Άρθρο 01

1. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 53571/3839 (Β΄ 1105), όπως ισχύει και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.
2. Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Δικτύου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου 4053/2012 (Α΄ 44).

 • 31 Αυγούστου 2012, 11:08 | Amark

  Θα πρέπει να αποκλειστούν δια του παρόντος κανονισμού από την υλοποίηση και λειτουργία του παρατηρητηρίου οι φορείς που πιθανόν να πλήξουν την αξιοπιστία και την αμεροληψία του. Δηλαδή οι κάτοχοι και διαχειριστές συστημάτων κεραιών (πάροχοι, κανάλια, ραδιόφωνα κλπ) και οι υπεργολάβοι τους που εγκαθιστούν κεραίες λειτουργούν παρόμοια δίκτυα μετρήσεων. Φαίνεται ότι το σάπιο πανεπιστημιακό κατεστημένο έχει απλώσει τα δίχτυα του και σ’ αυτόν τον τομέα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν οι ίδιοι καθηγητές που είναι στη δούλεψη των παρόχων τόσα χρόνια αναλάβουν να κάνουν κάτι στα πλαίσια του παρατηρητηρίου… Ή αν ένας εργολάβος που εγκαθιστά κεραίες εγκαθιστά και συστήματα μέτρησης ακτινοβολίας. Δε γίνεται από τη μία να δουλεύουν και να χρηματοδοτούνται από τους ελεγχόμενους και από την άλλη να δουλεύουν για την ελεγκτική αρχή. Υπάρχει σαφές ασυμβίβαστο που θα οδηγήσει σε έλειμμα αξιοπιστίας.

 • 31 Αυγούστου 2012, 11:47 | Giwrgos Papaefthymiou

  Αν ισχύουν τα παραπάνω θα πρέπει το υπό σύσταση παρατηρητήριο να είναι αμερόληπτο και να μη συμπεριληφθούν τα υπάρχοντα δίκτυα. Το παρατηρητήριο έχει σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Ενώ τα πεδία24 και ερμήδες την προστασία των παρόχων και των κεραιών τους.

 • 30 Αυγούστου 2012, 21:49 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

  Το παρατηρητήριο Η/Μ πεδίων αποτελεί ένα σοβαρό έργο για την παρακολούθηση της στάθμης της Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιούν κεραίες εκπομπής. Το δίκτυο αυτό είναι ανάλογο των υφιστάμενων δικτύων για τη μέτρηση της ρύπανσης, του μετεωρολογικού δικτύου κ.λ.π. Από τον κανονισμό θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι τιμές Η/Μ ακτινοβολίας που θα μετρηθούν αφορούν τις συγκεκριμένες θέσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού όπως συμβαίνει και με τις τιμές ρύπων, τη θερμοκρασία, την υγρασία των άλλων παρόμοιων δικτύων. Παράλληλα πρέπει να παύσει η παρανόηση που επικρατεί ότι η προσέγγιση σε μία κεραία σημαίνει ότι δεχόμαστε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποκλειστικά από αυτήν την κεραία, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να δεχόμαστε μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες που εκπέμπουν με μεγάλη ισχύ από μεγάλη απόσταση αλλά φυσικά λόγω της απόστασης δεν γίνονται αντιληπτές. Φυσικά η ιδανική λύση για τον περιορισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι μόνο ο περιορισμός της εκπομπής της κάθε κεραίας σε μία ελεγχόμενη τιμή μέσω ηλεκτρονικής διάταξης ή λογισμικού.
  Επί του συγκεκριμένου άρθρου προτείνεται να συμπληρωθεί ο τίτλος της ΚΥΑ αριθμ. 53571/3839 (Β΄ 1105) για λόγους ευκολίας του αναγνώστη και να καταγραφεί με σαφήνεια η «λοιπή ισχύουσα νομοθεσία» προς αποφυγή παρανοήσεων και παρεξηγήσεων.

