Άρθρο 8 Εκμίσθωση οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις

1. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις, μεταφορικές ή μη, ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα.

 

 

  • 10 Οκτωβρίου 2023, 22:55 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

    Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτραπεί η ενοικίαση των Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγων ,χωρίς οδηγό, σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων . Ε.Κ 1071/2009 και 1072/2009. Εδώ παρερμηνεύεται το νόημα της ΕΕ 2022/738 της 6ης Απριλίου του 2022