλικού κυκλώματος μετά των συμβολισμών.
  12. Διαφορικό προωθητού π.χ. CAT D9.
  13. Διαφορικό λαστιχοφόρου φορτωτού π.χ. CAT 992C.
  14. Τελική κίνηση π.χ. φορτωτού CAT 950.
  15. Σύστημα κυλίσεως ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων έργων.

  Σημείωση: Η αναφορά γίνεται σε μηχανήματα της CATERPILLAR λόγω της ευχέρειας εύρεσης της σχετικής τεχνικής βιβλιογραφίας της συγκεκριμένης εταιρείας. (SERVICE MANUAL).κ.λ.π. Οι ανωτέρω τύποι Μηχανημάτων έρ-γων μπορούν να αντικατασταθούν με οποιονδήποτε τύπο άλλης εταιρείας (π.χ. KOMATSU,JCB, JOHN DEERE, AKERMAN, LIEBHERR, FIAT, HITACHI κλπ.)

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……42./εξάμηνο, ……….3/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν βασικές γνώσεις εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής,
  2. Να κατέχουν τους θεωρητικούς και πραγματικούς κύκλους των Μ.Ε.Κ
  3. Να επιλύουν προβλήματα στα προαναφερθέντα..
  4. Να αποσυναρμολογούν Μ.Ε.Κ
  5. Να συναρμολογούν Μ.Ε.Κ.
  6. Να διακρίνουν τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τις Μ.ΕΚ.
  7. Να εκτελούν μετρήσεις στα εξαρτήματα και στα συστήματα των Μ.Ε.Κ προς διαπίστωση φθορών.
  8. Να εκτελούν τον εσωτερικό και εξωτερικό χρονισμό του κινητήρα και των υποσυστημάτων του.
  9. Να αναγνωρίζουν το είδος ανώμαλης λειτουργίας των Μ.Ε.Κ και τα πιθανά αίτια που την προκαλούν.
  10. Να αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία των Μ.Ε.Κ. με την χρήση κατάλληλων εργαλείων.
  11. Να διακρίνουν τις Μ.Ε.Κ σε συμβατικής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Πλήρης αποσυναρμολόγηση κινητήρων εκσκαφέων, τετρακύλινδρου και εξακύλινδρου (Μονομπλοκ).
  2. Κεφαλή Κυλίνδρων κινητήρα.
  Αποσυναρμολόγηση, Επιθεώρηση, ΄Έλεγχος ρηγμάτων, προθάλαμοι ( Πυρόφουσκες ), Βλάβες, Συναρμολόγηση αυτών.

  Βαλβίδες, Ελατήρια, Έδρες, Ανοχές. Κοκοράκια βαλβίδων(πιανόλα ή πλήκτρα), Φθορές, Συναρμολόγηση. Λείανση. Διάκενο βαλβίδων ( Ρύθμιση ).

  3. ΄Έμβολα, Ελατήρια, Διωστήρες ( Μπιέλες ).
  Μετρήσεις, Ανοχές, Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση Πύρου εμβόλου, Τρόπος τοποθέτησης ελατηρίων εμβόλου. Εργασίες τρίτων (ρεκτιφιέ). Δακτυλίδια διωστήρων, κουζινέτα διωστήρος.

  4. Κύλινδροι, χιτώνια. Φθορές, Μετρήσεις, Ανοχές, Κορμός κινητήρος (μπλοκ), Πατούρες χιτωνίων, επαναφορά αυτών. Εργασίες τρίτων (ρεκτιφιέ).
  5. Στροφαλοφόρος άξονας. ΄Έλεγχος φθορών, Προδιαγραφές κατασκευαστών, Εργασίες τρίτων (ρεκτιφιέ), Λείανση, Ζυγοστάθμιση στροφαλοφόρου. Καθαρισμός, Τοποθέτηση, Τρόπος τοποθέτησης τσιμούχας, καθρέπτη και χελώνας. Κουζινέτα στροφάλου.
  6. Σφόνδυλος ( ΒΟΛΑΝ ). Επιπεδότητα σφονδύλου. Σύνδεση.

  7.

  8.
  Ελαιολεκάνη (ΚΑΡΤΕΡ).
  Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση.

  Σύστημα εισαγωγής Αέρος.
  Μέρη συστήματος, Αποσυναρμολόγηση, Καθαρισμός, Συναρμολόγηση Μετρήσεις. Σημεία μέτρησης πίεσης τουρμπίνας.
  9. Μέτρηση συμπίεσης κινητήρα.

  10. Εκκεντροφόρος. Σύνδεση με στροφαλοφόρο. Δακτυλίδια (κουζινέτα)

  11. Σύστημα Τροφοδοσίας καυσίμου. Κεντρική και Βοηθητική αντλία Πετρελαίου υψηλής και χαμηλής πιέσεως, σωληνώσεις, εγχυτήρες( μπεκ). Δεξαμενή καυσίμου.

  12. Στροβιλοσυμπιεστής ( TURBO ).
  Αποσυναρμολόγηση, Συναρμολόγηση, Τοποθέτηση.

  13. Καυσαέρια.
  Μέτρηση καυσαερίων. Ρυθμίσεις.
  14. Σύστημα ψύξεως.
  Αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, Συναρμολόγηση, Βλάβες. Ψυγείο νερού και λαδιού κινητήρος. Φτερωτή ( Βιντιλατέρ). Ιμάντες, τροχαλίες.

  15. Θερμοστάτης.
  Αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, βλάβες, έλεγχος, τοποθέτηση.
  16. Αντλία νερού.
  Αποσυναρμολόγηση, επισκευή, συναρμολόγηση, βλάβες, τοποθέτηση.
  18. Αεροσυμπιεστής (Κομπρεσέρ)
  Αποσυναρμολόγηση, βλάβες, φθορές, Συναρμολόγηση.

