Άρθρο 02

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Δικτύου που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, βασίζονται σε διεθνείς σχετικές συστάσεις καθώς και σε πρότυπα και οδηγίες που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιακών (ITU) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

  • 30 Αυγούστου 2012, 21:02 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Έχω την άποψη ότι το άρθρο αυτό δεν απαιτείται ως μέρος του Κανονισμού.