Άρθρο 28: Μεταβατικές διατάξεις

Πιστοποιητικά, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκδίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον ΟΝΝΑ.

Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 3, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 • Θα ήταν χρήσιμο να καθορισθεί εννιαία διαδικασία και κυρίως τα απαραίτητα έγγραφα για τη χορήγηση απόπλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο κάθε Λιμενική αρχή να ακολουθεί σχετικά διαφορετική διαδικασία και να απαιτεί λιγότερα ή περισσότερα έγγραφα (εκτός του ναυλοσυμφώνου και της λίστας επιβατών)
  Αλλού ζητούνται πρωτότυπες υπογραφές, αλλού όχι, υπεύθυνες δηλώσεις καιφωτοτυπίες για τα διπλώματα αλλού είναι απαραίτητα τα πρωτότυπα αλλού αρκούν φωτοτυπίες κλπ.
  Σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψιν ότι η διαιδκασία αυτή όποια καταλήξει να είναι – να είναι αλή και με τα λιγότερα δυνατόν χαρτιά έτσι ώστε να είναι λειτουργική.
  Είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο, είτε είναι οι ιδιοκτήτες, είτε οι διαχειριστές των σκαφών, είτε οι Λιμενικοί ότι στις περιόδους της έντασης του τουρισμού, μπλοκάρουν τα γραφεία του Λιμενικού με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαιδκασίας.
  Δεν είναι πολύ ωραίο να περιμένει ο πελάτης που έχει ναυλώσει το σκάφος μια ή και δύο ώρες πολλές φορές για να του παραδώσουμε τα έγγραφα του σκάφους και να ξεκινήσει τις διακοπές του. Αν δε λάβουμε υπόψιν μας και την τη διαδικασία που έχει προηγηθεί στο γραφείο μας με την υπογραφή όλων των απαραίτητων χαρτιών (ναυλοσύμφωνα, λίστρες πλήρώματος, υπέυθυνες δηλώσεις, κλπ) για να πάμε στο Λιμεναρχείο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.
  Επίσης σήμερα πια πολλά έγγραφα διακινούνται με email, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πια πρωτότυπα, όπως πχ οι ασφαλειες των σκαφών. Αυτό κάπως πρέπει να λυθεί.
  Κ¨ατι άλλο σημαντικό θα ήταν η μηχανογράφηση του αρχείου των σκαφών και των εγγράφων με τις ημερομηνίες που λήγουν, ώστε τα Λιμενικά όργανα να μην είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν όλο το φάκελλο με τα χαρτιά του σκάφους σε κάθε διαδικασία απόπλου. Φανταστείτε όταν μια εταιρεία έχει 15, 20 30 αναχωρήσεις και στη συνέχεια περιμένουν στην ουρά οι επόμενοι με αντίστοιχο αριθμό φακέλων για απόπλου.
  Λάβετε δε υπόψιν ότι σε ζωτιθκής σημασίας Λιμεναρχεία όλη αυτή τη δουλειά τη βγάζουν 2 το πολύ 3 Λιμενικοί.
  Θα μπορούσαν με τον αριθμό νηολογίου να ελέγχουν σε ένα υπολογιστή απλά με ένα κλικ, να βλέπουν αμέσως ότι το σκάφος είναι οκ χωρίς να χρειάζεται να δούν τα πάντα και να χορηγούν τον απόπλου.
  Αυτό θα γίνει αν όλοι όσοι εκδίδουν τα διάφδορα έγγραφα, νηογμώμονας, ραδιουπηρεσίες κλπ, είναι πιστοποιημένοι και υποχρεωμένοι να καταχωρούν τα έγγραφα γαι το συγκεκριμένο σκάφος σε ένα on line σύστημα. Ετσι αυτόματα στο τέλος το σκάφος θα έχει ένα γενικό βεβαιωτικό αξιοπλοίας και όλα θα είναι πιο απλά.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σα ςκαι την προσοχή σας
  Στη διάθεση σας.