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ……28./εξάμηνο, ……….2/εβδομάδα
  ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των υδραυλικών συστημάτων στα Μηχανήματα έργων.
  2. Να περιγράφουν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα αυτών στα Μηχανήματα έργων.
  3. Να επιθεωρούν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα αυτών στα Μηχανήματα έργων.
  4. Να επισκευάζουν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα στα Μηχανήματα έργων.
  5. Να μπορούν να κάνουν μετρήσεις, ρυθμίσεις στα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα στα Μηχανήματα έργων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Υδραυλικά κυκλώματα και συστήματα ρευστών (γενικές αρχές).
  1.1 Υδραυλικό κύκλωμα.
  1.2 Υδραυλικό σύστημα.
  1.3 Πνευματικό σύστημα.
  2. Περιγραφή εξαρτημάτων και μηχανισμών υδραυλικού συστήματος.
  2.1 Δεξαμενή υδραυλικού.
  2.2 Φίλτρα υδραυλικού.
  2.3 Μεταλλικοί σωλήνες – Σύνδεσμοι.
  2.4 Εύκαμπτοι σωλήνες – Σύνδεσμοι.
  2.5 Χειριστήρια.
  2.6 Υδραυλικοί κύλινδροι (Μονής & διπλής ενεργείας).
  2.7 Υδραυλικές βαλβίδες.
  2.8 Υδραυλικοί κινητήρες (πορείας & περιστροφής) εφαρμοσμένοι στους
  εκσκαφείς (λαστιχοφόρους & ερπυστριοφόρους)
  3. Στεγανοποίηση υδραυλικών συστημάτων.
  3.1 Σωλήνων.
  3.2 Χειριστηρίων.
  3.3 Υδραυλικών κυλίνδρων.
  4. Μετρήσεις – Ρυθμίσεις.
  4.1 Βαλβίδων.
  4.2 Χειριστηρίων.
  4.3 Κυλίνδρων.
  5. Βλάβες υδραυλικών συστημάτων.
  5.1 Ρυθμιστικών βαλβίδων.
  5.2 Χειριστηρίων.
  5.3 Σωλήνων μεταλλικών & ευκάμπτων.
  6. Υλικά κατασκευής υδραυλικών συστημάτων.
  6.1 Σωλήνες μεταλλικοί & εύκαμπτοι.
  6.2 Χειριστήρια.
  6.3 Βαλβίδες.
  6.4 Υδραυλικοί κύλινδροι.
  6.5 Στεγανοποιητικά.
  6.6 Υδραυλικές αντλίες.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

  1. Αποσυναρμολόγηση υδραυλικού χειριστηρίου.
  1.1 Διάγνωση βλαβών – φθορών- επισκευή.
  1.2 Συναρμολόγηση.
  1.3 Μετρήσεις – Ρυθμίσεις βαλβίδων χειριστηρίου.
  2. Αποσυναρμολόγηση υδραυλικού κυλίνδρου α

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 11:30 | kremetis bros

  Κυρίες και κύριοι είναι δυνατόν για να λειτουργήσει η ειδικότητα του τεχνικού μηχανημάτων έργων στα Ι.Ε.Κ να απαιτείται ο ελάχιστος εξοπλισμός που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Σελίδα 87 και 88 και για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε να μην απαιτείται σχεδόν τίποτα ;;;;;;;;;;
  Με τι εξοπλισμό θα επισκευαστούν αυτά τα μηχανήματα τα οποία απαιτούν και τεράστιο εξοπλισμό , εγκαταστάσεις βοηθητικούς χώρους για την επισκευή και στάθμευσης τα οποία είναι και αρκετών δεκάδων τόνων κ.τ.λ ;;;;;;;;;;
  Κυρίες και κύριοι με προχειρότητες και με Π/Δ τέτοιου είδους στημένα στο γόνατο δεν λύνονται προβλήματα τριών δεκαετιών.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2.000 ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ 2012 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β .Ο ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ

  Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος).

  Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων.

  Τα εξειδικευμένα συνεργεία Μηχανημάτων έργων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αποτελούν πάντοτε μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες σε έργα. Ο τεχνικός Μηχανημάτων έργων είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την ολοκλήρωση των έργων.
  Ειδικότερα ο τεχνικός Μηχανημάτων έργων καλείται να συμμετέχει στα πλαίσια των ικανοτήτων του και γνώσεων του για τη συντήρηση των Μηχανημάτων έργων, όπου χρησιμοποιούνται, π.χ. έργα οδοποιίας, μεταλλεία, ορυχεία κ.λ.π..
  Επίσης η άρτια συντήρηση και επισκευή των Μηχανημάτων έργων των Τεχνικών Εταιριών από τους τεχνικούς Μηχανημάτων έργων αυξάνει την αξιοπιστία των Μηχανημάτων έργων και κατά συνέπεια των τεχνικών εταιριών συμβάλλοντας στην μείωση του κόστους των έργων.
  Ο κάτοχος Διπλώματος για την Ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανη¬μάτων Έργων» έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματι¬κή στάση , που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένη ή μη, εργασία συντήρησης και επισκευής Μηχανημάτων Έργων.
  Ο τεχνικός της ανωτέρω ειδικότητας ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, συσκευών και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας με ορ¬θολογικό τρόπο τα εργαλεία και τις συσκευές ελέγχου και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