 • 28 Αυγούστου 2012, 22:01 | Alexandros

  Όσον αφορά τα συστήματα συνεχούς καταμέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ήδη υπάρχουν θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του Παρατηρητηρίου πριν ενσωματωθούν σε αυτό. Τα ήδη υπάρχοντα συστήματα συνεχούς καταμέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι γνωστά είναι 2 (ίσως υπάρχουν κι άλλα που δε γνωρίζω), το http://www.hermes-program.gr/ και το http://www.pedion24.gr/ των εταιρειών Vodafone και Cosmote αντίστοιχα. Οι κάτοχοι των δικτύων είναι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, ενώ διαχειριστές και των δύο δικτύων φαίνονται να είναι διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το ΕΜΠ και το ΑΠΘ και στα δύο και μάλιστα με τα ίδια άτομα (!). Με μια προσεκτική ανάγνωση στις παραπάνω ιστοσελίδες φαίνεται ότι ο εξοπλισμός μετρήσεων είναι χορηγία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Για τα υπόλοιπα κόστη λειτουργίας των συστημάτων (έξοδα κίνησης, μισθούς προσωπικού κλπ) δεν αναφέρεται κάτι. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι καλύπτονται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και όχι από τους παρόχους. Τα σημεία εγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ποιος τα επιλέγει; Πληρούν τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης του Άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού; Μήπως αυτά τα δύο δίκτυα είναι επικοινωνιακά εργαλέια των παρόχων κινητής τηλεφωνίας και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι η βιτρίνα έναντι κάποιας χρηματοδότησης από τους παρόχους; Σε αυτά τα δίκτυα προκειμένου να ενσωματωθούν στο σχεδιαζόμενο Παρατηρητήριο θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς το ποιος είναι ο κάτοχος, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιος διαχειρίζεται το σύστημα και ποιος επιλέγει τις θέσεις μετρήσεων. Η διαφάνεια, η αμεροληψία και η αξιοπιστία που διασφαλίζεται μέσω του παρόντος κανονισμού για το κομμάτι του έργου που θα διαχειρίζεται η ΕΕΑΕ και θα πρέπει με κάποιον τρόπο (πχ κάποιον έλεγχο εκ μέρους της ΕΕΑΕ) να διασφαλίζεται και για τα υπάρχοντα δίκτυα μετρήσεων πριν ενσωματωθούν. Το υπό σύσταση παρατηρητήριο θα πρέπει να είναι αμερόληπτο και να συμβάλει στην προστασία του πληθυσμού από την ακτινοβολία.

 • 20 Αυγούστου 2012, 21:44 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Μήπως είναι ορθότερο «συγκροτείται» ή «συνίσταται» αντί «δημιουργείται»;
  Η σύσταση του Δικτύου ασφαλώς προϋποθέτει δαπάνες τουλάχιστο για να λειτουργεί – η Κ.Υ.Α. δεν προκαλεί δαπάνη(;).
  Οι ταράτσες ίσως να μην είναι το αντιπροσωπευτικότερο σημείο μέτρησης καθώς μπορεί οι αντίστοιχες τιμές να μην εκφράζουν την επιβάρυνση του πληθυσμού. Βλ. και άρ. 13.

 • 20 Αυγούστου 2012, 15:35 | Γεώργιος Χουτζαίος

  Είμαι συγγραφέας του βιβλίου:»ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΣ ΤΟΥ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ»-
  Μυτιλήνη 2007-Σελίδες 617.Καταλαβαίνετε ότι είμαι άριστος γνώστης του
  αντικειμένου,καθώς και της σχετικής Νομολογίας.
  Πολλές φορές στη Λέσβο,μόνος μου ή με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου
  Αιγαίου κ.Χρήστο Ματσούκα,με τη χρήση του ειδικού μετρητή της έντασης
  του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολι
  ών του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,μετρούμε τις
  επιδράσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφώνου,καθώς και
  στρατιωτικών εγκαταστάσεων ραντάρ σε σπίτια και οικισμούς,φυσικά δωρεάν.Το 2011,αν δεν με απατά η μνήμη μου,διάβασα στον τοπικό τύπο
  ότι το Ε.Μ.Πολυτεχνείο εγκατέστησε Παρατηρητήριο ακτινοβολιών στη
  Λέσβο,αλλά μετά δεν άκουσα τίποτε σχετικό.
  Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω,μια και υπάρχει η σχετική υποδομή στη Λέσβο,να εγκαταστήσετε Πιλοτικό Παρατηρητήριο στη Λέσβο,ώστε να
  μην φαγωθούν τα χρήματα τσάμπα και να βγάλετε τα σχετικά συμπεράσματα(Εξ άλλου πιστεύω ότι τα χρήματα προέρχονται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
  και θα ήταν κρίμα να πάνε στις τσέπες ορισμένων).

 • 16 Αυγούστου 2012, 17:43 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΕΡΑΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑ 30Μ Π.Χ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟ 10 ΝΑ ΕΧΕΙ 2 Η 3 ΚΑΙ ΣΤΑ 100Μ ΝΑ ΕΧΕΙ 9. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ 50 100Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

 • Εντάξη μετρήσαμε και βγήκαμε εκτός ορίων. ΜΕΤΑ ?
  Επέκταση των μετρήσεων (με τις φορητές μονάδες) και σε σημεία εργασίας ανθρώπων, από τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  Μετρήσεις και σε συσκευές, που κυκλοφορούν ελεύθερες στο εμπόριο?
  Εντάξη μετρήσαμε και βγήκαμε εκτός ορίων. ΜΕΤΑ ?
  Κυριότερο όμως είναι η διαδικασία που θα προσδιορίζει τον άμεσο και χωρίς καθυστέρηση περιορισμό της ακτινοβολίας.

