Άρθρο 11: Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία

Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β` του άρθρου 3 του παρόντος, τα πλοία αναψυχής υπό σημαία τρίτης χώρας δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ολικής ναύλωσης με σύναψη ναυλοσυμφώνου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.
Επιτρέπεται α) να προσεγγίζουν σε ενδιάμεσα λιμάνια όταν η αρχική επιβίβαση και η τελική αποβίβαση των επιβατών γίνεται σε λιμένα του εξωτερικού, β) η επιβίβαση των επιβατών σε λιμάνι του εσωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες θα αποβιβασθούν οριστικά σε λιμάνι του εξωτερικού και γ) η αποβίβαση σε λιμένα του εσωτερικού επιβατών οι οποίοι έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο από λιμένα του εξωτερικού

 • ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  5. Άρθρο 11. Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία (σε συνδυασμό με τα Άρθρα 2 και 3)
  Στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου, τίθεται ο περιορισμός ότι (επί λέξει) «…Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δε μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.»
  Ο συγκεκριμένος περιορισμός (απαγόρευση) δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρούμε ότι το ισχύον καθεστώς αποκλεισμού των επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία εκτός ΕΟΚ, ΕΟΧ και ΕΖΕΣ θα πρέπει να τροποποιηθεί/μεταβληθεί για τους παρακάτω λόγους :α. Για την εναρμόνιση του παρόντος Σχεδίου Νόμου με την γενική διακήρυξη και εφαρμογή από την Χώρα μας της απελευθέρωσης όλων των κλειστών επαγγελμάτων με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Οι διατάξεις όπως αυτές των άρθρων 3 παρ. 1 (α), παρ. 3 (α) και (β), του άρθρου 11 και του άρθρου 12 δημιουργούν αντικίνητρα στον θαλάσσιο τουρισμό και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 της ΕΕ.
  β. Για την αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση των σκαφών αναψυχής κάτω των 49 επιβατών, των διατάξεων του Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ 148 Α) που αίρει το cabotage σε πλοία με σημαία τρίτων χωρών.
  γ. Για την αύξηση της προσέλευσης τουριστικών σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα, αφού την κρίσιμη αυτή περίοδο δυστυχώς αντί να έρχονται τέτοια σκάφη στην Ελλάδα, φεύγουν. Η μόνη ελπίδα είναι οι μεγάλοι Yachting Operators του εξωτερικού οι οποίοι, δηλώνουν έτοιμοι, αμέσως με την άρση του cabotage, να φέρουν σκάφη για μόνιμο ελλιμενισμό (HOMEPORTING) και επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας, κάτι το οποίο θα αυξήσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσει το εμπόριο.
  δ. Επειδή μέχρι τώρα, οι γειτονικές χώρες κυρίως η Τουρκία και η Κροατία επωφελούνται από την διατήρηση σε ισχύ της εν λόγω διάταξης – απαγόρευσης, προσελκύοντας πολλά επαγγελματικά σκάφη των προαναφερόμενων Yachting Operators αυτών στις μαρίνες τους.
  ε. Για τη δημιουργία νέου ρεύματος τουριστών, υψηλού βιοτικού επιπέδου και οικονομικής επιφάνειας, αφού η μέχρι σήμερα αδυναμία προσέλκυσης των σκαφών αυτών αναγκάζει τους υψηλής ποιότητας και οικονομικής επιφάνειας τουρίστες να επιλέξουν άλλους προορισμούς εκτός Ελλάδας.
  στ. Λόγω της ταλαιπωρίας που υφίστανται εξαιτίας της υποχρεωτικής επιβίβασης ή/και αποβίβασης από λιμένα εκτός Ελλάδος μειώνεται δραστικά το ενδιαφέρον των προαναφερόμενων τουριστών για την Χώρα μας ως τουριστικό προορισμό.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΟ Δ.Σ

 • 14 Μαΐου 2013, 09:36 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η επικεφαλίδα του άρθρου πρέπει να συμπληρωθεί, ως κατωτέρω, για να μη συγχέεται με τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής νηολογημένα εκτός Ε.Ε. : «Επαγγελματικά (commercial) Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία»
  Το εν λόγω άρθρο καταστρατηγεί την αναλογική εφαρμογή που επιβάλλεται να ισχύει για τα ξένα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Εν αντιθέσει με την υπόλοιπη τουριστικώς αναπτυγμένη Ευρώπη, η Ελλάδα αρνείται πεισματικά την ένταξη αυτών των σκαφών στις διατάξεις του ν.3872/2010 (ΦΕΚ 148 Α΄). Η άρση, δηλαδή, του cabotage σε επαγγελματικά ξένα πλοία αναψυχής μεταφορικής ικανότητας κάτω των 49 επιβατών θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως την τουριστική βιομηχανία της χώρας. Από το μόνιμο ελλιμενισμό τους, από τη δημιουργία νέου ρεύματος προσέλκυσης τουριστών υψηλού επιπέδου, από τη αύξηση των θέσεων εργασίας λόγω ανταγωνιστικότητας του κλάδου, από την τόνωση του εμπορίου κ.α. Ουσιαστικά θα παύσουν να επωφελούνται οι γείτονες χώρες όσο διατηρείται σε ισχύ η αντιτουριστική αυτή διάταξη, η οποία εμποδίζει τις προσεγγίσεις, τον ελλιμενισμό και τις ενδιάμεσες αποεπιβιβάσεις των αλλοδαπών επιβατών-τουριστών.-
  ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Γεώργιος Δ. Παπαμιχαλόπουλος – Πρόεδρος

 • Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 / αρχές 1990, παρόμοιες διατάξεις εμπόδιζαν και την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα (που τόσο επίκαιρη είναι στις μέρες μας…). Το κρουαζιερόπλοιο Marco Polo ήταν το πρώτο που εκκινούσε από Πειραιά και αποβίβαζε στην Κωνσταντινούπολη σπάζοντας συστηματικά το καμποτάζ ενώ στην Ελλάδα χάνονταν έσοδα και θέσεις εργασίας (οι οποίες δεν είναι περιορίζονται μόνο σε ναυτικούς αλλά σε περίπου 50 κλάδους που δραστηριοποιούνται περιφερειακά σε τουρισμό, εμπόριο, υπηρεσίες, κλπ.). Τι έγινε; η κρουαζιέρα στην Ελλάδα βυθίστηκε και μόλις στις ημέρες μας μιλάμε για ενέργειες τόνωσης, σχεδόν 3 δεκαετίες μετά, έχοντας χάσει τεράστια εισοδήματα και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας…

  Ποιο το κέρδος τελικά να εκκινούν από Ελλάδα και να καταλήγουν Ιταλία / Τουρκία / Αλβανία / Μαυροβούνιο ή το αντίστροφο;

  Μια αναχρονιστική και κοντόφθαλμη διάταξη που πρέπει άμεσα να διαμορφωθεί προς όφελος της Ελληνικής αγοράς.
  Π.χ. να αρθεί πλήρως το καμποτάζ με υποχρέωση έκδοσης Transit Log / Charter License ανά ναύλο / έτος.

  Τι κάνει ο ανταγωνισμός; Τουρκία – A commercial yacht, usually based in Turkey or intending to be based in Turkey may obtain a Charter License. This procedure will cost about USD 1.500 upwards and will permit the subject yacht to benefit from about all the operational benefits of Turkish flagged yachts.

  Finally, a Turkish built yacht may obtain a Turkish flag through the so called “Second Register”, which permits foreign yachts and ships to fly the Turkish flag, regardless whether the yacht in question has been subject to Turkish VAT and Customs Taxes. To be registered into the “Second Register” an initial fee of USD 10.000 is levied , followed with an annual fee of USD 0,50 per Register Tonnage.

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 10 Μαΐου 2013, 21:21 | Γιώργος μπάκας

  Αρθρο 11.
  Τελικά η νομοθοσία με αυτό το άρθρο παραμένει εχθρική για τον Ελληνικό θαλάσιο τουρισμό. Γιατί δεν μπαίνουν οι συντάξαντες σχετικών νομοθεσιών στον κόπο για να ενημερωθούν για το πως λειτουργούν στην γειτονική χώρα? Δέν είναι τυχαίο που η Τουρκία έχει αυτήν την αλματώδη αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού σε αντίθεση με εμάς.

 • 10 Μαΐου 2013, 15:03 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Άρθρο 11
  Επιτρέπεται σε σκάφη με ξένη σημαία να να παραλαμβάνουν ή να αποβιβάζουν επιβάτες (περιπτώσεις β & γ). Δηλαδή ο πελάτης επιβιβάζεται σε λιμάνι της Τουρκίας, επισκέπτεται τα Δωδεκάνησα αποβιβάζεται στην Ρόδο και με το ιπτάμενο γυρνά στην Τουρκία για να επιστρέψει στην χώρα του. Ούτε ΦΠΑ ναύλου στην Ελλάδα ούτε άδειες γραφειοκρατία τίποτα.
  Ενώ για να πάει Ελληνικό σκάφος στην Τουρκία τι στιγμή που δεν επιβαίνει ο πλοιοκτήτης του θα πρέπει να πληρώσει για το Transit log και μπορεί να παραμείνει στην Τουρκία μόνο μία ημέρα. Με άλλα λόγια εμείς δίνουμε το Αιγαίο δωρεάν στους Τούρκους και σε όσους έχουν τα σκάφη τους στην Τουρκία ενώ εκείνοι επιτρέπουν μία μόνο ημέρα με κάθε είσοδο την οποία και πληρώνεις ακριβά.