  1.1 Οργανώνει τη θέση εργασίας του και το συνεργείο.
  1.1.1 Οργανώνει τη λειτουργία του συνεργείου επισκευής Μηχανημά¬των Έργων και αποθήκης ανταλλακτικών.
  1.1.2 Επιλέγει τα βασικά και ειδικά εργαλεία.
  1.1.3 Χρησιμοποιεί τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής Μηχανημάτων Έρ¬γων και τα τεχνικά εγχειρίδια ανταλλακτικών.
  1.1.4 Αποφασίζει για την επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος και προτείνει τεχνοοικονομικές λύσεις.
  1.2. Ελέγχει και επισκευάζει τον κινητήρα και τα υποσυστήματά του σε όλα τα Μηχανήματα Έργων.
  1.2.1. Επιθεωρεί τον κινητήρα και τα υποσυστήματα του σε όλα τα Μηχανή¬ματα Έργων.
  1.2.2. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας δίχρονου και τετρά¬χρο¬νου πετρελαιοκινητήρα.
  1.2.3. Ελέγχει τον κινητήρα και τα υποσυστήματα του σε όλα τα Μηχανήματα Έργων.
  1.2.4. Επισκευάζει τον κινητήρα και τα υποσυστήματα του σε όλα τα Μηχανήματα Έργων.
  1.2.5. Ρυθμίζει τον κινητήρα και τα υποσυστήματα του σε όλα τα Μηχανήματα Έργων.
  1.3. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα μετάδοσης της κίνησης.
  1.3.1. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος και των επιμέρους μηχανισμών.
  1.3.2. Περιγράφει τα διάφορα είδη των συστημάτων μετάδοσης κίνησης.
  1.3.3. Επιθεωρεί το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους μηχανι¬σμούς του.
  1.3.4. Ελέγχει το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους μηχανισμούς του.
  1.3.5. Επισκευάζει το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους μηχανι¬σμούς του.
  1.3.6. Ρυθμίζει το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους μηχανισμούς του.
  1.4. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα διεύθυνσης.
  1.4.1. Περιγράφει το σύστημα διεύθυνσης και τους μηχανισμούς του.
  1.4.2. Επιθεωρεί το σύστημα διεύθυνσης και τους μηχανισμούς του.
  1.4.3. Ελέγχει το σύστημα διεύθυνσης και τους μηχανισμούς του.
  1.4.4. Επισκευάζει το σύστημα διεύθυνσης και τους μηχανισμούς του.
  1.4.5. Ρυθμίζει το σύστημα διεύθυνσης και τους μηχανισμούς του.
  1.5. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα πέδησης.
  1.5.1. Περιγράφει το σύστημα πέδησης και τους μηχανισμούς του.
  1.5.2. Επιθεωρεί το σύστημα πέδησης και τους μηχανισμούς του.
  1.5.3. Επισκευάζει το σύστημα πέδησης και τους μηχανισμούς του.
  1.5.4. Ελέγχει το σύστημα πέδησης και τους μηχανισμούς του.
  1.5.5. Ρυθμίζει το σύστημα πέδησης και τους μηχανισμούς του.
  1.6. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα ανάρτησης σε όσα Μηχανή¬ματα Έργων διαθέτουν.
  1.6.1. Κατέχει τα διάφορα είδη των συστημάτων ανάρτησης σε όσα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν.
  1.6.2. Περιγράφει το σύστημα ανάρτησης και τους μηχανισμούς του σε όσα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν.
  1.6.3. Επιθεωρεί το σύστημα ανάρτησης και τους μηχανισμούς του σε όσα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν.
  1.6.4. Ελέγχει το σύστημα ανάρτησης και τους μηχανισμούς του σε όσα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν.
  1.6.5. Επισκευάζει το σύστημα ανάρτησης και τους μηχανισμούς του σε όσα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν.
  1.6.6. Ρυθμίζει το σύστημα ανάρτησης και τους μηχανισμούς του σε όσα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν.
  1.7. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού συστήματος και των μηχανισμών του.
  1.8. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο των Μη¬χα¬νημάτων Έργων, τους διάφορους μηχανισμούς του και τον λοιπό εξοπλισμό του.
  1.8.1. Αναγνωρίζει τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών του Πλαι¬σίου των Μηχανημάτων Έργων (κλειδαριές, μηχανισμοί, ανύ¬ψωση παραθύρων κ.λ.π.)
  1.8.2. Αναγνωρίζει τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών που έχουν σχέση με την παθητική ασφάλεια των Μηχανημάτων Έργων.
  1.8.3. Αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες των Μηχανημάτων Έργων.
  1.9. Χρησιμοποιεί τις συσκευές διάγνωσης βλαβών των Μηχανημά¬των Έργων όντας ικανός να πραγματοποιήσει διαγνωστικούς ελέγχους και ρυθμίσεις.

  Ειδικότερα:

  1. Οργανώνει τη θέση εργασίας του και το συνεργείο του.
  2. Ελέγχει και επισκευάζει τον κινητήρα και τα υποσυστήματα του σε Μηχανήματα Έργων συμβατικής και νέας τεχνολο¬γίας.
  3. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα μετάδοσης της κίνησης.
  4. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα διεύθυνσης.
  5. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα πεδήσεως .
  6. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα αναρτήσεως σε όσα Μη¬χα¬νήματα Έργων διαθέτουν.
  7. Κατέχει τη λειτουργία του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού συ¬στή¬ματος.
  8. Κατέχει τις βασικές αρχές που αφορούν στο πλαίσιο στους διάφορους μηχανισμούς και στον λοιπό εξοπλισμό των Μη¬χα¬νημάτων Έργων.
  9. Πραγματοποιεί τις βασικές διαγνώσεις βλαβών των Μηχανη¬μά¬των Έργων όντας ικανός να πραγματοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους και ρυθμίσεις.

  Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα

  Οι δραστηριότητες του τεχνικού Μηχανη¬μά¬των Έργων στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ενασχόλησης καλύπτουν:
  • Οργάνωση και λειτουργία προσωπικού των συνεργείων Μηχανημάτων έργων.
  • Να κατέχει τη Νομοθεσία συνεργείων Μηχανημάτων έργων.
  • Να κατέχει τη Νομοθεσία των Μηχανημάτων Έργων.
  • Ικανότητα προληπτικής συντήρησης των Μηχανημάτων έργων.
  • Ικανότητα επισκευής όλων των τυχαίων βλαβών στα Μηχανήματα έργων.
  • Ικανότητα εκτέλεσης προγραμματισμένων συντηρήσεων.
  • Σύνταξη δελτίων απόδοσης εργατοτεχνικού προσωπικού.
  • Να κατέχει και να τηρεί τους κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, πυρασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

  Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα.

  Το πρόγραμμα κατάρτισης των τεχνικών μηχανημάτων έργων δίνει μια θαυμάσια εκπαιδευτική εμπειρία η οποία προετοιμάζει και εφοδιάζει τους τεχνικούς με τα παρακάτω:
  1. Να εκτιμήσουν, να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία της μηχανολογικής εμπειρίας η οποία απαιτείται για τον τεχνικό μηχανημάτων έργων.
  2. Να καταλάβει και να εφαρμόσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα έργων.
  3. Να συσχετίσει όλα τα στάδια για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργων.

  Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
  [Αναπτύσσονται θέματα γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ασφάλειας και υγιεινής εργασίας, ποιότητας υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών, επικοινωνίας, συνεργασίας, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.].

  Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανημάτων έργων πρέπει να γνωρίζει:

  Από τη χρήση Η/Υ
  • Τη βασική ορολογία του Η/Υ.
  • Το λογισμικό που διδάχθηκε.