 • 14 Αυγούστου 2012, 07:38 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Οι κατασκευαστές κινητών είναι υποχρεωμένοι εδώ και μερικά χρόνια να αναγράφουν τη μονάδα SAR (Specific Absorption Rate) στις προδιαγραφές του τηλεφώνου. Όσο αφορά την εποπτία και διαχείρηση των οργάνων μέτρησης, τοπικά θα μπορούσε κάποιος εξειδικευμένος επιστήμονας να το αναλάβει με μικρό κόστος, αφού τέτοιοι απασχολούνται σε σχεδόν όλα τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία και κατέχουν αδεια ασκήσεως επαγγελματός Ακτινοφυσικού – Φυσικού Ιατρικής εκτός ιοντιζουσων ακτινοβολιών.
  Η ιστορία μου θυμίζει την προμήθεια στην διάρκεια της ολυμπιάδας 2004 μετρητών ιοντίζουσας ακτινοβολίας απο τις τελωνιακές αρχές που φαντάζομαι δε θα χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Εξάλλου, δε νομίζω κάποιος τελωνιακός να είχε ξαναδεί τέτοιο μετρητή.

 • Στηριζουμε την πρωτοβουλια αυτη ομως θα πρεπει να επισημανω οτι στις μετρησεις πρεπει να ληφθουν και οι ορατες / υπεριωδεις ακτινοβολιες (για παραδειγμα ο φωτισμος εξωτερικων δημοσιων χωρων) μιας και οι ερευνες για τη μεγαλη επιδραση του φωτος στην υγεια γινονται ολο και περισσοτερες. (http://www.amazon.fr/The-Right-Light-Technologies-Applications/dp/1439899312)

 • 11 Αυγούστου 2012, 15:20 | Χάρης

  Εξαιρετικό βήμα μπροστά. Προσωπικά διαπιστώνω αρκετή πολυπλοκότητα και δυσκαμψία, δεν δημιουργείται κάτι μικρό, αποτελεσματικό και ευέλικτο αλλά άλλη μια υπηρεσία που η λειτουργία της θα εξαρτάται από γραφειοκρατικές δομές, ειδικά των δήμων. Θα πρέπει να υπάρχουν ρήτρες και ποινές ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο παρατηρητήριο από τους εμπλεκόμενους.

  Επίσης, γιατί δεν αξιοποιούνται στο σχήμα υπάρχουσες δομές όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ο εθνικός φορέας μετρολογίας) και το πρόγραμμα «Ερμής» (ΑΠΘ-ΕΜΠ) που έχει ήδη 122 σταθμούς μέτρησης και απασχολεί κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα;

 • 10 Αυγούστου 2012, 14:57 | Άγγελος Κακλαμάνης

  Πολύ καλή πρωτοβουλία, πρέπει να βασιστεί στους επιστήμονες.

  Αμερόληπτα και προς όφελος των πολιτών.

 • 10 Αυγούστου 2012, 06:51 | P.D.A

  ποσο θα κοστησει στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ Λαο ?
  προσοχη γιατη οι καθηγητες βγηκανε δευτεροι συμφωνα με την λιστα της διαφθορας , διαπλοκης .
  ευχαριστω.

 • 9 Αυγούστου 2012, 20:17 | tp

  πολυ καλο το παρατηρητηριο αρκει να λαμβανονται μετρα προς ολους οταν υπαρχει προβλημα.

 • 9 Αυγούστου 2012, 15:51 | Δημήτρης Χρυσαφίδης

  Θα ήθελα να υπενθυμίσω την ύπαρξη ειδικού τμήματος στην Κομισιόν που ασχολείται με προτάσεις για τον τρόπο προσέγγισης του θέματος. Επίσης αναμένεται ή πιθανώς να έχει ήδη δημοσιευτεί σχετική μελέτη από τις Γερμανικές αρχές για την καταγραφή της συνολικής ακτινοβολίας. Τέλος να επισημάνω ότι τα κριτήρια δεν θα πρέπει να θεσπιστούν μόνο για τις κεραίες αλλά πολύ περισσότερο για τα ίδια τα κινητά και με κάθε αγορά κινητού τηλεφώνου να υπάρχει και σύσταση για μέγιστο χρόνο ομιλίας ανά ημέρα ανάλογα με την ακτινοβολία των συγκεκριμένων κινητών.

 • 9 Αυγούστου 2012, 12:46 | Λυρτζής Χρήστος

  Επιτέλους και οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Να ξερουμε απο επιστήμονες τι μας γίνεται.

 • 9 Αυγούστου 2012, 09:17 | ΣΕΒΕΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

  ΚΑΛΗ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΚΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΕ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ;

 • 8 Αυγούστου 2012, 21:28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ,ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ.ΗΛΘΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΟΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ ΔΕ ΝΑ ΑΠΟΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΦ ΕΝΟΣ ΜΕΝ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ ΟΤΑΝ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ.ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΙΝΑΙ,ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ,ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.