  Από την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Περιβάλλον
  • Τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
  • Το Νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.
  • Τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση.
  • Το Νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.
  • Τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας των πελατών και της επιχείρησης.
  • Τα υλικά που πρέπει να κρατά για ανακύκλωση. Να εφαρμόζει και να τηρεί την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.
  • Τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στα συνεργεία αυτοκινήτων.
  • Τα μέτρα πυροπροστασίας και να χρησιμοποιούν σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
  • Τους κυριότερους ρυπαντές και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης.
  • Την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος.

  Από την Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
  • Τις μορφές και τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης.
  • Τους δημόσιους φορείς και τις διαδικασίες ελέγχου του συνεργείου Μηχανημάτων έργων.
  • Τους συνδικαλιστικούς φορείς που τον εκπροσωπούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απέναντί τους.
  • Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόμενος ή εργοδότης.

  Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανημάτων έργων πρέπει να είναι ικανός:

  Από τη Χρήση Η/Υ
  • Να χειρίζεται έναν Η/Υ.
  • Να χρησιμοποιεί και το λογισμικό που διδάχθηκε.
  • Να αξιοποιεί το λογισμικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
  • Να αυτοεκπαιδεύεται στη χρήση νέου λογισμικού.

  Από την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Περιβάλλον
  • Να εφαρμόζει και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
  • Να εφαρμόζει και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.
  • Να αναγνωρίζει τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση.
  • Να εφαρμόζει τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας των πελατών και της επιχείρησης.
  • Να αναγνωρίζει τα υλικά που πρέπει να κρατά για ανακύκλωση. Να εφαρμόζει και να τηρεί την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.
  • Να αναγνωρίζει τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στα συνεργεία Μηχανημάτων έργων.
  • Να είναι σε θέση να εφαρμόζει τα μέτρα πυροπροστασίας και να χρησιμοποιεί σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
  • Να αναφέρει τους κυριότερους ρυπαντές και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης.
  • Να εφαρμόζει την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος.

  Από την Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
  • Να εφαρμόζει και τηρεί τους Νόμους που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόμενου ή εργοδότη.

  Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων.
  [Αναπτύσσονται θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θεμελιώνουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, που δεν αλλάζουν συχνά με την εξέλιξη του επαγγέλματος].

  Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανημάτων έργων πρέπει να γνωρίζει:

  Από τα Αγγλικά ειδικότητας
  • Να επικοινωνεί στην Αγγλική για θέματα της ειδικότητάς του.
  Από Το Μηχανολογικό Σχέδιο
  • Να διαβάζει και να κατανοεί με ευχέρεια σχέδια μεμονωμένων μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  • Να διαβάζει κατασκευαστικά σχέδια από τεχνικά εγχειρίδια.

  Από τα στοιχεία Μηχανών
  • Τα διάφορα στοιχεία μηχανών
  • Το υλικό με το οποίο κατασκευάζονται
  • Τη σημασία της λίπανσης των στοιχείων μηχανών
  • Το είδος καταπόνησης των στοιχείων μηχανών

  Από την Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών
  • Να περιγράφουν τη φυσική και τεχνική σημασία βασικών μεγεθών και εννοιών όπως η δύναμη, η ροπή, το ζεύγος δυνάμεων, τα μέτρα αντοχής των υλικών κλπ

  Από τη Μηχανουργική Τεχνολογία
  • Τα εργαλεία χειρός.
  • Τα όργανα μέτρησης.

  Από την Τεχνολογία υλικών
  • Τα συνηθέστερα υλικά και τις βασικές ιδιότητές τους.

  Από τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Μηχανημάτων έργων
  • Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στα μηχανήματα έργων.
  • Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων έργων.
  • Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων έργων.
  • Τα είδη των αισθητήρων μηχανημάτων έργων και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  • Τα είδη των ενεργοποιητών μηχανημάτων έργων και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  • Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των μηχανημάτων έργων.

  Από την Οργάνωση, Λειτουργία και Νομοθεσία συνεργείων Μηχανημάτων έργων
  • Όλα τα απαιτούμενα ενδοεπιχειρησιακά έντυπα για την άσκηση των καθηκόντων του.
  • Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου Μηχανημάτων έργων.
  • Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης.
  • Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
  • Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους του.
  • Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας του.

  Από τις Αρχές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
  • Τις βασικές γνώσεις της εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής.
  • Τους θεωρητικούς και πραγματικούς κύκλους των Μ.Ε.Κ.

  Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανημάτων έργων πρέπει να είναι ικανός:

  Από τα Αγγλικά ειδικότητας
  • Επικοινωνεί στην Αγγλική γλώσσα για θέματα της ειδικότητάς του.
  Ειδικότερα:
  • συνομιλεί με άλλα άτομα
  • διαβάζει και κατανοεί τεχνικά κείμενα
  • συντάσσει εκθέσεις, απαντήσεις σε πελάτες και κατασκευαστές, οδηγίες και προσφορές.

  Από το Μηχανολογικό σχέδιο
  • Να σχεδιάζει με ελεύθερο σχέδιο σκαριφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων
  • Να ξεχωρίζει τα μηχανολογικά εξαρτήματα ενός σχεδίου από τεχνικό εγχειρίδιο.

  Από τα Στοιχεία Μηχανών
  • Να κατέχει τη χρησιμότητα των στοιχείων μηχανών.

  Από την Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών
  • Να κατέχει τις καταπονήσεις που παρουσιάζονται στις διάφορες κατασκευές.
  • Να εκτελεί βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση μεγεθών σε απλές εφαρμογές.
  • Να καθορίζει το είδος του υλικού και τις διαστάσεις του.

  Από τη Μηχανουργική Τεχνολογία
  • Να διεξάγει μετρήσεις με τα όργανα μέτρησης.
  • Να χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία συγκράτησης, κρούσης, κοπής, σύσφιξης.
  • Να χειρίζεται τις εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών.
  • Να χειρίζεται τις ηλεκτροσυγκολλήσεις.
  • Να χειρίζεται την συσκευή οξυγόνου.

  Από την Τεχνολογία υλικών
  • Να χρησιμοποιεί και να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά.

  Από τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Μηχανημάτων έργων
  • Να αναγνωρίζει τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των Μηχανημάτων έργων.
  • Να εφαρμόζει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του τους νόμους που διέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των Μηχανημάτων έργων.
  • Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

  Από τις Αρχές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
  • Να επιλύει προβλήματα βλαβών.
  • Να εκτελεί μετρήσεις.
  • Να αποσυναρμολογεί Μ.Ε.Κ.
  • Να συναρμολογεί Μ.Ε.Κ.
  • Να εκτελεί εσωτερικούς και εξωτερικούς χρονισμούς στον κινητήρα.

  Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων

  Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανημάτων έργων πρέπει να γνωρίζει:

  Από τα Υδραυλικά Συστήματα Μηχανημάτων έργων
  Τις βασικές αρχές λειτουργίας των υδραυλικών συστημάτων στα μηχανήματα έργων.
  Τους συμβολισμούς των υδραυλικών συστημάτων.

  Από τους Τύπους και Νομοθεσία Μηχανημάτων έργων
  Τους τύπους των Μηχανημάτων έργων.
  Την ισχύουσα νομοθεσία των Μηχανημάτων έργων.

  Από την Ονοματολογία τμημάτων και Χειρισμό Μηχανημάτων έργων
  Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα Μηχανήματα έργων.

  Από τα Συστήματα Κυλίσεως Μηχανημάτων έργων
  Τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων κυλίσεως.
  Τους τύπους των συστημάτων κυλίσεως και την χρησιμότητα τους.

  Από τα Συστήματα Διευθύνσεως, Πεδήσεως, Αναρτήσεως
  Τη χρησιμότητα και λειτουργία των συστημάτων.

  Από τα Πλαίσια-Συστήματα Μεταδόσεως κινήσεως
  Τον σκοπό και τη λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
  Τις κατηγορίες πλαισίων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης Μηχανημάτων έργων.
  Την αναγκαιότητα ύπαρξης των πλαισίων και των συστημάτων μετάδοσης κίνησης στα Μηχανήματα έργων.

  Από την Συντήρηση Μηχανημάτων έργων
  Τι είναι η προληπτική συντήρηση Μηχανημάτων έργων.
  Σε ποια συστήματα γίνεται η προληπτική συντήρηση και γιατί.
  Τα τακτά χρονικά διαστήματα συντήρησης, ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας.
  Το κόστος βλαβών λόγω κακής συντήρησης των Μηχανημάτων έργων.
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναλωσίμων υλικών συντήρησης.

  Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανημάτων έργων πρέπει να είναι ικανός:

  Από τα Υδραυλικά Συστήματα Μηχανημάτων έργων
  Να αποσυναρμολογεί τα υδραυλικά συστήματα.
  Να συναρμολογεί τα υδραυλικά συστήματα.
  Να εκτελεί μετρήσεις και ρυθμίσεις.
  Να κάνει διάγνωση βλαβών.
  Να περιγράφει τα μέρη των υδραυλικών συστημάτων.

  Από τους Τύπους και Νομοθεσία Μηχανημάτων έργων
  Να χαρακτηρίζει και να περιγράφει τους τύπους Μηχανημάτων έργων.

  Από την Ονοματολογία τμημάτων και Χειρισμό Μηχανημάτων έργων
  Να περιγράφει τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα μηχανήματα έργων.
  Να χειρίζεται τα Μηχανήματα έργων.

  Από τα Συστήματα Κυλίσεως Μηχανημάτων έργων
  Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία και μηχανήματα μετρήσεων και επισκευών.
  Να περιγράφει τα συστήματα κυλίσεως.
  Να μετρά φθορές, να επισκευάζει και να συντηρεί τα συστήματα κυλίσεως.

  Από τα Συστήματα Διευθύνσεως, Πεδήσεως, Αναρτήσεως
  Να επισκευάζει και να συντηρεί τα συστήματα.
  Να επιθεωρεί και να ρυθμίζει τα συστήματα.

  Από τα Πλαίσια-Συστήματα Μεταδόσεως κινήσεως
  Να περιγράφει τα πλαίσια και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης.
  Να επισκευάζει και να συντηρεί τα πλαίσια και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης.
  Να επιθεωρεί και να ρυθμίζει τα πλαίσια και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης.

  Από την Συντήρηση Μηχανημάτων έργων
  Να εφαρμόζει την συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων.

  Οι επαγγελματικές γνώσεις των τεχνικών Μηχανημάτων έργων θα πρέπει να καλύπτουν:
  • Ικανότητα να κατέχουν όλους τους τύπους των Μηχανημάτων έργων και τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελούνται αυτά.
  • Ικανότητα στο να επεμβαίνουν σε όλα τα συστήματα των Μηχανημάτων έργων τόσο για τη συντήρηση όσο και την επισκευή βλάβης.
  • Ικανότητα να συντηρούν και να επισκευάζουν όλους τους κινητήρες Μηχανημάτων έργων.
  • Ικανότητα επισκευής και ρύθμισης των συστημάτων μετάδοσης κίνησης.
  • Ικανότητα επισκευής και ρύθμισης των υδραυλικών συστημάτων.
  • Ικανότητα επισκευής και ρύθμισης των συστημάτων πέδησης.
  • Ικανότητα επισκευής και ρύθμισης των συστημάτων διευθύνσεως.
  • Ικανότητα επισκευής εξάρτησης ανυψώσεως κάδου (μπούμα).
  • Ικανότητα επισκευής κάδου και λεπίδας.
  • Η Ικανότητα συντήρησης και επισκευής συστημάτων κυλίσεως.
  • Η Ικανότητα επισκευής και συντήρησης ειδικών συστημάτων των Μηχανημάτων έργων για την μετάδοση κίνησης.
  • Η Ικανότητα επισκευής και συντήρησης εξάρτησης ανυψώσεως κάδου (μπούμα).
  • Η Ικανότητα επισκευής κάδων και λεπίδων.
  • Ρυθμίσεις υδραυλικών συστημάτων.
  • Ρυθμίσεις συστημάτων μετάδοσης κίνησης.
  • Ρυθμίσεις συστημάτων διευθύνσεως.
  • Εξειδίκευση στην επισκευή αρθρώσεων σε πλαίσια ελαστιχοφόρων φορτωτών.
  • Εξειδίκευση στην επισκευή του ειδικού συστήματος περιστροφής του πύργου των εκσκαφέων.
  • Να κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την επισκευή – συντήρηση των αρθρώσεων στους μηχανισμούς ανυψώσεως κάδων.
  Είναι φανερό ότι οι παραπάνω γνώσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και την ανταγωνιστικότητα στον εργασιακό χώρο. Επίσης απαιτούν μεθοδική και σε βάθος κατάρτιση των Τεχνικών Μηχανημάτων έργων έτσι ώστε η παρουσία τους να θεωρείται αναγκαία στην αλυσίδα εκτέλεσης ,με αξιοπιστία, των τεχνικών έργων .

  Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης

  Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
  [Αναπτύσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, συμβατικής διδασκαλίας. Σε περίπτωση ανοικτής, εξ αποστάσεως, μάθησης, προβλέπεται παράρτημα ειδικών προδιαγραφών. Τα γνωστικά αντικείμενα κατανέμονται σε μαθήματα Βασικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και μαθήματα Εξειδίκευσης].

  Το ωρολόγιο πρόγραμμα συμβατικής διδασκαλίας για την ειδικότητα του Τεχνικού Μηχανημάτων έργων διαμορφώνεται όπως περιγράφεται παρακάτω και απεικονίζεται στον σχετικό Πίνακα.

  Αγγλικά: Διδάσκονται στα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνα κατάρτισης για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα.

  Χρήση Η/Υ: Διδάσκεται στα Α’ και Β’ εξάμηνα κατάρτισης για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

  Μηχανολογικό Σχέδιο: Διδάσκεται στα Α’ και Β’ εξάμηνα κατάρτισης για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και στο Γ’ εξάμηνο για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

  Στοιχεία Μηχανών: Διδάσκονται στο Β’ εξάμηνο κατάρτισης για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

  Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών: Διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης για τρείς (3) ώρες την εβδομάδα.

  Μηχανουργική Τεχνολογία: Διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης για οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα.

  Υγιεινή Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος: Διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

  Τεχνολογία υλικών: Διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

  Οργάνωση, Λειτουργία και Νομοθεσία Συνεργείων Μ.Ε.: Διδάσκονται στο Δ’ εξάμηνο κατάρτισης για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

  Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Μ.Ε.: Διδάσκονται στο Δ’ εξάμηνο κατάρτισης για τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα.

  Αρχές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης: Διδάσκονται στα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνα κατάρτισης για δύο (2), τέσσερις (4), τρείς (3) και τρείς (3) ώρες αντίστοιχα, την εβδομάδα.

  Υδραυλικά Συστήματα Μ.Ε.: Διδάσκονται στα Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνα κατάρτισης για πέντε (5), πέντε (5) και τρείς (3) ώρες αντίστοιχα, την εβδομάδα.

  Τύποι και Νομοθεσία Μ.Ε. : Διδάσκονται στο Β’ εξάμηνο κατάρτισης για τρείς (3) ώρες την εβδομάδα.
  Ονοματολογία Τμημάτων και Χειρισμός Μ.Ε. : Διδάσκονται στα Β’ και Γ’ εξάμηνα κατάρτισης για τρείς (3) και τέσσερις (4) ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

  Συστήματα Κυλίσεως Μ.Ε. : Διδάσκονται στα Β’ και Γ’ εξάμηνα κατάρτισης για πέντε (5) και τρείς (3) ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

  Συστήματα Διευθύνσεως, Πεδήσεως, Αναρτήσεως: Διδάσκονται στα Γ’ και Δ’ εξάμηνα κατάρτισης για πέντε (5) ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

  Πλαίσια – Συστήματα Μεταδόσεως Κινήσεως: Διδάσκονται στα Γ’ και Δ’ εξάμηνα κατάρτισης για πέντε (5) και τέσσερις (4) ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

  Συντήρηση Μηχανημάτων Έργων: Διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο κατάρτισης για πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.

  Τεχνική Επικοινωνίας και Επιχειρηματικότητας: Διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο για μία (1) ώρα την εβδομάδα.

  Β.3.1.1.Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης.

  Τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως βασικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι:

  • Αγγλικά.
  • Χρήση Η/Υ.
  • Μηχανολογικό Σχέδιο.
  • Στοιχεία Μηχανών.
  • Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών.
  • Μηχανουργική Τεχνολογία.
  • Υγιεινή, Ασφάλεια εργασίας και προστασία Περιβάλλοντος.
  • Τεχνολογία Υλικών.
  • Τεχνική Επικοινωνίας και Επιχειρηματικότητας.
  • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα Μηχανημάτων έργων.
  • Οργάνωση, Λειτουργία και νομοθεσία συνεργείων Μηχανημάτων έργων.
  • Αρχές Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως.

  Β.3.1.2. Τα μαθήματα εξειδίκευσης.

  Τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως εξειδίκευσης είναι:

  • Υδραυλικά Συστήματα Μηχανημάτων έργων.
  • Τύποι και Νομοθεσία Μηχανημάτων έργων.
  • Ονοματολογία Τμημάτων και Χειρισμός Μηχανημάτων έργων.
  • Συστήματα Κυλίσεως Μηχανημάτων έργων.
  • Συστήματα Διευθύνσεως, Πεδήσεως και Αναρτήσεως.
  • Πλαίσια-Συστήματα Μεταδόσεως Κινήσεως.
  • Συντήρηση Μηχανημάτων έργων.
  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΕΡΓΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  Α/Α Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
  1 ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 3 3 3 3 3 3 3 3
  2 ΧΡΗΣΗ Η/Υ 2 2 2 2
  3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3 3 3 3 2 2
  4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2 2
  5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 3 3
  6 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 6 8
  7 ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 2
  8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2 2
  9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Μ.Ε 2 2
  10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ.Ε. 2 2 4
  11 ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 2 2 4 4 3 3 3 3
  12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ . Ε 2 3 5 2 3 5 3 3
  13 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 3
  14 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Μ.Ε 3 3 4 4
  15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ Μ.Ε 2 3 5 3 3
  16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ, ΠΕΔΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 2 3 5 2 3 5
  17 ΠΛΑΙΣΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 2 3 5 4 4
  18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Ε. 2 3 5
  19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 1
  Σ 14 11 25 9 21 30 9 21 30 10 20 30

  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5,7 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

  Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ, Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
  Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, Μ.Ε. = ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

  Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα)

  Β.3.2.1. Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης
  στο θεωρητικό μέρος.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΑΓΓΛΙΚΑ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να διαβάζουν, να γράφουν και να μεταφράζουν Αγγλικά.
  2. Να μπορούν να διαβάζουν το τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής (service manual) των Μηχανημάτων Έργων.
  3. Να διαβάζουν το βιβλίο ανταλλακτικών (parts book) των Μηχανημάτων Έργων.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα στοιχεία μηχανών .
  2. Να κατέχουν τη χρησιμότητα για όλα τα στοιχεία μηχανών .
  3. Να κατέχουν το υλικό με το οποίο κατασκευάζονται.
  4. Να κατέχουν την λίπανση των στοιχείων μηχανών .
  5. Να κατέχουν το είδος της καταπόνησης των στοιχείων μηχανών .

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  – Να κατέχουν και να επεξηγούν τη φυσική και τεχνική σημασία βασικών μεγεθών και εννοιών όπως η δύναμη, η ροπή, το ζεύγος δυνάμεων, τα μέτρα αντοχής των υλικών, κλπ.
  – Να αναφέρουν τις καταπονήσεις που παρουσιάζονται στις διάφορες κατασκευές.
  – Να εκτελούν βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση μεγεθών σε απλές εφαρμογές.
  – Να καθορίζουν το είδος του υλικού και τις διαστάσεις του.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

   Να κατέχουν τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στα συνεργεία Μηχανημάτων Έργων και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα σχετικά μέτρα πρόληψης.
   Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα μέτρα πυροπροστασίας και να χρησιμοποιούν σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
   Να κατέχουν τους κυριότερους ρυπαντές και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης.
   Να εφαρμόζουν την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος .
   Να εφαρμόζουν οικολογική διαχείριση των αποβλήτων (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.).
   Να προστατεύουν το περιβάλλον και να τηρούν τους κανόνες προστασίας του.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

   Να αναγνωρίζουν τα συνηθέστερα υλικά και τις βασικές ιδιότητές τους.
   Να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (Θα δοθούν από τον Ο.Ε.Ε.Κ.)

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  – Να κατέχουν τα διάφορα εργαλεία χειρός.
  – Να κατέχουν τα μέρη των οργάνων μέτρησης και να διεξάγουν μετρήσεις με αυτά.
  – Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία συγκράτησης, κρούσης, κοπής, σύσφιξης κλπ.
  – Να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών.
  – Να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση των εργαλείων και εργαλειομηχανών.
  – Να εελέγχουν και να συντηρούν τα εργαλεία τους.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν βασικές γνώσεις εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής,
  2. Να κατέχουν τους θεωρητικούς και πραγματικούς κύκλους των Μ.Ε.Κ
  3. Να επιλύουν προβλήματα στα προαναφερθέντα..
  4. Να αποσυναρμολογούν Μ.Ε.Κ
  5. Να συναρμολογούν Μ.Ε.Κ.
  6. Να διακρίνουν τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τις Μ.ΕΚ.
  7. Να εκτελούν μετρήσεις στα εξαρτήματα και στα συστήματα των Μ.Ε.Κ προς διαπίστωση φθορών.
  8. Να εκτελούν τον εσωτερικό και εξωτερικό χρονισμό του κινητήρα και των υποσυστημάτων του.
  9. Να αναγνωρίζουν το είδος ανώμαλης λειτουργίας των Μ.Ε.Κ και τα πιθανά αίτια που την προκαλούν.
  10. Να αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία των Μ.Ε.Κ. με την χρήση κατάλληλων εργαλείων.
  11.Να διακρίνουν τις Μ.Ε.Κ σε συμβατικής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των υδραυλικών συστημάτων στα Μηχανήματα έργων.
  2. Να περιγράφουν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα αυτών στα Μηχανήματα έργων.
  3. Να επιθεωρούν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα αυτών στα Μηχανήματα έργων.
  4. Να επισκευάζουν τα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα στα Μηχανήματα έργων.
  5. Να μπορούν να κάνουν μετρήσεις, ρυθμίσεις στα υδραυλικά συστήματα και τα υποσυστήματα στα Μηχανήματα έργων.
  ΜΑΘΗΜΑ: : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  2. Να περιγράφουν τα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  3. Να επιθεωρούν τα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  4. Να μετρούν φθορές στα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  5. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα συστήματα κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.
  6. Να κατέχουν τους τύπους των συστημάτων κυλίσεως των Μηχανημάτων έργων.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ , ΠΕΔΗΣΕΩΣ ,ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων , οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να επισκευάζουν τα συστήματα διεύθυνσης.

  2. Να συντηρούν τα συστήματα διεύθυνσης.

  3. Να επιθεωρούν τα συστήματα διεύθυνσης.

  4. Να ρυθμίζουν τα συστήματα διεύθυνσης.

  5. Να επισκευάζουν τα συστήματα πέδησης.

  6. Να συντηρούν τα συστήματα πέδησης.

  7. Να επιθεωρούν τα συστήματα πέδησης.

  8. Να ρυθμίζουν τα συστήματα πέδησης .

  9. Να επισκευάζουν τα συστήματα ανάρτησης.

  10. Να συντηρούν τα συστήματα ανάρτησης.

  11. Να επιθεωρούν τα συστήματα ανάρτησης.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΠΛΑΙΣΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων , οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να περιγράφουν τα συστήματα μεταδόσεως κινήσεως.

  2. Να επισκευάζουν τα συστήματα μεταδόσεως κινήσεως.

  3. Να συντηρούν τα συστήματα μεταδόσεως κινήσεως.

  4. Να κατέχουν την αναγκαιότητα ύπαρξης πλαισίου στα Μηχανήματα έργων.

  5. Να συντηρούν τα πλαίσια των Μηχανημάτων έργων

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΕΡΓΩΝ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τις βασικές γνώσεις της ηλεκτροτεχνίας και στοιχεία της ηλεκτρονικής.
  2. Να κατανοούν και να περιγράφουν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα των Μηχανημάτων έργων
  3. Να χειρίζονται τα κατάλληλα όργανα, ώστε να ελέγχουν, να επισκευάζουν και να ρυθμίζουν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα και τους μηχανισμούς τους στα Μηχανήματα έργων.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος του μαθημάτων , οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τι είναι η προληπτική συντήρηση των Μηχανημάτων έργων

  2. Να κατέχουν σε ποια συστήματα των Μηχανημάτων έργων γίνεται η προληπτική συντήρηση των Μηχανημάτων έργων.

  3. Να κατέχουν τα τακτά χρονικά διαστήματα (σε ώρες λειτουργίας) των Μηχανημάτων έργων κατά τα οποία πρέπει να γίνεται η ανάλογη συντήρηση (κάθε πόσες ώρες λειτουργίας και τι πρέπει να συντηρείται).

  4. Να διαβάζουν και να τηρούν τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών Μηχανημάτων έργων με βάση το βιβλίο Οδηγιών Συντήρησης (Maintenance Manual).

  5. Να κατέχουν το κόστος συντήρησης των Μηχανημάτων έργων σε σχέση με τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν από κακή συντήρηση.

  6. Να κατέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναλωσίμων υλικών συντήρησης π.χ.αντιψυκτικά υγρά , λιπαντικά , φίλτρα , ελαστικά .

  Β.3.2.2. Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος.

  Η θεωρητική γνώση από μόνη της, δεν είναι ικανή να δημιουργήσει το είδος των στελεχών, στα οποία στοχεύει το πρόγραμμα κατάρτισης.
  Με δεδομένο ότι ο καταρτιζόμενος θα είναι ο ΤεχνικόςΜηχανημάτων έργων, είναι σημαντικότατο το πρακτικό μέρος της κατάρτισης. Ειδικότερα στόχος της πρακτικής ή ορθότερα εφαρμοσμένης γνώσης είναι:
  – Να Κατέχει, ο καταρτιζόμενος, τα διάφορα εργαλεία του συνεργείου και να είναι ικανός να τα χρησιμοποιεί.
  – Να είναι ικανός να εκτελεί τις αναγκαίες κολλήσεις και κοπές μετάλλων στα Μηχανήματα έργων. Είναι ακόμη απόλυτα αναγκαίο να μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τις Μηχανές εσωτερικής καύσεως των μηχανημάτων έργων.
  – Τα Μηχανήματα Έργων διαθέτουν πολλά υδραυλικά συστήματα και είναι απαραίτητο να τα κατέχει, να τα επισκευάζει, να τα συντηρεί και να τα ρυθμίζει.
  – Τα συστήματα κυλίσεως υπάρχουν σε ορισμένους τύπους Μηχανημάτων έργων και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση για την επισκευή, συντήρηση και ρύθμισή τους.
  – Τα συστήματα διευθύνσεως, πεδήσεως και αναρτήσεως απαιτούν πολύ καλή γνώση επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης, προς αποφυγή πιθανών ατυχημάτων , λόγω του μεγάλου βάρους και όγκου των Μηχανημάτων έργων αλλά και των αντίξοων συνθηκών εργασίας.
  – Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης των Μηχανημάτων έργων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν πολύ καλή συντήρηση επισκευή και ρύθμιση.

  Τα Μηχανήματα έργων είναι πολύ μεγάλης αξίας και η προληπτική συντήρηση τους συμβάλει στην αποφυγή υψηλού κόστους επισκευής και στην αξιοπιστία εκτέλεσης των έργων. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής, εφαρμοσμένη στα Μηχανήματα έργων επιβάλλει στους τεχνικούς των Μηχανημάτων έργων να γνωρίζουν στοιχεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

  Με τη διαδικασία των εξετάσεων του πρακτικού μέρους επιδιώκεται η διαπίστωση αν ο απόφοιτος κατέχει και είναι ικανός να ασκήσει τις γνώσεις που απέκτησε από την πρακτική άσκηση του επαγγέλματος.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΧΡΗΣΗ Η/Υ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :
  1. Να χειρίζονται τα προγράμματα των Windows ’95 ή ’98 : WORD, EXCEL και πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται για χρήση πελατολογίου, προμηθευτών, αποθήκης ανταλλακτικών.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί :

  1. Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις βασικές γνώσεις των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου.
  2. Να χρησιμοποιούν τα μέσα και τα υλικά σχεδίασης, να σχεδιάζουν σκαριφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  3. Να διαβάζουν και να κατανοούν με ευχέρεια σχέδια μεμονωμένων μηχανολογικών εξαρτημάτων.
  4. Να διαβάζουν κατασκευαστικά σχέδια από τεχνικά εγχειρίδια και να είναι ικανοί να τα εφαρμόζουν.

  ΜΑΘΗΜΑ: : ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί:

  1. Να κατέχουν τα διάφορα εργαλεία χειρός.
  2. Να κατέχουν τα μέρη των οργάνων μέτρησης και να διεξάγουν μετρήσεις με αυτά.
  3. Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία συγκράτησης, κρούσης, κοπής, σύσφιξης κλπ.
  4. Να χειρίζονται

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 12:11 | john

  .O. S ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ

  1. Πριν από τον Νόμο 1575/85 τα νόμιμα συνεργεία λειτουργούσαν βάση του Νόμου 207/67 μετά με τον Νόμο 2516/97 και από τις 17/06/2011 λειτουργούν με το Νόμο 3982/2011
  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι ίσχυσε με το Π/Δ των αυτοκίνητων Π/Δ 78 άρθρο 22 τι συμβαίνει ;;;;;;;
  Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό το Π/Δ ;;;;;;;
  Μήπως είναι προγραμματισμένο να φτάσει για δεύτερη φορά μέχρι το συμβούλιο επικρατείας και να επιστρέψει πάλι όπως έγινε και το έτος 1999;;;;;;;

  Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο και πρέπει να προστεθούν

  (α) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί του αντικείμενου εργασιών.
  ( 1 ) Διότι παρουσιάζεται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού.
  (2) Προφανώς μεγάλης φοροδιαφυγής π.χ έναρξη στην Δ.Ο.Υ εμπόριο μηχανημάτων έργων.
  (3) Μετά ένα μήνα από την έναρξη μεταβαίνει πάλι στην Δ.Ο.Υ και κάνει μεταβολή και επέκταση εργασιών και σε Σ.Ε.Μ.Ε .
  (4)Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη χωρίς την τήρηση απαιτούμενων συμβάσεων ανακύκλωσης μολύνοντας το περιβάλλον κ.τ.λ
  (5) Το ίδιο τροπάριο ακλουθείτε και από τα μηχανουργεία, τα ανταλλακτικά κ.τ.λ.
  (β) Να μην θεωρούν παραστατικά οι Δ.Ο.Υ αν δεν προσκομίζεται αντίγραφο θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π της άδειας λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

  S.O. S Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  Αν δεν υπάρξει στο Π/Δ αυτή η παράγραφος η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη .

  S.O. S ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